BELEDİYE MECLİSİNİN 05.05.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM 5. OLAĞAN 1.BİRLEŞİM TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

 

 

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 5. olağan toplantısı 1.birleşim, 1. oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 05.05.2015 SALI günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ, 7- HALİT OĞUZ ATAKAN, 8-MUSTAFA AYDIN, 9- FATMA GÜL, 10- FURKAN YILMAZ, 11-MEHMET NACİ PEKCAN, 12- RAMAZAN YILDIRIM, 13- PINAR AKBULUT, 14- SELİM DURMAZ, 15- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 16- MURAT HASER, 17- SALİH ÖZDEN, 18- ENVER ERDOĞAN, 19- AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 20- AHMET ULUCA, 21- SERDA BAL YILDIZ, 22- NEDİM DELEN, 23- CEMAL AYDIN, 24- YUSUF SÖKMEN, 25- MERVE ÖZÇINAR GÜL, 26- EROL MERCAN, 27-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ebubekir ERDOĞMUŞ ve Mustafa EROL, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU ve Şule UYKUN’un izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

 

- İlimiz merkez Enne Mahallesi, Yoncalı İlave Uygulama İmar Planında yer alan Spor Ve Oyun Alanları lejandlı sahanın bölgesel amaçlı olarak uygulamasının yapılması konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 125 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 1671 ada, 143 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 41 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2346 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 770 ada, 28-41 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 640 ada, 317 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

-TEİAŞ 6. Bölge Müdürlüğü'nün 2 adet 154 kV EİH direk yerinin değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 240ada, 7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

- İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3885 ada 66 nolu parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi,

- Belediye Meclisimizin 01.04.2015 tarih ve 175 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen “Kütahya Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Konusunun müzakeresi,

-Şehrimizde sonradan mahalle statüsüne geçmiş yerleşim yerlerinde bulunan cadde ve sokak isimlerinin verilmesi konusunun müzakeresi,

-Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Meclisince 24.04.2015 tarihinde alınan karar gereği Birlik Tüzüğünde yapılan Değişiklik konusunun müzakeresi,

-Kütahya Belediye sınırları içerisinde bulunan Amatör Spor Kulüplerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere maddi yardım yapılması konusunun müzakeresi,

-08/06/2015-13/06/2015 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek olan, yangın söndürme, afet yardımı, arama ve kurtarma ekipmanları ile ilgili son teknoloji ürünlerinin sergileneceği "Interschutz Fuarı" na katılmak üzere İtfaiye Müdürü Nihat HELVACI'nın görevlendirilmesi konusunun müzakeresi,

- Kentimizde bulunan 11 mahalle ve 9 dere güzergahı 17.04.2013 tarihinde Bakanlar Kurulunca riskli alan ilan edilen yerlere ait Kentsel Dönüşüm konusunun müzakeresi,

 

Konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı ilimizde uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm konusunda Belediyemizce yapılacak olan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi ve Meclis üyelerince konu müzakere edildi.

 

 

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve;

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

Belediyemiz 2014 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi 2014 yılı Kesin Hesabı’nın detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Bu arada Meclis Başkanı Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2014 yılı Kesin Hesabının tekrar görüşülmek üzere gündemin 46. Maddesine eklenmesini oya sundu ve Gündemin 46. Maddesi olarak eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

Üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliğinden istifa edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01.05.2009 tarih ve 202 sayılı kararıyla üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliği Üyeliğinden istifa edilerek ayrılınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Azime Nur AKTAŞ AKALIN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Merve ÖZÇINAR GÜL, Erol MERCAN, Ali KORKMAZ'ın red oylarına karşılık, oy çokluğuyla karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

Halk Ekmek Büfelerine ait yer/yön değişikliği ve satış büfelerinin yenilenmesi talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Halk Ekmek Büfeleri işletmecisi Yusuf SARIKOÇ’un dilekçesine konu edilen talebine ilişkin Halk Ekmek Büfeleri ile ilgili olarak;

1- 100.Yıl Mahallesi, Sosyal Konutlar 4. Blok yan kısmında bulunan park içerisinde bulunan büfenin,

2- 75.Yıl Mahallesi, Atakent İncik Suyu Çeşmesi ve Trafo yanında bulunan Büfenin,

3- Akkent (Toki-2) Mahallesi, İmam-ı Azam Cami yanında bulunan Büfenin

4- Bahçelievler Mahallesi, Beyti Sitesi yan kısmında bulunan park içerisinde kalan Büfenin yazı ekinde haritada belirtilen yerlere taşınmalarının uygun olacağına,

5- Dilekçede talep edilen Meydan Mahallesinde ve Ali Paşa Mahallesinde bulunan Halk Ekmek Büfelerinin yer/yön değişikliği taleplerinin uygun olmadığına;

 

Yeni Talep Edilen Büfe Yeri İle ilgili;

Akkent (Toki-3) Turgutlar Yolu üzerinde yapılmak istenen Büfenin fotoğrafta belirtilen alana yapılmasının uygun olacağına;

 

Kaldırılması Talep Edilen Büfeler ile ilgili;

1- Maruf Mahallesi, Büyük Bedesten arkasındaki park alanında bulunan Büfenin,

2- Sultanbağı Mahallesi, Sultanbağı Caddesindeki Büfenin,

3- Vefa Mahallesi, F.Çakmak İlköğretim Okulu çaprazında bulunan Büfenin,

4- Cemalettin Mahallesi, Anadolu Garajı içerisinde bulunan Büfenin, yerlerinden kaldırılmalarının uygun olacağına;

Ayrıca dilekçede yazılı olan talepler ile ilgili olarak; Belediyemiz ile Halk Ekmek Büfeleri işletmecisi Yusuf SARIKOÇ arasında imzalanan Protokolün 14. maddesi (Yer ve yön değişimi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ve ilgili mahalle muhtarlıklarından görüş alındıktan sonra tüm masraflar HALK EKMEK tarafından karşılanaca) gereğince tüm masrafların HALK EKMEK tarafından karşılanmasına;

Söz konusu bu yerlerle ilgili iş ve işlemlerde vb. tüm hususlarda, Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 19.M.IV pafta (57 pafta),348 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin 6ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez Börekçiler Mahallesi, 19.M.IV pafta, 348 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tapu kaydında bulunan soy isimsiz maliklere, Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 23.03.2010 tarih, 2009/2554 Esas, 2010/597 sayılı ve 27.04.2006 tarih, 2006/606 Esas, 2006/848 sayılı kararlarıyla Kütahya Defterdarı Kayyım olarak atanmıştır.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.12.2012 tarih, 11172/37077 sayılı yazısı ile söz konusu taşınmazlar üzerinde bulunan ve bir bütünlük arz eden binanın mail-i inhidam nedeniyle yıkılmasının istenmesi üzerine Defterdarlık Kayyımlık Bürosu Başkanlığı’nın 05.03.2013 tarih, 1285 sayılı yazısı ve ekindeki bilirkişi raporunda binanın Geleneksel Kütahya Evlerinin bir örneği olduğu belirtilmiştir.

Kütahya İli, Merkez Börekçiler Mahallesi, 57 pafta, 348 ada, 1 ve 2 parsel numaralı, Kütahya Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma amaçlı İmar planı içerisinde yer alan, 158 Envanter numaralı, I. Grup anıtsal Mimari örneği olan Defterdar Konağı’na cepheli, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2012 tarih, 932 sayılı kararı ile tescillenen ve koruma grubu II. Grup olarak belirlenen taşınmaz, Korunması Gerekli Kültür Varlığı örneğidir.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.03.2013 tarih, 1870/8455 sayılı yazısı ile Defterdarlık Kayyımlık Bürosu Başkanlığı’ndan, söz konusu taşınmazın bahçesinin temizlenmesi, zemin kat ve girişlerinin kapatılarak binanın içine izinsiz girişlerin engellenmesi için gerekli önlemlerinin alınması istenilmiştir.

5835 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesinde ; ’Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 29/07/1970 tarih, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. ve 18. maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10’u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilir. Tahsil edilen miktar, il özel idaresi tarafından açılacak özel hesapta toplanır. Bu miktar; il özel idaresince ve belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konularında kullanılmak üzere il özel idaresine ve il sınırları içindeki belediyelere vali tarafından aktarılır ve bu pay valinin denetiminde kullanılır. İl Özel İdarelerince yapılan projeler için kullanılan miktar özel hesabın % 30’unu geçemez.’’ denilmekte olup;

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 26.11.2013 tarih, 225448 sayılı yazısında, yukarıda anılan kanun maddesi uyarınca kamulaştırma talebinin ilgili Valilik ve Belediye Başkanlığı’nca değerlendirilmesi istenmiştir. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.01.2014 tarih, 220- 568 sayılı yazısı ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden bahse konu kanun kapsamında % 10 katkı paylarından kamulaştırma bedeli yardım talebinde bulunulmuştur. İl Özel İdaresi'nin 24.12.2014 tarih, 13252 sayılı yazısı ile söz konusu parseller için kamulaştırma bedeli olarak 50.000,00 TL. pay ayrıldığı bildirilmiştir.

Aşağıda mahallesi, pafta-ada-parsel numarası ve maliyeti belirlenen taşınmazlarda yapılacak kamulaştırma işlemlerin, 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 6 ncı 5 yıllık kamulaştırma programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası :Ek

b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi :31.12.2017

Toplam Maliyeti :63.346,00 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

2013 yılı: -

2014 yılı: -

2015 yılı :63.346,00 TL

2016 yılı: -

2017 yılı: -

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

Kamulaştırma : 63.346,00 TL

 

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

Börekçiler Mahallesi, 57 pafta, 348 ada,

1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması

2015

63.346,00 TL

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 73 pafta 309 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması işlemlerinin 6 ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 309 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın tamamı 1/1000 Uygulama İmar planında park ve yolda kalmaktadır.

Şehrimizin gelişmesi ile birlikte artan nüfus ve trafik yoğunluğu nedeniyle daralan yolların genişletilebilmesi ve yeşil alanların çoğaltılabilmesi için; imar planında yol ve park alanında bulunan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın, şehir merkezinde olması ve yoğun trafik akışının bulunduğu alanda kalması nedeniyle taşınmazın 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması gerekmektedir.

Aşağıda mahallesi, ada, parsel bilgileri ve yaklaşık kamulaştırma maliyeti belirtilen taşınmazda yapılacak kamulaştırma işlemlerinin, 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 6 ncı 5 yıllık kamulaştırma programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası :Ek

b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi :31.12.2017

Toplam Maliyeti :229.220,00 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

2013 yılı : -

2014 yılı : -

2015 yılı : 229.220,00 TL

2016 yılı : -

2017 yılı : -

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

Kamulaştırma : 229.220,00 TL

Sıra No

Konusu

Yeri / Açıklaması

Yılı

Yaklaşık Kamulaştırma Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

İmar planında tamamı yol ve park alanında kalan İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 309 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması,

2015

229.220,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

III. sayılı dolu kadro değişiklik cetveli konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11.maddesinde;

“Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece, değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır. Boş Kadro Değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yaralan II. sayılı Cetvel, Dolu Kadro değişiklerinde ise III. sayılı Cetvel eksiksiz doldurularak gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre; zabıta memurlarının kadro derecesi 3-11 aralığında revize edilmiş olup, ekte sunulan III. Sayılı Dolu kadro değişiklik cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

Belediye Meclisi’nin 01/04/2015 tarih ve 150 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Şehrimizde sonradan mahalle statüsüne geçmiş yerleşim yerlerinde bulunan cadde ve sokak isimleri verilmesi ve Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Şehit Cengiz ERKUL isminin başka bir mahalleye verilmesi talebinin müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01.04.2015 tarih ve 150 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen şehrimizde sonradan mahalle statüsüne geçmiş yerleşim yerlerine cadde ve sokak isimlerin verilmesi konusu ve Şehit Cengiz ERKUL isminin Osmangazi mahallesinden alınarak başka bir mahalleye verilmesi ile ilgili komisyon raporu incelenmiş olup;

-Şehit Cengiz ERKUL isminin başka bir mahalleye alınması ile ilgili olarak, ilgili sokakta oturan vatandaşların gerek resmi gerekse özel kurum kuruluş yazışmalarında, sokak ismi taşınmasından dolayı sıkıntı yaşamamaları amacıyla isim değişikliği talebinin reddine.

-Perli Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere “ MEKKE Caddesi, BİRLİK Caddesi, KIRÇİÇEĞİ Caddesi, MORGÜL Caddesi, PINARBAŞI Caddesi, KIRÇİÇEĞİ Caddesi, VATAN Caddesi, BÜLBÜL Caddesi, NASİP Caddesi, ALBAYRAK Caddesi isimlerinin verilmesine,

-Perli Mahallesi’nde isimsiz bulunan sokaklara “1.Perli Sokak, 2.Perli Sokak, 3.Perli Sokak, 4.Perli Sokak, 5.Perli Sokak, 6.Perli Sokak, 7.Perli Sokak,8.Perli Sokak,9.Perli Sokak,10.Perli Sokak,11.Perli Sokak,12.Perli Sokak,13.Perli Sokak, 14.Perli Sokak,15.Perli Sokak,16.Perli Sokak,17.Perli Sokak,18.Perli Sokak,19.Perli Sokak,20. Perli Sokak, isimlerinin verilmesine,

-Çalca Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere eski muhtarlardan “Ramazan ÖZEN Caddesi, Ahmet ÖZTEN Caddesi, ESENLER Caddesi, ARAFAT Caddesi” isimlerinin verilmesine;

-Çalca Mahallesi’nde isimsiz bulunan sokaklara “1.Çalca Sokak,2.Çalca Sokak,3.Çalca Sokak,4.Çalca Sokak,5.Çalca Sokak,6.Çalca Sokak,7.Çalca Sokak,8.Çalca Sokak,9.Çalca Sokak,10.Çalca Sokak,11.Çalca Sokak,12.Çalca Sokak 13.Çalca Sokak,14.Çalca Sokak ,15.Çalca Sokak,16.Çalca Sokak,17.Çalca Sokak,18.Çalca Sokak” isimlerinin verilmesine,

-Yeni Bosna Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere eski muhtarlardan “Asım YAKIŞ Caddesi, Osman ÇAKICI Caddesi” isimlerinin verilmesine;

-Yeni Bosna Mahallesinde isimsiz bulunan sokaklara “1.Yeni Bosna Sokak,2.Yeni Bosna Sokak 3. Yeni Bosna Sokak,4.Yeni Bosna Sokak ,5.Yeni Bosna Sokak,6.Yeni Bosna Sokak , 7. Yeni Bosna Sokak , 8.Yeni Bosna Sokak ,9.Yeni Bosna Sokak ,10.Yeni Bosna Sokak ,11.Yeni Bosna Sokak ,12.Yeni Bosna Sokak ,13.Yeni Bosna Sokak , 14.Yeni Bosna Sokak ,15.Yeni Bosna Sokak ,16.Yeni Bosna Sokak ,17.Yeni Bosna Sokak ,18.Yeni Bosna Sokak ,19.Yeni Bosna Sokak ,20.Yeni Bosna Sokak,” isimlerinin verilmesine,

-Zığra Mahallesinde isimsiz bulunan caddelere “TUGAY Caddesi, ÂŞIKOĞLU Caddesi, Mehmet EMEKSİZ caddesi, SERDAR Caddesi” isimlerinin verilmesine;

-Zığra Mahallesinde isimsiz bulunan sokaklara “1.Zığra Sokak,2.Zığra Sokak,3.Zığra Sokak,4.Zığra Sokak,5.Zığra Sokak,6.Zığra Sokak,7.Zığra Sokak,8.Zığra Sokak,9.Zığra Sokak,10.Zığra Sokak,11.Zığra Sokak,12.Zığra Sokak,13.Zığra Sokak,14.Zığra Sokak” isimlerinin verilmesine,

-Yoncalı Mahallesinde isimsiz bulunan caddeye “AFŞİNBEY caddesi” isimlerinin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün fonksiyonel yapısındaki çeşitlilik nedeniyle 2015 yılına ait performans programında yer alan göstergelerin revize edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün fonksiyonel yapısındaki değişiklik nedeniyle sene başı itibariyle 2015 yılına ait performans göstergeleri tam ve net öngörülmediğinden dolayı;

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2015 yılı performans programında ekte sunulan tabloda belirtildiği şekliyle revize edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe içi Sosyal ve İktisadi İşletmesine bağlı Sosyal Tesisler Restoran’a ait fiyat tarifesinde Üniversite öğrencilerine yönelik %20 oranında indirim uygulanması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Encümeni’nin 16.12.2014 tarih ve 2872 nolu kararıyla kabul edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesine bağlı Sosyal Tesislerde bulunan Restorant da uygulanan fiyat tarifesinde, tüm öğrencilere yönelik %20 oranında indirim uygulanmasına ve söz konusu indirimin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesine bağlı Sosyal Tesislerde bulunan Restorant tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 101 sayılı kararıyla, Göynükören Köyü, 124 ada, 400 nolu parsele mevzii nazım ve uygulama imar planı yapımı için verilen ön iznin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih, 101 tarih sayılı kararıyla, Göynükören Köyü, 124 ada, 400 nolu parsele mevzii nazım ve uygulama imar planı yapımı için verilen ön iznin iptal edilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

31.03.2015 tarih, 1527 kayıt nolu dilekçeyle; 200 büyük baş hayvan için verilen imar planı yapımı ön izin alanında, 50 büyük baş hayvan için tesis yapılacağı belirtilerek, verilen ön iznin iptal edilmesi talep edilmiştir. Göynükören Köyü, J24A11C3 pafta, 124 ada, 400 nolu parsel alanına; Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih, 101 tarih sayılı kararıyla, “200 başlık büyükbaş hayvancılık yetiştirme tesisi” olarak, mevzii nazım ve uygulama imar planı yapımı için verilen ön iznin iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, (758, 763) 2960, 4330, 4331, 4332 ve 4333 nolu adalarda, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 130 pafta, (758, 763) 2960, 4330, 4331, 4332 ve 4333 nolu adalarda, imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

20.01.2015 tarih, 134 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile 22.01.2015 tarih, 314.99/86 sayılı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün yazıları etüd edilmiştir. İmar planlarında bu bölgede Ticaret Alanı (B-2, hmax: 8.50 metre), Belediye Hizmet Alanı (B-3), Hal Alanı ve Ek Tesisleri (hmax: 9.50 m.) lejandlı sahalar ile yol ve otopark alanları bulunmaktadır.

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, (758, 763) 2960, 4330, 4331, 4332 ve 4333 nolu adalar bölgesinde , Ticaret Alanlarında; 10 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak, 3 ve 5 metre olan kuzey ve güney kesimlerdeki yapı yaklaşma mesafelerinin iptal edilerek, diğer park tarafındaki 3 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin ise 5 metre olarak belirlenerek, (346 m2 ticaret alanı artacak şekilde) düzenlenme yapılması, Belediye Hizmet Alanı ile Hal Alanı ve Ek Tesisleri lejandlı sahalarda; Belediye Hizmet Alanlarının ve yol sahalarının düzenlenmesi, kanalizasyon hatlarının olduğu sahalarda yol, yeşil alan ve otopark alanlarının planlanması, 22.01.2015 tarih, 314.99/86 sayılı ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün görüşü alındığından ve Kanalizasyon hatlarının tamamı yol, yeşil alan ve otopark alanlarında kaldığından dolayı “Uygulamalarda Kanalizasyon Hatları hakkında ilgili Müdürlükten görüş alınacaktır.” şeklindeki plan notunun iptal edilmesi, imar planlarında park alanı miktarının değişmemesi ve artan yapı yoğunluğunun karşılanması amacıyla, doğu kesimdeki otopark alanında (2.890 + 1.930 = 4.820 m2 lik) Belediye Parkının oluşturulması, otopark alan miktarının da değişmemesi amacıyla, oluşturulan “Belediye Parkı alanında minimum 4.555 m2 Yer altı otopark alanı gerçekleştirilecektir.” şeklinde plan notunun oluşturulması yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğinin ilgili teknikte nazım imar planına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin (UİP-359,2 – NİP-9422,11); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, J24A11B3A ve J24A11B3D paftalarda, Ø1000 lik Çelik Boru Ana İçme suyu Güzergahının geçtiği bölgede imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, J24A11B3A ve J24A11B3D paftalarda, Ø1000 lik Çelik Boru Ana İçme suyu Güzergahının geçtiği bölgede imar planı değişikliği yapımı, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün 11.03.2015 tarih, 297 sayılı yazısında; “ Eski Gediz Yolu üzerinde bulunan Ø1000 lik çelik boru ana içmesuyu güzergahı hakkında yazmış olduğumuz yazıya istinaden yaptığımız ölçüm çalışmaları neticesinde boru üzerinden almış olduğumuz koordinatlar CD ortamında sayısal olarak gönderilmektedir. Bu bölgede yapacağınız imar çalışmaları ile ilgili hattımızı eksen kabul ederek sağ ve sol tarafından 5'er metre koruma bandı oluşturulması...” konuları belirtilmiştir.

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, J24A11B3A ve J24A11B3D paftalarda, Ø1000 lik Çelik Boru Ana İçme suyu Hattı ve bu hatta ait toplamda 10 metrelik koruma bandı(yapı yasaklı alan)nın işlenerek yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, ada ayırma çizgilerinin iptal edilmesi, Ø600 Duktil İçme Suyu Hattı ve (top. 12 m.lik) Koruma Alanının işlenmesi, 2977 nolu adadaki 5 metrelik bahçe alanlarının 3 metre olarak düzenlenmesi, düzenlenen 3 metrelik ön bahçe alanlarında 1'er metrelik kapalı çıkma yapılabilmesi “ TAKS a göre belirlenerek gerçekleştirilecek inşaat taban alanı miktarının ifraz durumunda da korunması esastır. 2966 nolu adadaki parsellerin yeniden düzenlenmesi zorunludur. 10 metrelik koruma bandı(yapı yasaklı alan) dahilinde; 1.5 metre kapalı çıkma yapılabilir. Belediye lehine bedelsiz olarak irtifak hakkının kurulması kaydıyla, (Bahçe mesafeleri daraltıldığından) 2977 ada haricindeki, 10 metrelik koruma bandının olduğu parseller; 3194 Sayılı İmar Kanununun 23.üncü maddesi kaldırım kanalizasyon emanet bedeli hesabından muaftır. ” şeklinde plan notunun oluşturulması yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliği ve 25 metrelik yol alanının batısındaki bölgedeki diğer uygulama imar planının ilgili teknikte nazım imar planına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin (UİP-11877,1 – NİP-11878,1) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 18.O.4 pafta, 1120 ada doğusunda park sahasında ve 91 pafta, 531 ada da yol alanında trafo sahalarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 18.O.4 pafta, 1120 ada doğusunda park sahasında ve 91 pafta, 531 ada da yol alanında trafo sahalarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişiklikleri konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi J-24-a-13-a paftada imar planı yapımı ön izni konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi J-24-a-13-a paftada imar planı yapımı ön izni konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2371-2372-2373 parseller üzerinde bulunan sahipsiz hayvan bakımevinin kuzeyinde ilave tesislerin yapımı ön izni konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2371-2372-2373 parseller üzerinde bulunan sahipsiz hayvan bakımevinin kuzeyinde ilave tesislerin yapımı ön izni konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 24.03.2015 tarih 27 sayılı yazıları ile; “Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ve Eskişehir- Kütahya karayolu 13.km de faaliyet gösteren Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin bulunduğu 2371,2372,2373 parsellerin yanında bulunan ve ekte gösterilen 40029.84 m2 arazinin Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde kullanılmak üzere ilave tesislerin yapılması amacıyla Müdürlüğünüzce imar planının hazırlanması ve tarafımıza bilgi verilmesi” şeklindedir.

Yazı etüd edilmiştir. Söz konusu parsel alanı; Çalca Mahallesi 2371-2372-2373 parseller üzerinde bulunan sahipsiz hayvan bakımevinin kuzeyinde ve bitişik konumda imar planlarının dışında bulunmaktadır. Söz konusu alanda, İlave Mevzi İmar Planı yapılması için, idaremiz tarafından;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara : şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması ve jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi Yeni yapılacak olan çevre yolunun kuzey kesimindeki Ceza İnfaz Kurumu alanının kuzey doğusuna Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal tesisleri yapımına yönelik ilave mevzi imar planı yapımı ön izni konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi Yeni yapılacak olan Çevre Yolunun kuzey kesiminde rezerv sanayi alanı olarak gösterilen bölge içerisinde Ceza İnfaz kurumu alanının kuzeydoğu bölümünde Ceza İnfaz Kurumu lojmanı ve sosyal tesisleri yapımına yönelik ilave mevzi imar planı yapımı konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

Cumhuriyet Başsavcılığının 11/12/2014 tarih 3487 sayılı yazısı; “İlimiz Parmakören Mahallesinde J23B04B2 pafta 4248 ada 1 parsel noda kayıtlı, üzerine Ceza İnfaz Kurumu ile sosyal tesislerinin yapımının planlandığı taşınmazın asfalt yolun karşısında kuzey doğu yönüne düşen ve ekli krokide görülen alana Ceza İnfaz Kurumu lojmanı ve sosyal tesislerinin yapılması düşünüldüğünden; Bu arazinin imar planı çalışmasının yapılması hususunda; gereği rica olunur.” şeklindedir.

Konu etüd edilmiştir. Söz konusu alan Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih 306 sayılı kararıyla; imar planlarına esas jeolojik - jeoteknik etüdlerin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yaptırılması şartıyla onaylanan Ceza İnfaz Kurumu alanının kuzeydoğu bölümündeki yaklaşık 30.000 m2'lik alandır. Ceza İnfaz Kurumu lojmanı ve sosyal tesisleri alanı İlave Mevzii İmar Planı yaptırılması için;

- 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara : şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşlerin İdaremizce alınması,

- Ceza İnfaz Kurumu lojmanı ve sosyal tesisleri alanında imar planlarına esas jeolojik - jeoteknik etüdlerin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yaptırılması ve imar planlarının idaremizce hazırlatılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.IV pafta, 156 ada, 3-4-5-6 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.IV pafta, 156 ada, 3-4-5-6 parsellerde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

27.03.2015 tarih, 1459 kayıt nolu dilekçe; ''Kütahya İli, Merkez İlçe, İnköy Mahallesi 23.M.IV Pafta 156 ada, 2-3-4-6-7 parsellerin mülkiyetleri tarafımıza ait, 5 nolu parselinde kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi tarafımıza aittir. 3-4-5-6 nolu parsellerde düzgün blok yerleşimini sağlamak ve sağlıklı bir peyzaj oluşturmak amacıyla tevhid işlemi gerçekleştirmek istiyoruz. Bununla ilgili tevhid çapı talebinde bulunduğumuzda bu parsellerde blok işlemesi yapıldığı ve bunun değiştirilmesi için imar planı değişikliği yapılması gerektiği tarafımıza iletilmiştir. Bu parsellerde (3-4-5-6) blok işlemenin kaldırılıp ekteki avan projedeki yerleşime uygun hale gelecek şekle getirilmesi konusunda gerekli imar plan değişikliğinin yapılması...'' şeklindedir. Dilekçe etüd edilmiştir.

Söz konusu 3-4-5-6 nolu parseller, uygulama imar planında; Ayrık Nizam, E:1.00, Hmax:27,50 lejandlı alanda bulunmaktadır. Binaların, söz konusu çekme mesafelerinin içine, talep edilen şekilde yerleşebilmesi için; projedeki bina kitle gösterimlerinin uygulama imar planına işlenmesi, yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-11879,1 – NİP-11880,1); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Andız Mahallesi, 107 ada, 11 nolu parsel alanında imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Andız Mahallesi, 107 ada, 11 nolu parsel alanında imar planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 15/07/2014 tarih, 982 sayılı yazıları; ''...USAG (Ulusal Sismolojik Ağın Geliştirilmesi) Projesi kapsamında 2014 yılında kurulması planlanan genişbant deprem gözlem istasyonlarından bir adet de Kütahya Merkez'e kurulması planlanmaktadır. Söz konusu deprem istasyonu için bölgede daha önceden yapılan yer seçimi çalışmaları sonucunda en uygun nokta olarak Ekte ada-parsel, koordinat bilgileri verilen Andız Mahallesi su deposu altındaki alan seçilmiştir. Ekte şematik görünümü verilen genişbant deprem gözlem istasyonunun söz konusu yerde kurulması konusunda gerekli iznin verilmesi...'' şeklindedir.

Söz konusu, talep edilen Andız Mahallesi, 107 ada, 11 nolu parsel alanında, yaklaşık 16 m2'lik, Deprem Gözlem İstasyonu lejandlı alanın düzenlenmesine yönelik uygulama imar planının (UİP-11881), 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.1-23.M.4 pafta, 159 ada, 3 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy (Akkent) Mahallesi 23.M.1-23.M.4 pafta, 159 ada, 3 nolu parselde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

16.07.2014 tarih, 4804 kayıt nolu dilekçe; ''Kütahya ili, merkez ilçesi, Akkent Mahallesi, Süleyman Efendi Caddesi (23.M.1-23.M.4-159-3)'de bulunan taşınmazımızın, halihazırda konut alanı olarak tespit edilmiş olan yapılaşma kriterinin, bölgede bulunan yoğun nüfus, yetersiz işyeri ve buna bağlı olarak, bu bölgede ikamet eden vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla, ticari alana çevrilmesini, bu hususta gereğinin yapılmasını arz ederim.(T1 lejantı eklenmesini istiyoruz.)'' şeklindedir. Dilekçe etüd edilmiştir.

İnköy (Akkent) Mahallesi 23.M.1-23.M.4 pafta, 159 ada, 3 nolu parselde, imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Andız ve Kirazpınar Mahalleleri, Dumlupınar Üniversitesi karşısında, üniversite şerhi kaldırılan parsellerde imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Andız ve Kirazpınar Mahalleleri, Dumlupınar Üniversitesi karşısında, üniversite şerhi kaldırılan parsellerde imar planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın 29/04/2013 tarih, 753-335 sayılı yazısı; ''Üniversitemiz Evliya Çelebi Yerleşkesinde Kütahya-Tavşanlı Karayolunun sağ tarafında kalan (Yapılaşmanın olmadığı alan) bölümde Üniversitemize ait ve Hazineden Üniversitemize tahsisli kısımlar haricindeki; şahıs arazileri üzerinde bulunan kamulaştırma şerhinin kaldırılarak, bu arazilerin Üniversite Gelişme Alanından çıkarılması konusu Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülerek karar alınmış olup, üniversite gelişme alanından çıkarılan parsellerin listesi ve bunları gösteren pafta yazımız ekinde sunulmuştur.'' şeklindedir. Bu bölgede yaklaşık 120 hektarlık alanda, kamulaştırma şerhinin kaldırıldığı parseller ve çevresindeki bölgede imar planı yapımı ile ilgili çalışmaların başlatılması uygun görülmüştür.

1/1000 ölçekli uygulama imar planında; söz konusu alanın büyük kısmında imar planı bulunmazken, bir kısmında ise yol ve ''Park'' alanı olarak imar planı bulunmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise söz konusu bölgenin; Üniversite Alanı, Ticaret (E:0.20), yol ve park alanı olarak imar planı bulunmaktadır. Bölgenin bir kısmında Belediye Meclisimizin 03/08/2012 tarih, 350 sayılı kararıyla Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısında kalan bölgede nazım imar planında Üniversite Alanı lejandlı sahanın bir bölümünün Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ve Sağlık Tesisi Alanı, Park, Otopark ve Yol alanlarına yönelik uygulama imar planı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden görüş alınması, plana esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kaydıyla onaylanmıştı. Geçen süre zarfında şartlar yerine getirilmemiş ve söz konusu plan ve değişikliği yürürlüğe girmemiştir. Ayrıca alanın kuzeyinden yeni çevre yolu güzergahı geçmektedir. Söz konusu yaklaşık 120 hektarlık bölgede, üniversite kamulaştırma şerhinin kaldırıldığı parseller ve çevresindeki bölgede, plan çalışması yapılacak alanda, karışıklıkların önlenmesi amacıyla daha önce Belediye Meclisimizin 02/12/2011 tarih, 481 sayılı ve 03/08/2012 tarih, 350 sayılı kararlarıyla, ilgili koşulların tamamlanması kaydıyla onaylanan planların iptal edilerek, nazım imar plansız hale getirilmesine,

Söz konusu, Dumlupınar Üniversitesi karşısında, kamulaştırma şerhi kaldırılan parseller ve çevresindeki bölgede, nazım imar plansız, yaklaşık 120 hektarlık alanda; Konut Alanı, Ticaret Alanı, T2 ve kentsel, sosyal, teknik altyapı alanları olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 21-Dumlupınar Üniversitesi Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, jeolojik etüdü bulunmayan kısımlarda jeolojik etüdlerin tamamlanması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması, bu bölgede planların yürürlüğe girmesinden sonra, yolların ve yeşil alanların bedelsiz olarak kamu eline geçebilmesi için, 18. madde imar uygulaması yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih ve 74 sayılı kararıyla Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak ön izin verilen, İnköy Mahallesi kuzeyindeki alanda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşüne göre Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih, 74 sayılı kararıyla Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak ön izin verilen, İnköy Mahallesi kuzeyindeki alanda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşüne göre Kamu Yararı Kararı alınması, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlgili 18 adet Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınarak, İnköy Mahallesi J24a01d, J23b05c, paftalarda, imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüd yaptırılarak, doğalgaz boru hattı doğusunda kalan bölümde, 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni planında ağaçlandırılacak alanda, Eskişehir karayolu çevresi ilave revizyon uygulama imar planı devamı niteliğinde, Konutdışı Kentsel İş Alanı (Ticari tesisler, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabilir.), yol alanları, Belediye Tesis Alanı, İbadet Yeri, Resmi Kurum Alanı, Park Alanı planlanması, Doğalgaz hattı batısında, Ağaçlandırılacak alan ve park alanları, ilköğretim tesis alanları, yol alanları, dini tesis alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı ve konut alanları planlanması yönlerindeki ilave nazım imar planı Belediye Meclisimizin 03/04/2012 tarih, 169 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih, 74 sayılı kararıyla da ağaçlandırılacak alan olarak onaylanan bölümün Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak imar planı yaptırılması için, kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, uygun görülmüştür.

İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 19.08.2014 tarih, 1574-8297 sayılı, 26.02.2015 tarih, 719-4180 sayılı yazıları etüd edilmiştir. Bu düzenlemeler insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte değildir, ekonomik ve sağlık bakımından toplum lehine sonuçları vardır. Belirtilen tesis ve düzenlemelerin yapılmasından sonra, ekolojik yönden olumsuz etkisinin olmayacağı ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayacağı, aksine sosyal yönden halkın refah seviyesini artıracağından yapılacak çalışmalar toplum lehine olacaktır. Yapılacak çalışmalarda kamu yararı bulunmaktadır.

Bu nedenlerle; İnköy Mahallesi; 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832,833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 1057, 1058, 1059, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1097, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1111, 1112, 1113, 1173, 1174, 1175, 1193, 1207, 1209, 1210, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1546, 1547, 1552, 1553, 3679, 4841, 4842 nolu parselleri kapsayan toplam 292.959,18 M2’lik alanda; Konutdışı Kentsel İş Alanları (Ticari tesisler, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabilir.), Konut Alanları, Küçük Sanayi Sitesi, Yol Alanları, Eğitim Tesisleri, Spor Tesisleri Alanları, Sağlık Tesis Alanları, Belediye Tesis Alanları ve Ticaret Tesis Alanları yapılabilmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa (Osmangazi) Mahallesi’nde bulunan mevcut Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10 nolu parsel alanında imar planında Otel Ve Ticari Tesisler Alanı, Özel Eğitim Tesisleri, Serbest Nizam, TAKS: 0.35, E: 2.00, Hmax: 30.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın doğu tarafındaki park ve yol alanları 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10 nolu parsel alanının güney kesiminde yol ve park alanı düzenlenmesi, doğu tarafındaki yol ve park alanlarında Otel Ve Ticari Tesisler Alanı, Özel Eğitim Tesisleri lejandlı alan düzenlenmesi, batı ve kuzey tarafındaki yol ve park alanlarının yeniden düzenlenmesi, TAKS aranmayacaktır yapılaşma koşulunun düzenlenmesi, imar planı revizyonu araştırmaları kapsamında TEİAŞ'tan alınan görüş doğrultusunda Enerji nakil hattı salınım sınırı dikkate alınarak güneybatı kesimdeki yapı yaklaşma mesafesi düzenlendiğinden plan notlarındaki TEİAŞ'la ilgili notun kaldırılması ve azalan Park alanına karşılık Börekçiler Mahallesi, 57 pafta, 371 ada bölgesinde Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile; bu uygulama imar planı değişikliğinin bulunduğu sahanın ve alanın batı tarafında nazım imar planında Tuğla Fabrikası olarak görünen sahanın uygulama imar planındaki durumuna uygun olacak şekilde hazırlanan nazım imar planı değişikliğinin(UİP-7854,2 – NİP-7856,2); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Sultanbağı-Aydoğdu Mahallesi, Radar Yolu bölgesinde ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Sultanbağı-Aydoğdu Mahallesi, Radar Yolu bölgesinde ilave imar planı yapımı, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Sultanbağı ve Aydoğdu Mahallesi, Radar Yolu bölgesinde, Kent Bütününe yönelik imar planları ile Aydoğdu Mahallesi Yerleşik Alanı arasında kalan 288 hektarlık sahada Konut Alanları (TAKS: 0.20, KAKS: 0.50, Ayrık nizam 2 kat), Kentsel – Sosyal – Teknik Altyapı Alanları olarak İlave Nazım ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması amacıyla, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli tüm etüdlerin yapılmasına;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-DSİ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi: A) Fen İşleri Müdürlüğü, B) Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, C) Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya Şube Müdürlüğü, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü / Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara, 20-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 20.M.2 pafta, 1679 ada, 92 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 20.M.2 pafta, 1679 ada, 92 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

18.03.2015 tarih, 1296 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Meydan Mahallesi, 20.M.2 pafta, 1679 ada, 92 parsel alanında imar planında Bitişik nizam 4 kat konut, Y lejandlı alan bulunmaktadır. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında kayıklıklar olabileceğinden nazım imar planı değişikliğine gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu parselde bulunan ruhsatlı yapı esas alınarak, alanın güney bölümündeki imar hattının düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9420,12); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.J.2 pafta, 49 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.J.2 pafta, 49 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.J.2 pafta, 49 ada, 1 parsel alanında imar planında Park ve Çocuk Bahçesi lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın kuzeyindeki 7 m.'lik yolun Park ve Çocuk Bahçesi alanına dahil edilmesi, alanın güney bölümünde 5 m.'lik yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9461,2 – NİP-9520,1); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 293 sayılı kararı ile onaylanan 2431 nolu imar planı değişikliğinde düzenleme yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 ada da Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 293 sayılı kararı ile onaylanan 2431 nolu imar planı değişikliğinde düzenleme yapılması, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 293 sayılı kararı ile; Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada, Alopaşa Camii lejandlı sahanın Dini Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik 2431 nolu imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görmesi kaydıyla onaylanmıştı. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.04.2015 tarih, 2383 sayılı kararı ile uygun görüldüğü şekilde söz konusu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi amacıyla; Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada Dini Tesis Alanı lejandının Alopaşa Camii lejandına dönüştürülmesi ve alanın batı tarafındaki imar hattının Ali Paşa Camii bahçe duvarı esas alınarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-4775,2); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 01.03.2013 tarih ve 110 sayılı Kararı ile onaylanan ilave imar planının Bölcek Mahallesi, 11 pafta, 2726 parsel alanıyla ilgili kısmında düzenleme yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01.03.2013 tarih, 110 sayılı Kararı ile onaylanan ilave imar planının Bölcek Mahallesi, 11 pafta, 2726 parsel alanıyla ilgili kısmında düzenleme yapılması, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

15.04.2015 tarih, 1828 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 11 pafta, 2726 parselin de içerisinde bulunduğu Bölcek Yolu ile Kanal arasındaki sahada Belediye Meclisimizin 01.03.2013 tarih, 110 sayılı Kararıyla onaylanan ilave imar planı ile 5 m. ön bahçe mesafesi bulunan, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 4 kat konut lejandlı alan, park ve yol alanları düzenlenmişti. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd tamamlanmadığından söz konusu imar planı halen yürürlüğe girmemiştir.

Müracaat sahibi tarafından imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdün yaptırılması kaydıyla; Bölcek Mahallesi, 11 pafta, 2726 parsel alanındaki yapılaşma koşullarının TAKS: 0.32, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 5 kat olarak düzenlenmesi; güney kesimde konut alanının bir bölümü yol alanı olacak şekilde imar hattının düzenlenmesi; doğu ve batı kesimlerde yapı yaklaşma mesafesinin 6 m. olarak düzenlenmesi; bina taban alanlarının oturabileceği maximum alanların çekme mesafeleri ile gösterilmesine yönelik düzenlemeleri içeren ilave imar planının (UİP-11883 - NİP-11884); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 28 pafta, 5062 nolu parselin kuzeyindeki bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 28 pafta, 5062 nolu parselin kuzeyindeki bölgede imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

07/04/2015 tarih, 1640 kayıt nolu dilekçe; ''İlimiz İnköy Mahallesi 28 pafta 5062 nolu 1619.87 m2'lik parselimizin tamamı imar planında K.A.K.S=1 HMAX:8.50m. (2 KAT) TİCARİ TESİSLER ALANI'na tahsisli iken Kütahya Belediyesi tarafından yapılan revize imar planı çalışması esnasında parselin kuzey kesiminde yaklaşık 260 m2'lik bir kesim yeşil alan yapılmış daha sonra gene Kütahya Belediyesi tarafından yapılan 2455 nolu imar plan değişikliği ile imar planında Kütahya-Eskişehir karayoluna bağlantısı olmayan 12 m'lik yolların Kütahya-Eskişehir karayoluna bağlantısı sağlanmıştır. Bu durumda 5062 nolu parselimize Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğine göre Yol Geçiş İzin Belgesi alabilme hakkı yok olmuş ve parselimizde yapılaşabilmemiz tamamen ortadan kalkmıştır. Bu durum büyük bir mağduriyetimize sebep olmaktadır. Mağduriyetimizin önlenmesi için 2455 nolu İmar Plan Değişikliğinin iptal edilmesi...'' şeklindedir.

Söz konusu park alanlarının yol alanlarına dönüştürülerek, çıkmaz yolların önlenmesi, kaldırılan park alanları karşılığında, yeni terminal alanının kuzeyindeki yapı yasaklı alana aynı miktarda park alanı düzenlenmesi yönlerindeki 2455 işlem nolu uygulama ve nazım imar planı değişiklikleri, Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih, 376 sayılı kararıyla onaylanmıştı. Ulaşım sistemi açısından bu şekilde bir bağlantı yolunun karayoluna bağlanması uygun olacağından, söz konusu dilekçe ile yapılan talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Enne Mahallesi, Yoncalı İlave Uygulama İmar Planında yer alan Spor Ve Oyun Alanları lejandlı sahanın bölgesel amaçlı olarak uygulamasının yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Enne Mahallesi, Yoncalı İlave Uygulama İmar Planında yer alan Spor Ve Oyun Alanları lejandlı sahanın bölgesel amaçlı olarak uygulamasının yapılması, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uygulamaya açıklık getirilmesi, niteliğinin belirlenmesi amacıyla; Enne Mahallesi, Yoncalı İlave Uygulama İmar Planında yer alan Spor Ve Oyun Alanları lejandlı sahanın bölgesel amaçlı olarak uygulamasının yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 125 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 125 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 1671 ada, 143 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 1671 ada, 143 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 41 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 41 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2346 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2346 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 770 ada, 28-41 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 770 ada, 28-41 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 640 ada, 317 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 640 ada, 317 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN:

TEİAŞ 6. Bölge Müdürlüğü'nün 2 adet 154 kV EİH direk yerinin değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

TEİAŞ 6. Bölge Müdürlüğü'nün 2 adet 154 kV EİH direk yerinin değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 240ada, 7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 240ada, 7 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3885 ada 66 nolu parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3885 ada 66 parselde imar planı değişikliği müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3885 ada 66 parsel ile ilgili olarak 09.03.2015 tarih 1006 sayılı dilekçe; “Kirazpınar Mahallesi çıkışı Civli yolu üzerinde son evlerin önünde, son yapılan kadastro çalışmalarından belirlenen 66. parsel çıkmıştır. Bu 66. parselden dolayı yolda viraj oluşmaktadır. Bu yolun Civli, Enne, Yoncalı mahallelerinede hizmet vermesinden dolayı bu viraj zaman zaman trafikte sıkıntılar çıkarmaktadır. Yaz başında kirazpınar mahallesinde bu parselin yanındaki yolda çalışma yapılacağından bu parselin yola katılıp yolu genişletmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.” şeklindedir.

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3885 ada 66 parsel alanı Belediye sınırları dahilinde Kirazpınar Mahalle yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu parselin bulunduğu bölgede yol güzergahındaki virajı giderecek şekilde imar hattının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin(UİP-11886,1 - NİP-11885), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 01.04.2015 tarih ve 175 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen “Kütahya Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01.04.2015 tarih ve 175 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, İlimizde bazı kurum ve kuruluşlarca yapılan organizasyon ve çalışmaların duyurulması amacı asılan afişlerin düzenlenmesi için hazırlanan “  Kütahya Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” konusu incelenmiş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesi (b) fıkrası gereğince, ekte sunulan "Kütahya Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN:

Şehrimizde sonradan mahalle statüsüne geçmiş yerleşim yerlerinde bulunan cadde ve sokak isimlerinin verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Şehrimizde sonradan mahalle statüsüne geçmiş yerleşim yerlerinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN:

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Meclisince 24.04.2015 tarihinde alınan karar gereği Birlik Tüzüğünde yapılan Değişiklik konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 6 sayılı kararı ile;

Birlik Tüzüğü’nün 38. Maddesine istinaden;

Söz konusu tüzüğün 5. maddesinde yapılan değişikliğin aşağıda yer alan eski hali (iptal olan) ve (yeni) son hali belirtilen metnin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Tüzük maddesi eski hali

Madde 5 – Birliğin amacı birliği oluşturan Belediyelerin ve Özel İdaresinin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları fakat maddi veya teknik imkanların yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikleri veya gerçekleştirmekte güçlük çektikleri, çöp katı atıkların toplanması, geri kazanılması, imhası veya değerlendirilmesi ile belirlenecek öncelik sırasına göre alt yapı çalışmalarını ve hizmetlerini ve bununla ilgili transfer istasyonları gibi tesislerin yapımını, onarımını ve işletilmesini sağlamak. Bu Amaçla ilgili Kamu, Özel Kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

Tüzük maddesi kabul edilen yeni hali

Madde 5- Birliğin amacı birliği oluşturan Belediyelerin ve Özel İdaresinin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları fakat maddi veya teknik imkanların yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikleri veya gerçekleştirmekte güçlük çektikleri, ambalaj atıkları yönetimi faaliyetinin yürütülmesi, çöp katı atıkların toplanması, geri kazanılması, imhası veya değerlendirilmesi ile belirlenecek öncelik sırasına göre alt yapı çalışmalarını ve hizmetlerini ve bununla ilgili transfer istasyonları gibi tesislerin yapımını, onarımını ve işletilmesini sağlamak.Bu Amaçla ilgili Kamu, Özel Kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

 

GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN:

Kütahya Belediye sınırları içerisinde bulunan Amatör Spor Kulüplerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere maddi yardım yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediye sınırları içerisinde bulunan Amatör Spor Kulüplerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere maddi yardım yapılması konusu incelenmiş olup;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin (b) fıkrası “…….Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar,……” hükmü gereğince;

İlimizde bulunan Amatör Spor Kulüplerine dağıtılmak üzere toplam 50.000,00.-TL.(ELLİBİN) nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN:

08/06/2015-13/06/2015 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek olan, yangın söndürme, afet yardımı, arama ve kurtarma ekipmanları ile ilgili son teknoloji ürünlerinin sergileneceği "Interschutz Fuarı" na katılmak üzere İtfaiye Müdürü Nihat HELVACI'nın görevlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesi “Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır.” hükmü gereğince;

08/06/2015 - 13/06/2015 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek olan, yangın söndürme, afet yardımı, arama ve kurtarma ekipmanları ile ilgili son teknoloji ürünlerinin sergileneceği "Interschutz Fuarı" na katılmak üzere, konaklama gibi giderler ve ulaşım giderleri Katmerciler Araç Üstü Ekipmanları San. ve Tic A.Ş. tarafından karşılanacağından dolayı, İtfaiye Müdürü Nihat HELVACI'nın gerekli inceleme ve araştırmaları yapması için görevlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 45.MADDESİNİN:

Kentimizde bulunan 11 mahalle ve 9 dere güzergahı 17.04.2013 tarihinde Bakanlar Kurulunca riskli alan ilan edilen yerlere ait Kentsel Dönüşüm konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı;

İlimizde uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm konusunda belediyemizce yapılacak olan çalışmalar hakkında meclis üyelerine, toplantının başında bu önerge ile ilgili bilgi verdi ve önerge müzakere edildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip. 2. Dönem 5. Olağan 2. Birleşim toplantısının 08.05.2015 Cuma günü saat 19:00’da Belediyemiz Kültür Sarayında yapılmasını oya sundu ve oybirliği ile kabul edildi, oturumu kapattı.

 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                     KATİP

Kamil SARAÇOĞLU                                         Furkan YILMAZ           Murat HASER

Belediye Başkanı