İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5.dönem, 5.olağan Meclis toplantısını 03/05/2018 Perşembe günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. 

     Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

     G Ü N D E M                / 

     1-Belediyemiz 2017 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi,

     2-Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurt dışı görevlendirmesi konusunun müzakeresi,

     3-İlimiz 30 Ağustos Mahallesinde bulunan Gazhane Sokak ve Servi Mahallesinde bulunan Yazar Sokak isimlerinin değiştirilerek Şehitlerimizin isimlerinin verilmesi ve bazı isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 

     4-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 adadaki park alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

     5-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 1 no.lu ada güneyindeki otopark alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,   

     6-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 4570 ada, 1 parsel ve 4571 ada, 1 parsel alanlarında trafo yapılması konusunun müzakeresi,

     7-Kütahya Parmakören Toplu Konut 1453 konut alanında Trafo Alanlarının imar planlarına işlenmesi konusunun müzakeresi,

     8-İlimiz merkez Andız Mahallesi, 156 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi,

     9-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 3592 ada, 1 parsel ve 5235 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

     10-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20L1 pafta, 2207 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

     11-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 640 ada, 317 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

     12-Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih ve 105 sayılı kararı ile Enne Barajı çevresinde DSİ kurum görüşü doğrultusunda belirlenen 100 metrelik koruma bandının (yapı yasaklı alan) 30 metre olarak düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

     13-Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 839 ada, 107, 110, 111 parsel alanında yapılan 2837 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

     14-Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanan Bölcek Mahallesi, J23b10a1b-J23b1 pafta, 3944 ada, 11 parsel alanında yapılan 2839 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı