İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. Dönem, 1. Olağan Meclis Toplantısını 02.01.2020 Perşembe günü saat 18.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi.

2-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’u ve 5393 sayılı Belediye Kanun’u gereğince Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapılması konusunun müzakeresi.

3-2020 yılı ‘Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Tespiti’ konusunun müzakeresi.

4-Kadın ve Aile Hizmetler bünyesinde açılacak olan Gündüz Çocuk Bakımevinin faaliyetine başlayabilmesi için, ‘Gündüz Çocuk Bakımevi Yönetmelik Taslağı’ konusunun müzakeresi.

5-İlimiz merkez Sofu Mahallesi 3633 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın ‘su deposu’ alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemizce bedelsiz olarak hibe/devir alınması, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 757 ada, 2 parsel numaralı, 11.122,48 m2 yüzölçümlü ve mer'i imar planında ‘Belediye Hizmet Alanı - 1'inci Sınıf Mezbaha İşletmesi’ olan taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

7-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 550 ada, 7 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

8-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.4 pafta, 1254 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

9-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 804 ada, 74 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

10-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 1843(804) ada, 73 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

11-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 550 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

12-İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673(173) ada, 149 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 675 ada, 71 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 576 ada, 62 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 88 pafta, 613 ada, 19 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 543 ada, 109 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

17-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 265 ada, 4 parselde Sağlık Koruma Bandlarının uygulanması konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.P.3 pafta, 203 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 85 ve 91 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 155 ada, 2 numaralı parsel alanının olduğu sahada, Kütahya İdare Mahkemesinin 2019/536 E. - 2019/553 sayılı kararı doğrultusunda imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 156 ada, 10 numaralı parselin güneyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

22-Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi (Merkez Kampüsü) Karşısı alt geçit bölgesinde Kirazpınar Mahallesinde İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.L.4 pafta, 184 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, mevcut Küçük Sanayi Sitesi Alanında J23b10a3b-2c, J23b10b4a-1d paftalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 352 ada, 9 parsel alanında ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

27-Mülkiyeti Hazineye ait olan 5 adet taşınmaz alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

28-Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarihli ve 31 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Sofu Mahalle Yerleşik Alanlarına ait İmar Planlarının, mülkiye müfettişi tenkitine istinaden değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

29-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 356 ada, 11 parsel alanının güneyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

30-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlarda mevcut konutlarda ikamet eden hak sahipleri ya da mevcut konutları kiracı olarak kullanan vatandaşlarımızın mücbir sebeplerden dolayı belirli bir süre evlerinde kiracı olarak kalmaları konusunun müzakeresi.

31-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1936 ada, 137 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

  

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı