İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. Dönem, 7. Olağan 2. Birleşim Meclis toplantısını 22.11.2019 Cuma günü saat 18.30' da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşerilerimize saygıyla duyurulur.

               

G Ü N D E M                /

            1- Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 308 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi.

           

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı