Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 6. Dönem, 2. Olağan Meclis toplantısını 07/02/2019 Perşembe günü saat 18.30' da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

               

G Ü N D E M                /

            1- 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Kurumumuzu temsilen, Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığında görev alacak 3 asil, 3 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi.

2- 2019 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi.

3- Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

4- Belediye Meclis Üyelerimizin yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

5- Daire Müdürlerimizin İsrail yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.          

            6- 2019 Belediye Gelir Tarifesinde yer alan, Belediye'ye ait tuvalet (WC) ücretlerinin değiştirilmesi ve sonraki değişimler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.  

7- Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve muhtelif yerlerde bulunan taşınmazlar ile ilimiz merkez Ali Paşa Mahallesi, 48 ada 4 parsel üzerinde bulunan taşınmazın (Evliya Çelebi İş Merkezi - Belediye eski ana binası) bir bütün olarak ya da bağımsız bölümlere ayrılarak ayrı ayrı olacak şekilde 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi ile tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.  

8-  5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2019 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi.

9- 16/12/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çinigar Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliğinde” değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı