BELEDİYE MECLİSİNİN 06.05.2014 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem 2. olağan toplantısı 1 birleşim, 1.ve 2.oturumunu 06/05/2014 SALI günü Saat: 20.00'de Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında, Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-MEHMET ÖZDOĞAN,2-GALİP GÜLTEKİN, 3-CAFER CİHAT CEYLAN,4-BANU AKALINOĞLU,5-ÖMER FARUK DURMAZ, 6-HALİT OĞUZ ATAKAN,7-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ,8-MUSTAFA AYDIN,9-FATMA GÜL, 10-FURKAN YILMAZ,11-MEHMET NACİ PEKCAN,12-RAMAZAN YILDIRIM,13-PINAR AKBULUT,14-SELİM DURMAZ,15-İBRAHİM YACAN,16-MUHAMMET İKBAL GÜNDEM,17-ŞULE UYKUN,18-SALİH ÖZDEN,19-ENVER ERDOĞAN,20-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,21-AHMET ULUCA,22-SERDA BAL YILDIZ,23-NEDİM DELEN,24-CEMAL AYDIN,25-YUSUF SÖKMEN, 26-MERVE ÖZÇINAR GÜL, 27-EROL MERCAN,28-MUSTAFA EROL,29-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 30-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı ve; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 2. fıkrası gereği “Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden yapılan değişiklikler olduğunu belirtti ve; 1-Mehmet ÖZDOĞAN : Belediye Başkan Yardımcı (Atama ) 2-Galip GÜLTEKİN : Belediye Başkan Yardımcı (Atama ) 3-Murat ARIK : Belediye Başkan Yardımcı (Atama ) 4-Elif YILDIZ : Özel Kalem Müdürü 5-İsmail YAŞA : Destek Hizmetleri Müdürü 6-Mustafa ÖZAY : Emlak İstimlak Müdürü 7A.Hakan ÖZİLTÜRK : Fen İşleri Müdürü 8-Bahadır Halil BAHŞİ : İmar ve Şehircilik Müdürü 9-Ümit TULUM : Kültür Sosyal İşler Müdürü 10-H.Hüseyin TUTAR : Mali Hizmetler Müdürü 11-M.Erdem ÖZDOĞAN : Sosyal Yardım İşler Müdürü 12-Ahmet HAŞİMOĞLU : Su ve Kanalizasyon Müdürü 13-Murat GÜNTEKİN : Temizlik İşleri Müdürü 14-Memiş ÖZÜŞ : Yapı Kontrol Müdürü 15-Yılmaz YAMAN : Zabıta Müdürü, olarak göreve atandıklarını Meclisin bilgisine sundu. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin geçici maddelerine ilişkin komisyon raporunun müzakeresi, -Milli Savunma Bakanlığının 18.Nisan.2014 tarihli yazılarıyla iletilen, yeni Askeri Hava Alanı Mania Planı ve ilgili kriterlerinin uygulanması, -İNG BANK'ın Belediye Gelirlerinde bank tahsilatı hizmeti verme talebi, -İlimiz, merkez,Yoncalı Mahallesi, 3570, 3617 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kesimlerinin ve tamamı imar yoluna tahsisli olan İkimiz, Enne Mahallesi 3566, 3567 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması, -İlimizde bulunan 24 adet yeni Mahallemizde 1/5000 nazım plan ve 1/1000 uygulama imar planlarının yapım çalışmaları henüz sonuçlanmamış olması sebebiyle,söz konusu 24 adet yeni mahallemizde işlem yapılmış yıkımı gerektiren kaçak inşaatların imar planları tamamlanıncaya kadar yıkımlarının ertelenmesi ve imar planlarının tamamlanması, -Belediye Meclisimizin 08.07.2011 tarih ve 272 sayılı kararının yeniden görüşülmesi, -Belediyemiz tasarrufunda bulunan İlimiz, merkez,Parmakören Mahallesi 3588 ada,1 parsel üzerinde (TOKİ -3)Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan 2+1 konutlardan Engelli vatandaşlarımıza ayrılan 10(on), Muharip-Gazilerimize ayrılan 3(üç), Açık İhale için ayrılan 4(dört) adet Daire olmak üzere toplam 17(onyedi) adet dairenin tasarruf şeklinin belirlenmesi, ./.. (2) -Kül toplama aracı kiralama ücreti, -Sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti, -Şebeke Suyu ücretleri ve Katı Atık Bedelinin tespiti, -Şehir içi Yolcu Taşıma ücretleri, -İlimiz, Menderes Caddesi girişinde ve Defterdarlık önünde bulunan üst geçitlerin yayalar tarafından kullanılmadığı ve görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesi ile İl Trafik Komisyonundan karar alınması kaidesi ile yerlerinden sökülmesi konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. -Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Başkanlığı'nın 06.05.2014 tarih ve 2014/5 sayılı Engelsiz yol ve kaldırımlar konusu ile ilgili soru önergesinin Fen İşleri Müdürlüğü'ne havalesine; -Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Başkanlığı'nın 06.05.2014 tarih ve 2014/4 sayılı Çeşitli Mahallelerde yapılması gereken iyileştirme çalışmaları konusu ile ilgili soru önergesinin Fen İşleri Müdürlüğü'ne havalesine; -Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Başkanlığı'nın 06.05.2014 tarih ve 2014/6 sayılı Yeşil Dalga Uygulaması ve Trafik Işıklarında Sinyalizasyon Sistemi ile ilgili soru önergesinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne havalesine; -Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Başkanlığı'nın 06.05.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Kentimizin temizliği ile ilgili soru önergesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne havalesine oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: Belediye 2013 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye'mizin Analitik Bütçe Esasları'na göre Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanan, 2013 Yılı İdari ve Kesin Hesabı incelenmiş olup; 2013 yılı Gelir Bütçesi 142.605.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup yıl içerisinde ihtiyaç duyulan ek bütçe için 19.705.000,00 TL ilave edilerek 162.310.000,00 TL olarak revize edilmiştir, 137.967.859,12 TL. tahsilat yapılmış ve gerçekleşme oranı % 85,00 olmuştur. 2013 yılı içerisinde toplam tahakkuk ve devreden tahakkuk dağılımı aşağıdaki gibidir. 2012 yılından devreden tahakkuklar : 25,738,668.63 2013 yılına ait tahakkuklar : 162,020,485.63 2013 yılı Toplam Tahakkuk : 165,493,256.82 2014 yılına devreden tahakkuklar : 26,370,242.11 2013 yılı Finansman Bütçesini; 15.585.000,00 TL borçlanma, 5.105.000,00 TL. Borç ödeme ödeneği konulmuştur. 2013 yılı sonunda, 4.506.644,82 TL borçlanma gerçekleşmiş olup, 6.736.712,07 TL borç ödemesi yapılmıştır. Sonuç olarak 2013 yılında 2.230.067,25 TL. net borç ödenmiştir. 2013 Yılı gider bütçesi olarak 147.500.000,00 TL tahmin edilmiş olup ilave olarak yıl içerisinde 25.290.000,00 TL Ek Bütçeye ihtiyaç duyularak 172.790.000,00 TL olarak revize edilmiştir, 2013 yılı gider gerçekleşme tutarı 156.146.167,11 TL olarak gerçekleşmiştir, geriye kalan 16.643.832,89 TL ödenek iptal edilmiştir. 2013 yılı gider bütçe gerçekleşme oranı % 90,37 olmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, Mahalli İdareler ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre hazırlanan 2013 yılı idari ve Kesin Hesaplarının aynen kabulüne yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un 4.maddesi gereği , gizli oyla Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine 5 asil 5 yedek üyenin ve Murakabe heyetine 5 asil 5 yedek üyenin seçilmesi konusu olduğunu belirten Meclis Başkanı Ticaret ve Sanayi Odasından Fatih ALKIŞ, Ziraat Odası Başkanlığından M.Emin BAŞYİĞİT' in temsilci olarak katıldıklarını belirtti ve bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu gizli oylamaya sundu.(Oylar kullanıldı, Oyların tasnifi için Meclis Üyelerinden Ali KORKMAZ ile Selim DURMAZ görevlendirildi. Oylar tasnif edildi ve gizli oylama sonuçları açıklandı.) ./.. (3) 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un 4.maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda; Çiftçi Malları Koruma Meclisi Üyeliğine (4 yıl süre ile)/ 1-) Kadir MANDAL 30 oy, 2-) Bahattin GÜMÜŞ 30 oy, 3-) Orhan ERCAN 30 oy, 4-) Ali CESSUR 30 oy, 5-) Hilmi SÖĞÜT 30 oy'la ASİL üyeliğe; 1-) M.Emin BAŞYİĞİT 30 oy, 2-) Hüseyin KURU 30 oy, 3-) Osman NAMLI 30 oy, 4-) Süleyman ÖZDEMİR 30 oy, 5-) Hüseyin AKBUNAR 30 oy'la YEDEK üyeliklere seçildiler. Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Üyeliğine (4 yıl süre ile)/ 1-) M.Ali GÖK 24 oy, 2-) Mustafa AKBABA 24 oy, 3-) Ahmet KOMAÇAV 24 oy, 4-) Mehmet ŞENTÜRK 24 oy, 5-) İlyas YILMAZ 24 oy'la ASİL üyeliğe, 1-) Osman KELEŞ 24 oy, 2-) Yaşar BAL 24 oy, 3-) H.Hüseyin EMEKSİZ 24 oy, 4-) A.Osman BUNAR 24 oy, 5-) H.İbrahim DARÇIN 24 oy'la YEDEK üyeliklere seçildiler. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Kadro İhdas Cetvellerinin görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; Belediyemiz memur kadroları 689 adet, sürekli işçi kadroları ise 335 adet olarak belirlenmiştir. Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ekte sunulan Kadro İhdas Cetvelinin aynen kabulüne yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014 Mali yılı Bütçe Kanunu K Cetvelinin “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün, Belediyelerle ilgili 1.fıkrası uyarınca, trafik zabıtası olarak görev yapan İsmail ŞEN'e fazla mesai ücretinin ödenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Resmi Gazete'nin 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 2014 Yılı Bütçe Kanununun K Cetveli "Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadro olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline belediye meclis kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 100.001-250.000'e kadar olanlar için 276,00.- TL'yı geçemez” denilmektedir." hükmü gereğince; Başkanlık Makamı'nın 01.04.2014 tarih ve 1589 sayılı OLUR yazıları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde Trafik Zabıtası olarak görevlendirilen İsmail ŞEN'e, Belediye Meclis Kararı ile ./.. (4) belirlenen, Zabıta ve İtfaiye personeline ödenen 276,00.-TL fazla mesai ücretinin fiilen yaptığı işlerden dolayı ödenmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bankanın JICA kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize Alt Yapı Hizmetleri projenin yapım işi için kullandırılacak Japon Yeni krediye ilişkin Alt Kredi Anlaşması ve eklerinin imzalanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Bankanın JICA kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize ALT YAPI HİZMETLERİ projesinin yapım işi için kullandırılacak Japon Yeni krediye ilişkin Alt Kredi Anlaşması ve eklerini imzalamaya; Bankanın Danışmanlık ve Teknik Hizmet Giderleri Hesap Esasları çerçevesinde belirlenecek giderlerin Belediyemizce karşılanması kaydıyla, krediye konu işin denetiminin Banka ve Belediyemizce müştereken yapılmasına; Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak kredinin teminatı olarak Belediyemiz su gelirleri ile teminata konu su gelirlerinin yetmemesi halinde; belediyenin kira, işgal harcı ve elektrik havagazı tüketim vergisi gelirleri ile diğer gelirleri teminat olarak alınacaktır. Söz konusu gelirlerin yetmemesi durumunda Banka ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının teminat olarak gösterilmesine; Her türlü vergi, resim, harç ve giderleri Belediyemizce karşılanmak üzere, Belediyemiz adına; Bankaca belirlenecek ticari bankanın Belediyemiz yöresinde bulunan şubesinde Teminat Hesabı açılması için gerekli belgeleri imzalamaya ve Belediyemiz adına su gelirlerinin Teminat Hesabına aktarılmasına, söz konusu Teminat Hesabına Banka lehine 1. sırada ve süresiz olarak rehin tesis edilmesi için gerekli evrakı imzalamaya, su gelirlerinin tahsilâtlarını yapan bankalara Belediyemiz gelirlerinin Teminat Hesabına düzenli aktarımının sağlanması için Muvafakatname vermeye ve su gelirlerinin Belediyemizce tahsil edilen kısmına ait muhasebe hesapları altında Teminat Hesabına aktarılmak üzere detay hesapların açılmasına; Bu amaca uygun olarak Belediyeyi borç altına sokabilecek her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya; Belediye ile Banka arasında yapılacak sözleşmenin şartlarını ve borç alınacak kredi miktarını belirlemeye veya kredi miktarını değiştirmeye, gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesi ile kredi vadesinin değiştirilmesini talep etmeye, alınacak kredinin faiz veya komisyonu ile denetim hizmeti giderini kararlaştırmaya; Gösterilen teminatların kredi geri ödemesinde yetersiz kalması halinde, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkulü Bankaya rehin etmeye ve ipotek vermeye; Krediye teminat gösterilen gelirler kaldırılır veya veriliş şekli değiştirilirse, krediden kaynaklanacak geri ödemelerin, her ne ad altında olursa olsun, bu gelirlerin yerine konulacak gelir ve menfaatlerden kanun gereğince dağıtılan payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bakılmaksızın tamamından tahsil edilerek yapılması konusunda Bankaya yetki verilmesine; Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını Bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi Bankaya rehin vermeye; Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya; Yukarıda tespit ve kabul edilen esas ve şartlara göre Banka’dan Japon Yeni kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve eklerinin imzalanması, su gelirlerinin kredinin Teminatı olarak kabul edilmesi ve Teminat Hesabı oluşturulması ve alınacak kredi için her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU ve Belediye Encümeni'nin yetkili kılınmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, 100.Yıl Mahallesinde bulunan Ressam Abdullah TAKTAK parkına büfe yapılıp işletilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Encümenimizin 25.03.2014 tarih ve 689 sayılı kararı gereği Belediye Meclisimize havalesine karar verilen, İlimiz, merkez 100.Yıl Mahallesi'nde bulunan Ressam Abdullah TAKTAK parkına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi (a) fıkrası “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak” ve aynı kanun'un (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, ./.. t (5) belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek” hükümleri uyarınca büfe yapılmasına; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işletilmek üzere kiraya verilmesi, ihale şartlarının belirlenmesi v.b. konularda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: İlimiz,merkez, Gaybiefendi Mahallesi 223 ada, 33 ve 42 parsel,224 ada,4,6,7,8,9 ,10 ve 11 parsel, 1739 ada, 15 ve 41 parsel numaralı taşınmazlarda ve 223 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın ve 1749 ada,41 parsel numaralı taşınmazın bitişiğinde bulunan, yeni belirlenecek hat doğrultusunda parktan ihdas edilecek kesimde yapılacak olan yeni Belediye Hizmet Binası ile ilgili olarak gerekli olduğunda uzlaşma,anlaşma,sözleşme,şartname,protokol imzalanması,satın alma,trampa edilmesi,mülkiyetler Belediyemize geçtikten sonra tasarruf şeklinin belirlenmesi, yapım ihalesine çıkarılması vb. konularda Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, İç Batı Anadolu’ da, İstanbul, İzmir, Antalya ve Konya gibi büyük şehirlere eşit mesafede olup, ekonomik ve ticaret yükünün büyük çoğunluğunu taşıyan önemli bir ulaşım ağı üzerinde bulunmaktadır. Bu konumu, ilimize birçok konuda önem kazandırmaktadır. Şehrimizden geçen yerli yada yabancı turistler veya yatırımcılar, ilimizin tanıtımında ve kalkınmasında etkin bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle Şehrimizin tanıtımının sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için, ilk önce kaliteli bir hizmet ve alt yapı oluşturulması gerekmektedir. Belediyemiz, bu amaca bağlı olarak birçok projenin hayata geçirilmesi konusunda hızlı bir çalışma yapmaktadır. Bu çalışmalardan biri de Belediye Hizmet binası projesidir. Şehrimizin deprem bölgesinde bulunması nedeniyle, depreme dayanıklı, belediyemizin hizmetlerini daha hızlı, etkin ve sistemli bir şekilde verebileceği, bakıldığında şehrimizin tarihi dokusunu yansıtan bir hizmet binasını en kısa sürede hayata geçirmek ilk hedeflerimizdendir. Bu nedenle, İlimiz Gaybiefendi Mahallesi, 223 ada, 33 ve 42 parsel, 224 ada, 4,6,7,8,9,10 ve 11 parsel, 1739 ada, 15 ve 41 parsel numaralı taşınmazlarda ve 223 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın ve 1749 ada, 41 parsel numaralı taşınmazın bitişiğinde bulunan, yeni belirlenecek hat doğrultusunda parktan ihdas edilecek kesimde yapılacak olan yeni Belediye Hizmet binası ile ilgili olarak, gerekli olduğunda uzlaşma, anlaşma, sözleşme, şartname, protokol imzalanması, satın alınması, trampa edilmesi, mülkiyetler Belediyemize geçtikten sonra tasarruf şeklinin belirlenmesi, yapım ihalesine çıkarılması,Belediyemizce yapılması halinde bankalardan kredi anlaşmaları ve gerekli olan sözleşme ve protokollerin imzalanması, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde sözleşme ve protokollerin imzalanması, inşaatın yapımına esas olacak projelendirmelerinin yapılması veya ihaleye verilerek yaptırılması vb. konularda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. 18. ve 34 üncü maddeleri uyarınca Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 09.04.2014 tarih ve 116 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Kütahya Spor Kulübüne yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 09.04.2014 tarih ve 116 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kütahya Spor Kulübüne yardım yapılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonunca değerlendirilmiş ve Meclisimizce görüşülmüş olup; Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün 2014 yılı Bütçesinde Amatör Spor Kulüplerimize yardım amaçlı 250.000,00 ( İKİ YÜZ BİN) TL ödeneği görülmüştür. ./.. (6) 03 /01 /2014 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararıyla Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Amatör spor Kulüplerinden Kütahya’mızı temsil eden 2013- 2014 sezonu Futbolda Bölgesel Amatör Lig 8.grup da ve diğer spor branşlarında faaliyet gösteren KÜTAHYA SPOR KULÜBÜNE 100.000,00(YÜZ BİN) TL nakdi yardım yapılmıştır. Belediyemiz bünyesinde bulunan; KÜTAHYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜNE 50.000,00 (ELLİ BİN) nakdi yardım yapılmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan diğer 20 adet mahalle ve semt AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN her birine 2.500,00 ( İKİ BİN BEŞ YÜZ) TL olmak üzere 50.000,00 (ELLİ BİN) TL nakdi yardım yapılmıştır. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçesinden 200.000,00 TL kullanılmış olup bütçesinde kalan ödenek 39.980,10 TL’dir 2013-2014 futbol sezonun bitmesi ve ilimizi başarıyla temsil eden KÜTAHYA SPOR KULÜBÜ’ müzün 6111 Sayılı Yasaya göre yapılandırılan borçlarının bozulmaması için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi ( b ) bendi “ Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verilir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurtiçi ve yurtiçi müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclis kararıyla ödül verilebilir” gereğince; 25.000,00 (YİRMİ BEŞ BİN) TL nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 15.01.2014 tarih, 517.99-338 sayılı yazısına istinaden; Belediye Alan Sınırları içerisinde yer alan Aloğlu Köyünün Mahalle olması ve ilgili hususları ihtiva eden, Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih, 19 sayılı Kararının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 15.01.2014 tarih, 517.99-338 sayılı yazısına istinaden; Belediye Alan Sınırları içerisinde yer alan Aloğlu Köyünün Mahalle olması ve ilgili hususları ihtiva eden, Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih, 19 sayılı Kararının değerlendirilmesi konusu incelenmiş olup Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih, 19 sayılı Kararıyla; gerekçeleri de açıklanarak... 1974' te belirlenen günümüzde de devam eden Belediye Alan ve Sınırlarının ve bunlara dayalı iş , işlemlerin uygulanmasına devam edilmesi, iletilen Köy Yerleşik Alanı olduğu belirtilen sahada da , Aloğlu yerleşimi Yerleşik Alanında uygulamaların İdaremizce yapılması, sehven yapılan hata sonucunda tüzel kişiliğinin Köye dönüştüğü görülen Aloğlu Köyünün; Mahalleye dönüşmesi, Mahalle Sınırları olarak Aloğlu Köy Alan Sınırlarının esas alınması hususunun saklı kalması kaydıyla, uygun görülmüştü. Ancak, İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 15.01.2014 tarih, 517.99-338 sayılı yazısında; ...İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.11.1988 tarih ve 43-162 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile Kütahya İli Merkez Belediyesi Hamidiye Mahallesine bağlı Aloğlu Çiftliği ve Cennetoğlu Çiftliği semtlerinin buradan ayrılarak merkezi Aloğlu Çiftliği semti olmak üzere Aloğlu adıyla bağımsız bir köy haline getirildiği,... İçişleri Bakanlığının 18.02.1993 tarih ve 93-43-3 sayılı sınır tasdiki konulu Olurunun bulunduğu,... tüm bilgi ve belgeler tebliğ edilmesine karşın konu ile ilgili Belediyemizce herhangi bir itiraz v.b nin bulunmadığı,...Belediye sınırlarımızın sehven eski hali ile kaldığı, ...hususları açıklanmıştır. Bu nedenlerle; Valilik Makamından onay geldikten sonra uygulanması kaydıyla, Ekli 1/25.000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde; güneydeki Aloğlu Köy Alanının da bulunduğu bölgelerin Belediye Alanlarından çıkartılarak, Bakırlı Tepesinin güneybatı yönündeki mevcut Belediye Sınırı noktası başlangıç noktası olmak üzere, bu noktadan 1758 rakımlı Bakırlı Tepesine, oradan 1764 metre rakımlı İncebel Tepesine, buradan Yellice Tepesine, oradan güney yönde 1295 metre mesafede Arap Mezar Tepesinin güneydoğusundaki noktaya, buradan güneydoğu yönündeki Kalen Deresindeki noktaya, oradan güneydoğu yönünde 1106 metre mesafede Selamsız Çiftliğinin batısındaki noktaya, buradan güneydoğu yönünde sırtları takiben, Konak Pınarı kuzeyindeki mevcut Belediye Sınırı noktasına bağlanmasına, bu noktalarla belirlenen sınırların; yeni Belediye Sınırı olmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (7) GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 512 ada, 10 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 512 ada, 10 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 14.04.2014 tarih, 2913 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçeyle , 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 512 ada, 10 nolu parsel alanında TAKS ın kaldırılarak, yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde, yapılaşmanın verilmesi veya kat adedinin 4 kattan 5 kata çıkartılması yönünde, imar planı değişikliği talebi yapılmıştır. İmar planında yapı ve nüfus yoğunluğu arttığından imar planı değişikliği talebinin reddine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı oturuma 10 dakika ara verilmesini teklif etti ve oturuma 10 dakika ara verildi. İkinci oturuma geçildi.(10 dakika sonra) GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi 22-N-III pafta 5052 , 1970 parsellerde ve 39 pafta 5273 parselde İmar Planı değişikliği konularının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi 22-N-III pafta 5052 , 1970 parsellerde ve 39 pafta 5273 parselde imar planı değişikliği konuları incelenmiş olup; 07.01.2014 tarih 470-103 sayılı dilekçe; “İnköy Mahallesi 39 pafta 5273 parsel numaralı taşınmazın sahibiyiz. Parselimize İmar durumu almak için 13.12.2013tarih 8020 sayılı dilekçe ile başvurmuş bulunmaktayız. İmar Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2014 tarih 8020-209 nolu yazılarında, imar plan notlarında”Plan onama sınırından önce onaylı imar planlı alanlar haricindeki sahalarda, 18. Madde imar uygulaması yapıldıktan sonra inşaat ruhsatının verileceği belirtilmiştir. Ön taraftaki parselimizin imar planı daha önce yapılarak, parselasyon haritaları onaylanmış ve de inşaat ruhsatını alarak faaliyetimize devam etmekteyiz. Arka kısımdaki parselimiz ile alakalı 2005 yılından beri Belediyemizin imar çalışmalarını beklemekteyiz. İmar planı kesinleşmiş, fakat 18. Madde imar uygulaması yapılmadığı için, biz düşündüğümüz projeleri hayata geçirememiş ve de 2005 yılından beri mağdur durumda kalmaktayız. Daha fazla mağdur kalmamız için, düşündüğümüz projeleri hayata geçirmek için, ruhsatlı tesisler yapabilmek için, imar plan notundaki 18.madde şerhinin kaldırılmasını talep etmekteyiz. Gerekirse 18. Madde de terk edeceğimiz oranı parsel içinden veya dışından terk edeceğimizi belirtmek isteriz. Gerekli plan notunun kaldırılmasını veya ada bazında imar uygulamasının yapılması için tarafımıza izin verilmesini talep etmekteyiz.” şeklindedir. 11.02.2014 tarih 4089-896 sayılı dilekçe de “İnköy Mahallesinde bulunana, tapunun 22 N III pafta 5052 parsel ile 29 pafta 1970 parsel numaralı taşınmazın sahibiyiz. Parselimize İmar durumu almak için, 21.01.2014 tarih 1804 sayılı dilekçe ile başvurmuş bulunmaktayız. İmar Şehircilik Müdürlüğü imar plan notlarında”Plan onama sınırından önce onaylı imar planlı alanlar haricindeki sahalarda, 18. Madde imar uygulaması yapıldıktan sonra inşaat ruhsatının verileceği belirtilmiştir. 5052 parselimizin imar planı daha önce yapılarak, parselasyon haritaları onaylanmış ve de inşaat ruhsatını alarak faaliyetimize devam etmekteyiz. İmar Planı kesinleşmiş, fakat 18.madde İmar Uygulaması yapılmadığı için, biz düşündüğümüz projeleri hayata geçirememiş ve de 2005 yılından beri mağdur durumda kalmaktayız. Daha fazla mağdur kalmamız için, düşündüğümüz projeleri hayata geçirmek için, ruhsatlı tesisler yapabilmek için, imar plan notundaki 18. Madde şerhinin kaldırılmasını, mevcut ruhsatlı yapıların korunmasın, arasındaki imar hattının kaldırılmasını, KAKS:1.00, Hmax:8.50 m(2kat), K.D.Kİ.A olmasını talep etmekteyiz. “şeklindedir Yukarıda açıklanan ilgi dilekçeler etüd edilmiştir. Eskişehir Karayolu çevresinde Uygulama İmar Planı notlarında; 18. Madde İmar Planı yapıldıktan sonra inşaat ruhsatı verilecektir şeklinde plan notu bulunmaktadır. Eskişehir Karayolu Çevresinde 18.madde İmar Uygulaması yapılacağından dolayı imar planı değişiklikleri ve 18. Madde imar uygulaması iptali talebinin reddine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (8) GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin 31.03.2011 tarih, E: 2010/797, K: 2011/334 sayılı kararına istinaden; Belediye Meclisinin 02.03.2010 tarih ve 149 sayılı, 04.05.2010 tarih ve 218 sayılı, 06.04.2010 tarih ve 193 sayılı kararları ve ilgili imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin 31.03.2011 tarih, E: 2010/797, K: 2011/334 sayılı kararına istinaden; Belediye Meclisinin 02.03.2010 tarih ve 149 sayılı, 04.05.2010 tarih ve 218 sayılı, 06.04.2010 tarih ve 193 sayılı kararları ve ilgili imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup; Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 22.04.2014 tarih, 269 sayılı yazısı ekinde Danıştay 6. Dairesi’nin E: 2011/6580, K: 2014/1365 sayılı kararı iletilmiştir. Söz konusu kararda; “...Eskişehir 2. İdare Mahkemesince verilen 31.03.2011 tarihli, E: 2010/797, K: 2011/334 sayılı karar ve dayanağı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına...” karar verildiği belirtilmektedir. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin 31.03.2011 tarih, E: 2010/797, K: 2011/334 sayılı kararında ise; “...Dava dosyasının incelenmesinden, Kütahya İli, Merkez, Maltepe Mahallesi sakinleri olan davacılar tarafından; mahallelerinde bulunan park alanının kaldırılarak belediye hizmet (idari, ticari, sosyo-kültürel vb. tesisler) alanı olarak belirlenmesini içeren imar planı değişikliğine yapılan itirazın reddine ilişkin 04.05.2010 gün ve 218 sayılı belediye meclis kararı ile 19.N.4 ve 19.M.3 paftalardaki dere yatağının park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 06.04.2010 gün ve 193 sayılı belediye meclis kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, Mahkememizin 06.10.2010 günlü ara kararı ile getirtilen bilgi ve belgelerden, 1/1000 ölçekli imar planında dere yatağı iken park alanı olarak değiştirilen alanın 1/5000 ölçekli planda ağaçlandırılacak alan, çocuk bahçesinin kuzeybatı kısmında Belediye Hizmet (idari, ticari, sosyo-kültürel vb. tesisler) alanı olarak değiştirilen alanın ise 1/5000 ölçekli planda halen çocuk bahçesi alanı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, 1/5000 ölçekli plana aykırı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin işlemlerde yukarıda anılan mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı gibi belediye hizmet (idari, ticari, sosyo-kültürel vb. tesisler) alanı şeklinde yapılan değişiklikte de sözkonusu taşınmazın hangi nedenlerle, hangi kullanıma tahsis edileceği yolunda kesin bir açıklık içermemesi ve dolayısıyla kamu yararına uygunluk denetimini olanaksız kılması nedeniyle hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline...” karar verildiği belirtilmektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerle; Belediye Meclisimizin 02.03.2010 tarih ve 149 sayılı kararı, 04.05.2010 tarih ve 218 sayılı kararı, 06.04.2010 tarih ve 193 sayılı kararının ve ilgili imar planı değişikliklerinin (2029_1_2 nolu ve 2056 nolu değişiklikler) iptal edilmesi; söz konusu imar planı değişikliklerinden önceki imar planlarının ve Belediye Meclisimizin 03.08.2010 tarih ve 357 sayılı kararı ile onaylanan 2081_2 nolu imar planı değişikliğinin uygulanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yoncalı, 50.K.1.A pafta, 161 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Yoncalı, 50.K.1.A pafta, 161 ada, 1 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; 25.02.2014 tarih ve 1587 kayıt nolu dilekçe, ilgili dokümanlar ve dosyası etüd edilmiştir. Yoncalı, 50.K.1.A pafta, 161 ada, 1 parselde uygulama imar planında 5 metre ön, 3 metre yan bahçe alanlı, Ayrık nizam 2 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parsel alanının bulunduğu sahada 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. İmar planı değişikliği ile nüfus yoğunluğu azalmakta olup, yapı yoğunluğu değişmemektedir. Aşağıda açıklanan uygulama imar planı değişikliğinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında uygun olduğu, belirlenmiştir. Yoncalı, 50.K.1.A pafta, 161 ada, 1 parselde konut lejandının Otel Tesisleri Alanına dönüştürülmesi, “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, ./.. (9) Otel Tesisleri Alanı uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 51 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 51 parselde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; 18.02.2014 tarih, 1164 kayıt nolu ve 05.03.2014 tarih, 1747 kayıt nolu dilekçeler, ilgili dokümanlar ve dosyası etüd edilmiştir. Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 51 parselin doğusunda, 8 metrelik yol tarafında, cep şeklindeki yaya yolu alanında imar planı değişikliği yapılarak bu alanın konut alanına dahil edilmesi istenmektedir. Talep edilen imar planı değişikliğinin yapılması halinde; konut alanı miktarı artacak, yol alanı miktarı azalacaktır. Bu nedenlerle, söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine; İmar planlarımızda bulunan cep şeklindeki yaya yollarının revizyon imar planları kapsamında değerlendirilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Evliya Çelebi Mahallesi, 21.L.3 pafta, 627 ada, 29 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 21.L.3 pafta, 627 ada, 29 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 31.03.2014 tarih ve 2603 sayılı yazısı; “Ekte planı bulunan Hastanemiz Ana Bina batı kısmındaki 10 metre yaklaşma mesafesinin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılması...” şeklindedir. Evliya Çelebi Mahallesi, 21.L.3 pafta, 627 ada, 29 parselde uygulama imar planında SSK Hastanesi lejandlı saha bulunmaktadır. 29 nolu parsel alanı; yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Sağlık Alanları lejandlı sahada kaldığından, Nazım İmar Planı değişikliğine gerek olmadığı tespit edilmiştir. Evliya Çelebi Mahallesi, 21.L.3 pafta, 627 ada, 29 parselde hastane alanının batı kısmındaki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin, ekli vaziyet planında gösterilen bölümde, kaldırılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: Bitişik Nizamlı İmar Adalarında bahçe alanlarının düzenlenmesine ilişkin plan notunun düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Bitişik Nizamlı İmar Adalarında bahçe alanlarının düzenlenmesine ilişkin plan notunun düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği, konusu incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; “Uygulamalarda problemlerin olmaması, standartın sağlanması amaçlarıyla, imar planlarında yapı yaklaşma mesafeleri, yapı kitlesi v.b belirlenmeyen Bitişik Nizamlı İmar Adalarında; imar adasının tüm cephelerinde bitişik olarak bina cephelerinin devamlılığının gerçekleştirilmesi için, parselasyondan kaynaklanan (2 metrelik) iç bahçe ahenk teşekkülüne uyulmak kaydıyla, yan bahçe mesafeleri bırakılmayarak, köşe başı parsellerde komşu köşe başı parsel tarafında (yan komşu parsellerden gelen köşedeki bahçe alanı haricinde) yapı yaklaşma mesafesi bırakılmadan, birleştirilerek uygulamalar yapılacaktır. Ancak; Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin en son şekliyle yürürlüğe girdiği 03/05/2007 tarihinden sonra yan veya arka bahçe mesafesi bırakılarak yeni yapı ruhsatı almış bina olması halinde ; bu yapının komşu parseline verilecek yeni yapı aynı şekilde yan veya arka bahçe mesafesi bıraktırılarak uygulanacaktır.” şeklindeki plan notunun; ./.. (10) “Uygulamalarda problemlerin olmaması, standartın sağlanması amaçlarıyla, uygulama imar planlarında yan ve/veya arka bahçe yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmeyen Bitişik Nizamlı İmar Adalarında; imar adasının yola bakan tüm cephelerinde bitişik olarak bina cephelerinin devamlılığının gerçekleştirilmesi için, yan bahçe mesafeleri, 2 metre v.b teşekkül bırakılmayarak, köşe başı parsellerde ise köşedeki arka bahçe alanı haricinde yapı yaklaşma mesafesi bırakılmadan, uygulamalar yapılacaktır.” Şeklinde plan notuna dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 506 sayılı kararıyla onaylanan; Ağaçköy Mahallesi Yerleşik Alanı uygulama imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından,verilen bilgiden ve müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 506 sayılı kararıyla onaylanan; Ağaçköy Mahallesi Yerleşik Alanı uygulama imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin; 02.04.2013 tarih, 172 sayılı ve 04.03.2014 tarih, 67 sayılı kararlarıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 96, 97, 98 ve 99 nolu paftalarda onaylanan; uygulama imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından,verilen bilgiden ve müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin; 02.04.2013 tarih, 172 sayılı ve 04.03.2014 tarih, 67 sayılı kararlarıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 96, 97, 98 ve 99 nolu paftalarda onaylanan; uygulama imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 394 ada, 17 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından,verilen bilgiden ve müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 394 ada, 17 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin geçici maddelerine ilişkin komisyon raporunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mimarlar Odası İl Temsilciliğinin 24.04.2014 045/2014 sayılı yazıları İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülmüş ve Meclisimizce değerlendirilmiş olup; Yapılan değerlendirmeler sonucunda Mimarlar Odası İl temsilciliğinin özellikle Hava mania planının uygulanmasının parseller üzerinde yapı ruhsatı alınması konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ve planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin geçici maddelerinde de belirtildiği gibi 01.06.2014 tarihinden önce yeni yapılanma için imar durum belgesi almış olan parsellere 01.06.2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almak için Belediyemize yapılan müracaatlar, 01.09.2014 tarihine kadar yapı ruhsatı almak kaydıyla 01.06.2013 tarihinden önceki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılması, ayrıca bu sürenin, projeleri Anıtlar kurulundan onaylı veya onaylanacak parseller için 01.12.2014 tarihine kadar Yapı Ruhsatı almak şartıyla eski yönetmelikten faydalanmalarına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (11) GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: Milli Savunma Bakanlığının 18.Nisan.2014 tarihli yazılarıyla iletilen, yeni Askeri Hava Alanı Mania Planı ve ilgili kriterlerinin uygulanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Milli Savunma Bakanlığının 18.Nisan.2014 tarihli yazılarıyla iletilen, yeni Askeri Hava Alanı Mania Planı ve ilgili kriterlerinin uygulanması konusu incelenmiş olup; Danıştay Altıncı Dairesinin 2008/3781 nolu Kararı sonucunda ve Milli Savunma Bakanlığının 02.03.2013 tarihli yazılarında belirtilen “Askeri Hava Alanı Mania Planlarının Uygulanması” Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 290 sayılı kararıyla uygun görülmüştü. Söz konusu Mania Planları, Milli Savunma Bakanlığının 18.06.2001 tarihli yazısıyla iletilmişti. Bazı bölgelerde Hava Mania Planı kodlarının, uygulama imar planlarında belirlenen yapı yüksekliklerini kısıtlayarak inşaat yapılmasına engel olduğundan, bu sorunu gidermek amacıyla Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 467 sayılı Kararıyla; ........Kütahya Askeri Hava Alanı; sivil hava ulaşımına açık hava alanı olmadığından, Milli Savunma Bakanlığından uygun görüş alınması kaydıyla, gölgeleme metodunun uygulanarak, yapılaşmaların gerçekleştirilmesi, uygun görülmüştü. Gölgeleme metoduyla ilgili konu, Milli Savunma Bakanlığına 11.11.2013 tarih, 6763 sayılı yazımızla iletilmişti. Milli Savunma Bakanlığı (ANKARA) nın, 18.Nisan.2014 tarihli yazılarında ; 18.06.2001 tarihli yazıyla iletilen, günümüzde de uygulanmakta olan, Askeri Hava Alanı Mania Planı ve ilgili kriterlerinin iptal edildiği, Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan, Yeni Askeri Hava Alanı Mania Planı ve ilgili kriterlerinin uygulanması gerekliliği açıklanmıştır. Yeni Mania Planlarıyla, Doğu – Batı yönünde; 12 km. Olan Mania Planı Alanı, 7.2 km. ye düşürülmüştür. Kapsadığı Alan olarak Askeri Hava Alanı Mania Planının yaklaşık % 75' i iptal edilmiştir. 18.Nisan.2014 tarihli yazıda; Sivil Hava Ulaşımına Açık Olmayan Yalnızca Askeri Kullanımda olan Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Havaalanların da Emniyet Standartları kapsamında yapılacak olan Havacılık çalışmaları ve Gölgeleme Çalışmalarına ilişkin usul ve esaslara yönelik talimat ta iletilmiştir. Bu talimata göre Şemsiyeleme metodu ile mevcut maniadan veya doğal maniadan itibaren negatif % 10'luk azalan bir eğimle gölgeleme yapılabilecektir. - Koruma Amaçlı İmar Planları da dahil olmak üzere; 2001 yılında iletilen Hava Mania Planı ve kriterlerinin İmar Planlarında iptal edilerek, uygulanmaması, bütün 1/1.000 Uygulama İmar Planlarında; 18.Nisan.2014 tarihli yazıyla iletilen Askeri Hava Alanı Mania Planı kriterleri v.b “Yapılaşmalarda Mania Planı Kriterlerine Uyulacaktır.” koşulunun, ara mania çizgi ve kodlarının belirlenerek uygulanması, - Yapılacak imar planları ve revizyon imar planlarında; 18.Nisan.2014 tarihli yazıyla iletilen Askeri Hava Alanı Mania Planı kriter ve koşullarının belirlenmesi, - Gölgeleme Metodu kapsamında çalışmaların hazırlanma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: İNG BANK'ın Belediye Gelirlerinde bank tahsilatı hizmeti verme talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İNG BANK'ın 01.04.2014 tarih ve 464 sayılı yazıları ile; kendi sistemleri üzerinden hizmet aldığı YÖM(Yetkili Ödeme Merkezi) 'leri ile, sorumluluk Bankaları üzerinde olması şartıyla vatandaşlarımızın talebi halinde, hizmet bedeli karşılığında, Belediye Gelirlerinde bank tahsilatı hizmeti vermek üzere Belediyemiz ile protokol imzalama talepleri incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesi (b) fıkrasında “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. “ hükmü; Ve yine aynı kanun'un 15.maddesi (d) fıkrası “Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.” hükmü uyarınca; Belediye Gelirlerinde İNG BANK'ın, bank tahsilatı hizmeti vermesine; İNG BANK ile uzlaşma, anlaşma, sözleşme, şartname, protokol hazırlanması, imzalanması vb. konularda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni' ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (12) GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yoncalı Mahallesi, 3570, 3617 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kesimlerinin ve tamamı imar yoluna tahsisli olan İkimiz, Enne Mahallesi 3566, 3567 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Yoncalı Mahallesi, 3570, 3617 parsel numaralı taşınmazlar mer’i imar planına göre kısmen imar yoluna kısmen de Tarım Alanı’na tahsisli, İlimiz Enne Mahallesi 3566, 3567 parsel numaralı taşınmazlar mer’i imar planına göre imar yoluna tahsislidir. JICA projesi kapsamında İller Bankası kontrollüğünde yapılan Kanalizasyon Şebekesi, akış kotları gereği söz konusu parsellerden geçmektedir. Bu nedenle, mülkiyet sorunlarının çözülmesi amacıyla kısmen imar yoluna tahsisli olan İlimiz Yoncalı Mahallesi, 3570, 3617 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kesimlerinin ve tamamı imar yoluna tahsisli olan İlimiz Enne Mahallesi 3566, 3567 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması gerektiğinden; 5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü; Ve yine aynı kanun'un 69. maddesi “Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir. “ hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince; Aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen söz konusu taşınmazda yapılacak işlemlerin, 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 6 ncı 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :123.593,50 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı:- 2014 yılı: 123.593,50 TL 2015 yılı:- 2016 yılı:- 2017 yılı:- 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 123.593,50 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma İlimiz Yoncalı Mahallesi, 3570, 3617 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kesimlerinin ve tamamı imar yoluna tahsisli olan İlimiz Enne Mahallesi 3566, 3567 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması 2014 123.593,50 TL GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: İlimizde bulunan 24 adet yeni Mahallemizde 1/5000 nazım plan ve 1/1000 uygulama imar planlarının yapım çalışmaları henüz sonuçlanmamış olması sebebiyle,söz konusu 24 adet yeni mahallemizde işlem yapılmış yıkımı gerektiren kaçak inşaatların imar planları tamamlanıncaya kadar yıkımlarının ertelenmesi ve imar planlarının tamamlanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Merkez Ağaçköy, Çalça, Yenibosna, Siner, Alayunt, İkizhöyük, Perli, Kırkılı, İnköy, Parmakören, Bölcek, Dumlupınar, Kirazpınar, Güveçci, Okçu, Sofu, Aydoğdu, Kumarı ve Zığra ./.. (13) köyleri 20.06.2006 Tarihinde çıkan kararname ile köy tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize Mahalle olarak bağlanmışlardır. Bilahare; Andız Geven ,Enne, Çivli ve Yoncalı köyleri 13.05.2010 tarihli kararname ile yine Belediyemize Mahalle olarak bağlanmış ve toplamda 24 adet köyümüz, tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize bağlı Mahalle haline getirilmiştir. Yukarıda bahsedilen 24 adet yeni Mahallemizde 1/5000 nazım plan ve 1/1000 uygulama imar planlarının yapımı İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde devam etmektedir. Plan yapım çalışmaları henüz sonuçlanmamış olması sebebiyle yukarıda bahsedilen 24 adet yeni mahallemizde işlem yapılmış yıkımı gerektiren kaçak inşaatların imar planları tamamlanıncaya kadar yıkımlarının ertelenmesi ve imar planlarının tamamlanmasından sonra konunun İmar Komisyonu ve Belediye Meclisimizde tekrar değerlendirilmesi uygun olacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisi başlıklı 17. maddesinde “Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur” denilmektedir. Yine aynı kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri konulu 18.maddesinin ( c) bendinde İmar planlarını onaylama yetkisi Belediye Meclisine verilmiş olup; İmar planları ile bağlantılı bu konunun, plan yapım çalışmaları henüz sonuçlanmamış olması sebebiyle yukarıda bahsedilen 24 adet yeni mahallemizde işlem yapılmış yıkımı gerektiren kaçak inşaatların imar planları tamamlanıncaya kadar yıkımlarının ertelenmesi ve imar planlarının tamamlanmasından sonra konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonunda ve Belediye Meclisimizde tekrar değerlendirilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 08.07.2011 tarih ve 272 sayılı kararının yeniden görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; - 35 envanter numaralı I.grup korunması gerekli anıtsal mimari örneği PİRİNÇ HANI'nın BUTİK OTEL olarak; - 137 envanter numaralı I.grup korunması gerekli anıtsal mimari örneği LALA HÜSEYİN PAŞA HAMAMI RESTORAN olarak ; - İlimiz Merkez,Börekçiler Mahallesi,Tapunun 58 pafta,372 ada,4,15,16 parseller üzerinde bulunan ,korunması gerekli kültür varlığı tescilli sivil mimari örneği yapıların kullanım fonksiyonlarının hazırlanacak ve Koruma Bölge Kurulundan onaylanacak projelerle belirlenmek üzere ; - İlimiz Merkez,Börekçiler Mahallesi, 52 envanter numaralı I.Grup anıtsal mimari örneği Hazer Dinari Mescidi alanı içerisinde yer alan AŞEVİ BİNASI 'nın "ERGUNİYE MEVLEVİHANESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ" olarak ; Adı geçen taşınmazların Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olup; tescilli taşınmazların Koruma Bölge Kurulundan onaylı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri mevcut olanların mevcut projelerinden istifade edilmesi , Koruma Bölge Kurulundan onaylı projesi olmayan taşınmazların ise Belediyemizce rölöve, restitüsyon , restorasyon projelerinin hazırlatılması ,projeleri hazırlatılan yapıların da restorasyon uygulamalarının Belediyemizce yap-işlet-devret modeli ile restorasyon uygulaması karşılığında Belediyemize tahsisleri istenmiştir. Aşevi binasının Erguniye Mevlevihanesi Kültür ve Sanat Merkezinin tesis edilerek Belediyemiz ve KÜMAKSAD işbirliği ile Erguniye Mevlevihanesi Kültür ve Sanat Merkezi olarak turizmde kullanılması, Vakıflar Genel Müdürlüğü,Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği ve Belediyemiz arasında imzalanacak sözleşme, protokollerle işletilmesinde ortak hareket edilmesi v.b.işlere ilişkin Belediye Encümenince 09.06.2011 gün,1492 sayılı kararı ile uygun görüşle Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve Belediye Meclisimizce 08.07.2011 tarih ve 272 sayılı kararı; “İlimiz merkez, Paşamsultan Mahallesi, tapunun 31 pafta, 137 ada, 3,18,25,26,27,28,29,30, 31,33,34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 ve 52 sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Pirinç Hanı’nın; İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, tapunun 47 pafta, 210 ada, 11 sayılı taşınmazı üzerinde bulunan taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Lala Hüseyin Paşa Hamamı’nın; İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, tapunun 58 pafta, 372 ada, 4,15 ve 16 sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli sivil mimari örneği yapıların; ./.. (14) İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi’nde,taşınmaz kültür varlığı Hezari Dinar Mescidi olarak tescilli tapunun 58 pafta, 318 ada, 15 sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Aşhane binasının; Yukarıda pafta ada ve parsel kayıtları belirtilen ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan tescilli yapılardan rölöve, restorasyon projeleri mevcut olanların mevcut projelerinden istifade edilerek, Koruma Kurulu’ndan onaylı projesi olmayan tescilli taşınmazların ise belediyemizce rölöve, restorasyon projelerinin hazırlatılarak, restorasyon uygulamalarının Belediyemizce yap işlet devret modeli esas alınarak yapılması yönünde Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Belediyemiz adına tahsislerinin istenmesi ve Belediye Meclisinin onayına müteakip işlemlere başlanması Belediye Encümeni’nin 09.06.2011 tarih, 1492 sayılı kararı ile uygun görülerek meclisimize iletilmiştir. Yukarıda adı geçen yapıların Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yap-işlet-devret-modeli ile restorasyon karşılığı istenmesine; İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi’nde,taşınmaz kültür varlığı Hezari Dinar Mescidi olarak tescilli tapunun 58 pafta, 318 ada, 15 sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Aşhane binasının; onarılarak kullanılır hale getirilmesine; Erguniye Mevlevihanesi Kültür ve Sanat Merkezinin tesis edilerek; Belediyemiz ve KÜMAKSAD’ın iş birliği ile ”Erguniye Mevlevihanesi Kültür ve Sanat Merkezi” olarak turizmde kullanılmasına; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği ve Belediyemiz arasında imzalanacak sözleşme, protokollerle işletilmesinde ortak hareket edilmesine, v.b.işler için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Mustafa İÇA’ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.” şeklinde karar alınmış olup; Kütahya Belediyemizin 2014 yılı bütçesinin belediyemize ait tescilli yapılara yönelik olması, Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait PİRİNÇ HANI, Lala Hüseyin Paşa Hamamı, Aşevi binası ve diğer tescilli yapıların restorasyon karşılığında Belediyemize tahsis edilmesi taleplerimizin, Belediye bütçemize ciddi bir yük getireceği, restorasyonunun yapılması karşılığında yap-işlet-devret modeli ile tahsislerinin Belediyemize herhangi bir gelir getirisinin olmaması dolayısıyla, söz konusu taşınmazlara ilişkin Belediye Meclisince alınan 08.07.2011 tarih ve 272 sayılı kararının iptal edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: Belediyemiz tasarrufunda bulunan İlimiz, merkez,Parmakören Mahallesi 3588 ada,1 parsel üzerinde (TOKİ-3)Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan 2+1 konutlardan Engelli vatandaşlarımıza ayrılan 10(on), Muharip - Gazilerimize ayrılan 3(üç), Açık İhale için ayrılan 4(dört) adet Daire olmak üzere toplam 17(onyedi) adet dairenin tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi 3588 Ada, 1 Parsel üzerinde bulunan (TOKİ-3) Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan 2+1 konutlardan (Net:64,00 m²) DY20, DY21, DY22, DY23 Bloklarda bulunan Daireler ile ilgili olarak; Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 536 sayılı kararıyla Zemin Katlarda bulunan -13- adet dairenin Engelli vatandaşlarımıza ve aile fertlerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılmasına karar verilmiş ve 20.Şubat.2014 tarihinde resmi ilanlar yapılıp ihalesi yapılmıştır. İhalede 3(üç) adet daire satılmış ve geri kalan 10(on) adet daire talipli çıkmadığından dolayı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihaleden kaldırılmıştır. Ayrıca, 3(üç) adet Daire Muharip-Gaziler için ayrılmış ve Muharip-Gazilerimizden olumlu veya olumsuz bir cevap alınamamıştır. Sonuç olarak şuanda Belediyemiz tasarrufunda bulunan Engelli vatandaşlarımıza ayrılan 10(on); Muharip-Gazilerimize ayrılan 3(üç); açık ihale için ayrılan 4(dört) adet daire olmak üzere toplam 17(onyedi) adet dairenin tasarruf şeklinin değiştirilmesi için Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 536 sayılı kararının iptal edilmesine; Söz konusu 17 (onyedi) adet dairenin tasarruf şeklinin tespiti, gerekli olduğunda uzlaşma, anlaşma, sözleşme, şartname, protokol hazırlanması, imzalanması vb. hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (14) GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: Kül toplama aracı kiralama ücreti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97.Maddesi “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.'' hükmü gereğince; Belediyemize ait 43 AN 336 plakalı Kül Toplama Aracı Günlük Kiralama Ücretinin 58,50.-TL (KDV dahil) olmasına; Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 499 sayılı kararı ile kabul edilen Belediyemiz 2014 yılı Gelir Tarifesine, aşağıdaki maddenin eklenmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 17.Madde - MAKİNE İKMAL BİRİMİ İŞ MAKİNELERİ KİRALARI 17.28. Kül Toplama Aracı Günlük Kiralama Ücreti 58,50.-TL ( KDV dahil ) GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: Sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizce Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 'nun 49. maddesinin 3. fıkrasında; "Sözleşmeli olarak isdihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro ünvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tesbit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 (%) fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro ünvanları için ise o kadro ünvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur." hükmü gereğince; 2014 Yılında ihtiyaç duyulması halinde yeni sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacaklar için 2014 yılı itibarıyla hesaplanacak ücret tavanını aşmamak kaydıyla ücret tespitine ilişkin, ekli cetvelde sunulan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin aynen kabulüne yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: Şebeke Suyu ücretleri ve Katı Atık Bedeli konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Meclis Üyelerince verilen önerge; “Kentimizde yaşayan birçok vatandaşımız, şebeke suyu ücretlerinin yüksek olduğundan şikayet etmektedir. Normal olarak kullanılan suyun bedeline Atık Su, Katı Atık, Ç.T.V. ve K.D.V. bedelleri de eklendiğinde toplam ücret yaklaşık iki katına çıkmaktadır. Bu nedenle; a) Belediye Gelirler Tarifesinin 20. sırasında gösterilen "Su Tarifeleri" başlığı altında belirlenen su ücretlerinde P oranında indirim yapılması, b)Belediye Gelirler Tarifesinin 21. sırasında gösterilen "Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tesislerinden Yararlanma Ücretleri"başlığı altında belirlenen ücretlerin tamamen kaldırılması, hususlarını arz ve talep ederim.” Şeklinde olup, söz konusu talebin daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: Şehir içi Yolcu Taşıma ücretleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (16) Meclis Üyelerince verilen önerge; “Minibüsçüler, Servis araçları ve Halk otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığı, şehir içi yolcu taşıma ücretlerin artırılması talebiyle, Başkanlık makamına 02/05/2014 tarih ve 57 sayılı yazıyla başvuruda bulunmuştur. Daha önce de aynı taleple verilen dilekçeler Belediye Meclisinde müzakere edilmeden Encümen kararıyla reddedilmiştir. Minibüsçüler ,Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığının yukarıda zikredilen yazısının Belediye Meclisinin gündemine alınması ve müzakere edilmesi hususunu arz ve talep ederiz.” Şeklinde olup, söz konusu talebin daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: İlimiz, Menderes Caddesi girişinde ve Defterdarlık önünde bulunan üst geçitlerin yayalar tarafından kullanılmadığı ve görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesi ile İl Trafik Komisyonundan karar alınması kaidesi ile yerlerinden sökülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Menderes Caddesi girişinde ve Defterdarlık önünde bulunan yaya üst geçitler; Şehrimizin büyümesi ve kentleşmenin ortaya çıkardığı birtakım değişiklikler, ulaşım uygulamalarında yapılan değişiklikler sebebiyle bulundukları yer itibarı ile yayalar tarafından yeteri kadar kullanılamadığından, modern şehircilik ilkelerine uygun nitelikte olmadığından, her seviyede engelli vatandaşlarımızın kullanımında zorluk yaşandığından, şehrimizin estetik görüntüsünü bozduğundan, görüntü kirliliği oluşturduğundan, çağdaş kabuller, tasarım kriterleri ve ulaşım planlaması bakımından yanıt vermede yetersiz kaldığı görülmekte bu nedenlerle yaya üst geçitlerin, güncel, şehircilik, mimarlık ve mühendislik ilkeleriyle birlikte çevreyle barışık, kentsel çevrenin değerlerine uygun, yayaların ve her seviyede engelli grupların tüm konfor şartlarını, hareket özgürlüklerini yerine getirebileceği, tüm mühendislik ve teknolojik olanakların değerlendirilebileceği, çağdaş, akılcı, uygulanabilir, yaya akışını sağlayacak, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere yenilerinin yapılması amacıyla söz konusu üst geçitlerin yerlerinden kaldırılması planlanmakta olup; Konunun İl Trafik Komisyonu'na iletilmesine; İl Trafik Komisyonu uygun görüş bildirmesi durumunda; Mevcut üst geçitlerin her türlü tasarruf şeklinin belirlenmesi konularında Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Kamil SARAÇOĞLU Şule UYKUN İbrahim YACAN BELEDİYE BAŞKANI