Meclis Toplantı Tarihi

05.08.2020

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

2. Dönem, 5.Olağan, 1.Birleşim, 1.Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet
ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN,
Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami
KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, İlyas
SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin
AÇIKEL

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Dilek ASLAN, Ruhsen KUMDALI’ nın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- 26.06.2020 tarih ve 208 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen S.S. Merkez Özel Halk Otobüsleri Taşıyıcıları Kooperatifinin Denetimli Özel Halk Otobüsleri zam talebi,

- Belediye Meclisinin 26.06.2020 tarih ve 202 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Siner Mahallesi 17.Ö.2 pafta, 22 ada, 6 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

- Belediye Meclisinin 26.06.2020 tarih ve 204 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.4 pafta, 1305 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

 - Belediye Meclisinin 26.06.2020 tarih ve 204 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 75 ada, 12 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

- Dumlupınar Mahalle Muhtarlığının talebiyle Dumlupınar Mahallesinde yol alanlarının düzenlenmesi,

konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 228

Belediye Meclisimizin 26.06.2020 tarih ve 200 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Zafertepe Mahallesi pazaryeri yanında bulunan "Şehit Engin BALCI" parkı ismiyle, Zafertepe Mahallesi Şeyh Edebali caddesi üzerinde bulunan "Şehitler Parkı" isimlerinin karşılıklı olarak birbiriyle değiştirilmesi" konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Zafertepe Mahallesi pazaryeri yanında bulunan “Şehit Engin BALCI” parkı ismiyle, Zafertepe Mahallesi Şeyh Edebali Caddesi üzerinde bulunan “Şehitler Parkı” isimlerinin karşılıklı olarak birbiriyle değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 229

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Maruf Mahallesi Döner Gazino etrafında ve Yellice Dağı sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yellice Dağı Etrafındaki isimsiz bulunan sokağa " Yellice Sokak" isminin verilmesine;

           Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Maruf Mahallesi, Hisar Kalesi Döner Gazino etrafındaki isimsiz bulunan 2 adet sokağa  “Sur-1 Sokak ve Sur-2 Sokak” isimlerinin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 230

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'na ait  (UCLG-MEWA) aidat 2021 yılı ve sonraki yıllarda ödenmesi gereken üyelik aidatlarının her yıl Ocak ayında İller Bankası A.Ş. tarafından yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2021 yılı ve sonraki yıllarda ödenmesi gereken üyelik aidatlarının her yıl Ocak ayında İller Bankası A.Ş. tarafından tek seferde UCLG-MEWA hesabına otomatik olarak aktarılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 231

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bütçe aktarımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bütçesinde "05.2 Atıksu Yönetimi Giderleri" fonksiyonel kodunun "03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları" tertibine 50.000,00 TL, "03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri" tertibine 300.000,00 TL, "03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri" tertibine 150.000,00 TL ve "06.3 Su Temin İşleri ve Hizmetleri" fonksiyonel kodunun "06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri" tertibine 150.000,00 TL olmak üzere toplam 650.000,00 TL ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 232

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 156 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın Maliye Hazinesine ait olan 38.821,68 m2 hissesi ile Belediyemize ait olan 2.128,32 m2 hisselerinin tamamı hakkında, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna 5838 sayılı Kanun ile eklenen Ek 3. maddesi kapsamında ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarda belirtilen iş ve işlemlerin Milli Emlak Müdürlüğünce yapılmasına muvafakat verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 156 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın tamamı hakkında, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna 5838 sayılı Kanun ile eklenen Ek 3 üncü maddesi kapsamında ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarda belirtilen iş ve işlemlerin Milli Emlak Müdürlüğünce yapılmasına muvafakat verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 233

İlimizde yol kenarında park eden araçlardan için Araç İşgaliye Harçlarının 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 56. maddesince belirlenen tarife limitleri dahilinde alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 56. Maddesince belirlenen limitler çerçevesince İlimizde yol kenarına park eden araçlar için İşgaliye Harçlarının kullanılan her saat başına 1 TL (BirTürkLirası)  alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 234

ASKF’ye bağlı Amatör Spor Kulüplerine ve Kütahya Belediyespor’a nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimizin adını duyurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, spora ve sporcuya destek olmak için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna (ASKF) bağlı Amatör Spor Kulüplerine 200.000,00 TL (İkiyüzbinTL) ve Kütahya Belediyespor Kulübüne 1.800.000,00 TL (birmilyonsekizyüzbinTL) nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 235

Kütahya İdare Mahkemesi'nin E:2018/322, K: 2019/490 sayılı kararı ve ilgili İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Üçüncü İdari Dava Dairesi'nin E:2019/1248, K:2020/307 sayılı kararı gereği; Yıldırım Beyazıt (Cumhuriyet) Mahallesi, 1936 ada, 144 parselde bulunan, Cami Alanında imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya İdare Mahkemesi'nin E:2018/322 , K: 2019/490 sayılı kararı ve ilgili İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Üçüncü İdari Dava Dairesi'nin E:2019/1248, K:2020/307 sayılı kararı gereği; Cami alanının güneye doğru genişletilmeden önceki kadastral sınır esas alınarak, bu sınırın güneyinin park alanı olarak oluşturulması, kuzeyinde ise (02.02.2016 tarih, 74 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 2591 no.lu imar planı değişikliğinden önceki saha ve yapı yaklaşma mesafeleri olacak şekilde) güney yönünde yapı yaklaşma mesafesi bırakılmayarak doğu , batı, kuzey yönlerinden 3'er metre yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi, İbadet Yeri – TAKS: 0.60 – KAKS: 1.50 – Yençok: Serbest lejandlı alanın düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 236

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2583 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Akaryakıt, Lpg İstasyonu, Ticari Tesisler v.b alanları arasında 12 metrelik yol alanı düzenlenerek, güneyde B-2, Ticaret alanı tarafında 8 metrelik yol alanı tasarlanarak, 13.329 m2 Vazo Kule – Seyir Terası – Sosyal, Kültürel, Ticaret Tesis Alanı (TAKS: 0.40, KAKS: 2.40, bina yüksekliği + çatı + her türlü imalat, tesis v.b: 70.00 m.yi geçemez ) planlanması, kuzeyde 3 metre , karayolu tarafında 15 metre ve 3 metre yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi, en az 2.763 m2 olacak şekilde, bodrum katlarda ve yer (zemin) altında otopark yapılması, yol alanlarına giren yer (zemin) altı otopark alanının yapılabileceği maksimum alan sınırlarının işlenmesi, Havacılık Çalışması yapılması sonucu ilgili Bakanlıkça onaylanacak olan yüksekliğin maksimum yükseklik olarak uygulanması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Mustafa DEMİRTAŞ'ın  red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 237

İlimiz merkez Kumarı Mahallesi, 3399 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 25 metrelik ana yol giriş bölümünde ve refujde düzenleme konusunun İl Trafik Komisyonunca uygun görüldüğü şekliyle uygulanması kaydıyla, Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Hizmet Alanının doğu kesiminde, park ve yol alanlarında düzenleme yapılması, bu alanda azalan 270 m2 park alanının karşılığı eşdeğer alan olarak, güneybatı yönünde kuşuçumu 300 metre mesafede, 3399 ada, 1 parseldeki Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesis Alanı ve Teknik Hizmet Alanı güney batısında, ağaçlandırılacak alanda park alanı düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 238

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 6 ve 7 parsel alanlarında Belediye Meclisimizin 22.05.2020 tarih, 194 sayılı kararıyla onaylanan 3060 işlem no.lu imar planı değişikliklerine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 6 ve 7 parsellerde; kuzeyde ve doğuda 10'ar metrelik yol alanlarının düzenlenmesi, güneyde park alanı bırakılarak , maksimum 6.056 m2’lik konut alanı planlanması, park ve yol alanlarının kamu eline bedelsiz olarak geçmesi, kitle ölçülerinin maksimum olarak, bahçe mesafelerinin minimum olarak uygulanması kriteriyle, yönetmelikte belirtilen karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafeyi sağlayacak şekilde, batıda 14.5, kuzeyde 9.25, doğuda 10.5 ve güneyde 5 metre olacak şekilde bahçe mesafelerinin belirlenmesi,  bina kitle ölçüleri 22.45 m., 25.75 m., 11.45 m.  olan L şeklinde iki adet binanın, bina kitle ölçüleri 22.45 m, 25.15 m. olan dikdörtgen şeklindeki iki adet binanın, Yençok 8 kat  olarak toplamda  dört adet binanın taban alanının, aralarında en az 10 ve 11.5   metre mesafe bırakılarak belirlenmesi,“ İfraz, çıkma ve çatı arası kullanımı yapılamaz. Parsel sınırlarından itibaren 5 metrelik mesafe haricinde, emsal(kaks) yoğunluğu arttırmayacak şekilde mevzuatta yer alan gerekli otopark alanı karşılanması için, bodrum katlarda ve yer (zemin) altında; emsal (kaks) değeri içerisinde otopark alanı düzenlenebilir ” plan notunun oluşturulması yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Osman ZEYBEK, Mahmut ÖZTAŞ, Selim KAPLAN, Sami KAPLAN,  Ercan MERCAN, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN'ın çekimser oylarına karşılık oylama katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 239

İlimiz merkez Belediye Meclisimizin 26.06.2020 tarih, 216 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede onaylanan; ilave imar planı ve imar planı değişikliği alanında, ticaret bölgesi imar planlarının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda, 07.07.2020 tarihli Bakan Oluru ile kamu yararı kararı verilmesinin uygun görüldüğü sahada; söz konusu Kamu Yararı Kararının sonuçlanması kaydıyla, askı işlemleri yapılan Belediye Meclisimizin 26.06.2020 tarih, 216 sayılı kararıyla onaylanan, Siner Mahallesindeki 3066 no.lu ilave imar planı ve imar planı değişikliğinin iş ve işlemlerinin yapılarak yürürlüğe girmesine,

 Kamu Yararı Kararı verilmeyen ve askıya çıkartılmayan Belediye Meclisimizin 26.06.2020 tarih, 216 sayılı kararıyla onaylanan; ticaret alanları ve ilgili kentsel sosyal teknik altyapı alanlarını içeren ilave imar planı bölümünün iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 240

Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih, 169 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Açıklanan tüm bu nedenlerden dolayı söz konusu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan 30.06.2020 tarih, 2807 sayılı itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 241

Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih, 174 sayılı kararı onaylanan ilave imar planlarına askı süresinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Açıklanan nedenlerden dolayı; Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih, 174 sayılı kararı ile onaylanan Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı ile Dumlupınar Üniversitesi Alanı arası, Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 242

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi, 4583 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu imar planı değişikliği; 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmiş olup; Kırgıllı Mahallesi 4583 ada 2 parsel alanının Entegre Hayvancılık ve Hayvansal Ürün Üretimi E:1.00 hmax:9.50 m TAKS:0,60 olarak düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin;  3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 243

İlimiz merkez İnköy Mahallesi,5388 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konu; 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmiş olup; İnköy Mahallesi 5388 parsel alanının Akaryakıt-LPG- LNG ve Ticaret Alanı TAKS:0.50, KAKS:1.20, hmax:8.50 m(2 kat) min cephe 40 metre,karayolu kenarından 25 metre diğer yönlerden 3'er metre bahçe mesafeli olacak şekilde düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendine (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmüne göre; yapılacak maliyet hesabına göre en fazla onbeş yıla kadar olacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla kira karşılığı yapımı vb. ile ihale edilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb.tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 244

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 655 ada, 11-13-15 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 655 ada, 11-13-15 parsellerin yaklaşık 29.000 m2'lik bölümünün Millet Bahçesi Alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No:245

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 310 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi, 310 ada, 18 parsel alanında komşu parsellerde olduğu şekilde; TAKS: 0.40, KAKS: 0.95, 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, Ayrık nizam 2 kat konut lejantlı alan düzenlenmesi; kaldırılan park alanı ve artan yoğunluk karşılığında söz konusu alana kuşuçumu yaklaşık 300 metre mesafede bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait Yoncalı Mahallesi, 358 ada, 1 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada 450 m2 Park alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yoncalı Mahallesi, 310 ada, 18 parsel numaralı taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmünce, yapılacak maliyet hesabına göre en fazla onbeş yıla kadar olacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla kira karşılığı yapımı vb. ile ihale edilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 246

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3975 ada, 78 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 3975 ada, 78 parselin doğu kesiminde min. 12 metre genişlikte yol alanı düzenlenerek söz konusu parselin imar adası haline getirilmesi; yol alanları düzenlendiğinden toplam emsal değişmeden (yoğunluk artmayacak şekilde) 78 parselin yapılaşma koşullarının 5 m. ön, 3,5 m. yan bahçe, Ayrık nizam 5 kat, TAKS: 0.36, KAKS: 1.80 olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

             Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bölcek Mahallesi, 3975 ada, 78 parsel numaralı taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendine (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) istinaden, yapılacak maliyet hesabına göre en fazla onbeş yıla kadar olacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla kira karşılığı yapımı vb. ile ihale edilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 247

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 253 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çevresinde bulunan konut adalarında olduğu şekilde KAKS belirtmeden; Okçu Mahallesi, 253 ada, 1 parsel alanında TAKS: 0.20, 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, Ayrık nizam 2 kat konut lejantlı alan düzenlenmesi; parselin kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerinde yol alanı düzenlenmesi; kaldırılan Belediye Hizmet Alanı ve artan yoğunluk karşılığında söz konusu alana kuşuçumu yaklaşık 1.900 metre mesafede Bölcek Mahallesi, 3976 ada, 32 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada 2.950 m2 Belediye Hizmet Alanı (TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, Yençok: 4 kat-15.00 m.) ve 850 m2 Park alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ve uygulama imar planındaki fonksiyonların aktarıldığı ilgili nazım imar planı ve değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Okçu Mahallesi, 253 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunu'nun 18. maddesi (e) bendine (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) istinaden, yapılacak maliyet hesabına göre en fazla onbeş yıla kadar olacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla kira karşılığı yapımı vb. ile ihale edilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 248

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 1722 ada, 110 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Cedit Mahallesi, 35 pafta, 1722 ada, 110 parsele batı tarafından birleşik olacak şekilde 37 m2 Park alanının İbadet Yeri alanına dahil edilmesi; “İbadet Yeri alanında yeraltında tuvaletle ilgili yapılaşma yapılabilir. Tuvaletle ilgili yapılaşma İbadet Yeri alanı içinde kalmak kaydıyla bahçe mesafeleri içinde de yapılabilir.” şeklinde plan notu düzenlenmesi; azalan Park alanına karşılık söz konusu alana kuşuçumu yaklaşık 1.800 metre mesafede bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 249

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 2-3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 2-3 parsel bölgesinde imar planında “Bölge Otoparkı ve Pazar Yeri” lejandlı alana Ticaret lejandı eklenmesi; “Yençok: 9.50 m, TAKS-KAKS aranmayacaktır” yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik imar plan değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 250

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 21M3 pafta, 2778 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yol alanının kamuya bedelsiz terk edilmesi kaydıyla; Gaybi Efendi Mahallesi, 21M3 pafta, 2778 ada, 3 parselin batı bölümünde 7 m.'lik yol alanı ve 3 m. yapı yaklaşma mesafesi düzenlenerek söz konusu parselin yapı adası haline getirilmesi; yol alanı düzenlendiğinden toplam emsal değişmeden (yoğunluk artmayacak şekilde) 3 parselde bulunan Yurt ve Eğitim Tesisleri alanının yapılaşma koşullarının TAKS: 0.45, KAKS: 1.80, Yençok: 15.50 m. (4 kat) olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No:251

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2470 ada, 1 parsel ve 2471 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2470 ada, 1 parsel ve 2471 ada, 1 parselin alan kullanım kararlarının TİCK (Ticaret-Konut Alanı), TAKS: 0.30, KAKS: 1.50, Yençok: 15.50 m. (5 kat) olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Riskli Alana yönelik daha önce Belediye Meclis kararları ile getirilen yapı yasağı, inşaat-iskan ruhsatı verilmemesi vb. kısıtlamaların Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2470 ada, 1 parsel ve 2471 ada, 1 parsel için kaldırılarak; söz konusu parsellerde imar planına göre uygulamaların yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 252

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 564 ada, 52 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

564 ada, 52 parselde; Ayrık Nizam - 5 kat - Yençok =18.50 metre  KAKS: 2.00; lejandları düzenlenmesi, artan yoğunluk karşılığında 52 parsele kuzeybatı yönünde kuşuçumu 400 metre mesafede 730 m2 lik park alanı ayrılması yönlerindeki uygulama imar planı ve değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

           Mülkiyeti Belediyemize ait olan 30 Ağustos Mahallesi, 564 ada, 52 parsel numaralı taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendine (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek)  göre satış, kat karşılığı ihale yapılması için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 253

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda,“Resmi Kurum (Defterdarlık Hizmet Binası) Alanında, İnşaat Ruhsatı Aşamasında Teknik Altyapı Tesisleri ile ilgili Kurumlardan Görüş Alınacaktır.” şeklindeki plan notunun iptal edilerek, 12 metrelik yolların devamlılığı sağlanacak şekilde 9 parselde 12 metrelik yol alanının düzenlenmesi, kuzey bölümde, (yaklaşık 4.540 m2 lik) E=1.50, TAKS: 0.60, Hmax: 18.50 lejandlı Resmi Kurum - İl Emniyet Müdürlüğü (Tanık Koruma Büro Amirliği) Alanının belirlenmesi, güney bölümde , (yaklaşık 2.283 m2 lik) E=1.50, TAKS: 0.60, Hmax: 18.50 lejandlı Resmi Kurum Alanının tasarlanması yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 254

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 221 ile 323 parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, (23.090, 67 m2lik) 323 parselin kayıtsız, şartsız, bedelsiz olarak, Belediyemizce istenildiği şekilde kullanılmak üzere, Belediyemize hibe edilmesi şartıyla,

Hacıazizler Mahallesi; 2618 ada, 221 parsel alanının, uygulama imar planındaki 18. Madde imar uygulaması yapılacak alandan çıkartılarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. maddelerine göre işlem yapılarak imar parsellerinin oluşturulabilmesi, 2618 ada, 221 parsel alanında bulunan Lise Alanının kaldırılarak, güneybatı yönünde kuşuçumu 1 km. mesafede bulunan, 2618 ada, 323 parsel alanındaki konut alanında , Lise Alanının 10.248 m2 olarak düzenlenmesi, 2618 ada, 221 parsel alanında 14 metrelik yolun güneyinde kaldırılan Lise alanında ve park , yol, otopark sahalarında; Ayrık Nizam – 2 kat yençok: 7 metre, TAKS: 0.25/ KAKS: 0.60 (ifraz yapılamaz) lejandlı konut alanı; düzenlenmesi, kadastral yol alanındaki konut alanı bölümünün yol alanı olarak belirlenmesi, 221 parseldeki park, yol ve otopark alanlarının kamu eline bedelsiz geçmesi, 323 parselde konut alanında park alanı düzenlenmesi, otopark alanının planlanması, imar planında azalan park alanı, artan yoğunluk karşılığında, güney yönünde kuşuçumu 1.1 km. mesafede bulunan, imar planı yapımı için araştırma yapılan kamu kurum ve kuruluşlarından görüşler alınmış, jeolojik – jeoteknik etüdü bulunan J24A11C1D paftada, planla birleşik plansız sahada park alanı oluşturulması yönlerindeki uygulama imar planı ve değişikliği, ilgili nazım imar planı ve değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 255

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 202 ile 225 parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 202 no.lu parsel alanında, TAKS:Aranmayacaktır, KAKS:1.40 – Yençok: 12.50 m. lejandlı Belediye Hizmet Alanı , Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 225 parsel alanında TAKS:0.40, KAKS:1.40 – Yençok: 12.50 m. lejandlı İlkokul Alanı; düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

2618 ada, 202 parsel alanı miktarının en az % 75'inin, bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmesi, geri kalan alanın da Kıymet Takdir Komisyonumuzca belirlenecek bedel üzerinden Belediyemize yatırılması halinde, 2618 ada , 202 parselin olduğu bölgede bulunan “imar planında yer alan belediye hizmet alanının kamu eline bedelsiz geçmeden, 21.10.1996 tarih, 198 sayılı Belediye Meclisi kararıyla onaylanan bu imar planı içerisinde; yapı, iskan ruhsatı verilemez” şeklindeki notun iptal edilerek uygulama yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 256

26.06.2020 tarih ve 208 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen S.S. Merkez Özel Halk Otobüsleri Taşıyıcıları Kooperatifinin Denetimli Özel Halk Otobüsleri zam talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Denetimli Özel Halk Otobüslerinde uygulanan ücret tarifesinin aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Uygulanacak Tarife

1

Tam Bilet

2.75 TL

2

Üniversite Öğrencisi

2.25 TL

3

Lise Öğrencisi

2.05 TL

4

Tek Kullanımlık Bilet

3.40 TL

5

Aktarma Ücreti

0.75 TL

6

Yoncalı ve Ilıca

5.50 TL

7

16 no’lu Hat Öğrenci Fiyat Tarifesi

1.00 TL

8

16 no’lu Hat Öğrenci Fiyat Tarifesi (İkamet kart ile)

0.75 TL

 

16 no’lu Hat Öğrenci aylık abonman (İkamet kart ile)

30.00 TL

9

Avans Biniş(Kullanılan Tarifeye Ek Olarak)

0.25 TL

 

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 257

Belediye Meclisinin 26.06.2020 tarih ve 202 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Siner Mahallesi 17.Ö.2 pafta, 22 ada, 6 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri, konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi 22 ada, 6 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 258

Belediye Meclisinin 26.06.2020 tarih ve 204 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.4 pafta, 1305 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1305 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 259

Belediye Meclisinin 26.06.2020 tarih ve 205 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 75 ada, 12 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 75 ada, 12 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 260

Dumlupınar Mahalle Muhtarlığının talebiyle Dumlupınar Mahallesinde yol alanlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

           İlimiz Dumlupınar Mahalle Muhtarlığının talebiyle Dumlupınar Mahallesinde yol alanlarının düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle  yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Meclis Başkanı

Özgür MUSLU

Katip

Yusuf SÖKMEN

Katip