İLAN

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5’inci Dönem, 10’uncu Olağan Meclis Toplantısını 01/11/2018 Perşembe günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. 

     Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

     G Ü N D E M                / 

     1-2019 Yılı Performans Bütçenin müzakeresi.

     2-2019 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin müzakeresi.

     3-2019 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi.

     4-Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

     5-İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 104 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

     6-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 29-32 pafta, 5383 parselde bulunan dükkânın ön ve yan  bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

     7-İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I pafta, 115 ada, 3 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

     8-İlimiz merkez İnköy, Lala Hüseyin Paşa, Parmakören, Saray, Alipaşa, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos ve Siner Mahallelerinde, bisiklet yollarının uygulama imar planlarında düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği konusunun                   müzakeresi.

     9-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 2464 ada, 120 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

     10-İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 222 ada, 54 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

     11-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 113 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

     12-İlimiz merkez Çalca Mahallesi J24A01C1A paftada, 2512 parsel bölgesinde yol alanı imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

     13-Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi karşısı J23B04A4C pafta bölgesinde yol ve alt geçit alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

     14-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta, 210 ada, 11 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

     15-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

     16-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19K2-19L1 paftalar bölgesinde imar planında bulunan Alan Kullanım (Fonksiyon) Tanımı Yok lejandlı alanlarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

 

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı