T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

05.01.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 1.Olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Enver ERDOĞAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Gündemin 23. maddesinde yer alan “İlimiz merkez, Çalca Mahallesi, 2483 parselde imar planı değişikliği talebi” konusunun vatandaşın talebini geri çekmesi sebebiyle gündemden çıkartılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Süleyman ÇANKAYA, Serda Bal YILDIZ, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 148 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi,   -2022 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2022 yılı içerisinde alınacak olan 34 adet Çift Kabinli Kamyonet, 10 adet Camlı Van Kamyonet, 1 adet 16+1 Minibüs'ün 2022 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi,

            -Belediye Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ’nin meclis başkanlığına vermiş olduğu “Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 375 sayılı kararında oylamanın sehven eksik yapıldığı söz konusu kararın tekrar oylama yapılması”,

            -Covid -19 salgını sebebiyle kapatılan, Halk arasında sosyete Pazarı olarak bilinen pazarın tekrar açılması talebi,

            -Kütahya Belediye Meclisinin 22.05.2020 tarih ve 193 sayılı kararı ile alınan uygulama imar planı değişikliği,

            -Rekorsuz soğuk su sayaçları malzeme alım fiyatlarındaki artış nedeniyle 2022 yılı gelir tarifesinde değişiklik yapılması,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 1

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna gizli oyla en az üç, en çok beş üye seçiminin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine göre Denetim Komisyonu üyelerinin (beş) 5 üye den oluşturulmasına;

            Yapılan gizli oylama sonucunda;

            Denetim Komisyonu üyeliğine

            1- Süleyman ÇANKAYA  17 oy,

            2- Abdullah ERTEKİN 17  oy,

            3- Ercan MERCAN 19  oy,

            4- Osman ZEYBEK 19  oy,

            5-  Kemal KAYIHAN 16 oy ile seçilmiş olup;

             Seçilen komisyonun çalışmasını kırkbeş (45) iş günü içinde tamamlayıp buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığı'na sunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 2

2022 yılı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz bünyesinde 2021 yılında çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personelden 2022 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü genelgesinde belirtilen kadrolarda kadro karşılığı olarak tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücretleri Tavanları konulu 2022 yılı Ocak ayında belirlenecek olan Genelge kapsamında; Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin genelgenin (I) Sayılı Cetvelde belirtilen 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutarına 150 TL net artış ile oluşan ekli çizelgede sunulan ücretlerin ödenmesi ve 2022 yılında mali haklarında yapılacak artış oranlarının (zam, enflasyon farkı.vb.) net ücretlere yansıtılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 3

Belediyemizin, İlimizde kurulması planlanan Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne (KÜSHAYKOB) katılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimizde kurulacak olan Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne üye olunmasına ekte sunulan Birlik Tüzüğünün onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 4

Kütahya ili Gelinkaya ve Porsuk Kaynakları'ndan içme, kullanma ve endüstri suyu temini işi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı müdürlükleri ile Belediyemiz adına borçlanmak ve protokol yapmak için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı müdürlükleri ile Belediyemiz adına Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK'a borçlanma ve protokol yapma yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 5

Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde değişiklik yapılması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 6

31693 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 36. maddesindeki Zabıta Personeli için şehir içi yolcu taşıma vasıtalarından ücretsiz faydalanması hükmü gereğince ve diğer Kart 43 işlemleri için 2022 yılı içerisinde uygulanması talep edilen gelir tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Gerek Zabıta Personeli gerek ise diğer Kart 43 işlemleri için 2022 yılı içerisinde aşağıda belirtildiği şekliyle uygulama yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 Açıklama

Ücret Tarifesi

Basın Kartı Vize Bedeli

Ücretsiz

Basın Kartı Yeni Kart Bedeli

15,00 TL

Basın Kartı Biniş Bedeli

Lise Tarifesi

Zabıta Kartı Vize Bedeli

Ücretsiz

Zabıta Kartı Yeni Kart bedeli

Ücretsiz

Zabıta Kartı Biniş Bedeli

Ücretsiz

Engelli Kartı Vize Bedeli

Ücretsiz

Engelli Kartı Yeni Kart

15,00 TL

Üniversite Kartı Vize bedeli

12,00 TL

Üniversite Kartı Yeni Kart bedeli

15,00 TL

65 yaş Kartı Vize Bedeli

12,00 TL

65 yaş kartı Yeni Kart Bedeli

15,00 TL

İlk/Orta/Lise kartı Vize Bedeli

12,00 TL

İlk/Orta/Lise kartı Yeni Kart Bedeli

15,00 TL

Not 4- Sarı Basın kartı sahipleri lise tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Belediye Zabıta çalışanları ilgili yönetmeliğe istinaden Denetimli Özel Halk Otobüsleri ve Belediye’ye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Eklenen madde:

Not 8- İlk/orta/lise ve Basın Kartlarının 4 yılda bir, 65 yaş üstü, Zabıta ve Üniversite kartlarının her yıl vize yapılması gerekmektedir. Engelli kartlarının vize tarihi ilgili bakanlık tarafından verilen karttaki geçerlilik tarihine kadardır.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 7

Bahçelievler Mahallesi tren yolu kuzey kesimi ile Bölcek Mahallesi arasında kalan alanda yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Bahçelievler Mahallesi tren yolu kuzey kesimi ile Bölcek Mahallesi arasında kalan alanda yeni bir mahalle kurulması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 8

İlimiz merkez, Parmakören Mahallesi 4414 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4414 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 9

İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi 20.L.1 pafta, 163 ada, 12 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 163 ada, 12 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 10

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.2 pafta, 2902 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.2 pafta, 2902 ada 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 11

İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi 6 pafta, 643 ada, 54 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 6 pafta, 643ada 54 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 12

İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi 21.K.2 pafta, 266 ada, 6 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 21.K.2 pafta, 266 ada, 6 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren mevcut çıkma sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 13

İlimiz merkez, Kirazpınar Mahallesi 149 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 149 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 14

İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 68 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi 68 ada 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 15

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 548 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 548 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 16

İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 281 ada, 4 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 281 ada, 4 parselin bulunduğu alanın 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, Resmi Kurum Alanı (TAKS: 0.40, KAKS: 1.50, Yençok: 16.50 m.) lejantlı alana dönüştürülmesi; “Resmi Kurum Alanında Resmi Kurum binaları ve Adliye Ek Tesis binaları yapılabilir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 17

İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 156 ada, 8 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi, 156 ada, 8 parselin; 1. zon sınırları içerisinde kalan bölümünün Termal Turizm Tesis Alanı (5 kat, Yençok: 19.50 m., TAKS: 0.35, KAKS: 1.50) şeklinde düzenlenmesi; 1. zon sınırları dışında kalan bölümünün Turizm Tesis Alanı (TAKS: 0.35, KAKS: 1.50, Yençok: 30.50 m.) şeklinde düzenlenmesi; 8 parsel alanındaki 5 m.'lik yapı yaklaşma mesafelerinin 10 m. olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 18 İlimiz merkez, Gaybiefendi Mahallesi, 188 ada, 18 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Park alanının kamuya terki yapıldığından ve konut alanına dönüştürülmesi halinde söz konusu bölgede kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile park alanı miktarı azalacağından dolayı Gaybi Efendi Mahallesi, 188 ada, 18 parsel bölgesinde imar planında bulunan park alanının konut alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 19

İlimiz merkez, Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 23 parsel alanında Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih, 375 sayılı kararıyla onaylanan 3228 no.lu imar planı değişikliği ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2250 ada, 13 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih, 41 sayılı kararıyla onaylanan 2921 no.lu imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 23 parsel alanında azalan 87,52 m2 park alanına karşılık, söz konusu alanın 700 m. doğusunda yer alan, Alipaşa Mahallesi, 51 ada, 3 parselde imar planında bulunan yeşil alan (Park) dan 90 m2 sahanın eşdeğer alan olarak gösterilmesine; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2250 ada, 13 parselde (yeni 21 parsel) kaldırılan 957 m2'lik kültür ve sosyal tesisler alanına karşılık, söz konusu alanın 380 m. batısında yer alan, Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 19 parselde imar planında bulunan Belediye Hizmet Alanı (Sosyal, Kültürel, Ticaret Tesisleri) lejantlı alandan 960 m2 sahanın eşdeğer alan olarak gösterilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Erçin AÇIKEL'in red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 20

İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 53 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 53 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 21

İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 3980 ada, 113-121 parsel alanında imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 3980 ada, 113-121 parsel alanında imar planı yapımı talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 22

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 5261parsel ve Bosna-ı Cedid Mahallesi 740-741 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 5261parsel ve Bosna-ı Cedid Mahallesi 740-741 parsellerde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 23

İlimiz merkez, İshakseydi Mahallesi, 159 ada, 81 parsel alanında imar planının planlara aktarılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, İshakseydi Mahallesi, 159 ada, 81 parsel alanında imar planının planlara aktarılması talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 24

İlimiz merkez, Andız Mahallesi 153 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği talebi, konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Andız Mahallesi 153 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 25

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 3603 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 3603 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 26

Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan; Sofu Mahalle Yerleşik Alanlarına ait imar planlarının, Mülkiye Müfettişi tenkidine istinaden tekrar değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih 31 sayılı kararıyla onaylanan Sofu Mahalle Yerleşik Alanlarına ait Nazım ve Uygulama imar planlarının iptal edilmesi, halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgelerin mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız) olarak belirlenerek, öngörülen nüfusa göre ayrılması gereken Sosyal ve Teknik Altyapı alanları oluşturulması (4270 kişi için),  konut bölgelerinde Ayrık Nizam TAKS:0.25, KAKS:0.70, 4 kat yapılaşma koşullu konut ve ticaret+konut alanları, parklar, Eğitim Tesisleri Alanları (TAKS:0.40, KAKS:1.60 Yençok:16.50 4 kat), Belediye Hizmet Alanları (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez TAKS:0.50, KAKS:2.00 Yençok:16.50 4 kat),  Sağlık Tesisleri Alanları (TAKS:0.50, KAKS:2.00 Yençok:16.50 4 kat), İbadet Yerleri (TAKS:0.60, KAKS:2.40 Yençok:Serbest), Mezarlık Alanları, Yollar, bisiklet yolları v.b lejandlı sahalar düzenlenmesi ve 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin plan notlarına aktarılması yönlerindeki 54.8 hektarlık alanda, Sofu Mahallesine ait 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 27

İlimiz merkez, Siner Mahallesi 90 ada, 1 parsel numaralı alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi 90 ada 1 parselin kuzey batısında talep edilen şekilde; Belediye Hizmet  Alanı (Mahalle Evi), TAKS Uygulanmayacaktır, KAKS Uygulanmayacaktır, Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullu alan düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 28

İlimiz merkez, Ş.Ş.Dumlupınar Mahallesi 3435 ada, 1 ve 4540 ada, 4-5 parsel numaralı alanlarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

          İlimiz merkez, Ş.Ş.Dumlupınar Mahallesi 3435 ada, 1 ve 4540 ada, 4-5 parsel numaralı alanlarda imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 29

İlimiz merkez, Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde, Belediye Meclisimizce şartlı onaylanarak, işlemleri tamamlanmayarak yürürlüğe girmeyen imar planı ve değişiklikleri konularının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 04.05.2021 tarih, 908831 sayılı yazısı;  “Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün 28.04.2021 tarihli ve 844866 sayılı yazısında; "Mekânsal planların PlanGML dönüşümlerinin sağlanması işlemlerinin aksamaması için; pandemi koşulları, yerel yönetimlerin personel sayıları ve iş yoğunluğu değerlendirilerek, yürürlükte olan mekânsal planlara ait CAD dosyalarının E-Plan Otomasyon Sistemine en geç 15/06/2021 tarihine kadar koordinat sistemi tanımlı olarak yüklenmesi kaydıyla, yürürlükte olan mekânsal planların PlanGML veri modeline dönüştürülerek sisteme yüklenmesi için verilen sürenin 30/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı" belirtilmekte olup, söz konusu işlemlerin yapılması hususunda gerekli bildirimin yapılması talep edilmektedir.” şeklindedir.  Söz konusu yazıda belirtilen, yürürlükte olan mekansal planların plan GML veri modeline dönüştürülerek sisteme yüklenmesi için, ihale işlemlerine başlanmıştır. Ancak, daha önceden Belediye Meclisimizce şartlı, kayıtlı v.b onaylanan bazı imar planları ve değişikliklerinin, kurum ve kuruluş görüşlerinin tamamlanmadığı, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin alınmadığı, nedenleriyle yürürlüğe girmediği, tespit edilmiştir. Bu bağlamda, işlemlerde problemlerin olmaması için, söz konusu sahalardaki  yürürlükteki mekansal planların olup olmadığının, kurum, kuruluş görüşlerinin, imar planına esas jeolojik- jeoteknik etütlerin gerekip, gerekmediğinin; karara bağlanması, gerekmektedir. Bu nedenlerle; 

            1-Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada, 104 parselde Belediye Meclisimizin 01.05.2009 tarih ve 193 sayılı kararıyla onaylanan 1937 ve 1937_A no.lu imar planı değişikliği; ilgili Koruma Bölge Kurulu kararı bulunmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Söz konusu alanda Koruma Bölge Kurulunun 17.10.2012 tarih ve 759 sayılı kararıyla belirlenen koruma alanı uygulanmakta olup, bahse konu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu alanda imar planı değişikliğinden önceki imar planının uygulanmasına;

            2-Maruf Mahallesi, 53 pafta, 262 ada, 10-11-12 parsellerde Belediye Meclisimizin 01.05.2009 tarih ve 194 sayılı kararıyla onaylanan 1938 ve 1938_A no.lu imar planı değişikliği; ilgili Koruma Bölge Kurulu kararı bulunmadığı için yürürlüğe girmemiş olup, söz konusu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu alanda imar planı değişikliğinden önceki imar planının uygulanması; Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2009 tarih ve 3497 sayılı kararında belirtilen, söz konusu parsellerin uygulama imar planı üzerinde Balabaniye (Nallı Medrese) Medresesi olarak belirlenmesi konusunun revizyon koruma amaçlı imar planında değerlendirilmesine;

            3- Güveççi Mahallesi, 2 pafta, 1962 parselde (yeni 3798 ada, 9 parsel) bulunan tescilli ağaçla ilgili Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.05.2011 tarih ve 991 sayılı kararıyla, ağacın gövdesi merkez olmak üzere 30 m. çapında belirlenen tescilli çınar ağacının koruma alanının uygulanması hususu bulunan, Belediye Meclisimizin 03.06.2011 tarih ve 262 sayılı kararıyla onaylanan imar planının;  iptal edilerek bu alanın imar plansız hale getirilmesine;

           4- Perli Mahallesinde, Katı Atık Berteraf Tesisleri Alanının çevresindeki bölgede, Belediye Meclisimizin 14.02.2014 tarih, 53 sayılı kararıyla, imar planına esas jeolojik – jeoteknik etütlerin alınması,  ilgili Kurum ve Kuruluş görüşlerinin temin edilmesi şartlarıyla onaylanan,  Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri  yapımına yönelik, “ Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Alanı” mevzii ilave 1/5000 nazım ve 1/000 uygulama imar planları konusunda; mevzii ilave 1/1000 uygulama imar planının iptal edilerek alanın 1/1000 uygulama imar plansız hale getirilmesi, İdaremiz tarafından; -D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü  Kütahya, -Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya,  -TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup  Müdürlüğü Kütahya, -Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, -Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, - (Orman Alanları dışındaki sahalarda) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, -Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü -Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, - Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği: şeklindeki  Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, halihazır haritaların alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılmasına;

            5- Alayunt Mahallesinde, J24a-1-2 paftada, Belediye Meclisimizin  02.08.2013 tarih, 371 sayılı kararıyla imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüd yaptırılması kaydıyla onaylanan; ‘Lojistik Merkezi (Kütahya Yük Merkezi-TCDD Yükleme Boşaltma Alanı)’ , ‘Lojistik Merkezi (Kütahya Alayunt Lojistik İhtisas OSB)’ 1/5000 nazım ve 1/000 uygulama imar planları konusunda; 1/1000 uygulama imar planının iptal edilerek alanın 1/1000 uygulama imar plansız hale getirilmesi, “1/5000 Nazım İmar İmar Planları,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmasından sonra yürürlüğe girecektir, 1/1000 Uygulama imar planları yapılmadan önce Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve teknik altyapı ile ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüşler alınacaktır.”  kayıtlarının 1/5.000 Nazım İmar Planlarına konulmasına;

           6- Geven ve Andız Mahallelerinin kuzey kesiminde kalan yaklaşık 435 hektar sahaya yönelik 2. Üniversite Alanı nazım imar planı Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 108 sayılı kararıyla, ilgili 18 adet kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılması kaydıyla onaylanmıştı. 27.06.2014 tarih 202 sayılı Belediye Meclis kararı ile; 2. Üniversite alanının batısında Belediye sınırına bitişik  yaklaşık 15 hektarlık taşlık alan üzerinde; İl Sağlık Müdürlüğünden uygun görüş alınması, İl Özel İdaresi Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunun iletilmesi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüş alınması, İmar Planına esas jeolojık-jeoteknık etütlerin yaptırılması kaydıyla; Belediye Hizmet Alanı TAKS: 0.50, E/KAKS:2.00, hmax:serbest, Serbest Nizam lejandlı Mevzi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı onaylanmıştı. Kamu yatırımının olmaması ve Özel Teşebbüsünün de yatırım faaliyetinin bulunmaması sebebiyle; söz konusu 02.03.2012 ve 27.06.2014 tarihli kararlarla onaylanan, Nazım ve Uygulama imar Planının iptal edilerek, alanın plansız hale getirilmesine;

           7-Andız Mahallesi Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu kuzeyi, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi karşısı alanda Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 98 sayılı kararıyla İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılarak; DSİ 34. Şube Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden görüşlerin alınması ile konut bölgesi 1/5000 Nazım İmar Planı onaylanmıştı. Bahse konu alanda; DSİ 34. Şube Müdürlüğü, Dumlupınar Üniversitesinden görüşlerin alınması, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşünün tamamlanması için Belediyemiz bünyesinde Ziraat Mühendisi tarafından Toprak Koruma Projesinin hazırlattırılması; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında ise teknik alt yapı ile ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin alınmasına;

            8- J24.A.1 pafta, Eskişehir yolu doğusunda Yeni Çevre Yolunun batısında Çalca Mahallesinde Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 103 sayılı kararı ve 02.12.2014 tarih 432 sayılı kararı ile ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yaptırılması şartlarıyla, Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi 1/5000 Nazım İmar Planı onaylanmıştı.  DSİ 34. Şube Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,  görüşlerinin alınması, tamamlanması; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında ise teknik alt yapı ile ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin alınmasına;

           9- Kırgıllı Mahallesi Mahalle Yerleşik Alanı Kuzeyinde Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 104 sayılı kararı ile Toplu Hayvancılık Merkezi ve 04.01.2013 tarih 15 sayılı kararı ile Tarıma Dayalı İhtisas OSB Alanı onaylanmıştı. Bahse konu alanda; Halihazır haritaların alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin tamamlanması, DSİ 34. Şube Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğünden, görüşlerin alınması, Tarıma Dayalı İhtisas OSB Alanının 1/5000 Nazım İmar Planları,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmasından sonra yürürlüğe girmesi,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında ise teknik alt yapı ile ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin alınmasına;

           İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 30

İlimiz merkez, Perli Mahallesi, 4600/1, 4602/1, 4608/1, 4609/1, 4597/1, 4598/1 parsellerde, Küçük Sanayi Alanının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği ile 0 ada; 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1177, 1217, 1241, 1242, 1243 ve 1244 parsellerde, Küçük Sanayi Alanı ve Park alanına yönelik imar planı yapımı ön izni konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Perli Mahallesi, 4600/1, 4602/1, 4608/1, 4609/1, 4597/1, 4598/1 parsellerde, Küçük Sanayi Alanının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği ile 0 ada; 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1177, 1217, 1241, 1242, 1243 ve 1244 parsellerde, Küçük Sanayi Alanı ve Park alanına yönelik imar planı yapımı ön izni konusunun daha detaylı incelenmek üzere işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 31

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda,  4443 ada bölgesinde ve karayolu alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda,  4443 ada bölgesinde ve karayolu alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 32

İlimiz merkez, Zığra Mahallesi, 106 ada, 1-2 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Zığra Mahallesi, 106 ada, 1-2 parsellerde imar değişikliği müracaatı dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

            27.08.2021 tarih, 3154 kayıt no.lu dilekçede; Zığra Mahallesi, 106 ada 1-2 parsellerde ayrık nizam 6 kat(A-6) TAKS :0,32 KAKS :2,05 olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. İlgili ada parsel mevcut imar planında ayrık nizam 4 kat, TAKS: 0.35 konut alanında kalmaktadır. KAKS değeri bulunmamaktadır.

           Söz konusu imar planı değişikliği talebine konu, bölgedeki uygulama imar planları etüt edildiğinde, diğer imar adalarının da ayrık nizam 4 kat, TAKS: 0.35 olduğu, KAKS değeri bulunmadığı görülmektedir. Dolasıyla söz konusu bölgede 6 kat olan herhangi bir imar adası bulunmamaktadır. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda talep edilen ada ile çevresindeki adalar arasında herhangi bir kot farkı bulunmadığı görülmüştür. İmar planı değişikliği yapılması halinde söz konusu bölgenin silueti bozulacaktır.

            Bahse konu Zığra Mahallesi, 106 ada, 1-2 parsellerde kat artışına yönelik imar planı değişikliği talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 33

İlimiz merkez, Siner Mahallesi, 129 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez, Siner Mahallesi, 129 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 34

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2640 ada, 1 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2640 ada, 1 parselde imar değişikliği müracaatı dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

            16.11.2021 tarih, 4297 kayıt no.lu dilekçede; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2640 ada 1 parsel mevcutta konut alanı planlı olup, yapılaşma koşulları korunarak kat adedinin plan değişikliği yapılarak 6 kata çıkarılması talep edilmektedir. İlgili ada parsel mevcut imar planında ayrık nizam 4 kat(A-4), TAKS:0.35 konut alanında kalmaktadır. KAKS değeri bulunmamaktadır.

            Söz konusu imar planı değişikliği talebine konu, bölgedeki uygulama imar planları etüt edildiğinde, diğer imar adalarının da ayrık nizam 4 kat, TAKS: 0.35 olduğu, KAKS değeri bulunmadığı görülmektedir. Dolasıyla söz konusu bölgede 6 kat olan herhangi bir imar adası bulunmamaktadır. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda talep edilen ada ile çevresindeki adalar arasında herhangi bir kot farkı bulunmadığı görülmüştür. İmar planı değişikliği yapılması halinde söz konusu bölgenin silueti bozulacaktır.

            Bahse konu Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2640 ada, 1 parselde kat artışına yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 35

İlimiz merkez, Siner mahallesi 0 ada, 3243 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Siner mahallesi 0 ada, 3243 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 36

İlimiz merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2869 ada, 9 ve 10 parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;   

İlimiz merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2869 ada, 9 ve 10 parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 37

İlimiz merkez, Evliya Çelebi (Ok Meydanı) Mahallesi, 1810 ada, 541 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Evliya Çelebi (Okmeydanı) Mahallesi, 84 pafta, 1810 ada, 541 parsel bölgesinde imar planında bulunan Park alanının kuzeydoğu köşesinde; 42 m²'lik Belediye Hizmet Alanı (Mahalle Evi) (TAKS Uygulanmayacaktır, KAKS Uygulanmayacaktır, Yençok: 6.50 m.) lejantlı alan ve 23 m² yol alanı düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık plan değişikliği yapılan alanının 100 m batısında yer alan 1810 ada 543 parsel bölgesindeki park alanının yola doğru genişleterek 65 m² park alanı düzenlemesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir      

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 38

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 148 ada 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 148 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun daha detaylı incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 39

2022 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2022 yılı içerisinde alınacak olan 34 adet Çift Kabinli Kamyonet, 10 adet Camlı Van Kamyonet, 1 adet 16+1 Minibüs'ün 2022 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2022 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2022 yılı içersinde alınacak olan yaklaşık maliyeti KDV dahil 15.750.000,00 TL olan 34 adet Çift Kabinli Kamyonet, 10 adet Camlı Van Kamyonet, 1 adet 16+1 Minibüs'ün 2022 yılı taşıt cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 40

Belediye Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ’nin Meclis Başkanlığına vermiş olduğuBelediye Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 375 sayılı kararında oylamanın sehven eksik yapıldığı söz konusu kararın tekrar oylama yapılması” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

    Belediye Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ’nin Meclis Başkanlığına vermiş olduğuBelediye Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 375 sayılı kararında oylamanın sehven eksik yapıldığı söz konusu kararın tekrar oylama yapılması” konulu önergesinin daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 41

Covid -19 salgını sebebiyle kapatılan, Halk arasında sosyete Pazarı olarak bilinen pazarın tekrar açılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

       Covid-19 salgını sebebiyle kapatılan, Halk arasında Sosyete Pazarı olarak bilinen pazarın tekrar açılması talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

Karar No: 42

Kütahya Belediye Meclisinin 22.05.2020 tarih ve 193 sayılı kararı ile alınan uygulama imar planı değişikliğinin iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İdaremizce ticaret alanında herhangi bir proje ihtiyacı kalmadığından, söz konusu Belediye Meclisimizin 22.05.2020 tarih, 193 sayılı kararıyla onaylanan, söz konusu 3059 işlem numaralı; uygulama imar planı ve ilgili nazım imar planı değişikliklerinin iptal edilerek, bu alanlarda değişiklikten önceki imar planlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve nazım imar planı değişiklerinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 43. MADDESİ:

Karar No: 43

Rekorsuz soğuk su sayaçları malzeme alım fiyatlarındaki artış nedeniyle 2022 yılı gelir tarifesinde değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2022 yılı gelir tarifemizdeki gelir kotlarında, malzeme alım fiyatlarındaki artış nedeniyle, fiyat araştırması yapılarak hazırlanan  aşağıdaki tabloda belirtilen malzemelerin, fiyatlarının (%18 KDV dahil) güncellemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Gelir Kodu

Malzeme

Birimi

Teklif Edilen Tarife

KDV Dahil

17.19.1

3/4" 110 mm soğuk su sayacı rekorsuz

TL/Adet

120,00

17.19.2

3/4" 190 mm soğuk su sayacı rekorsuz

TL/Adet

125,00

17.19.3

1/2" 165 mm soğuk su sayacı rekorsuz

TL/Adet

125,00

17.19.4

1/2" 150 mm soğuk su sayacı rekorsuz

TL/Adet

125,00

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

                    Katip

Bilal YURTTAŞ

Katip

Dilek ASLAN