BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem 6. olağan toplantısı 1 birleşim, 1. oturumunu 08/10/2014 ÇARŞAMBA günü Saat: 18.00'de (Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU yurtdışında görevli olduğundan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi 3. fıkrası gereğince) Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN'in Başkanlığında, Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-MEHMET ÖZDOĞAN,2-GALİP GÜLTEKİN,3-CAFER CİHAT CEYLAN, 3- ÖMER FARUK DURMAZ, 4- HALİT OĞUZ ATAKAN, 5-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 6- MUSTAFA AYDIN, 7-FATMA GÜL, 8-FURKAN YILMAZ, 9- MEHMET NACİ PEKCAN,10-RAMAZAN YILDIRIM, 11- PINAR AKBULUT, 12- SELİM DURMAZ,13- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM,15-SALİH ÖZDEN, 16- ENVER ERDOĞAN,17- AHMET ULUCA, 18- SERDA BAL YILDIZ 19- NEDİM DELEN, 20- CEMAL AYDIN, 21- YUSUF SÖKMEN, 22-MERVE ÖZÇINAR GÜL, 23-EROL MERCAN, 24- MUSTAFA EROL, 25- HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 26-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı. (Belediye ve Meclis Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU Belediye Meclisimizin almış olduğu karar ile İzlanda'ya görevlendirildiğinden,08.10.2014 (bugün) yurtdışında olduğundan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19.Maddesi 3.Fıkrası gereğince Meclise 1.Başkan Vekili Olarak Nuri ÇETİN başkanlık etmiştir.) Meclis Başkanı Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarihli toplantısında gündemin 49.maddesinde yer alan Özel Halk Otobüsleri Hakedişleri ve Toplu Taşıma Ücretleri konusunda önerge ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hasan DEMİR'in Meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hasan DEMİR konu hakkında Meclis üyelerine gerekli bilgiyi verdi. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden 1-Şule UYKUN,2-İbrahim YACAN,3-Azime NUR AKTAŞ AKALIN'ın izinli sayılmalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okuttu ve; -İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 2993 ada, 9 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, -İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1120 ada, 40 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, -İlimiz merkez Otuz Ağustos Mahallesi, 18.N.III pafta, 1445 adada imar planı değişikliği, -İlimiz merkez Siner Mahallesi 27 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve Siner Mahallesi 3072 parsel numaralı taşınmazda imar plan değişiklikleri ve takas, -İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50.K.4.B pafta, 195 ada, 1 parselde imar planı değişikliği, -İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1b-J23b1 pafta, 3944 ada, 11 parselde Özel Proje Alanı ile ilgili ilave imar planı, -Filistin Gazze şehrinde yaşayanların sıkıntılarını bir nebzede olsa azaltmak için maddi yardım yapılması, -Çinigar İşletme Birlik Meclisi'nin 18.09.2014 tarih ve 2014/09 sayılı kararı ile Çinigar İşletme Birliği'nin tasfiye edilerek Belediyemize geçmesi , -Otogar gelir tarifesi, -İmar Plan Tadilatı Teknik İnceleme ücreti konularının gündeme alınmnalarına oy birliği ile karar verildi. Bu arada Meclis Üyelerimizden MHP Grubunun vermiş olduğu 08.10.2014 tarih ve SÖ.2014/12 sayılı "Belediye Giderleri" konulu, 08.10.2014 tarih ve SÖ.2014/10 sayılı "Ağaçköy Mahallesinin Sorunları" konulu, 08.10.2014 tarih ve SÖ.2014/11 sayılı "İsrail menşeili ürünler" konulu önergeler okundu ve Meclis Başkanı bu önergelere yazılı cevap verilmesini istedi. Gündemlere ait yazıların zaman kaybı olmaması için okunmayıp slayt gösterimi yapılması hususunu Meclis Başkanı oya sundu ve yazıların okunmayıp slayt olarak gösterilmesine oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Kütahya İl Koordinatörlüğü tarafından 13-19 /10/2014 tarihleri arasında Almanya,Hollanda ve Belçika'ya düzenlenecek olan Kütahyalı yatırımcılara yönelik yapılacak toplantıya Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet ÖZDOĞAN'ın görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesinde; “Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır.” hükmü yer almaktadır; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkezinin 18/08/2014 tarih ve 11170 sayılı oluru ile Kütahya İl Koordinatörlüğü tarafından 13-19/10/2014 tarihleri arasında Almanya,Hollanda ve Belçika’ya düzenlenecek olan Kütahyalılar Derneği ve diğer Türk Dernekleri tarafından belirtilen ülkelerde çok sayıda potansiyel Kütahyalı yatırımcılara yönelik yapılacak toplantı, tanıtım ve diğer çalışmalara Belediyemizden katılım sağlanması talebine istinaden, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDOĞAN’ın ilgili genelge doğrultusunda yurtdışına görevlendirilmesine ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: Belediyemizde uzun yıllar görev yapmış ve hakkın rahmetine kavuşmuş bulunan Bülent ERKILAVUZ'un isminin bir sokağa verilmesi konusu ile ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizde uzun yıllar görev yapmış ve hakkın rahmetine kavuşmuş bulunan Bülent ERKILAVUZ 'un isminin bir sokağa verilmesi konusu ile ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine; Meclis Üyelerimizden Nedim DELEN'in vermiş olduğu sözlü önergesine istinaden,hemşehrimiz olan ve ilimizde yetişmiş Voleybol sporcumuz Gözde KIRDAR'ın isminin bir caddeye veya sokağa verilmesi konusunun da daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1237 ada 9 parsel numaralı taşınmazda bulunan 4.438,41 m2 lik Belediyemize ait olan hissenin takas konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan mevcut cezaevinin bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 26 parsel numaralı taşınmazın; mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan, İlimiz Gaybiefendi Mahallesi, 39 pafta, 2988 ada, 1 parsel numaralı Adliye Sarayı Alanına tahsisli taşınmazla takas edilmesi, cezaevi arsasının değerinin yeterli olmaması halinde, ilave olarak mevcut Adliye Sarayı ek binanın ifraz işlemlerinin yapılmasına müteakip değerlendirmeye alınması, buna göre takas işleminin yapılması, Belediye Meclisimizin 04.02.2014 tarih ve 34 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Milli Emlak Müdürlüğü’nün, 09.09.2014 tarih ve 3513 sayılı yazılarında; Defterdarlıkça yapılan incelemede, arada Hazine lehine doğacak bedel farkı olması dolayısıyla, söz konusu taşınmazların başabaş trampa edilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu iki taşınmazın yanında, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 1237 ada, 9 parsel numaralı 3570,05 m2.lik hissesi Hazineye, 4.438,41m2.lik hissesi Belediyemize ait olmak üzere toplam 8.008,46 M2 yüzölçümlü Resmi Kurum (Defterdarlık Hizmet Binası Alanı) na tahsisli taşınmazdaki Belediye hissesinin de, Belediye Meclisimizce alınacak bir kararla trampa işlemi kapsamına dahil edilmesi halinde trampa çalışmalarına devam edilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmekte olduğundan; Takas işlemlerine, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1237 ada, 9 parsel numaralı taşınmazdaki 4.438,41m2.lik belediyemize ait olan hissenin dahil edilmesine; Takasla ilgili tüm işlemler için ve gerektiğinde anlaşma, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması, vb. konularda Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında yapılan 2410 ve 2410_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında yapılan 2410 ve 2410_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planı değişikliği, müracaatı incelenmiş olup; 01.09.2014 tarih, 5429 kayıt nolu dilekçe; “...parselimiz, meri imar planında fonksiyonu “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.20, Hmax: 12.50, 3 kat” olarak yapılaşma koşullarına sahiptir. Vakıf olarak parsellerimizin bulunduğu alanda, kurs, yurt ve ek tesisleri yapmak için mevcut yapılaşma koşullarında mimari çalışmalar yaptık. Ancak düşündüğümüz, Kütahya'mızın ihtiyacı olan arzu ettiğimiz projeyi, mevcut yapılaşma koşullarında maalesef yapamıyoruz. Bu parsel Vakıf arazisi olduğu için, ileride herhangi bir şekilde amacı dışında kullanılamayacağı aşikardır. Bütün inşaat maliyetinin Vakıf tarafından karşılanacağı düşünüldüğünde, ortaya çıkacak eserin kamu yararına olduğunu düşünmekteyiz. Geleceğe yönelik, Kütahya'mızın ihtiyacı olan güzel bir eser yapmak için, imar planı tadilatı yapılarak yapılaşma koşullarının, “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, TAKS: 0.40, KAKS: 2.00, Hmax: 20.50, 5 kat” olmasını talep etmekteyiz...” şeklindedir. Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parsel alanı uygulama imar planında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 1.20, Hmax: 12.50 m., 3 kat” lejandlı alanda kalmaktadır. 144 nolu parsel alanı; yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı lejandlı sahada kaldığından, Nazım İmar Planı değişikliğine gerek olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu parsel alanında kat adedinin 3 kattan 5 kata çıkarılması talep edilmektedir. Ancak, bölgesel olarak etüd edildiğinde yürürlükteki uygulama imar planında söz konusu bölgede 4 katlı imar adaları olduğu görülmektedir. Müracaat sahibi tarafından ilgili şehir plancısına hazırlatılması kaydıyla; Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselin yapılaşma koşullarının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Hmax: 16.50 m., 4 kat” olarak değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN,Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Merve ÖZÇINAR GÜL, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Halil İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, Ali KORKMAZ'ın red oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 2 pafta, 2675 parsel nolu taşınmazı kapsayan alanda yapılan 02.03.2012 tarih, 95 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve söz konusu plana yapılan itirazın reddine dair 02.11.2012 tarih, 463 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptaline ilişkin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin 2012/1254 Esas, 2014/890 sayılı kararı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 2 pafta, 2675 parsel nolu taşınmazı kapsayan alanda yapılan 02.03.2012 tarih, 95 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve söz konusu plana yapılan itirazın reddine dair 02.11.2012 tarih, 463 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptaline ilişkin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin 2012/1254 Esas, 2014/890 sayılı kararı ile dosyası incelenmiş olup; Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nde 2012/1254 Esas numarasıyla İdaremiz aleyhine açılan davaya ilişkin 2014/890 sayılı mahkeme kararı İdaremize ulaşmıştır. Dava; Kütahya, Merkez, Bölcek Mahallesi, 2 pafta, 2675 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda yapılan 02.03.2012 tarih ve 95 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve söz konusu plana yapılan itirazın reddine dair 02.11.2012 tarih, 463 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle açılmıştır. Mahkeme kararında “...Mahkememiz kayıtlarına giren bilirkişi raporunda özetle; “...Kütahya Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan ve Kütahya Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih ve 463 sayılı kararı ile de onaylanarak kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planının bu yönüyle şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve ilgili mevzuata uygun olmadığı, dava konusu olan ve Kütahya Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kütahya-Uşak Doğalgaz Boru Hattının güzergahında 42 m. enkesitli bir imar yolunun planlandığı, alanda planlanan bu 42 m. enkesitli imar yolunun yerleşimin ulaşım sistemi içerisinde 1. derece kent içi yol konumunda olduğunun görüldüğü, 1. derece kent içi yollar üzerinde taşıt trafiği yoğun olan yollar olduğu, dolayısıyla dava konusu planlarda Kütahya-Uşak Doğalgaz Boru Hattının güzergahında 42 m. enkesitli 1. derece kent içi yolun planlanması şehircilik ilkeleri, planlama esasları açısından uygun bir yaklaşım olmadığı, çünkü doğalgaz boru hattı güzergahında planlanan yolun 1. derece kent içi yol olarak planlanması dolayısıyla bu yolun trafik yükünün yoğun olacağı göz önünde bulundurulduğunda bu yolun trafik yükünden dolayı doğalgaz boru hattının yoğun bir vibrasyon etkisine maruz kalmasının kaçınılmaz olacağı, ayrıca her an bir yangın ve/veya patlama riski bulunan doğalgaz boru hattı güzergahında ........alanda önemli işlevler yüklenen bu yolun kapanması ise çevresinde değişik trafik sorunlarını beraberinde getireceği, bu nedenle Kütahya Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kütahya-Uşak Doğalgaz Boru Hattının güzergahında 42 m. enkesitli birinci derece bir kent içi imar yolunun planlanmasının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından uygun olmadığı kanaatine varıldığı.” şeklinde görüş ve tespitlere yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, hükme esas alınabilecek nitelikteki bilirkişi raporunda yer verilen tespitler ile dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, Kütahya, Merkez, Bölcek Mahallesi, 2 pafta, 2675 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda yapılan Kütahya Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının davacının taşınmazına ilişkin kısmında şehircilik ilkelerine, planlama esasları, kamu yararına ve imar mevzuatına uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline...” karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih, 95 sayılı kararı ile Bölcek, Kirazpınar ve Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi yerleşik alanlarına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları onaylanmıştır. Söz konusu planlar ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması koşullarıyla onaylanmış olup, halen yürürlüğe girmemiştir. Bölcek Mahallesi, 2 pafta, 2675 nolu parsel sınırları içerisinden doğalgaz boru hattı geçmektedir. Söz konusu nazım imar planında Bölcek Mahallesi, 2 pafta, 2675 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yol, yeşil alan ve Doğalgaz Boru Hattından dolayı yapı yasaklı alan lejandlı sahalar yer almaktadır. Bölcek Mahallesi yerleşik alanına yönelik nazım imar planına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih ve 463 sayılı kararı ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, Bölcek Mahallesi yerleşik alanında Belediye Meclisinin 03.09.2013 tarih ve 405 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı onaylanmıştır. Ancak askı süresi dahilinde itirazlar olduğundan bu planlar da halen yürürlüğe girmemiştir. Mahkeme kararı ile ilgisi olmadığından Kirazpınar ve Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi yerleşik alanlarında onaylanan imar planları sabit tutularak; Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin 2012/1254 Esas, 2014/890 sayılı kararına istinaden Bölcek Mahallesi yerleşik alanında yukarıda belirtilen Meclis kararlarıyla onaylanan nazım, uygulama ve revizyon nazım imar planlarının iptal edilmesi; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih ve 463 sayılı kararının iptal edilmesi, ancak mahkeme kararı ile ilgisi olmadığından söz konusu meclis kararında Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik sahalarda imar planı yapımı için ön izin verilmesine ilişkin hususların devam etmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4B pafta, 3954 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4B pafta, 3954 ada, 3 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; 16.05.2014 tarih, 3755 kayıt nolu dilekçe; “...Parselimize site yapmayı planladığımızdan, inşaat alanında herhangi bir artış olmadan, sadece parselimizde yeşil alan miktarının ve sosyal alanın fazla olması için, binalarımızı yatayda değil dikey olarak yapmak istemekteyiz. Taks ve Kaks’ın iptal edilmesini, Emsal: 1.60’ın sabit kalmasını, Hmax: 15.50 (5 kat) A-5 kat, T2 nizamında olmasını talep etmekteyiz.” şeklindedir. Bölcek Mahallesi, J23B10A4B pafta, 3954 ada, 3 parselde uygulama imar planında TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 4 kat, T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın yapılaşma koşullarının TAKS: 0.32, KAKS: 1.60, Hmax: 15.50 m., Ayrık nizam 5 kat, T2 olarak değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile; bu uygulama imar planı değişikliği ve çevresindeki yol alanlarını gösterecek şekilde Gelişme konut alanı (yüksek yoğunluk) lejandlı alan ve yol alanlarının, Kiremit Ve Tuğla Fabrikası, D lejandlı alanda belirlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: İlimiz merkez Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada, 677 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada, 677 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, J23b04a4 pafta, 108 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, J23b04a4 pafta, 108 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 268 ada, 6 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 268 ada, 6 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 11 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 11 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 24Ö1, 25Ö4 paftada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 24Ö1, 25Ö4 paftada imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup; 08.08.2014 tarih, 5082 kayıt numaralı dilekçe; ''...Çalca Mahallesi 2.Osb kavşağı sağ tarafındaki bölgenin mevcut imar planına göre Dop oranı % 41.11 dir. İmar Kanununa göre @'dan fazla 2154,32 m2'dir. Bölgenin rayiç değerleri hesaplandığında DOP fazlasını kanunen Belediye'nin kamulaştırdığı düşünüldüğünde; kamulaştırma bedeli: 430.864.00 TL'dir. Bölge yıllardır bu şekilde çözümsüz kalmakta, parseller oluşamadığı için yatırım yapılamamakta ve de Kütahya yol boyu ticaretten ve de küçük sanayi sitelerinden yararlanamamaktadır. Belediyemiz kasasından DOP fazlalığından dolayı herhangi bir bedelin çıkmaması için, konunun değerlendirilerek gerekli imar düzenlemesinin veya uygun olabilecek çözümün bulunmasını, akabinde 3194 sayılı İmar Kanununa göre İmar Uygulamasının ivedilikle yapılmasını talep etmekteyim'' şeklindedir. 08.08.2014 tarih ve 5082 kayıt numaralı dilekçe etüd edilmiştir. Çalca Mahallesi, 24Ö1, 25Ö4 pafta, söz konusu bölgede imar planında; küçük sanayi sitesi alanı(h=8 metre, 2 kat), enerji nakil hattı koruma bandı ve park (porsuk çayı koruma alanı) lejandlı alanlar bulunmaktadır. Buna göre; imar planı değişikliği inceleme ücreti alınmadan, porsuk çayı koruma bandı niteliğindeki 50 metrelik yapı yasağı getirilen alan sınırının aynı kalması koşuluyla; küçük sanayi sitesi lejandlı alanların, park alanına doğru 3 metre genişletilmesi, bu alanlardaki yapı yaklaşma mesafelerinin 8 metre olarak düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve bu uygulama imar planı değişikliği ile çevredeki uygulama imar planlarındaki fonksiyonların nazım imar planına aktarılmasına ilişkin nazım imar planı değişikliği, ayrıca azalan yeşil alan miktarına karşılık, yürürlükte imar planı bulunmayan, Yenibosna Mahallesi yerleşik alanının güneydoğu bölümünde 2285 m2 büyüklüğünde park alanının düzenlenmesi yönlerindeki mevzii, nazım ve uygulama imar planının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: İlimiz merkez Andız Mahallesi, 107 ada, 11 nolu parselde imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Andız Mahallesi, 107 ada, 11 nolu parselde imar planı düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 11 pafta, 2569 nolu parselde imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 11 pafta, 2569 nolu parsel alanında imar planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 7193 sayılı yazısı etüd edilmiştir. ''...Hazine adına tescili sağlanan Çalca Mahallesi 11 pafta, 2569 parsel no.lu, 6.715,27 m2 yüzölçümlü ham toprak vasıflı taşınmazın, satışının yapılarak ekonomiye kazandırılması ve satışı sonucu taşınmaz üzerinde yapılacak herhangi bir yatırım vb. faaliyetin ilimiz ekonomisine ve istihdam yaratılmasına katkı sağlayacağı da göz önünde bulundurularak, anılan taşınmazın da içinde bulunduğu alanda Belediyenizce imar planı çalışması yapılması ve sonucundan bilgi verilmesi'' iletilmiştir. Ancak; Çalca Mahallesi, 11 pafta, 2569 nolu parsel alanında nazım ve uygulama imar planları bulunmamaktadır. Bu bölgede İdaremizce herhangi bir imar planı çalışması da yapılmamaktadır. Aynı zamanda parselin, kadastral yola cephesinin olduğu görülmüştür. Bu nedenle; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından; 1. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa 2. D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya 3. Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü p.k. 195 06102 Bahçelievler/ Ankara 4. İl Telekom Müdürlüğü Kütahya 5. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya 6. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya 7.İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya 8.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya 9. Teiaş türkiye elektrik iletim a.ş. 6.İLETİM Tesis ve işletme grup müdürlüğü fuatpaşa mah. Aydınlık sok. No:89 Kütahya 10. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya 11. Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya 12. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya 13. İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya 14. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü /Zafer Meydanı Belediye yanı no: 7 Kütahya 15. Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü 16. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya 17. Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya Şube Müdürlüğü alipaşa mahallesi, belediye sokak, no: 15 Kütahya 18. Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya 19. Orman ve Su İşleri Bakanlığı yukarıda belirtilen 19 adet Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınarak, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılarak, ilgili şehir plancısına hazırlattırılarak, Çalca Mahallesi, 11 pafta, 2569 nolu parsel alanına; parsel alanının en az @'ı olacak şekilde kamuya terk edecek biçimde planlanması kaydıyla, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (İçerisinde konaklama tesisleri, lokanta, resmi ve sosyal ve kültürel tesisler, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği kentsel çalışma alanlarıdır.) ve ilgili kentsel, sosyal, teknik altyapı alanları olarak mevzii imar planı yapımı ön izni verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 nolu parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 nolu parselde İmar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; 16/07/2014 tarih 4899 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Dilekçede; İdaremizin, söz konusu arsayı Kat karşılığı ihaleye verdiği ve sözleşmede bahse konu plan değişikliği ile yapılmak istenen D-Blok un hesaplamalara dahil olduğu, hususları açıklanmıştır. Bu nedenle, yapılan açıklamalara göre, İmar Planı değişikliği inceleme ücreti alınmamıştır. İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 21.08.2014 tarihli toplantısında uygun görülen imar planı değişikliği hakkında; Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden görüş alınması Komisyonumuzca istenmişti; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün konu ile ilgili 04/09/2014 tarih 903.07.01/3197 sayılı görüş yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıdaki “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Yer altı Suları ile İlgili Kirletme Yasakları ve Düzenlemeleri Madde 22; ... Koruma bantlarının oluşturulmasına halihazırdaki durum, yukarıda (a), (b), ( c), (d) ve bentlerinde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına izin vermiyorsa, bu durumda yapıların kamulaştırılmasına çalışılır. Bunun mümkün olmaması halinde, koruma alanı içinde atık boşaltımını engelleyecek tedbirler alınır.” hususunun , plan notu olarak oluşturularak ve (21.08.2014 tarihli komisyon toplantısında uygun görülen) Yeni Bosna Mahallesi 23.O.2 pafta 724 nolu parseldeki 7 nolu su kuyusu alanının olduğu bölgede, Sanayi-Küçük Sanayi Sitesi Alanının; güneyinde park, su kuyusu ve su kuyusu koruma bandı alanına doğru genişletilmesi, genişletilen sahada güneyde yapı yaklaşma mesafesi bırakılmadan, kuzeyde 5 metre yapı yaklaşma mesafesi tasarlanması, azalan park ve artan yapı yoğunluğu karşılığında bölgenin güney kesimindeki 5 metrelik yol alanı 3 metreye düşürülerek güneyindeki yola bitişik park alanının genişletilmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğinin ve çevrenin uygulama imar planının aktarılmasına yönelik nazım imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: İlimiz merkez Enne Mahallesi 4363 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Enne Mahallesi 4363 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı yapımı ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup; İlimiz merkez Enne Mahallesi 4363 nolu parsel ile ilgili olarak 23.07.2014 tarih ve 4884 sayılı dilekçe; “Kütahya ili Merkez Enne Köyü'nün Belediye Meclisi kararıyla 2012 Mayıs ayından itibaren Mahalle sayıldığından, Belediye Hizmet Alanı olarak (Düğün Salonu, Muhtarlık Binası, Sağlık Ocağı ve Sağlık Ocağı lojmanı) kullanılacak olan tesisler için yer tespiti'nin yapılması , buna göre gerekli plan tadilatının yapılması ve plan-projesi'nin hazırlanması konusunda, gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederim.” şeklindedir. Söz konusu parsel alanı Enne Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Enne Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 96 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı ve 03.12.2013 tarih ve 507 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. İlimiz merkez Enne Mahallesi yerleşik alanında 4363 nolu Harman yeri olan parselin Belediye Hizmet Alanı(İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez),(T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Hmax:16.50m, 4 kat) ve Sağlık Tesisleri Alanı (T.A.K.S:0,50 K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Hmax:16.50m, 4 kat) lejandlı olarak planlanması yönündeki Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: İlimiz merkez Çalca Mahallesi 1402 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Çalca Mahallesi 1402 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3530 ada, 230, 235, 236 ve 237 nolu parsellerde Mevzi Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3530 ada 230,235, 236 ve 237 nolu parsellerde Mevzi Uygulama İmar planı yapımı ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup; Söz konusu parsel alanları Parmakören Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. İlimiz merkez Parmakören Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 89 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı, 02.08.2013 tarih, 359 sayılı kararıyla revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planı 02.08.2013 tarih ve 361 sayılı kararı ile de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Ancak söz konusu planlara askı süresi dahilinde itirazlar bulunmaktadır. Bu itirazlar Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarih ve 70 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İtirazlar henüz değerlendirilmemiştir. Parmakören Mahallesi 3530 ada 235, 236 ve 237 nolu parseller ile ilgili olarak 12.06.2014 tarih ve 4336 sayılı dilekçe etüd edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 03.07.2014 tarihli toplantısında uygun görülen Mevzi Uygulama İmar Planı hakkında; Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş alınması Komisyonumuzca istenmişti. Milli Eğitim Müdürlüğünün konu ile ilgili 03/09/2014 tarih 3702161 sayılı görüş yazısı etüd edilmiştir ve Söz konusu yazıdaki “... eski ilköğretim okulunun bulunduğu arsa ölçümü kadar mahalle içerisinde başka bir arsanın ayrılması kaydıyla yapılması istenen İmar Planı değişikliğinde Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir.” hususunun, Parmakören Mahalle Yerleşik Alanı içerisinde 3530 ada 230 nolu parselde İlköğretim Tesisleri Alanı (Anaokulu Tesisleri Yapılabilir) (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1,60 Hmax:16.50M. (4 Kat) Serbest Nizam) lejandlı olarak planlanması ve (03.07.2014 tarihli komisyon toplantısında uygun görülen) Parmakören Mahalle yerleşik alanında 3530 ada; 235, 237 nolu maliki Kütahya Belediyesi ve 236 nolu maliki Maliye Hazinesi olan parsellerde Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) (T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Hmax:16.50m, 4 kat) ve İbadet Yeri (T.A.K.S:0.35 K.A.K.S:1.40 Serbest Nizam Hmax:16.50m, 4 kat) lejandlı olarak planlanması yönündeki Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: İlimiz merkez Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 69 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 69 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih ve 232 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2631 adanın doğusunda park alanındaki düzenlemeyi içeren 2415_1 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih ve 232 sayılı kararı ile onaylanan ilimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2631 adanın doğusunda park alanındaki düzenlemeyi içeren 2415_1 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih ve 232 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2631 adanın doğusunda park alanındaki düzenlemeyi içeren, 2415_1 nolu imar planı değişikliğine; askı süresi dahilinde 18.09.2014 tarih ve 5738 kayıt nolu dilekçe ile yapılan itiraz etüd edilmiştir. Trafo yerinin “DOP” değil “OK” na girdiği belirtilerek, trafo yerinin parkın batısında kalan 2631 ada, 4 parseldeki Belediye Hizmet Alanında düzenlemesi istenmiştir. Askı süresi dışında, 25.09.2014 tarih ve 5814 kayıt nolu dilekçe ile yapılan müracaat etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçede;... 39, 40 nolu parsellerden terk edilen park alanında değişiklik yapıldığından, maksadın dışında kullanılmasının uygun olmadığı,..imar planındaki 5 metrelik yolun dar olduğu, 7 metreden dar olmayacağı nedeniyle bu yolun genişletilmesi,....parsellerin ekonomik değerlerini olumsuz etkilyeceği,...v.b hususları açıklanarak trafo alanının Belediye Hizmet Alanına kaydırılması talep edilmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.üncü maddesinde; trafo alanları ile ilgili imar planı değişikliklerinin, nazım imar planında gösterilemeyebileceği hususu açıklanmıştır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9.uncu maddesinde; İlgili idarelerin, tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesislerinin, ..... Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapacağı veya yaptıracağı hüküm altına alınmıştır. Aynı zamanda trafo alanının yer seçimi; ilgili Kurum olan, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılmıştır. Bu nedenlerle, söz konusu 18.09.2014 tarih ve 5738 kayıt nolu dilekçe ile yapılan itiraz ile 25.09.2014 tarih ve 5814 kayıt nolu dilekçe ile yapılan müracaatların reddine, Çevredeki yapılaşma durumları göz önünde bulundurularak, trafo alanındaki 5 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin 3 metre olarak belirlenerek trafo alanının düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 39 ve 40 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 39 ve 40 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu güzergahı bölgesinde yapılan işlemlerin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu güzergahı bölgesinde yapılan işlemlerin düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: Belediyemizin en fazla hisse ile ortağı olduğu Belde A.Ş.'nin yönetim değişikliği nedeniyle bankalardaki sözleşmelerin yenilenmesi ve limitlerinin güncellenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuda bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belde A.Ş. tarafından Başkanlığımıza verilen 24.09.2014 tarih 2014/60-178 sayılı yazıları ile Şirketlerinin 2.000.000,00 TL olan sermayesinde