BELEDİYE MECLİSİNİN 06.10.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM  9. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 9. olağan toplantısı 1.birleşim, 1. oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 06.10.2015 SALI  günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5- BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ,  7-HALİT OĞUZ ATAKAN, 8- EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 9-MUSTAFA AYDIN,  10-FATMA GÜL, 11-FURKAN YILMAZ, 12-MEHMET NACİ PEKCAN,                 13-RAMAZAN YILDIRIM, 14-PINAR AKBULUT, 15-SELİM DURMAZ, 16- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM,              17-MURAT HASER, 18- SALİH ÖZDEN, 19-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 20- AHMET ULUCA, 21-SERDA BAL YILDIZ, 22-NEDİM DELEN, 23-CEMAL AYDIN, 24-YUSUF SÖKMEN, 25- MERVE ÖZÇINAR GÜL,                26-MUSTAFA EROL, 27-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU,  28-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden

Şule UYKUN ve Enver ERDOĞAN’ nın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeleri tek tek okundu ve ;

            - Şehit olan itfaiye erimiz Ömer TÜRK’ün adının Akkent Mahallesinde isimsiz bulunan caddeye isminin verilmesi

            - İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesinde bulunan Kaktüs Sokak isminin iptal edilerek yerine Adalı Sokak isminin verilmesi,

            - İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada, 3 parsel alanının batısında imar planı değişikliği,

            - İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 223 ada, 42 parselde imar planı değişikliği,

            -:İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1247 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği,

            - İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1756 ada 4 parsel, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 731 ada 10 parsel 97 pafta, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1099 ada 3 parsel ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1474 ada, 31 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan Belediyemiz hisselerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi,

            -.Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan, İlimiz merkez muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi,

            - Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde bulunan çamaşırhanenin üniversite öğrencilerine ücretsiz olması,

            - İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi j23b02b4b pafta, 545-550 parsellerde imar planı yapımı,

            - Pazar yerlerinin sorunları konusunun müzakeresi,

            - Mahallelerimizin sorunları konusunun müzakeresi,

            - Tavşanlı yolunun imara açılması konusunun müzakeresi,

            - Amatör spor kulüplerine yardım yapılması konularının gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

             Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 346 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 346 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı”na ait komisyon raporu incelenmiş olup;

            Belediye Meclisimizin 01/04/2015 tarih ve 178 sayılı kararıyla kabul edilen “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin” iptal edilmesine ve yeniden hazırlanan Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

               Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 345 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

               Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 345 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı”na ait komisyon raporu incelenmiş olup;

            01.01.2016 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğümüzün görev,yetki,sorumluluk ve çalışmalarını kapsayan “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” ’nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

               Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 331 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimine Ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağı Konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 331 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimi Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağı”na ait komisyon raporu incelenmiş olup;

            Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimi Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağı’nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

               GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

               Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 332 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 01/09/2015 tarih ve 332 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen şehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili komisyon raporu  incelenmiş olup;

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere “HARMANYERİ Caddesi”, “YOLÇATI Caddesi”, “SARITAŞ Caddesi”, “ OKUL Caddesi”, ÇAY YERİ Caddesi” isimlerinin verilmesine,

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi'nde isimsiz bulunan sokaklara “1.Bölcek Sokak,2.Bölcek Sokak, 3.Bölcek Sokak, 4.Bölcek Sokak,5.Bölcek Sokak,6.Bölcek Sokak,7.Bölcek Sokak, 8.Bölcek Sokak, 9.Bölcek Sokak,10.Bölcek Sokak, 11.Bölcek Sokak, 12.Bölcek Sokak 13.Bölcek Sokak, 14.Bölcek Sokak, 15.Bölcek Sokak,16.Bölcek Sokak, 17.Bölcek Sokak, 18.Bölcek Sokak,19.Bölcek Sokak, 20.Bölcek Sokak, 21.Bölcek Sokak, 22.Bölcek Sokak, 23.Bölcek Sokak, 24.Bölcek Sokak, 25.Bölcek Sokak, 26.Bölcek Sokak, 27.Bölcek Sokak, 28.Bölcek Sokak” isimlerinin verilmesine,

            İlimiz merkez 100.Yıl Mahallesi’nde 2970,2976 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Aktuğ Sokak” isminin verilmesine,

            İlimiz merkez 100.Yıl Mahallesi’nde 2969,2974,2975,2976 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Alaca Sokak” isminin verilmesine,

            İlimiz merkez 100.Yıl Mahallesi’nde 2969,2970,2974,2975,2976, adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Alay Sokak” isminin verilmesine,

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi’nde 51, 53 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Değerli Sokak” isminin verilmesine,

            İlimiz merkez Alipaşa Mahalesi’nde 50, 51 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Özel Sokak” isminin verilmesine,

            İlimiz merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde isimsiz bulunan sokaklara “1.Karakoç Sokak”, “2.Karakoç Sokak” , “3.Karakoç Sokak” isminin verilmesine,

            İlimiz merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde isimsiz bulunan sokağa “Güzide Sokak” isminin verilmesine,

            İlimiz merkez Yenidoğan Mahallesi'nden başlayıp Yunusemre Mahallesi, Akşemsettin Camisine kadar devam eden Yunusemre Caddesinin sağında kalan ve kanal boyu devam eden sokağa Kafkas Sokak” isminin verilmesine,

           İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

               Şehrimizde bulunan Dumlupınar, Vefa, Fuatpaşa, Enne, ve Yoncalı Mahallelerinde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Şehrimizde bulunan Dumlupınar, Vefa, Fuatpaşa, Enne, ve Yoncalı Mahallelerinde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

            Mülkiyeti Hikmet SARI ve Abdullah SARI’ya ait olan İlimiz merkez İstiklal Mahallesi 380 ada 1 parsel numaralı taşınmazın, 4 yıl içinde restorasyon yapılarak satılmaksızın sosyal ve kültürel amaçlı kullanılması şartıyla Belediyemize Hibe edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

               Hikmet SARI ve Abdullah SARI 07.09.2015 tarih ve 22471 sayılı dilekçeleri  ile;

            İlimiz İstiklal Mahallesi 380 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın mülkiyetinin 1/2 hisse ile Hikmet SARI’ya ve 1/2 hisse ile Abdullah SARI'ya ait olduğunu ve mülkiyeti kendilerine ait olan söz konusu İstiklal Mahallesi 380 ada, 1 parsel numaralı taşınmazı 4 yıl içinde restorasyon yapılarak satılmaksızın sosyal ve kültürel amaçlı kullanılması şartıyla Belediyemize hibe edilmesine yönündeki talepleri görüşülmüş olup;

           İlimiz İstiklal Mahallesi 380 ada, 1 parsel numaralı,  mülkiyeti 1/2 hisse ile Hikmet SARI’ya ve 1/2 hisse ile Abdullah SARI'ya ait olan taşınmazın, 4 yıl içinde restorasyon yapılarak satılmaksızın sosyal ve kültürel amaçlı kullanılması şartıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (g) bendi gereğince (Şartlı bağışları kabul etmek) bağışın kabul edilmesine;

          Bu konu ile ilgili protokol, sözleşme ve anlaşmaların hazırlanması ve imzalanması, iş ve işlemlerin yapılarak yürütülmesi vb. tüm hususlarda Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

               İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi 19.M.IV pafta (57 pafta), 360 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez Börekçiler Mahallesi, 19.M.IV pafta (57 pafta), 360 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz mer’i imar planına göre kısmen imar yoluna kısmen de Ağaçlandırılacak Alan’a tahsislidir. Taşınmaz maliki Mustafa KARAGÖZ, 09.07.2015 tarih, 1988 sayılı ve 08.09.2015 tarih, 2379 sayılı dilekçeleriyle belediyemize müracaatla, bahse konu taşınmaz üzerindeki evinin çok eski olduğundan oturulamayacak durumda olduğunu ve evinin itfaiye, ambulans ve diğer araçların geçişini engellediğini ve aynı zamanda eski yapı olduğundan görüntü kirliliği oluşturduğunu belirterek söz konusu taşınmazının kamulaştırılmasını talep etmiştir. Taşınmazın kamulaştırılması ile yukarıda bahsedilen sıkıntılar giderilebilecek, imar planının gereği yerine getirilmiş olacaktır. 

             5393 Sayılı Kanun'un 15. Maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince, Aşağıda nitelikleri ve maliyeti belirtilen taşınmazda yapılacak işlemlerin, 6’ncı 5 yıllık kamulaştırma  programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile  karar verildi.

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası    : Ek

b-Başlangıç Tarihi        : 01.01.2013

c-Bitiş Tarihi                : 31.12.2017

                        Toplam Maliyeti                        : 18.436,70 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

            2013 yılı                       : -

            2014 yılı                       : -

            2015 yılı                       : 18.436,70 TL

            2016 yılı                       : -

                        2017 yılı                       : -

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

                        Kamulaştırma               : 18.436,70 TL

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

Börekçiler Mahallesi,19.M.IV pafta (57 pafta), 360 ada,5 parsel numaralı taşınmaz ve üzerindeki binanın kamulaştırılması

2015

18.436,70 TL

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

               İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 87 pafta, 654 ada, 48 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 87 pafta, 654 ada, 48 parsel numaralı taşınmaz  imar planına göre  Ağaçlandırılacak Alan’a tahsislidir. Evliya Çelebi Mezarlığı'nın bitişiğinde bulunan söz konusu bu taşınmazın kamulaştırılması ile ihtiyacı karşılayamayan mevcut Evliya Çelebi Mezarlığı genişletilecek ve defin hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütüleceğinden  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince, Aşağıda nitelikleri ve maliyeti belirtilen Evliya Çelebi Mahallesi, 87 pafta, 654 ada, 48 parsel numaralı taşınmazda yapılacak işlemlerin,  6’ncı 5 yıllık kamulaştırma  programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile  karar verildi.

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası    :Ek

b-Başlangıç Tarihi        :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi                :31.12.2017

                        Toplam Maliyeti                        :912.600,00 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

            2013 yılı                       : -

            2014 yılı                       : -

            2015 yılı                       : 912.600,00 TL

            2016 yılı                       : -

                        2017 yılı                       : -

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

                        Kamulaştırma               : 912.600,00 TL

 

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

Evliya Çelebi Mahallesi, 87 pafta, 654 ada,

48 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması

2015

912.600,00 TL

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 1050 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile 18.O.I pafta ve 1050 adanın güneyinde kalan taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

31.05.2015 tarih ve 539754 sayılı BİMER başvurusu ile Y.Beyazıt Mah. 1050 ada, 18.O.I pafta, 18 parsel numaralı taşınmazın (Baloğlu Sokak No:32’ deki taşınmaz) bitişiğindeki yola ve çocuk bahçesine tahsisli alanda bulunan binanın yıkılarak yolun ve çocuk bahçesinin genişletilip, düzenlenmesi talep edilmiştir.

İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.I pafta, 1050 Adanın güneyinde, Pakçay Sokak ile Baloğlu Sokak kesişiminde, No:30 ve 30/A da bulunan, 1 adet iki katlı bina ve No:28 de bulunan 1 adet 1 katlı bina 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması sonucu kısmen çocuk bahçesinde, kısmen de imar yolunda kalmaktadır. İlimizdeki hızlı yapılaşmaya paralel olarak yeşil alan, yol, park vb. ihtiyaçlar da artmaktadır. Söz konusu binalar Pakçay sokak ile Baloğlu Sokağın kesişim noktasında olup, kısmen imar yolunda kalmış, Pakçay sokağın devamlılığına engel olmuştur. Kısmen de çocuk bahçesinde kalan binaların giriş çıkışı ve trafiğin işleyişi ise Çocuk bahçesine doğru kayarak bu alanı daraltmıştır. Söz konusu binaların kamulaştırılması ile konu çözüleceğinden;

5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.”  hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince, 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazlarda yapılacak işlemlerin, 6'ncı 5 yıllık Kamulaştırma  Programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası    : Ek

b-Başlangıç Tarihi        : 01.01.2013

c-Bitiş Tarihi                : 31.12.2017

                        Toplam Maliyeti                        : 110.221,67 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

            2013 yılı                       : -

            2014 yılı                       : -

            2015 yılı                       : 110.221,67 TL.

            2016 yılı                       : -

                        2017 yılı                      : -

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

                        Kamulaştırma               : 110.221,67 TL

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.I pafta, 1050 adanın güneyinde, Pakçay Sokak ile Baloğlu Sokak kesişiminde bulunan imar uygulaması sonucu kısmen çocuk bahçesinde, kısmen de imar yolunda kalan No:30 ve 30/A da bulunan, 1 adet iki katlı bina ve No:28 de bulunan 1 adet 1 katlı binanın  kamulaştırılması.

2015

110.221,67 TL

 

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

            Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2015 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacak ise 2016 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2016 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için “Kira Tespit Komisyonu” oluşturulması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2015 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı uzatılacaksa 2016 yılı aylık/yıllık Kira Bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2016 yılı aylık/yıllık Kira Bedellerinin tespitinin yapılması için komisyon oluşturulması konusu incelenmiş olup;

            Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Hükümleri gereğince Belediyemize ait taşınmazların 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında uygulanacak olan kira bedellerinin tespit edilmesi için 7 kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına;

            Kıymet Takdir Komisyonunda görev almak üzere;

            1-Halit Oğuz ATAKAN,

            2-Ebubekir ERDOĞMUŞ,

            3-Selim DURMAZ,

            4-Mustafa AYDIN,

            5-Ramazan YILDIRIM,

            6-Fatma GÜL,

            7-Murat HASER’ in seçilmelerine;

            Bu komisyonun almış olduğu kararlarının onaylanması için ve 2016 yılı içerisinde kira süresi dolacak taşınmazların kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına uzatılacaksa uygulanacak yeni kira bedellerinin tespiti için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

            Belediye  Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 353 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Şehrimizde yaşayan yoksul ve ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelerine, su ücretlerinin indirimli uygulanması veya su ücretlerinin alınmaması” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 353 sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen; şehrimizde yaşayan yoksul ve ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelerine, su ücretlerinin indirimli olarak uygulanması veya su ücretlerinin alınmaması hakkındaki komisyon raporu incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda:

            1- 19 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4736 Sayılı Kanun’un 1. maddesinde “……... İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları; birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı kanununa tabii kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tabii, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde; işletmecilik gereği yapılacak ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.” denilmektedir.

            2- 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı bağlanması hakkındaki kanun gereğince, Şehit dul/yetimi sıfatıyla aylık bağlananlar ile Malul Gazilere; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretlerinde %50’den az olmamak kaydıyla indirim uygulanmaktadır.

            Sonuç olarak; 4736 sayılı kanunda, herhangi bir kişi yada kuruma indirimli veya ücretsiz tarife uygulanamaz denilmekte olup, indirim ve ücretsiz tarife uygulanabilinmesi için; şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için 1005 sayılı kanunda yapılan düzenleme benzeri bir düzenlemeye gereksinim olduğu, yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere Belediye Su Ücreti Tarifesi’nde indirim yapılmamasına veya ücretsiz su verilmemesine, ancak ilimizde yaşayan yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla, ayni ve nakdi yardım yapmaya devam edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

               Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 347 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 347 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı”na ait komisyon raporu incelenmiş olup;

            Belediye Meclisimizin 01.04.2015 tarih ve 177 sayılı kararıyla kabul edilen “Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik’in” iptal edilmesine ve yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

               İlimiz merkez Parmakören Mahallesi yeni yapılacak olan çevre yolunun kuzey kesimindeki Ceza İnfaz Kurumu Alanının kuzeydoğu bölümünde Ceza    İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri yapımına yönelik ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, yeni yapılacak olan çevre yolunun kuzey kesimindeki Ceza İnfaz Kurumu alanının kuzeydoğu bölümünde Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri yapımına yönelik ilave mevzi nazım ve uygulama imar planı yapımı konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11/12/2014 tarih 3487 sayılı yazısı;“İlimiz Parmakören Mahallesinde J23B04B2 pafta 4248 ada 1 parsel noda kayıtlı, üzerine Ceza İnfaz Kurumu ile sosyal tesislerinin yapımının planlandığı taşınmaz asfalt yolun karşısında kuzey doğu yönüne düşen ve ekli krokide görülen alana Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesislerinin yapılması düşünüldüğünde; Bu arazinin imar planı çalışmasının yapılması hususunda; gereği rica olunur.” şeklindedir.

Bahse konu yaklaşık 30.000 m2'lik alanda Belediye Meclisimizin 05/05/2015 tarih, 200 sayılı kararıyla imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaptırılması ve imar planlarının idaremizce hazırlatılmasına yönelik Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri İlave Mevzi İmar Planı yapımı için önizni verilmişti. Geçen süre zarfında kurum ve kuruluş görüşleri tamamlanmış ve gelen görüşler etüd edilmiştir.

Parmakören Mahallesi yeni yapılacak olan Çevre yolunun kuzey kesimindeki alanda Ceza İnfaz Kurumu Alanının kuzeydoğu bölümünde Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri Alanı (T.A.K.S: 0.50, K.A.K.S: 2.00 Yençok:Serbest, Serbest Nizam) Lejandlı olarak düzenlenmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen görüşlerin ilgili olanların koşullarının plan notlarına aktarılması yönlerindeki İlave Mevzi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yaptırılması kaydıyla (UİP-15185 – NİP-15188), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

               Ş.Ş. Dumlupınar Mahalle yerleşik alanlarında Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Şair Şeyhi Dumlupınar Mahalle yerleşik alanlarında 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Söz konusu Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 95 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 405 sayılı kararıyla da 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; DSİ’den görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Bahse konu nazım ve uygulama imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarih 78 sayılı kararıyla detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Planlar yürürlüğe girmemiştir. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planlarında yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanları, resmi kurum alanları, sağlık tesis alanları, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, aktif yeşil alanlar, meskun konut bölgesinde bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanlarının, TAKS:0.35, KAKS:1.05, 3 katlı sahalar düzenlenmişti. Bahse konu 2012 ve 2013 yıllarında onaylanan imar planları Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş alınmadan yapılmıştı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüşlerin temin edilmesinden sonra askıya çıkan imar planlarının bazı bölümlerinin bu görüşlere aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu planların kadastral haritaların altlık olarak kullanılmadan hazırlandığı görülmüştür.

İmar Planı yapımı ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi ve belgeler etüd edilmiştir. Askı süresinde yapılan itirazlar ve ilgili müracaatların tamamı etüd edilerek planlama çalışmasında genel olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu itirazların büyük bölümü aşağıda açıklanan halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölge olan mahalle yerleşik alanında kalacaktır. Yani Mahalle yerleşik alanındaki 2012 ve 2013 yıllarında onaylanan imar planları iptal edilecektir. İtirazların diğer kalan bölümü ise 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanlarda kalmaktadır. Zaten onaylanan planlar 1 (bir) ay süresince askıya çıkartılmaktadır.

            Planlama alanı 152.437 m2 ve öngörülen nüfus 2.300 kişidir. Mahallenin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeleri; mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız) olarak belirlenerek, konut bölgelerinde Ayrık Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat, Ticaret+Konut alanları, park alanları, İlkokul alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yençok:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Resmi Kurum Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat Serbest nizam), Sağlık Tesisi Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Cami alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest, Serbest Nizam), Yollar v.b lejandlı sahalar düzenlenmesi, 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen görüşlerin ilgili olanların koşullarının plan notlarına aktarılması yönlerindeki Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının (UİP-15189 – NİP-15190) , 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

               İlimiz merkez Kirazpınar Mahalle yerleşik alanlarında Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kirazpınar Mahalle yerleşik alanlarında 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

Söz konusu Kirazpınar Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 95 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 405 sayılı kararıyla da 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; DSİ’den görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Bahse konu nazım ve uygulama imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarih 78 sayılı kararıyla detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Planlar yürürlüğe girmemiştir. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planlarında yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanları, resmi kurum alanları, sağlık tesis alanları, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, ağaçlandırılacak alanlar, aktif yeşil alanlar, meskun konut bölgesinde bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanlarının, TAKS:0.35, KAKS:1.05, 3 katlı sahalar düzenlenmişti. Bahse konu Nazım ve Uygulama İmar planları etüd edildiğinde kamu kurum ve kuruluş görüşlerine aykırı olarak düzenleme yapıldığı, alanların kadastral durumlarının altlık olarak kullanılmadan tasarımların gerçekleştirildiği görülmüştür.

İmar Planı yapımı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi ve belgeler etüd edilmiştir. Askı süresinde yapılan itirazlar ve ilgili müracaatların tamamı etüd edilerek planlama çalışmasında genel olarak değerlendirilmiştir.

Planlama alanı 334.068 m2 ve öngörülen nüfus 5000 kişidir. Mahallenin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeleri; mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız) olarak belirlenerek, konut bölgelerinde Ayrık Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat, Ticaret+Konut alanları, parklar, İlkokul alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yençok:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat Serbest nizam), Sağlık Tesisi Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Cami alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest, Serbest Nizam), Yollar v.b lejandlı sahalar düzenlenmesi, 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen görüşlerin ilgili olanların koşullarının plan notlarına aktarılması yönlerindeki Kirazpınar Mahallesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının (UİP-15193 – NİP-15195) , 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Parmakören Mahallesi yerleşik alanı kuzeyinde bulunan Eğitim Kampüs Alanının Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamına alınması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanı kuzeyinde bulunan Eğitim Kampüs Alanının Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamına alınması konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  25.08.2015 tarihinde İmar ve Bayındırlık Komisyonumuz konu ile ilgili olarak; 5393 sayılı Belediye kanunun 73. maddesinde ; “Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır” şeklindedir. Söz konusu Eğitim Kampüs alanının 5393 sayılı Kanun’un 73.maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamına alınabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra konunun tekrar değerlendirilmesi uygun görülmüştü.

  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 02.09.2015 tarih 2737 sayılı yazı ile konu ile ilgili görüş sorulmuş olup; “İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10.09.2015 tarih 9046781 sayılı yazıları ile zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmış olması (4+4+4) nedeniyle, ilimiz merkezinde okul türlerine göre yeni okul alanlarına acil ihtiyaç duyulmakta olup, 02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi gazetede yayımlanan (Ek-1a) Eğitim Tesisleri alan büyüklüğünün Anaokulları için en az 3000-5000 m2, İlköğretim okulları için en az 8000-15000 m2, Lise, Anadolu Lisesi, Ticaret Lisesi, Kız Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi için en az 10.000-15.000 m2, Endüstri Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise için en az 20.000-30.000 m2, Fen Lisesi, Otelcilik Meslek Lisesi , Güzel Sanatlar Lisesi için en az 20.000-30.000 m2, Halk Eğitim Merkezleri için en az 4000-8000 m2 olması gerektiği de göz önünde bulundurularak Parmakören Mahallesinde her okul türüne göre yeni bir alan ayrılması kaydıyla, Eğitim Kampüs Alanının Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamına alınmasında Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir “şeklindedir.

            Parmakören Mahalle Yerleşik Alanın kuzeyinde Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 98 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planında Ortaöğretim Tesisleri yapılabilmesi için J23B05A, J24B04B paftalarda Eğitim Kampüs Alanı planlanması şartlı onaylanmıştı. Daha sonra Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih 69 sayılı kararı kurum ve kuruluşların görüşlerinin tamamlanması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin tamamlanması kaydı ile ilave Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Söz konusu Belediye Meclis kararları yürürlüğe girmemiştir. Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih 25 sayılı kararı ile Parmakören Mahalle Yerleşik Alanı kuzeyinde Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih 69 sayılı kararı ile sabit tutularak bu alanın doğusunda Karaöz kadastral yoluna kadar, kuzeyinde Nazım İmar Planında bulunan 80 metrelik yol sınırı esas alınarak, batısında da uydukent sınırı esas alınarak bu alan içerisinde yaklaşık 500 dönümlük alanın Eğitim Kampüs Alanı olarak kalması, Eğitim Kampüs Alanının yaklaşık 1000 dönümlük alanında 1/5000 Nazım İmar Planının iptal edilmesi şeklindedir.

            Parmakören Mahalle Yerleşik Alanın kuzeyinde yaklaşık 630 hektarlık alanda daha önceden onaylanmış olan şartlı onama işlemlerinin iptal edilmesi ve Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih 25 sayılı kararının iptal edilmesi uygun görülmüş olup 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi ve Bakanlar Kurulunca bu kararın uygulanabilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

               İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3942 ada 1 parselde ( 16 pafta 3758 parsel ) imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3942 ada 1 parselde ( 16 pafta 3758 parsel ) imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

               İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  İl Emniyet Müdürlüğü'nün 13.03.2015 tarih, 81269 sayılı yazısında; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 237 ada, 8 parselde kayıtlı olan toplam 79.272 m2 yüzölçümlü Maliye hazinesine ait taşınmazdan 2.000 m2'lik bölümün Resmi Kurum Alanı olacak şekilde imar planı değişikliği yapılması talep edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 237 ada, 8 parselde imar planında Park, Oyun Alanları, Dinlenme Alanları, Gençlik Merkezi Alanı lejandlı sahalar bulunmaktadır.

Cemalettin Mahallesi Muhtarının 03.06.2014 tarih, 4114 kayıt nolu dilekçesinde; Cemalettin, Cedit ve Lala Hüseyin Paşa Mahallelerinin ortak ihtiyacı olan Cami için Menderes Caddesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’nün yeri, Cami (ibadet hane) olarak imar planı değişikliğinin yapılması talep edilmiştir. Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında imar planında Karakol Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, Hmax: 16.50 m.(4 kat) lejandlı saha bulunmaktadır. Emniyet Hizmet Binası yapılması amacıyla Belediye Meclisinin 01.06.2012 tarih, 244 sayılı kararı ile Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 4356 parsel alanında imar planı değişikliği yapılarak Toprak İskan Müdürlüğü Sosyal ve İdari Tesisleri lejandlı alanda Resmi Tesis Alanı lejandlı saha düzenlenmişti. Bu düzenleme ile Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde Emniyet Müdürlüğü'nün boşalttığı 2.888 m2'lik alanın yerine 22.486 m2'lik alan tahsis edilmiştir. İl Müftülüğü'nün 23.07.2014 tarih, 2087 sayılı yazısı ile Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parsel alanında İbadet Yeri düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin uygun bulunduğu belirtilmiştir. Bu hususlar gözönünde bulundurularak;

            Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 237 ada, 8 parsel alanında Gençlik Merkezi Alanının doğusunda Park, Oyun Alanları, Dinlenme Alanları lejandlı sahada yaklaşık 2.000 m2 büyüklüğünde Karakol Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, Hmax: 16.50 m.(4 kat) lejandlı alan düzenlenmesi; Börekçiler Mahallesi, 56 pafta, 363 adanın güneyinde Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada yaklaşık 2.000 m2 büyüklüğünde Park, Oyun Alanları, Dinlenme Alanları lejandlı alan düzenlenmesi; Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde Emniyet Müdürlüğü'nün boşalttığı Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri, Serbest Nizam, TAKS: 0.75, KAKS: 2.25, Hmax: Serbest lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği, Emniyet Müdürlüğü'nden görüş alınması kaydıyla, (UİP-9420,24 – NİP-9422,22); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyelerinden Nedim DELEN’in red oyuna karşılık oy çokluğu  ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

               İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 240 ada, 7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 240 ada, 7 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.04.2015 tarih, 1258 sayılı yazısı ve ekleri etüd edilmiştir.

            DSİ 34. Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan Yoncalı Termal Merkezi taşkın koruma projesi inşaatı sırasında Yoncalı Mahallesi, 240 ada, 7 parsel alanının bir bölümünün köprü yapılması nedeniyle işgal edildiği; taşınmaz sahibi tarafından kamulaştırma yapılmasının talep edildiği; DSİ ile yapılan yazışmalar neticesinde “...DSİ tarafından yapılacak akarsu ve dere yatağı ıslahlarının projesine göre yapılabilmesi için; bu alanlardan belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunanlar, ilgili belediyelerce 'DSİ'ye ihtilafsız olarak teslim edilecektir' denildiğinden, kurumlarınca inşa edilen taşkın koruma projelerinde kamulaştırma yapamadıklarını, gerektiğinde ilgili Belediye başkanlıklarınca kamulaştırma yapıldığı belirtilerek, ...bir işgal bulunuyorsa Belediyemizce kamulaştırma yapılması gerektiği... imar planında konut alanında kalan söz konusu 240 ada, 7 nolu parselde kamulaştırma yapılabilmesi için konunun plan değişikliği yönüyle değerlendirilmesi...” istenmiştir.

            Yoncalı Mahallesi, 240 ada, 7 parsel alanında imar planında Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Parsel alanının bir bölümüne köprü yapılması nedeniyle işgal edildiği belirtilen kısmın kamulaştırma yapılabilmesi için; Yoncalı Mahallesi, 240 ada, 7 parsel alanının güneybatı bölümünde konut lejandlı alanda yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-338,3 ) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

  İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip yol alanında kalan kesimin kamulaştırılabilmesi için 5 yıllık kamulaştırma programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.K.4 pafta, 221-245 ada,10-11 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.K.4 pafta, 221-245 ada, 10-11 parsellerde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

   17.08.2015 tarih, 3701 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Okçu Mahallesi, 21.K.4 pafta, 221-245 ada, 10-11 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar planında Bitişik nizam 2 kat konut, Y-C lejandlı alan bulunmaktadır. Yapı adalarının altında düzenlenecek otoparklara araç giriş çıkışının 5 m. genişliğindeki geçiş yolundan sağlanması mümkün olmadığından yolun 10 m. olarak düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek; söz konusu parsellerin doğu tarafında imar planında bulunan 5 metrelik yolun 10 metreye çıkarılması; yapılaşma koşullarının ise 11 nolu parselde Ayrık nizam 4 kat, 10 nolu parselde Bitişik nizam 3 kat olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği talep edilmektedir.

   Teklif imar planı değişikliğinin, kat artışına yönelik imar planı değişikliklerinde kullanılan formüle göre karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığı sağlamadığı görülmüştür. Bu nedenlerle; Okçu Mahallesi, 21.K.4 pafta, 221-245 ada, 10-11 nolu parsellerin doğu tarafında yolun 10 metreye çıkarılması; yapılaşma koşullarının Ayrık nizam 4 kat, Bitişik nizam 3 kat olarak değiştirilmesine yönelik teklif imar planı değişikliğinin reddine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 6-7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 6-7 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  30.07.2015 tarih, 3476 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 6-7 nolu parsellerde imar planı değişikliği talep edilmektedir. 7 nolu parsel alanında imar planında Akaryakıt Ve LPG Satış İstasyonu, E: 0.40, Hmax: 6.50 lejandlı alan ve yol alanı bulunmaktadır. 6 nolu parsel alanında imar planında KDKÇA (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) Et Ve Et Ürünleri İmalat Satış Ve Dinlenme Tesisleri, TAKS: 0.30, Hmax: 6.50 lejandlı alan ve yol alanı bulunmaktadır. Teklif imar planı değişikliğinde 6 ve 7 nolu parsellerin kullanım kararı “KDKÇA - Akaryakıt Ve LPG Satış İstasyonu”, TAKS: 0.30, Hmax: 8.50 m. olarak önerilmektedir. Ayrıca, Bölcek Mahallesi kadastro yenilemesinden doğan kadastral sınır farklılıkları giderilerek, yapı adasının yeni mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlendiği belirtilmektedir.

  Teklif imar planı değişikliği ile yol alanı azalacağından; Akaryakıt Ve LPG Satış İstasyonu lejandlı sahanın genişletilmesiyle söz konusu alanın çevresindeki sahalarda kentsel-sosyal-teknik altyapı alanlarının yer seçiminde kısıtlamalar meydana geleceğinden; Bölcek yolunun Tavşanlı-Kütahya karayoluna bağlantı yaptığı kavşak noktasına yakın mesafede bulunmasından dolayı giriş çıkışlarda problemler olabileceğinden dolayı Bölcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 6-7 nolu parsellere yönelik teklif imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

            Çamlıca bölgesi imar planları ile Okçu Mahallesi yerleşik alanı arasında yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  Çamlıca bölgesi imar planları ile Okçu Mahallesi yerleşik alanı arasında yol alanı imar planı yapımı, müracaat dosyası incelenmiş, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Çamlıca bölgesi imar planları ile Okçu Mahallesi yerleşik alanı arasında, imar planı bulunmayan sahada, Belediye Meclisimizin 01.04.2015 tarih, 156 sayılı kararı ile; halihazırda bulunan yol güzergahında 15 metre genişlikte yol alanı imar planı yapımı için ön izin verilmesi uygun görülmüştü. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü'nün 10.06.2015 tarih, 124892 sayılı yazısında “...söz konusu sahanın bazı kısımlarının Çamlıca Tabiat Parkından geçtiği tespit edilmiştir. Çamlıca Tabiat Parkına ait haritalar ekteki CD'de sunulmuş olup, söz konusu yol çalışmalarının Çamlıca Tabiat Parkı sınırlarına girilmeden yapılması...” hususları belirtilmiştir. Yazı eki CD'de Çamlıca bölgesinde imar planında bulunan 24 m.'lik yolun devamlılığı sağlanacak şekilde, Çamlıca Tabiat Parkının kuzeyinde 24 m.'lik yol tasarlandığı görülmektedir. Çamlıca bölgesi imar planları ile Okçu Mahallesi yerleşik alanı arasında 15 - 24 m.'lik yol alanları ve ilgili plan notlarından oluşan ilave nazım ve uygulama imar planının  (UİP-15205 – NİP-15206); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

               Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih, 297 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099  ada, 1 nolu parsel alanında onaylanan 2531 İşlem Değişiklik Nolu imar planı değişikliğine askı süresindeki müracaat  konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih, 297 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099 ada, 1 nolu parsel alanında onaylanan 2531 İşlem Değişiklik Nolu imar planı değişikliğine askı süresindeki müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih, 297 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099 ada, 1 nolu parsel alanı bölgesinde, kuzey ve güneydeki 10 metre ön bahçe alanlarının 3 metre olarak düzenlenmesini de içeren uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştı. Söz konusu imar planı değişikliğiyle ilgili, askı sürecinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 10.09.2015 tarih, 9016276 sayılı yazısıyla, müracaat yapılmıştır.

Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih, 297 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099 ada, 1 nolu parsel alanında düzenlenen; İlkokul Alanındaki kuzey ve güney kesimlerindeki 3 metrelik ön bahçe alanlarının 2 metre olarak düzenlenmesine ilişkin, 10.09.2015 tarihli yazıyla yapılan, söz konusu uygulama imar planı değişikliği talebinin (UİP-9421,13); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adalarda imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adalarda imar planı değişikliği talebini içeren 10.08.2015 tarih, 3568 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adalarda; uygulama imar planında, T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek (konut) yapılaşma), Ayrık Nizam – 4 kat, TAKS: 0.35, KAKS: --, lejandlı sahalar bulunmaktadır. Uygulama imar planında, aynı zamanda, 2637 ve 2653 nolu adalar arasında, yaya yolu, meydan ve park alanları yer almıştır. 1/5000 Nazım İmar Planında ise bahse konu adalarda, ticaret alanları bulunmakta olup, bu adalar arasındaki bölgede de park, yol alanları yer almıştır.

  Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adaların doğu kesiminden 10 metre yol alanı düzenlenerek, park, meydan ve yaya yolu bölümünü de içine alacak , adaların toplam alan miktarını geçmeyecek şekilde; Ayrık Nizam – 5 kat, yan bahçe mesafesi: 3.5 metre, TAKS: 0.28, KAKS: 1.70, T2 lejandlı sahanın planlanması, 24 metrelik yol tarafında 7 metre, diğer kesimlerde 5 metre ön bahçe alanlarının belirlenmesi, imar planında park alan miktarının değişmemesi için ; 2651 adanın güneyine park alanı ilave edilmesi ve 2653 adada park alanı oluşturulması, imar planındaki yol ve meydan alanlarının toplam miktarına eşit olacak şekilde; yol alanlarının düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9421,14 – NİP-9422,23) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Plan değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, imar planı değişikliğiyle 2653 ada, 1 nolu parselde, yeni oluşan yol ve park alanlarının; imar planı değişikliği öncesindeki yol, meydan ve park alanlarının senetsizden tesciliyle oluşacak, Kütahya Belediyesi hissesinden karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden 1- SALİH ÖZDEN, 2-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 3- AHMET ULUCA, 4-SERDA BAL YILDIZ, 5-NEDİM DELEN, 6-CEMAL AYDIN, 7-YUSUF SÖKMEN, 8- MERVE ÖZÇINAR GÜL, 9-MUSTAFA EROL, 10-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 11-ALİ KORKMAZ’ın red oylarına karşılık  oy çokluğu ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 120 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 120 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

            GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

               Orman sahalarının olduğu belirtildiğinden dolayı, Okçu Mahallesi, 168, 170, 171, 172 ve 174 nolu adalar ile ilgili imar planı değişikliği ve takas konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  Orman sahalarının olduğu belirtildiğinden dolayı, Okçu Mahallesi, 168, 170, 171, 172 ve 174 nolu adalar ile ilgili imar planı değişikliği ve takas konusu incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Belediye Meclisimizin 26.06.2012 tarih, 283 sayılı kararıyla; Okçu Mahallesinin bir bölümünü de içeren, 2.749 ha.lık alanda, revizyon nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması, uygun görülmüştü. Revizyon imar planı yapımı konusunda, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 26.07.2012 tarih, 4820 sayılı yazısıyla, orman sınırları iletilerek, bu sınırların dışında imar planının yapılmasının mümkün olduğu açıklanmıştı. 2.749 ha.lık alanda yapılması hedeflenen revizyon nazım ve uygulama imar planları ile ilgili; ihale işlemleri tamamlanarak, ihaleyi kazanan yüklenici firma ile Haziran 2013 te, sözleşme yapılmıştı. Yüklenici firma tarafından, 5 etap olarak revizyon imar planlarının ilk teslimin yapılmasının ardından, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 13.06.2014 tarihli toplantısında, 4. etap revizyon imar planları incelemeye alınmıştı. Okçu Mahallesinin bir bölümünün de olduğu 4. etap revizyon imar planlarında konut sahalarında orman alanlarının bulunduğu , görülmüştü. Bunun üzerine, aynı Komisyon toplantısında bu bölgede 18. Madde İmar Uygulamalarının kesinleştiği konusu da açıklanarak, orman alanının bulunup bulunmadığının bir kez daha istenilmesi, belirtilmişti. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih, 1992911 sayılı yazısıyla, bölgede orman alanı olduğu, bu alan dışında imar planı yapılmasında bir sakınca bulunmadığı, bir kez daha açıklanmıştır.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih, 1992911 sayılı yazısıyla iletilen orman alanından dolayı, Okçu Mahallesinde, imar planlarında Ayrık Nizam- 2 kat , TAKS: 0.20, KAKS: ---- konut lejandlı 168, 170, 171, 172 ve 174 nolu adalarda; park alanı düzenlenmesi, düzenlenen park alanlarının toplam miktarı kadar, 136, 137 ve 155 nolu adalarda uygulama imar planlarındaki park alanlarında, Ayrık Nizam- 2 kat , TAKS: 0.20, KAKS: ---- ,lejandlı konut sahalarının ayrılmasına ilişkin uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin (UİP-9461,3 – NİP-9520,2); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;  bu değişikliklerin yürürlüğe girmesine müteakip, park alanına dönüşüp yapılaşma alanı kalmayan parsellerle, parktan konut alanına dönüşen parsellerin takas edilmesine, Takas işlemleri için Belediye Başkanı’na ve Encümeni’ne yetki verilmesine,          işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden 1- SALİH ÖZDEN, 2-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 3- AHMET ULUCA, 4-SERDA BAL YILDIZ, 5-NEDİM DELEN, 6-CEMAL AYDIN, 7-YUSUF SÖKMEN, 8- MERVE ÖZÇINAR GÜL, 9-MUSTAFA EROL, 10-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 11-ALİ KORKMAZ’ın red oylarına karşılık  oy çokluğu ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

               İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Siner, 17.Ö.2 pafta, 8 ada,1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Siner, 17.Ö.2 pafta, 8 ada,1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2902 ada, 1  nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2902 ada, 1  nolu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

               İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 18.O.2 pafta, 1512 nolu adada ve 1253 adanın kuzeyinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 18.O.2 pafta, 1512 nolu adada ve 1253 adanın kuzeyinde imar planı değişiklikleri, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 18.O.2 pafta, 1512 nolu adada bulunan Belediye Hizmet Alanı ile ilgili, 28.05.2015 tarih, 2504 kayıt nolu dilekçe ile yapılan müracaat etüd edilmiştir.

            Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 18.O.2 pafta, 1512 nolu adada, yürürlükteki uygulama imar planında belirlenen söz konusu Belediye Hizmet Alanının yol sahasına dönüştürülmesi, dönüştürülen Belediye Hizmet Alanı miktarı kadar sahanın, 18.Ö.4 pafta 1253 adanın kuzeyinde yürürlükteki uygulama imar planında otopark sahasında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması, otopark sahasının alan miktarı değiştirilmeden düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9421,15 – NİP-9422,24); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

               Kütahya’mızın adını duyurmak ve tanıtımını yapmak üzere;  “Kütahya İli Tıbbı Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı”, “Kütahya’nın İlk Milletvekillerinden Yusuf Cemil Bey’in Kütahya Günlükleri”, “İlk Mekteplere Çocuk Şarkıları”, “Dumlupınar Nutukları” ve “Milli Yardım Defteri” kitaplarının basılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             Kütahya’mızın adını duyurmak ve tanıtımını yapmak üzere;  “Kütahya İli Tıbbı Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı”, “Kütahya’nın İlk Milletvekillerinden Yusuf Cemil Bey’in Kütahya Günlükleri”, “İlk Mekteplere Çocuk Şarkıları”, “Dumlupınar Nutukları” ve “Milli Yardım Defteri” kitaplarının basılması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Tarih ve Kültür Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

            Şehit olan itfaiye erimiz Ömer TÜRK’ün adının Akkent Mahallesinde isimsiz bulunan caddeye isminin verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli olarak çalışmakta iken 100. Yıl Mahallesinde çıkan çatı yangınına müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan itfaiye eri Şehit Ömer TÜRK’ün adının, Akkent Mahallesinde isimsiz bulunan caddeye “Şehit Ömer TÜRK Caddesi” isminin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesinde bulunan Kaktüs Sokak isminin iptal edilerek yerine Adalı Sokak isminin verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesinde bulunan “Kaktüs Sokak” isminin iptal edilerek yerine “Adalı Sokak” isminin verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na  havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada, 3 parsel alanının batısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada, 3 parsel alanının batısında imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada, 3 parsel alanının batısında imar planında görünen 12 metrelik yaya yolunun taşıt yolu olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla,(UİP-9420,25 ); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 223 ada, 42 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 223 ada, 42 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1247 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1247 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1756 ada 4 parsel, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 731 ada 10 parsel 97 pafta, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1099 ada 3 parsel ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1474 ada, 31 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan Belediyemiz hisselerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 07.09.2015 tarih ve 8887712 sayılı yazı ile Belediyemize müracaat ederek; İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.II.pafta, 1756 ada, 4 parsel numaralı 5.994,68 m2' lik taşınmazda bulunan 420243/607811 (4.144,75 m2'lik) Belediye hissesinin;

              08.09.2015 tarih ve 9850395 sayılı yazı ile, İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 731 ada, 10 parsel numaralı 4.016,42 m2'lik taşınmazda bulunan 3100/200821 (62,00 m2) Belediye hissesinin,

              16.09.2015 tarih ve 9158335 sayılı yazı ile; İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.II. pafta, 1099 ada, 3 parsel numaralı 3.917,60 m2'lik taşınmazda bulunan 1803/195881 (360,60 m2) Belediye hissesinin,

               01.10.2015 tarih ve E.9713523 sayılı yazı ile; İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 1474 ada, 31 parsel numaralı 6.373,85 m2'lik  taşınmazda bulunan 34112/637385 (341,12 m2) belediye hissesinin, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsisinin yapılmasını/kullanım hakkının verilmesi talebi görüşülmüş olup;

              Yukarıda bahsi geçen taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı adına, Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilerek kullanım hakkının verilmesine;

             5393 Sayılı Kanunu’nun Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesi (e) bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek”  hükmü gereğince;

            Söz konusu hisselerin tasarruf şekillerinin belirlenmesi, takas, trampa, tahsis, satış, kullanım hakkı verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN:

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan, İlimiz merkez muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıdaki listede mahalle, pafta, ada ve parsel numaraları belirtilen tarla, arsa ve taşınmazların, 5393 Sayılı Kanunu, Belediye Meclisi'nin görev ve Yetkileri  Başlıklı 18. maddesi (e) bendi (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince; tasarruf şekillerinin belirlenmesi, takas, trampa, tahsis, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, vb. ile ihale edilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.          .          

 

TARLALAR

SIRA NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

ALAN (M2)

TESCİL TARİHİ

1.       

ANDIZ

İ23C24D

128

131

13.862,75

12.05.2014

2.       

ANDIZ

J23BO4A

123

28

5.210,21

24.06.2008

3.       

ALAYUNT

18Ş2

130

3

811,97

22.10.2013

4.       

ALAYUNT

J24-A-13-A-4

3282

69

15.674,82

17.04.2014

5.       

ALAYUNT

J24-A-O-8-D-2

3309

2

3.067,99

25.01.2012

6.       

ALAYUNT

J24-A-1-3-A-1-A

3309

3

3.042,85

25.01.2012

7.       

ALAYUNT

J24-A-1-3-A-1-A

3309

17

2.663,84

25.01.2012

8.       

ALAYUNT

J24-A-1-3-A-1-A

3309

18

2.772,92

25.01.2012

9.       

AYDOĞDU

J23-B09-D-2

101

984

1.363,61

01.07.2014

10.    

DUMLUPINAR

J23-B04-C4-B

3407

77

2.059,63

26.03.2014

11.    

DUMLUPINAR

J23-B04-C4-B

3407

73

2.028,12

26.03.2014

12.    

ENNE

7

 

4630

560,91

19.01.2015

13.    

GEVEN

23B

104

22

79.775,06 

16.07.2014

14.    

GEVEN

23B

104

33

10.786,23

19.08.2011

15.    

GEVEN

J23-C23-D

117

173

2.022,63

30.09.2009

16.    

GEVEN

J23-C23C

120

2

1.694,84

27.03.2014

17.    

GÖVEÇCİ

J23-B09-A-2-A

3757

14

747,80

06.03.2014

18.    

GÖVEÇCİ

J23-B09-A-1-B

3768

80

2.485,25

26.03.2014

19.    

İKİZHÜYÜK

7D

 

730

3.250,00

14.08.2014

20.    

İKİZHÜYÜK

7D

 

748

7.900,00

14.08.2014

21.    

KIRGILLI

J23-A03-D-4

3101

2372

1.889,25

07.09.2007

22.    

KİRAZPINAR

J23-B04-D-2-B

3282

1

1.180,30

30.12.2014

23.    

KİRAZPINAR

J23-B04-D-2-B

3382

31

2.345,58

30.12.2014

24.    

KİRAZPINAR

J23-B04-D-2-B

3382

93

2.273,62

30.12.2014

25.    

KİRAZPINAR

J23-B04-D-1-C

3889

44

974,22

30.12.2014

26.    

KUMARI

J23-B13-B-2

3001

513

4.032,20

26.09.2014

27.    

KUMARI

J23-B13-B-2

3001

517

4.681,08

26.09.2014

28.    

KUMARI

J23-B13-B-2

3001

518

2.267,99

26.09.2014

29.    

KUMARI

J23-B13-C-1

3001

521

15.033,78

26.09.2014

30.    

KUMARI

J23-B13-C-1

3001

528

7.944,50

26.09.2014

31.    

PARMAKÖREN

J23-B-05-A-3-B

3483

22

2.022,72

07.11.2013

32.    

PARMAKÖREN

J-23-B-05-A-3-C

3483

156

1.584,97

11.07.2013

33.    

PARMAKÖREN

J-23-B-05-A-3-C

3483

157

1.098,05

11.07.2013

34.    

PARMAKÖREN

J-23-B-05-A-3-C

3535

61

10.153,57

11.07.2013

35.    

PARMAKÖREN

J23-B-04-B-3-B

3520

234

5.661,81

24.07.2013

36.    

PERLİ

7

 

2354

1.680,00

14.08.2014

37.    

SİNER

7C

 

416

2.200,00 

09.07.2014

38.    

SİNER

5

 

969

1.320,00

09.07.2014

39.    

SİNER

12B

 

1017

3.650,00

09.07.2014

40.    

SİNER

7D

 

2652

820,00

09.07.2014

41.    

SİNER

11B

 

3068

6.476,00

25.11.1988

42.    

SİNER

J24-A12-A2-C12-B1-D

228

4

690,00

09.07.2014

43.    

BOSNA-İ CEDİT

1

 

566

485,00

16.06.2014

44.    

BÖLCEK

J23-B-O-4-C-3-B

3917

45

1.852,66

13.08.2013

45.    

BÖLCEK

J23-B-O-4-C-3-B

3917

90

1.803,76

13.08.2013

46.    

BÖLCEK

J23-B-O-4-C-3-B

3917

93

1.343,52

13.08.2013

47.    

BÖLCEK

J23-B-O-4-C-3-B

3917

101

1.İ637,49

13.08.2013

48.    

BÖLCEK

J23-B-05-D-4-D

3923

70

463,18

13.08.2013

49.    

BÖLCEK

J23-B-05-D-4-D

3923

71

152,57

13.08.2013

50.    

BÖLCEK

J23-B-10-A-2-A

3926

20

581,18

13.03.2014

51.    

BÖLCEK

J23-B-10-A-2-A

3926

22

552,66

13.03.2014

52.    

BÖLCEK

J23-B-09-B-3-C

3964

1

1.577,66

13.08.2013

53.    

BÖLCEK

J23-B-09-B-2-A

3987

4

925,62

13.03.2014

54.    

BÖLCEK

J23-B-09-B-2-A

3987

5

895,26

13.03.2014

55.    

BÖLCEK

J23-B-09-B-2-D

3987

6

3.279,24

16.08.2013

56.    

İNKÖY

2

 

54

2.720,00

23.09.2008

57.    

İNKÖY

2

 

55

2.700,00

23.09.2008

58.    

İNKÖY

2

 

70

2.560,00

12.05.2006

59.    

İNKÖY

2

 

74

1.260,00

12.05.2006

60.    

İMKÖY

2

 

75

1.300,00

12.05.2006

61.    

İNKÖY

2

 

76

9.490,00

12.05.2006

62.    

İNKÖY

3

 

77

3.640,00

12.05.2006

63.    

İNKÖY

3

 

78

1.560,00

12.05.2006

64.    

İNKÖY

3

 

86

4.660,00

23.09.2008

65.    

İNKÖY

2

 

91

9.670,00

23.09.2008

66.    

İNKÖY

2

 

105

4.940,00

23.09.2008

67.    

İNKÖY

2

 

107

9.140,00

23.09.2008

68.    

İNKÖY

4

 

118

3.900,00

23.09.2008

69.    

İNKÖY

4

 

120

3.020,00

23.09.2008

70.    

İNKÖY

4

 

126

10.680,00

23.09.2008

71.    

İNKÖY

4

 

139

2.160,00

23.09.2008

72.    

İNKÖY

34

 

2002

3.200,00

29.09.1686

73.    

İNKÖY

34

 

2003

3.200,00

04.11.1986

74.    

İNKÖY

34

 

2005

3.420,00

15.10.1986

75.    

İNKÖY

34

 

2006

6.840,00

06.11.1986

76.    

İNKÖY

34

 

2007

6.840,00

13.10.1986

77.    

İNKÖY

34

 

2008

6.840,00

06.11.1986

78.    

İNKÖY

34

 

2009

3.400,00

13.10.1986

79.    

İNKÖY

34

 

2011

6.840,00

04.11.1986

80.    

İNKÖY

34

 

2012

6.420,00

06.10.1986

81.    

İNKÖY

34

 

2013

6.440,00

03.10.1986

82.    

İNKÖY

34

 

2015

7.460,00

06.10.1986

83.    

İNKÖY

35

 

2016

1.680,00

26.11.1985

84.    

İNKÖY

35

 

2017

1.960,00

13.10.1986

85.    

İNKÖY

35

 

2019

1.380,00

13.10.1986

86.    

İNKÖY

35

 

2021

3.620,00

18.09.1986

87.    

İNKÖY

34

 

2022

3.720,00

08.10.1986

88.    

İNKÖY

34

 

2023

2.770,00

10.11.1986

89.    

İNKÖY

34

 

2025

2.140,00

06.10.1986

90.    

İNKÖY

34

 

2026

1.930,00

30.10.1986

91.    

İNKÖY

34

 

2027

2.240,00

03.10.1986

92.    

İNKÖY

34

 

2028

1.140,00

13.10.1986

93.    

İNKÖY

34

 

2029

2.450,00

04.11.1986

94.    

İNKÖY

35

 

2032

540,00

07.11.1986

95.    

İNKÖY

35

 

2034

600,00

13.10.1956

96.    

İNKÖY

35

 

2037

1.200,00

08.10.1986

97.    

İNKÖY

35

 

2039

1.740,00

08.10.1986

98.    

İNKÖY

35

 

2044

1.140,00

09.10.1987

99.    

İNKÖY

35

 

2045

1.620,00

03.10.1986

100.  

İNKÖY

34

 

2046

1.610,00

06.11.1986

101.  

İNKÖY

35

 

2049

680,00

02.02.1987

102.  

İNKÖY

35

 

2050

630,00

06.10.1986

103.  

İNKÖY

35

 

2051

600,00

13.10.1986

104.  

İNKÖY

35

 

2052

1.640,00

06.10.1986

105.  

İNKÖY

35

 

2053

1.660,00

15.10.1986

106.  

İNKÖY

35

 

2055

7.880,00

26.09.1986

107.  

İNKÖY

35

 

2056

4.080,00

15.10.1986

108.  

İNKÖY

35

 

2057

2.290,00

10.11.1986

109.  

İNKÖY

35

 

2058

2.200,00

08.10.1986

110.  

İNKÖY

35

 

2059

5.560,00

06.11.1986

111.  

İNKÖY

35

 

2063

2.100,00

16.12.1986

112.  

İNKÖY

35

 

2105

1.870,00

12.11.1987

113.  

İNKÖY

35

 

2153

2.220,00

23.09.1983

114.  

İNKÖY

35

 

2154

3.580,00

28.08.1986

115.  

İNKÖY

35

 

2155

4.460,00

29.09.1986

116.  

İNKÖY

35

 

2156

2.320,00

03.10.1986

117.  

İNKÖY

35

 

2157

4.030,00

06.12.1985

118.  

İNKÖY

35

 

2158

3.480,00

08.10.1985

119.  

İNKÖY

35

 

2160

2.290,00

10.11.1986

120.  

İNKÖY

35

 

2162

6.380,00

07.03.1986

121.  

İNKÖY

35

 

2165

1.490,00

29.09.1986

122.  

İNKÖY

35

 

2166

1.380,00

26.09.1986

123.  

İNKÖY

35

 

2168

3.790,00

19.08.1988

124.  

İNKÖY

35

 

2169

3.150,00

28.03.1986

125.  

İNKÖY

35

 

2170

2.510,00

11.11.1987

126.  

İNKÖY

35

 

2171

2.100,00

29.09.1980

127.  

İNKÖY

35

 

2172

2.880,00

02.05.1983

128.  

İNKÖY

35

 

2173

1.860,00

18.11.1985

129.  

İNKÖY

35

 

2177

760,00

04.07.1986

130.  

İNKÖY

35

 

2179

800,00

20.06.1986

131.  

İNKÖY

35

 

2180

940,00

25.06.1986

132.  

İNKÖY

35

 

2181

680,00

25.06.1986

133.  

İNKÖY

37

 

2182

2.100,00

20.01.1983

134.  

İNKÖY

40

 

2183

22.500,00

07.07.1982

135.  

İNKÖY

32

 

1845

1.080,00

17.05.1963

136.  

İNKÖY

48

 

5232

1.940,11

08.02.2008

137.  

İNKÖY

2

 

4273

6.046,50

23.09.2008

138.  

İNKÖY

34

 

3779

11.771,00

06.10.1986

139.  

İNKÖY

3

 

4134

6.100,00

23.09.2008

140.  

İNKÖY

36

 

4819

1.000,00

08.03.1966

141.  

İNKÖY

36

 

4821

178,00

24.03.1966

142.  

İNKÖY

36

 

4921

3.020,00

23.09.2008

143.  

İNKÖY

34

 

4932

13.677,00

25.01.1983

144.  

İNKÖY

34

 

4936

1.175,00

24.06.1986

145.  

İNKÖY

35

 

4938

1.291,00

24.06.1986

146.  

İNKÖY

35

 

4939

3.619,00

13.10.1986

147.  

İNKÖY

34

 

4941

6.256,00

13.10.1986

148.  

İNKÖY

35

 

4989

967,88

15.02.1988

149.  

İNKÖY

35

 

4991

4.892,00

25.02.1988

150.  

İNKÖY

36

 

4994

301,24

16.06.1988

151.  

İNKÖY

36

 

5003

265,77

23.02.1989

152.  

İNKÖY

35

 

5011

622,00

07.12.1989

153.  

İNKÖY

32

 

5175

1.136,00

24.02.2006

154.  

İNKÖY

3

 

1635

4.660,00

23.09.2008

155.  

OKÇU

Z23-B-09-A-2-A

3670

8

600,72

06.03.2014

              

A R S A L A R

SIRA NO.

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

TESCİL TARİHİ

1.

İKİZHÜYÜK

J24A07D2C

102

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

279,50

14.08.2014

2.

İKİZHÜYÜK

J24A07D2C

103

3

268,71

14.08.2014

3.

İNKÖY

23.N.IV

111

7

969,00

05.03.2015

4.

İNKÖY

23.N.IV

112

1

1.018,00

05.03.2015

5.

İNKÖY

23.N.I

116

4

825,00

05.03.2015

6.

İNKÖY

23.N.I

116

13

803,00

05.03.2015

7.

İNKÖY

23.N.I

120

9

668,00

05.03.2015

8.

İNKÖY

23.N.I

120

11

629,00

05.03.2015

9.

İNKÖY

23.N.I

120

12

674,00

05.03.2015

10.

İNKÖY

23.N.I

120

13

680,00

05.03.2015

11.

İNKÖY

23.N.I

123

2

645,00

05.03.2015

12.

İNKÖY

23.N.I

126

7

836,00

05.03.2015

13.

İNKÖY

23.N.IV

130

2

851,00

05.03.2015

14.

İNKÖY

23.N.IV

134

3

1.895,00

05.03.2015

15.

İNKÖY

23.N.IV

134

7

1.021,00

05.03.2015

16.

İNKÖY

23.N.IV

136

3

677,00

05.03.2015

17.

İNKÖY

23.N.IV

149

2

761,00

05.03.2015

18.

ALAYUNT

18.Ş.1

132

2

800,00

22.10.2013

19.

ALAYUNT

18.Ş.2

137

8

823,38

22.10.2013

20.

ALAYUNT

18.Ş.4

143

3

510,80

22.10.2013

 

K O N A K L A R

SIRA NO.

KONAK ADI

MAHALLESİ

PAFTA

ADA

PARSEL

ALANI

(M2)

NİTELİĞİ

TESCİL TARİHİ

1.

HOCAZADE NURİ BİLGE KONAĞI

GAZİ KEMAL

13

100

27

904,34

(1/2 HİSSESİ BELEDİYENİN)

AVLULU KERPİÇ VE KARGİR EV

20.04.2010

2.

VAKIF (HANEDAN) KONAĞI

PİRLER

28

106

147

199,50

BAHÇELİ KARGİR VE KERPİÇ EV

07.01.2010

3.

KEMER HAMAMI

MARUF

52

265

1

462,67

AVLULU KAGİR HAMAM

08.09.2009

4.

KEMER HAMAMI

MARUF

52

265

2

307,73

KAGİR HAMAM

09.06.2009

 

            GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN:

            Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde bulunan çamaşırhanenin üniversite öğrencilerine ücretsiz olması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde bulunan çamaşırhanenin üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak kullandırılması,  konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi j23b02b4b pafta, 545-550 parsellerde imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi j23b02b4b pafta, 545-550 parsellerde imar planı yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN:

            Pazar yerlerinin sorunları konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konu hakkında meclis üyelerine bilgi vererek müzakere edildi.

 

            GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN:

            Mahallelerimizin sorunları konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konu hakkında meclis üyelerine bilgi vererek müzakere edildi.

 

            GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN:

            Tavşanlı yolunun imara açılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konu hakkında meclis üyelerine bilgi vererek müzakere edildi.

 

            GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN:

            Amatör spor kulüplerine yardım yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi (b) fıkrası “.....Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir...” hükmü gereğince;

            -Kütahyaspor Kulübü’ne   100.000(yüzbinTürkLirası) TL nakdi yardım yapılmasına,

            -Amatör Spor Kulüpleri’ne toplam 50.000(ellibinTürkLirası) TL nakdi yardım yapılmasına,

            -Belediye Spor Kulübüne 10.000(onbinTürkLirası) TL nakdi yardım yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

  Belediye Meclis Başkanı                                    Katip                                            Katip

      Kamil SARAÇOĞLU                               Selim DURMAZ                           Murat HASER           

        Belediye Başkanı