İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. Dönem, 1. Olağan Meclis toplantısını 10.04.2019 Çarşamba günü saat 18:30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

 

Açılış konuşması

 

Bilgilendirme: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.Maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir " gereğince meclise bilgi verilmesi.

 

GÜNDEM  MADDELERİ                /

            1- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili ile Meclis Kâtipleri seçimi, (2 asil, 2 yedek)(görev süresi 2 yıl)(gizli oylama)

2-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyeleri seçimi, (3 üye)(görev süresi 1 yıl)(gizli oylama)

3-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, 2018 Yılı Faaliyet raporunun müzakeresi, (5393 S.K.'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Meclis Başkan Vekilinin Başkanlığında faaliyet raporu müzakere edilir.)

4-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl)(en az 3 üye en fazla 5 üye),

5-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

6-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

7-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

8-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

9- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

10- 02.04.2013 tarih ve 147 sayılı Meclis Kararıyla yürürlüğe giren Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’i gereğince Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 2 yıl),

11- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Engelsiz Yaşam Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

12-Üyesi olduğumuz, Tarihi Kentler Birliği'ne, Birlik Ana Tüzüğünün 9. maddesi gereğince, Belediyemizi mahalli idareler seçimine kadar Birlik Meclisinde temsil etmek üzere (Belediye Başkanı Doğal Üye ) Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi,

13-Üyesi olduğumuz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne, Birlik Ana Tüzüğü'nün
7. maddesi (b) fıkrası “ ...Belediye Meclis Üye sayısı 12'nin üzerinde olan her on üye içinde 1 üye seçilir” hükmü gereğince Belediyemizi mahalli idareler seçimine kadar Birlik Meclisinde temsil etmek üzere (Belediye Başkanı Doğal Üye), Meclis Üyelerimizden 2 asil, 1 yedek üye seçimi konusunun müzakeresi,

14-Üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne, Birlik Tüzüğü'nün 9. maddesi gereğince Belediyemizi mahalli idareler seçimine kadar Birlik Meclisinde temsil etmek üzere, (Belediye Başkanı Doğal Üye) Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi,

15-Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Tüzüğü’nün 7. maddesi gereğince Belediyemizi mahalli idareler seçimine kadar Birlik Meclisinde temsil etmek üzere (Belediye Başkanı Doğal Üye) 4 asil, 4 yedek üyenin seçimi konusunun müzakeresi,

16-3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun 8. maddesi gereğince, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi,

17- 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu'nun 90. maddesi gereğince, Gayrimenkul Satış Komisyonuna mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi,

18-Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil etmek üzere 4 yıl süre ile 3 asil, 3 yedek Müteşebbis Heyeti Üyelerinin seçilmesi konusunun müzakeresi,

19-2. Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil etmek üzere 4 yıl süre ile 3 asil, 3 yedek Müteşebbis Heyeti Üyelerinin seçilmesi konusunun müzakeresi,

20-Yoncalı Dübecik Kaplıcaları Yönetim Kurulunda mahalli idareler seçimine kadar Belediyemizi temsil etmek üzere Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi,

21-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinin son bendi uyarınca meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi konusunun müzakeresi,

22-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyarınca Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatleri ile tatil ayının tespiti konusunun müzakeresi,

23-5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca, Meclis Üyelerinin birleşim başı ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi,

24-5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 49. maddesinin 7. fıkrası gereğince, Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneğinin tespiti konusunun müzakeresi,

25- Belediyemizin hissesinin bulunduğu şirketlerde, üyesi olduğu diğer birliklerde, resmi ve özel kuruluşlarda ve bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsilen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın temsil etmesi konusunun müzakeresi,

26- Belediyemizin hissesinin bulunduğu şirketlerde, üyesi olduğu diğer birliklerde, resmi ve özel kuruluşlarda ve bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsilen Belediye Başkanımızın görevlendirdiği veya vekâlet tayin ettiği durumlarda Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcılarına imza yetkisi verilmesi konusunun müzakeresi,

27- Tapu ve Kadastro İşlemlerinde Belediyemizi temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın yetkilendirilmesi konusunun müzakeresi,

 

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı