Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. Dönem, 3. Olağan Meclis toplantısını 10.06.2019 Pazartesi günü saat 18:30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır. 

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1- Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarih ve 119 sayılı kararı ile Yönetmelik Hazırlama ve İnceleme Komisyonuna havale edilen Belediyemiz Müdürlüklerine ait görev, yetki, sorumluluk ve çalışma yönetmeliklerinin yeniden elden geçirilmesi konusunun müzakeresi. 

2- İlimiz Merkez İlçeye bağlı Alayunt ve Kumarı Mahallelerinde yapılacak olan, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca bilirkişi üye seçimleri yapılması konusunun müzakeresi,

3-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Pirler Mahallesi 109 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 72,30 m2’lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi hükümleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

4- Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait İlimiz Yıldırım Beyazıt ve İnköy Mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

5- Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait İlimiz İnköy Mahallesinde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

6- Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih ve 493 sayılı kararıyla üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden çalışmalarının yetersiz olması, ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda Belediyemize herhangi bir katkı sağlamamasından dolayı istifa edilmesi konusunun müzakeresi. 

7- Merkezi Ankara'da bulunan Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına ve işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi konusunun müzakeresi. 

8- Şehrimiz muhtelif mahallelerindeki isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ve Fatih Mahallesi Cincinönü Sokak isminin iptal edilerek İlhan Sokağa dâhil edilmesi konusunun müzakeresi. 

9- Belediyemiz Gelir Tarifesinde ki Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Satış Bedelleri ile İşletme İştirakler Müdürlüğü Salon Kiralama ücret tarifelerinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

10- Belediye Meclisimizin 02.10.2018 tarih,  258 sayılı kararıyla İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 523 ada, 17-58 no.lu parsellerde onaylanan, 2899 işlem no.lu imar planı değişikliğindeki, 1.25 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

11- Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarih, 133 sayılı kararıyla; İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1389 ada, 1 no.lu parsel ile 1426 no.lu ada da onaylanan imar planı değişiklikleri konusunda Milli Emlak Genel Müdürlüğünden uygun görüşün alınması kaydının iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

12- Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih, 215 sayılı kararıyla onaylanan, İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618, 2619 no.lu adalar bölgesindeki ilave imar planına, askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 118 ada, 2 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 8 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A12B4B, J24A12B3A pafta, 0 ada, 3047 no.lu parsel alanına birleşik, kadastro harici alanda imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

16- İl Trafik Komisyonu’nun İlimiz merkez Dumlupınar Mahallesi ve Vefa Mahallesi Köprüsünün bulunduğu bölgedeki kararı, İnköy Mahallesi yerleşik alanına yol bağlantısının sağlanması kararı ve İnköy Mahallesi TOKİ bölgesinde kavşak ve yol alanında yeniden düzenleme yapılması konusunun müzakeresi.

 17- Otopark Yönetmeliğinde belirtilen imar planı sınırları içerisinde kalan alanlardaki yerleşmelerin, otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla bölge otopark alanı oluşturmaya yönelik, imar planı revizyonları veya değişikliklerinin yapılması konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Geven Mahallesi, 101 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Geven Mahallesi, 118 ada, 12 no.lu parsel alanında imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, 487, 489 ve 490 no.lu parsel alanlarında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşüne göre kamu yararı kararı alınması konusunun müzakeresi.

21- İlimiz merkez Andız Mahallesi, 156 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5 pafta, 156 no.lu parsel alanının imar planlarına dahil edilmesi talebi konusunun müzakeresi.

23- İlimiz merkez Geven Mahallesi, 116 ada, 26 no.lu parsel alanı ile ilgili müracaat konusunun müzakeresi.

24- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 2782 ada, 20 no.lu parsel alanı ile ilgili müracaat konusunun müzakeresi.

25- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 335 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 318 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

28- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 84 pafta, 628 ada, 130 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı