T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi

01.12.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 11.Olağanüstü, 1’inci Birleşim, 1. ve 2. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Yusuf Sökmen’in izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 130 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği,

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 188 ada, 18 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, 

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 1564 ada bölgesinde, uygulama imar planında bulunan ada ayırma çizgileriyle ilgili uygulamaları,

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 149 parsel ve 635 ada, 143 parsel alanında imar planı değişikliği, 

İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 23 parsel alanında imar planı değişikliği, 

İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesinde Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 72 sayılı kararıyla yapı yasağı getirilen alanın bir bölümünde kısıtlamanın kaldırılması, 

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 454 parsel alanına yönelik Kamu Yararı Kararı alınması, 

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 191 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği, 

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 188 ada, 22 parsel alanında imar planı değişikliği, 

Belediye Meclisimizin 03.03.2021 tarihli ve 103 sayılı kararıyla; İnköy Mahallesi 2215 ve 2216 numaralı parsellerde imar planı yapımı ön izni verilen alanlara yönelik Kamu Yararı Kararı alınması,

30 Ağustos Mahallesi 802 ada 213 parselin doğusundaki imar planı değişikliği talebi, 

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi karşısı kavşak alanı bölgesinde Karayolları Kamulaştırma sınırlarının düzenlenmesi imar planı değişikliği, 

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 426 ve 427 parsel alanında imar planı ön izni, 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyarınca 2022 yılı Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatleri ile tatil ayının belirlenmesi,

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi J23.B.05.D.3.C pafta 4414 ada 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi,

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta 76 ada 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi,

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 20.L.1 pafta 163 ada 12 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi, 

Estetik Komisyonunun Meclis Başkanlığına vermiş olduğu Binaların ön ve yan kapatma uygulamaları konulu önergesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No:353 

Belediye meclisinin 03.11.2021 tarih ve 318 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince Şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

           Akkent Mahallesi 4414,4415, adalar ile sulama kanalı arasında bulunan isimsiz sokağa “Hanzade Sokak” isminin verilmesine,

           Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 51,65 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Estergon Sokak” isminin verilmesine,

           Hilalkent Mahallesi 3533, 4336, 4336, 3156, 4334, 3484, 4899, 4961 adalar arasında bulunan  isimsiz caddeye “ Necip Fazıl Kısakürek Cadde ” isminin verilmesine,

           Hilalkent Mahallesi 3334, 4341, 3156, 4612, 5025, 4335, 4613, 4610 adalar arasında bulunan isimsiz caddeye “ Tınaztepe Cadde ”  isminin verilmesine,

           Hilalkent Mahallesi 3156, 4335, 4341, 4340, 4339, 4612, 5025, 4610 adalar arasında bulunan  isimsiz caddeye “ Kamalı Zeybek Efe Cadde ” isminin verilmesine,

           Hilalkent Mahallesi 4334, 4341, 4340, 4339,  3487, 3529 adalar arasında bulunan  isimsiz sokağa “Ayyıldız-1 Sokak ” isminin verilmesine,

           Hilalkent Mahallesi 4340, 4341 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Ayyıldız-2 Sokak ” isminin verilmesine,

           Hilalkent Mahallesi 4339, 4340 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Ayyıldız-3 Sokak ” isminin verilmesine,

           Hilalkent Mahallesi 4335/1, 4335/5, 4335/9, 4613 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Ayyıldız-4 Sokak ” isminin verilmesine,

           Hilalkent Mahallesi 4334,3156 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Ayyıldız-5 Sokak ” isminin verilmesine,

           İnköy Mahallesi 1097, 1098, 1095, 1018, 1020, 1016, 1017, 1107, 5478, 1117, 1118 parseller arasında bulunan isimsiz sokağa “Göçeri Sokak ” isminin verilmesine,

           İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 354

 Belediye meclisinin 03.11.2021 tarih ve 315 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarifesinde bulunan; Düğün Organizasyonları ile ilgili bölümde, yıl içinde tarife değişikliği olması gerektiği durumlarda Belediye Encümenine yetki verilmesine;

           2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 44. maddesi ve 53 numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği gereğince çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların Çevre Temizlik Vergisine esas olacak şekilde aşağıda yer alan derecelere intibak yapılmasına;

                                      İNTİBAK ETTİRİLECEK Ç.T.V. GURUP DERECE LİSTESİ 

            Çevre Temizlik Vergisi Grup Derece Tablosu

             1) ÖGRENCİ SAYISI

            (Okul- Yurt- Kreş- Dershane- Kurs- Eğitim Merkez- Anaokulu- Yuva vb. Eğitim ve Öğretim Faaliyeti Yapılan Binalar.)

            -Öğrenci Sayısı 750'den fazla olan yerler                                    1.grup 2.derece

            -Öğrenci Sayısı 750-500 arası olan yerler                                   2.grup 2.derece

            -Öğrenci Sayısı 499-250 arası olan yerler                                   3.grup 2.derece

            -Öğrenci Sayısı 249- l 00 arası olan yerler                                  4.grup 2.derece

            -Öğrenci Sayısı 99-50 arası olan yerler                                       5.grup 2.derece

            -Öğrenci Sayısı 49-20 arası olan yerler                                       6.grup 2.derece

            -Öğrenci Sayısı 20'den az olan yerler                                          7.grup 2.derece

            2)-YATAK KAPASİTESİ:

            (Konaklama Tesisleri ile Hastaneler, Oteller, Pansiyonlar, diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.)

            -Yatak Kapasitesi.500 'den fazla olan yerler                            1.grup 1.derece

            -Yatak Kapasitesi 500-300 arası olan yerler                             2 grup 1.derece

            -Yatak Kapasitesi 299-150 arası olan yerler                             3.grup 1.derece

            -Yatak Kapasitesi 149-50 arası olan yerler                               4.grup 1.derece

            -Yatak Kapasitesi 49-20 arası olan yerler                                 5.grup 1.derece

            -Yatak Kapasitesi 20'den az olan yerler                                    6.grup 1.derece

            3)-KULLANIM ALANI (M²):

            a) Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri:

            (Lokanta, Restoran, Kahvehane, Kafe, Kafeterya, Pideci, Dürümcü, Pastane, Tatlıcı, Pizzacı, Dondurmacı, Mesire yeri, Park, Çay ocağı, Gazino, Müzik salonu, Düğün salonu, Birahane, Taverna, Atari, Bilardo salonu eğlence programı düzenleyen vb.)

            -Kullanım Alanı 1000 'den fazla olan yerler                             1.grup 2.derece

            -Kullanım Alanı 1000-500 arası olan yerler                              2.grup 2.derece

            -Kullanım Alanı 499-250 arası olan yerler                                3.grup 2.derece

            -Kullanım Alanı 249-100 arası olan yerler                                4.grup 2.derece

            -Kullanım Alanı 99-50 arası olan yerler                                    5.grup 2.derece

            -Kullanım Alanı 50 m2 'den az olan yerler                                6.grup 2.derece

            b) Kullanım Alanına Göre Daimî Suretle Faaliyet Gösteren;

            (Lunapark-Panayır- Fuar-Stadyum-Hipodrom-Spor Salonları Gibi Yerler ile Eşya Depolamaya Mahsus Olan Yerler Odun- Kömür, Gıda, her türlü eşya, kum ve beton depolama, İnşaatı tamamlanmış Boş işyerleri vb. depo amaçlı yerler.)

            -Kullanım Alanı 5000 ' den fazla olan yerler                                 1.grup 2.derece

            -Kullanım Alanı 5000-4000 arası olan yerler                                 2.grup 2.derece

            -Kullanım Alanı 3999-3000 arası olan yerler                                 3.grup 2.derece

            -Kullanım Alanı 2999-2000 arası olan yerler                                 4.grup 2.derece

            -Kullanım Alanı 1999-1000 arası olan yerler                                 5.grup 2.derece

            -Kullanım Alanı 999-500 arası olan yerler                                     6.grup 2.derece

            -Kullanım Alanı 500'den az olan yerler                                          7.grup 2.derece

            4) KOLTUK SAYISI

            (Sinema, Tiyatro, Opera, Bale vb. Biletle Girilen Koltuklu Eğlence Yerleri.)

            -Koltuk Sayısı 2000 'den fazla olan yerler                                    1.grup 1.derece

            -Koltuk Sayısı 2000-1500 arası olan yerler                                   2.grup 1.derece

            -Koltuk Sayısı 1499-1000 arası olan yerler                                   3.grup 1.derece

            -Koltuk Sayısı 999-500 arası olan yerler                                       4.grup 1.derece

            -Koltuk Sayısı 499-250 arası olan yerler                                       5.grup 1.derece

            -Koltuk Sayısı 249-100 arası olan yerler                                       6.grup 1.derece

            -Koltuk Sayısı 100'den az olan yerler                                            7.grup 1.derece

            5)-PERSONEL SAYISI

            (Ticari-Sanayi-Zirai ve Mesleki Faaliyetler İçin Kullanılan İşyerleri ile Bunların Dışında Kalan Faaliyetlere Mahsus İşyerleri (Bürolar Dahil) Aktar, Bakkal, Benzin istasyonları, Büfe, Berber, Bilgisayarcı, Baharatçı, Camcı, Çilingirci, Elektrikçi, Eczane, Fotoğrafçı, Galerici, Giyim Mağazası, Hipermarket, Kuaför, Kargo, Kasap, Kırtasiye, Komisyoncu, Kuruyemişçi, Market, Matbaa, Manav, Muhasebeci, Mobilya Mağazası, Oto yıkama, Odun kömür satış yeri, Parfümcü, Şarküteri, Süpermarket, Zücaciye, Sigortacı, Tüpçü, Taksici, Veteriner, her türden Tamirci- Kooperatifler, Fabrikalar vb.)

            -Personel Sayısı 300 'den fazla olan yerler                                 1.grup 1.derece

            -Personel Sayısı 300-200 arası olan yerler                                  2.grup 1.derece

            -Personel Sayısı 199-100 arası olan yerler                                  3.grup 1.derece

            -Personel Sayısı 99-50 arası olan yerler                                      4.grup 1.derece

            -Personel Sayısı 49-10 arası olan yerler                                      5.grup 1.derece

            -Personel Sayısı 9-4 arası olan yerler                                          6.grup 1.derece

            -Personel Sayısı 3 ve daha az                                                      7.grup 1.derece

             şeklinde uygulanmasına;

            2022 yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesinin belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 355

Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 316 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 316 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu konusu görüşülmüş olup;

           Konutlarda Su Tüketimi m³ başına 1,47 TL+ KDV,

           Konut Dışı Alanlar için ise;

           Market, AVM, Kargo Dağıtım İstasyonları m² başına 2,00 TL/Ay  (12 Eşit Taksit),

           Depolar m² başına aylık 1,00 TL/Ay +KDV (12 Eşit Taksit),

           Yukarıda sayılanların dışında kalan Kamu Kurumları ve Su tüketimi olan diğer Ticari Kuruluşlar m³ su tüketimi başına 2,50 TL,

           Pazaryerleri için m² başına 0,50 TL/Gün

           Müstakil Fabrikalar Personel başına 10,00 TL/Ay (12 Eşit Taksit),

           Akaryakıt İstasyonları Yıllık 6.630,00TL TL x 2022 Yılı İçin YDO (Mayıs ve Kasım ayları 2 eşit taksit),

           Bankalar Yıllık 6.630,00TL TL x 2022 Yılı İçin YDO olarak uygulanmasına (Mayıs ve Kasım ayları 2 eşit taksit)

          2022 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu ekte belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 356

Belediye meclisinin 03.11.2021 tarih ve 319 sayılı kararı ile havale edilen Muhtarlık İşleri Biriminin Zabıta Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle yeniden hazırlanan Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 153 sayılı kararıyla kabul edilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik’i ile;

         Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 261 sayılı kararıyla kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik’inin;

         Yürürlüğe girmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 357

Belediye meclisinin 03.11.2021 tarih ve 350 sayılı kararı ile havale edilen Belediyemiz bünyesinde bulunan “Zanaat ve Halk Sanatları” alanında faaliyet gösteren sanatçılarımızın kullandığı “Halil İbrahim YILMAZ El Sanatları Merkezi’nin” adının “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi” olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Halil İbrahim Yılmaz El Sanatları Merkezi’nin adının “Halil İbrahim Yılmaz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi” olarak değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 358

Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için görüşme yapılmasına ve sözleşme imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  Belediyemizde yetkili memur sendikası ile çalışma hayatını düzenleyen Anayasa hükümleri, uluslararası sözleşmeler, devletin temel niteliklerinden olan ve Anayasal koruma altına alınan “Sosyal Hukuk Devleti” ilkesi, 4688 sayılı yasanın ilgili hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ve yukarıda açıklanan hükümler doğrultusunda Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için görüşme yapmasına ve sözleşme imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 359

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “İlan ve reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirecek ve görsel kirliliğe neden olmayacak şekilde düzenlenmesi ve tabelalarda Türkçenin güzel kullanımı yarışması”nda, Belediyemiz “Kentini Kendin Tasarla'' isimli projesiyle ödül kazanmaya layık görülmüş olup; Türkiye Belediyeler Birliği ile İşbirliği Protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Türkiye Belediyeler Birliği ile İşbirliği Protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 360

Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 9 sayılı meclis kararıyla kabul edilen yangın hidrantı bedelinin günümüz şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih ve 9 no.lu meclis kararında belirtilen 3.500,00 TL olan yangın hidrantı bedelinin, günümüz şartlarına uygun olarak 6.000,00 TL olarak uygulanmasına, diğer hususların aynı şekilde devam etmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 361

Belediye Meclisimizin 06.10.2021 tarih, 295 sayılı kararıyla, 30 Ağustos Mahallesi 1797 ada, 41 parsele birleşik bölge ile Hacıazizler Mahallesi, 2618 adanın kuzey kesiminde onaylanan 3204 numaralı imar planı değişikliklerine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda,  Belediye Hizmet Alanının (İdari Sosyal Kültürel Ticaret) bölgede başka alanlardan karşılanabileceğinden,  1797 ada, 41 parsel alanına birleşik olacak şekilde park ve yol alanında, güneydoğu kesiminde 5, diğer kesimlerde 3 metre yapı yaklaşma mesafeli, TAKS: Aranmayacaktır, KAKS: Aranmayacaktır, yençok: 12.50 m. - 790 m2 Belediye Hizmet Alanı (İdari Sosyal Kültürel Ticaret) tasarlanması, Hacıazizler Mahallesi, 2618 adanın kuzey kesiminde; kaldırılan park alanının yaklaşık kuşuçumu 160 metre güneybatıda, imar planında fonksiyonu belirlenmemiş alanda ve yaklaşık kuşuçumu 190 metre güneydoğuda imar planında yol alanında; konumlandırılması, park ve yol alanlarının düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliği; iptal edilerek değişiklikten önceki imar planlarının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 362

10- Belediye Meclisimizin 06.10.2021 tarih, 299 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763  adaların olduğu bölgede, onaylanan 3206 işlem numaralı imar planı değişikliklerine  askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.10.2021 tarih, 299 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 adaların olduğu bölgede, onaylanan 3206 işlem numaralı imar planı değişikliklerine, askı süresi dahilinde yapılan söz konusu itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN ve Süleyman Rıfkı ACAR’ın çekimser oylarına karşılık, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 363

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1937 ada, 43 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1937 ada, 43 parseldeki Anaokulu alanının doğu bölümünde yaklaşık 205 m2 yol alanı düzenlenmesi, batı bölümünde yaklaşık 185 m2 Anaokulu alanının genişletilmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına;

İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesi müteakip, doğu bölümünde 1937 ada, 43 parselin yola giden bölümünün, öncelikle batı bölümünde senetsizden tescil edilecek olan Belediye hissesinden karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 364

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 46 ada, 84 parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 365

54 adet alanda, İmar planına esas jeolojik – jeoteknik etüt yapımları aşamasında, DSİ III. Bölge Müdürlüğünün, 28.10.2021 tarih, 1700460 sayılı yazısıyla belirtilen koşulların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 366

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3785 ada 45 parsel alanının kuzey batısında, Okçu Mahallesi 3670 ada 9 parselde, Maltepe Mahallesi 507 ada 15 parselin batısında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1347 ada 1 parselin güney batısında, İnköy Mahallesi 157 ada 4 parselin kuzey doğusunda ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 247 ada 68 parsel alanın güney doğusundaki alanlarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Güveççi Mahallesi 3785 ada 45 parselin kuzeyin batısındaki, Okçu Mahallesi 3670 ada 9 parseldeki,  Maltepe Mahallesi 507 ada 15 parselin batısındaki, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1347 ada 1 parselin güney batısındaki, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 247 ada 68 parsel alanın güney doğusundaki ve İnköy Mahallesi 157 ada, 4 parselin kuzey doğusundaki talep edilen park alanlarında; Belediye Hizmet Alanı (Mahalle Evi), TAKS Uygulanmayacaktır, KAKS Uygulanmayacaktır, Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullu alan ve aynı bölgede azalan park alanları karşılığında park alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 367

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3882 ada 191 parsel ve Ş.Ş.Dumlupınar 3413 ada 1 parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kirazpınar Mahallesi 3882 ada, 191 parselin batısındaki, yukarıda bahsedilen dilekçe ekinde belirtilen alan imar planlarında; Park Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanda; Spor Tesisleri Alanı TAKS: aranmayacaktır. KAKS:1.60, Yençok:16.50 metre yapılaşma koşullu alan ve aynı bölgede azalan park alanı karşılığında, Ş.Ş. Dumlupınar Mahallesi 3413 ada 1 parseldeki Ağaçlandırılacak Alandan Park Alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 368

Belediye Meclisimizin 06.10.2021 tarih 303 sayılı kararı ile onaylanan İnköy (Akkent) Mahallesi 163 3 parselde yapılan 3209-3209-A numaralı plan değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy(Akkent) Mahallesi 163 ada 3 parsel alanı 06.10.2021 tarih 303 sayılı Belediye Meclis kararında önce; imar planında Pazar yeri ve Ticaret lejandlı olmasından dolayı; Belediye Hizmet Alanı (Bölge Otopark Alanı) + Ticaret Alanı, E KAKS: 4.30, yencok:24 m, TAKS aranmayacaktır, şeklinde düzenlenmesi yönlerindeki İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 369

17- İlimiz merkez Perli Mahallesi 0 ada 135 parsel bölgesinde yol alanı planlaması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Perli Mahallesinde 0 ada, 135 parsel bölgesinde halihazırda bulunan yol alanı için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmış olup;  Perli Mahallesi 0 ada, 135 parsel bölgesinde halihazırda bulunan yol alanının 15 metre olarak ve 2365, 2624 parsel alanı bölgesinde de 15 metrelik yol alanına bağlantı olacak şekilde yol alanı düzenlenmesi yönlerindeki İmar Planı yapımı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 370

18- İlimiz merkez Perli Mahallesi J24A06B paftada, imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda söz konusu Perli Mahallesi, J24A06B paftasında yer alan 7 ve 5 metrelik yol alanı ile ağaçlandırılacak alan düzenlenmesine ve “135 parsel no.lu mera vasıflı taşınmaz üzerinde 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14. maddesinin (d) bendi kapsamında gerekli Tahsis Amacı Değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi zorunludur.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 371

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 130 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

11 parsel alanında kuzey ve batı kesimdeki 20 ve 15 m. bahçe mesafelerinin 5 m.'ye düşürülmesi halinde, komşu parselin kuzey kesiminde de 20 m. bahçe mesafesi olduğundan, söz konusu parsellerin kuzey kesimindeki bahçe alanlarının devamlılığı ve yapılaşma düzeni bozulacağından, karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe azalacağından; batı kesimde de imar planında belirlenen karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe azalacağından dolayı; Okçu Mahallesi, 130 ada, 11 parseldeki Yurt Tesisleri alanında imar planında bulunan 20 ve 15 m. bahçe mesafelerinin 5 m.'ye düşürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 372

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 188 ada, 18 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 373

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 1564 ada bölgesinde, uygulama imar planında bulunan ada ayırma çizgileriyle ilgili uygulamalar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Radar Yolu Caddesinin güneyinde, Sultanbağı Mahallesi, 1564 ada bölgesinde, toplam 11 adet adada, uygulama imar planında bulunan ada ayırma çizgilerinin iptal edilerek uygulamaların yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 374

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 149 parsel ve 635 ada, 143 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 149 parsel ve 635 ada, 143 parsel alanında imar planında bulunan Belediye Hizmet Alanı (Sosyal, Kültürel, Ticaret Tesisleri) lejantlı alanda, binanın bodrum katlarında yapılacak yeraltı otoparkına ilişkin olarak; “-Bodrum katla birlikte yapılacak yeraltı otoparkı, parselin kuzeyindeki 30 m.'lik yolun altında olacak şekilde, parsel sınırından itibaren 4 m.'yi geçmemek kaydıyla, kendi parsel sınırları dışında da yapılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Erçin AÇIKEL, Kemal KAYIHAN ve Ruhsen KUMDALI’nın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 375

İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 23 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.11.2021 tarih ve 6533 sayılı kararıyla tashihatla uygun görüldüğü şekilde; Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 23 parsel alanında imar planında bulunan TİCK (Ticaret-Konut) alanının yapılaşma koşullarının (TAKS: 0.60, KAKS: 2.40, Blok nizam 4 kat, Yençok: 14 m.) şeklinde düzenlenmesi; batı tarafındaki bahçe alanı mesafesinin 2 m., kuzeyde ise bahçe mesafesi aranmayacaktır, şeklinde düzenlenmesi; imar planındaki yapı kitlesi gösteriminin min. 11*37 m. ölçülerinde iç avlulu ve kitle oturum alanı max. 1.340 m2 olacak şekilde düzenlenmesi; 23 parselin batı tarafındaki imar yoluna cepheli olacak şekilde park alanında 3.40*25.74 m. ölçülerinde 87.52 m2'lik Ticaret (TAKS: 1.00, KAKS: 1.00, Yençok: 3.30 m.) lejantlı alan düzenlenmesi; plan notlarının düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Erçin AÇIKEL, Kemal KAYIHAN ve Ruhsen KUMDALI’nın  çekimser oylarına karşılık, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 376

İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesinde Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 72 sayılı kararıyla yapı yasağı getirilen alanın bir bölümünde kısıtlamanın kaldırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Okmeydanı Mahallesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından herhangi bir yapılaşmaya gidilmemesi gerektiği belirtilen 23.4 hektarlık sahalar ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2001 ve 2004 yıllarında onaylanan yaklaşık 8.4 hektarlık sahalar olmak üzere, toplamda 31.8 hektar sahada, Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 72 sayılı kararıyla getirilen yapı yasağı vb. koşullar aynen devam etmek üzere; söz konusu 45 hektarlık sahanın geriye kalan 13.2 hektarlık bölümünde Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 72 sayılı kararıyla getirilen yapı yasağı vb. kısıtlamaların kaldırılarak, bu alanda mevcut imar planına göre uygulamaların gerçekleştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 377

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 454 parsel alanına yönelik Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya, Merkez, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 454 parsel numaralı 11.451,19 m2 (1.14 ha) büyüklüğündeki sahada ilave imar planı yapılabilmesi amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ ve Erçin AÇIKEL'in red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 378

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 191 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar Kanunu’nda yapılan en son değişiklikler 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu değişiklikler sonucunda Kanunda Ek madde 8 de; plan değişikliği, değer artışı, ilgili hususlar yer almıştır. Ek madde 8 ile ilgili olarak ta “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” 15/09/2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır İlgili Yönetmelikteki madde 5 de “(1) Değer artışına konu olan plan değişiklikleri; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak; (a) En az bin metrekare ve üzeri yüzölçümüne sahip olan imar adalarında; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişiklikleri… suretiyle yapılır.” hükmü bulunmaktadır. Değer Artışı Payının Ödenmesi Başlığı altında yer alan Madde 13’e göre “(1) Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya inşaat ruhsatının alımı aşamasında önce Bakanlığın muhasebe birimi hesabına ödenir. Değer artış payının ödenmemesi halinde, imar planı değişikliği yapılan taşınmaz için hiçbir koşulda satış izni verilmez, yapı ruhsatı düzenlenemez…” hükmü bulunmaktadır. Aşağıda açıklanan imar planı değişikliğine ilişkin değer artış payı tespiti işleminin yapılmasına;

Enne Mahallesi, 191 ada, 3 parsel alanında imar planında bulunan Bitişik nizam 2 katlı Konut lejantlı alanın Turizm Tesis (Konaklama) Alanına (KAKS (E): 1.85, 4 kat ve Yençok: 13,50 m, güney kesimde ön bahçe mesafesi 5 m ve kuzey kesimde ön bahçe mesafesi 1,50 m olacak şekilde) dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ve ilgili ilave nazım imar planı uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Yukarıda açıklanan imar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra 02.05.2023 tarihine (bu tarih dahil) yapı ruhsat alınmadığı takdirde söz konusu imar planı değişikliğinin iptal edilerek, parsel alanının imar planı değişikliğinden önceki imar planı durumuna getirilmesine;

İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 379

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 188 ada, 22 parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 380

Belediye Meclisimizin 03.03.2021 tarihli ve 103 sayılı kararıyla; İnköy Mahallesi 2215 ve 2216 numaralı parsellerde imar planı yapımı önizni verilen alanlara yönelik Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya, Merkez, İnköy Mahallesi 2215 ve 2216 parsel numaralı 3.920,00 m2 (0,39 ha) büyüklüğündeki sahada ilave imar planı yapılabilmesi amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 381

30 Ağustos Mahallesi 802 ada 213 parselin doğusundaki imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Otuz Ağustos Mahallesi 802 ada, 213 parselin doğusundaki talep edilen park alanında; Belediye Hizmet  Alanı (Mahalle Evi), TAKS Uygulanmayacaktır, KAKS Uygulanmayacaktır, Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullu alan ve aynı bölgede azalan park alanı karşılığında park alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 382

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi karşısı kavşak alanı bölgesinde Karayolları Kamulaştırma sınırlarının düzenlenmesi imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu Kamulaştırma sınırları Etüt edilmiş olup; Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi karşısı kavşak alanı bölgesinde Karayolları Kamulaştırma sınırlarının  imar planlarına aktarılarak Kirazpınar Mahallesi 3875 ada, 15 parsel bölgesinde bulunan adalarda Kamulaştırma sınırlarına uyularak yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi  yönlerindeki İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 383

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 426 ve 427 parsel alanında imar planı ön izni konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu ilave imar planı Sanayi Alanı için; 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya,  3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü  Ankara, 4-Türk Telekom İl Müdürlüğü Kütahya, 5-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kütahya,  9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup  Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Zabıta Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya, 18-Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara 19-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, ayrıca 426 parselin batısında bulunan mülkiyeti maliye hazinesine ait alan içinde Milli Emlak Müdürlüğü Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 384 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyarınca 2022 yılı Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatleri ile tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 2022 yılında tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine;

Belediye Meclis toplantılarının ayın ilk haftası Çarşamba günleri,  saat 17:30' da yapılmasına;

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6. maddesi hükmü gereğince çarşamba günlerinin tatile rastlaması durumunda takip eden ilk çalışma günü toplantı yapılmasına;

İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 385

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi J23.B.05.D.3.C pafta 4414 ada 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi için işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Erçin AÇIKEL, Kemal KAYIHAN ve Ruhsen KUMDALI’nın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 386

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta 76 ada 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi için işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Erçin AÇIKEL, Kemal KAYIHAN ve Ruhsen KUMDALI’nın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 387

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 20.L.1 pafta 163 ada 12 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi için işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Erçin AÇIKEL, Kemal KAYIHAN ve Ruhsen KUMDALI’nın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 388

Estetik Komisyonunun Meclis Başkanlığına vermiş olduğu binaların ön ve yan kapatma uygulamaları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.