BELEDİYE MECLİSİNİN 02.09.2014 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem 5. olağan toplantısı 1 birleşim, 1. ve 2. oturumunu 02/09/2014 SALI günü Saat: 18.00'de Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında, Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-MEHMET ÖZDOĞAN,2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN,5-BANU AKALINOĞLU,6-ÖMER FARUK DURMAZ, 7-HALİT OĞUZ ATAKAN,8-MUSTAFA AYDIN,9-FATMA GÜL,10-FURKAN YILMAZ,11-MEHMET NACİ PEKCAN,12-PINAR AKBULUT,13-SELİM DURMAZ,14-İBRAHİM YACAN,15-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM,16-ŞULE UYKUN,17-SALİH ÖZDEN,18-ENVER ERDOĞAN,19-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,20-AHMET ULUCA,21-SERDA BAL YILDIZ,22-NEDİM DELEN,23-CEMAL AYDIN, 24-EROL MERCAN,25-MUSTAFA EROL, 26-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 27-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 2. fıkrası gereği “Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden Yazı İşleri Müdürü Hidayet TOKUL'un emekli olduğunu ve yerine Sevda ARSLAN'ın görevlendirildiğini meclise bilgi verdi. İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ebubekir ERDOĞMUŞ, Merve ÖZÇINAR GÜL, Ramazan YILDIRIM,Yusuf SÖKMEN'İn izin dilekçelerinin okunmasından sonra izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -İlimiz, merkez,Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 27 parselde imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez, Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez, Gaybiefendi Mahallesi, 40, 41 pafta, 229 nolu adada imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 29-32 pafta, 5383 nolu parselde imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez,Çalca Mahallesinde bulunan ve Belediyemize tahsisli Çalca Mahallesi, 2564 parsel, 2508 parsel,2524 parselde bulunan taşınmazların irtifak hakkı konusu, -Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 (iki) adet ekskavatör iş makinası ile 3 (üç) adet yer dorsesi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet çekici kurtarıcı aracın alınması konusunun müzakeresi -İlimiz Merkez İnköy Mahallesi, 5333 parsel numaralı taşınmazın tahsis edilmesi, -Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde imarlı yapı ruhsatı alacak vatandaşlardan (Yapı/İskan) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 23.Maddesine göre Teknik Altyapı bedeli (Su Kanalizasyon) her bir parselin yoldaki cephesine göre alınacak bedelin müzakeresi, -İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planı değişikliği, -Hisar çevresi ile parkların cadde ve sokakların temizliği, -Kütahya nüfusu ve milletvekili sayısı, - Özel halk otobüsleri hakedişleri ve toplu taşıma ücretleri, -İlimizdeki totem tabelalar, konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: Ekim Ayı Meclis toplantı gününün belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 09.04.2014 tarih ve 107 sayılı kararı ile “Meclis toplantılarının ayın ilk haftası, ayın ve haftanın durumuna göre Salı günleri olmaması durumunda Perşembe günleri yapılması” şeklinde karar alınmış olup; 2 Ekim Ayı Meclis toplantısı 02.Ekim. PERŞEMBE günü ne denk geldiğinden, ertesi gün olan Cuma günü Kurban Bayramı Arefesi olduğundan yarım gün mesai olup, Kurban Bayramı tatiline girildiğinden dolayı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesi “Meclis , resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir.” hükmü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6.Maddesi “..... Meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır. Ancak ilk haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü toplantı günü olarak belirlenir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir.” gereğince, Ekim Ayı Meclis toplantısının resmi tatili takip eden gün olan, 08.EKİM.2014 ÇARŞAMBA günü yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 3.Maddesi uyarınca, Yenibosna ve Perli Mahallelerinde yapılacak olan 22-a uygulaması (Yenileme) işlemlerinde uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, söz konusu yerlerde ikamet eden kişilerden 6'şar adet bilirkişi seçimi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kadastro Müdürlüğü'nün 05.08.2014 tarih ve 65820641-170/2615 sayılı yazılarına istinaden, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 3.Maddesi uyarınca, Yenibosna ve Perli Mahallelerinde yapılacak olan 22-a uygulaması (Yenileme) işlemlerinde uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere,belirtilen şartlara uygun mahalle halkından bilirkişi seçimi konusu incelenmiş olup; 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun, Kadastro ekibi ve komisyonun kuruluşu 3.Maddesi “......Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir.....” hükmü gereğince, Yenibosna ve Perli Mahallelerinde görev almak üzere Bilirkişi olarak aşağıda ismi belirtilen kişilerin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Yenibosna Mahallesinde yapılacak 22-a uygulamalarında görev almak üzere Bilirkişi olarak; 1-)İbrahim TETİK (TC:49126466772) 2-)Seyfi BİLGİHAN (TC:52645348580) 3-)Yaşar BAL (TC:49456455798) 4-)Halil SARIŞIN (TC:49393457824) 5-)Cemal AY (TC:22267454204) 6-)Azime BAL (TC:49432456580) PERLİ Mahallesinde yapılacak 22-a uygulamalarında görev almak üzere Bilirkişi olarak; 1-)Hüdayi ENİGÖL (TC:31418056884) 2-)Muammer AYDIN (TC:30404090628) 3-)Hasan KOYAK (TC:33229996496) 4-)Ali BİLİR (TC:32327026500) 5-)Abdurrahman ÖZDEN (TC:32984004606) 6-)Ramazan TAŞ (TC:32576018226) GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih ve 213 Sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen;11.07.2014 tarih ve 29057 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı'nın Belediye Gelirleri Kanunu 45. seri nolu tebliği gereğince, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun ilgili maddelerinde düzenleme yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 15. maddesi ve 21.maddesinin 1.fıkrasının (III) numaralı bendi, 56.maddesi ve 84. maddesinin 1. fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Kanunu'nda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla şehrimizin semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak hazırlanan ve ekte sunulan gruplandırmaya esas tarifenin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: Belediyemiz Gelir Tarifesinin 16. Hal Birimi Ücretlerinde; Abonelerin giriş için kullandıkları Elektronik Kart Bedelinin yeniden belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesi “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.'' hükmü gereğince; Belediyemiz Gelir Tarifesinde, 16-Hal Birimi Ücretleri’nde; Abonelerin giriş için kullandıkları Elektronik Kart Bedeli Maliyeti: 15,93 TL olduğundan Belediyemiz Gelir Tarifesinde değişikliğe gidilmiş olup; 16.4.2.5 – Abonelerin Giriş için Kullandıkları Elektronik Kart Bedeli 20,00 TL ( KDV dahil ) olarak uygulanmasına ve Gelir Tarifesine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: Servis Araçları Yönetmeliği'nin 11.Maddesi 1/6 ve 1/7 bentlerinde belirtilen ÖZMAL/VİP araçlarına ait yıllık katılım paylarının belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97.Maddesi “ Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.'' hükmü gereğince; 27.06.2014 tarih ve 204 sayılı Belediye Meclisi kararıyla değişikliği kabul edilen Umum Servis Araçları Yönetmeliği değiştirilmiş olup, Kütahya Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği 11.madde’de I/6 ve I/7 bentlerinde belirtilen ÖZMAL/VİP araçlarına ait yıllık katılım paylarının aşağıda tespit edilen fiyat tarifesinin aynen uygulanmasına; Belediyemiz gelir tarifesine aşağıda belirtilen başlıklar altına ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. 30-HATLARI ROTASYONLU KULLANIM İZİN BEDELİ VE KATILIM ÜCRETLERİ; 30.3-DURAK, SİNYALİZASYON, ARAÇ TAKİP, ARAÇ İÇİ KAMERA VE TRAFİK İŞARET LEVHALARINA KATILIM ÜCRETİ ( HER YIL ) 30.3.7- Özmal Servis Araçları 390 TL 30.3.8- VİP Servis Araçları 390 TL GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: Belediyemize ait 2015-2019 yıllarına ait stratejik plan konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 34. maddesi Belediye encümeninin görev ve yetkileri a fıkrası “ Stratejik plân ve yıllık çalışma program ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirme.” gereğince Belediye Encümenimizin 26/08/2014 tarih ve 1848 sayılı kararı ile kabul edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi Belediye meclisinin görev ve yetkileri a fıkrası “Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.” gereğince; 2015-2019 yıllarını kapsayan ve ekte sunulan stratejik planın aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 10. Aktarma Cetveli konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün 31/07/2014 tarih ve 200873667-2806 sayılı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğümüzün 31.07.2014 tarihli ve 51840172.01- 2852 no'lu yazılarına istinaden Ödenek Aktarma Talepleri Ağustos ayı olağan Belediye Meclisi'nde görüşülerek 06.08.2014 tarih ve 257 Sayılı Meclis kararıyla kabul edilmiş olup Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün sehven farklı bütçe kodları bildirmesinden dolayı münakale işlemi yapılamamıştır. 8. Aktarma Cetvelinde 06050707 bütçe kod'lu “Yol Yapım Giderleri” hesabına 6.000.000,00 TL aktarılması gerekirken 1.600.000,00 TL aktarılabilmiş, 4.400.000,00 TL lik kısmın aktarılması gerçekleştirilememiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” Hükmü gereğince; Maddi hatanın düzeltilmesi için Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesindeki; 1 adet Mamul Mal Alımları Tertibinden 2.000.000,00 TL ve 1 adet Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinden 2.400.000,00 TL olmak üzere toplam 4.400.000,00 TL’nin tenzil edilerek; Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesindeki; 1 adet Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Tertibine 3.400.000,00 TL ve 1 adet Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertibine 1.000.000,00 TL olmak üzere toplam 4.400.000,00 TL’nin ilave edilmesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince 10. Aktarma Cetvelinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 11. Aktarma Cetveli konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 22/08/2014 tarih 1354 sayılı yazısı ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün 26/08/2014 tarih 3058 sayılı yazıları gereği, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından 32 adet mezarlığın; duvar, yol, çevre düzenlemesi, bakımı ve onarımı için 2014 yılında 1.235.000,00 TL ödenek ayrılmış ancak teknik eleman yetersizliği sebebiyle ihale çalışmaları başlatılamamıştır. Söz konusu işin ihale çalışmalarının Fen İşleri Müdürlüğünce yapılabilmesi için Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 2014 yılı bütçesinde bulunan bazı ödeneklerin Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarılması gerekmektedir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” hükmü gereğince. Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen; Sağlık İşleri Müdürlüğü bütçesindeki; 1 adet Mamul Mal Alımları Tertibinden 93.000,00 TL ve 1 adet Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Tertibinden 1.235.000,00 TL olmak üzere toplam 1.328.000,00 TL’nin tenziline; Fen İşleri Müdürlüğü bütçesindeki; Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Tertibine 1.328.000,00 TL’nin ilavesine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, 11. Aktarma Cetvelinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanların satışının yapılması için padok fiyatları ve Serbest Hayvan Girişi Bedellerinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 04.10.2014 tarihindeki Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan satışlarının yapılması için ; Padok Fiyatları ve Serbest Hayvan Girişi Bedelleri incelenmiş olup aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. PADOK FİYATLARI: 2014 Yılında Uygulanacak Fiyat Tarifesi Kapalı Alan 300 TL Açık Alan 200 TL SERBEST GİRİŞLER İÇİN : 2014 Yılında Uygulanacak Fiyat Tarifesi Büyükbaş Hayvan için 5,00 TL Küçükbaş Hayvan için 2,50 TL İŞGALİYE HARCI : 2,50 TL NAKLİYE GİRİŞ BEDELİ: 2,50 TL CANLI HAYVAN TARTIMI 5,00 TL OTOPARK 2,50 TL GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: Şehir içi ulaşımda hizmet veren Halk Otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması yönündeki talebin müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimizde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüslerinde taşıma maliyetlerinin yükselmesi, yakıt fiyatlarının artması, taşıma ücretlerinin düşük kalması ve 2012 yılından beri ücretlerde de herhangi bir iyileştirme yapılmadığından dolayı; Şehir içi ulaşımda hizmet veren Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinin yeniden düzenlenmesine; Aşağıda tespit edilen fiyat tarifesinin aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. TAM BİLET 1,70 TL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 1,35 TL LİSE ÖĞRENCİSİ 1,20 TL TEK BİNİŞ KART 1,90 TL İNDİ BİNDİ AKTARMA (45 dakika içerisinde kullanılmak kaydı ile) 0,50 TL ILICA 3,40 TL YONCALI 3,40 TL AVANS BİNİŞ (Kullanılan tarifeye ek olarak) +0,20 TL GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU Tarihi Kentler Birliği tarafından 16-19 Ekim tarihleri arasında İspanya da ve Özbekistanda düzenlenecek olan teknik inceleme gezisine katılacağından ilgili genelge doğrultusunda Yurtdışında görevlendirilebilmesi ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenebilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesi “ Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır.” hükmü gereğince; Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun Tarihi Kentler Birliği tarafından 16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında İspanya'ya veya Özbekistan'a düzenlenecek olan teknik incelemelere katılacağından ilgili genelge doğrultusunda yurtdışına görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU Türkiye Belediyeler Birliği ve Jeotermal kaynaklı Belediyeler Birliği işbirliğinde 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında İzlanda'ya düzenlenecek olan teknik inceleme gezisine katılacağından ilgili genelge doğrultusunda Yurtdışında görevlendirilebilmesi ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenebilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesi “ Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır.” hükmü gereğince; Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun Türkiye Belediyeler Birliği ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği işbirliğinde 8-12 Ekim 2014 tarihleri arasında İzlanda'ya düzenlenecek olan teknik incelemelere katılacağından ilgili genelge doğrultusunda yurtdışına görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 46 pafta, 234 ada, 7,9, 10 nolu parseller kısmen yol, kısmen rekreasyon alanında, 234 ada, 1,5,8 parseller rekreasyon alanında kaldığından söz konusu yerlerin kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 46 pafta, 234 ada, 7, 9, 10 nolu parseller; kısmen yol, kısmen rekreasyon alanında kalmaktadır. 234 ada, 1, 5, 8 parseller; rekreasyon alanında kalmaktadır. Rekreasyon alanlarında; botanik bahçesi, rekreasyon, doğal park, piknik alanı, ağaçlandırılacak alan, kültür park, ağaç müzesi, spor alanları, çocuk parkları, yürüyüş yolları, sera alanları, meydan hobi evi ve bahçesi, tematik bahçeler, çocuk uygulama ve eğitim alanları, üretim alanları, konaklama alanları, iskeleler, balıkçılık alanları, yol alanları, kültür alanları, arboretum, parklar, çocuk oyun alanları, satış birimleri, büfe, restoran, idari bina, danışma binası, güvenlik binası, kaya bahçesi, arkeoparklar, pergolalar, otoparklar, yapılabilir. Rekreasyon Alanı'nda ve çevresindeki yol alanlarında kalan parseller in kamulaştırılması ile mülkiyet sorunları çözüleceğinden; Söz konusu aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazlarda yapılacak işlemlerin, 5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince, 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 6'ncı 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti : 1.555.341,50TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı:- 2014 yılı:1.555.341,50 TL 2015 yılı:- 2016 yılı:- 2017 yılı:- 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 1.555.341,50 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 234 ada, 1, 5, 7, 8, 9, 10 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması 2014 1.555.341,50 TL GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Ağaçköy Mahallesi Muhtarı' nın 01/08/2014 tarih ve 461 kayıt nolu dilekçesi incelenmiş olup; Ağaçköy Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklara; -Olucak Caddesi, -Solakoğlu Caddesi, -1.Ağaçköy Sokağı, -2.Ağaçköy Sokağı, -3.Ağaçköy Sokağı, -4.Ağaçköy Sokağı, -5.Ağaçköy Sokağı, -6.Ağaçköy Sokağı, -7.Ağaçköy Sokağı, -8.Ağaçköy Sokağı, -9.Ağaçköy Sokağı, -10.Ağaçköy Sokağı, -11.Ağaçköy Sokağı, -12.Ağaçköy Sokağı, -13.Ağaçköy Sokağı, -14.Ağaçköy Sokağı, -15.Ağaçköy Sokağı, -16.Ağaçköy Sokağı, İsimlerinin verilmesine; -Ayrıca İlimiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 6,7,11,15,29,28 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “BERNA Sokak” isminin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu kararı “Riskli Alan” olarak ilan edilen ve 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 21 adet bölgeden 1.Etaba alınan Vefa Mahallesi, Cumhuriyet (Vefa2) Mahallesinde afet riski alan konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu kararı “Riskli Alan” olarak ilan edilen ve 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 21 adet bölgenin Kentsel Dönüşüm çalışmalarının Belediye Encümenimizin 13.09.2012 tarih ve 3175 sayılı kararıyla 5'er yıllık etaplama ile 20 yıllık bir plan dahilinde yapılması uygun görülmüştür. Belediye Encümenimizin 17.06.2014 tarih ve 1210 sayılı kararıyla l. Etaba alınan Vefa Mahallesi ve Cumhuriyet (Vefa-2) Mahallesi'nde belirlenmiş sahalar içerisinde kalan taşınmazlarda; 1. Yapı yasağı getirilmesi, 2. Her türlü İmar Çapı, İmar Plan Örneği verilmemesi, 3. İfraz-Tevhid ve Parselasyon izni verilmemesi, 4. İnşaat-İskan Ruhsatı verilmemesi ancak; Söz konusu mahallelerde, 02.09.2014 tarihinden (dahil) önce inşaat ruhsatı alınmış ve iskan aşamasına gelmiş yapılarda problem doğmaması amacıyla, bu taşınmazlara iskan ruhsatı verilmesine; Ayrıca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen fakat 1. etapta (Sultanbağı Mahallesi, Ziraat (Osmangazi) Mahallesi, Dere Güzergahları, Vefa Mahallesi ve Cumhuriyet (Vefa-2) Mahallesi) yer almayan diğer Riskli Alanlarda; İmar Planları, Her türlü imar durumları, İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni vb işlem için istenen belgede, o taşınmazın 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre " Riskli Alan" içinde olduğunun belirtilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bölgesinde yapılan 2403 ve 2403_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bölgesinde yapılan 2403 ve 2403_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup; Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bölgesinde yürürlükteki imar planında; Belediye Makine İkmal Tesisleri, Otobüs Terminali, İtfaiye, Belediye Temizlik İşleri, İl Trafik Şube Müdürlüğü, Çinigar İşletme Birliği İş Ve Ticaret Merkezi, Akaryakıt Ve LPG Otogaz Satış İstasyonu, Trafo ve Otopark lejandlı alanlarda; Belediye Hizmet Alanı (İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler), Serbest Nizam, KAKS: 3.00, TAKS: 0.50, Hmax: Serbest lejandlı alan düzenlenmesine yönelik 2403 nolu imar planı değişikliği Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih, 177 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 223 ada, 33 parsel numaralı 1.350 m2 yüzölçümlü Hazineye ait Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsisli taşınmaza ilişkin olarak; askı süresi dahilinde gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 16.07.2014 tarih, 7074 sayılı yazısında; “...bölgede emniyet hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde söz konusu taşınmaza olan ihtiyaçtan dolayı imar planı değişikliğine itiraz edilmesi istenmiştir. Bu nedenle, bahse konu imar plan tadilatının iptali ile sonucundan bilgi verilmesi” istenmiştir. Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 223 ada, 33 parsel numaralı, trafik kontrol hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli olduğu belirtilen taşınmaz; söz konusu imar planı değişikliğinden önce İl Trafik Şube Müdürlüğü lejandlı alanda kalmaktadır. İmar planı değişikliği ile taşınmazın çok az bir kısmı yol alanında, büyük bölümü ise Belediye Hizmet Alanı (İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) lejandlı alanda kalmıştır. Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih, 177 sayılı kararı ile onaylanan 2403 ve 2403_A nolu imar planı değişikliğine ilişkin olarak; söz konusu plan değişikliğinin Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 223 ada, 33 parsel alanındaki kısmı iptal edilerek, 33 parselin plan değişikliğinden önceki imar planı durumuna (İl Trafik Şube Müdürlüğü) getirilmesi; Belediye Hizmet Alanı (İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) lejandlı alanda TAKS: 0.50 koşulunun “TAKS aranmayacaktır.” şeklinde düzenlenmesine ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Azime Nur AKTAŞ AKALIN'ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında yapılan 2410 ve 2410_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında yapılan 2410 ve 2410_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Servi Mahallesi, 19 pafta, 665 ada, 153 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Servi Mahallesi, 19 pafta, 665 ada, 153 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 21.K.4 pafta, 9 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.4 pafta, 9 ada, 2 parselde imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; 13.08.2014 tarih, 5132 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 21.K.4 pafta, 8 ve 9 nolu adalarda imar planında TAKS: 0.30, KAKS: 0.90, 5 metre ön, 3 metre yan bahçe alanlı, Ayrık nizam 3 kat konut lejandlı alanlar bulunmaktadır. Bölcek Mahallesi, 21.K.4 pafta, 9 ada, 2 parsel nolu taşınmazın zemin katının işyeri olarak kullanılacağı ve metrekare olarak gerekli olan değer için TAKS'ın 0.35 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. KAKS: 0.90 değeri değişmediğinden emsal değerinin belirlediği yoğunluk artışı olmamaktadır. Bölcek Mahallesi, 21.K.4 pafta, 8 ve 9 nolu adalarda diğer yapılaşma koşulları sabit tutularak TAKS: 0.30 değerinin TAKS: 0.35 olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 20.K.2-3 pafta, 627 ada, 30-31 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 20.K.2-3 pafta, 627 ada, 30-31 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Civli Mahallesi, 3808 ada, 1 parselde (eski 1471 parsel) ilave mevzii imar planı ön izin konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Civli Mahallesi, 3808 ada, 1 parselde (eski 1471 parsel) ilave mevzii imar planı ön izin müracaat dosyası incelenmiş olup; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün 06.08.2014 tarih, 3055 sayılı yazısı; “İlimiz Yoncalı kaplıcaları, Enne Mahallesi, Civli Mahallesi ile Termalkent projesinde ihtiyaç bulunan içme ve kullanma suyunun temini için su deposu planlanmaktadır. Depo yapımında kullanılacak alanın Kütahya DPÜ'den tahsis izni alınmıştır. Yazımız ekindeki DPÜ yazısında belirtilen imar planı ve ifraz ile tevhit gibi işlemlerin yapılması hususunda” şeklindedir. Söz konusu yaklaşık 3.778 m2'lik alan Dumlupınar Üniversitesi sınırları içerisinde; Civli Mahallesi, 3808 ada, 1 parsel (eski 1471 parsel) alanı içinde kalmaktadır. Yazı eki haritada sınırları gösterilen alanda imar planı bulunmamaktadır. İlgili kurum-kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kaydıyla; Civli Mahallesi, 3808 ada, 1 parsel (eski 1471 parsel) alanı içinde kalan yaklaşık 3.778 m2'lik sahaya Su Deposu Alanı olarak ilave mevzii imar planı yapımı için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Bölge Müdürlüğü'nün 18.07.2014 tarih, 2035 sayılı yazısı etüd edilmiştir. “...65 ada, 17 parsel sayılı mülkiyeti Kütahya Vilayetine ait taşınmazın park alanı olarak planlanan kısmı ile tescilli Ali Paşa Camii bahçesi olarak kullanılan ve imar planında park alanı olarak gösterilen 65 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın imar plan tadilatı yapılarak “Dini Tesis Alanı”na dönüştürülmesi için gerekli çalışmaların yapılması” istenmektedir. Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 ada, 17 parselin Alipaşa Camii bahçesinde kalan kısmı imar planında Alopaşa Camii lejandlı sahada kalmaktadır. 15 nolu parsel alanında imar planında 81 envanter numarasıyla tescilli anıtsal yapı bulunan Alopaşa Camii lejandlı saha bulunmaktadır. Alopaşa Camii lejandlı sahanın Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi ve “Projesi Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla Dini Tesis Alanı bahçe alanında gasilhane, şadırvan, tuvalet vb. müştemilatlar yapılabilir.” plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görmesi kaydıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 21 pafta, 173 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 21 pafta, 173 adada imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 45 pafta, 208 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 45 pafta, 208 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Okçu Mahallesi, J23b04d03c pafta, 3661 ada, 168 parselde mevzii imar planı ön izin konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Okçu Mahallesi, J23b04d03c pafta, 3661 ada, 168 parselde mevzii imar planı ön izin müracaat dosyası incelenmiş olup; Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya Şube Müdürlüğü'nün 21.07.2014 tarih, 1158 sayılı yazısı; “...Kütahya İli, Merkez İlçe, Okçu Mahallesi, J23b04d03c pafta, 3661 ada, 168 numaralı parselde Ek-1 krokide belirtilen 25 m2'lik alanda doğalgaz bölge regülatörü tesis edilmesi gerekmektedir.” şeklindedir. Doğalgaz bölge regülatörü tesis edilmek istenen alan Okçu Mahallesi, J23b04d03c pafta, 3661 ada, 168 parsel nolu taşınmaz içinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı bulunmamaktadır. Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya Şube Müdürlüğü tarafından; ilgili kurum-kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlatılması kaydıyla; Okçu Mahallesi, J23b04d03c pafta, 3661 ada, 168 parsel nolu taşınmaz alanında Doğalgaz Bölge Regülatörü Alanı düzenlenmesine yönelik mevzii imar planı yapımı için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Evliya Çelebi, İstiklal, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2-3 ve 21.L.2-3 paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Evliya Çelebi, İstiklal, Lala Hüseyin Paşa Mahalleleri, 20.L.2-3 ve 21.L.2-3 paftalarda imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; Evliya Çelebi, İstiklal, Lala Hüseyin Paşa Mahalleleri, 20.L.2-3 ve 21.L.2-3 paftalarda; Evliya Çelebi Hastanesi ile Tavşanlı Karayolu arasında 30 m. genişlikten az olmayacak şekilde yol güzergahı oluşturmak üzere; imar planında bulunan Yetiştirme Yurdu, Ortaöğretim Alanı, Orman Ve Ağaçlandırma Müdürlüğü Tesisleri, Trafo, İl Tarım Müdürlüğü Sosyal Tesisleri, Park, Kanal, Pazaryeri Otopark, İlköğretim Okulu Alanı, Demiryolu Sahası, İlkokul, Küçük Sanayi Alanı lejandlı sahalarda, 6306 sayılı yasa kapsamında Ziraat Mahallesinde Riskli Alan ilan edilen saha içinde kalan Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alanlarda, Osmangazi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı içinde kalan Park, Ticaret Alanı, Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, TAKS: 0.40, E: 2.00-2.40, Hmax: 30.50 m., Serbest Nizam lejandlı konut alanlarında, Bitişik nizam 3 kat konut ve Bitişik nizam 3 kat T2 lejandlı alanlarda Yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği ve ilave imar planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih, 90 sayılı kararı ile onaylanan, ancak halen yürürlüğe girmeyen; Bölcek, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.1 - 21.L.1-2-4 paftalar bölgesinde Çamlıca Yolu ile Tavşanlı Karayolu arasında, kanal alanının da dahil olduğu 50 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik 2309 nolu imar planı değişikliği ve ilave imar planının iptal edilmesine; Söz konusu alanın imar planı değişikliğinden önceki imar planı durumuna getirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 1471 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 1471 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 1471 ada, 1 nolu parselde, imar planında Açık Pazar (Belediye) lejandlı alan bulunmaktadır. 1 nolu parsel alanında; 5 metre bahçe alanlı, Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal, Kültürel v.b Tesisleri) – TAKS: 0.60 – KAKS: 2.50 – serbest nizam – hmax: serbest, lejandlarının düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 626 (1474) adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 626 (1474) adada imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 16.07.2014 tarih, 7015 sayılı yazılarıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 626 (1474) adada Aile Sağlık Merkezi yapımında kullanılmak üzere, 500 m2lik kısmının Sağlık Alanına çevrilmesi talep edilmişti. 626 (1474) adada Belediye Hizmet Alanının doğu bölümünde, batı ve güney kesiminde 3 metre, doğu ve kuzey kesiminde 5 metre bahçe alanlı, Sağlık Alanı - TAKS: 0.40 – KAKS: 1.20 – serbest nizam – hmax: serbest lejandlı alanın düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada, 107 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada, 107 nolu parselde imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün, 19.08.2014 tarih, 3574 sayılı yazısıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 728 ada, 107 nolu parsel alanının SGK İl Müdürlüğünden trampa yoluyla Kurumları mülkiyetlerine geçtiği belirtilerek, parsel alanı hakkında; imar durumu konusunda, yapı yaklaşma mesafeleri, TAKS, KAKS, kat adedi, maksimum yapı yüksekliği v.b yapılanma koşulları, istenmiştir. Yürürlükteki uygulama imar planında, S.S.K Müdürlüğü Alanı 728 ada, 107 nolu parsel alanında belirlenmiş olup, hava mania kodu 967 metredir. Yürürlükteki uygulama imar planına göre parselde SSK Müdürlüğü ilgili yapıları gerçekleştirilebilir. S.S.K Müdürlüğü Alanının, İŞKUR Hizmet Binası Alanına dönüşebilmesi halinde; Resmi Kurum Alanında isim değişikliği olacaktır. S.S.K Müdürlüğü Alanının, İşkur Hizmet Binası Alanına dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliği hakkında, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 22.08.2014 tarih, 11925068 sayılı yazılarında parsel alanının tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına kayıtlı iken Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına trampa yolu ile tapu devrinin yapıldığı açıklanmıştır. Bu bağlamda, kuzeyde ve doğu bölümde yol alanlarının devamlılığını sağlayacak şekilde, 107 nolu parselde yol sahalarının düzenlenerek, S.S.K Müdürlüğü Alanının; “İşkur Hizmet Binası Alanı – Hmax: 21.50 metre – Serbest Nizam –TAKS: 0.45 - KAKS: 2.25” lejandlı alana dönüştürülmesi, güney kesimden 10, diğer kesimlerden 5 metre yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi, “İnşaat ruhsatı aşamasında, binanın estetiği, cephesi, rengi v.b konularda, Mimari Estetik Komisyonumuzdan görüş alınması” şeklinde plan notunun oluşturulması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 81 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 81 nolu parsel alanında imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; 10.07.2014 tarih, 4741 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 81 nolu parsel alanında yapılmış olan, ilave yapının özellikleri açıklanarak, kış bahçesi sayılabileceği belirtilen bahse konu (ilave yapı) mekana izin verilmesi talep edilmiştir. 81 nolu parsel alanı ile 80 nolu parsel alanının tevhid edilmesi talebiyle, imar planı değişikliği müracaatının yapılabilmesi halinde, konunun değerlendirilmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 17.07.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, uygun görülmüştü. Ancak,talep sahipleri tarafından bu yönde herhangi bir müracaat yapılmamıştır. 81 nolu parsel alanında uygulama imar planında; Ticaret Alanı lejandlı saha yer almaktadır. Ticaret Alanının kuzey bölümünde parsel alanında 5 metre bahçe alanı bırakılmıştır. İlave yapının olduğu kısım söz konusu 5 metrelik bahçe alanında kalmaktadır. İmar mevzuatına aykırı olduğundan, söz konusu 10.07.2014 tarih, 4741 kayıt nolu dilekçeyle yapılan müracaatın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Alayunt Mahallesinde, 3309 ada, 14 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Alayunt Mahallesinde, 3309 ada, 14 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup; Alayunt Mahallesi, 3309 ada, 14 nolu parsel alanında, mevzii uygulama imar planında belirlenen “Akaryakıt Satış İstasyonu” lejandlı sahaya, LPG lejandı ilave edilmesine ilişkin imar planı değişikliği müracaatı konusu ile ilgili bilgi, belge ve görüşler etüd edilmiştir. En son Sağlık İşleri Müdürlüğünün 02.06.2014 tarih, 943 sayılı görüş yazısında, 3 m3 lük LPG otogaz yer altı tankının konulması şartıyla taraflarınca herhangi bir mahsur bulunmadığı açıklanmıştır. Parsel alanı, Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 506 sayılı kararıyla onaylanan, Alayunt Mahallesi Yerleşik Alanı uygulama imar planları içerisindedir. Bu planlar; Kamu Kurum Kuruluşların görüşleri tamamlanmadığından, askı süresi dahilinde yapılan itirazlar değerlendirilmediğinden , yürürlüğe girmemiştir. Ancak bu planlar öncesi, 14 nolu parselde: mevzii uygulama imar planında; Akaryakıt Satş İstasyonu lejandı, yoldan 25 metrelik yapı yaklaşma mesafesi, “emsaller, max TAKS: 0.05, max.h: 6.50 m. 2 kat olacaktır. Buna göre max toplam inşaat alanı 100 m2 olabilecektir.” şeklinde plan notu yer almakta olup, nazım imar planı bulunmamaktadır. 6 madde halindeki mevzii uygulama imar plan notlarının iptal edilerek, Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 506 sayılı kararındaki , 20 metrelik yol alanı düzenlenmesi, bu yoldan 10 metre, diğer kesimlerde 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek, Hmax: 6.50 m., TAKS: 0.15, KAKS: 0.30 lejandlarının belirlenmesi ve “Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonu” lejandlı sahanın planlanması, “14 parseldeki yol alanı kamuya bedelsiz terk edilecektir. LPG otogaz yer altı tankı max. 3 m3 olacaktır.” plan notunun oluşturulması yönlerindeki mevzii uygulama ve nazım imar planı değişiklikleri; talep sahibi tarafından ilgili şehir plancısına hazırlattırılması kaydıyla uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN: Eskişehir 1.inci İdare Mahkemesinin 2013/1003 esas, 2014/586 sayılı kararına istinaden, Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda yapılan 2287 nolu imar planı değişikliğinin, ilgili Belediye Meclisinin; 02.04.2013 tarih, 175 sayılı, 02.08.2013 tarih, 324 sayılı kararlarının iptal edilmesi, dosyası incelenmiş olup; Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 24.06.2014 tarih, 384 sayılı yazıları ile iletilen Eskişehir 1.inci İdare Mahkemesinin 2013/1003 esas, 2014/586 sayılı kararı etüd edilmiştir. Söz konusu Kararda; “ ......Yürürlükte olan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında, dava konusu (283 ada, 4 ve 6 nolu) taşınmazların cephe aldığı yolun 25 metre olduğu, 1/1.000 ölçekli planın üst ölçekli plana uygun olmasının zorunlu olduğu, üst ölçekli nazım imar planında değişikliğe gidilmeden ve üst ölçekli plana aykırı olarak alt ölçekli planda değişiklik yoluna gidilmesinin hukuken mümkün olmaması karşısında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tadilat yapılmasına ilişkin Belediye Meclis Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı,......Türk İdare hukukunda, İdarece işlemin askıya alınması, dondurulması, gibi işlem türlerine yer verilmediği gibi bu yönde bir usulün uygulanması halinde idari istikrar ve idari işlemlerin doğruluğu, hukuk güvenliği, bir başka deyişle Devletin güvenilirliği ilkeleri ile bağdaşmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlılığın bulunmadığı,......hususları açıklanarak dava konusu işlem İPTAL edilmiştir. 14.08.2014 tarih, 5184 kayıt nolu dilekçe, 28.08.2014 tarih, 5368, 5369, 5370 ve 5372 kayıt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Bu müracaatlarla konut alanlarını da ihtiva eden imar planı değişikliklerinin yapılması talep edilmektedir. *Mahkeme Kararına istinaden, Belediye Meclisinin; 04.12.2012 tarih, 510 sayılı, 02.04.2013 tarih, 175 sayılı, 02.08.2013 tarih, 324 sayılı, 01.10.2013 tarih, 440 sayılı, Kararlarının ve bu Kararların eki imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi, * Bölgedeki imar planları, bölgenin gelişme potansiyeli; etüd edildiğinde, söz konusu ana arter niteliğindeki 25 metrelik yol alanının yetersiz kalacağı görülmüştür. Aynı zamanda, 25 metrelik yolun devamlılığı niteliğindeki; Belediye Meclisimizin 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla onaylanan uygulama imar planında 1.Organize Sanayi Bölgesine ulaşan, kamu yararı kararı işlemleri devam eden, 30 metrelik yol alanı da planlanmıştı. Devamlılığı olan bir yolun da daraltılamayacağı plan yapımına ait esaslara dair yönetmelikte belirtilmiştir. En son yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.ıncı Maddesinde de, “6) İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde: a) Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz...” hükümleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, 25 metrelik yolun güneye doğru 30 metre olarak genişletilmesi, Yeni Çevre (Karayolu) Yolunun geçtiği ve kavşak alanının olacağı bölgede “Yeni Çevre Yolu Kesin Projesi ve Alanı Belirlendikten Sonra İmar Planı Yapılacak Saha” nın belirlenmesine yönelik 1/5.01300 Nazım İmar Planı Değişikliği ile bu değişiklik ve bölgedeki Nazım İmar Planına uygun; ( Nazım imar planı değişikliğiyle düzenlenen “Yeni Çevre Yolu Kesin Projesi ve Alanı Belirlendikten Sonra İmar Planı Yapılacak Saha” ve 30 metrelik yol alanı dışındaki sahalarda: yukarıda iptal edilen Belediye Meclis Kararları ve imar planı değişiklikleri öncesi imar planı bölümleri doğrultusunda) 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, * 14.08.2014 tarih, 5184 kayıt nolu dilekçeyle, talep edilen imar plan değişikliği hakkında toplam 247.819 m2 ve 28.08.2014 tarih, 5368, 5369, 5370 ve 5372 kayıt nolu dilekçelerle talep edilen imar plan değişikliği hakkında 1641, 1673 ve 1697 nolu parsel alanlarının toplam sahası için teknik inceleme ücretinin % 50 sinin yatırılması, Karayolları Kurumunca Yeni Çevre Yolu Kesin Projesi ve Alanı iletilmesi, hususlarından sonra; daha sağlıklı bir kentleşme oluşturmak amacıyla, Mahkeme Kararında geçen bahse konu 283 ada, 4 ve 6 nolu parsel alanları dışında, bölgede Yaklaşık 12.000 kişinin yaşayacağı, maksimum kat adedinin 6 olacağı, T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek (konut) yapılaşma) lejandlı alanlarını da ihtiva eden imar planı değişikliğinin hazırlanması, Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2011/1018 nolu Kararı doğrultusunda işlem yapılması amacıyla; 18. Madde İmar Uygulamasının iptal edilerek, sahanın Uygulamadan önceki kadastral parsel alanlarına dönüştürülmesi, hazırlanacak imar planı değişikliğinin kesinleşmesine müteakip, daha önce sınırları belirlenmiş onaylı mevzii vb. imar planları haricinde, orman alanını içermeyecek şekilde bölgede 18. Madde İmar Uygulamasının yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97-98 pafta, 1465 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97-98 pafta, 1465 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesinde yeni geçecek olan Çevre Yolunun kuzey kesiminde Ceza İnfaz Kurumu Alanı Mevzii İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Yeni yapılacak olan çevre yolunun kuzey kesiminde rezerv sanayi alanı olarak gösterilen bölge içerisinde Ceza İnfaz Kurumu alanı yapımına yönelik mevzi uygulama ve nazım imar planı yapımı konusu görüşülmüş olup; Cumhuriyet başsavcılığının 18.06.2014 tarih 1921 sayılı yazısıyla “Parmakören Mahallesinde yeni geçecek olan çevre yolunun kuzey kesiminde Belediyemizin rezerv alanı içerisinde bulunan takribi 21.5 hektarlık alanın Ceza İnfaz Kurumu alanı olarak ayrılması istenmiştir. Bahse konu 21.5 hektarlık alanda Belediye Meclisimizin 27/06/2014 tarih, 199 sayılı kararıyla Ceza İnfaz Kurumu Alanı Mevzi İlave İmar Planı yapımı ön izni verilmişti. Parmakören Mahallesi , Yeni yapılacak olan Çevre yolunun kuzey kesimindeki alanda Ceza İnfaz Kurumu Alanı (T.A.K.S: 0.50, K.A.K.S: 2.00 Hmax:Serbest, Serbest Nizam) Lejandlı olarak planlanması yönündeki Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden uygun görüş alınması, imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin Cumhuriyet Başsavcılığınca ve İmar planlarının Belediyemizce hazırlatılması kaydıyla, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Güveççi Mahallesi 3770 ada, 1 nolu parsel ve 3769 ada, 1 nolu parsellerde Mevzi Uygulama İmar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3770 ada, 1 nolu parsel ve 3769 ada, 1 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar planı yapımı ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup; Güveçci Mahallesi 3770 ada, 1 nolu parsel ile ilgili olarak 04.07.2014 tarih 4763 sayılı dilekçe; “Ekte sunulan, Göveçci Mahallesi, 3770 numaralı parselin, planda işaretlendiği şekilde yol kenarında kalan kısmının köylümüzün yetiştirdiği çilek, kiraz, vişne vb. Meyve ve sebze türü ürünlerin satışını yapabileceği bir satış alanı yapılması için, gerekli planlama ve mülküyet problemlerinin çözülmesi hususunda; gereğini arz ederim.” şeklindedir. Söz konusu parsel alanı Güveççi Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Güveççi Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 94 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 473 sayılı kararıyla da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; DSİ’den görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Güveççi Mahalle yerleşik alanında 3770 ada, 1 nolu ve 3769 ada, 1 nolu maliki Kamu Orta malı olan parsellerde Belediye Hizmet Alanı,(T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Hmax:16.50m, 4 kat) lejandlı olarak planlanması yönündeki Mevzi Uygulama İmar Planı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Müze Müdürlüğü’nden uygun görüş alınması kaydıyla, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yoncalı Mahallesi 3 pafta 545 ve 550 nolu parselde Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Tesisleri Alanı Mevzi İmar Planı Ön izni verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi Yerleşik Alanında, 3 pafta, 545 ve 550 nolu parseller ile ilgili müracaat dosyası incelenmiş olup; 04/08/2014 tarih 4974 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Yoncalı, 3 pafta 545 ve 550 nolu parsellere parsel maliği tarafından; Kıyı Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde halen devam etmekte olan Enne Barajı Kıyı Kenar çizgisi belirlenmesi hakkında ve diğer ilgili konularda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ve Yoncalı Jeotermal sahasındaki Jeotermal kuyular hakkında ve ilgili hususlarda İl Özel İdaresi'nden görüş alınarak, parsel alanlarının en az @'ının kentsel-sosyal teknik altyapı alanları olarak ayrılması, Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Tesisleri (sera, açık havuz, fitness center , yatılı bakım üniteleri vb.) olarak Mevzii İmar planı Ön izni verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 27 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 27 parselde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup; 25.08.2014 tarih, 5308 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 27 parsel alanı imar planında kısmen Bitişik nizam 2 kat konut, Y (Yetersiz ada derinliği nedeniyle arka bahçe mesafesinin Belediyenin takdirine göre yönetmeliğin öngördüğü asgari mesafenin altında uygulanabileceği veya hiç uygulanamayabileceği yapı adaları) lejandlı alanda, kısmen yol, kısmen de Park lejandlı alanda kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu bölge 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre Bakanlar Kurulunun 17/04/2013 tarihli kararı ile Riskli Alan ilan edilmiş ve bu karar 17/05/2013 tarih, 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek-2 tabloda (farklı nüfus gruplarında asgari sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve asgari alan büyüklükleri tablosu) Sosyal Açık ve Yeşil Alanlara ilişkin standardın 10 m2/kişi olduğu ve Çocuk Bahçesi, Park, Botanik Parkı, Hayvanat Bahçesi, Mesire Yeri, Rekreasyon alanlarının aynı kategoride değerlendirildiği görülmektedir. Açıklamalar bölümü Madde 9.'da “Sosyal açık ve yeşil alan standartlarının uygulanmasında kamuya ait alan oranı % 75'in altına düşürülemez.” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenlerle Park alanının Rekreasyon Alanına dönüştürülmesi nedeniyle azalan park alanına karşılık eşdeğer alan ayrılmadan; Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 27 parsel batısında park ve konut lejandlı alanda yol alanı düzenlenmesi, 27 parsel alanındaki Park lejandlı alanların Rekreasyon Alanına dönüştürülmesi, “Rekreasyon alanında ifraz yapılabilir.” plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda imar planında bulunan Park alanının halihazırdaki yola göre düzenlenerek; Park alanında Mahalle Evi ve Muhtarlık Binası Alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis üyelerinden Azime Nur AKTAŞ AKALIN ve Nedim DELEN'in red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Gaybiefendi Mahallesi, 40, 41 pafta, 229 nolu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 40, 41 pafta, 229 nolu adada imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; Gaybiefendi Mahallesi, 40, 41 pafta, 229 nolu adada imar planı değişikliği hazırlanan saha çevresinde; K.D.K.İ.A(Konut Dışı Kentsel İş Alanları; Ticari Tesisler, Resmi ve Sosyal Tesisler, Dumansız, Kokusuz Atık ve Artık Bırakmayan ve Çevre Sağlığı Yönünden Tehlike Yaratmayan İmalathaneler ile Patlayıcı, Parlayıcı ve Yanıcı Maddeler İçermeyen Depolar Yapılabilir.), Eskişehir yolu, Ticaret Alanları, Adliye Sarayı ve imar plansız sahalar bulunmaktadır. İmar planı değişikliği hazırlanan alanda 4 adet Resmi Kurum Alanı (Min.Parsel Cephesi ve Derinliği:90 metre, Min.Parsel Büyüklüğü:10.000 m2) imar adası, 6 adet (Konut Yapılmayan) Ticaret Alanı (Min.Parsel Cephesi ve Derinliği:30,40,70 metre, Min.Parsel Büyüklüğü:1.200, 2.000, 5.500 m2) imar adası, meydan, parklar , yol alanları bulunmaktadır. Felent Çayı yanındaki Ticaret Alanının (E(KAKS):1, Hmax:12.50 metre, Min.Parsel Cephe ve Derinliği:30 metre, Min.Parsel Büyüklüğü:1.200 m2 ), Resmi Kurum Alanları(Hmax:Serbest, TAKS:0.55, KAKS:1.00, Serbest Nizam, Min.Parsel Cephe ve Derinliği:30 metre, Min.Parsel Büyüklüğü:1.000 m2) lejandlı sahaya dönüştürülerek, diğer Ticaret (E(KAKS):1, Hmax:12.50 metre, Min.Parsel Cephe ve Derinliği:40,70 metre, Min.Parsel Büyüklüğü:2.000, 5.500 m2) ve Resmi Kurum Alanlarının ( Hmax:12.50 metre, Min.Parsel Cephe ve Derinliği:90 metre, Min.Parsel Büyüklüğü:10.000 m2 ) ve park alanıyla beraber meydan alanının güneyindeki alanın T2 (Talebe Bağlı Olarak Gerektiğinde Bütün Katları Ticari Amaçla Kullanılabilecek (Konut)Yapılaşma), (Ayrık Nizam, 5 Kat(max) , Yan Bahçe Mesafesi 5 metre, TAKS:0.20, KAKS:0.80, Min.Parsel Cephesi: 26, 40 metre, Min.Parsel Derinliği: 40, 55 metre, Min.Parsel Büyüklüğü:1.150, 2.300 m2 ) lejandlı alan olarak düzenlenmesi, yolların düzenlenmesi, meydan alanında; Belediye Hizmet Alanı (idari, sosyal ve kültürel merkez), (Hmax:Serbest, TAKS:0.55, KAKS:1.00, Serbest Nizam) , İbadet Yeri (Hmax:Serbest, TAKS:0.55, KAKS:1.00, Serbest Nizam), İlkokul Alanı (Hmax:Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.20, Serbest Nizam), Ortaokul Alanı (Hmax:Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.20, Serbest Nizam), Park, Genel Otopark Alanının tasarlanması, plan notlarının düzenlenmesi ve ''İmar planı değişikliği alanında, Tekel İdare ve Sosyal Tesisleri lejandlı saha dışında,18.madde imar uygulaması yapılması zorunludur.'' notunun plan notlarına eklenmesi , Tekel İdare ve Sosyal Tesisleri lejandlı alanda 25 metre yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi,yönlerindeki uygulama ve nazım imar planı değişiklikleri 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/ b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 29-32 pafta, 5383 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 29-32 pafta, 5383 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Çalca Mahallesinde bulunan ve Belediyemize tahsisli Çalca Mahallesi, 2564 parsel, 2508 parsel,2524 parselde bulunan taşınmazların irtifak hakkı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizce kamu hizmetlerine yönelik proje ve çalışmalara hız verilmesi amaçlanmış olup; Yer altı Soğuk Hava Deposu alanı olarak 18.10.2012 tarihinde Belediyemize 2 yıllık ön tahsisi yapılmış olan llimiz Çalca Mahallesi, 2564 parsel numaralı taşınmazın 252.874,00 m2.lik kesimi ve 13.10.2011 tarihinde Belediyemize 2 yıllık ön tahsisi yapılmış olan 52.888,70 m2.lik kesimi, Yer Altı Soğuk Hava Deposu alanı olarak 13.10.2011 tarihinde Belediyemize hizmet süresince tahsisi yapılmış olan ilimiz Çalca Mahallesi, 2508 parsel numaralı 39.590,71 m2.lik taşınmaz, Belediye Hizmet Alanı ve Kamyon Garajı Alanı olarak 21.12.2011 tarihinde Belediyemize hizmet süresince tahsisi yapılmış olan Çalca Mahallesi, 2524 parsel numaralı 26.343,90 m2.lik taşınmazda, Belediyemiz hizmetlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde devamı için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Madde “e" fıkrası ve 75. Madde “d" fıkrası gereğince, Belediyemiz lehine irtifak hakkı tesis edilmesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce irtifak hakkı tesis edilmesi işlemlerinin onaylanmasına müteakip, irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi, bu taşınmazlarla ilgili olarak gerektiğinde protokol, sözleşme, anlaşmaların hazırlanması, imzalanması ve tüm hususlarda Belediye Encümeni'ne ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU' na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN: Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 (iki) adet ekskavatör iş makinası ile 3 (üç) adet yer dorsesi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet çekici kurtarıcı aracın alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz Müdürlüklerinde kazı, döşeme, yıkım, temizlik ve tüm işlerde kullanılmak üzere 2(iki) adet ekskavatör iş makinası ile Belediyemize ait iş makinaları ve malzeme nakillerinde ihtiyaç olan 3 (üç) adet dorsenin alınmasına ; 237 sayılı Taşıt Kanunu'na göre 2014 yılında alınması için bütçenin T Cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN: İlimiz Merkez İnköy Mahallesi, 5333 parsel numaralı taşınmazın tahsis konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 151 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Merkez İnköy Mahallesi, 5333 parsel numaralı taşınmazda bulunan ve halen düğün salonu olarak kullanılan taşınmazın zemin katının, Kütahya İl Müftülüğü tarafından kuran kursu olarak kullanılmak üzere İl Müftülüğü’ne tahsisi konusu 5393 sayılı kanunun 18. Maddesi ve 75. Maddesi gereğince incelenmiş olup; İlimiz Merkez İnköy Mahallesi, 5333 parsel numaralı taşınmazda bulunan ve halen düğün salonu olarak kullanılan taşınmazın zemin katının kuran kursu olarak değerlendirilmek üzere, hizmet verdiği sürece İl Müftülüğü’ne tahsis edilmesine; Söz konusu yerin amacı dışında kullanılması halinde tahsisin iptaline; Söz konusu yer ile ilgili gerektiğinde protokol, sözleşme ve anlaşmaların hazırlanması, imzalanması ve tüm hususlarda Belediye Encümeni'ne ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEMİN 45.MADDESİNİN: Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde imarlı yapı ruhsatı alacak vatandaşlardan (Yapı/İskan) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 23.Maddesine göre Teknik Altyapı bedeli (Su Kanalizasyon) her bir parselin yoldaki cephesine göre alınacak bedelin müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Mücavir alan sınırlarımız içerisinde imarlı yapı ruhsatı alacak vatandaşlardan (Yapı/iskan) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 23. maddesine göre Teknik altyapı bedeli olarak( Su Kanalizasyon) her bir parselin yoldaki cephesine göre 75.00 TL/m bedel alınmasına ve Belediye Gelir Tarifesine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 46.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, j23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 47.MADDESİNİN: Hisar çevresi ile parkların, cadde ve sokakların temizliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı konuyu müzakereye açtı konu hakkında ilgili müdürlüklerce Meclis Üyeleri bilgilendirildi. Gerekli müzakerelerden sonra Meclis Başkanı sözlü olarak bilgilendirmenin yapıldığını ve karar alınmasına gerek olmadığını belirtti. GÜNDEMİN 48. MADDESİNİN: Kütahya nüfusu ve milletvekili sayısı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı konuyu müzakereye açtı konu hakkında ilgili müdürlüklerce Meclis Üyeleri bilgilendirildi. Gerekli müzakerelerden sonra Meclis Başkanı sözlü olarak bilgilendirmenin yapıldığını ve karar alınmasına gerek olmadığını belirtti. GÜNDEMİN 49. MADDESİNİN: Özel halk otobüsleri hakedişleri ve toplu taşıma ücretleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı konuyu müzakereye açtı konu hakkında ilgili müdürlüklerce Meclis Üyeleri bilgilendirildi. Gerekli müzakerelerden sonra Meclis Başkanı sözlü olarak bilgilendirmenin yapıldığını ve karar alınmasına gerek olmadığını belirtti. GÜNDEMİN 50. MADDESİNİN: İlimizdeki totem tabelalar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı konuyu müzakereye açtı konu hakkında ilgili müdürlüklerce Meclis Üyeleri bilgilendirildi. Gerekli müzakerelerden sonra Meclis Başkanı sözlü olarak bilgilendirmenin yapıldığını ve karar alınmasına gerek olmadığını belirtti. Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Kamil SARAÇOĞLU Şule UYKUN İbrahim YACAN BELEDİYE BAŞKANI