BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM  10. OLAĞAN 1.BİRLEŞİM TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 10. olağan toplantısı 1.birleşim, 1. oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 03.11.2015 SALI  günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN,  4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ,  7- HALİT OĞUZ ATAKAN, 8- EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 9-MUSTAFA AYDIN,  10- FATMA GÜL, 11- FURKAN YILMAZ,12-MEHMET NACİ PEKCAN,            13-RAMAZAN YILDIRIM, 14-PINAR AKBULUT, 15-SELİM DURMAZ, 16- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM 17-ŞULE UYKUN 18-MURAT HASER, 19- SALİH ÖZDEN, 20-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 21- AHMET ULUCA, 22-SERDA BAL YILDIZ, 23-NEDİM DELEN, 24-YUSUF SÖKMEN, 25- MERVE ÖZÇINAR GÜL,26- EROL MERCAN  27-MUSTAFA EROL, 28-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 29- ALİ KORKMAZ' 'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Cemal AYDIN ve Enver ERDOĞAN’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeleri tek tek okundu ve ;

Belediye Meclisi’nin 06.10.2015 tarih ve 358 sayılı kararı, 06.10.2015 tarih ve 386 sayılı kararıyla araştırma ve tanıtım komisyonuna havale edilen şehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi

            Şehrimizde bulunan Mavılar Sokak isminin iptal edilmesi ve Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi,

            İlimiz Ali Paşa Mahallesinde 2 adet alt geçit ve kavşak düzenlemesi yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması,

            Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmet binası yapımı için yapı denetim hizmetlerinin İller Bankası tarafından yapılmasına yönelik olarak her türlü iş ve işlemi yapmaya, Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

            İlimiz merkez Andız Mahallesi, 139 ada, 8 nolu parsel bölgesinde, Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı düzenlenmesi,

            Belediye Meclisimizin 03/04/2012 Tarih, 169 sayılı kararıyla şartlı onaylanan nazım imar planında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün kurum görüşüne göre, nazım imar planı iptal edilecek alanların belirlenmesi,

            İlimiz merkez Perli Mahallesi 7 pafta 346 parsel alanında İlave Mevzi İmar Planı yapımı,

            İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 3 parselde ilave mevzii imar planı yapımı ,

            İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği,

            İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği,

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği,

            İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 2618 ada bölgesinde, imar planı yapımı talepleri,

            İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2760 ada, 14 parsel alanında imar planı değişikliği,

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 24 pafta, 1114 parselde imar planı düzenlenmesi talebi,

            İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi 11.B.3.D pafta 2618 ada 206 parselde mevzii imar planı yapımı ön izni,

            Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmış, Toki depoda muhafaza edilen  parke taşlarının, Vatandaşlar, resmi ve özel kurumlarda değerlendirilmek üzere, fiyatının belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi,

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesi’ne ait olan ilimiz Cedit Mahallesi,36 pafta 157 ada, 56 parsel numaralı Kerpiç Çamaşırlık vasıflı, 44,97 m2 lik taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Bölge Müdürlüğü’ne Bedelsiz olarak devir ,

            İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1054, 1131, 1133, 1135,1136,1191 parsellerde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması için İmar Planı yapımı , 

            Belediyemize ait  Sulama Tesisinin yenilenmesi ve rehabilitasyonu konularının gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

2016 Yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi gereğince Belediyemizin Stratejik Amaç ve Hedeflerine uygun olarak hazırlanan ve Belediye Encümeninin 25/08/2015 tarih ve 1957 sayılı kararı ile kabul edilen, Kütahya Belediyesi 2016 Mali yılı Performans Programı’nın ek’te sunulduğu şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

           

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

2016 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Encümeni'nin 25/08/2015 tarih ve 1983 sayılı kararı ile kabul edilerek Belediye Meclisine havale edilen; Kütahya Belediyesi 2016 Mali yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

            2016 Mali Yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi  olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            2016 yılında uygulanacak olan Belediyemiz Gelir Tarifesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:    , 

            Belediye Meclisi’nin 06.10.2015 tarih ve 392 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde bulunan çamaşırhanenin üniversite öğrencilerine ücretsiz olması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 392 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2015 yılı gelir tarifesinin 8.2 maddesi “Çamaşırhane ücretleri’’nin  aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne  ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinde belirtildiği şekilde, maliyetler göz önünde bulundurularak öğrencilere %50  indirim  uygulanmasına  ve 2015 yılı Gelir Tarifesine ilave edilmesine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Kodu

SOSYAL TESİSLER                ÇAMAŞIRHANE ÜCRETİ

ÜCRET (KDV Dahil)

8.2.

HALK

8.2.1.

1 Kg. Beyaz çamaşır yıkama

2,00 TL

8.2.2.

1 Kg. Renkli çamaşır yıkama

2,00 TL

8.2.3.

Pantolon ütülenmesi

2,00 TL

8.2.4.

Gömlek ütülenmesi

2,00 TL

8.2.5.

Nevresim ütülenmesi

2,00 TL

8.2.6.

Kollu kazak ütülenmesi

2,00 TL

8.2.7.

Etek ütülenmesi

2,20 TL

8.2.8.

Mont ütülenmesi

2,20 TL

8.2.9.

Takım elbise ütülenmesi

2,50 TL

8.2.10.

Masa örtüsü yıkama ütülenmesi

2,00 TL

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

            Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin “i” bendi “Şehit, asker, gaziler, polis ve kamu personellerinden görevi başında öldürülenlerin cenazeleri ücretsiz olarak defnedilmesini sağlamak” ve Yönetmeliğin 3. Maddesi “Mezar İnşaatçıları, mezar inşaatı yapabilmeleri için Belediye Meclisinin belirlediği ücreti her yapacağı mezar için peşin ödemek zorundadır” hükmü gereğince fiyat tarifesinin belirlenmesi ve 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin “i” bendi “Şehit, asker, gaziler, polis ve kamu personellerinden görevi başında öldürülenlerin cenazeleri ücretsiz olarak defnedilmesini sağlamak” ve Yönetmeliğin 3. Maddesi “Mezar İnşaatçıları, mezar inşaatı yapabilmeleri için Belediye Meclisinin belirlediği ücreti her yapacağı mezar için peşin ödemek zorundadır” hükmü gereğince fiyat tarifesinin belirlenmesi ve 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

            2016 Yılı geçici işçi vizeleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin değişik 24’üncü maddesinde; “Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.” Denildiğinden ve ayrıca 5620 Sayılı Kanunda Geçici işçi Pozisyonlarında Çalışanların sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde;

            “(1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 inci madde kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlarda geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılamaz .

            c) Belediyeler ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç ) ve mahalli idare birliklerinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde yetkili meclislerinden, geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur. Söz konusu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz.” Hükmü gereğince, Belediyemiz Memur Norm Kadro sayısının % 20’si (137X179=24523 Adam/Gün) üzerinden hesaplanmış olan ve 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere 2016 yılı geçici iş pozisyon vizeleri alınması ile ilgili ekte sunulan Geçici İşçi Vize Teklifi Cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

            Belediyemiz Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan 159 Blok 1 ve 2 nolu dairelerde, kardeş ülkelerden gelen üniversite öğrencilerinin barınması için ücretsiz tahsis konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği’nin 20.10.2015 tarih ve 26187 kayıt nolu dilekçe ile 30 Ağustos Mahallesi Sosyal Tesisler içinde bulunan 159 blok 1 ve 2 nolu daireleri; kardeş ülkelerden gelen üniversite öğrencilerimizin barınmalarında kullanım hakkı talepleri incelenmiş olup;

           Söz konusu yere ait ücretsiz kullanım hakkı talebininin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 384 sayılı kararı ile Tarih ve Kültür Komisyonuna havale edilen Kütahya’mızın adını duyurmak ve tanıtımını yapmak üzere;  “Kütahya İli Tıbbı Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı”, “Kütahya’nın İlk Milletvekillerinden Yusuf Cemil Bey’in Kütahya Günlükleri”, “İlk Mekteplere Çocuk Şarkıları”,“Dumlupınar Nutukları” ve “Milli Yardım Defteri” kitaplarının basılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 384 sayılı kararı ile Tarih ve Kültür Komisyonu’na havale edilen kitap basımı konusu incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Kütahya’mızın adını duyurmak ve tanıtımını yapmak üzere; aşağıdaki listede yazarları, adı ve sayısı belirtilen  kitapların basılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Yazar Adı

Kitap Adı

Adet

Dr Eşref ATABEY

Kütahya İli Tıbbi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı

500

Ahmet DEMİRCAN

Kütahya'nın İlk Milletvekillerinden Yusuf Cemil Bey'in Kütahya Günlükleri

300

Ali GÜNHAN

İlk Mekteplere Çocuk Kitapları

250

Ali GÜNHAN

Dumlupınar Nutukları

250

Ali GÜNHAN

Milli Yardım Defteri

250

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

            Belediyemiz ve İş Kur işbirliği ile yapılacak olan dezavantajlıları meslek edindirme kursları kapsamındaki dar gelirli 250 kursiyerimizin fakir yemeğinden yararlanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

          Belediyemiz ve İş Kur işbirliği ile yapılacak olan meslek edindirme kursları kapsamındaki dar gelirli 240 adet kursiyerlere, kurs süresince her gün öğlen tabildot  yemek verilmesine ve bu verilecek olan yemeklerin Belediyemiz sosyal yardım kapsamında hane halkına verilen fakir yemeği tabildotundan  sağlanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 333 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Kullanılmış Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nin” iptal edilmesi ve hazırlanan “Kütahya Belediyesi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönergesi’’ taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin 1. fıkrasının (m) bendi gereğince, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce hazırlanan “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Taslağı” Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 333 Sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve İçişleri Bakanlığı'nın 2007/39 Sayılı Genelgeleri uyarınca Sayıştay Başkanlığı'nın görüşü alınmak üzere Kütahya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü aracılığı ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

            Ancak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden gelen cevabi yazıda; “Isparta Belediyesi ile Çanakkale Belediyesi tarafından hazırlanan ve daha önce İçişleri Bakanlığı'na görüş alınmak üzere gönderilen Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Taslaklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildiği, konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın büyükşehir belediyelerine 2560 sayılı Kanuna dayanılarak 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşü ile atıksuların kanalizasyona deşarj yönetmeliklerini yayımlama ve uygulama yetkisi verildiği, ancak atıksuların kanalizasyona deşarjı ile ilgili mevzuat bazında düzenleme yapabilmeleri için belediyelere herhangi bir yetki verilmediği ve büyükşehir belediyeleri haricindeki belediyelerde 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin uygulanması gerektiğinin belirtildiği şeklinde görüş verdiği, bu nedenle, konu ile ilgili olarak belediyelerce alt düzey düzenleyici işlem yapma ihtiyacının olduğu gerekli görülüyor ise ilgili mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla Yönerge ve/veya Genelge şeklinde düzenleme yapılabileceği değerlendirilmektedir” denmektedir.

            İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün yazısında belirtilen hususlar gözönüne alınarak, Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarih ve 333 Sayılı Kararı ile kabul edilen “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” nin iptal edilmesine;

Ekte sunulan “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönergesi Taslağı”nın aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

            İlimiz Çalca Mahallesi 5 pafta 427 parselde Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 2014/1218 esas sayılı kararınca parsel alanında imar planı iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Çalca Mahallesi 5 pafta 427 parselde Eskişehir 2. İdare Mahkemesi kararınca parsel alanında imar planı iptali konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

            Belediye Meclisimizin 04.05.2010 tarih, 222 sayılı ve 05.10.2010 tarih, 421 sayılı kararlarıyla Çalca ve Yenibosna Mahallelerinde Belediye Hizmet Alanı-Yeraltı Soğuk Hava Depoları Sahaları yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 04.05.2010 tarih 222 sayılı kararıyla Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Belediye Meclisimizin 01.02.2011 tarih, 71 sayılı kararıyla Çalca Mahallesi, 5 pafta, 427 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanmıştır. (Değişiklik No:2111) Söz konusu değişiklikte parsel alanı Belediye Hizmet Alanı Yer altı Soğuk Hava Depoları sahası(Otopark Alanı) lejandlı sahada kalmaktadır.

            Çalca Mahallesi 5 pafta 427 parsel Alanında Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 2014/1218 Esas numaralı, 2015/942 nolu kararına istinaden parsel alanında onaylanan Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptal edilmesine (parsel alanının İmar Plansız hale getirilmesi) işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

            İlimiz Okçu Mahallesi, 4353 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Okçu Mahallesindeki 4353 ada 1 parsel numaralı alanda İmar planı değişikliği müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

            Okçu Mahallesi 4353 ada 1 parsel ile ilgili olarak Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 25/08/2015 tarih 8278 sayılı yazısı; “....Söz konusu taşınmazın, bahçe olarak kullanılmak üzere Hayri ÖZEL adına kiralaması yapılmış olup, Hayri ÖZEL vekili Hüseyin DEMİRTAŞ tarafından Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) verilen 21/08/2015 tarihli dilekçesiyle, anılan taşınmazın satışı talep edilmiştir. Ancak, bahsi geçen taşınmazın satışa konu edinebilmesi için imar planında ayrıldığı amacın satışa uygun olması gerektiğinden, taşınmazın imar plan tadilatının yapılarak, satışa uygun hale getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.” şeklindedir.

            Söz konusu Okçu Mahallesi 4353 ada 1 parsel numaralı taşınmaz Belediye sınırları dahilinde 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarında park alanında kalmaktadır. Talep uygun görülmesi halinde park alanı azalıp, yoğunluk artışı olacağından, yoğunluk artışına karşılık kentsel sosyal donatı alanları gerekeceğinden ve plan bütünlüğü bozulacağından reddine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

            İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1247 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1247 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, imar planında Ayrık Nizam – 3 kat, TAKS: 0.40/ KAKS:1.20, lejandlı konut alanı bulunan, 1247 ada, 1 nolu parsel alanında 01.10.2015 tarih, 4317 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen; ada ayırma çizgisinin iptal edilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9421,16); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

            İlimiz Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 8 nolu ada alanında, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 8 nolu ada alanında, imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 8 nolu ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği talebini içeren 03.09.2015 tarih, 3974 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. 8 nolu ada alanı, Ayrık Nizam – 4 kat TAKS: 0.35/ KAKS: 1.40 lejandlı konut alanında kalmaktadır.

            8 nolu ada alanında; ada ayırma çizgisinin iptal edilmesi, T2 (talebe bağlı olarak, gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapılaşma.) lejandının eklenmesi, “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” şeklinde plan notunun düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9421,17 – NİP-9422,26); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

            İlimiz Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 118, 119 ve 120 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 118, 119 ve 120 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 120 nolu parselde imar planı değişikliği talebini içeren 08.09.2015 tarih, 4210 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 118, 119 ve 120 parsel alanlarında, Bitişik Nizam 4 kat – 5 metre ön bahçe lejandlı konut alanı, yol alanı; uygulama imar planında belirlenmiştir.

  120 nolu parsel alanında girinti şeklindeki yol sahasının, konut alanına dahil edilmesine yönelik imar planı değişikliği, imar planlarında yol alanı azalacağından dolayı reddine,

            İmar hattının sabit tutularak, B-5 lejandlı parseldeki mevcut bina köşe noktası esas alınarak; Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 118, 119 ve 120 parsel alanlarında, mevcut teşekkül doğrultusunda ön bahçe alanlarının daraltılması, T2 (talebe bağlı olarak, gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapılaşma) lejandının eklenmesi, “ (T2 lejandının uygulanması konusunda)Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır. Yol alanları kamuya bedelsiz terk edilecektir. Plan değişikliğindeki mevcut teşekkül hattı uygulanacak ön bahçe tarafında, en fazla 1 metre kapalı çıkma yapılabilir.” yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9421,18 – NİP-9422,27); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Salih ÖZDEN, Azime Nur AKTAŞ AKALIN,  Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Yusuf SÖKMEN, Merve ÖZÇINAR GÜL, Erol MERCAN,Mustafa EROL, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, Ali KORKMAZ’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

            İlimiz Siner Mahallesi, 16.Ö.3 pafta, 146 ada, 1 nolu parsel alanında, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Siner Mahallesi, 16.Ö.3 pafta, 146 ada, 1 nolu parsel alanında, imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 348 sayılı kararı ile onaylanan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parsel bölgesinde yapılan 2545 ve 2545_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarih, 348 sayılı kararı ile onaylanan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parsel bölgesinde yapılan 2545 ve 2545_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 05.10.2015 tarih, 19751 sayılı yazısı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 07.10.2015 tarih, 10428 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün yazısı; “...söz konusu taşınmaza yapımı planlanan yeni hizmet binasının 2015 yılı yatırım programına alındığı, avan projesinin tamamlandığı bildirilmiş ve bahse konu imar planı değişikliklerinin gerçekleşmesi halinde yeni hizmet binasının inşaatının zemine yerleştirilmesinin mümkün olmayacağı, halen kullanılan ve ihtiyaç duyulan 10 daireli lojman, hizmet büroları, atelye, depo, kapalı araç park yeri ve diğer müştemilatın yıkılması gerektiğinden bahisle imar planı değişikliğine itiraz edilmesi...” şeklindedir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün yazısı; “...yeni hizmet binasının inşaat işlerine başlanılabilmesi amacıyla .....169 parsel nolu arsamızın Sosyal Tesisler ve İdari Tesisler olarak 2 ayrı lejandının birleştirilmesi istenilmesine rağmen Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarih ve 348 sayılı kararı ile yapılan imar değişikliğinde lejand birleştirilmesi dışında 10 adet lojman, hizmet büroları, atölye, depo, kapalı araç park yeri ve diğer müştemilatı yıkılacak şekilde imar düzenlemesine gidilmiştir. Bahse konu imar planı değişikliği, Müdürlüğümüz yeni hizmet binası yapımını geciktirmesinin yanı sıra bu değişiklik sonucu yıkılması gereken lojmanın yeniden yapılması için ayrıca ödeneğimiz de bulunmamaktadır. Yukarıda anılan sebeplerle söz konusu imar planı değişikliğine itirazımız bulunmaktadır. İmar planı değişiklik kararının iptal edilerek yalnızca talebimiz doğrultusunda lejand birleştirmesini içerecek şekilde imar planı değişikliğinin yapılması...” şeklindedir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parsel bölgesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 28.07.2015 tarihli toplantısında uygun görülen teklif imar planı değişikliği (30 metrelik yolla ilgili düzenlemeyi de içeren) 05.08.2015 tarih, 2435 sayılı yazı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne iletilmiştir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 26.08.2015 tarih, 16571 sayılı yazısında; “...İl Müdürlüğümüze tahsisli ve halen kullanılmakta olan yazınızda belirtilmiş bulunan mevcut alan üzerinde, 10 adet lojman, hizmet büroları, atölye, depo, kapalı araç park yeri ve diğer müştemilat olup faal halde bulunmaktadır. Halen kullanılmakta olan 10 adet lojman, hizmet büroları, atölye, depo, kapalı araç park yeri ve diğer müştemilatının yenisinin Müdürlüğümüzce belirlenen veya farklı uygun bir yere yapılması şartıyla imar planı değişikliğinde bir mahsur bulunmamaktadır...” denilmiştir.

  Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarih, 348 sayılı kararı ile Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parsel bölgesinde Orman ve Ağaçlandırma Müdürlüğü Tesisleri  lejandlı sahanın batısından geçen 30 metrelik yolun kuzey yönünde doğrusal bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla İl Tarım Müdürlüğü Sosyal Tesisleri lejandlı alanın batı bölümünün yol alanı olarak düzenlenmesi ve imar planında İl Tarım Müdürlüğü Sosyal Tesisleri ve İl Tarım Müdürlüğü İdari Tesisleri olarak görünen alanları ikiye ayıran ada kenarının kaldırılarak alan lejandının İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari ve Sosyal Tesisleri Alanı olarak değiştirilmesine yönelik 2545 ve 2545_A nolu imar planı değişikliği onaylanmıştı. İmar planı değişikliğinden önceki durumda 30 metrelik yolun Adnan Menderes Bulvarına bağlandığı noktada yol akslarının karşılıklı olarak birbirini karşılamaması trafik akışını olumsuz yönde etkilenmekteydi. Bu durumu gidermek amacıyla alanın güneyindeki Orman ve Ağaçlandırma Müdürlüğü Tesisleri lejandlı sahanın batısından geçen 30 metrelik yol kuzey yönünde doğrusal bir şekilde devam ettirilerek İl Tarım Müdürlüğü Sosyal Tesisleri alanının batı bölümünde yol alanı düzenlenmiştir. Söz konusu 30 metrelik yol Evliya Çelebi Hastanesi ile Kütahya-Tavşanlı Karayolu arasında bağlantı sağlayan; kuzey-güney yönlü trafik yükünü taşıyan bölgedeki en önemli aks niteliğindedir. Mevcut hastane alanının batısında yapılacak olan yeni şehir hastanesinin yapılmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğunun gelecekte daha da artacağı gözönünde bulundurulduğunda, bu düzenlemenin yapılmasının gerekliliği daha iyi görülecektir.

  Bu nedenlerle Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarih, 348 sayılı kararı ile onaylanan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parsel bölgesinde yapılan 2545 ve 2545_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

            İlimiz Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 612 ada, 11 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 612 ada, 11 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  05.06.2012 tarih ve 5908 kayıt nolu dilekçe ile yapılan; Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 612 ada, 11 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaatı konusunda, talebin revizyon imar planları kapsamında değerlendirilmesi; Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih, 448 sayılı kararıyla, uygun görülmüştü. 01.10.2015 tarih ve 4249 kayıt nolu dilekçe ile söz konusu 11 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliğinin yapılması, tekrar talep edilmiştir. 612 ada, 11 nolu parsel alanında, uygulama imar planında girinti şeklinde yaya yolu alanı bulunmaktadır.

  11 nolu parsel; ilgili tapu senedi örneğinde görüldüğü üzere, 1984 yılında el değiştirmiştir. Parsel alanının olduğu bölgedeki I-III Etap Uygulama İmar Planları ise 05.06.1986 tarihinde Belediye Meclisimizce onaylanmıştır. Günümüze kadar da 11 nolu parsel alanı kamulaştırılmamıştır. Parsel alanıyla ilgili günümüze kadar herhangi bir imar planı değişikliği yapılmamıştır. Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih, 448 sayılı kararından sonra, günümüze kadar geçen sürede de, revizyon imar planlarının herhangi bir etabı onaylanmamıştır. 05.06.1986 tarihinde onaylanan uygulama imar planında da, 20.K.II paftasında da görüleceği üzere, Akbayıraltı Gecekondu Önleme Bölgesi bulunan sahada; 11 nolu parsel alanı dışında, çevredeki mevcut kadastral parseller korunarak tasarım yapılmıştır. Diğer parseller gibi Gecekondu Önleme Bölgesine ait olmasına karşın, 11 nolu parsel alanı ise; herhangi bir imalat da olmadığından, yol alanı olarak düzenlenmiştir. 11 nolu parsel alanının konut alanına dahil edilmesiyle yolların devamlılığında herhangi bir daralma olmayacaktır. Tadilat inceleme ücretinin tamamının yatırılması kaydıyla;

            Yukarıda açıklanan nedenlerle, Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 612 ada, 11 nolu parsel alanının Bitişik Nizam – 4 kat konut lejandlı sahaya dahil edilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9420,27 – NİP-9422,28) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Salih ÖZDEN, Azime Nur AKTAŞ AKALIN,  Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Yusuf SÖKMEN, Merve ÖZÇINAR GÜL, Erol MERCAN,Mustafa EROL, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, Ali KORKMAZ’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

            İlimiz Civli Mahallesi, 3808 ada, 1 parselde (eski 1471 parsel) ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Civli Mahallesi, 3808 ada, 1 parselde (eski 1471 parsel) ilave mevzii imar planı yapımı, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün 06.08.2014 tarih, 3055 sayılı yazısında; “İlimiz Yoncalı kaplıcaları, Enne Mahallesi, Civli Mahallesi ile Termalkent projesinde ihtiyaç bulunan içme ve kullanma suyunun temini için su deposu planlanmaktadır. Depo yapımında kullanılacak alanın Kütahya DPÜ'den tahsis izni alınmıştır. Yazımız ekindeki DPÜ yazısında belirtilen imar planı ve ifraz ile tevhit gibi işlemlerin yapılması...” hususları belirtilmişti. Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 292 sayılı kararı ile: İlgili kurum-kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kaydıyla; Civli Mahallesi, 3808 ada, 1 parsel (eski 1471 parsel) alanı içinde kalan yaklaşık 3.778 m2'lik sahaya Su Deposu Alanı olarak ilave mevzii imar planı yapımı için ön izin verilmesi, uygun görülmüştü.      

  Söz konusu alan DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesine ait imar planlı sahanın batı tarafında, üniversiteye tahsisli alan sınırı içinde kalmaktadır.

  İmar planına esas kurum-kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. Konuya ilişkin olarak Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın 28.10.2013 tarih, 753/933 sayılı yazısı bulunmaktadır. Kütahya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 24.10.2014 tarih, 1777-10494 sayılı yazısında; “...su kaynağı ve su deposu çevresinde depo ve kaynaktan başlayıp dışa doğru her yöne 50 (elli) metre koruma alanı bırakılması...” gerektiği belirtilmektedir. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporunda alanın (U.A.-2) Uygun Alan-2 (Kaya Ortamlar) lejandlı alanda kaldığı görülmektedir.

            Civli Mahallesi, 3808 ada, 1 parsel (eski 1471 parsel) alanı içinde kalan yaklaşık 3.778 m2'lik alanda Su Deposu Alanı (Serbest nizam, Hmax: Serbest, TAKS-KAKS aranmayacaktır) lejandlı saha, ilgili koruma alanları ve ilgili plan notlarından oluşan ilave mevzii nazım ve uygulama imar planının (UİP-15610 – NİP-15611); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

            İlimiz Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  18.09.2015 tarih, 4215 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “Maliki bulunduğum İlimiz, Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 parsel nolu taşınmazın mer'i imar planına göre büyük kısmı yola terkli şeklindedir ve evimin bir bölümünü kesmektedir. Söz konusu bu taşınmazda evimi kurtaracak şekilde plan tadilatı yapılmasını istiyorum...” şeklindedir.

   Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 parselin bulunduğu alanda imar planında Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alan ve yol alanı bulunmaktadır. Alanın güneyinde bulunan Sağlık Tesisi Alanı çevresindeki 30 metrelik yolun bir kısmı söz konusu parsel alanında kalmaktadır. İmar planı değişikliği yapılması halinde yoğunluk artışı oluşacağından ve yol alanı azalacağından dolayı; ayrıca, söz konusu 30 metre enkesitli yol devamlılığı olan ana ulaşım aksı niteliğinde olması nedeniyle belli bir kesiminde daraltılamayacağından dolayı; Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 parsele yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

            İlimiz Bölcek Mahallesi, J23b10a1d pafta, 3945 ada, 20-26 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1d pafta, 3945 ada, 20-26 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  14.09.2015 tarih, 4128 kayıt nolu ve 14.10.2015 tarih, 4545 kayıt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Bölcek Mahallesi, J23b10a1d pafta, 3945 ada, 20 ve 26 nolu parsellerde KAKS değiştirilmeden, TAKS'ın 0.40'tan 0.32'ye indirilerek kat adedinin 4'ten 5'e çıkarılması talep edilmektedir. Bölcek Mahallesi, J23b10a1d pafta, 3945 ada, 20-26 nolu parsellerin bulunduğu alanda uygulama imar planında TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 4 kat konut lejandlı alan, park, trafo ve yol alanları bulunmaktadır. Nazım imar planında Gelişme konut alanı (yüksek yoğunluk) E: 1.60, park, trafo ve yol alanları bulunduğundan ve kayıklıklar olabileceğinden dolayı nazım imar planı değişikliğine gerek olmadığı tespit edilmiştir.

            İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip Bölcek Mahallesi, J23b10a1d pafta, 3945 ada, 26 nolu parselin kadastro tescil bildiriminde şuyulu parsel olarak ayrılan kesiminin Belediyemize kayıtsız, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydıyla; Bölcek Mahallesi, J23b10a1d pafta, 3945 ada, 20 ve 26 nolu parsel alanlarında bulunan konut alanlarında yapılaşma koşullarının TAKS: 0.32, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 5 kat, 3.5 metre yan bahçe mesafesi olarak düzenlenmesi; mülkiyet sınırları dikkate alınarak trafo alanı ile alanın kuzeyindeki 17 metrelik yol bölgesinin düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-15612,1) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

            İlimiz Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 168 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 168 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 168 nolu ada alanında uygulama imar planında Bitişik Nizam – 3 kat konut, Y, C lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu bölgede 18. madde imar uygulaması yapılmış olmasına rağmen; Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 168 ada, 1 ve 2 nolu parsel alanlarının bir bölümünün sehven yol alanında kaldığı görülmüştür. Mülkiyet sınırı ile imar hattı arasındaki kayıklığın giderilmesi gerekmektedir. Söz konusu alan nazım imar planında Mevcut konut alanları (alçak yoğunluk) lejandlı alanda kaldığından nazım imar planı değişikliğine gerek olmadığı tespit edilmiştir.

            Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 168 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin mülkiyet sınırı ile imar hattı arasındaki kayıklığın giderilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9420,28); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

            İlimiz Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 nolu ada alanında uygulama imar planında yeşil alan, Ticaret, E=1.00, Hmax: 7.50 m. (2 kat) lejandlı alan ve yol alanı bulunmaktadır. Söz konusu alanda nazım imar planında Belediye lejandlı alan bulunmaktadır. Belediye Meclisimizin 16.12.2014 tarih, 450 sayılı kararıyla yapılan imar planı değişikliği ile Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada bölgesinde eski Çinigar Otogar alanında Belediye Hizmet Alanı lejandlı alan ayrılmıştı. Yeni belediye hizmet binasının söz konusu alana yapılması planlanmaktadır. Dolayısıyla, aşağıda açıklanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde kaldırılan Belediye alanına karşılık daha önce alan ayrılmıştır.

            Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada bölgesinde uygulama imar planında bulunan fonksiyonları gösterecek şekilde hazırlanan; Belediye lejandlı alanda yeşil alan, ticaret ve yol alanları düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunun uygun görmesi kaydıyla, uygun görülmüş olup (NİP-9422,29) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisi’nin 06.10.2015 tarih ve 358 sayılı kararı, 06.10.2015 tarih ve 386 sayılı kararıyla araştırma ve tanıtım komisyonuna havale edilen şehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 06/10/2015 tarih 358 ve 386 sayılı kararları ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen şehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi ve Kırgıllı Mahallesi Kaktüs Sokak isminin değiştirilmesi isteği ile ilgili komisyon raporu  incelenmiş olup;

            Enne Mahallesi'nde isimsiz bulunan sokaklara “1.Enne Sokak, 2.Enne Sokak, 3.Enne Sokak, 4.Enne Sokak, 5.Enne Sokak, 6.Enne Sokak, 7.Enne Sokak, 8.Enne Sokak, 9.Enne Sokak, 10.Enne Sokak, 11.Enne Sokak, 12.Enne Sokak, 13.Enne Sokak, 14.Enne Sokak, 15.Enne Sokak, 16.Enne Sokak, 17.Enne Sokak, 18.Enne Sokak, 19.Enne Sokak, 20.Enne Sokak, 21.Enne Sokak, 22.Enne Sokak, 23.Enne Sokak, 24.Enne Sokak, 25.Enne Sokak“  isimlerinin verilmesine;

            Yoncalı Mahallesi’nde isimsiz bulunan sokaklara “Pınarbaşı Sokak, Bıldırcın Sokak, Zinde Sokak” isimlerinin verilmesine,

            Fuatpaşa Mahallesi’nde 1777,2542,2546 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Hacı Bayram Sokak” isminin verilmesine,

            Fuatpaşa Mahallesi’nde 1177,1178,2522,2542 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Tabduk Emre Sokak” isminin verilmesine

            Dumlupınar Mahallesi’nde 12,13, adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Erguvan Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi’nde 104,2644,2645 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Reyhan Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi’nde 2658,2660 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Baykara Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi’nde 2652,2655 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Süleymaniye Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi’nde 2665,2666 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “ Dirlik Sokak” isminin verilmesine,

            Cumhuriyet Mahallesi’nde 1930,1931 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Asmalı Sokak” isminin verilmesine,

            Vefa Mahallesi Gıdacılar Sitesi ve Kütahya Belediye Başkanlığı Yaş Sebze ve Meyve Halinin bulunduğu alanda isimsiz sokaklara “1.Sardunya Sokak, 2.Sardunya Sokak, 3.Sardunya Sokak, 4.Sardunya Sokak, 5.Sardunya Sokak, 6.Sardunya Sokak, 7.Sardunya Sokak, 8.Sardunya Sokak, 9.Sardunya Sokak, 10.Sardunya Sokak,” isimlerinin verilmesine,

            Kırgıllı Mahallesi’nde bulunan Kaktüs Sokak isminin iptal edilerek yerine “Adalı Sokak” isminin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

            Şehrimizde bulunan Mavılar Sokak isminin iptal edilmesi ve Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Şehrimiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan “Mavılar Sokak” isminin iptal edilmesi ve Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım  Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

           

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

            İlimiz Ali Paşa Mahallesinde 2 adet alt geçit ve kavşak düzenlemesi yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya İli Merkez Alipaşa Mahallesinde 2 Adet Altgeçit ve Kavşak Düzenlenmesi Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 9.239.400,00- (dokuzmilyonikiyüzotuzdokuzbindörtyüz)TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü  İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

            Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmet binası yapımı için yapı denetim hizmetlerinin İller Bankası tarafından yapılmasına yönelik olarak her türlü iş ve işlemi yapmaya, Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmet binası yapımı için "Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesi Mimari ve Mühendislik Uygulama Projeleri ve Yapım İşine İlişkin İhale Dosyası Hazırlanması İşi" ne ait projelerin onayı ile inşaat aşamasındaki yapı denetim hizmetlerinin, müşterek olarak sürdürülmesi, İller Bankası Bölge Müdürlüğünden  talep edilmiştir.

 Bu kapsamda İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Proje Dairesi Başkanlığından onay yetkisi alınmış olup, Bankanın "Danışmanlık, Denetim ve Teknik Hizmet Giderleri Hesap Esasları Yönergesi " gereğince 2015 yılı içinde yapılan proje denetim hizmetleri gideri olarak sözleşme bedelinin %3 ü, müşterek yapı denetim hizmetleri için sözleşme bedelinin %2 si oranında denetim gideri alındığından bu iş kapsamında "Proje Denetim Hizmetleri ile inşaat aşamasındaki Yapı Denetim Hizmetlerinin"  İller Bankası Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmasına yönelik olarak her türlü iş ve işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Andız Mahallesi, 139 ada, 8 nolu parsel bölgesinde, Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Andız Mahallesi, 139 ada, 8 nolu parsel bölgesinde, Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı düzenlenmesi ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Andız Mahalle Muhtarlığının 26.10.2015 tarih, 4757 kayıt nolu dilekçesi; ''Ekteki krokide kamu orta malı olan 139 ada, 8 parsel içinden Sosyal Tesis Alanı için ayrılması hususunda gereğini arz ederim.'' şeklindedir.

Söz konusu 139 ada, 8 nolu parsel alanının bir kısmı Andız Mahallesi yerleşik alanının içerisinde, bir kısmı da Andız Mahallesi yerleşik alanının dışındadır. 139 ada 8 nolu parselin, Andız Mahallesi yerleşik alanı içerisinde kalan kısmında, Andız Mahalle Yerleşik Alanı İmar Planı Çalışması için alınan kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. Andız Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 88 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı ve 01.10.2013 tarih, 435 sayılı kararıyla 1/5000 revizyon nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Söz konusu planlar halen yürürlüğe girmemiştir.

            Andız Mahallesi, 139 ada 8 nolu parselin, yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmında; Belediye Hizmet Alanı(T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam, Yençok:16.50m, 4 kat), Park Alanı ve yol alanı olarak planlanması, yönündeki Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planının (UİP-15614 – NİP-15615) , 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisimizin 03/04/2012 Tarih, 169 sayılı kararıyla şartlı onaylanan nazım imar planında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün kurum görüşüne göre, nazım imar planı iptal edilecek alanların belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03/04/2012 Tarih, 169 sayılı kararıyla şartlı onaylanan nazım imar planında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün kurum görüşüne göre, nazım imar planı iptal edilecek alanların belirlenmesi, konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Belediye Meclisimizin 03/04/2012 tarih, 169 sayılı kararıyla; İlgili 18 adet Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınarak, İnköy Mahallesi J24a01d, J23b05c paftalarda, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılarak, doğalgaz boru hattı doğusunda kalan bölümde, Eskişehir karayolu çevresi ilave revizyon uygulama imar planı devamı niteliğinde, Konutdışı Kentsel İş Alanı (Ticari tesisler, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabilir.), yol alanları, Belediye Tesis Alanı, İbadet Yeri, Resmi Kurum Alanı, Park Alanı planlanması, Doğalgaz hattı batısında, Ağaçlandırılacak alan ve park alanları, ilköğretim tesis alanları, yol alanları, dini tesis alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı ve konut alanları planlanması yönlerindeki ilave nazım imar planı onaylanmıştı. Geçen süre zarfında jeolojik-jeoteknik etüdler tamamlanmış, ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ilgili kurum görüşünün tamamlanmadığı görülmüş ve plan yürürlüğe girmemiştir.

  Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih, 74 sayılı kararıyla; Belediye Meclisimizin 03/04/2012 tarih, 169 sayılı kararıyla şartlı onaylanan planda Ağaçlandırılacak Alan lejandlı alanda, Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak imar planı yaptırılması için ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüş alınması, uygun görülmüştür.

  Belediye Meclisimizin 03/04/2012 tarih, 169 sayılı kararına istinaden onaylanan plan ile ilgili; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 19/08/2014 tarih, 8297 sayılı yazısı; ''İlimiz Merkez İlçesi, İnköy Mahallesinde mevcut liste ve haritada belirtilen 216 adet tarım arazisi vasfındaki 505.188,53 m2 büyüklüğündeki sahanın Konut Dışı Kentsel İş Alanları, konut alanları, yol alanları, eğitim tesisleri, spor tesisleri alanları, sağlık tesis alanları, belediye tesis alanları ve ticaret tesis alanları olarak imar planı işine esas hazırlanan etüt raporunda 138 adet tarla vasfında 292.959,18 m2'lik kısmının Kuru Özel Ürün Arazisi (KOT) vasfında olduğu; bu nedenle 24.07.2014 tarih ve 70 nolu İl Toprak Koruma Kurulunca alan ile ilgili olarak kazı ve dolgu işlemleri, üst toprağın depolanması ve hafriyat işlemleri aşamasında çevreye, su kaynaklarına ve diğer arazilere zarar verilmemesi için alınacak önlemleri belirtir Toprak Koruma Projesinin ve Tarım Arazilerinin Korunması, kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük'ün 4 üncü maddesinin (l) bendine uygun olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve tarım dışı kullanımı talep edilen tüm arazileri belirtir Kamu Yararı Kararının, Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.'' şeklindedir.

  Bu nedenle hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün kurum görüşüne göre, hem de uygulamada karışıklıkların önlenmesi amacıyla Belediye Meclisimizin 03/04/2012 tarih, 169 sayılı kararıyla şartlı onaylanan nazım imar planında, İnköy Mahallesi yerleşik alanının doğusunda kalan Konut Alanı, İlköğretim Tesisleri Alanı, Dini Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Ticaret Alanı, 25 metrelik yollar ile mevzii planlı alanların dışında kalan alanda nazım imar planının iptaline işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Perli Mahallesi 7 pafta 346 parsel alanında İlave Mevzi İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Perli Mahallesi 7 pafta 346 parsel üzerinde İlave Mevzi İmar Planı yapımı konusu görüşülmüş olup; yapılan görüşmeler sonunda;

            Belediye Meclisimizin 01.04.2015 tarih, 163 sayılı kararı ile” ...Perli Mahallesi Yerleşik Alanının kuzeyinde; parsel alanının bir kısmı yerleşik alanın içerisinde bir kısmı yerleşik alanın dışında imar planlarının dışında bulunmaktadır. Söz konusu alanda Mevzi İmar Planı yapılması için ...talep sahibi tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin tamamlanması imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması parsel alanının %39 unun kamuya terk edilmesi, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması uygun görülmüştü.”

            Söz konusu alanda kurum ve kuruluş görüşleri tamamlanmış, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler yaptırılmıştır.

            Gelen kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. Söz konusu parsel alanında yol alanı, park alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı TAKS aranmaz, E:1.20, Yençok:15.50, Blok Nizam, parselin batısında imar planında 10 metrelik yol alanı olarak planlanan cepheden 10 metre, güneyinden ve doğusundan 5 metre yapı yaklaşma mesafeli İlave Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planının yapılması ve mekansal planlar yapım yönetmeliğindeki sosyal tesis alanında belirtilen tesisler ile (sosyal tesislerde çalışanlar için) lojman alanlarının yapılması ile ilgili plan notlarının düzenlenmesi, İlave Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı yönlerindeki (UİP-15616 – NİP-15617) ; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 3 parselde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 3 parselde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği

konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 2618 ada bölgesinde, imar planı yapımı talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 2618 ada bölgesinde, imar planı yapımı talepleri konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2760 ada, 14 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2760 ada, 14 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 24 pafta, 1114 parselde imar planı düzenlenmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 24 pafta, 1114 parselde imar planı düzenlenmesi talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi 11.B.3.D pafta 2618 ada 206 parselde mevzii imar planı yapımı ön izni konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi 11.B.3.D pafta 2618 ada 206 parselde mevzii imar planı yapımı ön izni konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN:

            Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmış, Toki depoda muhafaza edilen  parke taşlarının, Vatandaşlar, resmi ve özel kurumlarda değerlendirilmek üzere, fiyatının belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Parke Taşı Yol ve Kaldırım çalışmalarında mevcut parke taşlarının yerinden çıkarılıp, Belediyemizin Toki Depolarına kaldırılan, Kullanılmış ve Teresubatlı (Kirli Malzemeli) olarak stoğu yapılan Parke taşlarının, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle satılmasına ve Belediyemiz Gelir Tarifesinde Fen İşleri Ücretleri, Kazı Yapım İşleri Bölümünde yer almasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Malzeme adı

Fiyatı

1 Ton Kullanılmış ve Teresubatlı (Kirli Malzemeli) parke taşın bedeli

41,49 TL/ Ton

KDV Dahil Satış Fiyatı

Belediyemiz Toki depolarında bulunan,  Kullanılmış ve Teresubatlı (Kirli Malzemeli) parke taşın ton fiyatı içinde araca yüklenmesi dahildir.

Depolara en yakın olan Kütahya Sanayisinde bulunan Elektronik Kantarda Tartım Ücretini, Parke Taşı alan ödeyecektir.

 

GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN:

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesi’ne ait olan ilimiz Cedit Mahallesi,36 pafta 157 ada, 56 parsel numaralı Kerpiç Çamaşırlık vasıflı, 44,97 m2 lik taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Bölge Müdürlüğü’ne Bedelsiz olarak devir konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Bölge Müdürlüğü'nün 06.10.2015 tarih ve 2901 sayılı yazısında; mülkiyeti Mahalle Halkı Vakfı'na ait olan İlimiz Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 54 numaralı parsel ile mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan İlimiz Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 56 parsel numaralı, Kerpiç Çamaşırlık vasıflı, 44,97 m2.lik taşınmazların 'Eski Eser' olduğu ve söz konusu parsellerin Cedit Mescidinin röleve-restitüsyon-testorasyon projesinde bir bütün olarak değerlendirildiğini ve projeyi uygulayabilmeleri için; mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan İlimiz Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 56 parsel numaralı, Kerpiç Çamaşırlık vasıflı, 44,97 m2.lik taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanunun 45. Maddesinde göre kurumlarına bedelsiz devri talep edilmektedir.    

            5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi 'd' bendinde; “Kendilerinde ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsisi edebilir. Bu taşınmazlar aynı  kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsisi amacı dışında kullanılması halinde tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” Hükmü gereğince;

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan İlimiz Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 56 parsel numaralı, Kerpiç Çamaşırlık vasıflı, 44,97 m2.lik taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak devir edilmesine ve bedelsiz devir işlemleri ile ilgili tüm konularda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1054, 1131, 1133, 1135,1136,1191 parsellerde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması için İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1054, 1131, 1133, 1135,1136,1191 parsellerde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması için İmar Planı yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN:

            Belediyemize ait  Sulama Tesisinin yenilenmesi ve rehabilitasyonu konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün “İşletme, Bakım ve Yönetim Sorumluluğu Devredilen Sulama Tesislerinde Yenileme Projelerinin Uygulama ve Denetimi Yönergesine” göre devralan kuruluşun tesisin yenilenmesi hususunda maddi katkı sağlayacağını taahhüt  etmesi ve projenin uygulanabilirliğinde herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.” denildiğinden; Kütahya sulama tesisinin yenilenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, Bütçe görüşmeleri için Belediye Meclisimizin 2. Dönem 10. Olağan 2. Birleşim toplantısının 23.11.2015 Pazartesi günü saat 18:00’da,  Belediye Kültür Sarayı Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını  bildirerek, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

  Belediye Meclis Başkanı                                    Katip                                            Katip

      Kamil SARAÇOĞLU                                 Şule UYKUN                           Selim DURMAZ           

        Belediye Başkanı