T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

Meclis Toplantı Tarihi

07.07.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 1.Olağanüstü,1. Birleşim. 1.,2. ve 3. Oturum Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet
ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN,
Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal
YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Selim KAPLAN, Mahmut
ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ,
Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Hatice YAKAR, Ahmet ACAR, ve Ruhsen KUMDALI’nın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 195

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2998 ada, 2 parsel numaralı, Okçu Mahallesi 3729 ada, 9 parsel numaralı, Okçu Mahallesi 3729 ada, 13 parsel numaralı taşınmazlar ile mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez tapuda Parmakören Mahallesinde (Hilal Kent Mahallesinde) bulunan B-29, B-30, B-31, B-36, B-37, B-38 numaralı bloklarda toplam 72 adet daire vasıflı taşınmazın takası konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda Parmakören Mahallesinde (Hilal Kent Mahallesi) bulunan B-29, B-30, B-31, B-36, B-37, B-38 numaralı bloklarda toplam 72 adet daire vasıflı aşağıda detayları yazılı olan taşınmazların takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince (Belediye adına tescil edilecek taşınmazın tapu kaydının şerhsiz, beyansız ve takyidatsız olarak) protokol imzalama vb. tüm işlemler için ve mülkiyetleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olan taşınmazların Belediyemiz adına tesciline müteakip 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım, 15 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli (yap-işlet-devret) ile ihale yapılması hususları ile ilgili işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 196

İlimiz Merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 85 ada 31 parselde  bulunan ve Klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olan Dârül-Kurra'nın görünür hale getirilmesi amacıyla söz konusu eserin doğusunda arka bahçesine bitişik 85 ada 4 ve 40 parsel numaralı taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 15. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince  Belediyemiz ce kamulaştırılarak satın alınması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu eserin doğusunda arka bahçesine bitişik 85 ada 4 ve 40 parsel numaralı taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 15. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince  Belediyemizce kamulaştırılarak satın alınması için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 197

İlimiz merkez Siner Mahallesi 288 ada, 3 parsel numaralı taşınmazdaki hissemizin ve  ilimiz merkez Siner Mahallesi 189 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın tamamının Maliye Hazinesi adına olmak üzere 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince takas işlemleri için gerektiğinde protokol imzalama vb. tüm hususlar ve işlemler için ve ilimiz merkez Siner Mahallesi 3398 parsel numaralı taşınmazın tamamının Belediyemiz adına tesciline müteakip 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım, 15 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli (yap-işlet-devret) ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince (Belediye adına tescil edilecek taşınmazın tapu kaydının şerhsiz, beyansız ve takyidatsız olarak) takas işlemleri için gerektiğinde protokol imzalama vb. tüm hususlar ve işlemler için ve ilimiz merkez Siner Mahallesi 3398 parsel numaralı taşınmazın tamamının Belediyemiz adına tesciline müteakip 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım, 15 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli (yap-işlet-devret) ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 198

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan  muhtelif taşınmazların 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı, takası, kat karşılığı yapımı, 15 yıla kadar kira karşılığı yapımı (yap-işlet-devret) ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı, takası, kat karşılığı yapımı, 15 yıla kadar kira karşılığı yapımı (yap-işlet-devret) ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 199

Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Bölcek Mahallesi 3975 ada 78 parsel numaralı imar planında Konut Alanında kalan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (a) bendi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kat karşılığı yapım modeli veya satışı ile ilgili iş/işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (a) bendi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kat karşılığı yapım modeli veya satışı ile ilgili iş/işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 200

Belediyemizin hissedarı olduğu Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.’nin sermaye artırımı konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin hissedarı olduğu Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.'nin 03.06.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlara istinaden 500.000,00 TL (Beşyüzbin TL) sermaye artırımının yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 201

Siner Mahallesinde bulunan mezarlığa Şehit Teğmen Ahmet TARIM adına, kendi imkanlarıyla hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşın 2021 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinde yer alan Hayrat Çeşmesinin 5 yılık abonelik ücreti olan 5.000,00 TL’nin alınmaması yönündeki talebi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2021 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinde yer alan Hayrat Çeşmesinin 5 yılık abonelik ücreti olan 5.000,00 TL’nin alınmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 202

Covid-19 pandemi döneminde faaliyetleri devam eden konut dışı alanlar (Alışveriş Merkezleri ile Marketler, Depolar, Lojistik İstasyonlar, Kargo Dağıtım Yerleri, Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathaneler, Bankalar ve Akaryakıt İstasyonları) için mükelleflerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda, 2021 yılı Mayıs ve Kasım aylarında ödenmek üzere tahakkuk eden/edecek katı atık bedellerinin son ödeme tarihlerinin 31 Aralık 2021 olarak belirlenmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2021 yılı Mayıs ve Kasım aylarında ödenmek üzere tahakkuk eden/edecek katı atık bedellerinin son ödeme tarihlerinin 31 Aralık 2021 olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 203

Belediye Meclisimizin, 02 Aralık 2020 tarih ve 368 sayılı kararı ile kabul edilen, 2021 yılı Belediye Gelir Tarifesinde; Fen İşleri Müdürlüğünün bazı tarife konusu iş kalemlerinin, piyasa koşullarında oluşan değişikliler ile maliyetlerde oluşan artışlar sebebiyle yeniden değerleme yapılması konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Aşağıdaki tabloda belirtilen tarifelerin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

21.

Fen İşleri Müdürlüğü Ücretleri

Gelir Kodu

Tarife Konusu

Birimi

TL

21. 3.

Yol Yapım ve Satış Ücretleri:

   

21.3.2.

1 ton Plent Altı asfalt bedeli (Bitüm+Malzeme Bedeli)

TL/Ton

400,00

21.3.4.

1 ton PMT bedeli (Plent Altı)

TL/Ton

60,00

21.3.5.

1 m² PMT Bedeli (Malzeme+İşçilik+Nakliye)

TL/m²

140,00

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 204

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince Şehrimizde bulunan Eskişehir Karayolu Bulvarı'na isim verilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 205

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi  konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 206

S.S. Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Denetimli Özel Halk Otobüsleri ücret tarifelerinde değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 207

Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre ücretlerine) zam yapılması talepleri konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 208

Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 165 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 109 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 109 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 209

Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 166 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.1 pafta, 2646 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.1 pafta, 2646 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını ve 5 metreyi geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 210

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 804 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 211

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 550 ada, 163 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 212

İlimiz merkez Servi Mahallesi 18 pafta, 102 ada, 20 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 213

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2256 ada, 22 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2256 ada, 22 parselin kuzey kesiminde kırıklı biçimde, L şeklindeki imar hattının 2256 ada, 21 parsel tarafında düz olacak şekilde 2253, 2254 no.lu adaların güney kesimine kaydırılması; 5'er m. yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 214

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 407 ada, 8 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.06.2021 tarih ve 6300 sayılı kararıyla tashihatla uygun görüldüğü şekilde; İstiklal Mahallesi, 407 ada, 8 parsel alanında Belediye Hizmet Alanı (Muhtarlık), (Bitişik nizam 2 kat, TAKS-KAKS aranmayacaktır, Yençok: 7.50 m.) lejantlı alan düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 215

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 335 ada, 18 parsel alanında yapılan imar planı değişikliğine ilişkin Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 230 sayılı kararında geçen sürenin uzatılması talebi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 335 ada, 18 parsel alanında Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 230 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine ilişkin olarak; Belediye Meclisinin karar tarihinden itibaren 540 (beş yüz kırk) takvim günü içerisinde inşaata başlanmaması halinde, söz konusu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu plan değişikliğinden önceki imar planının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 216

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 308 ada, 6 parsel alanında yapılan imar planı değişikliğine ilişkin Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 231 sayılı kararında geçen sürenin uzatılması talebi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 231 sayılı kararında geçen; “05.02.2021 tarihine kadar inşaata başlanmaması halinde, yukarıda açıklanan imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu plan değişikliğinden önceki imar planının uygulanmasına...” ilişkin kısmın iptal edilmesine;

Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 308 ada, 6 parsel alanında Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 231 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine ilişkin olarak; Belediye Meclisinin karar tarihinden itibaren 540 (beş yüz kırk) takvim günü içerisinde inşaata başlanmaması halinde, söz konusu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu plan değişikliğinden önceki imar planının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 217

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, Kütahya-Tavşanlı Karayolu bölgesinde karayolu kavşak alanının belirlenmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Uygulamalarda problemlerin olmaması bakımından söz konusu park ve pasif yeşil alanların karayolu ek kamulaştırma sınırları içinde kalan bölümlerinin Karayolu Kavşak Alanı (park-yol) ve Karayolu Kavşak Alanı (pasif yeşil alan-yol) şeklinde belirlenerek uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 218

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesinde, 94 numaralı jeotermal işletme ruhsatı içerisindeki jeotermal kuyuların korunması amacıyla hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından onaylanan Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunda belirlenen koruma alan sınırlarının imar planına işlenmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Yoncalı Mahallesinde, İl Özel İdaresi tarafından onaylanan güncel Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunda belirlenen koruma alan sınırlarının imar planına işlenmesi amacıyla; mevcut imar planında bulunan kaynak koruma 1. ve 2. zon sınırlarının, “(Ö): Özel Koşullu Alan” lejantlarının ve ilgili koşulların iptal edilmesine;

              Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı 3. derece koruma alanı sınırlarıyla kesişen sahalarda; İl Özel İdaresi tarafından onaylanan güncel Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunda belirlenen 2. ve 3. derece koruma alanı sınırlarının esas alınmasına;

              Yoncalı Mahallesinde, 94 numaralı jeotermal işletme ruhsatı içerisindeki jeotermal kuyuların korunması amacıyla hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından onaylanan Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunda belirlenen 1, 2 ve 3. derece koruma alan sınırları ile imar planında bulunmayan 8 adet jeotermal kuyunun imar planına işlenmesi; ilgili mevzuat gereği jeotermal kuyuların çevresinde kuyudan 30 metre çapında dairesel alanda koruma alanı (yapı yasaklı alan) belirlenmesi; ilgili koşulların imar planlarında uygulanması; 1. derece koruma alanı sınırları içindeki uygulamalarda parsellere ilişkin imar durumu (çap) belgesinden önce parsel maliklerince İl Özel İdaresinden görüş alınmasından sonra uygulamaların gerçekleştirilmesi; 1, 2 ve 3. derece koruma alanı sınırları içinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen koşulların uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 219

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3534 ada 22 ve 23 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Fen işleri Müdürlüğü ile yerinde yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda yaklaşık; 750 m2 alanın Dini Tesis alanına dahil edilerek; yol ve dini tesis alanında Uygulama İmar Planı değişiklikleri yukarıdaki yapılaşma koşulları sabit tutularak 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 220

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2954 ada, 1 parsel, 2955 ada, 1 parsel ve 1946 ada, 64 parsel; alanlarıyla ilgili imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 221

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 264 ada, 9 ve 11 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

9 numaralı parselde “Akaryakıt – Lpg Satış İstasyonu ile Ticari Tesisler” düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin reddine;

              OEDAŞ'ın 17.12.2020 tarih, 160689 sayılı yazısıyla; söz konusu parsellerden geçen, mülkiyeti Belediyemize ait Porsuk İçme Suyu tesislerini besleyen, bahse konu enerji nakil hattı bölgede imar planında koruma kuşağına gerek olmayacak şekilde, müşterek direkli olarak düzenlendiği, hususları iletildiğinden, 9 ve 11 parsellerde bulunan enerji nakil hattı ve koruma kuşağının (yapı yasaklı alan) iptal edilerek yapılaşma alanına dahil edilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 222

İlimiz merkez Siner (Zafertepe) Mahallesinde ada ayırma çizgilerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planına göre 18. madde imar uygulaması da yapılarak söz konusu bölgede parselasyon işlemi tamamlanmıştır. Ancak, uygulama sonrası oluşan parsel sınırlarıyla imar planındaki ada ayırma çizgileri çoğunlukla örtüşmediğinden uygulamada problemler çıkmaktadır. Zaten Plan Hükümleri ve Notları ile Yönetmelikte belirtilen hususlara göre tevhid işlemleri yapılabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı, söz konusu ilave uygulama imar planı içerisindeki adalarda; farklı kat adedi, TAKS, KAKS vb. olmayan Ayrık nizamlı imar adalarında ada ayırma çizgilerinin iptal edilerek uygulamaların yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 223

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 103 parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 224

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 328, 329 ve 330 parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 225

Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 28 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1857 (554) ada ile ilgili onaylanan 3136 işlem numaralı uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Fuat GÖKÇE

Katip

Yusuf SÖKMEN