T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

26.06.2020

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

2. Dönem, 4.Olağan, 1.Birleşim, 1. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Serda BAL YILDIZ, Ahmet ACAR, Ahmet GÜVEN’nin izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20L1 pafta, 137 ada, 19 parsel alanında imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 18 parsel alanına yönelik Kamu Yararı Kararı alınması,

-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, Kütahya-Tavşanlı Karayolu bölgesinde kavşak alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Siner ve Ağaçköy Mahallelerinde, halihazırdaki 1. Organize Sanayi Bölgesi Yolu güzergahında, yol alanı imar planı yapımı,

- Koruma Amaçlı İmar Planında bulunan Etkilenme Geçiş Alanlarındaki uygulamalar,

-İlimiz merkez Perli Mahallesi, 21.R.I, 21.R.II, 21.R.III paftalarda, Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanında, imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 1337 ve 1338 parsel alanlarında imar planı değişikliği yapılması konusunun müzakeresi.

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (k) bendi ile  18. maddesinin (h) bendi “ vergi , resim, ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 bin TL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıkları sulh ile tasfiyeye kabul ve feragate karar vermek”  hükümleri gereğince Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a sulh, sulh ile tasfiye, uzlaşma, kabul ve feragat yetkisi verilmesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 199

Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarih ve 131 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen  “Şehit Uzm. Onb. Muhammed YILMAZ” isminin, Yoncalı çayır alanında bulunan parka verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 15.05.2020 tarihli ve E.1163850/ 10635 sayılı yazılarına istinaden uygun görüşü doğrultusunda  “Şehit Uzm. Onb. Muhammed Yılmaz” isminin, Yoncalı çayır alanında bulunan parka verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 200

Belediye meclisinin 04.12.2019 tarih ve 371 sayılı kararıyla Zafertepe Mahallesi pazaryeri yanında bulunan “Şehit Engin BALCI” parkı ismiyle, Zafertepe Mahallesi, Şeyh Edebali caddesi üzerinde bulunan “Şehitler Parkı” isimlerinin karşılıklı olarak birbiriyle değiştirilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 201

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 21.N.3 pafta, 4333 ada, 6 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 202

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 22 ada, 6 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 203

İlimiz merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 21.K.3 pafta, 97 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 204

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.4 pafta, 1305 ada, 4 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 205

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 75 ada, 12 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 206

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 576 ada, 6 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 207

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (p) bendi ve aynı Kanunun 75.maddesi gereğince Kütahya kent merkezinde ihtiyaç duyulan ve Kütahya kent kimliğine simgesel bir değer olarak katkıda bulunacak, Valilik önünde “Kütahya Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı” yapılması ile ilgili her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun gündemden çıkarılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 208

S.S. Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Denetimli Özel Halk
Otobüslerinin zam talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 209

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4340 ada, 1 numaralı parsel alanının doğusunda, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Azalan park alanı karşılığında aynı miktarda park alanının, kuşuçumu yaklaşık 3100 metre uzaklıkta bulunan, Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile düzenlenen Botanik Parkı ilave imar planında 28.000 m2 sahanın karşılık gösterilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 210

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 901 ada, 2-3-4-20-21 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 901 ada, 2-3-4-20-21 parsellerin bulunduğu alanın Petrol İstasyonuna dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 211

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20M4 pafta, 1483 ada kuzeyindeki bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20M4 pafta, 1483 ada kuzeyindeki bölgede imar planında bulunan kanal alanı ve yol alanı sahalarında Park alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 212

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 51 pafta, 2194 ada, 168 parsel bölgesinde Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan 3051 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 177 sayılı kararıyla onaylanan 3051 no.lu imar planı değişikliği ile düzenlenen Ticaret Alanındaki (TAKS: 0.60) ibaresinin “TAKS aranmayacaktır” şeklinde düzenlenmesi; parselin doğu köşesinde 3*3 m. bahçe alanı bırakılması, parselin bitişik nizam 3 kat konut lejantlı alana birleşik diğer kesimlerinde, kuzeydeki 10 metrelik yol tarafında ve batı tarafında bahçe alanı bırakılmaması; parselin diğer kesimlerinde 5 m. yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 213

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2652 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 214

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 0 ada, 3047 parsel alanına birleşik kadastro harici alanda, ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi, 0 ada, 3047 parsel alanına birleşik kadastro harici alanda, TAKS: 0.60, E(KAKS)=2.00, Yençok: 20.00 m., lejandlı, 5' er metre yapı yaklaşma mesafeli Belediye Hizmet Alanı(İdari Tesisler – Kamyon Garajı)nın düzenlenmesi, enerji nakil hattı ve koruma alanının, yol alanının belirlenmesi, plan hükümleri ve notlarının oluşturulması; yönlerindeki ilave uygulama imar planı ve ilgili ilave nazım imar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 215

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 0 ada, 1152 parsel alanının kuzeyindeki kadastro harici alanda, ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Siner Mahallesi, 0 ada, 1152 parsel alanının kuzeyindeki kadastro harici alanda, TAKS: Aranmayacaktır, E(KAKS)=2.00, Yençok: 20.00 m., lejandlı, 5' er metre yapı yaklaşma mesafeli Belediye Hizmet Alanı(Asfalt Şantiyesi ve Depolama Tesisleri)nın düzenlenmesi, enerji nakil hattı ve koruma alanının, yol alanının belirlenmesi, DSİ Porsuk Çayı Islahı Projesi bölümü-yapı yasaklı alanın aktarılması, plan hükümleri ve notlarının oluşturulması; yönlerindeki ilave uygulama imar planı ve ilgili ilave nazım imar planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 216

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede; ilave imar planı ve imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5403 Sayılı Kanun kapsamındaki Kamu Yararı Kararının sonuçlanması kaydıyla, Kanal Kütahya Proje Alanının olduğu kesimlerin, rekreasyon, park alanları, yeni ana arter niteliğindeki 24 m.lik yol alanı çevrelerinin düşük yoğunluklu (TAKS: 0.25, KAKS: 0.60 – Ayrık Nizam 2 kat- Yençok: 7.50 m.) ticaret alanları ve ilgili kentsel sosyal teknik altyapı alanları olarak düzenlenmesi, Siner (Zafertepe) Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi Yolunun kuzey kesiminde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde İmar Uygulaması yapılarak kamu eline geçen ve ilgili olan park alanlarında, çevresinde Ayrık Nizam 4 kat imar adalarının bulunduğu, çocuk bahçesi, park, otopark alanlarında, konut (TAKS: 0.35, 1.40 – Ayrık Nizam 4 kat) alanlarının düzenlenmesi, diğer rekreasyon alanı tarafındaki otopark, park alanlarında konut (TAKS: 0.35, 1.05 – Ayrık Nizam 3 kat) alanlarının planlanması, imar planı değişikliği ile kaldırılan çocuk bahçesi, park alanları, otopark alanlarının karşılığı olarak, imar planı ve imar planı değişikliği alanı içerisinde düzenlenmesi, ilave gelen nüfus yoğunluğuna göre, mevzuatta belirlenen kişi başına düşen sosyal ve teknik altyapı alanlarını da karşılayacak şekilde kentsel sosyal teknik altyapı alanlarının planlanması, yönlerindeki; ilave nazım ve uygulama imar planı ve imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 217

Mülkiyetleri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait olan ilimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi 94 ada, 26 parsel numaralı taşınmazdaki 28 adet taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1748 ada, 97 parsel ile tevhit ve ifrazı tamamlanacak olan parsellerin takas işlemleri ile ilgili tasarruf şeklinin belirlenmesi ile ilgili tüm husus ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kıymet Takdir Komisyonuna Havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 218

Mülkiyeti S.S. Büyük Yoncalı Turizm Geliştirme Kooperatifine ait Enne Mahallesi 206, ada, 4 parsel numaralı ve Enne Mahallesi 205 ada, 3 parsel numaralı taşınmaza ait hisseleri ile  mülkiyeti Belediyemize ait olan Yoncalı Mahallesi 441 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince takas edilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kıymet Takdir Komisyonuna Havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİ:

Karar No: 219

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20L1 pafta, 137 ada, 19 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 20L1 pafta, 137 ada, 19 parsel alanında imar planında bulunan Bitişik nizam 3 kat konut alanının Park alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN  22.MADDESİ:

Karar No: 220

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 5 parselde bulunan İlköğretim Okulu alanında bina yüksekliğinin komşu parsellerde bulunan okul alanı ve sağlık tesisi alanında olduğu şekilde Yençok: 16.50 m. (4 kat) olarak düzenlenmesi; 5 no.lu parselin doğu tarafındaki 20 metrelik yolun okul alanına doğru yaklaşık 3 metre genişletilmesi; okul alanının doğu bölümündeki 8 m. yapı yaklaşma mesafesinin yeni imar hattına göre yeniden düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 5 parselin derelerle ilgili Riskli Alan kapsamında yapı yasağı uygulanan kesimine ilişkin olarak; parselin doğu bölümündeki 8 m. yapı yaklaşma mesafesi ve devamındaki sahalar hariç, parsel alanının diğer bölümünde yapı yasağı, inşaat-iskan ruhsatı verilmemesi vb. kısıtlamaların kaldırılarak bu alanda mevcut imar planına göre uygulamaların yapılabilmesine;

İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 5 parsele ilişkin imar durum belgesinin; Belediye Meclisinin 11/07/2013 tarih ve 316 sayılı kararında belirtilen “İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu – Belediye Başkanlığı Oluru”na gerek kalmaksızın verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN  23. MADDESİ:

Karar No: 221

İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 18 parsel alanına yönelik Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya, Merkez, Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 18 parsel numaralı 5.947,42 m2 (0,5947 ha) büyüklüğündeki sahada ilave imar planı yapılabilmesi amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN  24.MADDESİ:

Karar No: 222

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, Kütahya-Tavşanlı Karayolu bölgesinde kavşak alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Söz konusu kavşak alanları ve bağlantı yoluyla ilgili projenin Belediye Alan sınırlarımız içinde kalan bölümüyle ilgili olarak; Yoncalı Mahallesi, Kütahya-Tavşanlı Karayolunun kuzey kesiminde Park alanının 900 m2'lik bölümünde yol alanı düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık söz konusu alanın 200 metre doğusunda yol alanında 900 m2 Park alanı düzenlenmesi; kavşak alanının imar planına aktarılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN  25.MADDESİ:

Karar No: 223

İlimiz merkez Siner ve Ağaçköy Mahallelerinde, halihazırdaki 1. Organize Sanayi Bölgesi Yolu güzergahında, yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Köprünün bitişiğindeki asfalt yolun köprü tarafına genişletilmemesi; köprüye zarar verecek herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması; yol alanında her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması kaydıyla; Siner ve Ağaçköy Mahallelerinde, halihazırda kullanılan 1. Organize Sanayi Bölgesi yolunun geçtiği güzergahta, tescilli Yıprak (Ezen) Köprüsünün bulunduğu bölgede, 12 metre genişlikte yol alanı düzenlenmesine yönelik ilave nazım ve uygulama imar planının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN  26. MADDESİ:

Karar No: 224

Koruma Amaçlı İmar Planında bulunan Etkilenme Geçiş Alanlarındaki uygulamalar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Daha önce Belediye Meclisi tarafından onaylanan ve askı işlemleri tamamlanan; ancak Koruma Bölge Kurulu kararı bulunmadığı için yürürlüğe girmemiş olan aşağıda açıklanan imar planı değişikliklerine ilişkin olarak

-İstiklal Mahallesi, 63 pafta, 388 ada, 1 parsel alanında Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 239 sayılı kararıyla onaylanan 1950 no.lu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu alanda plan değişikliğinden önceki imar planının uygulanması,

-İstiklal Mahallesi, 63 pafta, 396 ada bölgesinde Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve 36 sayılı kararıyla onaylanan 2016 no.lu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu alanda plan değişikliğinden önceki imar planının uygulanması,

-Tescilli parsel veya koruma alanında kalmadığından dolayı Paşam Sultan Mahallesi, 31 pafta, 156 ada, 55 parsel alanında Belediye Meclisinin 03.09.2013 tarih ve 410 sayılı kararıyla onaylanan 2359 no.lu imar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesi,

-Maruf Mahallesi, 52 pafta, 266 ada, 1-2-3 parsel alanında Belediye Meclisinin 04.08.2009 tarih ve 320 sayılı kararıyla onaylanan 1970 no.lu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu alanda Kentsel Sit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygulanması,

-Maruf Mahallesi, 52 pafta, 266 ada, 1-2-3-5-6 parsel alanında Belediye Meclisinin 20.11.2009 tarih ve 482 sayılı kararıyla onaylanan 2005 no.lu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu alanda Kentsel Sit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygulanması,

-Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 84 ada, 14 parsel alanında Belediye Meclisinin 03.05.2011 tarih ve 199 sayılı kararıyla onaylanan 2132 no.lu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu alanda Kentsel Sit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygulanması,

-Börekçiler Mahallesi, 57 pafta, 331-332 ada bölgesinde Belediye Meclisinin 06.09.2011 tarih ve 356 sayılı kararıyla onaylanan 2162 no.lu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu alanda Kentsel Sit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN  27.MADDESİ:

Karar No: 225

İlimiz merkez Perli Mahallesi, 21.R.I, 21.R.II, 21.R.III paftalarda, Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanında, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Orman Bölge Müdürlüğü nezdindeki Olur sürecinin tamamlanması kaydıyla, Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanının güneybatı kesiminde, Sağlık Koruma Bandı haricinde, ED-50 6 Derece Zon: 35 koordinat sisteminde; Y , X ; P1: 764988.170, 4369994.739 P2: 765012.402, 4369965.558, P3:765026.875, 4369968.191 P4:765025.920, 4369950.167 P5: 764983.477, 4369961.762 koordinatlarıyla belirlenen, 845,45 m2 lik bölümün “ Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali” alanı olarak belirlenmesi, 10 ar metrelik yapı yaklaşma mesafesinin oluşturulması, Kurum ve Kuruluşlardan iletilen görüşler hususunda plan not ve hükümlerinin düzenlenmesi yönlerindeki; nazım ve uygulama değişikliğinin,  3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8\b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN  28.MADDESİ:

Karar No: 226

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 1337 ve 1338 parsel alanlarında imar planı değişikliği yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.06.2020 E:12568 sayılı yazısında belirtilen; ''İmar planı değişikliği ile ilgili Porsuk Baraj Gölü Özel hükümlerine, 3194 sayılı İmar Kanununa ve ilgili Karayolu mevzuatıyla da ilgisinin bulunduğu anlaşılmakta olup konun ilgili kurumların görüşleri dikkate alınarak idarenizce ele alınması gerekmektedir. Parseldeki imar planı kapsamı, proje ve fonksiyon değişikliği vb konularda tekrardan görüş alınması gerekmektedir. yönlerindeki plan notlarının da aktarıldığı, İnköy Mahallesi 1337 ve 1338 parsellerin Akaryakıt ve LPG Satış ve Ticari Tesisler KAKS:1.00, Yencok:8.50 (2 kat), 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8\b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN  29.MADDESİ:

Karar No: 227

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (k) bendi ile  18. maddesinin (h) bendi “ vergi , resim, ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 bin TL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıkları sulh ile tasfiyeye kabul ve feragate karar vermek”  hükümleri gereğince Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a sulh, sulh ile tasfiye, uzlaşma, kabul ve feragat yetkisi verilmesi konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (k) bendine göre “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusunda uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek” Belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında yer almaktadır.

          Aynı kanunun 18. Maddesinin (h) bendine göre ise; "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek", Belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğundan, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a sulh, sulh ile tasfiye, uzlaşma, kabul ve feragat yetkisi verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Meclis Başkanı

Özgür MUSLU

Katip

Melih ASLAN

Katip