T.C.

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi

14.01.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 1.Olağanüstü, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Ahmet ACAR, Mehmet ÖZKARA, Mehmet Naci PEKCAN ve Dilek ASLAN’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ

Karar No: 44

Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarihli ve 5 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, “Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesi” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz özel halk otobüslerinin ücret tarifeleri, gelen akaryakıt zamları asgari ücret artışları sigorta bedelleri göz önünde alınarak aşağıda belirtilen tarifenin uygulanmasına;

           Ayrıca 25/12 2011 tarih bu 31700 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilerek kabul edilen 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 10'uncu maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi tarafından halihazırda hizmet vermekte olan 287 araca aylık 300'er TL destek verilmesine;

          İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

ÜCRET TARİFESİ

Tam Biniş

4,30 TL

İlkokul-Lise

3,10 TL

Üniversite

3,75 TL

Üniversite ikamet Kart

3,20 TL

Kare kodlu bilet

5,50 TL

Aktarma

1,50 TL

Üniversite içinde 16 no’lu hat

1,50 TL

 

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ

Karar No: 45

Ticari faaliyet göstermeyen Vakıfların su ücretinin, mesken tarifesi üzerinden alınması için Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz gelir tarifesinde Ticari faaliyette bulunmayan Vakıflar için su ücretlerinin  aşağıda belirtildiği şekliyle değiştirilmesine;

           

Belediye Gelir Tarifesinde 17. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ücretleri Başlığına 17.1.3 Ticari Faaliyette Bulunmayan Vakıf Aboneliği başlığının ilave edilmesine, ücret tarifesinin  3,24 TL (KDV Hariç) olarak uygulanmasına  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

                            Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE