T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                                                 

Meclis Toplantı Tarihi

06.01.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 1.Olağan, 1. ve 2. Birleşim, 1.Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Özgür
MUSLU, Abdullah ERTEKİN, Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN,
Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice
YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas
SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi
DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Yusuf SÖKMEN, Ahmet ACAR, Mehmet ÖZKARA, Melih ASLAN’nın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarihli toplantısında Eğitim Kültür Sanat ve Tarih Komisyonuna havale edilen, Kütahya Belediyesinin Kardeş Kentleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

-İlimiz merkez Enne Mahallesi, J23B02C2B, J23B03D1A paftalarda, 267 ada, 152 parsel ve çevresinde ilave imar planı ve değişikliği,

-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1917 ada, 103 ve 584 ada, 102 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 46 ada, 84 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği,

-Belediye Meclisimizin; 26.06.2020 tarih, 216 sayılı ve 05.08.2020 tarih, 239 sayılı, kararlarıyla kabul edilip onaylanan, Siner Mahallesi, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede 3066 no.lu ilave imar planı ve değişikliğinin yürürlüğe girmesi,

-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 5

23 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

-Belediyemiz 2021 Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Başlığında yer alan İskansız olarak su kullanan yerlerin tarifesinin kademesiz olarak KDV dahil 3,50 TL; Ortak Sayaç Kullanan abonelerin ise KDV dahil 3,00 TL olarak belirlenmesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirme;

1- Sosyal Yardım İşleri ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü personellerine teşekkür takdimi.

2- Toplu işçi sözleşmesi hakkında bilgilendirme.

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na istinaden Belediyemizden kiralanan yerlere yapılan kira indirimleri hakkında bilgilendirme.

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışı yapılan taşınmazlar hakkında bilgilendirme.

5- 2018- 2019 -2020 yılarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere ait bilgilendirme.

6- Ön kapatmalar hakkında bilgilendirme.

7- 2018-2019-2020 bütçe gerçekleşmeleri ve borç miktarı takdimi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 1

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu'na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra,

-Meclis Başkanı oyların sayımı için tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyetine Abdullah ERTEKİN, Bilal YURTTAŞ’ı görevlendirdikten sonra konuyu gizli oya sundu ve;

 

 

Yapılan gizli oylama sonucunda;

            Denetim Komisyonu üyeliğine

            1- Süleyman ÇANKAYA  27 oy,

            2- Abdullah ERTEKİN  27 oy,

            3- Ercan MERCAN 25 oy,

            4- Osman ZEYBEK 23 oy,

            5-  Mustafa DEMİRTAŞ 26 oy ile seçilmiş olup;

Denetim Komisyonu’nda uzman kişinin görevlendirilmesine gerek olmadığına,  seçilen komisyonun çalışmasını kırk beş (45) iş günü içinde tamamlayıp buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 2

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Andız, Geven ve Zığra Mahallelerinde yapılacak olan, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca bilirkişi üye seçimleri yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Andız Mahallesinde Bilirkişi

olarak görev almak üzere

 

Geven Mahallesinde Bilirkişi

olarak görev almak üzere

Sıra No

Adı Soyadı

TC Kimlik No

Sıra No

Adı Soyadı

TC Kimlik No

1

Bayram KARACA

61*******66

1

Orhan GÜLER

38*******30

2

Hüseyin YÜKSEL

61*******02

2

Hüseyin SAYAR

38*******90

3

Erdoğan ALTIN

60*******52

3

Eyüp GÜLER

38*******68

4

Kadir GENÇ

60*******78

4

Muammer SAYAR

38*******54

5

Adil ÖZYİĞİT

60*******14

5

Kadir ÇALIM

38*******20

6

Kemal KARACA

61*******10

6

Osman YILMAZ

38*******40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zığra Mahallesinde Bilirkişi

olarak görev almak üzere

Sıra

No

Adı Soyadı

TC Kimlik No

1

Kadir KOCAADAM

36*******44

2

İbrahim ALTUNKAYA

36*******10

3

Mehmet KARAKAŞ

36*******84

4

Hasan Hüseyin ÇELİK

35*******26

5

Mehmet KOCAADAM

36*******08

6

İhsan YILMAZ

35*******02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 3

Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 312 sayılı kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan Kent Parkı isminin “Şehit Yaşar Çakır Kent Parkı” olarak değiştirilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın (Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nün), ismin verilmesinin uygun olduğuna dair görüşleri ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda İlimiz merkez Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan Kent Parkı isminin Şehit Yaşar Çakır Kent Parkı olarak değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 4

Korona Virüsü salgınının ekonomiye etkisi kapsamında yerel esnafımızın düzenli faaliyetlerine destek olunması amacıyla bazı abonelerin katı atık bedellerinin su kullanım ücreti üzerinden hesaplanması ile diğer katı atık abonelerinin (meskenler hariç) taksit ödeme sürelerinin Mayıs ve Kasım ayı olarak belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesinde ilk taksiti Şubat ayına denk gelen bedeller, mükelleflere ödeme kolaylığı sağlayacağı düşünülerek 2 eşit taksitle Mayıs ve Kasım aylarına ertelenmiş ve belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 5

İlimiz merkez Yenidoğan Mahallesinde bulunan "Sinerji Sokağın" eski ismi olan "Gire Sokak" olarak değiştirilmesi, "Kafkas Sokak" isminin "Kafkas Caddesi" olarak değiştirilmesi "Ragıp Gümüşpala Caddesi" isminin "Orgeneral Ragıp Gümüşpala Caddesi" olarak değiştirilmesi ile 100. Yıl Mahallesindeki ''2. Poyraz'' sokağa “Hasan BAŞTUĞ" isminin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 6

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince Şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 7

2021 yılı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz bünyesinde 2020 yılında çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personelden 2021 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü genelgesinde belirtilen kadrolarda kadro karşılığı olarak tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücretleri Tavanları konulu 2021 yılı Ocak ayında belirlenecek olan Genelge kapsamında; Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin genelgenin (I) Sayılı Cetvelde belirtilen 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutarına 150 TL. net artış ile oluşan ekli çizelgede sunulan ücretlerin ödenmesi ve 2021 yılında mali haklarında yapılacak artış oranlarının (zam, enflasyon farkı.vb.) net ücretlere yansıtılması işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 8

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan, İlimiz Parmakören ve Yıldırım Beyazıt Mahallerinde bulunan, arsa vasıflı taşınmazların  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı modeli ile ihale edilmesi veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere sözleşme imzalanması vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerine göre satış, kat karşılığı modeli ile ihale edilmesi veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere sözleşme imzalanması vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Sıra No.

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

1

Parmakören

4909

3

3.274,66

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

2

Parmakören

4913

3

3.372,96

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

3

Parmakören

4914

4

7.493,36

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

4

Parmakören

4915

1

21.484,79

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

5

Parmakören

4916

7

2.612,47

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

6

Parmakören

4918

1

968,24

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

7

Parmakören

4918

5

983,96

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

8

Parmakören

4919

1

9.411,69

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

9

Parmakören

4919

4

1.745,86

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

10

Parmakören

4923

3

6.614,55

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

11

Parmakören

4924

4

11.008,07

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

12

Parmakören

4925

6

2.163,00

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

13

Parmakören

4927

1

8.779,91

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

14

Parmakören

4928

1

7.644,17

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

15

Parmakören

4928

3

8.033,71

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

16

Parmakören

4929

3

751,83

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

17

Parmakören

4929

12

1.307,28

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

18

Parmakören

4930

1

4.880,14

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

19

Parmakören

4931

1

9.429,42

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

20

Parmakören

4932

1

18.123,14

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

21

Parmakören

4933

1

20.307,36

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

22

Parmakören

4934

1

15.645,25

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

23

Parmakören

4935

1

7.026,27

Konut + Ticaret

Ayrık Nizam – Yençok:24.50

24

Yıldırım Beyazıt

1106

10

88,00

Bitişik – Ticaret

5 Kat

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 9

Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 10 no.lu kararıyla, 2.500,00 TL olarak belirlenen yangın hidrantı bedelinin, günümüz şartlarına uygun olarak güncellenerek 3.500,00 TL olarak belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 10 no.lu sayılı meclis kararında 2.500,00 TL olarak belirlenen yangın hidrantı bedelinin, günümüz şartlarına uygun olarak 3.500,00 TL olarak düzenlenmesi, diğer hususların aynı şekilde devam etmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 10

Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait Servis Araçları “S Plaka” Yönetmeliği, Ticari Taksi (T Plaka) Yönetmeliği ve Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 11

Belediye Meclisimizin 02.12.2020 tarih ve 390 sayılı kararıyla, Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen; T.C Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen; T.C Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin  yürürlükten kaldırılarak yeniden hazırlanan ve ekte sunulan T.C Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin  aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 12

Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bulunan Numarataj Servisinin Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesine geçmesi sebebiyle, yeniden düzenlenen Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 13

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 144 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 14

İlimiz merkez Siner Mahallesi 17.Ö.3 pafta, 51 ada, 31 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konususun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi 17.Ö.3 pafta, 51 ada, 31 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 15

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 20.K.2 pafta 226 ada 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 20.K.2 pafta 226 ada 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma uygulanmasının reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 16

İlimiz merkez Enne Mahallesi 50.K.I.C pafta 125 ada 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Enne Mahallesi 50.K.I.C pafta, 125 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 17

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta 1682 ada 93 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 18

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5488, 5489, 5411 parsel bölgelerinde İlave İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesi 5488, 5489, 5411 parsel Bölgelerinde Küçük Sanayi Sitesi Alanı TAKS – KAKS aranmayacaktır, yencok:18.50 metre, Planlanan Küçük Sanayi Sitesi Alanı içerisinde Sosyal Tesis Alanları, İbadet Alanları, Sağlık Tesisi Alanları vb. Halkın Günlük ihtiyacın karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, lokanta, pastane, büfe, kafeterya, market vb. yapılabilir. İnşaat Ruhsatı aşamasında iç yolları ve parsel alanlarını gösteren Vaziyet Planları hazırlanacaktır. İç yollar Vaziyet Planına göre oluşturulacaktır; şeklinde ilgili plan notlarının oluşturulması, yönlerindeki 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 19

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 1185, 1186, 1961 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çalca Mahallesi, 1185, 1186, 1961 parsellerde Atıksu Paket Arıtma Tesisi Taks- Kaks aranmayacaktır, Yencok:6.50 metre olarak düzenlenmesi, kurumlardan gelen görüşlerin plan notu olarak oluşturulması yönlerindeki imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 20

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3554 ada, 45 parsel alanında yol alanı ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parsel alanının içerisinde bahse konu yol alanının doğu kesiminde ve bu yola bağlantı bağlantı sağlayacak şekilde 7 metrelik yol alanının işlenmesine yönelik ilave uygulama imar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 21

Kütahya kenti batı bölgesi Uydukent imar planlarının bulunduğu bölgede ada ayırma çizgileriyle ilgili uygulamalar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 03.08.2020 tarih ve 344 sayılı kararıyla onaylanan Kütahya Kenti Batı Bölgesi Uydukent İmar Planları içerisindeki adalarda farklı kat adedi, TAKS, KAKS vb. olmayan ayrık nizamlı imar adalarında ada ayırma çizgilerinin iptal edilerek uygulamaların yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 22

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 156 ada, 1, 2 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1, 2 parsel alanlarının birleştirilerek (tevhid edilerek) ayrık nizamın uygulanabilmesi, 5 metrelik ön bahçe mesafesinin 3 metre olarak belirlenmesi, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında, ön bahçe mesafesinin 5 metre olarak uygulanması, mevcut binanın kat adedine (1kat) göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılabilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 23

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 97 ada, 2 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi, 97 ada, 2 parsel alanında en az 844 m2'lik, kamu eline bedelsiz geçecek olan 7 metrelik yol alanının düzenlenmesi, düzenlenen 7 metrelik yol alanı ile 20 metrelik yol alanı arasında kalan parsel bölümünün, 5 metre ön bahçe mesafeli, 3.5 metre yan bahçe mesafeli,   Ayrık Nizam – 5 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.55, TİCK :ticaret+konut alanının belirlenmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 24

İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B2C, J24A11B2D, J24A11B3A, J24A11B3B paftalarda, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genişleme Alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planında; E=1.50, TAKS:0.40, Yençok: 26.00 m., Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı’nın ( Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genişleme Alanı) düzenlenmesi, yukarıda açıklanan Jeolojik – Jeoteknik Etüddeki yerleşime uygunluk sahalarının aktarılması, Riskli Alan için belirlenen kanal proje sahasıyla ilgili yapı yasağı uygulanacak alanın belirlenmesi, Karayolundan 25 metre, 20 metrelik yoldan 10 metre olacak şekilde yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi “ - İdari, Sosyal, Kültürel, Sağlık, Spor Tesisleri, İbadet Yeri tesisleri, Orta Öğretim Tesisleri, otoparklar, yeşil alanlar; yapılabilir. Üniversitenin ve fakültelerinin kuruluş amacının gerektirdiği faaliyetlerle, öğrencilerin yaşamıyla ilgili temel ihtiyaçlarına ilişkin faaliyetlerin dışında dışa dönük ticari tesis kurulamaz. Alışveriş merkezleri yapılamaz. Riskli Alanda imar planı değişikliği aynen uygulanacaktır. Gerekirse, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez Yerleşke Alanı da dahil olmak üzere tevhid, ifraz işlemleri uygulanacaktır. Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Karayolları hakkındaki mevzuat kriterlerine uyulacaktır. Belirtilmeyen hususlarda Kütahya İmar Planı Plan Hükümleri ve Notları Geçerlidir.” şeklinde plan hükümleri ve notlarının düzenlenmesi, imar planında 70.050 m2 azalan park alanının, kuşuçumu 3.750 metre mesafede, 01.11.2011 tarih, 467 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanıp yürürlüğe girmiş olan, (Etrafışehir) Ağaçköy Mahallesinde Belediye Rekreasyon Piknik Alanından karşılanması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 25

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde, J24A11B1B, J24A11B1C, J24A11B2A, J24A11B2B, J24A11B2C, J24A11B2D,  J24A11B3A, J24A11B3B paftalarda, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez Yerleşke Alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planında; E=1.50, TAKS:0.40, Yençok: 26.00 m. , Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı ( Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez Yerleşke Alanı) nın düzenlenmesi, yukarıda açıklanan Jeolojik – Jeoteknik Etüddeki yerleşime uygunluk sahalarının aktarılması, Riskli Alan için belirlenen kanal proje sahasıyla ilgili yapı yasağı uygulanacak alanın belirlenmesi, Karayolundan 25 metre, kuzey batı bölümünde konut ve T2 alanlarından 10 metre olacak şekilde yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, “ - İdari, Sosyal, Kültürel, Sağlık, Spor Tesisleri, İbadet Yeri tesisleri, Orta Öğretim Tesisleri, otoparklar, yeşil alanlar; yapılabilir. Üniversitenin ve fakültelerinin kuruluş amacının gerektirdiği faaliyetlerle, öğrencilerin yaşamıyla ilgili temel ihtiyaçlarına ilişkin faaliyetlerin dışında dışa dönük ticari tesis kurulamaz. Alışveriş merkezleri yapılamaz. Riskli Alanda imar planı değişikliği aynen uygulanacaktır. Gerekirse, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genişleme Alanı da dahil olmak üzere tevhid, ifraz işlemleri uygulanacaktır. Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Karayolları hakkındaki mevzuat kriterlerine uyulacaktır. Belirtilmeyen hususlarda Kütahya İmar Planı Plan Hükümleri ve Notları Geçerlidir.” şeklinde plan hükümleri ve notlarının düzenlenmesi, imar planında 3.624 m2 azalan park alanının, kuşuçumu 4.200 metre mesafede, 01.11.2011 tarih, 467 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanıp yürürlüğe girmiş olan, (Etrafışehir) Ağaçköy Mahallesinde Belediye Rekreasyon Piknik Alanından karşılanması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 26

İlimiz merkez Siner Mahallesi Yerleşik Alanı imar planlarının güneyinde, 1. OSB yolu üzerinde Asfalt Üretim Plenti ve ilgili tesislerinin yapımına yönelik ilave imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İdaremiz tarafından; 1- DSİ 34. Şube Müdürlüğü, 2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 3- OEDAŞ İl İşletme Müdürlüğü, 4- İl Sağlık Müdürlüğü , 5- Kütahya Belediyesi; a- Veteriner İşleri Müdürlüğü, b- Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, c- Fen İşleri Müdürlüğü d- İtfaiye Müdürlüğü; Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin alınarak, gerekirse ilave olarak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılarak, söz konusu, 3110 parsel ve çevresindeki tescil harici alanın oluşturduğu sahaya; Asfalt üretim Plenti ve ilgili (İdari Bina, Stok Sahaları, Kantar, Tuz Deposu, Bilim Tankları ve Makine Otoparkı v.b) Tesisleri, park ve ağaçlandırılacak alan ilave imar planı ve değişikliği yapımına dair ön izni verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 27

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 454 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Müracaat sahibi tarafından; 1- Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2- D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4- İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6- Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 7- İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9- TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10- Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11- Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 13- İl Sağlık Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 14-Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15- Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Veteriner İşleri Müdürlüğü, 16- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17- Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18- Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara 19- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara: şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılması, alınacak kurum ve kuruluş görüşleri, yapılan etütler sonucu imar planı yapımına engel bir durumun olmaması halinde, parsel alan miktarının en az % 45 'inin sosyal altyapı v.b alanı olarak ayrılarak konut alanının oluşturulması, Ayrık Nizam – 2 kat max. TAKS: 0.30, KAKS’ın çevredeki imar adalarında oluşan ortalama değere göre belirlenmesi, YENÇOK yüksekliğinin çevredeki yapılaşma koşulları, topografik yapı v.b kriterlere göre düzenlenmesi, yönlerinde taslak imar planının teklif edilebilmesi; kayıtlarıyla, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 454 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 28

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1857 (554) adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 1857 (554) adadaki konut alanında, Ayrık Nizama uygun bina cephelerinin gösterilmesi, arka bahçe mesafesinin mevzuat kapsamında uygulanması “minimum parsel cephe ve derinliği ölçülerine bakılmadan yapılaşmalar gerçekleştirilecektir.” plan notunun oluşturulması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 29

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 559 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

559 adadaki konut alanında, Ayrık Nizama uygun bina cephelerinin gösterilmesi, arka bahçe mesafesinin mevzuat kapsamında uygulanması “minimum parsel cephe ve derinliği ölçülerine bakılmadan yapılaşmalar gerçekleştirilecektir.” plan notunun oluşturulması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 30

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 560 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 560 adadaki konut alanında, Ayrık Nizama uygun bina cephelerinin gösterilmesi, arka bahçe mesafesinin mevzuat kapsamında uygulanması “minimum parsel cephe ölçülerine bakılmadan yapılaşmalar gerçekleştirilecektir.” plan notunun oluşturulması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 31

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 552 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

552 adadaki söz konusu parsellerdeki konut alanında, Ayrık Nizama uygun bina cephelerinin gösterilmesi, arka bahçe mesafesinin mevzuat kapsamında uygulanması  “minimum parsel derinliği ölçülerine bakılmadan yapılaşmalar gerçekleştirilecektir.” plan notunun oluşturulması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 32

İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesinde, 1470 parsel alanına bitişik Belediye Hizmet Alanı oluşturulmasına ilişkin imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 33

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654, 655 ada, 101, 11, 13, 15 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654, 655 ada, 101, 11, 13, 15 parseller alanında bulunan Millet Bahçesi Alanının yapılaşma koşullarının TAKS: aranmayacaktır, KAKS: 0.20, Yençok: 20 m. olarak belirlenmesi; “Millet Bahçesi Alanında; millet kıraathanesi (kafeterya), mescit, güvenlik kulübesi, satış birimleri, yeraltı otoparkı, su deposu, wc, vb. yapılar yapılabilir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 34

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 287, 289 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Talep edilen imar planı değişikliğinde değer artışı bulunmakta olup; imar planı değişikliğiyle ilgili Kanunda belirtilen değer artışı işlemlerinin yapılmasına;

          Uygulamalarda tereddütlerin olmaması açısından söz konusu bölgede imar planında bulunan Konut altı ticaret lejantlı alanların T1 (Yalnız zemin, bodrum katların ticaret olarak kullanılabileceği (Konut) yapılaşma) lejantlı alanlar olarak uygulanmasına;

          Bölcek Mahallesi, 287, 289 adalarda yan bahçe mesafesinin 3.5 m., iki ada arasındaki 10 m.'lik yola bakan ön bahçelerin 6.25 m., adaların batı tarafındaki ön bahçelerin 6 m. olarak düzenlenmesi; yapılaşma koşullarının TAKS: 0.32, KAKS: 2.00, Ayrık nizam 5 kat olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 35

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3976 ada, 206 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İbadethane yapılarının özelliklerinden dolayı genel bir değerlendirme yapılmış olup, uygulamalarda problemlerin olmaması için; Kütahya kent bütünü imar planı plan hüküm ve notlarına; “Plan ve plan hükümlerindeki Yençok uygulamalarına bakılmaksızın İbadet Yeri, Dini Tesis Alanı vb. alanlarda yapılacak ibadethane yapıları için yükseklik Yençok: Serbest olarak uygulanacaktır. İbadethane yapıları dışındaki diğer tesisler için ise Yençok değerleri plan ve plan hüküm ve notlarındaki koşullara göre belirlenecektir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 36

Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarihli toplantısında Eğitim Kültür Sanat ve Tarih Komisyonuna havale edilen, Kütahya Belediyesinin Kardeş Kentleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesinin 25'i yurtdışında, 3'ü ise yurt içinde olmak üzere 28 kentle "kardeş kent" ilişkisi vardır.

  1. Yurt dışındaki 25 kentin bazılarıyla kardeş kent ilişkisi kurmaya yönelik bürokratik iş ve işlemler tamamlanmamıştır. Hollanda’nın LAHEY kentiyle kardeş kent olma hususunda Kütahya Belediye Meclisinin kararı bulunmaması; Kuzey Makedonya’nın ÜSKÜP-ÇAYIR ve Portekiz’in LİZBON kentleriyle Bakanlık izin onayları olmaması; Suriye’nin TARSUS kentiyle, bu kentteki iç savaş nedeniyle herhangi bir etkinlik yapma imkanı olmaması ve Filipinler’in SAN JUAN ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin ZİBON kentleriyle sosyo-kültürel açıdan herhangi bir ortak değerimiz olmadığı ve bugüne kadar herhangi bir etkinlik ve çalışma yapılmadığı gerekçesiyle kardeş kent ilişkilerinin sonlandırılmasına,
  2. 1. maddede sayılan kentler dışında kalan 19 kent ve yurt içindeki 3 kent ile kardeş kent ilişkisinin sürdürülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 37

İlimiz merkez Enne Mahallesi, J23B02C2B, J23B03D1A paftalarda, 267 ada, 152 parsel ve çevresinde ilave imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Enne Mahallesi, 267 ada, 152 parsel bölgesinde Konaklama (Turizm) Alanı (TAKS: 0.30, KAKS: 1.40, Yençok: 30.50 m.) lejandlı sahaların, Konaklama (Turizm) – Ticaret – Konut Alanının (TAKS: 0.30, KAKS: 1.40, Yençok: 30.50 m.), park, pasif yeşil alan, ağaçlandırılacak alan, yol sahalarının düzenlenmesi; Rekreasyon Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanının genişletilmesi, yönlerindeki ilave imar planı ve değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN  38. MADDESİ:

Karar No: 38

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1917 ada, 103 ve 584 ada, 102 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şuyu durumunun ortadan kaldırılması için, 584 ada, 102 parsel alanında “Teknik Lise Ek Tesisleri” alanı düzenlenmesi, düzenlenen alanda; kuzey kesimde 5 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 2 metre olarak belirlenmesi, TAKS, KAKS aranmadan, yençok 1 kat (4.50 metre) olarak, minimum parsel cephe ve derinliği ölçülerine bakılmadan yapılaşmaların gerçekleştirilmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 39

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 46 ada, 84 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölgede ulaşım problemlerinin azaltılması, yaya ve taşıt trafiği erişilebilirliğinin arttırılması amaçlarıyla, Kız Meslek Lisesi Alanının doğu, kuzey ve kuzeydoğu bölümlerinde yol alanlarının düzenlenmesi, bu bölümde 4 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 40

Belediye Meclisimizin; 26.06.2020 tarih, 216 sayılı ve 05.08.2020 tarih, 239 sayılı, kararlarıyla kabul edilip onaylanan, Siner Mahallesi, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede 3066 no.lu ilave imar planı ve değişikliğinin yürürlüğe girmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda, Belediye Meclisimizin; 26.06.2020 tarih, 216 sayılı ve 05.08.2020 tarih, 239 sayılı, kararlarıyla kabul edilip onaylanan, Siner Mahallesi, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede 3066 no.lu ilave imar planı ve değişikliğinin yürürlüğe girmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 41

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 523 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

30 Ağustos Mahallesi, 523 ada, 11.442, 34 m2’lik 131 parseldeki, TAKS: 0.40, KAKS (E) : 1.50, H: 4 KAT (16.00 m.) lejandlı İlköğretim Okulu Alanının, TAKS: 0.60, KAKS: 1.50, Yençok 5 kat – 20 m. lejandlı Askeri Alana dönüştürülmesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih, 27122 sayılı yazısı eki haritada belirtildiği şekilde, 523 ada, 133 parseldeki 10.734, 21 m2’lik TAKS: 0.60, KAKS: 1.50, Yençok 5 kat – 20 m. lejandlı Askeri Alanın, dere yatağına ilişkin 6306 sayılı yasa kapsamındaki riskli alana girmeyecek şekilde ve diğer kesimlerde 5 metrelik yapı yaklaşma mesafeli, TAKS: 0.40, KAKS: 1.50, Yençok: 4 KAT (16.00 m.) lejandlı Eğitim Tesisleri Alanına dönüştürülmesi, park alan miktarını değiştirmeden yol ve park alanlarının düzenlenmesi; yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

Karar No: 42

Belediyemiz 2021 Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Başlığında yer alan İskansız olarak su kullanan yerlerin tarifesinin kademesiz olarak KDV dahil 3,50 TL; Ortak Sayaç Kullanan abonelerin ise KDV dahil 3,00 TL olarak belirlenmesi  konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bağımsız sayısının tespit edilip kullanıma bölünmesi ve ilgili kademenin belirlenmesi uygulamada güçlük çıkardığından;

            Gelir tarifesinde yer alan söz konusu notların iptal edilerek; İskansız olarak su kullanan yerlerin tarifesinin kademesiz olarak KDV dahil 3,50 TL; Ortak Sayaç Kullanan abonelerin ise KDV dahil 3,00 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE