İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. Dönem, 3. Olağan Meclis Toplantısını 06.03.2020 Cuma günü saat 18.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4335 ada, 9 parsel numaralı 3.567,31 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Belediyemize ait 927,41 m2'lik hissenin Milli Eğitim Bakanlığına Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

2-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Belediyemize kesin tahsisi olan ilimiz merkez İnköy Mahallesi 162 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Akkent Kültür Merkezi'nin 64,50 m2lik kısmının kullanım hakkının Kütahya Müftülüğüne verilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

3-T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

4-T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

5-T.C. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

6-T.C. Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

7-T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

8-T.C. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

9-T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

10-T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

11-T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

12- Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 347 sayılı kararı ile yürürlüğe giren, gelir tarifesindeki 11.2.7 no.lu maddesinin "Tüm Kullanım Sınıflarında Kullanılan Açık Alan Ücreti (TL/m2)" olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi.

13-İlimiz Gaybiefendi Mahallesi Cuma Pazarındaki tuhafiye esnafının Kütahya Belediyesi Hizmet Binası arkasındaki Çinigar Caddesi ile Haber Sokak arasında bulunan alana taşınması ile tuhafiye esnafının boşalttığı alanın da otopark olarak değerlendirilmesi talebi konusunun müzakeresi.

14-Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 75 sayılı kararı Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonuna havale edilen, Mustafa KALYON tarafından yazılan Kütahya'da Selçuklu, Germiyan ve Osmanlı Eserleri isimli kitabın basımı konusunun müzakeresi.

15-Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih, 49 ve 76 no.lu kararları ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havalesi yapılan Okmeydanı ve Dumlupınar Mahallelerinin bölünerek yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 550 ada, 7 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

17-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 88 pafta, 613(17) ada, 19 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I pafta, 116 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

                19 -İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 83 pafta, 623 ada, 173 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 547 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan

bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 1836 ada, 3 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 6 pafta, 47 ada, 90 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

23-19.12.2019 tarihinde Mimarlar Odası Kütahya Temsilciliğinin Danışma Kurulu toplantısı doğrultusunda alınan kararlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez Andız Mahallesi 139 ada, 8 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4577 ada, 1 numaralı parsel alanının doğusunda imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi.

26-Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih, 358 sayılı kararıyla onaylanan Vazo Kule-Seyir Terası-Sosyal, Kültürel, Ticaret Tesis Alanı lejandlı imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

27-İlimiz merkez İshak Seydi Mahallesi yerleşik alanının belirlenerek imar planı yapımı için ön izin verilmesi konusunun müzakeresi.

28-İlimiz merkez Seyitömer Kavşağı-Yoncalı arası yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

29-İlimiz merkez Yoncalı kuzey kesimi İlave Uygulama İmar Planı plan notlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

30-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 220 ada, 132 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

31-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 192 no.lu ada bölgesinde mevcut imar planına göre uygulamaların yapılabilmesi konusunun müzakeresi.

32-İlimiz merkez Servi Mahallesi, 102 no.lu ada, Meydan Mahallesi, 533 no.lu ada, Balıklı Mahallesi, 90 no.lu ada, Mecidiye Mahallesi, 29 no.lu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

33-İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 214 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

34-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5400, 2565, 2514, 2517, 2518 parseller bölgesinde onaylanan İlave İmar Planı ve Değişikliği ile ilgili olarak; Kütahya İdare Mahkemesinin 2019/206 esas 2020/29 sayılı kararının uygulanması konusunun müzakeresi.

35-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada, 101 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

36-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3929 ada, 6 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

37-Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi (Merkez Kampüsü) Karşısı alt geçit bölgesinde Kirazpınar Mahallesinde Belediye Meclisimizin 02.02.2020 tarih 22 sayılı kararıyla onaylanan imar planlarına askı süresinde gelen itirazlar konusu ve Karayolları kamulaştırma alanından dolayı imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

38-20.02.2020 tarih, 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikler konusunun müzakeresi.

39-Fen İşleri Müdürlüğünün 17.02.2020 tarih, E.354 sayılı yazısıyla, Alipaşa, Bölcek, Dumlupınar, Okçu, İnköy ve Akkent Mahallelerinde; cadde ve sokaklarda yapılan, refujlü yol, kavşak, kaldırım ve otopark düzenlemelerinin; imar planı yönüyle değerlendirilmesi talebi konusunun müzakeresi.

40-İlimiz merkez Siner ve Ağaçköy Mahallelerinde, halihazırdaki 1. Organize Sanayi yolu bölgesinde, imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi.

41-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 92 ada, 1 parselde uygulama imar planındaki plan notunun iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

42-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 23 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

43-İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesi, 1509 parselin kuzeyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

44-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 232 ada, 3 parselin doğusu ve bitişiğindeki alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

Salih ÖZDEN

Belediye Başkanı V.