BELEDİYE MECLİSİNİN 16.12.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5675 Sayılı Kanun'un 3.maddesi gereği, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine eklenen fıkra uyarınca; Gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem olağanüstü toplantısı 1.oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 16.12.2014 SALI günü Saat: 18.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1- MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5- BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ, 7- HALİT OĞUZ ATAKAN, 8- EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 9-MUSTAFA AYDIN, 10-FATMA GÜL, 11-FURKAN YILMAZ, 12-MEHMET NACİ PEKCAN, 13- RAMAZAN YILDIRIM, 14- PINAR AKBULUT, 15- SELİM DURMAZ, 16- İBRAHİM YACAN, 17- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 18- ŞULE UYKUN, 19-SALİH ÖZDEN, 20-ENVER ERDOĞAN, 21-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 22-SERDA BAL YILDIZ, 23-NEDİM DELEN, 24-CEMAL AYDIN, 25-YUSUF SÖKMEN, 26-MERVE ÖZÇINAR GÜL, 27-EROL MERCAN, 28-MUSTAFA EROL, 29-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 30-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ahmet ULUCA'nın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: İlimiz merkez Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parsel alanında imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parsel alanında imar planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup; 19.11.2014 tarih, 6584 kayıt nolu dilekçe; ''Kütahya ili Merkez İlçe, Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 Parsel numaralı taşınmazla ilgili olarak satın alma talebiyle, Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak kullanmak üzere, Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Ancak parsel üzerinde Adalet Bakanlığı Şerhi olduğu tarafımıza iletildi ve bu şerhle ilgili Adalet Bakanlığı'na görüş yazısı gönderilerek bu parselle ilgili planları soruldu. Gelen görüş yazısına göre Adalet Bakanlığı'nın bu parselle ilgili tasarruf planının olmadığı ve şerhin kaldırılabileceği Milli Emlak Müdürlüğü'ne iletilmiş oldu. Bunun üzerine Milli Emlak Müdürlüğü bu parselin satışıyla ilgili 12 kuruma görüş yazısı göndererek bu parselle ilgili programları olup olmadığı bilgisini istedi. Belediyenize de bu yazı iletildi. Bu parsel Mücavir Saha içerisinde ama plansız bir alandır. Biz Keresteciler Küçük Sanayi Kooperatifi olarak bu alanda Kereste İmalathaneleri yapmayı düşünüyoruz...Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede bu alanı Küçük Sanayi Sitesi olarak Kooperatifimize satabileceklerini ancak bu alanın Mutlaka Küçük Sanayi Sitesi olarak imar planının yapılması gerektiği tarafımıza iletilmiştir...Bu projenin gerçekleşmesi için bu alanın belediyenizce Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasını istiyoruz.'' şeklindedir. Dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu parselin bir kısmı Belediye Alan Sınırı içerisinde , bir kısmı da Belediye Alan Sınırı dışındadır. Belediye Alan Sınırı içerisinde kalan kısmında Uygulama ve Nazım İmar Planları bulunmamaktadır. Belediye Alan Sınırı dışındaki kısım Mücavir Alan Sınırının da dışında olup, Belediyemizin yetki ve sorumluluğu altındaki alanlardan değildir. 237 nolu parselin sınırları içerisinde bulunan 120 ve 121 nolu parselleride kapsayacak şekilde ve 237 nolu parselin Belediye Alan Sınırı içerisinde ve dışarısında kalan kısmında, Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından; 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil 1/4 Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı (19 adet) Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşlerin alınmasına, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasına, 237 nolu parselin Belediye Alan Sınırı dışında kalan kısmında; İl Genel Meclisinden Küçük Sanayi Sitesi Alanı mevzii imar planı yapımına esas ön izin alınması amacıyla, konunun İl Özel İdaresine iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.4 pafta, 167 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez İnköy Mahallesi 23.M.4 pafta 167 ada, 1 nolu parselde imar plan değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup; İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa (Osmangazi) Mahallesi’nde bulunan mevcut Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10 nolu parsel alanında imar planında Otel ve Ticari Tesisler Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.35, E: 2.00, Hmax: 967 m. hava mania kotunu geçmeyecektir (Çatı ve çatıda yapılacak tüm imalatlar dahil) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanda nazım imar planında Meskun Konut Alanları (yüksek yoğunluk), E: 2.00 lejandlı alan bulunmaktadır. Komisyonumuzun 05.12.2014 tarihli toplantısında söz konusu sahaya Özel Eğitim Tesisleri lejandı eklenmesine yönelik imar planı değişikliğine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görüş alınması uygun görülmüştü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 10.12.2014 tarih 6259730 sayılı yazısında imar planı değişikliğinin uygun görüldüğü belirtilmektedir. İmar planı revizyonu araştırmaları kapsamında Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.(OEDAŞ) ve Çinigaz'dan görüşler alınmıştır. Söz konusu görüşlerde Otel ve Ticari Tesisler Alanının bulunduğu sahada mevcut veya öneri altyapı vb. projeleri bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenlerle, ilimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10 nolu parsel alanında imar planında bulunan Otel ve Ticari Tesisler Alanı lejandlı sahaya Özel Eğitim Tesisleri lejandı eklenmesi, Hmax: 30.50 metre olarak düzenlenmesi, ilgili plan notlarının düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile; Meskun Konut Alanları lejandlı sahada Otel Ve Ticari Tesisler Alanı, Özel Eğitim Tesisleri lejandlı alan düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliğinin (PİN. NO: UİP-7854.1), (PİN. NO: NİP-7856.1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup; İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 adada (eski 223 ada) imar planında Belediye Hizmet Alanı (İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler), Serbest Nizam, KAKS: 3.00, TAKS aranmayacaktır, Hmax: Serbest lejandlı alan bulunmaktadır. 2403 nolu imar planı değişikliğinden önce 1739 ada, 42 nolu parsel alanında Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış İstasyonu lejandlı saha bulunmaktaydı. Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış İstasyonu lejandlı sahanın daha önceki yerinde belirlenmesi ve Belediye Hizmet Alanı (İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) lejandlı sahada Park alanı düzenlenmesi; “İmar planında görülen Park alanı; Belediye Hizmet Alanı ile birlikte projelendirilecektir. Bu kapsamda Park alanının zemin kotu altında kalan bölümleri Belediye Hizmet Alanı ile bütünlük oluşturacak şekilde inşaat alanı olarak kullanılabilecektir.” plan notu eklenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin (PİN. NO: UİP-4765.2), (PİN. NO: NİP-7858.1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 2/4 GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: İlimiz merkez Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada, 677 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada, 677 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 08.09.2014 tarih, 8484 sayılı, 15.10.2014 tarih, 9808 sayılı yazısı ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'nün 24.11.2014 tarih, 9805 sayılı yazıları etüd edilmiştir. İlimiz, Merkez, Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada, 677 parsel nolu mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın imar planında Üniversite Gelişme Alanı olarak ayrılan kısmına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü) öğrenci yurdu yapılmak üzere tahsis talebinde bulunduğu belirtilerek; Üniversite Gelişme Alanı lejandlı sahanın imar durumunun “Öğrenci Yurdu Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği talep edilmiştir. İlimiz merkez Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada, 677 parselde yazı eki harita üzerinde işaretlenen sahada imar planında Üniversite Gelişme Alanı, E: 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın güneybatı bölümünün Orman sahasında kaldığı tespit edilmiştir. Üniversite Gelişme Alanı lejandlı sahanın bir bölümü orman sahasında kaldığından, alanın tamamının Öğrenci Yurdu Alanına dönüştürülmesi halinde ileride hukuki problemlerin çıkmasına yol açabilecektir. Bu nedenle orman sahasının olduğu güneybatı bölümü dışarıda tutularak; Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada, 677 parselde imar planında bulunan Üniversite Gelişme Alanı, E: 1.50, Hmax: Serbest lejandlı sahanın Öğrenci Yurdu Alanına dönüştürülmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin; (PİN. NO: UİP-7859.1), (PİN. NO: NİP-7860.1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanıyla ilgili, Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2014/23 esas nolu, 2014/1150 Kararının müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanıyla ilgili, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin 2014/23 esas nolu, 2014/1150 Kararının daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: “Kütahya Belediyesi Çinigar Şehirler arası Otobüs Terminali Yönetmelik Taslağı” ve “Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konularının müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası uyarınca; -Kütahya Belediyesi Çinigar Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmelik Taslağı'nın ve; -04.01.2011 tarih ve 8 sayılı meclis kararıyla kabul edilen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nın ekte sunduğu şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: ilimiz merkez “Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet Mahalleleri ve Gaybi Efendi Mahallesini kapsayacak şekilde Kütahya (Merkez) Kısmi Yağmursuyu Projesi” nin JICA kredisi ile uygulanması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “İller Bankası” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, “Yoncalı-Ilıca (Kütahya) Kanalizasyon Şebeke ve Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projesi” nin yürütülmesi için 01.06.2012 tarih 272 sayılı, 04.09.2012 tarih 356 sayılı, 02.04.2013 tarih ve 154 sayılı Meclis Kararları ile 21 Mart 2013 tarihinde İller Bankası ve Belediyemiz arasında 950.000.000 Japon Yeni tutarında 8 nolu Alt Kredi Anlaşması imzalanmıştır. 27.06.2014 tarih ve 209 sayılı alınan Meclis Kararı ile ilimiz “Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet Mahalleleri ve Gaybi Efendi Mahallesini kapsayacak şekilde Kütahya (Merkez) Kısmi Yağmursuyu Projesi” nin JICA kredisi ile uygulanmasından vazgeçilmiştir. 3/4 Kütahya (Merkez) Kısmi Yağmursuyu Projesi' si için diğer projeden kalan kredi miktarını kullanım talebimize yönelik her türlü iş ve işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun veya Belediye Başkanının görevlendirmiş olduğu Başkan Vekilinin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: İlimiz merkez Ilıca Otel Harlek konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Çevre ve Orman Bakanlığının 14.02.1966 tarih ve 2072/7 sayılı oluru ile, Belediyemize -49- yıl süreliğine tahsis edilen ve tahsis süresi 14.Şubat.2015 tarihinde sona erecek olan Ilıca Otel Harlek Tesisleri (24.250,00 m²) ile ilgili olarak; Söz konusu yeri kiracı olarak işleten “Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.'nin” Turizm İşletme Belgesine “196 yataklı 5 Yıldızlı Tatil Köyü” yerine “200 yataklı Özel Konaklama Tesisi” olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan izne aykırı Turizm İşletme Belgesi almasından kaynaklanan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığınca geçmişe dönük talep edilen bedeller 12.Aralık.2014 tarihinde tamamı itizari kayıtla Orman ve Su İşleri Bakanlığı hesaplarına ödenmiş olup; Söz konusu Ilıca Otel Harlek Tesisleri (24.250,00 m²)'nin, Belediyemizce tahsis süresinin 99 yıla kadar uzatılmasına, Belediyemizce işletmek ve/veya işlettirmek üzere gerekli olan tüm izinlerin alınmasına, binanın mevcut hali ile devamı veya yıkılıp tekrar yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması ve/veya Belediyemiz finans durumuna göre öz kaynakları ile yaptırılması izni için Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde bütün iş/işlemlerin yapılmasına,gerektiğinde anlaşma, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması, vb. tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Kamil SARAÇOĞLU İbrahim YACAN Selim DURMAZ Belediye Başkanı