T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

23.11.2020

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

2. Dönem, 8.Olağan, 2.Birleşim, 1.Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA,
Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet
ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ,
Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami
KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, İlyas
SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi
DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Yusuf SÖKMEN ve Ahmet ACAR’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 366

Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 332 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 mali yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu okundu ve; 

2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 538.500.000 TL;

2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 543.500.000 TL;

2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 547.000.000 TL; olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

           BÜTÇE KARARNAMESİ  /

           -  14 maddeden ibaret Bütçe Kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

           5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri gereğince kabul edilen ve aşağıda belirtilen 2021 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçenin mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 7. fıkrası gereğince ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

2021 Yılı Ödenek Cetveli-A Kesinleşen Ana Bütçe

 

KURUM

Fonksiyonel Kod

Açıklaması

Bütçe

YAPILAN OYLAMA SONUCU

I

II

III

IV

I

Ödeneği(TL)

 46

 43

 02

   

 Kütahya Beledıyesi

538.500.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 02

 

 Özel Kalem Müdürlüğü

4.575.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

4.575.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 05

 

 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

14.640.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

14.640.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 10

 

 Bilgi İşlem Müdürlüğü

5.560.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

5.520.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 10

 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri

40.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 18

 

 Yazı İşleri Müdürlüğü

2.604.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

2.604.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 23

 

 Strateji Geliştirme Müdürlüğü

35.236.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

35.236.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 24

 

 Hukuk İşleri Müdürlüğü

2.144.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

2.144.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 30

 

 Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

12.461.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 06

 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri

12.461.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 31

 

 Fen İşleri Müdürlüğü

204.391.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 04

 Ekonomik İşler Ve Hizmetler

204.291.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 10

 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri

100.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 33

 

 Yapı Kontrol Müdürlüğü

3.120.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 06

 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri

3.120.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 34

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü

13.093.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

13.093.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 35

 

 İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

17.721.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 04

 Ekonomik İşler Ve Hizmetler

17.720.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 10

 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri

1.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 36

 

 İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

13.667.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 06

 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri

13.667.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 37

 

 İtfaiye Müdürlüğü

11.725.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 03

 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri

11.725.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 38

 

 Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

8.185.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 08

 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri

8.165.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 10

 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri

20.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 39

 

 Park Bahçeler Müdürlüğü

20.414.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 08

 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri

20.414.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 40

 

 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

6.967.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 10

 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri

6.967.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 41

 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

39.486.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

39.486.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 42

 

 Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

62.467.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 05

 Çevre Koruma Hizmetleri

15.723.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 06

 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri

46.744.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 44

 

 Temizlik İşleri Müdürlüğü

22.600.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 05

 Çevre Koruma Hizmetleri

22.600.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 45

 

 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

12.025.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 04

 Ekonomik İşler Ve Hizmetler

12.025.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 46

 

 Veteriner İşleri Müdürlüğü

4.864.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 07

 Sağlık Hizmetleri

4.864.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 47

 

 Zabıta Müdürlüğü

8.953.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 03

 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri

8.953.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 49

 

 Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

3.854.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 10

 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri

3.854.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 50

 

 Etüt Proje Müdürlüğü

6.340.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 06

 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri

6.340.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

     

 51

 

 Hal Müdürülüğü

1.408.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

       

 04

 Ekonomik İşler Ve Hizmetler

1.408.000 

Oy birliği ile kabul edilmiştir

 

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B Cetveli)

(TL)

KODU

AÇIKLAMA

2021

I

B-Kesinleşen Bütçe

YAPILAN OYLAMA SONUCU

 01

 Vergi Gelirleri

 40.000.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

 03

 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 80.000.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

 04

 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

 5.000.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

 05

 Diğer Gelirler

 228.000.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

 06

 Sermaye Gelirleri

 140.854.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

 09

 Red ve İadeler (-)

 854.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

T O P L A M  

 493.000.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

2021 Kütahya Belediyesi

KODU

AÇIKLAMA

Kesinleşen Bütçe

YAPILAN OYLAMA SONUCU

I

II

III

IV

V

1

       

İç Borçlanma

45.500.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

1

8

     

Mali kuruluşlardan sağlanan finansman

45.500.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

1

8

1

   

Bankalar

-3.950.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

1

8

1

2

 

-Ödeme

-3.950.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

1

8

2

   

İller Bankası

49.450.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

1

8

2

1

 

Borçlanma

145.000.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

1

8

2

2

 

-Ödeme

-95.550.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

         

Genel Toplam

45.500.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

 

2021 YILI FİNANSMAN PROGRAMI      

I

EKONOMİK KODLAMA

OCAK-ŞUBAT- MART

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

EKİM-KASIM-ARALIK

TOPLAM
TUTAR 

YAPILAN OYLAMA SONUCU

Açıklama

Oran

Tutar

Oran

Tutar

Oran

Tutar

Oran

Tutar

1

Vergi Gelirleri

25%

10.000.000,00

25%

10.000.000,00

25%

10.000.000,00

25%

10.000.000,00

40.000.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

3

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

25%

20.000.000,00

25%

20.000.000,00

25%

20.000.000,00

25%

20.000.000,00

  80.000.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

4

Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

25%

1.250.000,00

25%

1.250.000,00

25%

1.250.000,00

25%

1.250.000,00

 5.000.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

5

Diğer Gelirler

25%

57.000.000,00

25%

57.000.000,00

25%

57.000.000,00

25%

57.000.000,00

228.000.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

6

Sermaye Gelirleri

25%

35.213.500,00

25%

35.213.500,00

25%

35.213.500,00

25%

35.213.500,00

140.854.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

9

Red Ve İadeler

25%

213.500,00

25%

213.500,00

25%

213.500,00

25%

213.500,00

854.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

TOPLAM

 

123.250.000,00

 

123.250.000,00

 

123.250.000,00

 

123.250.000,00

493.000.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

 

2021 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı

 

EKONOMİK KODLAMA

OCAK-ŞUBAT- MART

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

EKİM-KASIM-ARALIK

TOPLAM
TUTAR

Yapılan Oylama Sonucu

AÇIKLAMA

ORAN

TUTAR

ORAN

TUTAR

ORAN

TUTAR

ORAN

TUTAR

1

Personel Giderleri

25%

14.200.750,00

25%

14.200.750,00

25%

14.200.750,00

25%

14.200.750,00

56.803.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

2

 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

25%

1.989.750,00

25%

1.989.750,00

25%

1.989.750,00

25%

1.989.750,00

7.959.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

3

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

25%

40.726.000,00

25%

40.726.000,00

25%

40.726.000,00

25%

40.726.000,00

162.904.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

4

Faiz Giderleri

25%

5.413.000,00

25%

5.413.000,00

25%

5.413.000,00

25%

5.413.000,00

21.652.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

5

Cari Transferler

25%

5.252.000,00

25%

5.252.000,00

25%

5.252.000,00

25%

5.252.000,00

21.008.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

6

Sermaye Giderleri

25%

58.425.500,00

25%

58.425.500,00

25%

58.425.500,00

25%

58.425.500,00

233.702.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

7

Sermaye Transferleri

25%

 250,00

25%

 250,00

25%

 250,00

25%

 250,00

 1.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

8

Borç Verme

25%

 250,00

25%

 250,00

25%

 250,00

25%

 250,00

 1.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

9

Yedek Ödenekler

25%

8.617.500,00

25%

8.617.500,00

25%

8.617.500,00

25%

8.617.500,00

34.470.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

TOPLAM

%100

134.625.000,00

%100

134.625.000,00

%100

134.625.000,00

%100

134.625.000,00

538.500.000,00

Oy birliği ile kabul edilmiştir

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Melih ASLAN