BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Belediye Kanunun'un 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 6. dönem, 2. olağan toplantısı, 1 inci birleşimi, 1 inci oturumunu 04/02/2014 SALI günü Saat: 19.00'da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN,2-H.OĞUZ SEÇEN,3-HALİL TOKLU,4-AYNUR KOÇUK MERCAN,5-İSMAİL BAŞBUNAR,6-SERHAN DAYANÇ,7-ÜMMÜHAN ŞAPÇI,8-RAŞİT ARKAÇ,9-AYLİN GİRGİN OĞUZ,10-BANU AKALINOĞLU, 11-MEHMET CELAL DALKILIÇ,12-ALİ ALPER OLGUN,13-MEHMET BACACI,14-HALİT OĞUZ ATAKAN, 15-YILMAZ TOKERİM,16-SEVGİ BAKIRSÖZER,17-SEBAHATTİN CEYHUN,18-ABDULLAH USTALAR, 19-HASAN BASRİ HÜRATA,20-FARUK ÖZLEBLEBİCİ, 21-AZİZ AYDIN,22-HASAN HÜSEYİN SELVİ,23-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı,Meclis Üyelerinden 1-SÜLEYMAN ÇİMENLER,2-SÜLEYMAN MALTAŞ,3-HİLMİ MİTHAT DELEN,4-NECATİ KAYMAK,5-İBRAHİM YİĞİT,6-EROL ALPERTÜRK'ün izin dilekçelerini okudu ve izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 294 ve 308 sayılı kararlarıyla onaylanan, TEİAŞ Enerji İletim Hattı ile ilgili uygulama imar planı ve (değ no: 2342) değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusu, -Enne, 50.K.1.B pafta, 183 ada, 10, 11, 12 nolu parsellerde imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez, Çalca Mahallesi 19 pafta, 2529 parselde Kütahya Porselen Turizm A.Ş.ne kat karşılığı ihale edilen yerdeki Belediye hissesinin takası, -İlimiz, merkez, Pirler Mahallesi 27 pafta,105 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması, -İlimiz, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve Yeşilay Derneğine tahsisli olan Yeşilay tesislerinin tahsis süresi konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. GÜNDEMİN 1. MADDESİNİN: Belediyemize ait Eskişehir Karayolu 12.km'deki Soğuk Hava Deposunun işletilmesinde uygulanacak fiyat tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin, f bendi uyarınca; Belediyemize ait Eskişehir Karayolu 12. km' sinde bulunan Soğuk Hava Deposunun işletilmesinde aşağıda tespit edilen fiyat tarifesinin aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. S. NO SOĞUK HAVA DEPOSU ODALARI DERECE KİRABEDELİ (KDV DAHİL) () AÇIKLAMA 1 ÖN SOĞUTMA ODASI -10 Cºye kadar 20,00 TL/SAAT ELEKTRİK BEDELİ DAHİL 2 ŞOK ODASI -40 Cºye kadar 70,00 TL/SAAT ELEKTRİK BEDELİ DAHİL 3 SOĞUK MUHAFAZA ODASI -5 Cºye kadar 63,00 TL/GÜN ELEKTRİK BEDELİ HARİÇ 4 DONMUŞ MUHAFAZA ODASI -20 Cºye kadar 42,00 TL/GÜN ELEKTRİK BEDELİ HARİÇ 5 MUHAFAZA ODASI (85 m2) +4 ve +8 Cºye kadar 63,00 TL/GÜN ELEKTRİK BEDELİ YOK (DOĞAL) 6 MUHAFAZA ODASI (45 m2) +4 ve +8 Cºye kadar 42,00 TL/GÜN ELEKTRİK BEDELİ YOK (DOĞAL) NOT: 3 ve 4. maddelerde muhfaza odalarındaki elektrik bedelleri; ( M=SÇxTExEF ) formülü ile hesaplanarak tahakkuk ettirilir, peşin tahsil edilir. ./.. (2) M : Maliyet SÇ : Soğutma Ünitesinin Çalışma Süresi TE : Tüketilen Enerji EF : Elektrik Kw Fiyatı GÜNDEMİN 2. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 499 sayılı kararı ile kabul edilen Gelir tarifesinde,S plakalı araçlardan alınan ücretlerin daha iyi anlaşılması ve alınan ücretlere açıklık getirilmesi amacıyla, kararda tashih yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 499 sayılı kararı ile kabul edilen; Belediyemiz Gelir Tarifesinin, 31. maddesi “HATLARI ROTASYONLU KULLANIM İZİN BEDELİ VE KATILIM ÜCRETLERİ” içinde geçen; ''Araç Takip ve Duraklara Katılım Ücreti'' ibarelerinin ''Durak, Sinyalizasyon, Araç Takip, Araç içi Kamera ve Trafik İşaret Levhalarına Katılım Ücreti'' olarak tashih edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3. MADDESİNİN: Boş kadro değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11.maddesinde; “Boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis kararı ile yapılır.Boş Kadro Değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan II.Sayılı Cetvel, Dolu Kadro değişikliklerinde ise III.Sayılı Cetvel eksiksiz doldurularak gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur” hükmü uyarınca; ekte sunulan II.Sayılı Boş Kadro Değişiklik cetvelinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi GÜNDEMİN 4. MADDESİNİN: Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi'ne tahsis edilen Cumhuriyet Caddesi işportacılar yanındaki Kültür ve Sanat Merkezi'nin tahsis süresinin 10 yıla çıkartılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi'nin 16.01.2014 tarih ve 1447 kayıt nolu dilekçeleri incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih ve 152 sayılı kararı ile “İlimizde yaşayıp kendi dallarında faaliyet gösteren sanatçıların çalışma alanlarının kısıtlı olması veya ekonomik açıdan zor durumda bırakması nedeniyle eserlerini sergilemeleri amacıyla Gülten DAYIOĞLU Kütüphanesi’nin yanında bulunan Kadınlar Yöresel El Sanatları binasındaki dükkanların sosyo-kültürel amaçlı kullanılmak üzere ilimizde yaşayan aynı zamanda faaliyetlerini sürdüren ve ilimizin tanıtımına katkı sağlayan sanatçılarımızın kullanımına verilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76.maddesine istinaden Kütahya Kent Konseyi Başkanlığı’na tahsis edilmesine ve bu konularda gerekli sözleşme, protokol hazırlamaya ve imzalamaya vb. gibi konularda Belediye Başkanı Mustafa İÇA’ya ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine” karar verilmiş ve Belediye Encümenimizin 04.12.2012 tarih ve 4138 sayılı kararı ile protokol imzalanmıştır. Kütahya Kent Konseyi; Kültür ve Sanat Merkezinin cazibe merkezi haline getirilmesi ve tanıtımının yapılması için söz konusu yerde yapacağı (kalorifer tesisatı,sergi salonları,vb.gibi değişik düzenlemeler) çalışmalar süreç gerektirdiğinden dolayı protokol süresinin meclisimizin kararından itibaren 10 yıla çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararının tashih edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan,Başsavcılığın 13.12.2013 tarih ve 4577 sayılı yazılarında belirtilen ve Adliye Sarayı Alanı yapılan İlimiz Gaybiefendi Mahallesi, 39 pafta, 2988 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile üzerinde mevcut Adliye Sarayı ve Ek Binası bulunan İlimiz Saray ./.. (3) Mahallesi 1 pafta, 4 ada, 18 parsel numaralı taşınmazdaki ifraz edilecek olan ek binanın bulunduğu kesim ve Kütahya Belediyesi İdari, Ticari, Sosyo Kültürel vb.Tesisleri Alanı yapılan İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 26 parsel numaralı taşınmazın, arada alan ve değer farkı gözetmeksizin başabaş takas edilmesi, yeni cezaevi yapıldıktan sonra eski cezaevi binasının yıkılıp alanının Belediyemize teslim edilmesi, takas vb. bütün işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10.01.2014 tarih ve 133 sayılı yazılarında; takasa ek binanın dahil edilmesinin birçok konuda sıkıntılara sebep olabileceği, her iki arsanın kıymetinin birbirine müsavi olduğu, hatta cezaevi arsasının değerinin kendilerine tahsis edilen, mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan arsadan fazla olabileceği, ancak kıymet takdirinde cezaevi arsasının kendilerine tahsis edilen arsanın değerini karşılamaması durumunda ek binanın değerlendirmeye alınmasının veya cezaevi arsası yerine ek bina alanının takas işlemlerine esas alınması talep edilmiştir. Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararının; mevcut Cezaevinin bulunduğu İlimiz, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 26 parsel numaralı taşınmazın mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan İlimiz Gaybiefendi Mahallesi 2988 ada, 1 parsel numaralı taşınmazla takas edilmesi, cezaevi arsasının değerinin yeterli olmaması halinde; ilave olarak mevcut Adliye Sarayı ek binanın ifraz işlemlerinin yapılmasına müteakip değerlendirmeye alınmasına buna görede takas işleminin yapılmasına, oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6. MADDESİNİN: İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Muhtelif İşler Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7. MADDESİNİN: Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesine bağlı bulunan (Ağaçköy Regülatörü,Sosyal Tesisler, Düğün-Toplantı Salonu, Restaurant) veya bağlanacak olan tesislerin ürün, günlük kira ve hizmet bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesine bağlı bulunan (Ağaçköy Regülatörü,Sosyal Tesisler, Düğün - Toplantı Salonu, Restaurant) veya bağlanacak olan tesislerin ürün, günlük kira ve hizmet bedellerinin tespiti konusu incelenmiş olup; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesine bağlı bulunan (Ağaçköy Regülatörü Tesisleri, Sosyal Tesisler Düğün - Toplantı Salonu, Restaurant) veya bağlanacak olan tesislerin ürün, günlük kira ve hizmet bedellerinin sürekli değişkenlik arz etmesi sebebiyle fiyatların güncellenmesi, tarifeye konması, çıkartılması iş akışının hızlandırılması amacıyla Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine; Ekte sunulan Sosyal Tesisler Düğün Organizasyon Ücret Tarifesi'nin aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8. MADDESİNİN: Kütahya Belediyesi Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinin (p) fıkrası “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” uyarınca; Belediye Meclisimizin 01.09.2009 tarih ve 386 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen,Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında bulunan servis araçlarının, mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun hale getirilmesi, artan trafik yoğunluğunun azaltılması, servis plakalarının ticari kazanç unsuru olmasının bertaraf edilmesi amacıyla; ./.. (4) Ekte sunulan, Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 510 sayılı kararıyla, Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.III pafta, 713 nolu, 23.O.II pafta, 723 nolu parsel alanlarında yapılan; 2376 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konusu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 510 sayılı kararıyla, Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.III pafta, 713 nolu, 23.O.II pafta, 723 nolu parsel alanlarında yapılan; 2376 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi müracaat dosyası incelenmiş olup; 22.11.2013 tarih, 7075 kayıt nolu dilekçe ile (yol ve pasif yeşil alanlar v.b haricinde) müracaatı yapılan, Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.III pafta, 713 nolu, 23.O.II pafta, 723 nolu parsel alanlarının olduğu bölgede, sanayi alanlarında; yol, pasif yeşil alan ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, ilgili plan notlarının oluşturulmasına yönelik mevzii-ilave imar planı değişikliği, Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 510 sayılı kararıyla, onaylanmıştı. Söz konusu 2376 nolu mevzii – ilave imar planı değişikliği; şehir plancısı tarafından hazırlanmamış ve imar plan müellifinden görüş alınmamış olduğundan, askıya çıkartılmamıştır. Plan değişikliği talebini yapan aynı Anonim Şirketin, 24.12.2013 tarih, 8317 kayıt nolu müracaatıyla; parsellerle ilgili plan notlarının oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliği talebinin yapıldığı, diğer yol, pasif yeşil alanlarının düzenlenmesi v.b hususlarında plan değişikliği talebinin yapılmadığı açıklanarak, imar planı değişikliğinin iptal edilmesi istenmiştir. Bu bağlamda söz konusu, onaylanan 2376 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesine, imar planı değişikliğinden önceki imar planlarının uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 10. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 511 sayılı kararıyla, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2352 ve 2337 nolu adalarda yapılan; 2377 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konusu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 511 sayılı kararıyla, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2352 ve 2337 nolu adalarda yapılan; 2377 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup; 13.11.2013 tarih, 6935 kayıt nolu dilekçe ile müracaatı yapılan, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2352 ve 2337 nolu adalar bölgesinde, 10 metrelik yol alanlarının, park sahasının oluşturulması, “yol ve park alanları kamuya bedelsiz terk edilecektir” plan notunun eklenmesine ilişkin imar planı değişikliği Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 511 sayılı kararıyla, onaylanmıştı. Söz konusu 2377 nolu imar planı değişikliği; 27.12.2013 ile 27.01.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. Plan değişikliği talebi yapan aynı yapı kooperatif başkanlığının, 30.12.2013 tarih, 8399 kayıt nolu müracaatıyla, 10 metrelik yol alanı olarak belirlenen alanların kamuya bedelsiz terk edilmemesi , talebi iletilmiştir. Bu bağlamda, 2352 ve 2337 nolu adalarda yapılan; söz konusu 2377 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi, imar planı değişikliğinden önceki imar planlarının uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 15 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konusu oya sundu ve; 30 Ağustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 15 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; 30 Ağustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 15 nolu parsel alanında imar planı değişikliği talebini içeren, 24.12.2013 tarih, 8258 kayıt nolu dilekçe ve ilgili dökümanlar etüd edilmiştir. Söz konusu 2098 ada, 15 parselde; yürürlük imar planında belirlenen,“ bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz, ticaret alanında konut yapılamaz” plan notunun iptal edilerek, “E(KAKS): 1.75, hmax: 12 m. (3 kat), Ticaret” lejandlarının , konut alanının da ./.. (5) yapılabileceği, (Belediye Meclisinin, 22.02.2001 tarih, 22 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliği şeklindeki) “E( K.A.K.S): 1.75, T.A.K.S: 0.35, h=5 kat, T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapılaşma) lejandlarına dönüştürülmesine ilişkin, imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1447, 1449 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konusu oya sundu ve; 30 Ağustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1447, 1449 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; 30 Ağustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1447, 1449 nolu adalar bölgesinde, 12 metrelik yol alanının park alanına dahil edilmesine ilişkin, imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, J24a01d paftada imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konusu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, J24a01d paftada imar planı yapımı müracaat dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih ve 169 sayılı kararı ile; İnköy Mahallesi J24a01d, J23b05c paftalarda, ilgili 18 adet Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik teknik etüd yaptırılması kaydıyla; .....doğalgaz hattı batısında, Ağaçlandırılacak alan ve park alanları, ilköğretim tesis alanları, yol alanları, dini tesis alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı ve konut alanları planlanması yönlerindeki ilave nazım imar planı, onaylanmıştır. Ancak, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün görüşleri ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd tamamlanmadığı için söz konusu planlar halen yürürlüğe girmemiştir. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nden görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kaydıyla; İnköy Mahallesi, J24a01d paftada, söz konusu ilave nazım imar planındaki Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahanın bir bölümünde Belediye Hizmet Alanı (Hafriyat, Geri Dönüşüm ve Depolama Alanı) lejandlı saha düzenlenmesine yönelik ilave nazım ve uygulama imar planının 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14. MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konusu oya sundu ve; Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 parselde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; 28.01.2014 tarih ve 515 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 parselde imar planında Sanayi-Küçük Sanayi Sitesi, Emsal: 2.00, Hmax: Serbest lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanda yapılacak olan küçük sanayi sitesine yönelik vaziyet planında görünen yolların imar planına işlenmesi; “Yol alanları kamuya bedelsiz terk edilecektir.” plan notu düzenlenmesi; 2110 nolu imar planı değişikliğindeki plan notunun iptal edilmesi; alanın güney bölümünde enerji nakil hattından dolayı yapı yasaklı alanda kalan kesimde Park alanı düzenlenerek, 3 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi; 723 parselin doğusundaki Park alanında İbadet Yeri, Emsal: 1.20, Hmax: Serbest, Belediye Hizmet Alanı (Arıtma Tesisleri), Emsal: 1.20, Hmax: Serbest lejandlı alanlar ve yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. ./.. (6) GÜNDEMİN 15. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 69 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konusu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 69 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; 24.01.2014 tarih, 446 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 69 ada, 1 nolu parseldeki, Bitişik Nizam – 5 kat lejandlı konut bölümüne: T1 lejandı eklenmesi ve “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T1 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” şeklinde plan notu belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16. MADDESİNİN: Tavşanlı yolu üzeri, Dumlupınar Üniversitesi karşısında bulunan konutlara, üniversite öğrencilerimize ve halkımıza hizmet vermek üzere büfe yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Encümenimizin 30.01.2014 tarih ve 258 sayılı kararı gereği Belediye Meclisine havalesine karar verilen İlimiz, Tavşanlı yolu üzeri 6.km'de bulunan ekli planda ve fotoğraflarda belirtilen boş alana büfe yapılmasına, işletilmek üzere kiraya verilmesi, ihale şartlarının belirlenmesi v.b. konularda Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17. MADDESİNİN: Kütahya merkezin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında kentsel dönüşümünün başlatılması ve nüfusunun belli bir kısmının Uydukent alanı içine yerleştirilmesi için ilgili proje ve fizibilite raporları hazırlanması ve uygulaması için gereken yaklaşık 10.000.000,00 Avro tutarındaki dış finansman desteğinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası aracılığı ile sağlanması ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya merkezin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Kentsel Dönüşümünün başlatılması ve nüfusunun belli bir kısmının Uydukent alanı içine yerleştirilmesi planlanmakta olup, bölgenin öncelikli ihtiyacı olan alt yapı yatırımlarının (kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu) dış finansman kullanılması sureti ile giderilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda ilgili proje ve fizibilite raporları hazırlanması ve uygulanması için gereken yaklaşık 10.000.000,00.- Avro tutarındaki dış finansman desteğinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası aracılığı ile sağlanabilmesi için gerekli olan sözleşmelerin, kredi anlaşmalarının imzalanması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine ve bu konunun görüşülmesi için bu komisyonda Meclis Üyelerinden İlhan TOPAL ile Hasan Basri HÜRATA'nın da görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18. MADDESİNİN: Özel Halk Otobüsleri ile ilgili Belediye Encümenimizin 07.01.2014 tarih ve 30 sayılı kararının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Encümenimizin 07.01.2014 tarih ve 30 sayılı kararı ile Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği'nin 8.maddesinin 20.bendi gereği, 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun Ek 3.maddesi ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanun ve Yönetmeliklerine uymayan, İlimizde toplu ulaşım faaliyeti gösteren (20+2) toplam 22 adet aracın nöbet çizelgelerinden ve hakediş havuzundan çıkarılmalarına karar verilmiş olup; Konunun daha detaylı incelenmesi için komisyon kurulmasına; Bu Komisyonun 5 kişiden oluşmasına; Bu komisyonda Halil TOKLU Başkanlığında, Sebahattin CEYHUN,İbrahim YİĞİT, Aziz AYDIN, H.Hüseyin SELVİ'nin görevlendirilmelerine; Komisyonun almış olduğu kararın tekrar Meclise getirilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (7) GÜNDEMİN 19. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 294 ve 308 sayılı kararlarıyla onaylanan, TEİAŞ Enerji İletim Hattı ile ilgili uygulama imar planı ve (değ no: 2342) değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 294 ve 308 sayılı kararlarıyla onaylanan, TEİAŞ Enerji İletim Hattı ile ilgili uygulama imar planı ve (değ no: 2342) değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusu incelenmiş olup; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.01.2014 tarih, 249 sayılı yazısı: “ Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 25.10.2013 tarih ve 6761 sayılı yazısı gereği, İlimiz, Merkez, Çalca Mahallesinde bulunan ve Maliye Hazinesine ait olan 18 pafta, 188, 189, 190, 191 ve 192 parseller Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. 26.12.2013 tarih, 36828 sayılı yazınızda müze yapılacak parsellerinde olduğu sahanın bulunduğu bölgede Belediye Meclisinin 04/06/2013 tarih ve 294-308 sayılı kararlarıyla enerji iletim hattı ve koruma alanı (yapı yasaklı alan) düzenlemesine ilişkin 2342 no’lu imar planı değişikliğinin onaylandığı bildirilmiş olup, 2342 nolu imar planı değişikliğinin 27/12/2013-27/01/2014 tarihleri arasında askıya çıkacağı ifade edilmiştir. Askıya çıkan 2342 nolu imar planı değişikliğine Müze Müdürlüğünce itiraz edildiği ve Milli Emlak Müdürlüğünce tahsis edilen bu parsellere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Müze Binası yapılacağı 21.01.2014 tarih, 127 sayılı yazı ile bildirilmiştir.” şeklindedir. TEİAŞ 'ın 07.05.2012 tarih, 754/ 02793 sayılı yazısıyla; konu ile ilgili ilk müracaat yapılmış olup, 154 Kv Altıntaş – Kütahya OSB – Azot Enerji İletim Hattının etüd – planlama çalışmalarına başlandığı belirtilerek, ilgili veriler ve Kurum Görüşümüz istenmişti. TEİAŞ ile yapılan yazışmalar ve Kurum, Kuruluşlardan alınan görüşler etüd edilmiştir. Söz konusu, Enerji İletim Hattıyla ilgili Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.08.2013 tarih, 1190 sayılı yazısıyla, bir sakıncanın bulunmadığı belirtildiğinden, 04.06.2013 tarih, 294 ve 308 sayılı kararlarla onaylanan, uygulama imar planı ve (değ no: 2342) değişikliği, birleştirilerek askıya çıkartılmıştır. Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih, 23 sayılı kararıyla, İnköy Mahallesi, 2565 nolu parselde, imar planlarında Arkeoloji ve Maden Müzesi Alanı ayrılmasına ilişkin 2388 nolu imar planı değişikliği onaylanmıştı. Bu nedenlerle, söz konusu 22.01.2014 tarih, 249 sayılı yazıdaki; TEİAŞ Enerji İletim Hattı ile ilgili uygulama imar planı ve (değ no: 2342) değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20. MADDESİNİN: Enne, 50.K.1.B pafta, 183 ada, 10, 11, 12 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Enne, 50.K.1.B pafta, 183 ada, 10, 11, 12 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Çalca Mahallesi 19 pafta, 2529 parselde Kütahya Porselen Turizm A.Ş.ne kat karşılığı ihale edilen yerdeki Belediye hissesinin takası konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait İlimiz, Çalca Mahallesi, 19 pafta, 2529 parsel numaralı taşınmaz 03.07.2012 tarih ve 2493 sayılı Encümen Kararı ile Kütahya Porselen Turizm A.Ş.'ne kat karşılığı ihale edilmiştir. NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.Adına Erkan GÜRAL ve Müştereklerini vekaleten Salih ÇETİNER Belediyemize müracaatla, Belediyemizde kalacak dükkanlara karşılık mülkiyeti kendilerine ait olan, İlimiz, 30 Ağustos Mahallesi Afyon Caddesi 17.0.1 pafta, 1412 ada, 1 parseldeki kat mülkiyeti kurulmuş iskan edilebilecek A2 Blok 3.Kat, 8 bağımsız bölüm numaralı daire; B1 Blok 1. kat, 3 bağımsız bölüm numaralı daire; B1 Blok 5.kat 11 bağımsız bölüm numaralı daireleri bedel ve alan farkı gözetmeksizin takasını talep etmişler, Belediye Encümenimizin 22.08.2013 tarih ve 194 sayılı kararında daire karşılığı takas konusu reddedilerek “5 yıllık kamulaştırma programı dahilinde bulunan bir yer ile takas etme talebinde bulunmaları halinde konunun değerlendirilmesine” şeklinde karar verilmiştir. 31.01.2014 tarihinde yerinde yapılan incelemede; 1) Dükkan bölüntülerinin yapılmadığı, her katta ortak gezinti alanlarının kullanım alanı haline geldiği, ./.. (8) 2)Bodrum katının yine bölüntülerinin olmadığı, otopark sığınak ve depo alanlarının bölüntülerinin olmadığı ve tümünün kullanım alanı haline geldiği, 3-Onaylanan projede yer aldığı üzere El Sanatları İmalat Satış Tesisleri yerine bir bütün halinde kullanılabilecek tek mekan haline geldiği görülmüştür. Encümen kararında daire karşılığı takas konusu reddedilerek “5 yıllık kamulaştırma programı dahilinde bulunan bir yer ile takas etme talebinde bulunmaları halinde konunun değerlendirilmesine” denildiğinden yaklaşık 614 m2.lik dükkan alanı ve genel kullanıma açılan ortak alanların (bodrum dahil) değer tespitinin ayrı ayrı yapılarak, takas işleminin yapılıp yapılmayacağı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Pirler Mahallesi 27 pafta,105 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Merkez Pirler Mahallesi, 27 pafta, 105 ada, 21 parsel numaralı, Avlulu Kerpiç Ev vasfındaki Tescilli Eser durumunda olan taşınmaz şehrimizin tarihi sokaklarından biri olan Germiyan Sokak’ta bulunmaktadır. Bu parsele bitişik olan, Pirler Mahallesi 105 ada, 92 parsel numaralı, ‘’Bahçe’’ vasfında olan taşınmaz imar planında Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) yapı adasına tahsislidir. Taşınmaz malikleri 04.02.2014 tarihli dilekçeleri ile belediyemize müracaatla, söz konusu taşınmazları 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre uzlaşma sağlanması halinde bedeli mukabili Kütahya Belediyesi’nce satın alınmasını talep etmişlerdir. Germiyan Sokak’ta yer alan ve Belediyemiz, İl Özel İdaresi ve Üniversite (Dpü) tarafından restore edilen büyük konaklarla birlikte restore edilip yeniden kullanıma kazandırılması amacıyla söz konusu Pirler Mahallesi, 27 pafta, 105 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın da kamulaştırılması ve mal sahiplerinin talebine istinaden Kamulaştırma Kanunu’nun 12. Maddesi’ne göre de Pirler Mahallesi, 105 ada, 92 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması yapılabilecektir. Söz konusu, aşağıda mahallesi, ada, parsel bilgileri ve yaklaşık kamulaştırma maliyeti belirtilen taşınmazlarda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :179.251,50 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: - 2014 yılı: 179.251,50 TL 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma : 179.251,50 TL Sıra No Konusu Yeri / Açıklaması Yılı Yaklaşık Kamulaştırma Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma İlimiz Pirler Mahallesi 105 ada, 21 parsel (Tescilli Eser) ve 92 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması 2014 179.251,50 TL ./.. (9) GÜNDEMİN 23. MADDESİNİN: İlimiz, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve Yeşilay Derneğine tahsisli olan Yeşilay tesislerinin tahsis süresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki önergenin okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, Cumhuriyet Mahallesinde (Tapu kaydı: Yıldırım Beyazıt Mahallesi 98 pafta, 1474 ada, 23 parsel) bulunan ve Yeşilay Derneğinin kirası altında bulunan taşınmazlar ile ilgili önerge incelenmiş olup; Yeşilay Derneğinin, ilimiz gençlerinin zararlı alışkanlıklarda kurtulmaları için çaba sarfeden Kamu Yararına çalışan bir dernek olduğundan, faaliyetlerinin daha kapsamlı bir şekilde yürütebilmeleri için söz konusu taşınmazlarda yapılan güçlendirme ve yatırım çalışmalarının kira sürelerinin yetersiz olmasından dolayı gençlerimize ve Kütahya'mıza daha iyi hizmet edebilmeleri için; -Kira süresi: 16.09.2015 tarihinde sona erecek olan, Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu ve Halı Saha Arsası ile; -Kira süresi: 25.01.2015 tarihinde sona erecek olan, Cumhuriyet Mahallesi Yeşilay Spor Tesisleri yanında bulunan Düğün Salonunun; Kira sürelerinin, Meclis karar tarihinden itibaren tahsis süresinin 10 (on) yıl olarak mevcut Encümen kararı doğrultusunda yenilenmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Mustafa İÇA Aynur KOÇUK MERCAN Mehmet Celal DALKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI