İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5.dönem 9. olağan toplantısını 01/10/2013 SALI günü Saat :20.00' de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-Belediyemiz bütçesinde aktarma yapılması konusunun müzakeresi, 2-Mülkiyeti Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2013 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacak ile 2014 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi, 3-İlimiz, merkez Afyon-Kütahya Karayolu 3.Km sinde (Eski Süleymanoğlu Ltd.Şti. yeni Avrupa Göz Hastanesi yanı) bulunan alana büfe yapılması ve tasarruf şeklinin tespiti konusunun müzakeresi, 4-15 Ekim 2013 tarihindeki Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan satışlarının yapılabilmesi için, Padok Fiyatları ve Serbest Hayvan Girişi Bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi, 5-İlimiz, Şehiriçi toplu taşımada kullanılan tek kullanımlık bilet ücreti konusunun müzakeresi, 6-İlimiz, Şehiriçi toplu taşımada örgün eğitim haricinde kalan indirimli öğrenci kartlarından yararlanacak kişiler için (Açık Lise, Açık Öğretim Fakültesi vb.) gerekli kriterlerin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 7-Şehrimizde uygulanması planlanan “Troleybüs Projesi” konusunun müzakeresi, 8-Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması, 9-İlimiz, merkez,Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 94 ada, 23 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 10-İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 11-İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 48 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 12-İlimiz, merkez, Yoncalı, 50.K.1.B pafta, 119 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 13-İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 14-İlimiz, merkez, Andız, Geven Mahalleleri yerleşik alanlarında, 1/5.000 Nazım İmar Planı Revizyonu ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, 15-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılamasına dair Yönetmelik kapsamında uygulamaların düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 16-İlimiz, merkez, Perli Mahallesi, J24a07a2c, J24a07b1d, J24a07b4a ve J24a07b4b paftalarda, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 17-Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 364 sayılı kararıyla onaylanan, Bölcek Mahallesi, 22.K.3, 22.L.4 paftalardaki 2343 nolu imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 18-İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 nolu, Bölcek Mahallesi, 4369 nolu parsel alanlarında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, 19-Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 324 sayılı kararıyla onaylanan, Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalardaki 2287 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 20-Şehrimizde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 21-İlimiz, merkez, Ağaçköy Regülatöründe elektrik üretimi konusunun müzakeresi, 22-İlimiz, merkez,Lala Hüseyin Paşa Mah.2869 ada,7 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait olan Y.Beyazıt Mahallesi 2595 ada,4 parselde yapılacak olan 17 harita numaralı işyerinin takasının müzakeresi, 23- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 143 sayılı kararı ile seçilen Muhtelif İşler Komisyonu'nun görev tanımlarının yapılması konusunun müzakeresi, Mustafa İÇA Belediye Başkanı