T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

06.04.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 4.Olağan, 1.,2.,3. Oturum Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA,
Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet
ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN,
Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ,
Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut
ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ,
Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN

 

Bilgilendirme                /

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir" gereğince meclise bilgi verilmesi.

 2- Belediyemiz Meclis Üyelerinden Erçin AÇIKEL’in Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Meclis Üyeliğinden istifa etmiş olduğundan, yeni meclis üyemiz Ali DUMAN görevine başlamıştır.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Meclis Üyelerinden Ercan MERCAN’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 42. maddesinin gündemden çıkarılması için işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

-2022 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan Ilıca Taşevleri'nin konaklama ücretleri,

-2022 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2022 yılı içeresinde alınacak olan 2 adet Camlı Van aracın (kamyonet) 2022 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi,

-Belediyemizin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin temini için talep edilen güvence bedeli için İller Bankası veya diğer bankalardan teminat mektubu alınması,

-Kütahya Minibüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığının, Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde değişiklik yapılması talebi,

-Belediye Meclis Üyelerince Meclis Başkanlığına verilen, “Belediye meclisinin 02.05.2019 tarih ve 145 sayılı kararında bahsi geçen ‘estetik komisyonu’ ibaresinin ‘Yapı Kontrol Müdürlüğü’ olarak değiştirilmesi” talebi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİ:

Karar No: 112

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, 2021 yılı Faaliyet Raporu konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Abdullah DAMCI’ya bıraktı.

Meclis 1. Başkan Vekili Abdullah DAMCI, hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun önceden üyelere dağıtımının yapıldığını belirterek konuyu müzakereye açtı ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesine istinaden, Kütahya Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporunun  yeterliliğine, işaretle yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ruhsen KUMDALI, Ali DUMAN ve İlyas SİVRİ’nin çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Bu arada Meclis Başkanı gündemin 2. maddesinde yapılacak olan gizli oyların sayımı için meclis üyeleri arasından tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyeti için Bilal YURTTAŞ ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ı görevlendirilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİ:

Karar No: 113

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, gizli oyla, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 üyenin, Belediye Encümen Üyesi olarak seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu gizli oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi (a) fıkrası “İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye…” hükmü gereğince;

            Belediye Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

            1-Özgür MUSLU, 30 oy,

            2-Yusuf SÖKMEN, 29 oy,

            3-Hasan ALTAY, 29 oy ile Belediye Encümen Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİ:

Karar No: 114

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına,  Plan ve Bütçe  Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

          1-Abdullah DAMCI,

          2-Mehmet ÖZKARA,

          3-Mehmet Naci PEKCAN,

          4-Sami KAPLAN,

          5-Mustafa DEMİRTAŞ’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİ:

Karar No: 115

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

           1-Yusuf SÖKMEN,

           2-Ahmet ULUCA,

           3-Elif DEMİRELLİ,

           4-Bilal YURTTAŞ,

           5-Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİ:

Karar No: 116

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Araştırma Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonu’nun beş kişiden oluşturulmasına, Araştırma Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Serda BAL YILDIZ,

2-Fuat GÖKÇE,

3-Mahmut ÖZTAŞ,

4-Dilek ASLAN,

5-İlyas SİVRİ’nin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİ:

Karar No: 117

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu Üyeleri seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu kurulmasına, Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Süleyman ÇANKAYA,

2-Abdullah ERTEKİN,

3-Ercan MERCAN,

4-Osman ZEYBEK,

5-Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİ:

Karar No: 118

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu kurulmasına, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1-İlyas BAHAR,

            2-Melih ASLAN,

            3-Hatice YAKAR,

            4-Sami KAPLAN,

            5-Mustafa DEMİRTAŞ’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİ:

Karar No: 119

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Gençlik ve Spor Komisyonu kurulmasına, Gençlik ve Spor Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Abdullah DAMCI,

2-Fuat GÖKÇE,

3-Selim KAPLAN,

4-Bilal YURTTAŞ,

5-Ali DUMAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİ:

Karar No: 120

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Engelsiz Yaşam Komisyonu Üyeleri seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Engelsiz Yaşam Komisyonu kurulmasına, Engelsiz Yaşam Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

          1-İlyas BAHAR,

          2-Serda BAL YILDIZ,

          3-Hatice YAKAR,

          4-Süleyman Rıfkı ACAR,

          5-İlyas SİVRİ’nin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİ:

Karar No: 121

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Etik Komisyonu Üyeleri seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Etik Komisyonu kurulmasına, Etik Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Ahmet ULUCA,

2-Ahmet ACAR,

3-Ercan MERCAN,

4-Süleyman Rıfkı ACAR,

5-Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİ:

Karar No: 122

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Estetik Komisyonu Üyeleri seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1 yıl süre ile görev yapmak üzere beş kişiden oluşan Estetik Komisyonu kurulmasına, Estetik Komisyonunda görev yapmak üzere;

          1-Ahmet ULUCA,

          2-Yusuf SÖKMEN,

          3-Elif DEMİRELLİ,

          4-Bilal YURTTAŞ,

          5-Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİ:

Karar No: 123

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu Üyeleri seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu oluşturulmasına, Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1-Enver ERDOĞAN,

            2-Melih ASLAN,

            3-Osman ZEYBEK,

            4-Selim KAPLAN,

            5-Kemal KAYIHAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİ:

Karar No: 124

Kütahya Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 82 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen harcama birimlerinin ek ödenek talepleri  konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2022 yılı bütçesine, Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırması Hizmet Birimlerine Göre Gider Ek Ödenek tablosunda belirtilen, bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve yapılmasında zorunluluk bulunan hizmetler için 208.250.000,00 TL “Ek Ödenek” yapılması, Ek ödenek verilmesi için Ekonomik Kodlara Göre Gelir Ek Ödenek Tablosunda detaylandırılan 155.300.000,00 TL yeni gelir kaynağının kullanılması ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması kapsamında, borçlanma limitleri içerisinde kalan açık/fazla ödenek ihtiyacının 52.950.000,00 TL net borçlanma olarak, finansman kaynağı oluşturulmasına;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince;

2022 Yılı Gider Bütçesi olan 861.120.000,00 TL’ye ilave ek ödenek ile 1.069.370.000,00 TL olarak belirlenmesi, 2022 Yılı Gelir Bütçesi olan 776.120.000,00 TL’ye ilave ek ödenek ile 931.420.000,00 TL olarak belirlenmesi, 2022 Yılı Başlangıç Bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılmasında net borçlanma olan 85.000.000,00 TL’nin 137.950.000,00 TL çıkarılmasına;

İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİ:

Karar No: 125

Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 85 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havalesi yapılan ilimiz merkez Maruf Mahallesi Melekgirmez Sokak isminin "Melek Sokak" olarak değiştirilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Maruf Mahallesi Melekgirmez Sokak isminin "Melek Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİ:

Karar No: 126

Belediye Meclisinin 02/03/2022 tarih ve 75 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen işgal harcı ücretleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52. maddesi gereğince, Belediyemiz 2022 Yılı Vergi ve Harç Gelir Tarifesinde yer alan İlimiz Merkezde bulunan Yollar, meydanlar ve umuma ait yerlerin bir kısmının herhangi bir maksat için aşağıda belirtilen harç ücretlerinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

           Mahalle İşgaliye Harç ücretlerinde,

           1. Bölgede bulunan Mahallelerde m² 2,50TL,

           2. Bölgede bulunan Mahallelerde m² 2,00TL,

           3. Bölgede bulunan Mahallelerde m² 1,50TL,

           4. Bölgede bulunan Mahallelerde m² 1,00TL olarak uygulanmasına,

Eski tarife üzerinden alınmaya devam eden işgal harcı ücretlerinin, işgal m² değişikliğinde yeni tarifenin geçerli olmasına;

MAHALLE İŞGALİYE HARÇ ÜCRETLERİ

MAHALLE

BÖLGE

TL/m²

MAHALLE

BÖLGE

TL/m²

1.

ALİ PAŞA MAH.

1

2,50TL

34.

LALA HÜSEYİN PAŞA MAH.

3

1,50TL

2.

GAYBİEFENDİ MAH.

1

2,50TL

35.

MALTEPE MAH.

3

1,50TL

3.

FATİH MAH.

1

2,50TL

36.

MARUF MAH.

3

1,50TL

4.

FUAT PAŞA MAH.

1

2,50TL

37.

OSMAN GAZİ MAH.

3

1,50TL

5.

MEYDAN MAH.

1

2,50TL

38.

SULTANBAĞI MAH.

3

1,50TL

6.

PİRLER MAH.

1

2,50TL

39.

VEFA MAH.

3

1,50TL

7.

SARAY MAH.

1

2,50TL

40.

100. YIL MAH.

3

1,50TL

8.

SERVİ MAH.

1

2,50TL

41.

ZİRAAT MAH

3

1,50TL

9.

YILDIRIM BEYAZIT MAH.

1

2,50TL

42.

HİLAL KENT MAH.

3

1,50TL

10.

CUMHURİYET MAH.

1

2,50TL

43.

OKÇU MAH.

4

1,00TL

11.

YUNUS EMRE MAH.

2

2,00TL

44.

PARMAKÖREN MAH.

4

1,00TL

12.

YENİDOĞAN MAH.

2

2,00TL

45.

PERLİ MAH.

4

1,00TL

13.

PAŞAMSULTAN MAH.

2

2,00TL

46.

KUMARI MAH.

4

1,00TL

14.

OTUZAĞUSTOS MAH.

2

2,00TL

47.

AĞAÇKÖY MAH.

4

1,00TL

15.

ZAFERTEPE MAH.

2

2,00TL

48.

ANDIZ MAH.

4

1,00TL

16.

75.YIL MAH

2

2,00TL

49.

AYDOĞDU MAH.

4

1,00TL

17.

GAZİ KEMAL MAH.

2

2,00TL

50.

ÇALCA MAH.

4

1,00TL

18.

BALIKLI MAH.

2

2,00TL

51.

CİVLİ MAH.

4

1,00TL

19.

BÖLÜCEK MAH.

2

2,00TL

52.

ENNE MAH.

4

1,00TL

20.

CEDİT MAH.

2

2,00TL

53.

GEVEN MAH.

4

1,00TL

21.

CEMALEDDİN MAH.

2

2,00TL

54.

GÜVECÇİ MAH.

4

1,00TL

22.

MECİDİYE MAH.

2

2,00TL

55.

HACIAZİZLER MAH.

4

1,00TL

23.

AKKENT MAH.

3

2,00TL

56.

İKİZHÖYÜK MAH.

4

1,00TL

24.

İSTİKLAL MAH.

3

1,50TL

57.

İNKÖY MAH.

4

1,00TL

25.

BÖREKÇİLER MAH.

3

1,50TL

58.

SİNER MAH.

4

1,00TL

26.

DUMLUPINAR MAH.

3

1,50TL

59.

SOFU MAH.

4

1,00TL

27.

EVLİYA ÇELEBİ MAH.

3

1,50TL

60.

ŞAİR ŞEYHİ DUMLUPINAR MAH.

4

1,00TL

28.

GÜLTEPE MAH.

3

1,50TL

61.

İSHAK SEYDİ MAH

4

1,00TL

29.

HAMİDİYE MAH.

3

1,50TL

62.

ALAYUNT MAH.

4

1,00TL

30.

MEHMET AKİF ERSOY MAH

3

1,50TL

63.

KIRGILLI MAH.

4

1,00TL

31.

MÜDERRİS MAH.

3

1,50TL

64.

KİRAZPINAR MAH.

4

1,00TL

32.

OKMEYDANI MAH.

3

1,50TL

65.

YONCALI MAH.

4

1,00TL

33.

BAHÇELİEVLER MAH.

3

1,50TL

66.

YENİBOSNA MAH.

4

1,00TL

 

67.

ZIĞRA MAH.

4

1,00TL

 

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİ:

Karar No: 127

Belediye Meclisimizin, 02.03.2022 tarih ve 78 sayılı kararıyla, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediye Gelir Tarifesindeki 21.3 Yol Yapım ve Satış Ücretleri Bölümündeki değişiklik talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Maliyet Tespit raporuna istinaden yapılan incelemeler doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 01.12.2021 Tarih ve 354 sayılı kararıyla kabul edilen 2022 Yılı Gelir Tarifesindeki 21.3 Yol Yapım ve Satış Ücretleri Bölümünde aşağıdaki tabloda belirtilen tarifenin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

   Gelir Kodu

Gelirin Yasal Dayanağı (Kanun, Tüzük, Yönetmelik vb.)

Tarife Konusu

Tarife Ücreti

21.3.1

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

1 metrekare asfalt serme sıkıştırma (Üretim+Nakliye+İşçilik+Serme Sıkıştırma)

320,00 ₺

21.3.2

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

1 ton Plent Altı asfalt bedeli (Bitüm Dahil)

1.034,00 ₺

21.3.3

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi

1 ton asfalt söküm bedeli

75,00 ₺

21.3.4

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi

1 Ton PMT Bedeli(Plent altı)

113,00 ₺

21.3.5

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi

1 Ton PMT Bedeli(Üretim+Nakliye+Serme Sıkıştırma+İşçilik)

218,00 ₺

21.3.12

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi

Satih Asfalt Kaplama (Soğuk Asfalt) (İşçilik + Serim) (1 m² - İki kat) (Bitüm Dahil)

113,00 ₺

 

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİ:

Karar No: 128

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (l) fıkrasına istinaden, Belediyemiz gelişimini sağlayacak yeni proje ve hizmetler oluşturacak, mevcut olan hizmetlere daha hızlı ve yerinde müdahale edilmesi amacıyla Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü ihdas edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih ve 7605003-020-149 sayılı yazısı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 24.03.2022 tarih ve 33500159-020-271 sayılı yazısında belirtilen gerekçelere istinaden; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği ekinde yer alan ve ek-3'de sunulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı Kadro İhdas Cetveline (Memur) göre 11152 unvan kodlu 1. Dereceli Spor İşleri Müdürü ile 10615 unvan kodlu 1. Dereceli Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürü kadrolarının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (l) fıkrasına göre ihdas edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİ:

Karar No: 129

Malzeme alım fiyatlarındaki artış nedeniyle, Soğuk Su Sayaçları başlıklı, 2022 yılı gelir tarifemizdeki yer alan ücretlerin güncellenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİ:

Karar No: 130

Belediyemiz gelir tarifesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü, Kelepçe ve Fitting Ücretleri, Vana Ücretleri ve Kanal Döşeme İşleri gelir başlıklarında yer alan ücretlerin güncellenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİ:

Karar No: 131

Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve 5091273 sayılı yazılarında “Belediye meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 3 sayılı kararıyla üyesi olduğumuz Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin tüzüğünde değişiklik yapıldığı” bildirilmiş olup söz konusu birlik tüzüğünün Belediye Meclisimizce onaylanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Birlik tüzüğünün aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİ:

Karar No: 132

İlimiz merkez Andız Mahallesinde bulunan Mülkiyetleri Toplu Konut İdaresine ait olan; 19 adet taşınmaz ile Hazineden devir çalışması devam eden ilimiz merkez Parmakören Mahallesinde bulunan 14 adet taşınmazın, Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda Parmakören Mahallesinde (Hilal Kent Mahallesi) bulunan toplam 196 adet mesken vasıflı taşınmazların takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince takas edilebilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince takas işlemleri için protokol imzalama vb. tüm işlemler için ve takas işleminin sonuçlanmasından sonra Belediyemiz adına tesciline müteakip 33 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım modeli ile ihale edilmesi ve Kamulaştırma İşlemlerinde kullanılmak üzere takas edilebilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİ:

Karar No: 133

Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Kanunu’nun 18’inci maddesi (e) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64’üncü maddesi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 64'üncü maddesindeki hükmüne istinaden  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere 5+5 yıllığına toplamda 10 yıllığına ihale yoluyla kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİ:

Karar No: 134

Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait, Mer'i imar planında "Aile Sağlık Merkezi (ASM)" olan ilimiz merkez Parmakören (Hilalkent) Mahallesi 4335 ada, 5 Parsel numaralı taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince, Sağlık Bakanlığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mer'i imar planında "Aile Sağlık Merkezi (ASM)" olan ilimiz merkez Parmakören (Hilalkent) Mahallesi 4335 Ada 5 Parsel numaralı 1.800,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi hükümleri gereğince 25 yıllığına Sağlık Bakanlığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİ:

Karar No: 135

Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici Anonim Şirketi'nin, 16/03/2022 tarih ve 22/05 sayılı Yönetim Kurulu Tescil Kararına istinaden belediyemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Alim IŞIK seçilmiş olup Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici Anonim Şirketi nezdinde Yönetim Kurulu Üyeliğinin kabulü konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizi temsil yetkisiyle Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici Anonim Şirketi nezdinde Yönetim Kurulu Üyeliğinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİ:

Karar No: 136

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 122 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİ:

Karar No: 137

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 6 pafta, 69 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİ:

Karar No: 138

İlimiz merkez Zığra Mahallesi 107 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİ:

Karar No: 139

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 329 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29.MADDESİ:

Karar No: 140

İlimiz merkez Siner Mahallesi 15.P.I pafta, 264 ada, 19 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez Siner Mahallesi 15.P.I pafta, 264 ada, 19 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİ:

Karar No: 141

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 49 pafta, 1765 ada, 235 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Aşağıda açıklanan imar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 1765 ada, 235 parselin kuzeyinde parktan Belediyemize tescil olacak alan ile bu alanın karşılığı uygulama imar planı içerisinde TEİAŞ'a ait parsel veya parseller ile takas edilmesi ve/veya TEİAŞ tarafından bedelinin karşılanması konusunda Kıymet Takdir Komisyonunca çalışma yapılarak rapor düzenlenmesi; bu işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine,

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 49 pafta, 1765 ada, 235 parsel alanındaki Resmi Kurum alanı ve kuzeyindeki Park alanının “TEİAŞ Trafo Merkezi ve Müştemilatı Alanı”na dönüştürülmesi; TAKS: 0.60, KAKS: 1.50, Yençok: 9.50 m. yapılaşma koşullarının düzenlenmesi; “TEİAŞ Trafo Merkezi ve Müştemilatı Alanında; Bakım Atölyesi, Kumanda Binası, Ambar Binası, Hizmet Binası vb. yapılabilir.” plan notu düzenlenmesi; yapı yaklaşma mesafelerinin ise TEİAŞ tarafından vaziyet planı üzerinde gösterildiği şekilde ambar binasının yapılabilmesi için alanın doğu tarafında ve pilon yerinin güney kesiminde yapı yaklaşma mesafesi bırakılmadan düzenlenmesi; azalan Park alanına karşılık, mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi, 798 ada, 19 parsel alanında imar planında bulunan Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada aynı miktarda Park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden İlyas SİVRİ ve Ruhsen KUMDALI’nın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİ:

Karar No: 142

İlimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 ada bölgesi ve Mecidiye Mahallesi, 12 pafta, 29 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mecidiye Mahallesi, 12 pafta, 29 ada bölgesinde park alanında trafo alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği talebi; trafonun yer üstüne yapılması tescilli Ahırardı Camisi'nin siluetini ve park alanının kamusal kullanımını olumsuz etkileyeceğinden dolayı reddine;

Yapılacak trafonun, topografyadaki kot farkı kullanılarak, tescilli Zeryen Camisi'nin görünümünü etkilemeyecek şekilde gizlenerek yer üstüne yapılması kaydıyla; Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 ada bölgesinde yol alanında Trafo alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 32.MADDESİ:

Karar No: 143

İlimiz merkez Evliya Çelebi (Okmeydanı) Mahallesi, 628, 2748, 2750, 2751, 2752, 2753, 2777 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 18.10.2021 tarih ve 159671 sayılı yazısında yapılaşmaya gidilmemesi gerektiği belirtilen alan sınırları dışında olacak şekilde; Evliya Çelebi (Okmeydanı) Mahallesi, 628, 2748, 2750, 2751, 2752, 2753, 2777 adalar bölgesinde, imar planında alan kullanım fonksiyonu bulunmayan parsel alanlarında Bitişik nizam 2 kat konut lejantlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33.MADDESİ:

Karar No: 144

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi alanına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34.MADDESİ:

Karar No: 145

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1698 ve 1829 parsel alanlarında İlave Mevzi İmar Planı yapımı önizni konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Kırgıllı 3101 ada 1698 ve 1829 parseller Nazım ve Uygulama İmar planlarının dışında, plansız sahalarda kalmaktadır. İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için, İdaremiz tarafından; 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-Türk Telekom İl Müdürlüğü Kütahya, 5-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Zabıta Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya, 18-Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara 19-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, halihazır haritaların alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35.MADDESİ:

Karar No: 146

İlimiz merkez İnköy ve Lala Hüseyin Paşa Mahallelerinde bulunan Rekreasyon ve Rekreasyon Kültür Tesisi Alanında plan notu düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konu; 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı alanlar imar yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiştir.

Rekreasyon Alanları ile Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Alanlarında plan notlarına ilave olarak, Sosyal, sanatsal, kültürel veya sportif etkinlik çok amaçlı Salon (Düğün salonu da yapılabilir), mescit, kahvehane yapılabilir şeklinde plan notlarının düzenlenmesine yönelik Nazım ve Uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36.MADDESİ:

Karar No: 147

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 0 ada, 5485 parsel alanında İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesi 0 ada, 5485, alanı yürürlük imar planında park alanında kalmaktadır.

İnköy Mahallesi 0 ada, 5485, parsel alanında trafo alanının düzenlenmesi azalan park alanına karşılık İnköy Mahallesi 1217 parsel alanında imar planında Ağaçlandırılacak alan lejandlı sahadan park alanı düzenlenmesi şeklindeki imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37.MADDESİ:

Karar No: 148

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 adada, Orman Bölge Müdürlüğü Tesislerinin batısında bulunan sahaya, imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parsel malikleri tarafından; İmar planına esas jeolojik- jeoteknik etüdlerin yaptırılması, kamu eline bedelsiz geçecek şekilde parsel alanlarının toplamının en az % 45 inin sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılarak, Ayrık Nizam – 2 kat (yençok:7.00 m.), TAKS:0.25, KAKS:0.60 konut sahalarının düzenlemesi yönlerindeki imar planının ilgili şehir plancısına hazırlatılması, imar planlarının yürürlüğe girmesine müteakip , kadastral yola bağlantının sağlanması amacıyla, Orman Bölge Müdürlüğünden alınacak ulaşım yolu iznine ilişkin; Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedeller de dahil, her türlü iş, işlemlerle ilgili bedel/ücretlerin karşılanması; kayıtlarıyla,

Hacıazizler Mahallesi, 2618 adada, Orman Bölge Müdürlüğü Tesislerinin batısında bulunan söz konusu 4.8 ha.lık sahaya; konut, ilgili sosyal ve teknik altyapı alanları olarak, imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38.MADDESİ:

Karar No: 149

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2960 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2960 ada, 8 parselde; kanalizasyon hatlarının yol alanında, ruhsatlı bina sahasının da, Belediye Hizmet Alanında kalacak şekilde, Belediye Hizmet Alanının; kuzey ve doğu kesime doğru yol alanlarında genişletilerek 960 m2 olarak tasarlanması, kuzey ve doğu kesimde 5 metre yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, kuzey bölümdeki cephe işareti iptal edilmesi,  “Ruhsatlı binanın hakları korunacaktır. İmar planı değişikliğinde belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri, yeni ve ilave yapılaşmalarda uygulanacaktır.” şeklinde plan notu oluşturulması; yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39.MADDESİ:

Karar No: 150

İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi, 0 ada, 422 parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

422 parseldeki, Rekreasyon Alanı (Porsuk Çayı Taşkın Sahası: DSİ nin Görüşüne İstinaden Porsuk Çayı Islah Edilinceye Kadar Yeni Yapılaşmaya İzin Verilmemesi Gereken Alanlar) lejandlı sahada, 202 m2’lik Atıksu Terfi Merkezi Yeri düzenlenmesi, kaldırılan Rekreasyon Alanının karşılanması için, 45 metre mesafedeki, Porsuk Çayı Taşkın Sahası: DSİ’nin Görüşüne İstinaden Porsuk Çayı Islah Edilinceye Kadar Yeni Yapılaşmaya İzin Verilmemesi Gereken Alanlarda 202 m2’lik 202 m2’lik Rekreasyon Alanı belirlenmesi, , Kurum ve Kuruluşlardan iletilen görüşlerde açıklanan hususlarla ilgili plan notlarının belirlenmesi, “Atıksu terfi merkezi yerinde, herhangi bir yapılaşma gerçekleştirilmeyecek olup, ilgili atık su tankı, pompalar, esnek bağlantı elemanları, seviye sensörleri, kontrol panosu v.b imalatlar yapılacaktır. Söz konusu atıksu terfi merkezinde yapılacak imalatlar dışında herhangi bir imalat, tesis, yapı yapılmayacaktır. Bu bağlamda, TAKS, KAKS, YENÇOK (bina yüksekliği) uygulanmayacaktır.” şeklindeki hükmün plan notlarına eklenmesi; yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40.MADDESİ:

Karar No: 151

İlimiz merkez (Etrafışehir)Ağaçköy Mahallesi, 20 pafta, 0 ada, 1303 ve 1304 parsellere imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama onuncunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41.MADDESİ:

Karar No: 152

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1797 ada, 41 parsel ve 561 ada, 35 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42.MADDESİ:

Karar No: 153

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3305 ada, 3 parsel numaralı alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda söz konusu Alayunt Mahallesi 3305 ada, 3 parsel alanında; Aile Sağlığı Merkezi, 3 metre bahçe mesafesi, TAKS:Serbest KAKS:Serbest Yençok:12.50 (3 kat) yapılaşma koşullu alan ve yol alanı düzenlenmesine yönelik, Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 43.MADDESİ:

Karar No: 154

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 2979 parsel alanının bir bölümünde ilave imar planı ve değişikliği yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda söz konusu Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 2979 parsel alanının bir bölümünde 15 metrelik yol alanı düzenlenmesine ve “4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin (d) bendi göre Tahsis Amacı Değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi zorunludur.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 44.MADDESİ:

Karar No: 155

İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi 1470 parsel alanına bitişik sahada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Etrafışehir Ağaçköy Mahallesinde, 1470 parsel alanına bitişik konumda, imar planı değişikliği talep edilen sahada imar planında; Belediye Hizmet Alanı (Spor tesisleri, WC v.b tesislerinin de yapılabileceği alan), TAKS: Aranmayacaktır, KAKS: Aranmayacaktır, Yençok: 6.50 m. yapılaşma koşullu alan bulunmaktadır. Söz konusu alandaki Yençok:6.50 m. yapılaşma koşulunun Yençok:9.50 m şeklinde düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 45.MADDESİ:

Karar No: 156

İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesi 1426 parselin güney doğusunda imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda söz konusu Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi 1426 parselin güney doğusunda park ve yol alanı düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

    

GÜNDEMİN 46.MADDESİ:

Karar No: 157

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 102 ada, 5 parsel alanında plan değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 47.MADDESİ:

Karar No: 158

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 102 ada, 6 parsel alanında plan değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 48.MADDESİ:

Karar No: 159

2022 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan Ilıca Taşevleri nin konaklama ücretleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2022 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan Ilıca Taşevleri'nin konaklama ücretlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Ilıca Taşevleri Ücret Tarifesi

Kanuni Dayanak

Tarifede Uygulanacak Ölçüt

KDV

Dahil Ücret

2464 Sayılı BelediyeGelirleri Kanunu

Her Bir Konakta 4 Kişi (30 Güne Kadar Konaklamada)

400 TL

Her Bir Konakta 4 Kişi (30 Günden Fazla Konaklamada)

200 TL

Her Bir Konakta 4 Kişiden Fazla Konaklamada Her Kişi İçin

75 TL

 

 

GÜNDEMİN 49.MADDESİ:

Karar No: 160

2022 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2022 yılı içeresinde alınacak olan 2 adet Camlı Van aracın (kamyonet) 2022 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2022 yılı taşıt cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 50.MADDESİ:

Karar No: 161

Belediyemizin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin temini için talep edilen güvence bedeli için İller Bankası veya diğer bankalardan teminat mektubu alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İller Bankası veya diğer bankalardan teminat mektubu alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 51.MADDESİ:

Karar No: 162

Kütahya Minibüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığının, Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 52.MADDESİ:

Karar No: 163

Belediye Meclis Üyelerince Meclis Başkanlığına verilen, “Belediye meclisinin 02.05.2019 tarih ve 145 sayılı kararında bahsi geçen ‘estetik komisyonu’ ibaresinin ‘Yapı Kontrol Müdürlüğü’ olarak değiştirilmesi” talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             Belediye meclisinin 02.05.2019 tarih ve 145 sayılı meclis kararında belirtilen cadde ve sokaklar üzerinde bulunan dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından yerinde yapılması uygun görüldüğü takdirde ve ayrıca söz konusu meclis kararında geçen “Estetik Komisyonu” ibaresinin “Yapı Kontrol Müdürlüğü” olarak değiştirilerek aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

           “Kat maliklerinin 4/5'nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde açılıp kapanır katlanabilir camlı sistemlerle projenin “Yapı Kontrol Müdürlüğü” tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanabilir”

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

                     Katip

Özgür MUSLU

Katip

Yusuf SÖKMEN