T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

04.01.2023

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

5. Dönem, 1.Olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili oturumu açtı.

İlyas BAHAR, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ACAR, Melih ASLAN’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 655 ada, 25 parsel alanında imar planı değişikliği,

            - İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4443 Ada 1 Parselde İmar Planı Değişikliği,

-5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2023 yılı teminat bedellerinin tespiti,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 1

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna gizli oyla en az üç, en çok beş üye seçiminin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine göre Denetim Komisyonu üyelerinin (beş) 5 üye’den oluşturulmasına;

            Yapılan gizli oylama sonucunda;

            Denetim Komisyonu üyeliğine

            1- Süleyman ÇANKAYA  25 oy,

            2- Abdullah ERTEKİN 25  oy,

            3- Ercan MERCAN 26  oy,

            4- Osman ZEYBEK 26  oy,

            5-  Ruhsen KUMDALI 20 oy ile seçilmiş olup;

            Seçilen komisyonun çalışmasını 45 (kırkbeş) iş günü içinde tamamlayıp buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığı'na sunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

   

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 2

2023 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz bünyesinde 2022 yılında çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personelden 2023 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Genelge ekinde belirtilen kadrolarda personel çalıştırılması halinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 2021/26 Sayılı Genelgesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 yılı Ocak ayında yayımlanacak olan Genelge kapsamında ücretlerinin çizelgeye göre belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 3

İlimizde kurulması planlanan Elektronik Denetleme Sistemi kurulumunun finansmanının sağlanması amacıyla İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla kamu/özel bankalardan ya da gayrimenkul karşılığı kamu/özel bankalardan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68/e maddesi gereğince kredi kullanılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kamu/özel bankalardan 20.000.000,00 TL (YirmiMilyonTL) kredi kullanılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda;

           Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN ve Kemal KAYIHAN’ın (4)  ret oylarına karşılık;

           Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, (21)  kabul oyları sonucunda;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (e) bendi " Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir." hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (21 kişi) sağlandığından oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 4

İlimizde şehir içi yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren, Denetimli Özel Halk Otobüslerine 2023 yılı için gelir desteği verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.     

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 5

İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan 4 adet parka isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 6

Belediye Meclisi’nin 07.12.2022 tarih ve 416 sayılı kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (n) bendine istinaden;

            Yoncalı Mahallesi Yoncalı Kaplıcaları alanını Tavşanlı/Balıkesir Karayoluna bağlayan 322, 323, 324, 325, 326, 440, 441, 314 adalar arasında bulunan isimsiz bulvara “Alparslan Türkeş Bulvarı” isminin verilmesine,

            Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 7, 8, 27, 28 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Susam Sokak” isminin verilmesine,

            Parmakören Mahallesi 4039, 4106, 4218, 4011 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Gurur Sokak” isminin verilmesine,

            Parmakören Mahallesi 4029, 4104, 4039, 4106, 4108, 4109, 4027, 4024, 4110 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Ülfet Sokak” isminin verilmesine,

            Parmakören Mahallesi 4106, 4218, 4023, 4024 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Sarı Zeybek Sokak” isminin verilmesine,

            Fuatpaşa Mahallesi 3198, 3199 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Karaman Sokak” isminin verilmesine,

            işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 7

2023 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp, 2023 yılı içerisinde alınacak olan 1 adet camlıvan aracın 2023 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2023 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetveline olmayıp 2023 yılı içerisinde alınacak olan yaklaşık maliyeti vergiler hariç (KDV, ÖTV) 327.495,00 TL olan 1 adet Camlıvan aracın 2023 yılı taşıt cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.       

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 8

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 2677 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 9

Atatürk Bulvarına cepheli parsellerin batı kesimde bulunan dükkânların ön bahçelerinin kullanılabilmesi için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 10

 İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 171 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 11

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 21.L.4 pafta, 3954 ada, 2 parselde bulunan dükkanının ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 12

İlimiz merkez Gaybiefedi Mahallesi, 4405 ada, 4-5-6-7 parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Gaybiefendi Mahallesi 4405 ada 4-5-6-7 parsellerde; 10 metrelik yol alanı,  Ticaret, Ayrık Nizam 6 kat, Taks:0,24, Kaks:0,94, yencok:22 metre, kuzeyden 9 metre, diğer yönlerden 8 metre bahçe mesafelerinin oluşturulması, “yol alanı kamuya bedelsiz terk edilecektir” şeklinde plan notunun düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 13

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 4128 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Parmakören Mahallesi 4128 ada 1 parsel alanının TICK alanı olarak; Taks:0.35, kaks:1.00 ayrık nizam:3 kat, 5’er ve 7’şer metre ön bahçe, 3’er metre yan bahçe mesafelerinin düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 14

İlimiz merkez Andız Mahallesi 153 ada, 6 parsel alanında imar planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Andız Mahallesi 153 ada 6 parsel alanının konut alanı, Taks:0.35, kaks:1.05 ayrık nizam:3 kat, 5 er metre ön bahçe, 3 er metre yan bahçe mesafelerinin düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 15

İlimiz merkez Akkent Mahallesi 4581 ada, 11 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Akkent mahallesi 4581 ada 11 parselde Spor tesisleri alanı Taks:0.60, Emsal:1.50, yencok:20 metre (5 kat), alanın güney batı kesiminde, batı ve kuzey kesiminde 10 metre yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 16

İlimiz merkez Siner Mahallesi 3392 - 3070 parseller ve 347 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Siner Mahallesi 0 ada 3392 parsel ve 347 ada 1 parselin arasındaki yol alanı kaldırılarak bu alanda; TAKS:0.50 KAKS:2.00 Yençok;16.50 metre yapılaşma koşullu “Eğitim Hizmetleri Alanı”, azalan yol alanı miktarı kadar da 347 ada 1 parselin kuzeyinde 10 metrelik yol alanı ve 3070 parselde bulunan 7 metrelik yol alanının da 8 metre olarak düzenlenmesi yönlerindeki nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 17

İlimiz merkez Saray Mahallesi 5 ada, 9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

           Mevcut çevre teşekkülü ve bahçe mesafeleri değişmeden Saray Mahallesi, 5 ada, 9 parselin Bitişik nizam 4 kat, T2 lejantlı bölümünün Sağlık Tesis Alanı (Bitişik nizam 4 kat, Yençok: 15.00 m.) olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 18

İlimiz merkez Enne Mahallesi 261 ada, 291 parsel alanına yol bağlantısı sağlanmasına yönelik yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Enne Mahallesi, 261 ada, 291 parselin uygulama imar planında bulunan 10 m.'lik yolla bağlantısını sağlamak üzere Üniversite Gelişme Alanı sınırları içerisindeki 321 no.lu parsel alanında 7 metre genişlikte yol alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 19

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi J23b02b1c pafta, 335 ada, 18 parsel alanında yapılan imar planı değişikliğine ilişkin Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarih ve 215 sayılı kararında geçen sürenin uzatılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarih ve 215 sayılı kararında geçen; “...Belediye Meclisinin karar tarihinden itibaren 540 (beş yüz kırk) takvim günü içerisinde inşaata başlanmaması halinde, söz konusu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu plan değişikliğinden önceki imar planının uygulanmasına...” ilişkin kısmın iptal edilmesine;

Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 335 ada, 18 parsel alanında Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 230 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine ilişkin olarak; Belediye Meclisinin karar tarihinden itibaren 2 yıl (730 takvim günü) içerisinde inşaata başlanmaması halinde, söz konusu imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu plan değişikliğinden önceki imar planının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 20

İlimiz merkez Geven Mahallesi 133 ada, 1 parsel alanının 48.360 m²si büyüklüğünde imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Geven Mahallesi, 133 ada 1 parsel alanın 48.360 m²’sinde; her yönden 10’ar metrelik yapı yaklaşma mesafeli, TAKS: ARANMAYACAKTIR, KAKS: 2.00, yençok: 20.00 m yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (Asfalt Üretim Plenti ve Stok Depolama Sahası) ve ilgili kurumlardan gelen görüşlerin plan notu ve hükümleri olarak düzenlenmesine yönelik imar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 21

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Balpınar Nekropolüne yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

          10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 9. Maddesi ile birlikte, düzenlemeye tabi tutulan alanlardaki Resmi Kurum Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Alanı vb. kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, yine anılan kanunla %45 olarak belirlenen Düzenleme Ortaklık Payı hesabına dahil edilmiştir. Bu sebeple, İmar Planı ile kısıtlama getirilmiş gayrimenkullerin kamu kurumları tarafından kamulaştırılmasına ihtiyaç olmayacak ve bu amaçla da kurumların bütçelerine kamulaştırma için ödenek koymalarına gerek kalmayacaktır. Bu bağlamda, İmar Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, aşağıda açıklanan imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra, maksimum 5 yıl içerisinde, 18. Madde İmar uygulamalarının tamamlanarak yerine getirilmesine;

           Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.12.2022 tarih ve 7156 sayılı kararında; “… Kütahya İli, Merkez İlçesi, Parmakören Mahallesi’nde yer alan, Balpınar Nekropolü 1. Ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporunun 2863 sayılı Kanun ve 658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda tashihatla uygun olduğu” belirtilmiştir.

          Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve 7156 sayılı kararı tashihatla ile uygun görüldüğü şekilde; Kütahya, Merkez, Parmakören Mahallesinde yer alan, Balpınar Nekropolü I. ve III. Derece Arkeolojik sit alanına yönelik; 3529 ada 31 parsel alanın I. Derece arkeolojik sit alanı olarak düzenlenmesine, III. Derece arkeolojik sit sınırlarında bulunan 3529 ada 32, 33, 35, 36, 30, 21, 15, 89, 88 parsellerde ise Ayrık nizam 3 kat konut (TAKS: 0.25, KAKS: 0.75) lejantlı alanlar, Park ve yol alanı ile ilgili plan notlarından oluşan koruma amaçlı imar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 22

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Bölükalı Nekropolüne yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve 7155 sayılı kararı ile tashihatla uygun görüldüğü şekilde; Kütahya, Merkez, Parmakören Mahallesinde yer alan Bölükalı Nekropolü ve Yerleşim Alanı III. Derece Arkeolojik sit alanına yönelik; Ayrık nizam 3 kat konut (TAKS: 0.25, KAKS: 0.75) lejantlı alanlar, İbadet Yeri, Özel Eğitim Alanı, Park ve yol alanları ile 3520 ada 353 parselin plansız olan kısmın ağaçlandırılacak alan olarak düzenlenmesi ve ilgili plan notlarından oluşan koruma amaçlı imar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 23

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3783 ada, 2 parsel alanın güneyindeki tescil harici alanda imar planı yapım konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Güveççi Mahallesi 3783 ada, 2 parsel alanın güneyindeki tescil harici alanında; 1510 m² büyüklüğünde (TAKS: aranmayacaktır, E: 1.00, yençok:10.00 m yapılaşma koşullu) Belediye Hizmet Alanı (Su Deposu Alanı), ağaçlandırılacak alan, yol alanı ve ilgili kurumlardan gelen görüşlerin plan notu olarak düzenlenmesine yönelik imar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 24

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 804 adada yer alan, Belediye Hizmet Alanı (Bölge Otoparkı) ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 25

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 586 ada, 19 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Söz konusu 30 Ağustos Mahallesi 586 ada, 19 parsel Mesire Alanının; 2, 3 ve 10'ar metre yapı yaklaşma mesafeli, Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal, Kültürel Tesisler), KAKS: 2.00, Yençok: 16.00 m.- 4 KAT, TAKS: Aranmayacaktır lejantlı alanına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 26

İlimiz merkez Siner Mahallesi 38 ada, 6 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Siner Mahallesi 38 ada, 6 parsel Spor Alanının, TAKS:0.10 KAKS:0.20, Yençok:15,00 metre, 5’er metre yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 27

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 655 ada, 25 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Evliya Çelebi Mahallesi, 655 ada, 25 parsel alanında diğer yapılaşma koşulları değişmeden; TAKS: 0.45, kat adedi 6 kat, yan bahçe mesafesi 4 m. olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 28

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4443 Ada 1 Parselde İmar Planı Değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 29

5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2023 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun 12. maddesi 1. fıkrası "Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı halinde faaliyet gösterenlerden, belediye meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, Hazine bonosu, Devlet tahvili, hisse senedi, gayri menkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır." ve 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yolu ile işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın Ocak ayında Belediye Meclisince belirlenir." hükmü gereğince 2023 yılında uygulanacak teminat bedellerinin;

          2023 yılı kira bedeli 1.036,00 TL. olan işyerleri için 12.500,00 TL,

          2023 yılı kira bedeli 2.072,00 TL. olan işyerleri için 25.000,00 TL,

          2023 yılı kira bedeli 2.210,00 TL. olan 16 no.lu işyeri için 26.600,00 TL,

          2023 yılı kira bedeli 2.487,00 TL. olan 19/A no.lu işyeri için 30.000,00 TL,

          2023 yılı kira bedeli 2.792,00 TL. olan 17 no.lu işyeri için 33.600,00 TL,

          Olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis 1. Başkan Vekili, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili

Abdullah DAMCI

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE