T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi

01.02.2023

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

5. Dönem, 2.Olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Mehmet Buğra BAYDAR, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis 1. Başkan Vekili oturumu açtı.

Serda BAL YILDIZ, Mehmet ÖZKARA’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

            -İlimiz merkez Parmakören, Civli ve Kırgıllı Mahalleleri Yerleşik Alanları çevresindeki imar planlarının iptali,

-İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi 2730 ada, 205 parsel alanında imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2905 ada 13 parselde imar planı değişikliği,

            -Meclis Üyesi Ahmet ACAR’ın meclis üyeliğinden istifası ile boşalan, Etik Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçiminin yapılması,

            -Kütahya Minibüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığının, Denetimli Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki talebi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Bilgilendirme   /

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "....Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." hükmü gereğince, bahse konu atamaların meclisin bilgisine sunulmuştur.

15.01.2023 tarihinden geçerli Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, Görevde Yükselme Sınavı Sonucu asaleten atanan, Enver YURT   Emlak ve İstimlak Müdürü, Osman ORTAÇLI Fen İşleri Müdürü, Bahadır Halil BAHŞİ İmar ve Şehircilik Müdürü, Halit GÜZEN İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü,  Rıza ARSLAN İşletme ve İştirakler Müdürü, Keziban ÇOLAK Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü, Hasan KORKUT Strateji Geliştirme Müdürü, Ali BİLCAN Veteriner İşleri Müdürü, Memiş ÖZÜŞ Yapı Kontrol Müdürü olarak;

20.01.2023 tarihinden geçerli Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Kazanılmış haklar" başlıklı 21. maddesine istinaden asaleten atanan Mehmet ÇOLAK’ın  Park ve Bahçeler Müdürü olarak atanması meclisin bilgisine sunulmuştur.

2- Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ahmet ACAR'ın Başkanlığımıza vermiş olduğu istifa dilekçesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi gereği Meclis Üyeliğinden istifa etmiş ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca boşalan meclis üyesinin yerine Mehmet Buğra BAYDAR'ın görevlendirildiğinin Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 30

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyarınca 2023 yılı Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatleri ile tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 2023 yılında tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine;

Belediye Meclis toplantılarının ayın ilk haftası Çarşamba günleri,  saat 17:30' da yapılmasına;

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6. maddesi “… Ancak ilk haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü toplantı günü olarak belirlenebilir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir.”  hükmü gereğince çarşamba günlerinin tatile rastlaması durumunda takip eden ilk çalışma günü toplantı yapılmasına;

           İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 31

07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a istinaden İtfaiye ve Zabıta Personeline ödenmekte olan fazla mesai ücretinin yeniden belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan  Nüfus verilerine göre, 2023 Yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin bürüt 1.140,00 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 32

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nin hükmü gereğince Canlı Müzik İzin Belgesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından verileceğinden, 2023 Yılı Gelir Tarifesinde belirtilen Canlı Müzik İzin Belgesi Harcının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğine istinaden Canlı Müzik İzin Belgesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince verileceğinden, 2023 Yılı Gelir Tarifesinde belirtilen Canlı Müzik İzin Belgesi Harcının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 33

Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 356 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanarak güncellenen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 34

İlimiz Okmeydanı ve Evliya Çelebi Mahallelerinde mahalle sınırlarının güncellenmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 35

Meyve ve Sebze toptancı halinde bulunan toptancı esnaflarının, 2023 yılı Belediye Gelir Tarifesinde bulunan, Açık Yerler İçin Boş Kasa Yerleri, Hal Giriş-Çıkış ve Tartı Ücretleri ile Hal Giriş Ücretlerinde değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Plan ve Bütçe Komisyonunun yaptığı çalışmalar doğrultusunda belediye gelir tarifesinin 12.1.2. Gelir Kodunda bulunan Açık Yerler İçin Boş Kasa Yerleri (20 m2 İçin), 12.4. Gelir Kodunda bulunan Hal Giriş-Çıkış ve Tartı Ücretleri ve 12.5. Gelir Kodunda bulunan Hal Giriş Ücretlerinin (Aylık Abone) ücretlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Gelir Kodu

Gelirin Yasal Dayanağı
(Kanun, Tüzük, Yönetmelik vb.)

Tarife Konusu

BİRİMİ

2023 Ücret tarifesi
 (KDV Dahil)

12.1.2.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Açık yerler için Boş Kasa yerleri

(20 m² İçin)

TL/Ay

180,00

12.4.1.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Tartım Bedeli (Hal Dışı Kullananlar - Her Bir Tartım İçin)

TL/Tartım

25,00

12.4.2.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Tır Giriş-Çıkış Ücreti

TL/Araç

90,00

12.4.3.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Kamyon Giriş-Çıkış Ücreti

TL/Araç

45,00

12.4.4.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Kamyonet, Pikap, Minibüs, Traktör vb. Giriş-Çıkış Ücreti

TL/Araç

30,00

12.4.5.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Özel Araba, Taksi Giriş-Çıkış Ücreti

TL/Araç

15,00

12.5.

Hal Giriş Ücretleri ( Aylık Abone ):

 

12.5.1.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Tır

TL/Ay

340,00

12.5.2.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Kamyon

TL/Ay

270,00

12.5.3.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Kamyonet, Pikap, Minibüs, Traktör vb.

TL/Ay

225,00

12.5.4.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

Özel Araba, Taksi

TL/Ay

160,00

NOT:

1-Görevli veya alışveriş amacı dışında gelen Resmi Araçlardan giriş ücreti alınmaz.
(Polis-İtfaiye-Maliye-Temizlik İşleri-PTT-Belediyenin Resmi Araçları)
2-Abone ücretleri peşin tahsil edilir. Abonelik ücreti ödenmeden giriş-çıkış yapılamaz.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 36

Kütahya Belediyesi GES 2500 KWE Yapım İşine yönelik finansal desteğin oluşturulması için; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla ya da gayrimenkul teminatı karşılığında Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK ’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN (6)  ret oylarına karşılık;

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Mehmet Buğra BAYDAR, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR,  (23)  kabul oyları sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (e) bendi " Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir." hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (23 kişi) sağlandığından oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 37

Belediye meclisimizin 04.01.2023 tarihli ve 5 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen ilimiz muhtelif mahallelerinde bulunan 4 adet parka isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin görev ve yetkileri Başlıklı 18. maddesi n bendi “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; ...” hükmü gereğince;

Aşağıdaki tabloda belirtilen isimlerin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Parkın Yeri

Verilen İsim

Kirazpınar Mah. 3. Karadeniz Sok.

Cahit Özel

Yıldırım Beyazıt MH. (Engelsiz Park)

Sümeyye Boyacı

75. yıl Mh. (Eski Telekom Binası Yanı)

Prof. Dr. İsmail Karakuyu

Çalca Mh. 3. Çalca Sk.

Şehit Eren Bülbül

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 38

Belediye meclisimizin 04.01.2023 tarihli ve 4 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ilimizde şehir içi yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren denetimli özel halk otobüslerinin 2023 yılı için gelir desteği verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Devlet tarafından verilen gelir desteğine ilave olarak kalan tutarın Belediyemiz tarafından 01.01.2023-31.05.2023 tarihleri arasında ödenmesine, ayrıca ücretsiz binişlerin tamamının Devlet tarafından karşılanması halinde Belediyemizce verilen desteğin sonlandırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 39

5393 sayılı Kanunu’nun 15. maddesi (p) bendi hükmü gereğince, Kütahya Toplu taşımacılık hizmetinde kullanılmak üzere satın alınması planlanan 5 Adet Ultra Hızlı Şarjlı Elektrikli otobüs, bu otobüslere hizmet verecek hızlı şarja imkan veren şarj istasyonları ile portatif şarj cihazı alımlarına yönelik finansmanın sağlanması amacıyla İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla kamu/özel bankalardan ya da gayrimenkul karşılığı, kamu/özel bankalardan ya da Finansal Kiralama (Leasing)  işlemi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e bendi gereğince borçlanma yapılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN (6)  ret oylarına karşılık;

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Mehmet Buğra BAYDAR, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR,  (23)  kabul oyları sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (e) bendi " Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (23 kişi) sağlandığından oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 40

2023 yılı için İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüze bağlı Misafirhane ve Çamlıca Konakları için gelir tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 41

27.04.2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Belediyemize kesin tahsisi yapılan Ilıca Taşevler tesislerinin 02.08.2022 tarihinde Bakanlık Kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda günübirlik tesis alanında konaklama yapılmaması ön görüldüğünden tesisimizin 09:00-24:00 saatleri arasında mangal evi olarak hizmete açılmasını, fiyat listesinin güncellenerek ve belediye gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 42

İçme Suyu Şebeke Servisi ve Kanalizasyon Servisi'nde kullanılmak üzere, 2023 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2023 yılı içerisinde alınması planlanan 4 adet kamyonet aracın taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

4 adet kamyonet aracın 2023 yılı taşıt cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 43

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 200 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Enne Mahallesi, 200 ada, 2 parsel alanında yeniden 18. madde imar uygulaması yapılabilmesi amacıyla; parsel alanı miktarı değişmeyecek şekilde 200 ada, 2 parselin imar hattının düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 44

İlimiz merkez Kumarı Mahallesi 3004 ada 20 parsel ve 3001 ada 242 parsel alanında imar planı ön izin talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 45

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesinde, İlave İmar Planı yapımı ile 30.4 ha.lık alanda ilave – revizyon imar planı hazırlanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda, İmar Kanununun 10. maddesi kapsamında, aşağıda açıklanan imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra, maksimum 5 yıl içerisinde, 18. Madde İmar uygulamalarının tamamlanarak yerine getirilmesi, uygulama imar planları paftalarında; İlave imar planı yapımı araştırma alanı haricindeki imar plansız bölgede, J23B15A2B, J2315B1A-1B-1C-1D paftalarda, “Aksu Su Depoları Tesisleri Koruma Alanı (Yapı Yasaklı Alan)” koşulunun, J23B15B1A paftada DSİ 34. şube Müdürlüğünce 27.12.2022 tarih iletilen Böcü deresinin devamı yatak olduğundan 30 m. genişliğinde dere yatağı koruma alanı (yapı yasaklı alan)  kriterinin,  J23B15B2D paftada, imar planlarındaki Enerji İletim Hattının iptal edilmesi kriterinin, İlave imar planı yapımı araştırma alanı dahilindeki bölgede;  J23B15A2A paftada, DSİ dere yatağı koruma alanının  (yapı yasaklı alan); uygulanması, hava mania planlarının nazım imar planlarına aktarılmasına;

91.86 ha.lık alanda, planlama nüfusunun toplam 3.120 kişi olduğu, brüt nüfus yoğunluğu 45 kişi/ha.lık konut sahaları olan, sosyal teknik altyapı alanları bulunan,  plan hükümleri ve notlarının yer aldığı;  Havaalanı Mania Planı dışındaki bölge; 1. Etap olarak, Havaalanı Mania Planı  içindeki bölge; (İlave Nazım İmar Planı Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde yürürlüğe girecek olan) 2. Etap olarak düzenlenen;   İlave Nazım İmar Planı ile bahçe mesafeleri de belirlenen; min. parsel alanı büyüklüğü 500 m2, TAKS: 0.20, KAKS:0.40, Ayrık Nizam 2 kat – 7.00 metre; koşullarıyla konut alanları, yapı yaklaşma mesafeleri  de belirlenen; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul Alanları ;TAKS: 0.40 , KAKS: 1.40, Yençok: 12.50 metre  - 3 kat, Sağlık, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tes.);  TAKS: 0.50 , KAKS: 1.75, Yençok: 12.50 metre  - 3 kat  İbadet Yeri (İbadethane yapıları yençok:serbest, diğer yapılar için yençok:  12.50 metre  - 3 kat), park, ağaçlandırılacak alan, orman alanı, yol vb düzenlenmesi,  Dere yatağı koruma alanı’nın (yapı yasaklı alan) belirlenmesi, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt koşullardaki ilgili lejandların aktarılması, 4 bölge halinde  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi imar uygulaması yapılacak alan sınırlarının, plan hükümleri ve notlarının düzenlenmesi; yönlerindeki 1. Etap İlave Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 46

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 128 ada, 1 parsel alanına birleşik park alanı ile 30 Ağustos Mahallesi, 561 ada batısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 Siner Mahallesi, 128 ada, 1 parsele birleşik imar planındaki park alanında, 3 ve 8'er metrelik yapı yaklaşma mesafeli, 697 m2'lik Sağlık Tesis Alanı (112 Acil Ambulans İstasyonu), TAKS: Serbest, KAKS: Serbest, Yençok: 5.00 metre, düzenlenmesi, kaldırılan park alanının 1.6 km mesafedeki, 30 Ağustos Mahallesi, 561 ada batısındaki ağaçlandırılacak alanda park alanı düzenlenmesiyle karşılanması,  yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği,  ilgili nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda;

Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 47

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2583 ada, 11 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2583 ada, 11 no.lu parsel alanının batı bölümünde, kaykay pisti, çocuk oyun alanı, büfe, rekreaktif peyzaj v.b. kullanımlarının da yer alabileceği, “Rekreasyon Alanı” düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 48

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 1797 ada bölgesinde ve Hacıazizler Mahallesi, 2618 adanın kuzey bölgesinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Söz konusu 41 parsel alanına bitişik olacak şekilde, imar planında yol ve park alanlarında;

1.791 m2lik, yençok: 11.50 m., Blok Nizam – 3kat, KAKS (emsal):1.40, TAKS: 0.35 koşullarıyla, Belediye Hizmet Alanı   (Yurt ve Tesisleri)  oluşturulması, kuzey kesimde max. 6 m. x10 m. binanın yapılabileceği 3 ve 5 'er metre yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi, dere yatağı tarafında yapı yasaklı bölümün belirlenmesi, “Yapı yasaklı bölümde parsel sınırlarından en az 5 metre mesafe bırakılarak, TAKS: 0.35 değeri dahilinde; sökülüp takılabilir malzemeden yapılar yapılabilir.” şeklinde plan notunun oluşturulması, imar planında azalan park alanlarına karşılık olarak, Hacıazizler Mahallesi, 2618 adanın kuzey bölgesinde,  kuşuçumu yaklaşık 150 metre mesafede ağaçlandırılacak alanda,   kuşuçumu yaklaşık 200 metre mesafede yaya yolu alanında; park alanlarının düzenlenmesi, azalan yol alanına karşılık olarak yol sahalarının belirlenmesi, yönlerindeki; uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 49

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 6389 ada, 1 no.lu, 6390 ada, 1 no.lu; parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği ile İnköy Mahallesi, 1985 (4558/221) parsel alanında ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

7- Belirtilmeyen hususlarda Eskişehir Karayolu Çevresi (İnköy Mahallesi) İlave – Revizyon İmar Planı Plan Hükümleri Geçerlidir.” şeklinde plan hüküm ve notlarının oluşturulması yönlerindeki ilave nazım ve uygulama imar planı yapımının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

İmar planı değişikliği yürürlüğe girmesine müteakip, 6390 ada 1 parsel hakkında;  5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendinde (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmüne göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre satış ihalesi yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 50

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 804 adada yer alan, Belediye Hizmet Alanı (Bölge Otoparkı) ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Söz konusu, Belediye Meclisimizin 01.06.2022 tarih, 231 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren, 3272 işlem numaralı imar planı değişikliğinin uygulanmasının durdurulması, başka bölgelerde Belediye Hizmet Alanının (Bölge Otoparkı) düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği çalışmalarının yapılması hususundan sonra konunun değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 51

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 6407 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 52

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada, 144 no.lu parsel alanının doğusundaki saha ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 53

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2134 ada, 1 parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 54

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1936 ada bölgesinde, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 55

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3723 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 56

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kanalizasyon hatlarına bakım, onarım, yenileme çalışmaları yapılabilecek ve iş makineleri ile çalışılabilecek şekilde hatların korunması, kanalizasyon hattının geçtiği parsellerde 18. madde imar uygulaması sonrasında Belediyemiz lehine irtifak hakkı kurulması, bu parsellerde yapı ruhsatı aşamasında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden görüş alınması kaydıyla; Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada bölgesinde kalan yaklaşık 5.7 hektarlık sahada, kuzey kesimde Ticaret Alanı (TAKS: 0.35, KAKS: 0.70, Yençok: 8.50 m., 2 kat) lejantlı alanlar ve karayolu kenarındaki parsellerde 25 m. yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi, Ticaret alanları min. parsel cephe ve derinlik ölçüsü 40 m., min. parsel büyüklüğü 2.000 m2 koşullarıyla ifraz yapılabilmesine ilişkin plan notu düzenlenmesi; güney kesimde Ayrık nizam 2 kat, TİCK (Ticaret-Konut) (TAKS: 0.35, KAKS: 0.70) lejantlı alanlar, Anaokulu Alanı (TAKS: 0.40, KAKS: 1.20, Yençok: 12.00 m., 3 kat), Belediye Hizmet Alanı (Sosyal, Kültürel Tesis) (TAKS: 0.60, KAKS: 1.80, Yençok: 12.00 m., 3 kat) lejantlı alan, park, yol alanları ve pasif yeşil alanlar düzenlenmesi, pasif yeşil alanlarda DSİ kanalları düzenlenebilmesine yönelik plan notu oluşturulması; 18. madde imar uygulaması yapılacak alan sınırının imar planında gösterilmesi; azalan park alanına karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi 798 ada, 19 parsel alanında imar planında bulunan Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada aynı miktarda Park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda;

Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 57

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 591 ada 178 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 58

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 806 ada 15 parsel ve 1836 ada 161 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun ek madde 8 de; ''Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.” Hükümleri yer almıştır.  Bu sebepten dolayı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 806 ada 15 parsel ve 1836 ada 161 parsel alana ilişkin olarak Yençok:20.00 m. olan imar planı değişikliği talebinin reddine;

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 806 ada 15 parsel ve 1836 ada 161 parsel konut lejantlı alanının, Bitişik nizam 4 kat T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanabilecek yapılaşma) lejantlı alanına dönüştürülmesine ve “Yapı yoğunluğu değişmemek amacıyla, plan değişikliğinden önceki bahçe mesafeleri aynen uygulanacak olup, bu bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz.” şeklinde plan notunun düzenlenmesine yönelik; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 59

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 4408 ada 2 parselin güneyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

21.12.2022 tarih E:98030830-115-4860-27363 sayılı yazımız İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne imar planı değişikliği ile ilgili kurum görüşü sorulmuş olup; 26.12.2022 tarih E: 82522545-754-66828732 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılarında; “… İnceleme neticesinde  söz konusu Gaybiefendi Mahallesi 4408 ada 4 parselde kayıtlı 9260 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2500 m2 sinin %50'si taban alanı kullanıma uygun 'Kütahya Barosu Hizmet Evi' olacak şekilde imar planı değişikliği yapılmasında sakınca görülmemekte olduğu eksilen 2500 m2 okul alanının başka bir alanda karşılanması" şeklindedir.

İmar planında park ve Genel otopark alanı olarak bulunan alanda 2500 m2 lik Kütahya Barosu Hizmet Evi, Taks:0.50, Kaks:1.50, yencok:15.50(4 kat), yol kenarından 8 metre, diğer yönlerden 5'er metre bahçe mesafelerinin düzenlenmesi, azalan park ve Genel Otopark alanına karşılık kuş uçumu yaklaşık 620 metre uzaklıkta bulunan İnköy Mahallesi 4266 ada, 9 parsel alanının kuzeyinde bulunan pasif yeşil alanların park alanı olarak düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 60

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1698 ve 1829 parsellerde imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1698 parsel alanında 3. Sınıf atık Depolama Tesisi alanı, Taks-Kaks aranmayacaktır, yencok:20 metre, 3101 ada 1829 parsel alanında 2. Sınıf Atık Depolama Tesisi alanı,  Taks- Kaks aranmayacaktır, yencok:20 metre,  Orman alanı düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama imar planı; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 61

         İlimiz merkez Parmakören, Civli ve Kırgıllı Mahalleleri Yerleşik Alanları çevresindeki imar planlarının iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Parmakören, Civli ve Kırgıllı Mahallelerinin halihazırda yapılaşmalarının yoğun bulunduğu yerleşik alan sınırları, İmar planı yapımı araştırma sınırına (eski mahalle yerleşik alan sınırı) doğru genişletilerek, İmar planı yapımı çalışmalarında Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen imar planlarına esas görüşler doğrultusunda yapılaşmaya açılmayacak alanlar belirlenerek, Söz konusu Parmakören Mahallesi yerleşik alanı etrafındaki özel mülkiyete konu olmayan Sosyal Donatı amaçlı imar planları ve Koruma Amaçlı İmar Planları haricindeki Nazım ve Uygulama İmar Planlarının, Kırgıllı Mahallesi yerleşik alanı etrafındaki özel mülkiyete konu olmayan Sosyal Donatı amaçlı imar planları haricindeki Nazım ve Uygulama İmar Planlarının ve Civli Mahallesi Yerleşik alanları etrafındaki Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 62

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi 2730 ada, 205 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Parsel malikleri veya vekilleri tarafından Hamidiye Mahallesi, 2730 ada, 205 parsel alanına yönelik imar planı değişikliği teklifi hazırlatılarak Belediyemize müracaat edilmesi halinde konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonumuz tarafından incelenerek, Komisyon raporuyla birlikte değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 63

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2905 ada 13 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 64

            Meclis Üyesi Ahmet ACAR’ın meclis üyeliğinden istifası ile boşalan, Etik Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçiminin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Meclis üyesi Ahmet ACAR'ın 26.01.2023 tarih ve 2624 sayılı dilekçesi ile meclis üyeliğinden istifa etmiş olduğundan;

          Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 121 sayılı kararıyla kurulan Etik Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere (Nisan 2023'e kadar) Meclis Üyesi Mehmet Buğra BAYDAR’ın seçilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 65

Kütahya Minibüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığının, Denetimli Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Yusuf SÖKMEN

Katip

Fuat GÖKÇE