Meclis Toplantı Tarihi

03.05.2023

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

5. Dönem, 5.Olağan, 1. ve 2. Oturum Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Mehmet Buğra BAYDAR, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, Banu AKALINOĞLU, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN, Osman VAROL

 

Bilgilendirmeler /

1- Kütahya Belediyespor Kulübünün Basketbol, Kick Boks ve Halter Branşlarında başarı gösteren sporculara ödül verilmesi töreni gerçekleştirilmiştir.

2- Belediyemiz projeleri hakkında meclise bilgilendirme sunumu yapılmıştır..

 Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Meclis üyelerinden Yusuf SÖKMEN, Mehmet ÖZKARA, Mahmut ÖZTAŞ’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

           Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 2879, 2880, 2882, 2884, 2885, 2886 ve 2932 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı yapımı,

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3108 ada 205, 216, 217, 221 ve 222 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı yapımı,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 150

Belediyemiz 2022 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesine istinaden, 5 maddeden ibaret Kesin Hesap Kararnamesi madde madde okunmuş ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

              GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 151

Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarih ve 112 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı bütçesi ek ödenek konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gelir, Gider ve Finansman Tabloları aşağıda gösterildiği şekilde 2023 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek yapılmasına İşaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN ve Osman VAROL’un çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

AKTARMA CETVELİ

SIRA

KURUM KOD

KURUM ADI

F.K

FONK KOD

EKO KOD

BÜTÇE TERTİBİ

İlave

1

46.43.02.10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

5

01.03.9

03.05.

Hizmet Alımları

600.000,00

2

46.43.02.41

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

5

01.03.9

01.03

İşçiler

425.000,00

3

46.43.02.41

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

5

01.03.9

03.05.

Hizmet Alımları

1.430.000,00

4

46.43.02.50

Etüd Proje Müdürlüğü

5

06.2.

03.05.

Hizmet Alımları

450.000,00

 

46.43.02.50

Etüd Proje Müdürlüğü

5

06.2.

06.07.

Gayrimenkul Büyük  Onarım Giderleri

15.000.000,00

5

46.43.02.31

Fen İşleri Müdürlüğü

5

04.3.3.

01.03

İşçiler

1.900.000,00

6

46.43.02.31

Fen İşleri Müdürlüğü

5

04.3.3.

03.05.

Hizmet Alımları

8.950.000,00

7

46.43.02.51

Hal Müdürlüğü

5

04.9.9

03.05.

Hizmet Alımları

600.000,00

8

46.43.02.35

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

5

04.9.9.

03.05.

Hizmet Alımları

1.400.000,00

9

46.43.02.37

İtfaiye Müdürlüğü

5

03.2

03.05.

Hizmet Alımları

720.000,00

10

46.43.02.49

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

5

10.9.

03.05.

Hizmet Alımları

265.000,00

11

46.43.02.38

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

5

08.9.9.

03.05.

Hizmet Alımları

860.000,00

12

46.43.02.53

Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü

5

01.3.9

01.03

İşçiler

3.825.000,00

13

46.43.02.53

Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü

5

01.3.9

03.05.

Hizmet Alımları

8.500.000,00

14

46.43.02.34

Mali Hizmetler Müdürlüğü

5

01.1.2

01.03

İşçiler

950.000,00

15

46.43.02.34

Mali Hizmetler Müdürlüğü

5

01.1.2

03.05.

Hizmet Alımları

450.000,00

16

46.43.02.02

Özel Kalem Müdürlüğü

5

01.1.1.

01.03

İşçiler

425.000,00

17

46.43.02.02

Özel Kalem Müdürlüğü

5

01.1.1.

03.05.

Hizmet Alımları

50.000,00

18

46.43.02.39

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

5

08.1

01.03

İşçiler

950.000,00

19

46.43.02.39

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

5

08.1

03.05.

Hizmet Alımları

5.950.000,00

20

46.43.02.40.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

5

10.7.

03.05.

Hizmet Alımları

175.000,00

21

46.43.02.42.

Su ve Kanaliazyon İşleri Müdürlüğü

5

06.3.

01.03

İşçiler

3.400.000,00

22

46.43.02.42.

Su ve Kanaliazyon İşleri Müdürlüğü

5

06.3.

03.05.

Hizmet Alımları

10.650.000,00

23

46.43.02.44.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

5

05.1.

01.03

İşçiler

950.000,00

24

46.43.02.44.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

5

05.1.

03.05.

Hizmet Alımları

5.800.000,00

25

46.43.02.45.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

5

04.5.9.

03.05.

Hizmet Alımları

400.000,00

26

46.43.02.45.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

5

04.5.9.

06.01.

Mal Mamul Alımları

50.000.000,00

27

46.43.02.46.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

5

07.4

03.05.

Hizmet Alımları

705.000,00

28

46.43.02.33.

Yapı Kontrol Müdürlüğü

5

06.1

03.05.

Hizmet Alımları

190.000,00

29

46.43.02.18.

Yazı İşleri Müdürlüğü

5

01.3.9

03.05.

Hizmet Alımları

450.000,00

30

46.43.02.47.

Zabıta Müdürlüğü

5

03.9.9

03.05.

Hizmet Alımları

820.000,00

31

46.43.02.35

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

5

04.9.9.

03.01.

Üretime Yönelik Mal Malzeme Alımlar

9.000.000,00

32

46.43.02.35

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

5

04.9.9.

03.02.

Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları

3.000.000,00

33

46.43.02.35

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

5

04.9.9.

03.07.

 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım
Ve Onarım Giderleri

12.150.000,00

 

TOPLAM        

151.390.000,00

2-EKONOMİK KODLARA GÖRE GELİR EK ÖDENEK

Sıra No

BÜTÇE KODU

AÇIKLAMA

TUTARI

1

04.04.

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

5.000.000,00

2

03.01.

Mal ve Hizmet Şatış Gelirleri

24.150.000,00

Toplam Ek Ödenek Karşılığı

29.150.000,00

 

Borçlanma

145.000.000,00

Borç Ödeme

22.760.000,00

Net Borçlanma

122.240.000,00

3-BÜTÇE DENGESİ

Gider Ek Ödenek

151.390.000,00

Gelir Ek Ödenek

29.150.000,000

Borç Ödeme (-)

22.760.000,00

Finansman

145.000.000,00

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 152

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince ilimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 153

Belediye Meclis Üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Osman ZEYBEK’in meclis üyeliğinden istifasıyla boşalan Sağlıklı Kentler Birliği meclis üyeliklerinin yerine, belediye meclisinin 04.08.2021 tarihli ve 230 sayılı kararıyla 2. yedek üye olarak seçilen Süleyman ÇANKAYA’nın asil üyeliğe hak kazanması nedeniyle; Sağlıklı Kentler Birliğinde Belediyemizi temsilen yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere 2 adet yedek üye seçiminin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclis Üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Osman ZEYBEK’in meclis üyeliğinden istifasıyla boşalan Sağlıklı Kentler Birliği meclis üyeliklerinin yerine, Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarihli ve 230 sayılı kararıyla 2. yedek üye olarak seçilen Süleyman ÇANKAYA’nın asil üyeliğe hak kazanması nedeniyle;

           Sağlıklı Kentler Birliğinde Belediyemizi temsilen yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere 1. Yedek üye Selim KAPLAN ve 2. Yedek üye Osman VAROL’un seçilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

                 

               GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 154

Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarihli ve 119 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği taslağının konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediye Meclisinin 07/09/2022 tarih ve 310 sayılı kararı ile kabul edilen, T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

                 

               GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 155

Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarihli ve 116 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde Kütahya Belediyesi Afet Lojistik Merkezinin (ALOMER) kurulması ile birlikte bu doğrultuda hazırlanan yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde Kütahya Belediyesi Afet Lojistik Merkezinin (ALOMER) kurulmasına ve bu doğrultuda hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönergesinin ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.    

                 

              GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 156

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı Kadro İhdas Cetveline (Memur) göre 10573 unvan kodlu 1’inci dereceli Afet İşleri Müdürü kadrosunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (l) fıkrasına göre ihdas edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve ekte sunulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı Kadro İhdas Cetveline (Memur) göre 10573 unvan kodlu 1'inci dereceli Afet İşleri Müdürü kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (l) fıkrasına göre ihdas edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 157

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (L) fıkrası ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro değişikliği başlıklı 11’inci maddesinin 1’inci fıkrası gereğince (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin ve (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro değişikliği başlıklı 11'inci maddesinin 1'inci fıkrası hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (L) fıkrası hükmü gereğince;

(II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile (III) Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 158

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 806 ada, 15 parsel ve 1836 ada, 161 parselde imar planı değişikliği iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Vatandaşın imar planı değişikliğinden vazgeçmesi üzerine tahakkuk edilen İmar Planı Değişikliği inceleme ücretinin %75’inin iptal edilmesi uygun görülmüştür.

           Söz konusu Belediye Meclisimizin 01.02.2023 tarih, 58 sayılı kararıyla onaylanan, 3346 işlem numaralı uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilerek, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 806 ada 15 parsel ve 1836 ada 161 parsellerde; uygulama imar planının değişiklikten önceki haline getirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 159

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2669 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2669 ada 2 parselin Sağlık Tesisi Alanı TAKS:0,60, KAKS:1.60, Yençok:18,00 m. (4 kat), 7 ve 5’er metre yapı yaklaşma mesafeli, “Aile Sağlığı Merkezi+ Sağlıklı Hayat Merkezi+ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılabilir.” şeklinde Plan notunun düzenlenmesine yönelik; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 160

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1010 ada, 7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ek madde 8’de; ''Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz. Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı kanunun 11’inci maddesinde belirtilen bedel tespit esasları gözetilir.'' hükümleri yer almıştır.

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1010 ada, 7 parselin kat artışına yönelik uygulama imar planı değişikliği yukarıda açıklanan nedenlerle talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 161

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1940 ada, 12 parselin bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1940 ada 12 parsel ve 1493 ada 2 parselleri arasındaki 7 metrelik yaya yolunun kapatılması için 85 metrekarelik alanın park alanı olarak düzenlenmesine yönelik; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

   

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 162

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3944 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 6 parsel alanında imar planında bulunan Okul-Eğitim Hizmet Alanı lejantlı (Serbest Nizam, 4 katlı, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Hmax: 16.50 m.) yapılaşma koşullu alana yönelik “Eğitim tesislerinin yanında döner sermaye işletmesi olunması sebebiyle, ticaret tesisleri de yapılabilir.” şeklinde plan notunun düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 163

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 63 parsel alanında Kütahya İdare Mahkemesinin 2020/263 esas-2021/311 sayılı kararının uygulanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarihli ve 107 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Kütahya İdare Mahkemesinin 202/263 Esas - 2021/311 sayılı kararı ile Dava Konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.   

            Yukarıda bahsedilen Kütahya İdare Mahkemesinin 2020/263 esas- 2021/311 sayılı kararının uygulanarak; Gaybiefendi mahallesi 229 ada 63 parselde bulunan Vazo Kule-Seyir Terası, Sosyal Kültürel, ticaret Tesis alanı Taks-Kaks aranmayacaktır, yencok: manıa kodu lejandlı sahanın iptal edilerek park alanı olarak eski haline düzenlenmesi, Hamidiye mahallesi 773 ada 28 parselde düzenlenen park alanının ağaçlandırılacak alan olarak uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 164

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 6190 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çalca Mahallesi 6190 ada 5 parsel alanın doğu kesiminde bulunan 3930 m2'lik kısmının 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi olarak düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 165

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 63 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 166

İlimiz merkez Civli Mahallesi yerleşik Alanı içerisindeki 3820 ada, 1 parsel alanının batısında ve yerleşik alanın güney doğusunda imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Civli Mahallesi Yerleşik Alanı içerisindeki 3820 ada 1 parsel alanının batısında ve yerleşik alanın güney doğusunda 7 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 167

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi yerleşik alanının güney batısında (1.Güveççi Aralığı Sokak Mevki) imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Güveççi Mahallesi Yerleşik Alanının güney batısında 7 metrelik yol alanı düzenlenmesi ve “Orman Alanlarında yol alanları için, izin ve irtifak haklarının alınması gerekmektedir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımımın; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 168

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1873 ada, 480 parselde imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1873 ada, 480 parsel alanının tamamının, 5, 10, 15 ve 25 metre yapı yaklaşma mesafeli, Askeri Alan (TAKS: 0.60, E(KAKS):1.50, Yençok: 5 kat -20 m.) olarak belirlenmesi, “1. Karayolları Trafik Kanununa; ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğe, uyulacaktır. 2. Konut alanlarında yapı yoğunluğunun sabit kalması için, değişiklikten önceki, bahçe mesafeleri, çıkma vb koşulları aynen uygulanacaktır.” plan notlarının oluşturulması yönlerindeki, uygulama imar planı ve değişikliği, ilgili nazım imar planı ve değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 169

İlimiz merkez Siner Mahallesinde, J24A07D4B – 4C, J24A12A1A – 1B, J24A11B2B paftalarda, Kütahya Şehir İçi Dereleri Taşkın Koruma konusunda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki, riskli alanda imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Siner Mahallesinde, J24A07D4B – 4C,  J24A12A1A – 1B,  J24A11B2B paftalarda; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki söz konusu Riskli Alan bölgesinde, imar planı ve değişikliğinin uygulanması kaydıyla, rekreasyon alan miktarı değişmeyecek şekilde, rekreasyon, pasif yeşil alan , yol ve  11 metre genişliğinde Kanal Alanının düzenlenmesi, yönlerindeki, uygulama imar planı ve değişikliği, ilgili nazım imar planı ve değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 170

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 2879, 2880, 2882, 2884, 2885, 2886 ve 2932 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 2879, 2880, 2882, 2884, 2885, 2886 ve 2923 parsellerde TAKS:0.10 KAKS:0.25 Yençok:8.50 metre yapılaşma koşullu, 3 metre yapı yaklaşma mesafeli,  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)”, yol alanı  düzenlenmesi, Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin plan notlarına aktarılması yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapımının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 171

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3108 ada 205, 216, 217, 221 ve 222 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kırgıllı Mahallesi 3108 ada 205, 216, 217, 221 ve 222 parsellerde TAKS:0.10 KAKS:0.25 Yençok:8.50 metre yapılaşma koşullu, 5 metre yapı yaklaşma mesafeli,  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)”, yol alanı  düzenlenmesi, Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin plan notlarına aktarılması yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapımının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

  

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

  

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Kâtip

Özgür MUSLU

Kâtip

Fuat GÖKÇE