İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem, 6. olağan meclis toplantısını 02.10.2019 Çarşamba günü, saat 18.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır. 

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

GÜNDEM         /

1-Belediyemiz 2020 - 2024 yıllarına ait Stratejik Plan konusunun müzakeresi. 

2-Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’ın yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

3-Kütahya Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.  

4-Kütahya Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi. 

5-Mülkiyeti Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait, Belediyemize tahsisli ilimiz merkez Alayunt Mahallesi 3264 ada, 150 parsel numaralı taşınmazın tahsis haklarımızın devri ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi. 

6-Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait ilimiz merkez muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi e bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi ve bununla ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi. 

7-İlimiz merkez Enne Mahallesi ve Parmakören Mahallesi tapulama harici taşlık arazi ile İlimiz Merkez İnköy Mahallesi 5488, 5489 parsel numaralı ham toprak vasıflı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi gereğince Belediyemizce devir/satın alınması ve bununla ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

8-Yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturma konusunda Belediyemize büyük katkılar sağlayacağı düşünülen Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına (UCLG-MEWA) üye olunması konusunun müzakeresi. 

9-Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan mahallelerin 7269 sayılı Tabii Afetler Kanunu’nun 2. maddesi gereğince afete maruz bölgelerin tespit edilmesi konusunun müzakeresi

10-Kütahya Katı Atık Yönetimi ve Enerji A.Ş. arasındaki imtiyaz sözleşmesi fesih edildiğinden dolayı ve kentsel dönüşüm kapsamında şehrimizin temizlik işleri ile Belediyemiz Müdürlüklerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan araçların alınması, 2019 yılı T Cetveline ilave edilmeleri konusunun müzakeresi. 

11-İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 166 ada, 124 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

12-İlimiz merkez Dumlupınar Mahallesi, 1356 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 533 ada, 107 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi. 

14-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 673 ada, 449 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi. 

15-İlimiz merkez Zafertepe Mahallesi, 110 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi. 

16-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 318 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

17-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2041 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.1 pafta, 2359 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 49 pafta, 858 ada, 10-11 parsel ve 1765 ada, 234 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4a pafta, 3953 ada, 14 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez Otuz Ağustos Mahallesi, 1405 ve 1416 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 96 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 numaralı adaların olduğu bölgede, Belediye Meclisimizin; 07.09.2017 tarih, 243 sayılı ve 01.03.2019 tarih, 65 sayılı kararlarıyla kabul edilip onaylanan, 2794 işlem numaralı imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez Servi Mahallesi 82 ada, 41 parsel numaralı taşınmaz alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 570 ve 571 parsel alanlarında yol alanı olarak imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

26- İlimiz merkez Otuz Ağustos Mahallesi 561 ada, 13, 29 ve 32 parseller alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

-Dilek ve Temenniler 

-Kapanış

 

 

 

 

                                                                                               Prof. Dr. Alim IŞIK

                                                                                                Belediye Başkanı