İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem, 5. olağan meclis toplantısını 04.09.2019 Çarşamba günü, saat 18:30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

GÜNDEM         /

1-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Kütahya İl Müftülüğü' ne tahsis edilen ilimiz merkez Siner Mahallesi 36 ada, 39 parsel numaralı taşınmazın tahsisinin iptali ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Siner Mahallesi 36 ada, 41 parsel numaralı "İbadet Yeri Tesisleri Alanı" niteliğindeki taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi hükümleri gereğince Kütahya İl Müftülüğü' ne tahsis edilmesi konusu ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

2- Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2019 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacaksa 2020 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2020 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için Belediye Meclisimizce “Kıymet Takdir Komisyonu” oluşturulması, bu komisyonun almış olduğu kararların onaylanması için Belediye Encümeni' ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi 1487 ve 1488 parseller üzerinde bulunan binanın 1. katının Kuran kursu olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (e) bendi hükümleri gereğince, Kütahya İl Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

4- Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3944 ada, 8 parsel taşınmaz ile İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3944 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi hükümleri gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

5- İlimiz merkez Saray Mahallesi 14 ada, 23 parselin tahsis süresinin uzatılması konusunun müzakeresi.

6-  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi b bendi gereğince; İlimizin adını duyurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak spora ve sporcuya destek olmak için, Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Belediye Kütahyaspor Kulübüne nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi.

7- İlimiz mücavir alanı içerisinde dağınık olarak faaliyet gösteren halı yıkama firmalarının, yapımı ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Kütahya - Eskişehir yolu Azot Fabrikası karşısında bulunan Kütahya Temizlikçiler ve Kimyacılar Sanayi sitesine 01/11/2019 tarihine kadar taşınmaları konusunun müzakeresi.

8- Belediye Meclisimizin 06.05.2019 tarih ve 160 sayılı meclis kararında tashih yapılması konusunun müzakeresi.

9- İlimiz merkez Yoncalı kuzey kesimi imar planlarında bulunan Aile Pansiyonu Alanı lejandlı sahalardaki yan ve arka bahçe mesafelerine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

10- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 337 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesi Yerleşik Alanlarına ait 1/5000 Revizyon Nazım ve 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planları yapımı konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Siner Mahalle Yerleşik Alanının batı kesiminde yol alanı olarak imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 26 parsel alanı ile 30 Ağustos Mahallesi, 106 pafta, 561 adanın güneyindeki alanda imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

14- Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 461 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 parsel alanında onaylanan 2575 numaralı imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 263 ada, 18 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16- 14.06.2019 tarih, 30801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Porsuk ve Gelinkaya Kaynakları Koruma Alanları konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 ada, 45 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 8

  

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

 

 Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı