İ L A N

 KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem, 10. Olağan 2. Birleşim Meclis toplantısını 20/11/2018 Salı günü saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. 

            Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

             G Ü N D E M                /

             1- Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 273 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi.

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı