İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. Dönem, 1. Olağan 2. Birleşim Meclis toplantısını 17.04.2019 Çarşamba günü saat 18:30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

GÜNDEM  MADDELERİ                /

3-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, 2018 Yılı Faaliyet raporunun müzakeresi, (5393 S.K.'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Meclis Başkan Vekilinin Başkanlığında faaliyet raporu müzakere edilir.)

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı