İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere (5.dönem, 10.olağan toplantısı) 01/11/2013 CUMA günü Saat 19.00' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-2014 yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi, 2-2014 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi, 3-Aktarma yapılması konusunun müzakeresi, 4-Ek ödenek konusunun müzakeresi, 5-2014 yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi, 6-Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezinin bulunduğu sokağa “Sanatçılar Sokağı” isminin verilmesi ve ilimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 7-Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 325 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, 763 ada, 28 nolu parsel alanında onaylanan 2301 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan müracaat konusunun müzakeresi, 8-İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 220 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 9-Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 394 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 nolu parsel alanında onaylanan 2354 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi, 10-Askeri Hava Alanı Mania Planı konusunun müzakeresi,, 11-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 nolu, Bölcek Mahallesi, 4369 nolu parsel alanlarında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, 12-Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih, 458 sayılı kararıyla , Göynükören Köyü, 131 ada,1 nolu parsel alanında onaylanan mevzii – ilave uygulama imar planının düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 13-İlimiz, merkez, Okçu Mahallesi, 3729 ada, 15 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 14-Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih, 161 sayılı kararıyla onaylanan, İnköy Mahallesi, 29, 43 paftalardaki 2216 nolu imar planı değişikliğinin, Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 2013/ 793 sayılı kararıyla iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 15-Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 368 sayılı kararı ile onaylanan 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 572 ada, 21 parselde yapılan 2348 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 16-İlimiz, merkez, Okçu, Güveççi, Sofu Mahallesi Yerleşik Alan Bölgelerinde Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı konusunun müzakeresi, 17-İlimiz, merkez, Kırgıllı, Yeni Bosna, Perli Mahalleleri yerleşik alanlarında, 1/5.000 Nazım İmar Planı Revizyonu ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, 18-Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Afyon yolu üzeri eski Can Cafe üzerinde bulunan Kültür ve Ticaret Merkezindeki salonların kira konusunun müzakeresi, 19-İlimiz, merkez, Ilıcada bulunan Otel Harlek konusunun müzakeresi, 20-İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, II.Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan eski Azot Kül Barajına ait Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ceza uygulaması konusunun müzakeresi, 21- “S” plaka yönetmelik değişikliği konusunun müzakeresi, Mustafa İÇA Belediye Başkanı