İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem, 7. olağan Meclis toplantısını 02/08/2018 Perşembe günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. 

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                / 

1- Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

2- Belediye Meclis Üyelerimizin yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

3- Belediye Başkan Yardımcımız Ali İhsan ERTAŞ, Belediye Başkan Yardımcımız Fatih GÖLGELİ ve daire müdürlerimizin yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

4- Belediyemiz ve Özbekistan’ın Riştan Belediyesi ile kardeş şehir olunması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

5- Yeni Hizmet Binası Yapım İşi için İller Bankası A.Ş’den 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) TL. ek kredi kullanılması konusunun müzakeresi,

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesine istinaden Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kurulması, kurulan tiyatroların bütün giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçesinden karşılanması konusunun müzakeresi, 

7- Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacaksa 2019 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2019 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için -Kıymet Takdir Komisyonu- oluşturulması için Encümene yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

8- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/a maddesine istinaden,  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Pirler Mahallesi 2878 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Şapcı İş merkezi 1. Katındaki bağımsız bölümlerin, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ortak proje üretmek üzere, 5393 Sayılı Kanun’un 18. Maddesi (e) bendi gereğince, tahsisi ile ilgili hususlarda Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

9- Tasarım Teknokent AŞ’nin, %19 oranında hissedarı olan Belediyemizin sermaye artırım konusunun müzakeresi, 

10- 2018 yılı Kurban Bayramında satılacak olan küçükbaş, büyükbaş padok fiyatları, serbest giriş, işgaliye harcı ve nakliye bedellerinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi, 

11- İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi Semt Pazarında Pazar günleri ikinci el eşya pazarının kurulması, yerinin değiştirilmesi, pazarın işletilmesi hususunda (satılacak ürünlerin belirlenmesi, satış saatleri vb…) değişiklikler yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi, 

12- İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 149 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13- İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi 68 pafta, 477 ada, 22 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 9 pafta, 62 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 6 pafta, 47 ada, 74 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c pafta, 3944 ada, 1 parsel güneyinde ilave imar planı konusunun müzakeresi,

17- İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesi sınırları içinde meydana gelen heyelanın jeoteknik açıdan incelenmesi ve çalışma yapılması için Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ile Doğalgaz Koruma Alanı lejandlı sahaların belirlenmesi amacıyla Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması konularının müzakeresi,

18- İlimiz merkez Bölcek Mahalle Yerleşik Alanlarında ve bu alanlara ilave olarak Belediye Meclisimizin 02/11/2012 tarih 463 sayılı kararıyla imar planı yapımı için önizin verilen alanlarda; 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi,

19- İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi 773 ve 798 ada bölgesindeki İmar planı değişikliği konusunun müzakeresi 

20- İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3798 ada, 1 parsel ve kuzey doğusundaki imar planlarında park olan alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi 

21- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, Mahalle Yerleşik Alanı sınırının düzenlenmesi ve plan iptali konusunun müzakeresi 

22- Belediye Meclisimizin 05.06.2018 tarih 165 sayılı kararı ile onaylanan askı süresi dâhilinde bulunan imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

23- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 1453 konutların olduğu bölgede J23B05D2A- 2B- 2C- 2D paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3564 ada, 4 parsel alanının bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

25- Belediye Meclisimizin 03.04.2018 tarih, 122 sayılı kararının iptal edilmesi konusunun müzakeresi,

26- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 137 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 

27- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2961 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 

28- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 804 ada, 4 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 

29- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 97 pafta, 1936 ada, 144 no.lu parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 

30- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 586 ada, 16 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 

31- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi 2618, 2619 no.lu adalar bölgesinde ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi, 

32- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le ilgili, Danıştay 6. Dairesinin 26.09.2016 tarihli, E.2013/6220 sayılı Kararının, alınan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Y.D itiraz no: 2017/910 sayılı kararı doğrultusunda değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 

33- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt, Zığra, Siner; Mahallelerinin kesişim bölgesinde imar planı çalışmasının yapılması konusunun müzakeresi, 

34- Kütahya imar planları plan hükümleri ve notlarının 29. maddesinin düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 

35- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 551 ada, 7 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 

36- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 266 ada, 7 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 

37- Belediye Meclisimizin 05.06.2018 tarih, 178 sayılı kararıyla onaylanan Millet Bahçesi, Park, Seyir Kulesi Alanı lejandlı alana askı süresi dâhilinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve ilgili plan notunun düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 

 

 

 Kamil SARAÇOĞLU

 Belediye Başkanı