İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem, 9. olağan Meclis toplantısını 02.10.2018 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. 

            Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

            G Ü N D E M                / 

           1- Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun yurtdışı görevlendirmesi konusunun müzakeresi,

           2- Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Hizmet Alımları ekonomik kodundaki ödeneğin, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bütçesine aktarılması konusunun müzakeresi,

           3- Belediye Meclisimizin 04.09.2018 tarih ve 236 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi ve Şehit Uzm.Çvş.Veysel Temel isminin bir cadde veya sokağa verilmesi konusunun müzakeresi, 

           4- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 47 ve 634 no.lu adalarda, Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih, 221 sayılı kararıyla plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

           5- Belediye Meclisimizin 02/08/2018 tarih 202 sayılı kararıyla onaylanan; Bölcek Mahalle Yerleşik Alanlarında ve bu alanlara ilave olarak Belediye Meclisimizin 02/11/2012 tarih 463 sayılı kararıyla imar planı yapımı için ön izin verilen alanlardaki, 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına askı süresi dâhilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

           6- Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih, 215 sayılı kararıyla onaylanan, Hacıazizler Mahallesi, 2618, 2619 no.lu adalar bölgesindeki ilave imar planına, askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi,

           7- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Bölcek Mahallelerinde trafo alanlarıyla ilgili imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

           8- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta,  738, 739 ve 740 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

           9- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 4616 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

          10- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada, 17, 58 no.lu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

          11- İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 58 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

          12- İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 104 ada, 38-139 parsel bölgesinde yapılan 2653 no.lu imar planı değişikliğinin iptali konusunun müzakeresi,

          13- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c pafta, 3944 ada, 1 parsel güneyinde Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan 2879 no.lu ilave imar planına askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

 

 

 

Nuri ÇETİN 

Belediye Başkan V.