T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

Meclis Toplantı Tarihi

20.04.2020

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

2. Dönem, 1.Olağanüstü,1.Birleşim, 1.Oturum, 2.Oturum. Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçelerinin olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Bilgilendirme;

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 2. fıkrası gereğince Birim müdürlüğüne yapılan atamaların Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25.maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir " gereğince Belediye Başkanı tarafından okunarak meclise bilgi verilmesi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 133

Gündemin bu maddesinde, 2019 yılı Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuyu müzakereye açmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Salih ÖZDEN’e bıraktı.

Meclis 1.Başkan Vekili Salih ÖZDEN, hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun önceden üyelere dağıtımının yapıldığını belirterek konuyu müzakereye açtı ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesine istinaden, Kütahya Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporunun yeterliliğine ve aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 134

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyeleri seçimi, (3 üye)(görev süresi 1 yıl)(gizli oylama) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

(Bu arada Meclis Başkanı oyların sayımı için tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyeti için Mehmet ÖZKARA ve Bilal YURTTAŞ’ın görevlendirilmesini oya sundu ve işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.)   

 

            Belediye Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

1- Ahmet ULUCA,18 oy,

2- Melih ASLAN,18 oy,

3- Ahmet ACAR,18 oy ile Belediye Encümen Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 135

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl)(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına,  Plan ve Bütçe  Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- Abdullah DAMCI,

2- Mehmet ÖZKARA,

3- Mehmet Naci PEKCAN,

4- Sami KAPLAN,

5- Mustafa DEMİRTAŞ 'ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 136

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Serda BAL YILDIZ,

2-Süleyman ÇANKAYA,

3- Elif DEMİRELLİ,

4- Bilal YURTTAŞ,

5- Ruhsen KUMDALI’nın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 137

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimizin tarihini, kültürünü araştırmak ve bu konular ile ilgili mevzuları incelemek ve görüşmek üzere bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik  Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu oluşturulmasına, Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Süleyman ÇANKAYA,

2-Abdullah ERTEKİN,

3-Ercan MERCAN,

4-Ahmet GÜVEN,

5-Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 138

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye), olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Araştırma Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonu oluşturulmasına, Araştırma Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Ahmet ULUCA,

2-Enver ERDOĞAN,

3-Mahmut ÖZTAŞ,

4-Dilek ASLAN,

5- Erçin AÇIKEL’in seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 139

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu oluşturulmasına, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-İlyas BAHAR,

2-Seda SANCAKTAR,

3-Hatice YAKAR,

4-Sami KAPLAN,

5-Mustafa DEMİRTAŞ’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 140

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Gençlik ve Spor Komisyonu oluşturulmasına, Gençlik ve Spor Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Abdullah DAMCI,

2-Yusuf SÖKMEN,

3-Selim KAPLAN,

4-Bilal YURTTAŞ,

5-Kemal KAYIHAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 141

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Engelsiz Yaşam Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Engelsiz Yaşam Komisyonu’nun beş kişiden oluşturulmasına;  Engelsiz Yaşam Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- İlyas BAHAR,

2-Yusuf SÖKMEN,

3-Hatice YAKAR,

4-Bilal YURTTAŞ,

5-İlyas SİVRİ'nin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 142

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Etik Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye), olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelimizin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Etik Komisyonu oluşturulmasına, Etik Komisyonunda görev yapmak üzere;

1-Mehmet ÖZKARA,

2-Ahmet ACAR,

3-Osman ZEYBEK,

4-Ercan MERCAN,

5-İlyas SİVRİ'nin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 143

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye), olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şehrimizin nüfusunun önemli bir bölümünü teşkil eden esnaf ve zanaatkârlarımız arasında birlik ve beraberliği temin etmek, sorunlarının çözümü için çalışmalarda bulunmak, ulusal ekonomideki gelişmelere paralel olarak lüzumlu görülecek mesleki tedbirleri almak amacıyla  1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Esnaf ve Zanaatkârlar Komisyonu oluşturulmasına, Esnaf ve Zanaatkârlar Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Özgür MUSLU,

2-Melih ASLAN,

3-Osman ZEYBEK,

4-Selim KAPLAN,

5- Kemal KAYIHAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 144

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Estetik Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Estetik Komisyonu oluşturulmasına, Estetik Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

1-Süleyman ÇANKAYA,

2-Serda BAL YILDIZ,

3-Elif DEMİRELLİ,

4-Bilal YURTTAŞ,

5-Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 145

T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilmesine;

 Yeniden düzenlenen ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 146

T.C. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Özel Kalem Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle;

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, 02.01.2020 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği ile 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilmesine;

Yeniden hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 147

T.C. Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile Etüd Proje Müdürlüğümüzün ihdas olması sebebiyle hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk Ve Çalışma Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 148

T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 41 no.lu kararına istinaden Mezarlıklar Müdürlüğünün kapatılarak Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle;

 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı meclis kararı ile kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği ile T.C. Kütahya Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilmesine;

 Yeniden hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 149

T.C. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile Veteriner İşleri Müdürlüğünün ihdas olması sebebiyle,

Belediye meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen T.C Kütahya Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin iptal edilmesine;

Yeniden hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 150

T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisi'mizin 05.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün kapatılarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle;

10.06.2019 tarih ve 161 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği ile 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı meclis kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliklerinin iptal edilmesine;

Yeniden hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 151

T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinden ayrılarak, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün ihdas olması sebebiyle;

 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilmesine;

 Yeniden hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 152

T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile ihdas edilen Strateji Geliştirme Müdürlüğünün; ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 153

T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kapatılarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir birim olarak kurulması sebebiyle; Belediye meclisinin 06.11.2019 tarih ve 310 sayılı kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği ile 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilen T.C Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilmesine;

 Yeniden hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 154

Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile Hal Müdürlüğümüzün ihdası sebebiyle hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Hal Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

T.C. Kütahya Belediyesi Hal Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 155

T.C Kütahya Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

T.C Kütahya Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağı konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 156

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Norm Kadro İhdas ve Değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

(II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin düzenlenmesine, Sürekli İşçi Kadro İhdası (V) Sayılı Cetvele göre düzenlenmesine  ve izin verilen kadro sayısının yeniden düzenlenmesi hususunda teşkilat yapısının oluşturulmasına; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (L) fıkrasına istinaden, İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 157

Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin 4.maddesinde belirtilen ekli Disiplin Amirleri Çizelgesinin Belediyemizin değişen yapısına göre yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

10.06.2019 tarih ve 161 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin 4. maddesinde belirtilen "üst disiplin amirleri çizelgesi", Belediyemizin değişen yapısına göre yeniden düzenlenmiş olup yeniden hazırlanan ve ekte sunulan Disiplin Amirleri çizelgesinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 158

Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarihli ve 44 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Amblem/Logosuna T.C. kısaltmasının eklenmesi ve kuruluş yılını ifade eden 1871 tarihinin araştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesinin kuruluş yılını ifade eden tarihin 30 Mayıs 1868 olarak belirlenmesine, Kütahya Belediyesi Amblem/Logosuna T.C. kısaltmasının eklenmesine ve Kütahya Belediyesi Amblem/Logosunun ekte sunulduğu şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 159

Kütahya Belediyesi mücavir sınırları içerisinde faaliyet gösteren Ticari Taksi şoförlerinden 65 yaş üzerinde çalışan vatandaşlarımızdan SRC belgesi şartı aranmaması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ticari Taksi (T Plaka) Yönetmeliği İkinci Bölüm, yedinci madde, "Şoförler hakkında" başlığı 4. maddede bulunan "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC-2)" ibaresinin iptal edilmesi ile Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı karar ile kabul edilen TC Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ticari Taksi (T Plaka) Yönetmeliğinin iptal edilmesine;

Yeniden hazırlanan ve ekte sunulan TC Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ticari Taksi (T Plaka) Yönetmelik taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Erçin AÇIKEL, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN ve Mustafa DEMİRTAŞ’ın çekimser oylarına karşılık oylamaya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 160

Vatan müdafaası için canlarını feda eden İlimiz nüfusuna kayıtlı aziz şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması maksadıyla park, bahçe, cadde ve sokaklara kahraman şehitlerimizin isimlerinin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi olarak aziz şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması adına bugüne kadar 94 adet cadde ve sokağa, 18 adet parka şehit isimleri verilmiş olup bundan sonrada vatan müdafaası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması için hassasiyet gösterilecek olup,

            -04.12.2019 tarih ve 371 no.lu Meclis kararı ile İstiklal Mahallesi Ahievren Mezarlık yanı parka verilen Şehit Polis Memuru Murat KÖDÜK isminin kaldırılarak Bahçelievler Mahallesi Dörtyol Camii arkası Mevlana Parkı olarak adlandırılan parka ‘Şehit Polis Memuru Murat Ködük’ parkı isminin verilmesine;

            -İstiklal Mahallesi Ahievren Mezarlık yanı parka ‘’Mevlana Parkı’’ isminin verilmesine,

            Şehit Uzm. Onb. Muhammed YILMAZ isminin Cadde Sokak ve Parklara verilmesi için Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na görüş sorulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 161

İlimiz Merkez Zafertepe, Dumlupınar, 100. Yıl ve Akkent Mahallelerinde pazar yeri kurulmasıyla ilgili yer tahsisi, kura vb. işler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Zafertepe, Dumlupınar, 100. Yıl ve Akkent Mahallelerinde pazar yerleri kurulması, yer tahsisi, kura vb. tüm iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 162

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Siner Mahallesi 44 ada, 3 parsel numaralı 8.966,69 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolün iptal edilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Bakanlıklar, Kamu Kurum/Kuruluşları ile satış, takas, mahsuplaşma vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi 44 ada, 3 parsel numaralı 8.966,69 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolün iptal edilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Bakanlıklar, Kamu Kurum/Kuruluşları ile satış, takas, mahsuplaşma vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 163

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan Lalahüseyin Paşa Mahallesi 914 ada, 3 parsel ile Otuz Ağustos Mahallesi 564 ada, 52 parselde bulunan taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendine gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda mahalle, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi  vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Sıra No.

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

(M2)

İmar Durumu

Tescil Tarihi

1

Lala Hüseyin Paşa

914

3

Arsa

1.724,21

Ticaret Alanı

06.12.2011

2

Otuz Ağustos

564

52

Arsa

5.447,10

Ticaret + konut

09.04.2020

 

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 164

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2676 ada, 10 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2676 ada, 10 parselde, ada ayırma çizgisinin kaldırılmasına ilişkin imar planı değişikliği talebini içeren, 03.03.2020 tarih ve 1132 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. İmar adasında, ada ayırma çizgisine göre yapılaşma olduğundan dolayı, söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 165

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallesi, J24A11B2C, J24A11B2D paftalarda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, dere yatağı ile ilgili Riskli Alanda uygulamaların yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallesi J24A11B2C, J24A11B2D uygulama imar planı paftalarında, söz konusu Eğitim ve Öğretim Tesisleri ile Yurtlar Kurumu Sosyal Tesisleri Alanlarında; yukarıda açıklanan dere yatağına ilişkin, 30 metre genişliğindeki Riskli Alanda uygulanan tüm koşulların iptal edilmesi, kanal güzergâhı projesi alanı esas alınarak, riskli alan uygulama alanının kaydırılarak 30 metre genişliğinde düzenlenmesi, yeni düzenlenen alanda “yapı yasağı getirilmesi” koşuluyla imar planlarının aynen uygulanması, riskli alan kısmının iş ve işlemlerde belirtilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 166

Kamu yatırımlarına ilişkin; Sosyal- teknik altyapı alanları ile sosyal - kültürel tesis v.b alanlarında, 20.02.2020 tarih, 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 3194 Sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin tespit edilmesine ilişkin imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisindeki uygulama imar planlarında, kamu yatırımlarına ilişkin; Sosyal- teknik altyapı alanları ile sosyal - kültürel tesis vb. alanlarında,  yençok, hmax, h: serbest v.b lejandlarının iptal edilerek, (yençok) bina yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 167

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 1748 ada, 94-97 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Tüm bu hususlar göz önünde tutularak, imar planı değişikliği ile; bahse konu 4618 m2 büyüklüğündeki Park Alanı lejandlı alanın İdari, Sosyal, Ticari Tesis Alanı (TAKS:0.60, KAKS:1.50, Yençok:13.50 m.) olarak düzenlenmesi, çekme mesafelerinin 25, 10 ve 7 metre olarak düzenlenmesi, yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Azalan park alanı karşılığında aynı miktarda park alanının, kuşuçumu yaklaşık 2260 metre uzaklıkta bulunan, Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile düzenlenen Botanik Parkı ilave imar planında 4618 m2 sahanın karşılık gösterilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 168

İlimiz merkez Gaybi efendi Mahallesi, 232 ada 6 numaralı parselde imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 232 ada, 6 numaralı parselde imar planı değişikliği talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 169

Kamu yatırımlarına ilişkin; Sosyal- teknik altyapı alanları ile sosyal - kültürel tesis v.b alanlarının dışındaki ilgili diğer sahalarda; 20.02.2020 tarih, 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 3194 Sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin tespit edilmesine ilişkin imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisindeki uygulama imar planlarında, kamu yatırımlarına ilişkin; sosyal- teknik altyapı alanları ile sosyal - kültürel tesis vb. alanlarının dışındaki ve ilgili diğer sahalarda; yençok, hmax, h: serbest vb. lejandlarının iptal edilerek, (yençok) bina yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişiklikleri ile Plan Hükümleri ve Notlarında 34. maddeye de “ KONUT, TİCARET, T1, T2 -TİCK VB ALANLARININ DIŞINDAKİ ALANLARDA İSE KAT ADEDİ 4 İLE ÇARPILIP ÇIKAN SONUCA 0.50 EKLENMESİYLE BİNA YÜKSEKLİĞİ UYGULANIR.” şeklinde hükmün eklenerek düzenlenmesine ilişkin uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 170

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5480 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği ile İnköy Mahallesi 5480 numaralı parsel alanının doğusunda bulunan Ototerminal Alanı dahilinde Akaryakıt-LPG-Otogaz Satış İstasyonu Bölümünün Ototerminal Alanı olarak düzenlenmesi, 5480 numaralı parsel alanının kuzey kesiminde 45 metrelik yol alanı kenarında, Ticaret-Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu, TAKS:0.40, KAKS:0.80, Yençok:8.50 m.(2 kat) olarak düzenlenmesi, yol kenarından 10 metre, diğer yönlerden 5’er metre çekme mesafelerinin bırakılması, kurumlardan gelen ilgili hususların plan notlarına aktarılması, yönlerindeki, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 171

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3563 ada 1-2 parsel ve bu alanın güneyindeki bitişik alanda imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parmakören Mahallesi 3563 ada 1-2 parsel ve güneyindeki bitişik alanda; TAKS:0.50 KAKS:2.00 Yençok:16.50 metre (4 kat) yapılaşma koşullu Sağlık Tesisi Alanı ile Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) ve park alanı düzenlenmesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün 27.02.2020 tarih E.199 sayılı yazı ekindeki İnceleme Raporunda belirtilen ilgili koşulların plan notu olarak düzenlenmesine yönelik İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 172

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parselde Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 67 sayılı kararı ile onaylanan 3021 no.lu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parsel alanında Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 67 sayılı kararı ile onaylanan 3021 no.lu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 173

Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan, Kent Bütününe yönelik imar planları ile Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı arası, Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde gelen itirazlar ve askı süresi dışında gelen diğer müracaatların reddine,

İmar Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, aşağıda açıklanan imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra, maksimum 5 yıl içerisinde, 18. madde İmar uygulamalarının tamamlanarak yerine getirilmesine,

Tavşanlı Karayolu Çevresinde; Ticaret Alanları (TAKS: 0.30, KAKS: 1.60, karayolu kenarındaki adalarda Yençok: 30.00 m., arka sıradaki adalarda Yençok: 20.00 m.) lejandlı alanlar, TİCK (Ticaret-Konut Alanları) (TAKS: 0.30, KAKS: 1.20, Yençok: 13.50 m., 4 kat) lejandlı alanlar ve Kentsel – Sosyal – Teknik Altyapı Alanları düzenlenmesi; karayolu kamulaştırma sınırlarının plana aktarılarak bu sınırlardan en az 25 m. yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi; kurum kuruluş görüşlerinin plan notlarına aktarılması; Kütahya-Tavşanlı Karayolunun güney kesimindeki bisiklet yollarının iptal edilerek karayolunun kuzey kesiminde gidiş geliş olacak şekilde bisiklet yollarının düzenlenmesi; düzgün geometriye sahip imar adaları oluşturmak amacıyla deplase edilebilecek DSİ kanallarına yönelik proje kanalların düzenlenmesine yönelik İlave Nazım ve Uygulama İmar Planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

Karar No: 174

Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 167 sayılı kararıyla onaylanan, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı ile Dumlupınar Üniversitesi Alanı arası, Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde gelen itirazlar ve askı süresi dışında gelen diğer müracaatların reddine,

İmar Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, aşağıda açıklanan imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra, maksimum 5 yıl içerisinde, 18. madde İmar uygulamalarının tamamlanarak yerine getirilmesine,

Tavşanlı Karayolu Çevresinde; Ticaret Alanları (TAKS: 0.30, KAKS: 1.60, karayolu kenarındaki adalarda Yençok: 30.00 m., arka sıradaki adalarda Yençok: 20.00 m.) lejandlı alanlar, TİCK (Ticaret-Konut Alanları) (TAKS: 0.30, KAKS: 1.20, Yençok: 13.50 m., 4 kat) lejandlı alanlar ve Kentsel – Sosyal – Teknik Altyapı Alanları düzenlenmesi; karayolu kamulaştırma sınırlarının plana aktarılarak bu sınırlardan en az 25 m. yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi; kurum kuruluş görüşlerinin plan notlarına aktarılması; Kütahya-Tavşanlı Karayolunun güney kesimindeki bisiklet yollarının iptal edilerek karayolunun kuzey kesiminde gidiş geliş olacak şekilde bisiklet yollarının düzenlenmesine yönelik İlave Nazım ve Uygulama İmar Planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 43. MADDESİ:

Karar No: 175

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 1535 ada, 6 parsel bitişiğinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hamidiye Mahallesi, 1535 ada, 6 parsel bitişiğinde imar planında bulunan park lejantlı alanın bitişik nizam 3 kat konut lejantlı alana dönüştürülmesi; azalan park alanı ve artan yoğunluk karşılığında Hamidiye Mahallesi, 2730 ada, 203 parsel batısında Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 44. MADDESİ:

Karar No: 176

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 335 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi, 335 ada, 4-5-6-7 parsel bölgesinde Turizm Tesisleri Alanı, TAKS: 0.60, KAKS: 0.90, Yençok: 28.50 m. lejantlı alan (ifraz yapılamaz), TİCK (Ticaret-Konut Alanı), Ayrık nizam 2 kat, TAKS: 0.30, KAKS: 0.60 lejantlı alan, yol alanları düzenlenmesi; 13 parsel alanında TİCK (Ticaret-Konut Alanı), Ayrık nizam 2 kat, TAKS: 0.30, KAKS: 0.60 lejantlı alan, yol alanları düzenlenmesi ve 14 parsel alanında Park, yol alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 45. MADDESİ:

Karar No: 177

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 51 pafta, 2194 ada, 168 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Servis İstasyonu lejandlı alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında sehven Akaryakıt İstasyonu olarak işaretlenmiş olup; söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında Servis İstasyonu olarak uygulanmasına,

Aşağıda açıklanan imar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 51 pafta, 2194 ada, 168 parsel numaralı taşınmazın “değer artışına” tabi olduğuna dair tapu kütüğüne şerh konulması için Tapu Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

Kamulaştırma bedelinin 168 parsel maliki tarafından karşılanması kaydıyla; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 243 ada, 166 parsel alanında Un Fabrikası lejantlı alanda yol ve park alanı düzenlenerek şuyulanmanın giderilmesi; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 51 pafta, 2194 ada, 168 parsel alanında Un Fabrikası lejantlı alanda Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış İstasyonu (TAKS: 0.40, KAKS: 0.80, Yençok: 8.50 m. 2 kat) lejantlı alan; Ticaret Alanı (TAKS: 0.60, KAKS: 1.50, Yençok: 9.50 m. 3 kat) lejantlı alan ve 168 parselin kuzeybatı ve güneybatı köşelerinde yol alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 46. MADDESİ:

Karar No: 178

Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında, bazı işyerlerinin faaliyetlerinin geçici bir süre durması sebebiyle, faaliyetleri durdurulan işyerlerinden tahsil edilen ilan ve reklam vergisi ilk taksiti son ödeme tarihinin, ikinci taksit ile birleştirilerek 30 Kasım 2020 tarihine ertelenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin faaliyette bulunmadığı dönem içerisinde kira bedellerinin tahsil edilmemesine;

Söz konusu Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmının alınmamasına;

Söz konusu işletmelerden kira bedelleri, yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin TBMM’nin aldığı ve uygulamaya koyduğu yeni düzenleme kapsamında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 47. MADDESİ:

Karar No: 179

Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih ve 347 sayılı kararıyla, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan, 2020 Yılı Gelir Tarifesindeki Su Ücretleri tarifesinin değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih ve 347 sayılı kararıyla, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan, 2020 Yılı Gelir Tarifesindeki meskenler ve işyerleri için Su Ücretlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

2020 Yılı Gelir Tarifesi

15. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ücretleri

15.1 Su Tarifesi Merkez, Ilıca, Yoncalı dahil

15.1.1 Meskenler, Lojmanlar

 

MEKANİK SAYAÇ

15.1.1.1                 0-50 m3

15.1.1.2                 51-100 m3

15.1.1.3                 101 m3 fazlası

NOT-1: Mekanik sayaçlarda hesaplamalar 2 aylık dönemler şeklinde yapılmaktadır.

 

KARTLI SAYAÇ

15.1.1.1                 0-25 m3

15.1.1.2                 26-50 m3

15.1.1.3                 51 m3 üzeri

NOT-2: Kartlı sayaçlarda hesaplamalar yıllık 150 m3 üzerinden değerlendirilmektedir. Öngörülen aylık hesaplama sistemine geçilmesidir.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Melih ASLAN