T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi

03.03.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 3. Olağan, 1. Birleşim, 1. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet
ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN,
Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK,
Bilal YURTTAŞ, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN,
Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen
KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Mehmet Naci PEKCAN ve Erçin AÇIKEL’in izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Beyazıt Mahallesi, 682 ada ile ilgili imar planı değişikliği,

İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi, 229 parsel alanında, elektronik haberleşme istasyonu ile ilgili imar planı yapımı ve ruhsat verilmesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 85

İlimiz merkez Ali Paşa Mahallesi, 1631 ada, 188 parsel numaralı bulunan 243,82 m2 Belediyemiz hissesinin eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mer'i imar planında "İlkokul" alanı olan ilimiz merkez Ali Paşa Mahallesi 1631 ada, 188 parsel numaralı 3.243,73 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 24382/324373 (243,82 m2) oranlı Belediyemiz hissesinin; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi hükümleri gereğince, 25 yıla kadar Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 86

Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarihli ve 5 sayılı kararı ile havale edilen İlimiz merkez Yenidoğan Mahallesinde bulunan "Sinerji Sokağın" eski ismi olan "Gire Sokak" olarak değiştirilmesi, "Kafkas Sokak" isminin "Kafkas Caddesi" olarak değiştirilmesi "Ragıp Gümüşpala Caddesi" isminin "Orgeneral Ragıp Gümüşpala Caddesi" olarak değiştirilmesi ile 100. Yıl Mahallesindeki 2. Poyraz sokağa “Hasan BAŞTUĞ" isminin verilmesi, ile Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarihli ve 6 sayılı kararı ile havale edilen Şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1-  Yenidoğan Mahallesinde bulunan “Sinerji Sakağın” isminin “Gire Sokak” olarak değiştirilmesine,

             “Kafkas Sokak” isminin “Kafkas Caddesi” olarak değiştirilmesine,

             "Ragıp Gümüşpala Caddesi" isminin değiştirilmemesine,

              100.Yıl Mahallesinde bulunan “2. Poyraz Sokak” isminin “Hasan Baştuğ Sokak” olarak değiştirilmesine,

             2- Dumlupınar Mahallesi 2641, 101, 102, 105, 106, 115, 116 adalar ile Devlet Demir Yollar arasında bulunan isimsiz sokağa “Zakkum Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi 106, 114, 115 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Göknar Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi 113, 114, 116, 117 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Hazan Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi 112, 113, 114, 115, 116, 117 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Diyar Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi 26550, 2651 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Tufan Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi 2675, 2677, 2678 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Salkım Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi 2672, 2673 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Civelek Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi 2656, 2657 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Özgür Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi 109, 110 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Sezer Sokak” isminin verilmesine,

            Akkent Mahallesi 4405, 4406, 4407, 4408, 4396, 4401 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Baykal Sokak” isminin verilmesine,

            İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 87

Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarihli ve 52 sayılı kararı ile havale edilen 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. maddesi gereğince elektrik iletim ve dağıtım lisansına sahip kurumlarca yapılan kazılarda uygulanması için, kazı tahrip bedelinin, Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi ile Fen İşleri Müdürlüğü Kazı İzinlerinin Verilmesinde uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun, 17. Maddesinin 9. fıkrası gereğince; Elektrik İletim ve Dağıtım Lisansı’na sahip, kurumlarca yapılan kazılarda uygulanacak kazı tahrip bedelinin “120,00 TL/m²” bedel üzerinden uygulanması, bu bedelin Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesine ve ekte sunulan “Kütahya Belediyesi Kazı İzinlerinin Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın” aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 88

Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarihli ve 10 sayılı kararı ile havale edilen Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait Servis Araçları “S Plaka” Yönetmeliği, Ticari Taksi (T Plaka) Yönetmeliği ve Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen, Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları “S Plaka” Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının,

            Kütahya Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 159 sayılı kararıyla kabul edilen, Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ticari Taksi (T Plaka) Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağının,

            Kütahya Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen, Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağının,

            Ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 89

İlimiz merkez Dönenler Meydanında faaliyet gösteren Çınar Taksi Durağı’nın isminin o bölgenin önemini belirtmek açısından Mevlana Taksi Durağı olarak değiştirilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 90

Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Burak ARKUN tarafından yazılan Kadim isimli kitabın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince basılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 91

Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Bahadır KURT ve Kürşat Nusret ERDEN tarafından yazılan Kütahyalı Hattatlar ve Müstensihler isimli kitabın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince basılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 92

Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Halil ÖLMEZ tarafından yazılan Kadim Kentin Kudretli Simaları Kütahya Paşaları isimli kitabın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince basılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 93

Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Ayşe Doğan ELARSLAN tarafından yazılan Kütahya'da Su Yapıları isimli kitabın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince basılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 94

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 675 ada, 71 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 95

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 96

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.3 pafta 1356 ada 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 97

Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi J23B04C1D-J23B04C1C paftalarda 50 metrelik yol alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi J23B04C1D-J23B04C1C paftalarda 50 metrelik yol alanı bulunmaktadır. 50 metrelik yol alanının sabit tutularak orta bölümünde taşıt trafiği 15 metrelik yol alanı düzenlemesi her iki tarafta da; 7.5 metre genişliğinde yol içi pasif yeşil alan ve 10 metre yaya yolu düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 98

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3954 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 3954 ada, 2 parsel alanında; TAKS: 0.32, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 5 kat, TİCK (Ticaret-Konut Alanı) lejantlı alan, park ve yol alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 99

Muhtelif mahallelerde Trafo alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hamidiye Mahallesi, 2731 ada bölgesinde Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada; Hamidiye Mahallesi, 4962 ada bölgesinde yol alanında; Maltepe Mahallesi, 510 ada bölgesinde Park lejantlı sahada; Maltepe Mahallesi, 501 ada bölgesinde yol alanı (pasif yeşil alan bölümünde) lejantlı sahada; Hamidiye Mahallesi, 794 ada bölgesinde Park lejantlı sahada; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 242 ada bölgesinde Park lejantlı sahada; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2198 ada bölgesinde yol alanında; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2194 ada bölgesinde Park lejantlı sahada; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1828 ada bölgesinde Park lejantlı sahada; Trafo alanları düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile; Kütahya kent bütünü imar planı plan hüküm ve notlarına “Trafoların yapımı ve yapımından sonra; can ve mal güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler ilgili kurum olan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından alınacaktır. Trafolarla ilgili mevzuata uyulacaktır. Estetik Komisyonu kararından sonra Trafo yapıları gerçekleştirilecektir.” şeklinde plan notu eklenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 100

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 263 ada, 16 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi, 263 ada, 16 parsel alanında; kamu eline bedelsiz olarak geçecek olan toplamda min. (1.230 m2+572 m2) 1.802 m2’lik 7 metrelik yol alanı ile park alanının düzenlenerek, ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre, Ayrık Nizam – 2 kat lejandlı (max.) 5.150 m2 konut alanı (TAKS:0.35, KAKS: 0.70) düzenlenmesi, düzenlenen park alanı tarafında 3’er metre bahçe mesafelerinin oluşturulması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 101

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 47 ada, 135 numaralı, 634 ada, 136 numaralı parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 102

İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi 684 ve 241 numaralı parsellerde ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 103

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 2215 ve 2216 numaralı parsellerde mevzi imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Müracaat sahibi tarafından Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılması, alınacak kurum ve kuruluş görüşleri, yapılan etütler sonucu imar planı yapımına engel bir durumun olmaması halinde, parsel alanlarının miktarının en az % 45 'inin sosyal altyapı v.b alanı olarak ayrılarak palet fabrikasının da yapılabileceği 'Konut Dışı Kentsel İş Alanı: Çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathanelerin, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların, toptan ticaret, pazarlama ve depolama alanı' oluşturulması, yapı nizamı-TAKS-TAKS değerlerinin çevredeki benzeri imar planlı alanlara göre belirlenmesi, yüksekliğinin çevredeki yapılaşma koşulları, topografik yapı v.b. kriterlere göre düzenlenmesi, yönlerinde taslak imar planının teklif edilebilmesi; kayıtlarıyla, İnköy Mahallesi 2215-2216 parsellerde imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 104

İlimiz merkez Perli Mahallesi Yerleşik Alanı içerisinde yol alanı düzenlemesine yönelik imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Perli Mahallesinde yukarıda belirtilen alanlar, Nazım ve Uygulama İmar Planlarının dışında, Perli Mahalle Yerleşik Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu alanın imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütleri bulunmakta olup, Perli Mahalle Yerleşik alanı imar planı yapımı çalışması kapsamında alınmış olan kurum ve kuruluş görüşleri bulunmaktadır. Perli Mahallesi 306, 311, 312, 313, 314 ve 315 parsellerin bulunduğu bölgede 7 metre yol alanı, 474, 475, 505, 506, 507 ve 508 parsellerin bulunduğu bölgede de 8 metre yol alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 105

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Beyazıt Mahallesi, 682 ada ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 106

İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi, 229 parsel alanında, elektronik haberleşme istasyonu ile ilgili imar planı yapımı ve ruhsat verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Melih ASLAN