T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Toplantı Tarihi

01.09.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 8. Olağan, Meclis Salonu.

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Özgür MUSLU, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ,Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Dilek ASLAN’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 342 ada 13 parsel ve 359 ada 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1797 ada, 41 parsele birleşik alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

- Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 254 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye meclisinin 06.01.2021 tarih ve 4 sayılı kararıyla kabul edilen evsel katı atık tarifesinde değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi.

- Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 255

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz merkez Yoncalı mahallesinde muhtelif ada, parsellerde bulunan mer’i imar planında Turizm Tesis Alanı olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım modeli veya yapılacak yatırım maliyetine göre süresinin hesaplanmak üzere 20 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli ile ihale edilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım modeli veya yapılacak yatırım maliyetine göre süresinin hesaplanmak üzere 20 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli ile ihale edilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 256  

 2021 yılı gelir tarifesinde, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün malzeme alım fiyatlarındaki artış nedeniyle, gelir tarifesinin güncellemesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2021 yılı gelir tarifemizdeki gelir kotlarında, malzeme alım fiyatlarındaki artış nedeniyle, piyasa fiyat araştırması yapılarak hazırlanan aşağıdaki tabloda belirtilen malzemelerin, fiyatlarının güncellemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gelir Kodu

Malzeme

Birimi

TL

17.17.1

1/2" Vana

TL/Adet

36,00/63,00

17.17.2

3/4" Vana

TL/Adet

49,00/91,00

17.17.3

1" Vana

TL/Adet

79,00/142,00

17.17.4

1 1/4" Vana

TL/Adet

179,00/222,00

17.17.5

1 1/2" Vana

TL/Adet

234,00/303,00

17.17.6

2" Vana

TL/Adet

380,00/530,00

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 257

 İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 20. L.I. pafta, 163 ada, 2 parsel yer alan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 20.L.I pafta 163 ada 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 258

 İlimiz merkez Siner Mahallesi 17. P.I pafta, 40 ada, 3 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez Siner Mahallesi 17.P.1 pafta 40 ada 3 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 259  

 İlimiz merkez Servi Mahallesi 18 pafta, 102 ada, 20 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez Servi Mahallesi 18 pafta 102 ada 20 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 260

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 550 ada, 163 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta 550 ada 163 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 261

 Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 228 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden düzenlenen Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Başkanlık Makamının 05.07.2021 tarih ve 917 sayılı Olur'u ile Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Ruhsat Biriminin Zabıta Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle Belediye Meclisinin 07/10/2020 tarih ve 294 sayılı kararıyla kabul edilen ''Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin'' iptal edilerek yeniden düzenlenen ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 262

 Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 231 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden hazırlanan Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Başkanlık Makamının 05.07.2021 tarih ve 917 sayılı Olur'u ile Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Ruhsat Biriminin Zabıta Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle Belediye Meclisinin 20.04.2021 tarih ve 149 sayılı kararıyla kabul edilen ''Kütahya Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin'' iptal edilerek yeniden düzenlenen ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 263

Belediye meclisinin 02.06.2021 tarih ve 183 sayılı meclis kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Dönenler meydanında faaliyet gösteren Çınar Taksi Durağı’nın isminin değiştirilip değiştirilmemesi yönündeki talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye meclisinin 02.06.2021 tarih ve 183 sayılı meclis kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Dönenler meydanında faaliyet gösteren Çınar Taksi Durağı’nın isminin değiştirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 264

 Belediye meclisinin 07.07.2021 tarih ve 206 sayılı kararıyla havale edilen Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen S.S. Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Denetimli Özel Halk Otobüsleri ücret tarifelerinde değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Denetimli Özel Halk Otobüslerinde uygulanan ücret tarifesinin aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

1

Tam Bilet

3.10 TL

2

Üniversite Öğrencisi

2.75 TL

3

Üniversite Öğrencisi (İkamet Kart ile)

2.35 TL

4

Lise Öğrencisi

2.25 TL

5

Tek Kullanımlık Bilet

4.00 TL

6

Aktarma Ücreti

1 TL

7

Yoncalı ve Ilıca

6.20 TL

8

16 no’lu Hat Öğrenci Fiyat Tarifesi

1 TL

9

16 no’lu Hat Öğrenci Fiyat Tarifesi

(İkamet kart ile)

0.75 TL

10

16 no’lu Hat Öğrenci aylık abonman

(İkamet kart ile)

30.00 TL

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 265

 Belediye meclisinin 07.07.2021 tarih ve 207 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre ücretlerine) zam yapılması talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

T.C. Kütahya Belediyesi mücavir alanında Taksilerde uygulanan ücret tarifesinin aşağıda belirtildiği şekliyle güncellenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Uygulanacak Tarife

1

Kısa Mesafe (0-2 Km)

15 TL

2

Taksimetre Açılış

5 TL

3

Taksimetre Km.

5.35 TL

4

Birim Mesafe Ücreti (100m)

0.535 TL

5

Birim Saat Ücreti

30 TL

6

Birim Zaman (1 Dk)

0.50 TL

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 266

 T.C. Kütahya Belediyesi Ulaştırma Ana Planı’nın hazırlanması ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca ortak hizmet protokolü yapabilmek için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

T.C. Kütahya Belediyesi Ulaştırma ana Planı’nın hazırlanması ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca ortak hizmet protokolü yapabilmek için Kütahya Belediye başkanımız sayın Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 267

 İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3729 ada, 21 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Okçu Mahallesi, 3729 ada, 21 parselin 2.500,01 m2'lik bölümünün, her yönden 5 m. yapı yaklaşma mesafesi olan Sosyal, Kültürel Tesis Alanı (TAKS: 0.60, KAKS: 1.50, 4 kat, 16 m.) lejantlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 268

 İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 1547, 2728 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Belediye Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 151 sayılı kararıyla onaylanan 3176_1_2 no.lu uygulama imar planı değişikliği nedeniyle Hamidiye Mahallesi, 1547 ada bölgesinde azalan çocuk bahçesi alanına karşılık, söz konusu çocuk bahçesi alanının batı tarafındaki yol alanına doğru 40 m2 genişletilmesi; 2728 ada bölgesinde azalan park alanına karşılık, söz konusu parkın güneybatısında yer alan park alanının, güney tarafındaki yol alanına doğru 40 m2 genişletilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 269

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 322, 323, 324 adalar bölgesinde park alanı ve yol lejantlı sahalarda Drag Pisti Alanı uygulanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Yoncalı Mahallesi, 322, 323, 324 adaların batı tarafında imar planında bulunan Park Alanı ve Yol lejantlı sahalarda; pist uzunluğu 800 m., pist genişliği 20 m. olan yarış alanı, pistin bir tarafında dönüş yolu, pistin her iki tarafında pist sınırı koruma bölgesi (tesviye edilmiş zemin) ve 2 adet 500'er kişi kapasiteli tribün olarak hazırlanmış projeden oluşan Drag Pisti Alanının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 270

 İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 97 ada, 47 parselin imar durumunun belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama soncunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 271

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2998 ada, 1, 2 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kişi başına düşen sosyal ve teknik altyapı alanlarının arttırılması, uygulamalarda problemlerin olmaması ve uygulamalarda birliğin sağlanması, şuyulu durumunun giderilmesi; amaçlarıyla, söz konusu 1 parseldeki 421 m2’lik konut kullanımı da yapılabilen Ticaret alanının Belediye Hizmet Alanına (İdari, ticari, sosyal, kültürel, spor v.b tesisleri) dönüştürülmesi, ticaret alanlarının ticaret+konut (TİCK) alanı olarak uygulanması, plan notlarının düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

 2998 ada, 2 parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (e) bendi hükmü gereğince satış, 15 yıla kadar kira karşılığı yapım veya yap-işlet-devret modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılması içinde gerektiğinde şartname hazırlanması, sözleşme imzalanması v.b tüm hususlar ve işlemler ile ilgili olarak Belediye Encümenimize yetki verilmesine işaretle yapılan oylama soncunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 272

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 adada, imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama soncunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 273

İlimiz merkez Zığra Mahallesi, 118 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 274

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 342 ada 13 parsel ve 359 ada 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Yoncalı Mahallesi 342 ada, 13 parsel alanında İlkokul Alanı TAKS:0.40 KAKS:1.60 Yençok:16.50 m. yapılaşma koşullu alan, 359 ada 5 parsel alanında ise Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) TAKS:0.40 KAKS:1.60 Yençok:16.50 m. yapılaşma koşullu alan düzenlenmesine yönelik; 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 275

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1797 ada, 41 parsele birleşik alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1797 ada, 41 parsele birleşik alanda imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 276

Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 254 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye meclisinin 06.01.2021 tarih ve 4 sayılı kararıyla kabul edilen evsel katı atık tarifesinde değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye meclisinin 06.01.2021 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tanımladığı kriterler (öğrenci sayısı, personel sayısı, m² vb.) ve “Tam Maliyet Esasına” göre hazırlan tarifede; Sanayi kuruluşları, fabrikalar ve imalathaneler için personel başına aylık 6,00 TL+KDV; alışveriş merkezleri, marketler, lojistik istasyonlar ve kargo dağıtım yerleri için metrekare başına aylık 2,00 TL+KDV, konaklama tesisleri, oteller, özel hastaneler ve diğer yataklı yerler için metreküp su başına 2,50 TL+KDV; konutlar ve atıksu (kullanılmış su) aboneleri için metreküp su başına 1,00 TL+KDV; özel okullar, yurtlar, kreşler, her türlü eğitim öğretim kurumları/kursları, kamu kurumları, yeme, içme ve eğlence yerleri, spor salonları, sinema, tiyatro vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri ile yukarda tanımlanan yerlerin dışında kalan; diğer ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar için metreküp su başına 2,00 TL+KDV; pazar yerleri için metrekare başına günlük 0,40 TL+KDV; banka ve akaryakıt istasyonları 1 işyeri için aylık 552,50 TL+KDV) olacak şekilde evsel katı atık tarife bedellerinin devam etmesine;

            Depoların ise 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere metrekare başına aylık 1,00 TL+KDV olarak geçmişe dönük şekilde değiştirilmesi ayrıca bu tarifede değinilmeyen yerler, ilkeler, usuller ve uygulamada oluşabilecek aksaklıklarda; 02.12.2020 tarih ve 368 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilerek 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren “T.C. Kütahya Belediyesi 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu’ndaki” genel esasların temel alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 277

Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin b fıkrası hükmü gereğince;

İlimizin adını duyurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, spora ve sporcuya destek olmak için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna (ASKF) bağlı Amatör Spor Kulüplerine 400.000,00 TL (dörtyüzbinTL) ve Kütahya Belediyespor Kulübüne 1.600.000,00 TL (birmilyonaltıyüzbinTL) nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE