İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem, 11. Olağan Meclis toplantısını 06/12/2018 Perşembe günü saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

           

G Ü N D E M                /

1- Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 274 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2019 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi.

2- Belediye Meclisimizin 01.11.2018 tarih ve 294 sayılı meclis kararında tashih yapılması konusunun müzakeresi.

3- Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Kuruluşumuzca uygulanmasına karar verilmiş ve TTGS/045 referans numaralı Proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

            4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi gereğince, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlere kadar meclis toplantılarının gün ve saatinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

            5- Belediye Meclisimizin 01.11.2018 tarih ve 275 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen ''Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetmelik Taslağı'' konusunun müzakeresi.

            6- Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

            7- Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi,

            8- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesine istinaden, İlimiz de bulunan isimsiz cadde sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

            9- İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.1 pafta, 115 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

10- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 62 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 152 ada, 41 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 137 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24B02A pafta, 104 ada, 18 parsel alanında ilave mevzii imar planı yapımı için ön izin verilmesi konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 401 ada, 9 parsel alanının kuzeyinde, 355 ada, 6-12 parsel alanının doğusunda ve 352 ada, 66-67 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3363 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde imar planı iptali konusunun müzakeresi.

16- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Bölcek Mahallelerinde trafo alanlarıyla ilgili imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97-98 pafta, 1465 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18- Gevrekseydi Köy Tüzel Kişiliğinin feshedilerek Kütahya Belediyesi'ne katılması nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 6.ıncı maddesi gereği Kütahya Belediye Sınırlarının genişletilmesi konusunun müzakeresi.

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı