T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

01.06.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 6.Olağan, 1.Oturum Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçelerinin okunmasından sonra, İlyas BAHAR ve Selim KAPLAN’ın izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

            Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler okundu ve;

            İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 440 ada, 4 parsel alanında imar planı değişikliği,

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 804 ada bölgesindeki hemzemin otopark alanında imar planı değişikliği,

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1882 ada, 280 ile 282 parseller, 577 ada, 281, 290 ve 689 parseller ile ilgili imar planı değişikliği,

            İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 103 parsel alanında imar planı değişikliği,

            İlimiz merkez Siner Mahallesi 115 ada 12 parsel de imar planı değişikliği,

            2022 yılı Kütahya Belediyesi Gelir Tarifesine Çöp Kamyonu Kiralama Ücreti bedelin eklenmesi,

            Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde yer alan ARGE biriminin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine bağlanması sebebiyle söz müdürlüklere ait çalışma yönetmeliği taslaklarının hazırlanması,

            Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 206

            Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 167 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Üniversitenin karşısında bulunan Uydukent bölgesinde yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Devlet İstatistik Müdürlüğünden ilgili alandaki adrese dayalı yerleşim yeri nüfus verilerinin istenmesine, mahalle kurulması çalışmasının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte yürütülmesine, istatistik verilerinin sonucuna göre konunun değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 207

            Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 168 sayılı kararı ile ihdas edilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün faaliyetleri için 2022 yılı Gider Bütçelerine ekonomik kod açılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık  Müdürlüğü  bütçesinde Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu aşağıdaki cetvelde belirtilen, ekonomik kodların açılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

F.K

46.43.02.54 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

5,1

1

PERSONEL GİDERLERİ

3.04.

GÖREV GİDERLERİ

01.01.

MEMURLAR

03.04.02.90

Diğer Yasal Giderler

01.01.01.01

Temel Maaşlar

03.04.03.90

Diğer Vergi, Resim Ve Harçlar Ve Benzeri Giderler

01.01.01.02

Taban Aylığı

3.05.

HİZMET ALIMLARI

01.01.02.01

Zamlar Ve Tazminatlar

03.05.01.04

Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil)

01.01.04.01

Sosyal Haklar

03.05.01.11

Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri

01.01.05.01

Ek Çalışma Karşılıkları

03.05.03.04

Geçiş Ücretleri

01.01.06.01

Ödül Ve İkramiyeler

03.05.03.90

Diğer Taşıma Giderleri

01.03.04.01

Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri

03.05.09.03

Kurslara Katılma Giderleri

01.03.05.01

Sürekli İşçilerin Ödül Ve İkramiyeleri

03.05.09.90

Diğer Hizmet Alımları

2

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

3.07.

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

2.01.

Memurlar

03.07.01.01

Büro Ve İşyeri Mal Ve Malzeme Alımları

02.01.06.01

Emekli Sandığına

03.07.01.02

Büro Ve İşyeri Makine Ve Teçhizat Alımları

02.01.06.02

Kamu Personeli Tedavi Ve Sağlık Malzemesi Giderleri

03.07.01.03

Avadanlık Ve Yedek Parça Alımları (Herhangi Bir Bakım Sözleşmesinden Veya İşinden Bağımsız Olarak

3

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03.07.01.90

Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları

3.02.

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

03.07.03.02

Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım Giderleri

03.02.01.01

Kırtasiye Alımları

03.07.03.90

Diğer Bakım Ve Onarım Giderleri

03.02.01.02

Büro Malzemesi Alımları

3.08.

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

03.02.01.05

Baskı Ve Cilt Giderleri

03.08.01.01

Büro Bakım Ve Onarımı Giderleri

03.02.02.02

Temizlik Malzemesi Alımları

03.08.01.90

Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri

03.02.03.01

Yakacak Alımları

03.08.09.01

Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım Ve Onarım Giderleri

03.02.03.02

Akaryakıt Ve Yağ Alımları

6

CARİ TRANSFERLER

03.02.09.90

Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları

06.05.

SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

3.03.

YOLLUKLAR

06.05.07.90

Diğerleri

03.03.01.01

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

   

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 208

Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 168 sayılı kararı ile ihdas edilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ait İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ait İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 209

Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 170 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı Belediye Gelir Tarifesinde; Fen İşleri Müdürlüğümüzün, Beton Parke Taşı Döşeme, Beton Bordür Döşeme ve Beton Yağmur Oluğu Döşeme ücretlerinde fiyat güncellemesi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yapılan incelemeler doğrultusunda Belediye Meclisimizin 01 Aralık 2021 Tarih ve 354 Sayılı Kararı doğrultusunda kabul edilen 2022 Yılı Gelir Tarifesindeki 21.3 Yol Yapım ve Satış Ücretleri Bölümündeki Tarife Konusu Kalemlerin Mevcut değerleri, Fen İşleri Müdürlüğümüzce hesaplanan maliyetler üzerinden yeniden değerlendirilerek hesaplanan güncel rayiç değerleri üzerinden aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gelir Kodu

Gelirin Yasal Dayanağı

(Kanun, Tüzük, Yönetmelik vb.)

Tarife Konusu

İdare Karı (%25) ve

KDV (%18) Karşılığında Tarife bedeli

21.3.6

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi

1 m² Beton Parke Taşı Döşeme Kaplaması Yapılması (Malzemeli)

116,00 ₺

21.3.7

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi

1 m Beton Bordür Döşenmesi (Malzemeli)

100,00 ₺

21.3.8

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi

Beton Yağmur oluğu döşenmesi - Malzemeli (1 m)

52,00 ₺

21.3.9

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi

Beton parke taşı döşenmesi işçiliği (1 m²)

77,00 ₺

21.3.10

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi

Beton bordür döşenmesi işçiliği

(1 m)

62,00 ₺

 

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 210

Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 171 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 Yılı Gelir Tarifesinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün, Hizmet Bedelleri arasında bulunan Moloz Toplama ve Yıkama Hizmetlerinde fiyat güncellemesi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2022 Yılı Gelir Tarifesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet bedellerinin aşağıdaki tabloya göre güncellenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

18.2

Moloz Toplama Bedelleri

 KDV

Hariç

KDV

Oranı 

KDV

  Dahil

18.2.1.

5393 Sayılı Belediye kanunu 14. Madde

Toplama Aracı ile 20 adet torbaya kadar

63,56

18%

75,00

18.2.2.

5393 Sayılı Belediye kanunu 14. Madde

Toplama Aracı ile 20 adet torbadan sonra her bir adet için yukarıdaki fiyata ilave olarak torba başına

4,24

18%

5,00

18.2.3.

5393 Sayılı Belediye kanunu 14. Madde

6m3 moloz tankı bir dolum (konteyner bırakıldıktan sonra 1 gün içerisinde alınacaktır.)

127,12

18%

150,00

NOT:

Tank Kiralama Süresi 1 gün ile sınırlı olup, her dolum için 150,00 TL alınır.

19.2.

Yıkama Bedelleri

       

19.2.1.

5393 Sayılı Belediye kanunu 14. Madde

Arazöz ile

847,46

18%

1000,00

19.2.2.

5393 Sayılı Belediye kanunu 14. Madde

Süpürge Makinası İle

635,59

18%

750,00

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 211

Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 172 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 Yılı Gelir Tarifemizdeki Su Tarifesi Gelir Kodlarında, elektrik, malzeme ve işçilik fiyatlarındaki artış nedeniyle, su fiyat tarifesinin güncellenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2022 yılı gelir kodlarının aşağıdaki tabloya göre güncellenmesine, ayrıca Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliğine göre 10 yılını dolduran su sayaçlarının bedelsiz olarak muayenesinin, bakımının veya yenisiyle değişiminin yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Gelir Kodu

Tarife Konusu

KDV Oranı

Gelir Tarifesi 
 (KDV Hariç)

Gelir Tarifesi
 (KDV Dahil)

17.

 

17.1.

 

17.1.1.

 

17.1.1.1.

0 – 30 m³

1%

3.75

3.79

17.1.1.2.

30 - 50  m³

1%

5.20

5.25

17.1.1.3.

50 m³ ve üzeri

1%

8.10

8.18

17.1.1.4.

Şantiyeler

1%

8.30

8.38

17.1.1.5.

Ortak Alan / Kalorifer

1%

5.50

5.56

17.1.1.6.

İskansız Mesken (Geçici Abone)

1%

6.65

6.72

17.1.2.1.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurtlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler için

1%

8.45

8.53

17.1.3.1

Ticari Faaliyette Bulunmayan Vakıflar Aboneliği

1%

5.50

5.56

17.6.2.

Kuyu suyu kullanan kişi, kurum, kuruluşlardan :

17.6.2.1.

Atık Su Birim Fiyatı (Arıtma tesislerine şebeke bağlantısı olanlardan kullanılmış su bedeli)

8%

3.00

3.24

17.6.2.2.

Atık Su Birim Fiyatı (Arıtma tesislerine şebeke bağlantısı olmayan kullanılmış su bedeli)

8%

2.60

2.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 212

Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 184 sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Özel Halk Otobüslerin ücret tarifeleri, gelen akaryakıt zamları, asgari ücret artışları, sigorta bedelleri de göz önüne alınarak 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 10’uncu maddesine istinaden Kütahya Belediyesinin 14.01.2022 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararı ile Mücavir alan içerisinde hizmet vermekte olan 287 Halk otobüsü için araç başına aylık 300.00 TL (üçyüz) destek verilmesi kabul edilmiştir. Buna ek olarak 01 Ocak 2022-30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Devlet desteği düşüldükten sonra kalan tutarın araç başına Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi tarafından ödenerek destek verilmesine ayrıca aşağıdaki ücret tarifesinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Ücret Tarifesi

Son Tam Biniş

6.00 TL

İlkokul-Lise

3.20 TL

Üniversite

4.00 TL

Üniversite İkamet Kart

3.40 TL

Kare kodlu Bilet

7.50 TL

Aktarma

2.00 TL

Üniversite içinde 16 No.lu Hat

1.50 TL

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 213

T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 214

Belediye meclisinin 10.05.2022 tarih ve 173 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 128 no.lu meclis kararına istinaden Makina İkmal Servisi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ayrılarak Makina İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü kurulması sebebiyle;

           20.04.2020 tarih ve 148 sayılı meclis kararı ile kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek;

          Yeniden hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 215

Belediye meclisinin 10.05.2022 tarih ve 174 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 128 no.lu meclis kararına istinaden Gençlik ve Spor Hizmetleri Birimi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ayrılarak Spor İşleri Müdürlüğü kurulması sebebiyle;

          20.04.2020 tarih ve 150 sayılı meclis kararı ile kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek;

          Yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 216

Belediye meclisinin 10.05.2022 tarih ve 175 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 128 no.lu meclis kararına istinaden Gençlik ve Spor Hizmetleri Birimi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ayrılarak Spor İşleri Müdürlüğü kurulması sebebiyle;

           T.C. Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 217

Belediye meclisinin 10.05.2022 tarih ve 176 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 128 no.lu meclis kararına istinaden Makina İkmal Servisinin Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ayrılarak Makina İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü kurulması sebebiyle;

            T.C. Kütahya Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 218

Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 168 sayılı kararına istinaden Temizlik İşleri Müdürlüğünden ayrılarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması sebebiyle yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 219

Belediyemiz Makine İkmal Müdürlüğü bünyesinde Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım Atölyesi açılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz mücavir alanı içerisinde yaşayan, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden engellilerin, kent içinde bir başkasına ihtiyaç duymaksızın toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak için sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim ve bilişim alanında çözümler üretmek, topluma kazandırmak amacıyla kurulan ve halen hizmet veren Engelli Hizmetleri ve Koordinasyon Merkezimize ilimiz mücavir alanı içerisinde yaşayıp,   akülü tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze azaltabilmek için belediyemizce kurulması planlanan Atölyemizde akülü tekerlekli sandalye ve manüel tekerlekli sandalye kullanan üyelerimizin garantisi bitmiş olan sandalyelerinin bakım ve onarımı ( Akü Bakımı, Teker Bakımı, Yağ Kontrolü, Kömür Bakımı, Fren Bakımı, Kumanda Bakımı, Kart Temizliği, Motor Beyin Temizliği, Gövde Bakımı ) yapılması. Hizmetimize herkesin ulaşmasını sağlamak amacıyla Atölyemize gelemeyen engelli vatandaşlarımızın sandalyelerini, mobil servis aracı ile kendi adreslerinde bakım onarımını yapılması. Atölyemizde ve mobil servis aracıyla verilen bakım onarım hizmetimiz ücretsiz olarak verilmesi için Belediyemiz Makine İkmal Müdürlüğü bünyesinde Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım Atölyesi açılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 220

Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olunması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği, Türkiye'den kurucu 13 Büyükşehir Belediyesinin bir araya gelmesi ve Azerbaycan, Afganistan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kenya, Sudan, Tacikistan ile Ukrayna'dan uluslararası katılımcıların ortak kararı ile genel merkezi tarım üretiminde önemli bir konumda olan Konya'da kurulmuş bir birlik olup;

          Birliğin amacı daha yeşil ve yaşanabilir şehirleri karbon salınımından kaynaklı iklim değişikliği başta olmak üzere mevcut durumlara karşı gıda güvenliği ve lojistiği ile temiz hava, su, toprak bileşenlerinde tecrübe paylaşımı ve yardımlaşmayla koruyup geliştirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaştırmaktır. Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Tarım ve Biyo çeşitlilik konularında sürdürülebilir çözümler üretilmesine destek vermek amacı ile Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye olunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 221

Belediye Meclisimizce onaylanıp askı işlemleri tamamlanan, teknik inceleme ücretleri yatırılmayan imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 07.02.2019 tarih, 44 sayılı kararıyla, Meydan Mahallesi, 1682 ada, 61 parsel bölgesinde yapılan, 61 ve 90 parselin güneyinde genişliği yaklaşık 9.50 metreden başlayıp 5.50 metreye kadar daralan yaya yolunun genişliği 8 metre olacak şekilde düzenlenmesi vb. yönlerindeki 2924 numaralı imar planı değişikliğine ilişkin Belediye Meclis kararında geçen “...imar planı değişikliği teknik inceleme ücretinin yatırılması halinde...” ibaresinin iptal edilerek, söz konusu imar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 222

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 2652 ada, 1 parsel alanının kuzeydoğusunda, 2666 ada, 3 parsel alanının güneybatısında,  2680 ada, 6 parsel alanının kuzeybatısında, 2685 ada, 1 parsel alanının batısında, Zığra Mahallesi, 107 ada, 2 parsel alanının kuzeydoğusunda, Siner Mahallesi, 64 ada, 5 parsel alanının batısında; trafo alanlarının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Sosyal Kültürel Tesis Alanına birleşik park alanının düzenlenmesi ile birlikte, yaya ve taşıt trafiği, halihazır durum, çevredeki imar planı fonksiyonları, park alanlarının kullanımı gibi kriterler etüt edilerek, OEDAŞ Osmangazi Elektrik Dağıtımın 16.10.2021 tarih, 233687 sayılı yazısıyla iletilen, söz konusu trafo alanlarının kaydırılarak düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişiklikleri hakkında, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün, 13.05.2022 tarih, 231 sayılı yazısında; Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 2652 ada, 1 parsel alanının kuzeydoğusunda halı saha yapımı, 2666 ada, 3 parsel alanının güneybatısında mevcutta park alanı bulunmasından dolayı, bu iki trafo için alternatif yer tespitinin yapılmasının gerektiği, diğer trafo alanları için herhangi bir sorun bulunmadığı hususları, iletilmiştir.

          Bu bağlamda, 2652 ada, 1 parsel alanının kuzeydoğusunda, 2666 ada, 3 parsel alanının güneybatısında; söz konusu teklif edilen trafo alanlarının, OEDAŞ Osmangazi Elektrik Dağıtım tarafından, başka sahalarda talep edilmesine;

          Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 2680 ada, 6 parsel alanının kuzeybatısında, 2685 ada, 1 parsel alanının batısında, Zığra Mahallesi, 107 ada, 2 parsel alanının kuzeydoğusunda, Siner Mahallesi, 64 ada, 5 parsel alanının batısında; park alanlarında, trafo alanlarının belirlenmesi, yol alanlarının düzenlenmesi, 213 m2’lik azalan park alanının karşılanması için, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2685 adanın batısında, 5 metrelik yol alanında park alanın düzenlenmesi, yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 223

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 114 adada,  imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 224

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde, J24A11B paftada, Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez Yerleşke Alanı, Genişleme Alanında ve birleşik park alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde, J24A11B paftada, Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Merkez Yerleşke Alanı, Genişleme Alanında ve birleşik park alanlarında; Sağlık Tesisleri Alanının (TAKS: 0.40, KAKS: 1.50, Yençok: 26.00 m.), 5'er ve 10'ar metre yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, imar planında 21.446 m2 azalan park alanının, kuşuçumu 4 km. mesafede, 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmayan, 01.11.2011 tarih, 467 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanıp yürürlüğe girmiş olan, (Etrafışehir) Ağaçköy Mahallesinde Belediye Rekreasyon Piknik Alanından karşılanması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı ve değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 225

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3537 ada, 9 parsel alanında imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parmakören Mahallesi 3537 ada, 9 parselde; Ticari Depo ve ilgili sosyal ve teknik altyapı alanları olarak imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 226

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 3603 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesi 3603 ada 1 parsel alanının Akaryakıt LPG Satış İstasyonu ve Ticari Tesisler, KAKS:1.00, Taks:0.60, yencok:8.50 m, parsel alanında dıştan içe doğru doğu, batı, güney cephelerinden 10 metre, kuzey cephesinden 8 metre sağlık koruma bandı düzenlenerek uygulanması, kurum görüşlerinin plan notlarına aktarılmasına yönelik Nazım ve Uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 227

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 39 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 39 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 228

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1120 ada, 20-21-22 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1120 ada, 20 parsel alanında, TAKS: Serbest, KAKS: Serbest, Yençok: 12.00 m. (3 kat) Sağlık Tesisi Alanı (418 m2) düzenlenmesi, 1120 ada, 21 parsel alanında, TAKS: Serbest, KAKS: Serbest, Yençok: 12.00 m. (3 kat) Sosyal, Kültürel Tesisler Alanı (475 m2) düzenlenmesi, 1120 ada, 22 parsel alanında TAKS: Serbest KAKS: 2.00, (İbadethane yapıları için; Yençok: Serbest, Diğer yapılar için Yençok:12.00 m (3 kat)), Cami Alanı (1146 m2) düzenlenmesi, imar hatlarının ve yol alanlarının düzenlenmesi, 2 ve 3 metre yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 229

İlimiz merkez Perli Mahallesinde J24A06B paftada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda söz konusu Perli Mahallesi, J24A06B paftasında yer alan 15,10 ve 7 metrelik yol alanı ile ağaçlandırılacak alan düzenlenmesine ve “135 parsel nolu mera vasıflı taşınmaz üzerinde 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14. Maddesinin (d) bendi kapsamında gerekli Tahsis Amacı Değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi zorunludur.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 230

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 440 ada, 4 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Sentetik futbol sahaları ve idari binaların da yapılabileceği; Yoncalı Mahallesi, 440 ada, 4 parselin kuzey bölümünde yaklaşık 12.000 m2'lik sahanın Spor Tesisleri Alanı (TAKS: 0.60, E: 1.50, Yençok: 9.50 m., 3 kat) lejantlı alana dönüştürülmesi; 440 ada, 1 ve 4 parsel arasındaki yapı yaklaşma mesafelerinin iptal edilerek yeni oluşan imar hattından 10 m. yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 231

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 804 ada bölgesindeki hemzemin otopark alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 804 ada bölgesinde imar planında belirlenen hemzemin otopark alanında; 6 ile 7 metrelik yolların 10 metre olarak düzenlenerek, 1.436 m2lik, Belediye Hizmet Alanı (Bölge Otoparkı) : Yençok: 3 kat – 12.50 m., TAKS: Serbest, E (KAKS) = 3.4 şeklinde sahanın planlanması, doğu kesimde 5 metrelik ön bahçe alanı belirlenmesi, “5 metrelik ön bahçe alanında max. 1.5 metre kapalı çıkma yapılabilir. Bodrumun gömüde kalması koşuluyla bodrum katta, parsel alanının tamamı otopark olarak kullanılabilir.” şeklinde plan notu oluşturulması yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliğinin, ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyesi Güler Ezgi DOĞAN TURAN'ın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 232

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1882 ada, 280 ile 282 parseller, 577 ada, 281, 290 ve 689 parseller ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1882 ada, 280 ile 282 parseller, 577 ada, 281, 290 ve 689 parseller ile ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 233

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 103 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

103 parsel alanının uygulama imar planındaki 18. Madde imar uygulaması yapılacak alandan çıkartılmaması, TAKS, KAKS, Yençok, bahçe mesafeleri, yapı yaklaşma mesafeleri, ifraz koşulları v.b yapılaşma kriterlerinde değişiklik yapılmadan, toplamdaki Düzenleme Ortaklık Payı Oranı sabit tutularak; konut, park, belediye hizmet alanı, sosyal tesis, otopark; alanlarının miktarları değiştirilmeden, kültürel tesis alan miktarı arttırılarak, yol alan miktarı azaltılarak; kuzeydeki dere yatağı devamlılığında konut alanlarında park alanı belirlenmesi, orta bölümdeki park alanında ise konut alanı belirlenerek, yol, konut sahalarının, düzenlenmesi, “Hacıazizler Mahallesi İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ve Notları Geçerlidir. ” Şeklinde plan notunun düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 234

İlimiz merkez Siner Mahallesi 115 ada 12 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi 115 ada 12 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 235

            2022 yılı Kütahya Belediyesi Gelir Tarifesine Çöp Kamyonu Kiralama Ücreti bedelin eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz tarafından uygulanmakta olan 2022 yılı Kütahya Belediyesi Gelir Tarifesinde, eğitim amaçlı kullanılmak üzere, 1 Saatlik Çöp Kamyonu Kiralama Ücretinin 50.00 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 236

            Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde yer alan ARGE biriminin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine bağlanması sebebiyle söz müdürlüklere ait çalışma yönetmeliği taslaklarının hazırlanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

          Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde yer alan Araştırma Geliştirme ve Proje Değerlendirme Biriminin, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine bağlanması sebebiyle Etüt Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüklerine ait Çalışma Yönetmeliklerinin daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE