İ L A N

 

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem, 4. olağan meclis toplantısını 05.08.2019 Pazartesi günü, saat 18:30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

            GÜNDEM         /

1-Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 191 sayılı meclis kararı ile Parmakören 1453 Konut Projesinin ve bu projenin ihale ve yapım süreçlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin araştırılması amacıyla kurulan Araştırma ve İhtisas Komisyonu raporunun müzakeresi.

2-Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 190 sayılı meclis kararı ile Kütahya Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Belediye Hizmet Binası projesinin ve bu projenin ihale ve yapım süreçlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin araştırılması amacıyla kurulan Araştırma ve İhtisas Komisyonu raporunun müzakeresi.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Saray Mahallesi 14 ada, 23 parsel numaralı mer'i imar planında ‘sağlık tesisi alanı’ olan taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi gereğince Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

4-Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, (eski 4322 parsel) 3929 ada, 7 parsel numaralı 39.283,67 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne verilen kullanım hakkının iptali konusunun         müzakeresi.

5-Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.   

6-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 20.N.4 pafta, 536 ada, 127 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

7-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta 1106 ada, 14 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

8-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 1843(804) ada, 73 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

9-Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 168 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Şehrimiz muhtelif mahallelerinde ki isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ve Fatih Mahallesi Cincinönü Sokak isminin iptal edilerek İlhan Sokağa dâhil edilmesi konusunun müzakeresi.

10-İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı, Gaybiefendi Mahallesi muhtarlık binasında bulunan Sosyo Kültür Merkezi salon kiralama ücret tarifesinin 2019 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile Fitness salonlarının ücret tarifelerinin güncellenmesi konusunun müzakeresi.

11-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi gereğince; Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

            12-İlimiz merkez Turgutlar yolunun doğusu ile İnköy Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı arasında kalan alanda imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 1097, 1098, 1117 ve 1118 no.lu parsel alanlarının bulunduğu bölgede, yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez İnköy Mahallesinde imar planında Spor Tesisleri Alanının bulunduğu alandan, kuzeyindeki yeni TOKİ’lerin bulunduğu bölgeye ulaşımı sağlayan yol alanlarının düzenlenmesi talebi konusunun müzakeresi.

15-İlimiz TOKİ’lerin bulunduğu bölgeden, İnköy Mahallesi yerleşik alanına yol alanlarının düzenlenmesine yönelik imar planı ve değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez Yenibosna Mahallesinde 487 ile 489 no.lu parsel alanlarının bulunduğu bölgede, halihazırda bulunan yol alanının, imar planlarına aktarılması konusunun müzakeresi.

17-İlimiz merkez İshak Seydi Mahallesi, 123 ada, 16 no.lu parsel alanında mevzii imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Andız Mahallesi, 156 ada, 1 parselde imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Andız Mahallesi, 104 ada, 113 no.lu parsel bölgesinde yol alanlarının düzenlenmesine yönelik imar planı ve değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 3114 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3530 ada, 209 parsel alanının batısındaki alanda imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2646 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez Zığra Mahallesi J24A06C4A - J24A06C4B ve J24A06C3A paftalarındaki TCDD alanı ile imar yolu arasında kalan park alanlarının iptali konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 4540 ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 4237- 4238- 4239- 4240- 4241- 4242-4243- 4244- 4245- 4246- 4247 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 17 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47, 634 no.lu adalar bölgesinde, Belediye Meclisimizin; 05.06.2018 tarih, 178 sayılı ve 02.08.2018 tarih, 221 sayılı kararlarıyla onaylanan, 2872 ve 2872_İSD işlem no.lu imar planı değişikliklerinin, Kütahya İdare Mahkemesinin, 2018/599 esas, 2019/112 karar no.lu kararıyla iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

28-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 117 ada, 1 no.lu parsel alanının doğusunda imar planındaki park alanında ve 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 12 no.lu parsel alanının güneyindeki alanda; imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

29-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 137 no.lu parsel alanının bulunduğu bölgede, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

30-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1254 ada, 1 no.lu parselde imar planında yer alan sağlık koruma bantlarının iptali konusunun müzakeresi.

31-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2651 ada, 1 no.lu ve Hamidiye Mahallesi 773 ada, 28 no.lu parsel alanlarında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

32-Uygulama imar planlarında yer alan yol alanlarındaki uygulamalar konusunun müzakeresi.

33-Belediye Meclisimizin; 02.08.2018 tarih, 215 sayılı ve 10.06.2019 tarih, 172 sayılı kararlarıyla onaylanan, Hacıazizler Mahallesi, 2618, 2619 no.lu adalar bölgesindeki ilave imar planı ve değişiklikleri konusunda, askı süresi dahilinde yapılan itirazlar ve müracaatlar konusunun müzakeresi.

34-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1423 ada, 8 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

35-14.06.2019 tarih, 30801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Porsuk ve Gelinkaya Kaynakları Koruma Alanları konusunun müzakeresi.

36-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 74 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

37-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 335 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

38-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 308 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

39-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 318 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

40-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654 ada, 101 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

41-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K2 pafta, 281 ada, 4 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

42-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1b pafta, 3944 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

43-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c pafta, 3944 ada, 1 parsel güneyinde Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan 2879 ve 2879_A no.lu ilave imar planına askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

44-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, Mevcut Küçük Sanayi Sitesi Alanı J23b10a3a-b, J23b10b4a-b paftalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

45-İlimiz merkez Enne Mahallesi, 197 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

46-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 45 pafta, 208 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

47-Belediyemiz İştiraki olan, Belde El Sanatları Turizm AŞ'nin şirket  ana sözleşmesinin 3. maddesi olan ‘Şirket amaç ve konusunun’ değiştirilmesi hususunda, ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ ile ‘Sağlık Hizmetleri’ alanlarının ana sözleşmeye   eklenmesi konusunun müzakeresi.

48- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden Özel Güvenlik Şirketi kurulması konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı