T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

Meclis Toplantı Tarihi

17.05.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 5. Olağan, 1. Birleşim, 1., 2., 3., 4. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet
ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN,
Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK,
Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim
KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa
DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Dilek ASLAN’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Bilgilendirme;

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "....Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." hükmü gereğince, 13.04.2021 tarihinden itibaren Destek Hizmetleri Müdürü olarak Ramazan BUDAK’ın görevlendirilmesinin meclisin bilgisine sunulması.

              2- Belediye Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın meclis başkanlığına vermiş olduğu, “Belediyemiz SİMPAŞ A.Ş.’den almış olduğu hijyen seti malzemelerinin birim fiyatlarının ve belediyeye olan maliyetinin meclis toplantısında açıklanması” konulu bilgilendirme.

3- 07-11 Nisan 2021 tarihleri arasında ki Antalya Kemer’de gerçekleştirilen Uluslararası KİCK Boks Avrupa kupası müsabakalarında genç erkekler 84 kg’da Avrupa üçüncüsü olan Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcusu Ali CANAN’a ödül verilmesi ile KİCK Boks spor antrenörü Fatma ÇAKIR’a  plaket verilmesi.

4- Belediyemizin yapmış olduğu güncel ihale bilgilerinin meclisin bilgisine sunulması

5- Belediye Kütahyaspor’a yapılan harcamalar hakkında bilgilendirme.

6- Belediyemizin güncel projeleri durumu hakkında bilgilendirme.

7- İsrail’in Filistin’e yapmış olduğu saldırıların kınanması.

8- Bir önceki meclis toplantı tutanaklarında maddi hata olup olmadığının meclise sorulması

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

-İlimiz merkez Siner Mahallesi,12-A pafta, 2991 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesi,

-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 4955 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Yenibosna Mahallesi 0 ada 5, 438, 442 parsellerde imar planı değişikliği,

-Belediye Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 129 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliği,

-Belediye Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 155 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

-Meclis Üyelerinden Mahmut ÖZTAŞ, gündemin 19. maddesindeki Parmakören Mahallesindeki 1453 konutları yerleşim alanında mahalle kurulması konusunun 3. Gündem maddesi olarak değiştirilerek görüşülmesini teklif etti bunun üzerine meclis başkanı konuyu oya sundu ve işaretle yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 159

Belediyemiz 2020 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

4 maddeden ibaret Kesin Hesap Kararnamesi madde madde okunmuş ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

          5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64. maddesi gereğince kabul edilen ve kesin hesap cetvellerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesine göre aynen kabulüne ve tasdikine ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 160

Bahçelievler Mahallesi tren yolu alt kısmında bulunan bölgede, tren yolu altı ile eski Tavşanlı yolu (Hekim Sinan Bulvarı) boyunca yeni bir mahalle kurulması talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 161

Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 297 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Parmakören Mahallesindeki 1453 konutları yerleşim alanında mahalle kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 162

Belediye Meclisinin, 07.04.2021 tarih ve 154 sayılı kararıyla, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; S.S. KUMOB Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve S.S. Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin; ilimizde inşa edecekleri sanayi sitelerine yönelik, İmar Kanun 23. maddesi gereğince yapılacak tahakkuk bedelleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

S.S. KUMOB Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve S.S. Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin ilimizde inşa edecekleri sanayi sitelerine yönelik İmar Kanununun 23. maddesi gereğince yapılacak tahakkuk bedellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde ¼ oranının peşin olarak alınmasına, kalan kısmının ise vade farkı alınmaksızın 10 yıl vade ile taksitlendirilmesine;

           Ayrıca ilimizde ticaretin gelişmesi ve istihdama katkı sunulması açısından 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereğince; kooperatiflerden, İmar Kanunu'nun 23. maddesine istinaden alınacak teknik altyapı bedellerine karşılık olarak, takas yöntemi ile mülk karşılığı anlaşma için her türlü iş ve işlem ile protokol imzalamak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 163

2872 sayılı Çevre Kanunu Ambalaj Atıkları Yönetmeliğine göre Belediyemizin yapmak ve yaptırmak durumunda olduğu ambalaj atıkları ayırma ve bertaraf tesisi için; İnköy Mahallesi 5464 no'lu Parselde Belediyemize ait 9.487,99 m2 alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesi 5464 no'lu Parselde Belediyemize ait 9.487,99 m2 alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesi veya yap-işlet-devret modeli ile ihale edilmesiyle ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 164

Belediye Meclisimizin 07.04.2021 tarih ve 123 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Merkez Ilıca (Harlek) Kaplıcalar Bölgesinin yakınlarında açılan jeotermal sondaj kuyusu arama ruhsatının, işletme ruhsatına dönüştürülebilmesi için İller Bankası veya diğer bankalardan teminat mektubu alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İller Bankası veya diğer bankalardan teklif toplanması ve en avantajlı teklifi veren banka tarafından teminat mektubunun idaremizce alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 165

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 109 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 166

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.1 pafta, 2646 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 167

İlimiz merkez Parmakören mahallesinde isimsiz bulunan parka isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 168

Belediye Meclisimizin 03/03/2021 tarih 104 sayılı kararıyla onaylanan Perli Mahallesi 306, 311, 312, 313, 314, 315, 474, 475, 505, 506, 507 ve 508 parsellerin bulunduğu bölgede yol alanı düzenlenmesine ilişkin imar planına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03/03/2021 tarih 104 sayılı kararıyla onaylanan; Perli Mahallesi 306, 311, 312, 313, 314 ve 315 parsellerin bulunduğu bölgede düzenlenen 7 metre yol alanı yukarıda belirtilen dilekçede, sadece 306 ve 314 parselde yol alanı düzenlemesi olacak şekilde talep edilmiştir. Talep edilen şekilde düzenlendiği takdirde yol alanın devamlılığı sağlanamayacaktır. Bu sebeple talebin reddine;

Belediye Meclisimizin 03/03/2021 tarih 104 sayılı kararıyla onaylanan; Perli Mahallesi 474, 475, 505, 506, 507 ve 508 parsellerin bulunduğu bölgede düzenlenen 8 metre yol alanı yukarıda belirtilen diğer dilekçede talep edildiği şekilde, 474 ve 506 parsellerin arasındaki yol alanın iptal edilmesi, 475 parsel alanının güneyinde 4 metrelik yol düzenlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapımının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 169

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 106 ada 8 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

106 ada, 8 parsel alanında, mevcut binanın korunması için kuzey bölümde; 3 metrelik yan bahçe mesafesinin binanın olduğu bölüm 0 metre olarak, 5 metrelik ön bahçe mesafesinin binanın olduğu bölümde 0 metre olarak; belirlenmesi, yıkılıp yeniden yapılanmada, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında; söz konusu yan bahçe mesafesinin 3 metre, ön bahçe mesafesinin 5 metre olarak uygulanması, mevcut binanın kat adedine (1 kat) göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılabilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 170

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 799 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 99 sayılı kararı ile onaylanan 3168 no.lu uygulama imar planı değişikliği kapsamında Maltepe Mahallesi, 510 ada bölgesinde, Hamidiye Mahallesi, 794 ada bölgesinde, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 242 ve 2194 ada bölgesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1828 ada bölgesinde Park lejantlı sahalarda Trafo alanı düzenlenmesi nedeniyle azalan park alanlarına karşılık olmak üzere Hamidiye Mahallesi, 799 ada bölgesinde imar planında bulunan Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada 208 m2 Park alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 171

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 358 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 287 sayılı kararı ile onaylanan 3101 no.lu uygulama imar planı değişikliği kapsamında Yoncalı Mahallesi, 340 ada, 48 parsel alanında Park ve Kür Parkı lejantlı alanlarda 2 adet Trafo alanı düzenlenmesi nedeniyle azalan park ve kür parkı alanlarına karşılık olmak üzere; Yoncalı Mahallesi, 358 ada, 1 parselde imar planında bulunan Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada 137 m2 Park alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 172

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 287, 289 adalarda Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 34 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 287, 289 no.lu adalarda Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 34 sayılı kararıyla onaylanan 3141 no.lu uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 173

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2954 ada 1 parsel, 2955 ada, 1 parsel ve 1946 ada, 64 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 174

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 728 ada, 180 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

728 ada, 180 parseldeki park alanında, Karayolu alanından 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek, 82 m2'lik trafo alanı düzenlenmesi, azalan park alanına karşılık yaya yolu alanında park alanı belirlenmesi, “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuat koşullarına uyulacaktır.” plan notunun düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 175

İlimiz merkez Siner Mahallesi,12-A pafta, 2991 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi,12-A pafta, 2991 parsele; “Akaryakıt İstasyonu, LPG İstasyonu, LNG İstasyonu, Araç Tamir Bakım Servisi, Ticari Alışveriş Merkezi, Lokanta, Porselen ve Çini Satış Mağazaları, Çocuk Oyun Parkı v.b” olarak ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 176

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 4955 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 4955 ada, 1 parselde imar planında bulunan Kreş-Anaokulu lejantlı alanın yapılaşma koşulları değişmeden Ticaret alanına dönüştürülmesi; kaldırılan Kreş-Anaokulu alanına karşılık alanın 340 m. batısında imar planında bulunan Park alanında Kreş-Anaokulu (TAKS aranmayacaktır, E=2.50, Yençok: 16.50 m.) lejantlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Bu imar planı değişikliği nedeniyle azalan Park alanına karşılık, alana birleşik konumda bulunan Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile onaylanan Botanik Parkı ilave imar planında 1.180 m2 sahanın karşılık gösterilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 177

İlimiz merkez Yenibosna Mahallesi 0 ada 5, 438, 442 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bosna-ı Cedid Mahallesi 0 ada, 5, 438, 442 parsellerde Karayolları Bakımevi Taks:0.50, E:0.50, Yencok:2kat Karayolu kenarından 25 metre, diğer yönlerden 5’er metre çekme mesafelerinin düzenlenmesi, park ve yol alanlarının düzenlenmesi yönlerindeki Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 178

Belediye Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 129 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen  T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliği'nin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 179

Belediye Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 155 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE