T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

Meclis Toplantı Tarihi

04.08.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 7. olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA,
Abdullah ERTEKİN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal
YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim
KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ,
Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN
TURAN

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Salih ÖZDEN, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Erçin AÇIKEL’in izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 182 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 23 parsel alanında imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez Enne Mahallesi, 205 ada, 3-4 parsel alanında imar planı değişikliği,

- Çinigaz A.Ş’nin, asfalt tamir bedelinin 2020 yılında uygulanan ücret tarifesinin TÜFE oranına göre %16,27 artırılarak uygulanması talebi,

- Belediyemiz yatırım projelerini finanse etmek amacıyla İller Bankasından kredi kullanılması,

- Belediyemiz müdürlükler arası bütçe aktarımı yapılması,

- Belediye meclisinin 06.01.2021 tarih ve 4 sayılı kararıyla kabul ettiği evsel katı atık tarifesinde değişiklik yapılması talebi

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 226

Kütahya İli, Merkez İlçeye bağlı Aydoğdu, Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22'nci maddesi uyarınca bilirkişi üye seçimlerinin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kadastro Müdürlüğünün 12.07.2021 tarih ve E. 65820641-170.02-1879024 sayılı yazılarına istinaden, Kütahya İli, Merkez İlçeye bağlı Aydoğdu Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22'nci maddesine göre Güncelleme Kadastro çalışmaları için, Kadastro Müdürlüğünce görevlendirilen komisyonla birlikte görev yapmak üzere; Belediye  Meclisince Bilirkişi seçimi yapılması konusu Meclisimizce görüşülmüş olup;

     Aydoğdu Mahallesinde Kadastro Müdürlüğünce görevlendirilen komisyonla birlikte görev yapmak üzere Bilirkişi olarak aşağıda T.C. kimlik numarası ve adı soyadı belirtilen mahalle halkından kişilerin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Aydoğdu Mahallesinde Bilirkişi

Olarak Görev Almak Üzere

No

Adı Soyadı

TC Kimlik No

1

Süleyman CAN

52*******96

2

Mehmet YAŞAR

47*******36

3

Hüseyin ŞAHİN

52*******22

4

Mehmet Ali ÇELİK

53*******42

5

Hasan Hüseyin ERDOĞDU

53*******86

6

Lütfi ERASLAN

52*******54

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 227

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi merkez yerleşke alanı ve genişleme sahası içinde yer alan mülkiyetlerinin tamamı ya da bir kısmı Belediyemize ait olan İlimiz merkez Siner Mahallesi 36, ada 38 parsel, 1789, 3005, 3056, 3066, 3068, 3070 parseller, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 712 ada, 10 parsel ve meri imar planında ilköğretim okulu alanı olan, Belediyemize ait Bölcek Mahallesi 181 ada da bulunan 13 adet parsel, 183 ada da bulunan 4 adet parsel ihdasen oluşarak belediyemiz adına tescil olacak parsel ile Hazine mülkiyetindeki 182 ada, 1 parselin ihdas, tevhit, ifraz, terk işlemlerinden sonra oluşacak belediye hissesi ile Mülkiyetleri maliye hazinesine ait olan İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2624, 2628, 2630, 2643, 2726, 2728 parsellerin trampa-takası-tahsisi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince (Belediye adına tescil edilecek taşınmazların tapu kaydının şerhsiz, beyansız ve takyidatsız olarak) takas/trampa ve tahsis işlemleri için protokol imzalama vb. işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 228

07/10/2020 tarihli ve 294 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden düzenlenen Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 229

Belediye meclisinin 03.03.2021 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen Kazı izinleri ile ilgili yönetmelik kapsamında tahribat bedelinin alt yapı çalışması yapıldıktan sonra tahsil edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kazı izinleri ile ilgili meclisimizce kabul edilen 03.03.2021 tarih 87 sayılı kararı ile yönetmelik kapsamında tahribat bedelinin, projede yer alan metrajda hesaplanan tahribat miktarı peşin olarak tahsil edilir denilmektedir. Bu durum firmalar ile belediyemiz arasında uygulamada sıkıntıya yol açmaktadır. Bundan dolayı tahribat bedelinin alt yapı çalışması yapıldıktan sonra tahsil edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.     

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 230

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde etkisi altına alan COVID-19 sürecinde sağlıklı bir kent profilinin insan sağlığına katkısının önemi bağlamda, bilgi, tecrübe paylaşımı ve güç birliği yaparak sağlıklı bir kent profili oluşturmak adına, Başkanlığını Alinur AKTAŞ'ın yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olunup olunmayacağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 sürecinde sağlıklı bir kent profilinin insan sağlığına katkısının önemi anlaşılmıştır. Bu bağlamda, bilgi, tecrübe paylaşımı ve güç birliği yaparak sağlıklı bir kent profili oluşturmak adına, Başkanlığını Alinur AKTAŞ'ın yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olunmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 231

20.04.2020 tarih ve 149 sayılı meclis kararıyla kabul edilen Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden hazırlanan Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.    

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 232

İlimiz mücavir alan içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğünün gelir tarifesine, 1 adet Arazöz ile yıkama işlemi ile Süpürge Makinasının 1 saatlik çalışma bedelinin gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Temizlik İşleri Müdürlüğü gelir tarifesine, 1 adet Arazöz ile yıkama işleminin 500.00 TL olarak belirlenmesine,  Süpürge Makinasının 1 saatlik çalışma bedelinin 300,00 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 233

Belediye meclisinin 07.07.2021 tarih ve 204 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince Şehrimizde bulunan Eskişehir Karayolu Bulvarı'na isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Eskişehir Karayolu Bulvarı isminin bulvar üzerinde bulunan işletmelerin adres değişikliği konusunda sıkıntı yaşamamaları adına, isim değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 234

Belediye meclisinin 07.07.2021 tarih ve 205 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Dumlupınar Mahallesi 2637, 2651, 2655, 2657, 2658, 108, 109 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Mehmet Gürsoy Sokak” isminin verilmesine,

                 Dumlupınar Mahallesi 599, 2905, 2897, 2898, 2899 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Sıtkı Olçar Sokak” isminin verilmesine,

                 Fuatpaşa Mahallesi 3199, 3200 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “ İsmail Yiğit Sokak ” isminin verilmesine,

                 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 139, 140 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Şinasi Sokak” isminin verilmesine,

                 Bahçelievler Mahallesi 2355, 2357 adalar ile sulama kanalı arasında bulunan isimsiz sokağa “Hamza Üstünkaya Sokak” isminin verilmesine,

                 Parmakören Mahallesi 4084, 4085, 4145, 4146 adalar ile arasında bulunan isimsiz sokağa “Mehmet Koçer Sokak” isminin verilmesine ve

                 Servi Mahallesi’nde isimsiz bulunan sokağa “Ahmet Kerkük Sokak” isminin verilmesine,

                 İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 235

Belediye Meclisimizin 02.06.2021 tarih, 190 sayılı kararıyla onaylanan, Siner Mahallesinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede; 3187 işlem numaralı ilave imar planı ve imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin, 02.06.2021 tarih, 190 sayılı sayılı kararıyla onaylanan Siner Mahallesinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede; 3187 işlem numaralı ilave imar planı ve imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.     

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 236

Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 28 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1857 (554) ada ile ilgili onaylanan 3136 işlem numaralı uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 28 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1857 (554) ada ile ilgili onaylanan 3136 işlem numaralı uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan söz konusu itirazların reddine,

Ada bazında imar planı değişikliği talebi yapılması halinde yeniden değerlendirme yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 237

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 78 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

758 ada, 78 no.lu parsel alanında; “ 25 ve 5 er metre yapı yaklaşma mesafeli, Akaryakıt İstasyonu, En Az; 100 odalı – 200 yataklı Otel ve Ticaret Alanı – TAKS, KAKS aranmayacaktır – yapı yüksekliği ve çatı ile çatıdaki tüm imalatlar dahil (mania kodu) 967 m. yi geçemez. Otel yapımına (şartına) bağlı kalmaksızın, bağımsız olarak YENÇOK: 9.50 metre ticaret ile ilgili tesisler yapılabilir. Otel yapıldığı zaman yapılacak otel ile ilgili binalar en az 10 yıl otel olarak kullanılacaktır.”  koşullarının düzenlenmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 238

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 73 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi, 73 ada, 1 parselde; batı ve güney kesimlerinde 6'şar metre ön bahçe mesafelerinin düzenlenerek, diğer kesimlerdeki 5 metrelik ön bahçe mesafelerinin sabit tutulması, 3.5 metre yan bahçe mesafesinin belirlenmesi, Ayrık Nizam – 5 kat (yençok:15.50 m.), TAKS: 0.35, KAKS: 1.40; koşullarıyla konut alanı düzenlenmesine yönelik; uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 239

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 2618 ada da, “İçmeye suyu Deposu Alanı” düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 240

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1860 ada, 13 parselin park tarafı yönündeki 3m’lik yolun genişletme si ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 16- İlimiz merkez Bölcek (Bahçelievler) Mahallesinde yer alan bölgedeki kadastroların ve imar hatlarında olan uyuşmazlığın giderilmesi ile ilgili uygulama yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1860 ada, 13 parselin güney doğusundaki 3 m’lik yolun kolay bir şekilde garaj girişi ve çıkışı yapılabilmesi için park alanına doğru 5 m yol olarak planlanması, park alanının doğusundaki 3m’lik yolun da park alanına doğru 4 m olarak planlanması, yapılan yol düzenlenmesinde kaldırılan 139 m² park alanına karşılık yaklaşık kuş uçumu 490 m mesafede olan 920 ada 1 parselin (Linyit İlkokulu) batısında yer alan park alanı, yola doğru 6 m’den 5 m’ye düşürülerek yoldan ek 139 m² park artırılarak düzenlenmesi yönlerindeki; uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

     

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 241

İlimiz merkez Bölcek (Bahçelievler) Mahallesinde yer alan bölgedeki kadastroların ve imar hatlarında olan uyuşmazlığın giderilmesi ile ilgili uygulama yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahçelievler (Bölcek) Mahallesi, DSİ kanalın kuzeyindeki sahada, uygulama imar planı Belediye Meclisinin 05.06.1986 tarih ve 76 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Uygulama imar planına göre 18. madde imar uygulaması da yapılarak söz konusu bölgede parselasyon işlemi tamamlanmıştır. Ancak, uygulama sonrası oluşan parseller ile imar hatları arasında kayıklıklar olduğu görülmüştür. Uygulamada tereddütler olmaması amacıyla; söz konusu bölgedeki yaklaşık 9.7 ha sahada imar hatlarının, parsellerin mülkiyet hattına çekilerek arasındaki kayıklıkların giderilerek uygulamaların gerçekleştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 242

İshakseydi Mahallesi 153 ada 4 parsel, 174 ada 1 parsel ve 198 ada 1 parsellerin bulunduğu bölgede yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda söz konusu İshak Seydi Mahallesi 153 ada, 4 parsel alanında 7 ve 5 metrelik, 174 ada, 1 parsel ve 198 ada, 1 parsel alanlarında da 10 metrelik yol alanı düzenlenmesine ve “174 ada 1 ve 198 ada 1 parsel numaralı taşınmazların vasfı mera olması nedeniyle 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14. maddesine göre Tahsis Amacı Değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi zorunludur.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 243

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3554 ada 45 parsel alanında düzenlenen yol alanının 5 metre olarak düzenlenmesi imar plan değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.    

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 244

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi 1567 ada 1 parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili değer artışı konusunun tekrar değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 02.06.2021 tarih ve 189 sayılı kararındaki, değer artış payı tespiti işleminin yapılmasına ilişkin koşulun iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 245

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3729 ada 15 ve 19 parsel bölgesinde İmar Planı Değişikliği konusu imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 246

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi,1489-1492 adalarda sulama kanallarında değişiklik konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 247

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi J24A06C4B paftada, kanal alanlarında yol alanları yapılması ile ilgili imar plan değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.    

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 248

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 182 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 182 ada, 1 parsel bölgesinde imar planında bulunan İlköğretim Okulu Alanının; Lise Alanı (TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Yençok: 15.50 m., 4 kat) olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 249

İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 23 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.07.2021 tarih ve 6328 sayılı kararıyla tashihatla uygun görüldüğü şekilde; Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 23 parsel alanında imar planında gösterilen kitle ölçülerinde (bina derinliği 22 m., kuzey kesimde bina cephe uzunluğu 55 m.) TİCK (Ticaret-Konut) (TAKS-KAKS aranmayacaktır, Blok nizam 4 kat, Yençok: 14 m.) lejantlı alan, park ve yol alanı düzenlenmesi, tescilli çeşmenin halihazırda bulunduğu alanın tescilli anıt yapı (çeşme) alanı olarak düzenlenmesi; 18 parselde imar planında bulunan çeşme alanının yol alanı olarak düzenlenmesi; “TİCK (Ticaret-Konut) alanında açık-kapalı çıkma yapılamaz, çatı arası kullanım yapılamaz; yönetmelikte belirtilen motif çıkma yapılabilir.”, “23 parselde düzenlenen TİCK (Ticaret-Konut) ve park alanının altında yeraltı otoparkı düzenlenecektir.” şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 250

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 205 ada, 3-4 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Enne Mahallesi, 205 ada, 3-4 parsel alanında yeniden 18. madde imar uygulaması yapılabilmesi amacıyla; parsel alanı miktarı değişmeyecek şekilde 205 ada, 3-4 parselin imar hattının düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 251

Çinigaz A.Ş’nin, asfalt tamir bedelinin 2020 yılında uygulanan ücret tarifesine TÜFE oranında %16,27 olacak şekilde artırılarak uygulanması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Çinigaz A.Ş ve tüm altyapı çalışması yapan kişi kurum ve şirketlerin 2021 yılı içerisinde yapacağı kazılarda oluşacak asfalt tahribat bedellerinin "120 TL/m2" bedel üzerinden uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 252

Belediyemiz yatırım projelerini finanse etmek amacıyla İller Bankasından kredi kullanılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz yatırım projelerini finanse etmeye yönelik; “35.000.000,00 TL” (OtuzBeşMilyonTürkLirası) İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 253

Belediyemiz müdürlükler arası bütçe aktarımı yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde “03.05 Hizmet Alımları” tertibine 4.000.000,00 TL ile "03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları" tertibine 1.850.000,00 TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinde "03.05 Hizmet Alımları" tertibine 5.000.000,00 TL ile "07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri" tertibine 3.600.000,00 TL ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü "06.3 Su Temin İşleri ve Hizmetleri" Fonksiyonel Kodlu "03.05 Hizmet Alımları" tertibine 2.000.000,00 TL olmak üzere toplam 16.450.000,00 TL ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 254

Belediye meclisinin 06.01.2021 tarih ve 4 sayılı kararıyla kabul edilen evsel katı atık tarifesinde değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

                    Katip

Güler Ezgi DOĞAN TURAN

Katip

Bilal YURTTAŞ