İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1’inci Dönem, 7’nci Olağan Meclis Toplantısını 06.11.2019 Çarşamba günü saat 18.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1-2020 yılı Performans Programı müzakeresi.

2-2020 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin müzakeresi.

3-2020 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi.

4-Belediye Meclisimizin 02.10.2019 tarih ve 272 sayılı kararıyla Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

5-Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda Kütahya’mızın adını duyuran, tanıtımını yapan, üstün başarı gösteren ve derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesi ve ödüllerin belirlenmesi, amatör spor kulüplerimizin müsabakalara gidebilmek için yapacakları talep doğrultusunda araç ve yakıt yardımı yapılması konularında Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

6-2019 Mali Yılı Bütçesi'nin taşıt cetvelinde olmayıp, 2019 yılı içerisinde alımı planlanan 5 adet binek aracın 2019 Yılı Taşıt Cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi.

7-02.10.2019 tarih ve 304 sayılı Meclis kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Andız Taşımacılık Kooperatifinin yolcu taşıma güzergâhında değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

8-İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

9-Belediye Meclisimizin 02.10.2019 tarih ve 301 no.lu kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen şehrimiz Akkent Mahallesi TOKİ 627 Konut ve 345 Konut siteleri içerisinde bulunan site içi yollara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

10-İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, 9 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

11-İlimiz merkez, Zafertepe Mahallesi 16.P.1 pafta, 110 ada, 11 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

12-İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 679 ada, 58 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 82 pafta, 622 ada, 13 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, J23b10a4a pafta, 3953 ada, 14 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 88 ve 5350 numaralı parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 3114 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

17-İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 5146 numaralı parselin kuzeyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

18-İlimiz merkez, Andız Mahallesi, 139 ada, 8 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada, 101 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez, İnköy Mahallesi Yedigöller Rekreasyon alanı bölgesinde imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi (Merkez Kampüsü) Karşısı alt geçit bölgesinde Kirazpınar Mahallesinde İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez, Otuz Ağustos Mahallesi, 738 ve 739 numaralı adalarla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez, Otuz Ağustos Mahallesi, 18.N.3 pafta, 1443 numaralı adanın çevresindeki imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

24-İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, (544)638 ada, 163 numaralı parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 591 ada, 174 numaralı parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 4365 adayla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

27-Belediye Meclisimizin 04.09.2019 tarih 258 sayılı kararıyla onaylanan, Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanlarına ait Revizyon İmar Planlarına askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

 

           

 

 

Salih ÖZDEN

Belediye Başkanı V.