T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 

Meclis Toplantı Tarihi

07.12.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 11.Olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Sami KAPLAN, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Ahmet ULUCA, Mehmet Naci PEKCAN, Hatice YAKAR, Dilek ASLAN’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirmeler:

1- Kütahya Belediyespor Kulübünün Güreş ve Judo branşlarında başarı gösteren sporculara ödül verilmesi töreni gerçekleştirilmiştir.

2- 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulmuştur.

3- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrası"....Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." hükmü gereğince, 03.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevinin yanı sıra Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü olarak Ramazan BUDAK’ın görevlendirilmesinin Belediye Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur.

4- Belediye Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın Meclis Başkanlığına soru önergesi vermiş olduğunu belirten Meclis Başkanı, konunun ilgili müdürlüklerce yazılı olarak cevap verileceği hakkında bilgilendirme yapmıştır.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 773 ada, 1 parselin kuzeybatısında imar planı değişikliği,

            İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 4405 ada; 4, 5, 6, 7 parsellerde imar planı değişikliği,

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2954 ada, 1 parsel; 2955 ada, 1 parsel ve 1946 ada, 64 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişiklikleri,

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 1-2 parsel alanında imar planı değişikliği,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 414

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 383 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 Yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi f bendi “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” hükmü ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi  “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (…) (2) için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir” hükmü gereğince;

          Ekte belirtilen 2023 yılı Gelir Tarifesi ile Vergi ve Harç Tarifesinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 415

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 384 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Aşağıda belirtilen tarifelerin ve ekte yer alan Evsel Katı Atık Tarife Raporunun uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Konutlarda Su Tüketimi m³ başına 2,50 TL,

Konut Dışı Alanlar için ise;

Market, Kargo Dağıtım İstasyonları m² başına 2,00 TL/Ay,

Alışveriş Merkezleri m² başına 3,00 TL/Ay

Depolar m² başına aylık 1,00 TL/Ay,

Yukarıda sayılanların dışında kalan Kamu Kurumları ve Su tüketimi olan diğer Ticari Kuruluşlar m³ su tüketimi başına 4,00 TL,

Pazaryerleri için m² başına 1,50 TL/Gün

Tüm Sanayi Fabrikaları Personel başına 15,00 TL/Ay

Akaryakıt İstasyonları Yıllık 9.030,00 TL x % 122,93

(Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2022 Yılı İçin Açıklanan YDO)

Bankalar Yıllık 9.030,00 TL x % 122,93

(Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2022 Yılı İçin Açıklanan YDO olarak uygulanmasına)

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 416

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 385 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Şehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı görüşülmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 417

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 386 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Parmakören ve Hilalkent Mahallelerinde mahalle sınırlarının güncellenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hilalkent Mahallesi mevcut imar planları gözetilerek kurulmuş bir mahalle olup kadastral olarak Parmakören sınırlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığından, Parmakören ve Hilalkent Mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 418

Müdürlükler arası bütçe aktarımı yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. Maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” hükmü gereğince;

          Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yılsonu itibariyle kullanılmayacağı beyan edilen “06.05 Gayrimenkul Sermaye Giderleri” tertibinden 54.910.000,00 TL tenzil edilerek, Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu aşağıdaki 68. Aktarma cetvelinde belirtilen bütçe tertiplerine, harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda ilave yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

68.AKTARMA CETVELİ

SIRA

KURUM KOD

KURUM ADI

F.K

FONK KOD

EKO KOD

BÜTÇE TERTİBİ

İLAVE

TENZİL

1

46.43.02.46.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

5

07.4.

03.05.

Hizmet Alımları

1.350.000,00

 

2

46.43.02.46.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

5

07.4.

05.03.

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödemeler

1.510.000,00

 

3

46.43.02.46.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

5

07.4.

06.05.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

150.000,00

 

4

46.43.02.34.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

5

01.1.2.

05.03.

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödemeler

1.000.000,00

 

5

46.43.02.41.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

5

06.3.

03.02.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

20.000.000,00

 

6

46.43.02.41.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

5

06.3.

03.07.

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri

1.000.000,00

 

7

46.43.02.41.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

5

05.2.

04.03

Dış Borç Faiz Giderleri

400.000,00

 

8

46.43.02.24.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

5

01.3.9.

03.04.

Görev Giderleri

620.000,00

 

9

46.43.02.02.

Özel Kalem Müdürlüğü

5

01.1.1.

03.05

Hizmet Alımları

200.000,00

 

10

46.43.02.05.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5

01.3.1.

03.02.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

850.000,00

 

11

46.43.02.36

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

5

06.2.

06.01.

Mamul Mal Alımları

2.500.000,00

 

12

46.43.02.49

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

5

10.9.9.

05.04.

Hane Halkına Yapılan Transferler

500.000,00

 

13

46.43.02.49

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

5

10.7

05.04.

Hane Halkına Yapılan Transferler

500.000,00

 

14

46.43.02.35

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

5

04.9.9.

03.02.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

900.000,00

 

15

46.43.02.35

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

5

04.9.9.

07.01.

Yurtiçi Sermaye Tranferleri

19.500.000,00

 

16

46.43.02.38

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

5

08.9.9.

03.02.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

140.000,00

 

17

46.43.02.38

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

5

08.9.9.

03.05.

Hizmet Alımları

500.000,00

 

18

46.43.02.38

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

5

08.9.9.

05.03

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödemeler

95.000,00

 

19

46.43.02.38

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

5

08.9.9.

03.06.

Temsil ve Tanıtma Giderleri

925.000,00

 

20

46.43.02.18

Yazı İşleri Müdürlüğü

5

01.3.9.

03.07.

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri

270.000,00

 

21

46.43.02.50

Etüt Proje Müdürlüğü

5

06.02

03.05.

Hizmet Alımları

1.000.000,00

 

22

46.43.02.38

Makine lkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü

5

08.9.9.

03.07

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri

1.000.000,00

 

23

46.43.02.31

Fen İşleri Müdürlüğü

5

04.4.3.

06.05.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

 

54.910.000,00

 

TOPLAM        

54.910.000,00

54.910.000,00

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 419

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 391 sayılı kararıyla Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen yapımı devam eden şehir hastanesinin önündeki taksi durağına isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şehir Hastanesi Bölgesinde bulunan taksi durağına “Sağlık Taksi” isminin verilmesine, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bölgesinde bulunan taksi durağına “Cumhuriyet Taksi” isminin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 420

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 397 sayılı kararıyla Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesinde bulunan Azot Parkı (Yaşam Parkı Adıyla Anılan), Ilıca Hasulhas karşısı parkı ve Dumlupınar Mahallesi Reyhan Sokaktaki yeni yapılacak olan Parka isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Aşağıdaki tabloda belirtilen isimlerin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Sıra No.

Park Yeri

Verilen isim

1

30 Ağustos Mahallesi Azot Parkı

Yaşam Parkı

2

Ilıca Hasulhas Karşısı

Hasulhas Parkı

3

Dumlupınar Mahallesi Reyhan Sokak

Namık Kemal Parkı

 

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 421

Mülkiyetleri Belediyemize ait, muhtelif mahallelerde bulunan, taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım modeli veya kira karşılığı yapım modeli (yap-işlet-devret) ihaleleri ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi e bendine göre Belediye Meclisine verilmiş olan yetki kapsamında satış, kat karşılığı yapım modeli veya kira karşılığı yapım modeli (yap-işlet-devret) ihaleleri ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ruhsen KUMDALI ve Ali DUMAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM (M²)

1

Yıldırım Beyazıt

5028

1

13.136,03

2

Evliya Çelebi

2607

1

83,00

3

Evliya Çelebi

2607

2

86,00

4

Evliya Çelebi

2607

3

90,00

5

Evliya Çelebi

2607

4

94,00

6

Evliya Çelebi

2607

5

97,00

7

Siner

-

416

2.200,00

8

Siner

-

969

1.320,00

9

İkizhüyük

-

730

3.250,00

10

Lala Hüseyin Paşa

2250

16

920,07

11

Çalca

6120

6

15.378,93

12

Çalca

6120

7

7.041,48

13

Çalca

6120

8

25.760,75

14

Çalca

6120

9

35.614,83

15

Çalca

6120

10

7.555,20

16

Çalca

6120

11

16.400,46

17

Çalca

6120

12

20.9692,84

18

Çalca

6120

13

15.497,25

19

Yıldırım Beyazıt

6107

6

3.350,57

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 422

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (L) fıkrası ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro değişikliği başlıklı 11'inci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin ve  (III) Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro değişikliği başlıklı 11'inci maddesinin 1'inci fıkrası hükmü gereğince, (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin ve (III) Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (L) fıkrasına istinaden, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 423

 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince, Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, toplu sözleşme hükümleri ve geçerlilik süreleri de dikkate alınarak mahalli idareler genel seçimine kadar, Belediyemizde yetkili memur sendikası ile ödenecek miktarın belirlenmesi için görüşme yapmasına ve görüşmeler sonrasında yapılacak sözleşmeleri imzalaması için Belediye Başkanımıza Belediye Meclisince yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, toplu sözleşme hükümleri ve geçerlilik süreleri de dikkate alınarak mahalli idareler genel seçimine kadar, Belediyemizde yetkili memur sendikası ile ödenecek miktarın belirlenmesi için görüşme yapmasına ve görüşmeler sonrasında yapılacak sözleşmeleri imzalaması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 424

Belediyemiz asfalt üretim ve serim faaliyetlerini finanse etmeye yönelik; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla kamu/özel bankalardan kredi kullanılması ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK ’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda;

Meclis Üyelerinden Prof. Dr. Alim IŞIK, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Sami KAPLAN, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN’ın  kabul oyları sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (e) bendi " Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir." hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (26 kişi) sağlandığından oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 425

Belediyemizin ortağı olduğu BELDE A.Ş.’nin sermaye artırımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şirketin faaliyetlerinin kullanımında duyulan sermaye ihtiyacına istinaden, 5.500.000,00 TL'lik mevcut sermayesinin 25.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve belediyemizin sermaye artışı için hisse oranınca üzerine düşen sermaye artırımından 4.875.000,00 TL'nin 21.12.2022 tarihine kadar şirket hesabına aktarılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ruhsen KUMDALI ve Ali DUMAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 426

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 393 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 577 ada, 619 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 577 ada, 619 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 427

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 394 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 68 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada,  68 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 428

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 395 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 94 pafta, 1904 ada, 6 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1904 ada 6 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 429

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 129 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 129 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 430

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 76 ada, 10 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 76 ada, 10 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 431

Atatürk Bulvarına cepheli parsellerde bulunan dükkânların ön bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun gündemden çıkarılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 432

Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 349 sayılı kararının tashih edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 349 sayılı kararında 533 ada sehven 553 ada olarak yazıldığı için, söz konusu kararın aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilerek uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

"Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 47 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 4/5'nin noter onaylı muvafakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir; şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına"

 

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 433

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 914 ada, 3 parsel alanına ilişkin müracaat konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu parsel, Kütahya Belediyesi tarafından 23.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen açık ihale usulüyle satışı yapılmıştır. İhale Sözleşmesinin Açık Teklif Usulü İhale Edilecek Taşınmazlar başlığı altında; söz konusu parsele ilişin 1724.21 m² büyüklüğünde ticaret alanında bulunduğuna dair hususlar belirtilmiştir. İhale Satış Sözleşmesinin 16. Maddesinde Diğer Hususlar başlığı yer alan 16.2’nci madde “İhaleye giren istekliler; taşınmazlara ait ayrıntılı bilgi aldığını, yerinde mevcut halini gördüğünü ve bu şartnameyi okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.” hükmü bulunmaktadır. İhale tarihinden sonra söz konusu parselde herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır.

          Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 914 ada 3 parsel alanında, yukarıda bahsi geçen sebeplerden dolayı söz konusu talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 434

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 241 ada, 1 ve 2 parsel alanında Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 366 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

          İmar planı değişikliği yapılan 241 ada, 1 parselin yaklaşık 100 m²’sinde, 241 ada, 2 parselin de yaklaşık 20 m²'sinde halihazırda yol uygulandığından dolayı yolun devamlılığı açısından mevcut durumun korunması uygun olacaktır.

          Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Okçu Mahallesi, 241 ada, 1 ve 2 parsel alanında Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 366 sayılı kararıyla onaylanan 3307 no.lu uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 435

Belediye Meclisimizin 07.09.2022 tarih, 326 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda, Karayolu bölgesindeki 3294 numaralı imar planı değişikliklerine, askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 07.09.2022 tarih, 326 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda, Karayolu bölgesindeki 3294 numaralı imar planı değişikliği;  Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 25.11.2021 sayılı yazısıyla iletilen, “Sporkent Farklı Seviyeli Kavşağı Bağlantı Yolu Düzenlenmesi” projesinin imar planlarına aktarılması için yapılmıştır. Karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine elli metre mesafede “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümleri geçerlidir. İmar planı değişikliği öncesi, uygulama imar planlarında yer alan Karayolu ile bağlantı yapan yollar hakkında, Karayolları Kurumlarından uygun görüş alınmadığı, tespit edilmiştir. Karayolu alanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Karayolları Genel Müdürlüğüne aittir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle 26.10.2022 tarih, 4728, kayıt no.lu dilekçe yapılan söz konusu itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 436

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 26, 27 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda, Eskişehir Karayolunda kayıklıklarının giderilerek halihazır ve imar planına göre uygulamanın yapılması, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 26, 27 parsellerde; 25 metre ve 10'ar metre yapı yaklaşma mesafeli, Ticaret Alanı: (TAKS: 0.60, KAKS: 2.40, Yençok: 20 metre-5 kat, İfraz Yapılamaz/Otel yapılmak istenilmesi durumunda; TAKS:0.60 dahilinde, KAKS aranmayacaktır, yençok: yapı yüksekliği ve çatı ile çatıdaki tüm imalatlar dahil (mania kodu ) 967 m.’yi geçemez, ifraz yapılamaz) lejandlı sahanın düzenlenmesi, “Ticaret Alanında; otel ve/veya diğer ticari tesisler yapıldığı her durumda, en az 3.000 m2’lik emsal değeri üzerinden belirlenmiş olan inşaat alanını sağlamak şartıyla, bağımsız bir fonksiyon oluşturacak, sosyal ve kültürel tesis yapılması zorunludur.” şeklinde plan notunun oluşturulması,  yönlerindeki; uygulama imar planı değişikliği ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince satış, 25 yıla kadar kat karşılığı yapım modeli veya kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret modeli) ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılması içinde gerektiğinde şartname hazırlanması, sözleşme imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler ile ilgili olarak Belediye Encümenine Yetki verilmesi işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 437

İlimiz merkez Andız Mahallesi 117 ada, 100 ve 104 parsel alanlarının bir bölümünde, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Andız Mahallesi 117 ada, 100 ve 104 parseller Nazım ve Uygulama İmar Planları içerisinde kalmaktadır. Taşınmazlar Uygulama İmar Planında; kısmen Ayrık Nizam 4 kat TAKS:0.25 KAKS:1.05, 5 metre ön bahçe 3 metre yan bahçe yapılaşma koşullu Ticaret+Konut alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. Ayrıca taşınmazlar, 18. Madde İmar Uygulaması Yapılmasının Zorunlu Olduğu Alan Sınır içerisinde kalmaktadır. Söz konusu Andız Mahallesi 117 ada 100 ve 104 parsel alanlarının güney bölümünde 7 metre yol alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 438

İlimiz merkez Perli Mahallesinde, Yeni Çevre Yolu ile Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanı ve Küçük Sanayi Sitesi Alanı arasında kalan bölgede; Mezbaha ve Et İşleme Tesisleri Alanı imar planının iptal edilmesi, yol alanı ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Perli Mahallesinde, Yeni Çevre Yolu ile Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanı ve Küçük Sanayi Sitesi Alanı arasında kalan bölgede; Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün; 14.03.2022 tarih, 3870865 sayılı, 12.05.2022 tarih, 4396403 sayılı; yazıları ile orman alanlarının bulunduğu iletildiğinden, Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 446 sayılı kararıyla onaylanan, Mezbaha ve Et İşleme Tesisleri Alanı, Yol ve Pasif Yeşil alanlardan oluşan nazım ve uygulama imar planlarının iptal edilerek alanın imar plansız hale getirilmesi, Enerji İletim Hatları ve irtifak alanlarının (koruma kuşağı) aktarılması, 12 ve 20 metrelik yol sahalarının düzenlenmesi, plan hükümleri ve notlarının oluşturulması yönlerindeki; ilave uygulama ve nazım imar planının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

08.11.2022 tarihli ve 4920 kayıt numaralı dilekçede belirtilen hususlarında; dilekçe sahibi S.S. KÜMOB Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Belediyemiz arasında bir Protokol yapılarak düzenlenmesi, Protokolde belirtilecek tüm bu hususlar ve işlemler ile ilgili olarak Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK' a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 439

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4128 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 440

İlimiz Merkez, Parmakören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan deprem riski yaratan aktif fay hatlarının belirlenerek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 441

İlimiz merkez Perli Mahallesinde, Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanının çevresindeki bölgede,   Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Alanına yönelik imar planı yapımı konusunda, Kamu Yararı Alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yapılan düzenlemeler insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte değildir, ekonomik ve sağlık bakımından toplum lehine sonuçları vardır. Belirtilen tesis ve düzenlemelerin yapılmasından sonra, ekolojik yönden olumsuz etkisinin olmayacağı ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayacağı, aksine sosyal yönden halkın refah seviyesini arttıracağından yapılacak çalışmalar toplum lehine olacaktır. Yapılacak çalışmalarda Kamu Yararı bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; aşağıda ada, parsel bilgileri bulunan:

Perli Mahallesi; 0 ada; 1215, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263,  1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274,  1275, 1276, 1277, 1278, 1279,  1280, 1281, 1284, 1288, 1289, 1371, 2557, 2558, 2576, 2577, 2578, 971, 975, 976, 977 no.lu parselleri kapsayan; Kütahya, Merkez, Perli Mahallesi 63 adet tarla ve ham toprak vasıflı toplam 32,60 ha büyüklüğündeki sahada ilave imar planı yapılabilmesi amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 442

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2968 ada, 2 parsel alanı ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ayrıca Orman Kanunun 17. Maddesinde “Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, hava ayrıştırma, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete  ait sağlık, eğitim, adli hizmet ve spor tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her  türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Söz konusu tesisler Orman Genel Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, Hacıazizler Mahallesi 2968 ada 2 parsel alanında bulunan 12 metrelik yolun konut adasına dahil edilmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 443

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1328 ada, 11 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1328 ada 11 parselde bulunan konut alanında; mevcut imar planındaki ön, yan ve arka bahçe mesafeleri değişmeden, yapılaşma koşullarının TAKS: 0.35, KAKS:0.70, Ayrık Nizam 2 kat şeklinde düzenlemesine yönelik; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 (5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 27. maddesi “Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.” hükmü gereğince Meclis üyesi Bilal YURTTAŞ gündemin 30. maddesinde Meclis Başkanının bilgisi dahilide, toplantıdan ayrılmıştır.)

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 444

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 773 ada, 1 parselin kuzeybatısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 445

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 4405 ada; 4, 5, 6, 7 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 446

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2954 ada, 1 parsel; 2955 ada, 1 parsel ve 1946 ada, 64 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2954 ada, 1 parselde, 35.394 m2lik; 5'er metre yapı yaklaşma mesafeli Ticaret Alanı (E(Emsal): 1.20, Yençok: 12.50 m., TAKS: Aranmayacaktır.) düzenlenmesi; Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1946 ada, 64 parselde, park alanında; 4574 m2lik; 3, 5 ve 10 ar metre yapı yaklaşma mesafeli Ticaret Alanı (E(Emsal): 1.20, Yençok: 12.50 m., TAKS: Aranmayacaktır.) düzenlenmesi; Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2955 ada, 1 parselde, park alanı bırakılarak; 4770 m2lik; 3 ve 5'er metre yapı yaklaşma mesafeli Ticaret Alanı (E(Emsal): 2.00, Yençok: 12.00 m., TAKS: Aranmayacaktır.) düzenlenmesi; Yol ve otopark alanlarının düzenlenmesi; Kaldırılan park alanına karşılık aynı miktarda park alanı ve artan yapı yoğunluğu karşılığında toplam 6016 m2 park alanının Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2955 ada, 1 parselde bulunan ticaret alanının güney kesiminde düzenlenmesi;

Artan yapı yoğunluğu karşılığında ise Hamidiye Mahallesi, 799 ada bölgesinde, ağaçlandırılacak alanda 613 m2'lik park alanı düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 447

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 1-2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar Kanunu’nda yapılan en son değişiklikler 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu değişiklikler sonucunda Kanunda Ek madde 8'de; plan değişikliği, değer artışı, ilgili hususlar yer almıştır. Ek madde 8 ile ilgili olarak da “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” 15/09/2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır İlgili Yönetmelikteki madde 5 de “(1) Değer artışına konu olan plan değişiklikleri; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak; (a) …imar adalarında; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişiklikleri… suretiyle yapılır.” hükmü bulunmaktadır. Aşağıda açıklanan imar planı değişikliğine ilişkin değer artış payı tespiti işleminin yapılmasına;

         Aşağıda açıklanan Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 1 ve 2 parseller alanındaki imar planı değişikliğinde, yol ve park alanlarından oluşan min. 6980 m² büyüklüğündeki alanın kamuya bedelsiz terk edilmesi kaydıyla; her yönden 5’er metre yapı yaklaşma mesafeli max. 7150 m² büyüklüğünde TİCK (Ticaret + Konut) lejantlı alan (Blok nizam 5 kat, TAKS:0.32, KAKS:1.60 yapılaşma koşulları), 3628 m² büyüklüğünde park alanı, her yönden 10’ar metrelik yapı yaklaşma mesafeli max. 2086 m² büyüklüğünde akaryakıt, LPG, LNG satış istasyonu ve ticari tesisler alanı (E: 1.00, TAKS: 0.40, yençok:8.50 m) ve ilgili kurumlardan gelen görüşlerin plan notu olarak düzenlenmesi yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Yusuf SÖKMEN