T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi

05.04.2023

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

5. Dönem, 4.Olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Mehmet Buğra BAYDAR, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Bilal YURTTAŞ, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, Banu AKALINOĞLU, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN, Osman VAROL

 

 

Bilgilendirmeler                /

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir" gereğince meclise bilgi verilmiştir.

2- Belediyemiz Meclis Üyelerinden Osman ZEYBEK ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Meclis Üyeliğinden istifa etmiş olduklarından, yeni meclis üyelerimiz Banu AKALINOĞLU ve Osman VAROL görevine başlamış olduğunun meclisin bilgisine sunulmuştur.

3. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki"...Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." hükmü gereğince, 05.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Özel Kalem Müdürü görevinin yanı sıra Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak Celalettin CURCA, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü olarak Yüksel ÇETİNKAYA’nın atamasının meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Mehmet Naci PEKCAN’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

 -İlimiz merkez Kumarı Mahallesi 3001 ada 5 parsel alanında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi,

 -2023 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2023 yılı içeresinde alınacak olan 1 adet Camlı Van aracın 2023 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi,

-Belediyemizin %19 hissedarı olduğu Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.’nin sermaye artırımı,

  Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 98

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, 2022 yılı Faaliyet Raporu konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Abdullah DAMCI’ya bıraktı.

Meclis 1.Başkan Vekili Abdullah DAMCI, hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun önceden üyelere dağıtımının yapıldığını belirterek konuyu müzakereye açtı ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesine istinaden, Kütahya Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporunun yeterliliğine ve ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN, Osman VAROL’un ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Bu arada Meclis 1.Başkan Vekili gündemin 2. maddesinde yapılacak olan gizli oyların sayımı için meclis üyeleri arasından tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyeti için Bilal YURTTAŞ ve Selim KAPLAN’ı görevlendirilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 99

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, gizli oyla, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 üyenin, Belediye Encümen Üyesi olarak seçimi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

            1-Mehmet Buğra BAYDAR, 28 oy,

            2-Hasan ALTAY, 28 oy,

            3-Fuat GÖKÇE, 26 oy ile Belediye Encümen Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 100

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye, en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1-Abdullah DAMCI

            2- Mehmet ÖZKARA

            3-Mehmet Naci PEKCAN

            4-Sami KAPLAN

            5-Osman VAROL'un seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 101

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye, en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1-Ahmet ULUCA

            2-Yusuf SÖKMEN

            3-Banu AKALINOĞLU

            4-Süleyman Rıfkı ACAR

            5-Ruhsen KUMDALI’nın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 102

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Araştırma Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonu’nun beş kişiden oluşturulmasına, Araştırma Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Serda BAL YILDIZ

2-Süleyman ÇANKAYA

3-Mahmut ÖZTAŞ

4-Dilek ASLAN

5- İlyas SİVRİ’nin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 103

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu kurulmasına, Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1- Süleyman ÇANKAYA

            2- Abdullah ERTEKİN

            3- Ercan MERCAN

            4-Elif DEMİRELLİ

            5-Ali DUMAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 104

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu kurulmasına, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1-İlyas BAHAR

            2-Melih ASLAN

            3-Hatice YAKAR

            4-Sami KAPLAN

            5-Ali DUMAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 105

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gençlik ve Spor Komisyonu kurulmasına, Gençlik ve Spor Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- Abdullah DAMCI

2- Fuat GÖKÇE

3- Selim KAPLAN

4- Bilal YURTTAŞ

5- Kemal KAYIHAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 106

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Engelsiz Yaşam Komisyonu Üyeleri seçimi, (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Engelsiz Yaşam Komisyonu kurulmasına, Engelsiz Yaşam Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1-İlyas BAHAR

            2-Serda BAL YILDIZ

            3-Hatice YAKAR

            4-Süleyman Rıfkı ACAR

            5- İlyas SİVRİ’nin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 107

 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Etik Komisyonu Üyeleri seçimi, (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Etik Komisyonu kurulmasına, Etik Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Ahmet ULUCA

2-Hasan ALTAY

3-Ercan MERCAN

4-Süleyman Rıfkı ACAR

5-Osman VAROL’un seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 108

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Estetik Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre incelemek, görüş bildirmek ve uygun olan projeleri onaylamak üzere 1 yıl süre ile görev yapmak üzere beş kişiden oluşan Estetik Komisyonu kurulmasına, Estetik Komisyonunda görev yapmak üzere;

1-Ahmet ULUCA

2-Yusuf SÖKMEN

3-Banu AKALINOĞLU

4-Süleyman Rıfkı ACAR

5-Ruhsen KUMDALI’nın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 109

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu oluşturulmasına, Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Enver ERDOĞAN

2-Melih ASLAN

3-Bilal YURTTAŞ

4-Selim KAPLAN

5-Kemal KAYIHAN’nın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 110

Meclis Üyesi Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın meclis üyeliğinden istifası ile boşalan, Enerji Kentleri Birliğinde Belediyemizi temsilen, yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, 1 yedek üye seçiminin olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Güler Ezgi DOĞAN TURAN'ın yerine, yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere Osman VAROL’un yedek üye olarak seçilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 111

Meclis üyesi Osman ZEYBEK ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN'ın meclis üyeliğinden istifası ile boşalan, Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinde (KÜSHAYKOB) Belediyemizi temsilen, yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üye seçiminin olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 387 sayılı kararıyla seçilen Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğine (KÜSHAYKOB) yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere Birlik Tüzüğünün 8. maddesi hükmü gereğince Banu AKALINOĞLU’nun asil üye olarak seçilmesine, Osman VAROL’un yedek üye olarak seçilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 112

2023 yılı bütçesi ek ödenek konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 113

İlimiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Üniversitenin karşısında bulunan Uydukent bölgesinde yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Üniversitenin karşısında bulunan Uydukent bölgesinde “BİLİMKENT MAHALLESİ” adında yeni bir mahalle kurulmasına;

 “Bilimkent Mahallesi” kurulması ile etkilenen, Geven, Andız, Parmakören, Şair Şeyhi Dumlupınar, Kirazpınar, Civli, Hilalkent, Akkent, İnköy Mahallelerinin sınırlarının ekli haritada olduğu gibi imar planlarına göre güncellenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 114

İlimiz merkez Hilal Kent Mahallesinde 1453 Toplu Konut Sitesi içerisinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hilal Kent Mahallesinde 1453 Toplu Konut Sitesi içerisinde bulunan sokaklara 1. Şahi Sokak, 2. Şahi Sokak, 3. Şahi Sokak, 4. Şahi Sokak, 5. Şahi Sokak, 6. Şahi Sokak, 7. Şahi Sokak, 8. Şahi Sokak, 9. Şahi Sokak, 10. Şahi Sokak, 11. Şahi Sokak, 12. Şahi Sokak, 13. Şahi Sokak, 14. Şahi Sokak, 15. Şahi Sokak, 16. Şahi Sokak, isimlerinin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden İlyas SİVRİ'nin çekimser, Ruhsen KUMDALI, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN, Osman VAROL'un red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 115

Deprem bölgesinde ikamet etmekte olduğu halde, Şehrimize geçici olarak barınmak üzere gelen afetzedelere, konakladıkları meskenler için 31.12.2023 tarihine kadar Sosyal destek amacıyla meskenlerde uygulanan %50 indirimli hilal su kapsamına alınması, su açma-kapama, depozito işlemlerinden herhangi bir ücret tahsis edilmemesi ve Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

31.12.2023 tarihine kadar Sosyal destek amacıyla meskenlerde uygulanan %50 indirimli Hilal Su kapsamına alınmasına, afetzedeler adına yapılacak devir aboneliklerinde geçerli olmak üzere; su açma-kapama, depozito işlemlerinden herhangi bir ücret tahsis edilmemesine ve Gelir Tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 116

İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde Kütahya Belediyesi Afet Lojistik Merkezinin (ALOMER) kurulması ile birlikte bu doğrultuda hazırlanan yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 117

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince, ilimize misafir olarak gelen ihtiyaç sahibi depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplanan şartlı bağışın kabulü konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin, Meclis Görev ve Yetkileri başlıklı (g) bendi "Şartlı bağışları kabul etmek" hükmü gereğince; deprem kentlerinde zarar gören, ilimize misafir olarak gelen ihtiyaç sahibi depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplamda 206.900,00 (ikiyüzaltıbindokuzyüz) TL'lik şartlı bağışın kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 118

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlimiz merkez Siner Mahallesinde bulunan taşınmazların, 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ihalesi ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda mahalle ada parsel ile nitelikleri belirtilen taşınmazların 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi hükmü gereğince;

          2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ihalesi ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

ARSALAR

 

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM (m²)

1

SİNER

6052

11

1.094,82

2

SİNER

6052

10

1.090,77

3

SİNER

6052

6

637,25

4

SİNER

6052

7

630,77

5

SİNER

6052

8

630,42

6

SİNER

6052

1

1.361,94

7

SİNER

6053

6

710,58

8

SİNER

6053

7

689,92

9

SİNER

6053

8

689,92

10

SİNER

6053

9

819,05

11

SİNER

6053

3

689,92

12

SİNER

5997

12

600,21

13

SİNER

5997

11

599,78

14

SİNER

5997

10

600,17

15

SİNER

5997

9

599,88

16

SİNER

5997

8

599,84

17

SİNER

5997

7

600,02

18

SİNER

5997

6

600,02

19

SİNER

5997

5

599,98

20

SİNER

5997

4

600,08

21

SİNER

5997

3

599,80

22

SİNER

5997

2

600,08

23

SİNER

5997

1

498,36

24

SİNER

5997

107

1.774,43

25

SİNER

6054

1

703,20

26

SİNER

6054

5

766,61

27

SİNER

6054

6

647,75

28

SİNER

6054

7

619,90

29

SİNER

6054

8

714,58

30

SİNER

6054

9

522,28

31

SİNER

6054

10

601,76

32

SİNER

6054

11

611,58

33

SİNER

6054

12

675,94

34

SİNER

6054

2

762,38

35

SİNER

6054

3

730,92

36

SİNER

6056

3

697,50

37

SİNER

6056

4

697,31

38

SİNER

6056

9

697,31

39

SİNER

181

8

315,00

40

SİNER

87

16

382,00

41

SİNER

138

7

316,40

42

SİNER

162

15

300,95

43

SİNER

160

7

351,32

44

SİNER

192

10

353,12

45

SİNER

206

12

317,57

 

İŞYERLERİ

SIRA NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

 

1

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

130

25,00

 

2

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

121

110,00

 

3

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

122

143,00

 

4

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

1

438,52

 

5

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

2

438,52

 

6

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

3

438,52

 

7

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

4

438,52

 

8

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

5

438,52

 

9

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

6

438,52

 

10

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

7

438,52

 

11

BOSNA-İ CEDİT

4349/1

ZEMİN

2

332,05

 

 

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 119

Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 310 sayılı Kararı ile kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 120

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi J23.B.10.A.4.B pafta 3944 ada 20 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 121

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta 1836 ada 183 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 122

Atatürk Bulvarı'nın doğu cephesinde bulunan dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Atatürk Bulvarı’nın doğu cephesinde bulunan dükkânların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakati alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 123

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.4 pafta 2677 ada 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.IV pafta 2677 ada 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakati alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 124

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 106 ada 9 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 106 ada 9 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakati alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 125

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta 638 ada 171 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta 638 ada 171 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakati alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 126

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 37 pafta 225 ada 46 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 37 pafta 225 ada 46 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakati alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun belediyeden bu şekilde satın alındığı için, belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 127

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 298 parsel numaralı taşınmazda imar planı yapımı ön izin konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 298 parselde; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak, imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 128

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 3069 parsel numaralı taşınmazda imar planı yapımı ön izin konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 3069 parselde; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak, imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 129

İlimiz merkez Gaybiefendi mahallesi 229 ada 58 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gaybiefendi Mahallesi 229 ada 58 parsel alanının; Ticaret alanı, Taks:0.60, Kaks:1.20, yencok:18.50 m Karayolu kenarından 25 metre, kuzey batı kesiminden 5 metre, doğu kesiminden 10 metre olacak şeklinde yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 130

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4581 ada 382 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İnköy Mahallesi 4581 ada 382 parselde bulunan yukarıda açıklanan alanın; Ticaret alanı (Küçük Sanayi Sitesi de yapılabilir), TAKS-KAKS aranmayacaktır, yencok:18.50 metre olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 131

Üniversite Karşısı Kavşak alanının kuzeyinde Kirazpınar, Andız Mahallelerinde J23B03B2C-3B, J23B04A4A4B-4C4D-1C-1D paftalarda imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Andız ve Kirazpınar Mahallesinde, Üniversite karşısı kavşak alanının kuzeyinde J23B03B2C-3B, J23B04A4A4B-4C4D-1C-1D paftalarda TAKS:0.40, KAKS:1.60, Yencok: 16.50m(4kat) lejantlarıyla, İlkokul Alanı, Ortaokul Alanı, Anaokulu alanı Sağlık Tesisi Alanı, Sosyo Kültürel Tesisleri Alanı, Spor Tesisleri Alanı, Belediye Hizmet alanları, Lise alanı,  İbadet alanları, Resmi kurum alanı, Kültürel tesis alanı, Ayrık Nizam 4 kat, TAKS: 0.26, KAKS: 1.05, konut-ticaret, Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.05  lejantlarıyla, ticaret ve konut-ticaret alanlarının düzenlenmesi, park, yol, ağaçlandırılacak alan,  pasif yeşil alan, orman  ve kavşak alanlarının tasarlanması, 18. madde imar uygulama sınırlarının belirlenerek uygulamanın yapılmasının zorunlu olduğunun plan notlarına aktarılması, Kurum ve Kuruluşlardan gelen görüşler, ilgili mevzuat kapsamında plan notlarının oluşturulması yönlerindeki  1/1000  İlave Uygulama İmar Planı ve değişikliği ile ilgili 1/5000 İlave Nazım İmar Planı ve değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 132

Belediye Meclisimizin 01.02.2023 tarih 59 sayılı karar ile onaylanan 3347 işlem numaralı imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Belediye Meclisimizin 01.02.2023 tarih 59 sayılı kararı ile onaylanan 3347- 3347/A sayılı İşlem numaralı plan değişikliğine yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 133

İlimiz merkez Çalca Mahallesi J24A01B3A-3D,J24A01C2A-2B paftalarda yol alanı imar planı yapımı ve yol alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çalca Mahallesinde bulunan Avrenönü 1. Derece Arkeolojik sit alanının güney kesiminde 6120 ada 3 parsel alanında bulunan Sanayi Sitesi alanına halihazırda bulunan yol alanının 10 metrelik yol alanı olarak düzenlenmesi, imar planında bulunan yol alanlarında kayıklıkların düzenlemesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ve Uygulama imar planı yapımının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 134

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4972 ada 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4972 ada 3 parsel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanının; Resmi Kurum Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Tesisi) TAKS: 0.40, KAKS:1.80, 8’er metre yapı yaklaşma mesafeli, Yençok:18,50 metre şeklinde düzenlenmesine yönelik; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 135

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1444 ve 1445 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1444 ve 1445 adalar bölgesinde; park alan miktarı ile toplamdaki; Belediye Hizmet Alanı +  Otopark (Açık)  alan, miktarları korunacak şekilde, 7 metrelik yolların 10 metre olarak düzenlenmesi, batı kesimde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki, dere yatağına ilişkin Riskli Alan bölümünün park yapılarak, bu bölümden 8 metre yapı yaklaşma mesafesinin tasarlanarak, (İdari–İtfaiye–Teknik Altyapı vb Tesisleri: TAKS:0.45, KAKS:1.50, Yençok:12.00 m. -3 kat) Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi, otopark alanı (açık)  tasarlanması, park ve yol alanlarının düzenlenmesine; ilişkin  uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 136

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1347 adanın güneybatısı ile 1302 adanın doğusundaki bölgelerde, imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1347 adanın güneybatısında  park ve yol alanları bölgesinde,  3’er metrelik yapı yaklaşma mesafeli, 438 m2’lik  Belediye Hizmet Alanı (Sosyal, Kültürel Tesisler) Yençok: 3 kat (12.50 m.) TAKS: Serbest, KAKS: Serbest ile yol sahalarının düzenlenmesi, “BHA’nın zemin katında ticaret kullanımı yer alabilir.” şeklinde plan notunun oluşturulması, kaldırılan park alanının karşılanması için, kuşuçumu 340 metre mesafedeki 1302 adanın doğusunda yer alan pasif yeşil alanda, park alanı ve yol sahaları düzenlenmesine ilişkin  uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 137

Belediye Meclisimizin, 01.02.2023 tarih, 47 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2583 ada, 11 no.lu parsel alanıyla ilgili onaylanan ve askı süresinde bulunan 3342 numaralı imar planı değişikliklerinin düzenlemesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2583 ada, 11 no.lu  parsel alanının batı bölgesinde, kaykay pisti, çocuk oyun alanı, büfe, rekreaktif peyzaj v.b kullanımlarının da yer alabileceği, Rekreasyon Alanı düzenlenmesi, 7 metre ve 14 metre; yapı yaklaşma mesafeleriyle (TAKS: Serbest, KAKS: Serbest, Yençok: 9.50 metre -2 kat) Ticaret Alanının planlanması, Yol Alanının tasarlanmasına;  ilişkin  uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 138

Belediye Meclisimizin, 01.02.2023 tarih, 49 sayılı kararıyla, İnköy Mahallesi, 1985 (4558/221) parsel alanıyla ilgili onaylanan 3344_3, 3344_C numaralı imar planına, askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesi, 1985 (4558/221) parsel alanında, park – yapı yasaklı alanda,  Karayolu tarafından 25 metre, diğer kesimlerden 5'er metre yapı yaklaşma mesafeli,  1.967 m2’lik(TAKS: Serbest, KAKS: Serbest Yençok: 12.50 m, 3 kat) Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi, “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri ve ilgili mevzuatı uygulanmalıdır.” plan notunun oluşturulması, imar planında azalan park alanı karşılanması için, yapı yasaklı alanda park alanı düzenlenmesi, yönlerindeki; uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

Karar No: 139

Belediye Meclisimizin, 01.02.2023 tarih, 45 sayılı kararıyla, Hamidiye Mahallesinde onaylanan 3340 numaralı ilave imar planlarına askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hamidiye Mahallesi, 2730 ada, 63 numaralı parsel alanının bulunduğu bölgede, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen, kişi başına düşen sosyal altyapı alan miktarları da uygun olacağından; konut alanları, ibadet yeri, alan miktarları değişmeyecek, belediye hizmet alanı (sos. kült. tes.) azalacak, park alanları artacak şekilde; konut, ibadet yeri, belediye hizmet alanı (sos. kült. tes.), park ve yol alanlarının düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 43. MADDESİ:

Karar No: 140

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos, Siner ve Hacıazizler Mahallelerinde, Kütahya Çevre Yolu Geçişi Germiyan Kampüsü ile Zafertepe Kavşakları arasında karayolları proje alanının, imar planlarına aktarılması ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Çevre Yolu Geçişi Germiyan Kampüsü ile Zafertepe Kavşakları arasında karayolları proje alanının imar planlarında belirlenmesi için,  Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos, Siner ve Hacıazizler Mahallelerinde; Blok Nizam – 5 katlı konut alanı, trafo alanlarının, park ve oyun alanı, Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genişleme Alanı), park, hmax: 8.50 m. (2 kat) ticari tesisler,  Ayrık Nizam 2 kat konut alanı, Fen Lisesi Alanının, bulunduğu bölgede; Karayolu sahasının, yol, park, yeşil alanların düzenlenmesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı– Karayolları Genel Müdürlüğünce Kamulaştırması yapılacak alan sınırının belirlenmesi,  “Karayolları Trafik Kanununa; ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğe, uyulacaktır.” plan notunun aktarılması, yönlerindeki  uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 44. MADDESİ:

Karar No: 141

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 6407 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1 parseldeki söz konusu Cami (İbadet yeri) Alanında 1'er ve 2 metre yapı yaklaşma mesafeli 59 m2’lik trafo alanı düzenlenmesi, Cami (İbadet yeri) Alanında 3'er metre yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 45. MADDESİ:

Karar No: 142

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1873 ada, 480 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 46. MADDESİ:

Karar No: 143

İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 23 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 28 parseldeki Ticaret alanı doğusunda imar planında bulunan Park alanında 14 m2 büyüklüğünde Trafo alanı düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık söz konusu park alanının güneybatı kesimde yol alanına doğru 14 m2 genişletilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31.03.2023 tarih ve 7324 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 47. MADDESİ:

Karar No: 144

İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 25 ada, 89, 91, 92 parseller alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planında 25 ada, 90 parseldeki Bitişik nizam 3 kat konut alanı sabit tutularak; Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 25 ada, 89, 91, 92 parsellerin Bitişik nizam 3 kat konut alanında kalan bölümlerinin yol alanına dönüştürülmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31.03.2023 tarih ve 7338 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 48. MADDESİ:

Karar No: 145

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 620 ada, 32 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 49. MADDESİ:

Karar No: 146

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 222 ada bölgesinde Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanan 3345 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu bölgede öncelikle DSİ tarafından kanal imalatının tamamlanarak, kanalın Felent Çayına kadar bağlantısı sağlandıktan sonra Gaybi Efendi Mahallesi, 222 ada bölgesinde Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanan 3345 no.lu imar planı değişikliği sınırları içerisinde kalan parsellerde dere kret kotu ve yol için kırmızı kot belgesinin olduğu kotlu krokisine göre subasman kotunun belirlenmesi ve yapı (inşaat) ruhsatı verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN, Osman VAROL’un ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 50. MADDESİ:

Karar No: 147

İlimiz merkez Kumarı Mahallesi 3001 ada 5 parsel alanında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Belediyemizce, Bahse konu yaklaşık 500 Ha. Riskli Alanın yerinde dönüşümünün yapılamayacağı, yeni dere güzergahları ve bazı mahallelerin sağlam zeminde konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, İlimiz Merkez Kumarı Mahallesi 3001 ada 5 parsel numaralı 501.034,24 m²lik taşınmazın, 289.161,194 m²lik Belediye Sınırları içerisinde kalan kısmı, ekli haritada gösterilen taşınmazın, 5393 Sayılı Kanunun 73. maddesince; konut alanları ve deprem riskine karşı tedbirler almak üzere ''Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' ilan edilmesi için Cumhurbaşkanınca bu yönde karar alınması amacıyla müracaatta bulunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 51. MADDESİ:

Karar No: 148

2023 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2023 yılı içeresinde alınacak olan 1 adet Camlı Van aracın 2023 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından 2023 yılında alınması öngörülen bir adet camlı van hizmet aracının finansman kaynağı özkaynak olarak T2 cetveline eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 52. MADDESİ:

Karar No: 149

Belediyemizin %19 hissedarı olduğu Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.’nin sermaye artırımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin %19 hissedarı olduğu Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.'’nin 04.01.2023 tarihli yönetim kurulunun 1/23/1 sayılı raporunda; Kütahya Belediyesi hisselerinin %6'sının devri için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesi ve 20.000.000,00 TL sermaye artırımına gidilmesi kararı alınmıştır.

Belediyemizin payına düşen hisse devri sonrasındaki kalan %13’lük hissesinin 2.600,000,00 TL (ikimilyonaltıyüzbin) tutarında artırılmasına  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE