BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM 8. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 8. olağan toplantısı 1.birleşim, 1. oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 01.09.2015 SALI günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5- BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ, 7- EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 8-MUSTAFA AYDIN, 9-FATMA GÜL, 10-MEHMET NACİ PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, 12-PINAR AKBULUT, 13-SELİM DURMAZ, 14- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM 15-MURAT HASER, 16- SALİH ÖZDEN, 17-ENVER ERDOĞAN, 18-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 19-SERDA BAL YILDIZ, 20-CEMAL AYDIN, 21-YUSUF SÖKMEN, 22-EROL MERCAN, 23-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Halit Oğuz ATAKAN, Furkan YILMAZ, Şule UYKUN, Ahmet ULUCA, Nedim DELEN, Merve ÖZÇINAR GÜL, Mustafa EROL, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU’nun izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeleri tek tek okundu ve ;

 

- Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih ve 271 sayılı kararıyla ihdas edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ait Yönetmelik Taslağı,

- Belediye Meclisimizin 01/04/2015 tarih ve 178 sayılı kararıyla kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek, yeniden revize edilen yönetmelik taslağı,

- 02.03.2007 tarih ve 101 sayılı Belediye Meclis kararıyla yürürlüğe giren “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı,

- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar planı değişikliği

- İlimiz merkez Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parselde imar planı düzenlenmesi,

- Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 286 sayılı kararının düzenlenmesi,

- Belediye Meclisimizin 01.09.2009 tarih ve 386 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması,

-İmar planına göre Okul alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz merkez Siner Mahallesi,  27 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın takas işlemleri tamamlanıncaya kadar Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçici tahsisi,

-Yapı ruhsatiyesi ve yapı kullanma izni olmayan yapılar,

- Sosyal belediyeciliğin gereği olarak fakir vatandaşlarımız için su ücretlerinde indirim yapılması konusunun,

konularının gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve

 

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

32. Aktarma cetveli konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2015-2016-2017 yıllarında Belediyemiz birimlerince yapılacak hizmetler için yardımcı personel alımı ihalesinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılması nedeniyle müdürlüğün ilgili bütçe tertibine  ödenek aktarımı yapılması gerekli görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” hükmü gereğince;

Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu aşağıdaki tabloda belirtilen, 4 adet Hizmet Alımları tertibinden 2.790.000,00 TL tenzil edilerek, 1 adet Hizmet Alımları tertibine 2.790.000,00 TL ilave edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

32. AKTARMA CETVELİ

SIRA

KURUM KOD

KURUM ADI

F.K

FONK KOD

EKO KOD

HESAP ADI

İLAVE

TENZİL

1

46430205

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5

01.3.1

0305

Hizmet Alımları

2.790.000,00

 

2

46430231

Fen İşleri Müdürlüğü

5

04.4.3

0305

Hizmet Alımları

 

890.000,00

3

46430240

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

5

10.7

0305

Hizmet Alımları

 

100.000,00

4

46430242

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

5

06.3

0305

Hizmet Alımları

 

1.500.000,00

5

46430246

Sağlık İşleri Müdürlüğü

5

07.4

0305

Hizmet Alımları

 

300.000,00

 

TOPLAM

2.790.000,00

2.790.000,00

 

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanların satışının yapılması için padok fiyatları ve Serbest Hayvan Girişi Bedellerinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

24.09.2015 tarihindeki Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan satışlarının yapılabilmesi için; Padok Fiyatları ve Serbest Hayvan Girişi Bedelleri incelenmiş olup aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

PADOK FİYATLARI:

2015 Yılında Uygulanacak Fiyat Tarifesi

Kapalı Alan

300 TL

Açık Alan

200 TL

SERBEST GİRİŞLER İÇİN :

2015 Yılında Uygulanacak Fiyat Tarifesi

Büyükbaş Hayvan için

5,00 TL

Küçükbaş Hayvan için

2,50 TL

İŞGALİYE HARCI :

(Her m2 için günde )

0,60 KRŞ

NAKLİYE GİRİŞ BEDELİ:

2,50 TL

CANLI HAYVAN TARTIMI

5,00 TL

OTOPARK

2,50 TL

 

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

Belediye meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 285 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Sağlık İşleri Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 285 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı”na ait komisyon raporu incelenmiş olup;

Belediye Meclisimizin 01/06/2012 tarih ve 235 sayılı kararı ile kabul edilen Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilmesine ve yeniden hazırlanan;

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimine Ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağı Konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimine Ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağı konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 100. Yıl Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklar ile Bölcek Mahallesinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

Belediye meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 313 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen “Kullanılmış Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nin” iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 313 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmelik Taslağı”na ait komisyon raporu incelenmiş olup;

Belediye Meclisimizin 02/08/2011 tarih ve 296 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetmeliğin iptal edilmesine ve yeniden hazırlanan;

Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmelik Taslağı’nın ekte sunulduğu şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

Belediye meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 314 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen “ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 314 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen 2016 yılından itibaren faaliyete geçirilecek olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’na ait komisyon raporu incelenmiş olup;

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.K.4 pafta, 221-245 ada, 10-11 parsellerde imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.K.4 pafta, 221-245 ada, 10-11 parsellerde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada, 87 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada, 87 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

22.05.2015 tarih, 2419 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “Kütahya İlimiz, Merkez, Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada, 87 parselin malikiyiz. İmar planında park olarak ayrılan kısmın üzerinde binamız mevcut olduğundan gerekli olan plan tadilatının yapılarak park olan yerin imar adasına çevrilmesini istiyorum. Gereğini arz ederim.” şeklindendir.

Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada, 87 parselin bulunduğu alan Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanda imar planında Park ve yol alanı bulunmaktadır. İmar planı değişikliği yapılması halinde yoğunluk artışı olacağından ve Park alanı azalacağından dolayı; Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada, 87 parselde talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

08.06.2015 tarih, 2690 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “Kütahya İli, Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 nolu parsel 09.04.2013 tarihinde alınan ruhsata arka bahçe olarak kullanılan alanın T1 lejantı eklenerek arka bahçenin zemin katta kullanıma ilave edilmesi için yapı nizamının T1 olarak değişmesini talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” şeklindendir.

Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parselin bulunduğu alan imar planında Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alanda kalmaktadır. İmar planı değişikliği yapılması halinde yoğunluk artışı olacağından ve yapılaşma düzeni bozulacağından dolayı; Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parselde talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 171 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 171 ada, 1 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

02.06.2015 tarih, 2968 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “Yoncalı Mahallesinde bulunan 50.K.1.B pafta, 171 ada, 1 parselde 1390 m2 yüzölçümü bulunan arsama turizme hizmet verebilmek için otel tesisi yapmak istiyorum. Adı geçen parselimin T2 olarak değiştirilmesi için gereğinin yapılması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim.” şeklindendir.

Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 171 ada, 1 parselin bulunduğu alanda uygulama imar planında Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Nazım imar planında yerleşik konut alanları (az yoğunluk) lejandlı alan bulunmaktadır. Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 171 ada, 1 parsel alanında diğer yapılaşma koşulları değiştirilmeden; kullanım kararının Otel, T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) olarak değiştirilmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine Otel, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin (UİP- 9462,1 – NİP-9517,1) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 60 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 60 parselde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 60 parselin bulunduğu alanda uygulama imar planında 5 m. bahçe alanları bulunan Hmax: 18.50 m., T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parsel alanı nazım imar planında ticaret alanları lejandlı sahada kaldığından nazım imar planı değişikliğine gerek olmadığı tespit edilmiştir. Mülkiyet sınırı ile imar hattı arasındaki kayıklığın giderilmesi amacıyla; Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 60 parsel alanının doğu kesiminde Hmax: 18.50 m., T2 lejandlı alanda yol alanı düzenlenmesi, 5 m. bahçe alanının düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP- 9420,22); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, İ23c22c4d imar pafta, 1442 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, İ23c22c4d imar pafta, 1442 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

21.08.2015 tarih, 3777 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “Kütahya, Merkez, Yoncalı Kaplıcaları, Değirmendere Mevkii, Pafta: 49KIVDSOKI, parsel 1442 üzerinde yapmakta olduğumuz Termal tesislerin batı yönünden geçmekte olan 20 metrelik yol kenarında İl Özel İdaresi tarafından açılmış olan 225 metrelik derin jeotermal kuyunun yol üzerinde kalmasından dolayı gereken imar tadilatının yapılması için gereğini müsaadelerinize arz ederim.” şeklindedir. Yoncalı Mahallesi, İ23c22c4d imar pafta, 1442 parsel bölgesinde imar planında Turizm Tesis Alanı, TAKS: 0.35-0.40, E: 1.50, Hmax: 30.50 m. lejandlı alanlar bulunmaktadır. İmar planı değişikliği inceleme ücretinin % 25'inin yatırılmasından sonra askıya çıkarılması; askı süresi içerisinde de diğer % 75'inin yatırılması kaydıyla;

Yoncalı Mahallesi, İ23c22c4d imar pafta, 1442 parsel alanında bulunan Jeotermal kuyu korunacak şekilde; 1442 parselde bulunan Turizm Tesis Alanı lejandlı sahanın batı tarafındaki 20 metrelik yol alanına doğru genişletilmesi; karşı adadaki Turizm Tesis Alanı lejandlı sahanın doğu tarafında 20 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP- 338,2 – NİP-14477,1) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 100 ada, 1 ve 5 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 100 ada, 1 ve 5 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

15.07.2015 tarih, 3264 kayıt nolu dilekçe ile Siner Mahallesi, 100 ada, 1 ve 5 nolu parseller arasında bulunan ada ayırma çizgisinin iptal edilmesi, talep edilmiştir.

29.07.2015 tarih, 3400 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen; Siner Mahallesi, 100 ada, 1 ve 5 nolu parseller alanında, KAKS ın sabit tutularak, Ayrık Nizam 4 katın, Ayrık Nizam 5 olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği, ada bazında olmadığından dolayı reddine;

Siner Mahallesi, 16.Ö.2 pafta, 100 nolu adada; ada ayırma çizgisinin iptal edilmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin (UİP- 14478,1); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adalarda imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adalarda imar planı değişikliği talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Kadın İş Geliştirme Merkezi Binası önüne trafo yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Akkent Mahallesi Kadın İş Geliştirme Merkezi binası önüne trafo yapılması konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonucunda;

Akkent Mahallesi Kadın İş Geliştirme Merkezi binası önüne trafo yapılması için Fen İşleri Müdürlüğümüzün 07.07.2015 tarih 1549 sayılı yazıları ile ”...Kadın İş Geliştirme Merkezi Ek Binasına ait elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç doğrultusunda ... trafo yapılması ... söz konusu durumla ilgili imar plan tadilatının yapılması hususunda” şeklindedir.

Kadın İş Geliştirme Merkezi alanı içerisinde bahçe alanı dahilinde binanın kuzey batı kesiminde yapılması uygun görülmüş olup (UİP- 14479,1); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 39 pafta 5305 parsel ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada, 101 parsellerde plan notunun oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 39 pafta 5305 parsel ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada, 101 parsellerde plan notunun oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İnköy Mahallesi 39 pafta 5305 parselde yürürlükteki Uygulama imar planında Emsal, KAKS lejandları bulunmamaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait;

“Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada, 101 parselde; Otel yapılması halinde; bodrum katlarda; yatak üniteleri haricinde, satış üniteleri, restorant, toplantı salonu, kür merkezi ve ilgili alanları, mutfak, depolar, teknik donanım alanları, otopark, sığınak alanları, umumi havuzlar, aile banyoları, sauna, jimnastik salonu, personel odası v.b kullanımları emsal(kaks)' e dahil değildir.”

İnköy Mahallesi 39 pafta 5305 parselde; gelecekte Emsal (KAKS) in belirlenmesi halinde, yukarıdaki plan notu aynen uygulanacaktır, Emsal (KAKS) ın olmadığı durumlarda yukarıda plan notlarındaki kullanımlar yapılabilecektir.” şeklinde plan notu oluşturulmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin (UİP- 3923,2); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih ve 271 sayılı kararıyla ihdas edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ait Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih ve 271 sayılı kararıyla ihdas edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ait Yönetmelik Taslağı konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 01/04/2015 tarih ve 178 sayılı kararıyla kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek, yeniden revize edilen yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01/04/2015 tarih ve 178 sayılı kararıyla kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilmesi ve yeniden revize edilen yönetmelik taslağı konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

02.03.2007 tarih ve 101 sayılı Belediye Meclis kararıyla yürürlüğe giren “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

01.04.2015 tarih ve 177 sayılı Belediye Meclis kararıyla yürürlüğe giren “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği”nin iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 21.07.2015 tarih, 15027 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazı; “Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze tahsisli bulunan 243 ada, 169 parsel nolu taşınmazın, imar planında Sosyal Tesisler ve İdari Tesisler olarak iki ayrı yapıda olan durumunun, ekteki plan örneğindeki gibi Sosyal ve İdari Tesisler olarak tek yapıda birleştirilmesi hususunda, gereğini...” şeklindedir.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parsel alanında imar planında İl Tarım Müdürlüğü Sosyal Tesisleri ve İl Tarım Müdürlüğü İdari Tesisleri lejandlı alanlar bulunmaktadır. Alanın güneyindeki Orman ve Ağaçlandırma Müdürlüğü Tesisleri lejandlı sahanın batısından geçen 30 metrelik yolun kuzey yönünde doğrusal bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla İl Tarım Müdürlüğü Sosyal Tesisleri lejandlı alanın batı bölümünün yol alanı olarak düzenlenmesi; söz konusu parsel alanını ikiye ayıran ada kenarının kaldırılarak alan lejandının İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari ve Sosyal Tesisleri Alanı olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP- 9420,23 – NİP-9422,21) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parselde imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parselde imar planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 16/12/2014 tarih, 447 sayılı kararıyla Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parselin sınırları içerisinde bulunan 120 ve 121 nolu parselleride kapsayacak şekilde ve 237 nolu parselin Belediye Alan Sınırı içerisinde ve dışarısında kalan kısmında, Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kayıtlarıyla ön izin verilmişti. Geçen süre zarfında kurum ve kuruluş görüşleri ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler tamamlanmış, kurum ve kuruluş görüşleri ile imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler etüd edilmiştir.

Söz konusu, Turgutlar Köyü, 129 ada 120 ve 121 nolu parseller plan dışında bırakılarak, 237 nolu parselin Belediye Alan Sınırı içerisinde kalan kısmında; Küçük Sanayi Sitesi Alanı (Yençok=8.50 metre (2 kat), Serbest Nizam) olarak düzenlenmesi, ''Ada Bazında Uygulama Yapılabilir., Parsel Alanı 3000 m2'den az olamaz., Min. Parsel Cephe ve Derinliği 50 Metredir., Planda Belirtilmeyen Küçük Sanayi Sitesi Tesislerinin Yan ve Arka Bahçe Mesafeleri Minimum 4 metredir.'' şeklinde plan notunun oluşturulması, Ticaret Alanı (Yençok=Serbest, TAKS:0.30, KAKS:0.60, Serbest Nizam), Cami (Yençok=Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest Nizam), park ve yol alanlarının düzenlenmesi, ilgili plan notlarının oluşturulması, yönündeki nazım ve uygulama imar planının (UİP- 14480 – NİP-14481) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parselin Belediye Alan Sınırı dışında kalan kısmında, hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarında; Sağlık Alanı (Yençok=Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanı (Yençok=Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest Nizam), Sosyal-Kültürel Tesis Alanı (Yençok=Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest Nizam), Genel Otopark Alanı, Park Alanı ve yol alanlarının İl Genel Meclisinde onaylanması için, hazırlanan planların İl Özel İdaresine iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 286 sayılı kararının düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz çap servisine 06.07.2015 tarih, 3133 sayılı kayıtla gelen Bahçelievler Mahallesi 157 ada, 8 parsele ait çap yenileme müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

Bahse konu taşınmazın bulunduğu ada 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen dere güzergahları alanı içersinde kalmaktadır.

Belediye Meclisinin; 02.09.2014 tarih, 286 nolu kararı ile “söz konusu mahallelerde, 02.09.2014 tarihinden (dahil) önce inşaat ruhsatı alınmış ve iskan aşamasına gelmiş yapılarda problem doğmaması amacıyla, bu taşınmazlara iskan ruhsatı verilmesine” ibaresinin;

“Söz konusu mahallelerde 02.09.2009 ile 02.09.2014 tarihleri (dahil) arasında alınmış olan her türlü (yeni yapı, ilave kat, tadilat, vb.) ruhsatlı parsellere (ruhsat süresinin dolmuş olmasına bakılmaksızın) imar durum belgesi, inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı verilmesi” şekline dönüştürülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis üyelerinden Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Azime Nur AKTAŞ AKALIN, Serda BAL YILDIZ, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Erol MERCAN, Ali KORKMAZ'ın red  oylarına karşılık, oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 01.09.2009 tarih ve 386 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

01.09.2009 tarih ve 386 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” nin 11.Maddesi ( ı ) bendi, 6. ve son paragrafında bulunan “Her bir Özmal Servis Aracı Özel İzin Belgesi için Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücretler alınır” ibaresinden sonra;

“I-) …. Özmal Servis araçlarında Personel Servis Araçları için belirlenen yaş şartı aranır.” ibaresinin eklenmesine ve T.C. Kütahya Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

İmar planına göre Okul alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz merkez Siner Mahallesi,  27 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın takas işlemleri tamamlanıncaya kadar Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçici tahsisi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Siner Mahallesi, 27 ada, 3 parsel numaralı 5.407,51 m2. lik taşınmaz ile mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan İlimiz Siner Mahallesi, 3391 parsel numaralı 5.405,89 m2.lik taşınmazın başabaş takas edilmesi, Belediye Meclisi'nin 08.10.2014 tarih ve 346 sayılı ve Belediye Encümeni'nin 14.05.2015 tarih ve 1155 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

           Takas işlemlerinin zaman alabileceği düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Belediyemize  müracaatla; okul alanına tahsisli olan mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Siner Mahallesi,  27 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın tahsisini talep etmekte olup;

      

 

İmar planına göre Okul alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz merkez Siner Mahallesi,  27 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın takas işlemleri tamamlanıncaya kadar Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçici olarak tahsis edilmesine, geçici tahsis ile ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

Yapı ruhsatiyesi ve yapı kullanma izni olmayan yapılar konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi ve konu meclis üyelerince müzakere edildi.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak fakir vatandaşlarımız için su ücretlerinde indirim yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı tarafından konu hakkında bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz 2015 yılı ücret tarifesinde fakir vatandaşlarımız için herhangi bir indirim olmadığı ve sosyal belediyeciliğin gereği olarak fakir vatandaşlarımız için su ücretlerinde indirim yapılması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı                           Katip                                                      Katip

Kamil SARAÇOĞLU                        Selim DURMAZ                                      Murat HASER

 

Belediye Başkanı