Meclis Toplantı Tarihi

07.09.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 8.Olağan, 1. Birleşim, 1. ve 2. Oturum Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA,
Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Meclis Üyelerinden Ahmet ULUCA ve Ahmet ACAR’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri" başlıklı 67. maddesine istinaden, yapılacak ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere, süreklilik arz eden hizmet alımı kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Veteriner İşleri Müdürlüğünce ihale yapılması planlanan, Zirai ve Biyosidal Zararlılar İle Mücadele ve Sokak Hayvanları Toplama Hizmeti Alımı işinin yapılması,

-İlimiz Ali Paşa Mah. Lise Caddesi, Zafer meydanında faaliyet gösteren Murat Taksi Durak isminin değiştirilmesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirmeler/

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "....Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." hükmü gereğince, 05.08.2022 tarihinden itibaren Ömer Sait ÖZCAN Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

            2- Büyük Dumlupınar Zaferinin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında 150 km koşarak bayrağımızı, Domaniçten –Dumlupınara (kuruluştan –kurtuluşa) getiren, Belediye Zabıta Müdürlüğü Personelimiz ve Belediyespor Kulübü Sporcumuz Hüseyin GÜMÜŞ’e  ödül töreni gerçekleştirilmiştir.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 305

Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 239 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Görevi esnasında vefat eden Belediyemiz Personeli Ali CANDAN'ın isminin, inşaatı devam eden Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasında isimsiz bulunan caddeye verilmesi talebi ile şehrimizde bulunan diğer isimsiz sokaklara isim verilmesi” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Evliya Çelebi Mahallesi Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasında bulunan isimsiz caddeye “Ali Candan Caddesi” isminin verilmesine,

            Vefa Mahallesi 2470, 2471, 2472, 5030, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2843, adalar arasında bulunan isimsiz caddeye Kütahya Belediyesi İtfaiye personeli iken görevi esnasında yaralanıp daha sonra hayatını kaybeden “Cengizhan Tetikişçi Caddesi” isminin verilmesine,

          Hamidiye Mahallesi 2728, 2730 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Meşale Sokak” isminin verilmesine,

          Yoncalı Mahallesi Yoncalı Kaplıcası 131, 132, 350 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Atmaca Sokak” isminin verilmesine,

          Enne Mahallesi Yoncalı Kaplıcası 178, 179, 222 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Ebabil Sokak” isminin verilmesine,

          Hacıazizler Mahallesi 2618/521, 2618/522, 2618, 551, 2618/552, 2618/553, 2618/554, 2618/555, 2618/209 ada/parseller arasında bulunan isimsiz sokağa “Yargı Sokak ” isminin verilmesine,

          Parmakören Mahallesi 4144, 4086, 4195, 4085, 4084, 4139 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Haliç-1 Sokak” isminin verilmesine,

          Parmakören Mahallesi 4087, 4142, 4197, 4144, 4086, 4195 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Haliç-2 Sokak” isminin verilmesine,

          İshakseydi Mahallesi 142, 143, 154, 139, 138, 137, 145 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Seydi Sokak” isminin verilmesine,

          İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 306

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce sokak hayvanlarının beslenilmesinde kullanılmak üzere, 2022 Yılı T Cetveline toplam 2 adet Panelvan araç eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2022 yılı T cetvelinde bulunan çift kabinli pikabın yerine 1 adet panelvan araç ve diğer belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet panelvan araç olmak üzere toplam 2 adet panelvan aracın 2022 yılı T cetveline eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 307

Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 244 sayılı kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Kütahya Belediye Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

T.C. Kütahya Belediye Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 308

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile alakalı araç, iş makinası ve diğer ekipmanların 2022 yılı güncel kiralama birim fiyatlarının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 309

Belediye meclisinin 03/08/2022 tarih ve 247 sayılı kararına istinaden Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen " Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, taksimetre ücretlerinde artış yapılması yönündeki talebi” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Aşağıda belirtilen fiyat tarifesinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ücret Tarifesi

Kısa Mesafe(0-2km)

20,00 ₺

Taksimetre Açılış

10,00 ₺

Taksimetre Km.

10,00 ₺

Birim Mesafe Ücreti (100m)

1,00 ₺

Birim Saat Ücreti

30,00 ₺

Birim Zaman (1dk)

0,50 ₺

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 310

Belediye meclisinin 03/08/2022 tarih ve 246 sayılı kararına istinaden Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Denetimli Özel Halk Otobüsü Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen, 03.03.2021 tarih ve 88 sayılı karar ile 17.05.2021 tarih ve 179 sayılı kararlarıyla değiştirilen T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanan ve ekte sunulan Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 311

Kütahya Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığının talebi olan, Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 312

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 329 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada 329 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın ret oyu ve  Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 313

İlimiz merkez Ali Paşa Mahallesi 5 pafta, 1620 ada, 190 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alipaşa Mahallesi 5 pafta,  1620 ada, 190 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın ret oyu ve Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 314

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 548 ada, 3 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 548 ada 3 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın ret oyu ve Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 315

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 21.K.2 pafta, 280 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi 21.K.2 pafta, 280 ada 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın ret oyu ve Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 316

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 804 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 804 ada 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın ret oyu ve Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 317

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A4 pafta, 106 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kirazpınar Mahallesi J23B04A4 pafta, 106 ada 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın ret oyu ve, Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 318

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 524 ada, 9 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 319

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi 410 ada, 14-15 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2022 tarih ve 6938 sayılı kararı ile uygun görüldüğü şekilde; İstiklal Mahallesi, 410 ada, 14 ve 15 parsel alanında imar planında bulunan bitişik nizam 3 kat konut lejantlı alanın park alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 320

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 437 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar Kanununda yapılan en son değişiklikler 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu değişiklikler sonucunda kanunda Ek madde 8 de; plan değişikliği, değer artışı, ilgili hususlar yer almıştır. Ek madde 8 ile ilgili olarak da “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Aşağıda açıklanan imar planı değişikliğiyle ilgili olarak; söz konusu kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereği değer artış payı tespiti işleminin yapılmasına;

            Gaybiefendi Mahallesi, 437 ada, 18 parselin imar planında ‘Sanayi Tesis Alanı’na dönüştürülmesine yönelik talebin reddine;

             Gaybiefendi Mahallesi, 437 ada, 18 parsel alanında mevcut imar planındaki yapılaşma koşulları değişmeden ve “Şeker Fabrikası” lejantı sabit tutularak; alan kullanım fonksiyonuna “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” lejantı eklenmesi; Karayolu kenarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin 25 m. olarak düzenlenmesi; 437 ada, 17 ve 18 parseller arasındaki sınırın her iki tarafında beşer metre yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi; ilgili plan notlarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 321

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi alanına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 322

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3953 ada, 1-2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 323

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 2652 adanın güneyindeki ve 1835 adanın batısındaki park alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 324

Belediye Meclisimizin; 22.05.2020 tarih, 194 sayılı ve 05.08.2020 tarih, 238 sayılı, kararlarıyla onaylanarak yürürlüğe giren, Yıldırım Beyazıt Mahallesi,  1463 ada, 6 ve 7 (yeni 9 ve 10) parsel sayılı taşınmazlarla ilgili, imar planı değişikliklerinin; Kütahya İdare Mahkemesinin 2021/867 Esas ve 2022/432 karar sayılı kararı ile iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 22.05.2020 tarih, 194 sayılı, 05.08.2020 tarih, 238 sayılı ve 07.10.2020 tarih, 324 sayılı; kararlarının, ilgili imar planı değişikliklerinin iptal edilerek, değişikliklerden önceki, 1463 adada; uygulama imar planında; 3, 7, 8 ve on beşer metre bahçe mesafeli, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Sosyal ve İdari Tesisleri Alanı, E: 1.50, TAKS: 0.60, Yençok: 4 kat – 16 m. lejandlı saha, 3, 8 ve on beşer metre bahçe mesafeli, max. 30x50 m. ölçüleriyle Ticaret, Serbest Nizam – 1 kat, Yençok: 10 m., E: 0.52, TAKS: Aranmayacaktır, lejandlı saha düzenlenmesi yönlerinde uygulama imar planı değişikliği ile Sosyal ve İdari Tesis Alanı, Ticaret Alanı düzenlenmesi yönlerindeki nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 325

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4443 ada, 1 parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            4443 ada bölgesindeki imar planı değişikliği çalışmaları konusunda, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 25.11.2021 sayılı yazısıyla, “Sporkent Farklı Seviyeli Kavşağı Bağlantı Yolu Düzenlenmesi” projesi iletilmiştir. Bu proje ile Karayoluna bağlantı yapan yolların bağlantısı iptal edilerek, karayolundan yalnızca giriş verilmiştir.

           Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 4443 ada, 1 parselle ilgili söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 326

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda, Karayolu bölgesindeki imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 25.11.2021 sayılı yazısıyla iletilen, “Sporkent Farklı Seviyeli Kavşağı Bağlantı Yolu Düzenlenmesi” projesinin imar planlarına aktarılması, park alan miktarı değişmeden; yol, park ve pasif yeşil alanların düzenlenmesi yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 327

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi J24A06C4A – 4D paftada, ada ayırma çizgilerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A06C4A – 4D paftada, Karayolu üzerindeki farklı seviyeli kavşak alanının kuzeyindeki, 18 metrelik yol alanı, Karayolu ve park alanlarıyla çevrili bölgede; Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.40 KAKS: 1.20 lejantlı konut imar adalarında, ada ayırma çizgilerinin iptal edilerek uygulamaların yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 328

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 46 ada, 97 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alipaşa Mahallesi, 46 ada, 97 parseldeki Endüstri Meslek Lisesi Alanının, Eğitim Tesisleri Alanına dönüştürülmesi, “Eğitim tesisleri alanında, bilim ve sanat merkezi, anaokulu vb. eğitim tesisi yapıları yapılabilir.” şeklinde plan notunun düzenlenmesi, güneydoğu köşede trafo alanından 7 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi, yönlerindeki; uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 329

İlimiz merkez Geven Mahallesi 133 ada, 1 parsel alanında imar planı yapımı önizni verilen alanlara yönelik Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Merkez, Geven Mahallesi, 133 ada, 1 parsel numaralı alanının 48.360 m²’sinde (talep edilen 48.360 m²/ 4,83 ha) büyüklüğündeki sahada ilave imar planı yapılabilmesi amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 330

İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesi Sarıgül Sokak bölgesinde imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Evliya Çelebi (Okmeydanı) Mahallesi, 628 ada bölgesinde imar planında bulunan ilkokul alanı ve ağaçlandırılacak alan lejantlı sahalarda, aydınlatma direklerinin dikilmesi talep edilen ve halihazırda Sarıgül Sokağın bulunduğu yol güzergahında 7 metre genişliğinde yol alanı düzenlenmesi; düzenlenen 7 m2.’lik yolun güneyinde kalan ilkokul alanı bölümü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 18.10.2021 tarih ve 159671 sayılı yazısında herhangi bir yapılaşmaya gidilmemesi gerektiği belirtilen saha içerisinde kaldığından ve Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 376 sayılı kararı ile yapı yasağı getirildiğinden dolayı söz konusu ilkokul alanı bölümünün ağaçlandırılacak alana dönüştürülmesi; geriye kalan ilkokul alanı bölümünün ise doğu kesimde bulunan yol alanı ve konut alanına doğru genişletilerek her yönden 5 m. yapı yaklaşma mesafesi olan 5033 m² büyüklüğünde İlkokul Alanı (yençok:12.00 m (3 kat), TAKS:0.40, E:1.50) lejantlı alan düzenlenmesi; 628 ada 48 parsel alanı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yazısında belirtilen ve Belediye Meclisi tarafından yapı yasağı getirilen saha içerisinde kaldığından dolayı parselin doğu bölümündeki konut lejantlı alanlarda 7 m’lik yol alanı ve ağaçlandırılacak alan lejantlı sahaların düzenlenmesi; uygulamada problemlerin olmaması bakımından 7 m. genişliğinde yol alanı düzenlenmesi sebebiyle 628 ada 262, 241, 240, 216, 215 ve 189 numaralı parsellerin 7 m.’lik yola cepheli hale gelen kesimlerinde 5 m. ön bahçe mesafesinin uygulanmaması; yönlerindeki düzenlemeleri içeren imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 331

Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezinde Revizyon 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu planlama alanı, 93 numaralı jeotermal işletme ruhsatı içerisindeki jeotermal kuyuların korunması amacıyla hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından onaylanan Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunda belirlenen 1, 2 ve 3. derece koruma alan sınırları ile imar planında bulunmayan 6 adet jeotermal kuyunun ve doğal çıkışlardan imar planına işlenmesi; ilgili mevzuat gereği jeotermal kuyuların çevresinde kuyudan 30 metre çapında, doğal çıkışlardan 50 metre çapında dairesel alanda koruma alanı (yapı yasaklı alan) fonksiyonu tanımsız alan; ilgili koşulların uygulanmasına;

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.04.2018 tarih ve 3013 sayılı yazısında planlama alanının doğusundaki kısım, Rezervuar Koruma Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanda yeni iskana izin verilmediği belirtilmiştir. Bu bağlamda; Belediyemiz mücavir sınırlarımız içerisindeki söz konusu rezervuar koruma alanında kalan imar planlarının iptal edilmesine;

13.09.2019 tarih ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1532 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sınırları yeniden belirlenen Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi sınırının dışında olup Belediye Mücavir sınırı içerisinde kalan 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının iptaline;

Uygulama imar planında; ilave imar planı alanına ilişkin Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) sınırlarının belirlenmiştir. Plan onama sınırı içerisinde mücavir alan sınırı geçen bölgelerde ise İmar Kanunun kapsamında on sekiz uygulaması yapılması ve ruhsatlandırma işlemleri aşamasında İl Özel İdaresinin ve Kütahya Belediyesi Başkanlığı tarafından işlemlerin gerçekleştirilmesine;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün 28.06.2018 tarih ve 455332 sayılı yazısında planlama alanı sahasında bulunan Değirmen, Soğucak, Çamlı, Kavak, Yazlıca ve ekli haritada işaretli bulunan 1 numaralı derelerin taşkın riski bulunduğundan dolayı görüş yazısında belirtilen kanal ölçülerin sağlanması ve derelerin her iki sahilde 6 metre genişliğinde işletme ve bakım yolu bırakılması belirtilmiştir. Yapılan çalışmalarda uygulamalarda problemlerin olmaması amacıyla sayısal ortamda ölçüleri verilerek hazırlanan kanal alanlarında her iki sahilinde 8 metre genişliğinde işletme ve bakım yolu bırakılması, imar uygulaması yapılmış alanlarda ve imar planı bulunmayan bölgelerde söz konusu alanlarda ileride herhangi bir yapılaşma oluşmaması için yapı yasaklı alan olarak düzenlenmesine;

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün 07.05.2018 tarih ve 915 sayılı yazısında; içme suyu yönünden ileride sıkıntı yaşanmaması adına en üst kot seviyelerinde kalan yerlerde su deposu belirlenmesine, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin kendi cazibesi ile çalışan bir sistem olduğu göz önünde bulundurularak, sokak yönlerinin kotlara ve eğime dikkat edilerek planlanmasına, ayrıca jeotermal kuyu ve kaynaklar ile içme suyu kuyuları için koruma alanlarının oluşturulmasına dikkat edilmelidir. Ilıca Kanalizasyon Şebeke Planımız" yazı ekinde NCZ dosyası olarak verilmekte olup, plan çalışma alanınız ile karşılaştırılacak plansız alanlarda kalan hatlarımızın yol ve yeşil alan olarak dikkate alınması hususu şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca Ilıca Kanalizasyon Şebeke Hattının sağlı ve sollu koruma mesafesi belli olmadığı için 07.10.2021 tarih ve 3055 sayılı yazımızla ilgili Müdürlüğe görüşü sorulmuştur. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün 27.10.2021 tarih ve 1935 sayılı yazısında “Söz konusu plan çalışmalarınızda hatlarımızın yol alanlarında kalmasına veya yeşil alanlarda ise hat paralelinde olası arızalarda müdahale edebilecek yolların olmasına ve sokaklarda parsel sınırlarından en az 1 mt. açıkta kalması” şeklinde belirtilmiştir. Bu kapsamda ilgili gelen kurum görüşe göre düzenlenmesine;

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.04.2018 tarih ve 3013 sayılı yazısında 13.09.2019 tarih ve 30887 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1532 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sınırları yeniden belirlenen plan araştırma alan sınırının bir kısmı Porsuk Baraj Gölü Havzası Özel Hükümlerinde Rezervuar Koruma Alanında kaldığı belirtilmiştir. İlgili hükümler gereği bu alanlarda yeni iskana izin verilmediği için plan araştırma sahası içerisinde kalmasına rağmen bu bölüm imar planı onama sınırı dışına çıkarılmıştır. Ancak uygulamalarda problem yaşanmaması için imar plan onama sınırının doğusuna; Rezervuar Koruma Alanın bir bölümüne ilişkin sahada (50 m genişliğinde) alan kullanım fonksiyonu düzenlenmeden yapı yasaklı alan kararı getirilmesine;

Bisiklet Yolları Yönetmeliğinin 4. Maddesinin 5. Bendinde “Plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunludur. İmar planı bulunmayan yerlerde bu Yönetmelikte belirtilen kırsal bisiklet bantları ve bisiklet patikaları yapılabilir. İmar planı bulunan yerlerde; paylaşımlı bisiklet yolları, bisiklet şeritleri ve bisiklet parkurları hariç olmak üzere uygulama imar planı değişikliği yapılmadan bisiklet yolu tesis edilemez. Ayrılmış bisiklet yolları, bisiklet otobanları, bisiklet köprü ve tünelleri için imar planında yer ayrılması zorunludur. İmar planı revizyonlarında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak plan bütününde ayrılmış bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonlarına yer verilir.” Hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda bisiklet yollarının ve bisiklet park istasyonların düzenlenmesi,

Turizm tesis alanlarında minimum parsel büyüklüğü 500 m² ve minimum cephe ve derinlik ölçüsü 20 m. olacak şekilde düzenlemesi ve parsellerde ifraz yapılması halinde planda belirtilmeyen ön bahçe, yan ve arka bahçe mesafeleri Kütahya Plan Hükümleri ve Plan Notları geçerlidir hükmünün plan notu düzenlenmesine;

Uygulama ve Nazım İmar planında; termal turizm tesis alanları imar planlarında E:0.60, Yençok:19.50, 5 kat olarak orman alanında bulunan termal turizm tesis alanlarında ise yapılaşma emsal %30’u geçemez. Ayrıca günübirlik tesis yapılması halinde E:0.30, Yençok:7.50 m olarak düzenlenmesine;

24 metre yolun güneyinde yer alan gelişme konut adaların (yola cephesi olan) planlama alanının fiziksel özellikleri de göz önüne alındığında yapılaşma durumu uygulama imar planında Ayrık nizam 2 kat TAKS: 0.25, KAKS: 0.75 olarak düzenlenmesi; ayrıca söz konusu konut adaların yola cephesi parseller, kademe hattı ile ayrılarak yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenecektir. Bahse konu adaların geri kalan kısımların yapılaşma koşulları Ayrık nizam 2 kat TAKS: 0.25, KAKS: 0.50 olarak düzenlenmesine;

Uygulama imar planında; Planlama alanının güneybatısında bulunan konut alanları bölgesinde yoğun olan kaçak yapılaşma ve özel mülkiyetteki parsellerin durumundan dolayı bölgedeki yoğunluğu arttırmamak amacıyla parsel derinliği dikkate alınarak yapılaşma koşulları Bitişik nizam, 2 kat olarak, düzenlenmesine ve “Bitişik nizam yapı adalarında parsel derinliği vb. hususlar aranmaz” şeklinde plan notu düzenlenmesine,

Ayrıca planlama alanı içerisinde yukarıda bahsedilen konut adaları dışında; gelişme ve mevcut konut adalarında yapılaşma koşulları, Ayrık nizam 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olarak düzenlenmesine,

Uygulama imar planlarında sosyal donatı ve eğitim alanlarında; sosyal donatı alanlarının yapılaşma koşulları, E: 1.60, Yençok: 12.50 m, 3kat, TAKS ARANMAYACAKTIR ve eğitim alanlarının yapılaşma koşulları ise E:1.60, TAKS: 0.40, Yençok: 12.50 m, 3 kat olarak düzenlenmesine;

Bölgede plan çalışmalarında nüfus hareketliği ve aktivite yoğunluğu yaşanacağı için Belediye Hizmet Alanı (Bölgesel Otopark Alanı) lejantlı alan (E:1.70, TAKS: ARANMAYACAKTIR, yençok: 9.50 m) düzenlenmesine;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün 28.06.2018 tarih ve 455332 sayılı yazısında; imar planı yapılacak alanla ilgili Kurumlarını ilgilendiren kriterler iletilmiş olup, çevre düzeni yapılacak saha içerisinde pek çok dere bulunmakta olduğu ve bu derelerle ilgili görüşlerinin daha büyük ölçekli imar planı çalışması yapılması halinde verilebileceği açıklanmıştır. Bu bağlamda; Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonun Plan Notlarında; İmar planı yapılan/yapılacak alanlarda, DSİ Kurumu’nun ilgili birimlerinden alınan/alınacak görüşlere göre aynen uygulama yapılacak, yapı ruhsatı verilecektir. Çevre Düzeni Planında (Nazım İmar Planında); yapı yasaklı alan kararı getirilen Rezervuar Koruma Alan haricinde, imar planı yapılan/yapılacak alanlar dışında, bu çevre düzeni planı  (Nazım İmar Planı)'na göre ve plansız alanlar imar yönetmeliği kapsamında, yapılaşma taleplerinde, DSİ Kurumu’nun ilgili biriminden görüş alınması gerektiği,

Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonun Plan Notlarında; 5.17 numaralı plan notu “Belirtilmeyen hususlarda Kütahya Plan Hükümleri ve Plan Notları geçerlidir.” Hükmü düzenlenmesi,

Yukarıda bahse konu düzenlemeleri içeren Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/5.000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1.000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının uygulanmasına;

Söz konusu planların onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesine;

İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 332

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 188 ada, 22 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gaybi Efendi Mahallesi 188 ada, 22 parsel imar planında; Bayındırlık ve İskan MD., 7 ve 10 metre çekme mesafeli alanda kalmaktadır. Söz konusu 188 ada, 22 parselde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Tesisleri Alanı, TAKS:0.60 KAKS:1.50, Yençok:20.00 metre yapılaşma koşullu ve 7 metrelik çekme mesafesinin 5 metre olacak şekilde düzenlenmesine ve “Subasman kotu maksimum 1,5 metre olarak kullanılabilir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 333

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3772 ada, 1 parsel alanında imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Güveççi Mahallesi 3772 ada, 1 parselin bir bölümü Nazım ve Uygulama İmar Planlarının içerisinde yol alanında kalmakta, bir bölümü de Nazım ve Uygulama İmar Planlarının dışında Güveççi Mahalle Yerleşik Alanı içerisinde kalmaktadır. Yukarıdaki dilekçede yapımı talep edilen yol alanı, 3772 ada, 1 parselin Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalan bölümündedir. Söz konusu alanın imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütleri bulunmakta olup, Güveççi Mahalle Yerleşik alanı imar planı yapımı çalışması kapsamında alınmış olan kurum ve kuruluş görüşleri de bulunmaktadır. Güveççi Mahallesi 3772 ada, 1 parsel alanında; 7 metrelik yol alanı ve Ağaçlandırılacak Alan düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 334

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 586 ada, 19 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

19 parseldeki söz konusu 2, 3 ve onar metre yapı yaklaşma mesafeli, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal, Kültürel Tesisler), KAKS: 2.00, Yençok: 16.00 m. - 4 KAT, TAKS: Aranmayacaktır lejandlı alanın, Mesire Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin, uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 335

İlimiz merkez Siner Mahallesi 115 ada, 12 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 336

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 6120 ada, 2 parsel alanında İlave İmar Planı yapımı önizni konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alanda Sanayi Alanı imar planı olarak İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için, İdaremiz tarafından;

           1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-Türk Telekom İl Müdürlüğü Kütahya, 5-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Zabıta Müdürlüğü,16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya, 18-Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara 19-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, halihazır haritaların alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 337

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 0 ada, 413, 417, 418, 419, 420, 421, 2417 parsel alanlarında İlave İmar Planı yapımı önizni konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Çalca Mahallesi 0 ada 413, 417, 418, 419, 420, 421, 2417 parseller Nazım ve Uygulama İmar planlarının dışında, plansız sahalarda kalmaktadır. 1. Sınıf Atık depolama Alanı olarak İlave Nazım ve  Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için; İdaremiz tarafından;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-Türk Telekom İl Müdürlüğü Kütahya, 5-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Zabıta Müdürlüğü, D. Temizlik İşleri Müdürlüğü 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya, 18-Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara 19-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, halihazır haritaların alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ’nin ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 338

İlimiz merkez İnköy, Bölcek ve Lala Hüseyin Paşa Mahallelerinde imar planında Yedigöller Rekreasyon alanı bölgesinde imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy, Bölcek ve Lala Hüseyin Paşa Mahallelerinde 20 metrelik yol alanı, rekreasyon alanı (yapı yasaklı alan), jeolojik etüt yapılması halinde rekreasyon alanında yapı yasaklı alanın kaldırılarak; rekreasyon alanındaki yapılaşabilecek koşullara uyularak, yapılaşmalar yapılabilir şeklinde plan notunun oluşturulmasına yönelik Nazım ve Uygulama imar planı yapımı; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 339

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri" başlıklı 67. maddesine istinaden, yapılacak ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere, süreklilik arz eden hizmet alımı kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Veteriner İşleri Müdürlüğünce ihale yapılması planlanan, Zirai ve Biyosidal Zararlılar İle Mücadele ve Sokak Hayvanları Toplama Hizmeti Alımı işinin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yapılacak olan ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere, Zirai ve Biyosidal Zararlılar İle Mücadele ve Sokak Hayvanları Toplama Hizmeti Alımı İşindeki süreçlerin Veteriner İşleri Müdürlüğünce ihale edilerek yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 340

İlimiz Ali Paşa Mah. Lise Caddesi, Zafer meydanında faaliyet gösteren Murat Taksi Durak isminin değiştirilmesi talebinin konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE