BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM  11. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

 KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 11. olağan toplantısı Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 01.12.2015 SALI  günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;               1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN,  4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-ÖMER FARUK DURMAZ,  6- HALİT OĞUZ ATAKAN, 7- EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 8-MUSTAFA AYDIN,  9- FATMA GÜL,              10-MEHMET NACİ PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, 12-PINAR AKBULUT, 13-SELİM DURMAZ,                            14- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM 15-ŞULE UYKUN 16-MURAT HASER, 17- SALİH ÖZDEN, 18- ENVER ERDOĞAN 19-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 20- AHMET ULUCA, 21-NEDİM DELEN, 22-YUSUF SÖKMEN, 23- EROL MERCAN,  24-MUSTAFA EROL, 25-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 26- AHMET UYGAR 'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Banu AKALINOĞLU, Furkan YILMAZ ve Serda BAL YILDIZ’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  29. Maddesi gereğince Meclis Başkanı ;

             - Belediye Meclis Üyelerinden Ali KORKMAZ ve Merve ÖZÇINAR GÜL  meclis üyeliğinden istifa etmiş olup Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun yapmış olduğu görevlendirme ile yerine Ali KORKMAZ’ın yerine Erol AKDEMİR, Merve ÖZÇINAR GÜL’ün yerine Ahmet UYGAR göreve başlamıştır.” diyerek Meclisi Bilgilendirdi.

             - 2014 yılı Denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması konusu olduğunu belirtti ve;             “Kütahya Belediyesi 2014 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tabloların, “ Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı “ 150 ilk Madde ve Malzeme Hesabı” ile “ Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubu” hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.” diyerek Meclisi Bilgilendirdi.

 Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeleri tek tek okundu ve ;

 

 -Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 227 sayılı kararıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1-17.Ö.4 paftada karayolu bölgesinde onaylanan, 2413 işlem nolu imar planı değişikliği hakkındaki; Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin, 2015/1231 Karar, 2014/1007 Esas Nolu İptal Kararı,

 -İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1182 parselde İlave Mevzi İmar Planı,

 -İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3875 ada, 30 parselde İlave Mevzi İmar Planı yapımı ön izni,

 -Kızılay Genel Başkanlığına Bayırbucak Türkmenleri için ayni ve nakdi yardım yapılması,

 -12 adet kazıcı yükleyici, 1 adet silindir, 1 adet ekskavatör, 2 adet tır-çekici, 2 adet dorse, 2 adet damperli kamyon, 2 adet tamir bakım aracı(çift kabinli asfalt robotu) ile 1 adet minik kazıcı yükleyici için  İller Bankasından kredi alınması,

 -Kütahya Belediyesi’ne ait 43 SN 393 plakalı akaryakıt tankeri aracının kira bedelinin belirlenmesi ve 2016 yılı gelir tarifesine eklenmesi konularının gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

            Meclis Üyelerimizden MHP Grubunun vermiş olduğu 01/12/2015 tarih ve S.Ö.2015/16 sayılı “Bazı cadde ve sokaklarda trafik ve park sorunu” konulu önerge okundu ve gündeme alınmasını oylamaya sundu,  işaretle yapılan oylama sonucunda üyelerden, KAMİL SARAÇOĞLU, MEHMET ÖZDOĞAN, NURİ ÇETİN, GALİP GÜLTEKİN,  CAFER CİHAT CEYLAN, ÖMER FARUK DURMAZ,  HALİT OĞUZ ATAKAN,  EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, MUSTAFA AYDIN,  FATMA GÜL, MEHMET NACİ PEKCAN, RAMAZAN YILDIRIM, PINAR AKBULUT, SELİM DURMAZ, MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, ŞULE UYKUN, MURAT HASER’in red oylarına karşılık oy çokluğu ile gündeme alınmamasına karar verildi.

 Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

 5393  Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi gereğince, 2016 yılı Meclis toplantılarının gün ve saatleri ile Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinde “Belediye Meclisi ,her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince; Meclis toplantılarının ayın ilk haftası; ayın ve haftanın durumuna göre Salı günleri yapılmasına, salı günleri olmaması durumunda Perşembe günleri yapılmasına; Belediye Meclisimizin tatil ayının TEMMUZ ayı olarak belirlenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

 Meclis Üyesi Ali KORKMAZ’ın istifası ile boşalan Tarih ve Kültür Komisyonu ile Merve ÖZÇINAR GÜL’ün istifası ile boşalan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimlerinin yapılması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz Meclis Üyesi Ali KORKMAZ’ın  24.11.2015 tarih ve 29463 kayıt nolu istifası ile boşalan;

             a) Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere (4 ay) Ahmet UYGAR'ın seçilmesine,

             Belediye Meclis Üyesi Merve ÖZÇINAR GÜL’ün  24.11.2015 tarih ve 29446  kayıt nolu istifası ile boşalan;      

             b) Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun görev süresi Nisan 2016 tarihinde dolacağından mevcut üye ile kalan sürede görev yapmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

 Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve 397 sayılı  kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2016 Mali Yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             Belediyemizce 2016 yılında uygulanacak olan ve ekte sunulan Belediye Gelir tarifesinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

 GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

 Belediyemiz bütçesinde aktarma yapılması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2015-2016-2017 yıllarında Belediyemiz birimlerince yapılacak hizmetler için yardımcı personel alımı ihalesinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılması nedeniyle müdürlüğün ilgili bütçe tertibine,Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü çöp toplama, taşıma ve bertaraf giderleri için ilgili bütçe tertibine  ödenek aktarımı yapılması gerekli görülmüştür.

            Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” hükmü gereğince;

            Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu aşağıdaki tabloda belirtilen,  1 adet Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinden 3.470.000,00 TL tenzil edilerek, 2 adet Hizmet Alımları tertibine 3.470.000,00 TL ilave edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

44. AKTARMA CETVELİ

SIRA

KURUM KOD

KURUM ADI

F.K

FONK KOD

EKO KOD

HESAP ADI

İLAVE

TENZİL

1

46430205

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5

01.3.1

0305

Hizmet Alımları

2.300.000,00

 

2

46430244

Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü

5

05.1

0305

Hizmet Alımları

1.170.000,00

 

3

46430231

Fen İşleri Müdürlüğü

5

04.4.3

0605

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

 

3.470.000,00

 

TOPLAM

3.470.000,00

3.470.000,00

 

 

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

 Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve 399 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen mezarlıklar yönergesi ile fiyat tarifesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve 399 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen konuyla ilgili komisyon raporları incelenmiş olup;

             2015 yılında uygulanmak üzere hazırlanan mezarlıklar gelir tarifesinin: Kütahya Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 330 sayılı kararıyla kabul edilen Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin  16.maddesinin “i” bendinde bulunan, “Şehit Asker, Polis ve Gazilerin Cenazeleri Ücretsiz olarak defnedilmesi sağlanır” maddesinin Belediye Gelir Tarifesinin 10.2. maddesi DEFİN ÜCRETLERİ kısmına eklenmesine;

             Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 356 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’nin 32. maddesi ve “3.” Bendinde bulunan “Mezar inşaatçıları, mezar inşaatı yapabilmeleri için, Belediye Meclisinin belirlediği ücreti her yapacağı mezar için peşin ödemek zorundadır” hükmü gereğince;

             - Mezar İnşaatı Ücreti’nin 50,00TL( ElliTürkLirası) olmasına;

             - Not kısmına “İzinsiz Mezar İnşaatı yapanlardan, Mezar İnşaat Ücretinin 4 katı ücret alınır” ifadesinin eklenmesine;

             Bu maddelerin Belediye Gelir Tarifesinin DEFİN ÜCRETLERİ kısmına eklenmesine;

             Ekte belirtilen T.C Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimi Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Taslağı’nın aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

 GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

 Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve 419 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Şehrimizde bulunan Mavılar Sokak isminin iptal edilmesi ve Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih 419 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen şehrimizde bulunan Mavılar Sokak isminin iptal edilmesi ve Şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili komisyon raporu  incelenmiş olup;

                Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mavılar Sokak isminin iptal edilerek yerine “Maviler Sokak” isminin verilmesine,

             Bahçelievler Mahallesi 270, 271, 273, 269, 268, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Berceste Sokak” isminin verilmesine,

             Bahçelievler Mahallesi 255, 265, 258, 259, 261, 262, 263 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Balkaya Sokak” isminin verilmesine,

             Bahçelievler Mahallesi 265, 266  adalar ile ağaçlandırma alanı arasında bulunan isimsiz Sokağa “Başkent Sokak ” isminin verilmesine,

             İstiklal Mahallesi 423, 424, 425, 427 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Bolluk Sokak” isminin verilmesine,

             İstiklal Mahallesi 417, 423, 427 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Boran Sokak” isminin verilmesine,  

             75.Yıl Mahallesinde 1384, 1445, 1446, 1448, 1449 adalar ile Jandarma Kışlası arasında bulunan isimsiz sokağa “Şehit Uzm Çvş. Hasan BÜBER Sokak” isminin verilmesine,

             100.Yıl Mahallesinde 2967, 2968, 2969, 2970, 2971 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Rüzgarlı Sokak” isminin verilmesine,

             100.Yıl Mahallesinde 2970, 2971,2974,2976,2977 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Fırtına Sokak” isminin verilmesine,

             Okmeydanı Mahallesinde 2797, 2798, 2800, 2801, 2802, 2804, 2805, 2806 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “ Armağan Sokak” isminin verilmesine,

             Okmeydanı Mahallesinde 2805, 2794, 628, 2807, 2808 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Adalet Sokak” isminin verilmesine,

             Okmeydanı Mahallesinde 2800, 2801, 2797, 2796, 628, 2794 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “ Atılım Sokak” isminin verilmesine,

             Okmeydanı Mahallesinde isimsiz bulunan sokağa “Aydede Sokak” isminin verilmesine,

             Zafertepe Mahallesinde 117, 118, 127, 128, 138, 139, 15 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa“ Bozkır Sokak” isminin verilmesine,

             Osmangazi Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara “52.Sokak, 53.Sokak, 54.Sokak, 55.Sokak” isimlerinin verilmesine,

             Ağaçköy Mahallesinde isimsiz bulunan caddeye “Ali GÜRAL Caddesi” isminin verilmesine,

         Yoncalı Mahallesinde isimsiz bulunan caddelere “Yoncalı Çifliği Caddesi, Sağlık Ocağı Caddesi, Sekiören Caddesi, Hesbağla Caddesi” isimlerinin verilmesine,

             Yoncalı Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara “1.Yoncalı Sok.,2.Yoncalı Sok., 3.Yoncalı Sok., 4.Yoncalı Sok., 5.Yoncalı Sok.,  6.Yoncalı Sok., 7.Yoncalı Sok., 8.Yoncalı Sok.,

 9.Yoncalı Sok.,10.Yoncalı Sok.,11.Yoncalı Sok.,12.Yoncalı Sok. isimlerinin verilmesine,

             Fatih Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı çevre yolu bitiminde başlayarak Fatih, Cumhuriyet, Yunusemre Mahalleri boyunca Afyonkarahisar yolu istikametince devam eden tali yola “Mehmet DUMLU Caddesi” isminin verilmesine,

             Akkent Mahallesi Tavşanlı yolu istikameti boyunca devam eden ve Kütahya Belediyesi Makine İkmal Tesislerine kadar uzanan tali yola “Pir Ahmet Caddesi” isminin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

 Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

   28.10.2015 tarih, 4792 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “Kütahya İli, Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 nolu parsel 09.04.2013 tarihinde alınan ruhsata arka bahçe olarak kullanılan alanın T1 lejantı eklenerek arka bahçenin zemin katta kullanıma ilave edilmesi için yapı nizamının T1 olarak değişmesini talep ediyorum. İş yerimizi büyütmekteki amacımız, kurumsal bir market olan ucz sistem koşullarına uymadığı için 40 m2'lik bahçe kısmını kullanmak istiyoruz...” şeklindendir.

  Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parselin bulunduğu alan imar planında Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alanda kalmaktadır. İmar planı değişikliği yapılması halinde yoğunluk artışı olacağı ve yapılaşma düzeni bozulacağından dolayı; Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parselde talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

   Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel alanı Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planında Katlı Otopark, Hmax: 12.50 m. lejandlı alan ve “Katlı otopark alanının zemin ve birinci bodrum katlarında idari, ticari, sosyo-kültürel tesisler yapılabilir.” plan notu bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planında Mevcut konut alanları (yüksek yoğunluk) lejandlı alan, otopark ve yol alanı bulunmaktadır.

   Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel alanında mevcut plan notunun; “Katlı otopark alanının zemin, birinci bodrum ve diğer tüm katlarında idari, ticari, sosyo-kültürel tesisler yapılabilir.” olarak değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu'nun 12.11.2015 tarih, 2773 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup (UİP-16184,1 - NİP-9422,30 ); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, trampa, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, vb. ile ihale edilmesi gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 784 ada, 1-17 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 784 ada, 1-17 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

             Hamidiye Mahallesi Muhtarı’nın 17.04.2015 tarih, 1878 kayıt nolu dilekçesi etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçede Hamidiye Mahallesi, 784 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği yapılarak yol alanına tahsis edilmesi talep edilmektedir. Hamidiye Mahallesi, 784 ada, 1 parsel nolu taşınmaz Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanda imar planında Bitişik nizam 4 kat konut, Y (Yetersiz ada derinliği nedeniyle arka bahçe mesafesinin Belediyenin takdirine göre yönetmeliğin öngördüğü asgari mesafenin altında uygulanabileceği veya hiç uygulanamayabileceği yapı adaları) lejandlı alan bulunmaktadır. Hamidiye Mahallesi, 784 ada, 1 ve 17 nolu parsel alanında Bitişik nizam 4 kat konut, Y lejandlı alanda yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu'nun 12.11.2015 tarih, 2770 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup (UİP-16184,2 - NİP-9422,31 ); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

   İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip yol alanında kalan kesimin kamulaştırılabilmesi için 5 yıllık kamulaştırma programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi ve kamulaştırma konusunda gerekli tüm işlemler için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

 Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nün 05.11.2015 tarih, 91760 sayılı yazısı ve 19.10.2015 tarih, 4627 kayıt nolu dilekçe ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 18.11.2015 tarih, 12233 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nün 05.11.2015 tarih, 91760 sayılı yazısı ve 19.10.2015 tarih, 4627 kayıt nolu dilekçe ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 18.11.2015 tarih, 12233 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 74 parselde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 74 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 parselde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 240 ada, 12 parselde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 240 ada, 12 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

 Toprak Koruma Kurulunda görüşülmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayılı ve 02.04.2013 tarih, 183 sayılı kararı ile imar planı yapımı için ön izin verilen Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik sahaların tekrar değerlendirilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             Toprak Koruma Kurulunda görüşülmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayılı ve 02.04.2013 tarih, 183 sayılı kararı ile imar planı yapımı için ön izin verilen Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik sahaların tekrar değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kütahya İl Özel İdaresi tarafından onaylanan Kütahya Merkez-Ilıca, 93,02,03,04,99,100 Nolu İşletme Ruhsatlarına İlişkin Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunun Uygulanması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kütahya İl Özel İdaresi tarafından onaylanan Kütahya Merkez-Ilıca, 93, 02, 03, 04, 99, 100 nolu İşletme Ruhsatlarına İlişkin Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunun Uygulanması konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Okçu Mahallesi 3670 ada 8 parsel alanının olduğu bölgede imar planı yapımı konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Okçu Mahallesi 3670 ada 8 parsel alanının olduğu bölgede imar planı yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi j23b02b4b pafta 545 ve 550 parsellerde Mevzii imar planı yapımı konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi yerleşik alanında 3 pafta, 545 ve 550 nolu parsel alanlarında Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Tesisleri (Sera, açık havuz, Fitness Center, Yatılı Bakım üniteleri vb.) yapımına yönelik ilave mevzi nazım ve uygulama imar planı yapımı konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

             Belediye Meclisimizin 02/09/2014 tarih 308 sayılı kararıyla; Kıyı kanunu ve mevzuatı çerçevesinde halen devam etmekte olan Enne Barajı Kıyı Kenar çizgisi belirlenmesi hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ve Yoncalı Jeotermal sahasındaki Jeotermal kuyular hakkında ve ilgili hususlarda İl Özel İdaresinden görüş alınması, parsel alanlarının en az %40'ının kentsel-sosyal teknik altyapı alanları olarak ayrılması kaydıyla Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Tesisleri (sera, açık havuz, fitness center, yatılı bakım üniteleri vb.) olarak Mevzii İmar Planı yapımı önizni verilmişti.

 Söz konusu Yoncalı Mahallesi 3 pafta 545 ve 550 nolu parsel alanları Belediye sınırları dahilinde Yoncalı Mahalle Yerleşik alanı içerisindedir. Yoncalı Mahalle Yerleşik alanı imar planı çalışması için alınan ilgili kurum kuruluş görüşleri ve Jeotermal kuyular hakkında İl Özel İdaresinde alınan görüş etüd edilmiştir. Ayrıca Enne Barajı kıyı kenar çizgisi belirlenmesi çalışması tamamlanmış olup etüd edilmiştir ve parsel maliği tarafından hazırlatılan teklif imar planları incelenmiştir.

             Yoncalı Mahallesi yerleşik alanında 3 pafta, 545 ve 550 nolu parsel alanlarında Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Tesisleri (Sera, açık havuz, Fitness Center, Yatılı Bakım üniteleri vb.), park ve yol alanları düzenlenmesi, “Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Alanlarının 545 nolu parselde maksimum 2.536 m2, 550 nolu parselde maksimum 10.840 m2 büyüklüğünde olması zorunluluğunun, Park ve yol alanlarının kamuya bedelsiz terk edilmesinin” Plan notlarına aktarılmasına yönelik ilave mevzii 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; 26/11/2015 tarih 5270 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen Enne Mahallesi;02 pafta 1048 nolu (12.000,00 m2) , 02B pafta 1056 nolu (1.204,00 m2) ve 1059 nolu (3.000,00 m2) parsellerin kayıtsız, şartsız bedelsiz hibe olarak Belediyemize devredilmesi (verilmesi), kaydıyla uygun görülmüş olup (UİP-16186 - NİP-16187), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Yenibosna Mahallesinde kullanılmayan, atıl vaziyette bulunan okul binalarının bulunduğu alana, Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Yenibosna Mahallesinde kullanılmayan, atıl vaziyette bulunan okul binalarının bulunduğu alana, Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1054,1131,1133, 1135, 1136, 1191,1137, 1138, 1088, 1090 ve Kütahya Merkez Seydiköy 101 ada; 224,227 ve 228 parsellerde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada; 1054, 1131,1133, 1135, 1136, 1191,1137, 1138, 1088, 1090 ve Kütahya Merkez Seydiköy 101 ada; 224, 227 ve 228 parsellerde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

             18.11.2015 tarih 5183 ve 5184 sayıları ile “Kırgıllı Mahallesi 3101 ada; 1054, 1131, 1133, 1135, 1136, 1191,1137, 1138, 1088, 1090 ve Kütahya Merkez Seydiköy 101 ada; 224, 227 ve 228 nolu taşınmazlar üzerinde Lisanssız Güneş Enerji Santrali kurulması planlanmaktadır. Ekli dosyada sunulmuş olan belgeler ışığında söz konusu parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı yapılması hususunda” şeklindedir

             Kırgıllı Mahallesi 3101 ada; 1054, 1131, 1133, 1135, 1136, 1191,1137, 1138, 1088, 1090 ve Kütahya Merkez Seydiköy 101 ada; 224,227 ve 228 parseller Belediye sınırlarımız içerisinde Mahalle Yerleşik Alanlarının dışında Nazım ve Uygulama İmar Planlarının dışındadır.

             1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Sahada Maden bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması ile ilgili olarak ilgili Genel Müdürlük Ankara), 3-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, 4- Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara, 5-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 6-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ankara, 7-Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi, 8-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 9-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 10-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 11-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 12-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 13-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 14-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 20-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması, parsellerin toplam alanının %39 u nun yol ve Belediye Hizmet Alanı olarak bedelsiz verilmesi, Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1054 parselin kadastral yola bağlantısı olmadığından ilgili parselden yol geçiş hakkının alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Parmakören Mahallesi kuzeyinde bulunan 637001,607 m2 lik alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamına alınması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Parmakören Mahallesi kuzeyinde bulunan 637001,607 m2'lik alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamına alınması konusu görüşülmüş olup; yapılan görüşmeler sonunda;

             Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih 369 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talebi ve Bakanlar Kurulunca bu kararın uygulanabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması için uygun görülmüştür.

             Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'nün 11.11.2015 tarih 11264 sayılı yazılarında; Daha önceden alınmış olan Meclis Kararında sınırlarının net olarak tanımlanmadığı, ada ve parsel numaralarının yazılmadığı ve alanın Meclis kararı eki krokisi ile belirtilmediği bildirilmiştir.

             Bahse konu alan kesen parsellerin içine alacak şekilde düzenlenmiş olup 737.827,584 m2 olarak içerisinde bulunan parsel listesi ve koordinatlı alan tanımı ekte gösterilen şekliyle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

 GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1165 nolu adanın doğusunda ve 1166 nolu ada alanında, imar planı değişiklikleri konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1165 nolu adanın doğusunda ve 1166 nolu ada alanında, imar planı değişiklikleri, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

   İl Müftülüğü’nün 13.11.2015 tarih, 2949 sayılı yazısında; Camii Alanına birleşik park alanının Camii Alanına dahil edilmesine yönelik imar planı değişikliğinin uygun görüldüğü, açıklanmıştır.

             Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 paftada, 1166 nolu ada alanında, park alanının Camii Alanına dahil edilmesi, 1165 nolu adanın doğusunda trafo alanının yanında, yol alanında park alanı ayrılmasına ilişkin uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9421,19 - NİP-9422,32 ); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129, 130, 132 pafta, 758, 763 nolu adalarda, Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 nolu adada imar planı değişiklikleri konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129, 130, 132 pafta, 758, 763 nolu adalarda, Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 nolu adada imar planı değişiklikleri, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

   11.05.2015 tarih, 2184 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçeyle Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130, 132 paftaların olduğu bölgede, Mescit Alanı talep edilmiştir.

   Plan değişikliği hazırlanan sahalarda; yürürlükteki uygulama imar planlarında; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 763 ada, 22 ve 55 nolu parseller bölgesinde, park alanı bulunmaktadır. 130 pafta, 763 nolu ada 56, 57, 58 nolu parsel alanlarında ve 59 nolu parselin bir bölümünde; Eğitilebilir Çocuklar Özel Eğitim Alanı (Hmax: 16.50, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Serbest Nizam), 59 nolu parselin diğer bölümünde ise Folklor Araştırma Merkezi Alanı (hmax: 10.50-3 kat, 33 m.x33 m.) yürürlükteki uygulama imar planlarında yer almıştır. 132 pafta 758 adada ise yürürlükteki uygulama imar planında Emniyet Müdürlüğü İdari ve Sosyal Tesisleri Alanına batı kesimde birleşik, yol ve park alanı bulunmaktadır. Yürürlükteki Nazım İmar Planında; 763 ada, 22 ve 55 nolu parseller alanında park sahası, 763 nolu ada 56, 57, 58 nolu parsel alanlarında ve 59 nolu parselin bir bölümünde; Eğitim Tesisleri Alanı, 59 nolu parselin diğer bölümünde ise sosyo-kültürel tesis alanı, 758 adada ise bahse konu alanda yol ve fuar alanı bulunmaktadır.

   İl Müftülüğünün 02.07.2015 tarih, 1847 sayılı yazıları; “....imar planı değişikliğinde ibadethane(cami, mescit) yeri olarak düşünülen yerin Müftülüğümüzce uygun olduğu, bu bölgedeki ihtiyacı karşılayacağı değerlendirilmektedir...” şeklindedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13.11.2015 tarih, 11621847 sayılı yazıları: “Yürürlükteki uygulama imar planlarında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, 763 ada 56, 57, 58 parsel ile 59 nolu parselin bir bölümünde yer alan Eğitilebilir Çocuklar Özel Eğitim Alanının, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 763 ada, 22 ve 55 nolu parseller bölgesi ile yapılacak imar planı değişikliğinde Müdürlüğümüzce sakınca görülmemekte olup, ilgili yerin Bakanlığımız adına eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisin yapılmasını .....” şeklindedir.

             Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, 763 nolu ada bölgesinde; imar planında yer alan: söz konusu Eğitilebilir Çocuklar Özel Eğitim Alanı ve Folklor Araştırma Merkezi Alanının doğu bölümünden 20 metrelik yolun düzenlenerek, kalan Eğitilebilir Çocuklar Özel Eğitim Alanı ile Folklor Araştırma Merkezi sahalarının 5 ve 10 metre ön bahçe alanlı “Kentsel Çalışma Sahası Tesisleri- H=8.00 metre- 2 kat” lejandlı alana dönüştürülmesi, “-Minimum parsel büyüklüğü 500 m2, min. parsel der: 25 m., min. parsel cephesi 18 m., yan ve arka bahçe mesafesi bırakılmayacaktır. -Ticaret , dumansız, kokusuz, atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yer alabilir.” şeklinde ilgili plan notlarının oluşturulması, bu bölgede kaldırılan Eğitilebilir Çocuklar Özel Eğitim Alanı karşılığında, aynı miktarda imar planında park alanında, 129 pafta, 763 ada, 22 ve 55 nolu parseller bölgesinde, 10'ar metre ön bahçe alanlı Eğitilebilir Çocuklar Özel Eğitim Alanı (Hmax: 16.50, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Serbest Nizam)'nın tasarlanması, bu alanın çevresinde 10 metrelik yol alanının planlanması , 132 pafta 758 ada bölgesinde imar planında bulunan: Emniyet Müdürlüğü İdari ve Sosyal Tesisleri Alanına batı bölümde birleşik yol ve yeşil alanda, 5'er metre bahçe alanlı İbadet Alanı (Mescit) (hmax: 10.50 – Serbest Nizam – E=1.60) ve 5 ve 10'ar metre bahçe alanlı Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesisler-hmax: 10.50 – Serbest Nizam – E=1.60 ) lejandlı sahalarının belirlenerek, yolların ve 15 metrelik yolun düzenlenmesi, park alanının düzenlenmesi, imar planlarında park alanının azalmaması amacıyla; Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 nolu adada Ağaçlandırılacak Alanda park sahası düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili nazım imar planı değişikliklerinin (UİP-9420,29 - NİP-9422,33 ); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2902 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2902 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği , müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

   02.09.2015 tarih, 3962 kayıt nolu müracaat etüd edilmiştir. Söz konusu müracaatla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2902 ada, 1 nolu parselde; Konut dışı kentsel çalışma alanında, mesken alanı belirlenmesine ilişkin imar tadilatının yapılması istenmiştir. Konunun bütünlüğü açısından 1 nolu parsele bitişik parselle birlikte müracaat yapılması gerektiğinden, 02.09.2015 tarih, 3962 kayıt nolu müracaattaki imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 632 adada imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 632 adada imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

          Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 632 adada, uygulama imar planında; 5 metre ön bahçeli Ayrık Nizam – 4 kat, GLİ Lojmanları Sitesi lejandlı saha bulunmaktadır. Söz konusu sahada 5 metre ön bahçe alanlarının sabit tutularak, üç blok olacak şekilde blok cephelerinin belirlenmesi, GLİ lojmanları Sitesi lejandının iptal edilerek konut alanı belirlenmesi, “Yönetmelikte belirlenen minimum parsel cephe ve derinlik mesafeleri şartlarına bakılmaksızın yapılaşmalar gerçekleştirilecektir. Planda belirlenen blok cephe uzunlukları aynen uygulanacaktır.” şeklinde plan notunun oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9420,30 ); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda SALİH ÖZDEN, ENVER ERDOĞAN, AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, AHMET ULUCA, NEDİM DELEN, YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN,  MUSTAFA EROL, HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, AHMET UYGAR’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile  karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 11B3D pafta, 2618 ada, 206 nolu parselde mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   İlimiz merkez  Hacıazizler Mahallesinde, 11B3D pafta, 2618 ada, 206 nolu parselde mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

   02.11.2015 tarih, 4856 kayıt nolu dilekçe ile Hacıazizler, 11B3D pafta, 2618 ada, 206 nolu parsel alanında; konut alanı olacak şekilde, mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi talep edilmiştir.

   Talep sahibi tarafından; 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara: şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, parsel alanının kadastral yola cephesi bulunmadığından, orman alanında oluşturulabilecek yol alanı için kullanım hakkı, geçiş hakkı v.b konusunda ilgili Kurumdan olurun alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması; parsel alanı miktarının en az % 39'u olacak şekilde (kamu eline bedelsiz olarak geçecek olan) kentsel-sosyal-teknik altyapı alanı ayrılması, kayıtlarıyla, ayrık nizam 2 kat – 5 metre ön bahçe – 3 metre yan bahçe – TAKS: 0.25 – KAKS: 0.50 – Yençok : 6.50 m. lejandlı Konut Alanı olarak bahse konu 206 nolu parsel alanına; mevzii nazım ve uygulama imar planı yapımı için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

 Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih, 379 sayılı kararıyla, Okçu Mahallesi, 20.J.1, 20.J.2, 21.J.3 ve 21.J.4 pafta, 136, 137, 155, 168, 170, 171, 172 ve 174 nolu adalarda onaylanan 2554 işlem nolu imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlar konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih, 379 sayılı kararıyla, Okçu Mahallesi, 20.J.1, 20.J.2, 21.J.3 ve 21.J.4 pafta, 136, 137, 155, 168, 170, 171, 172 ve 174 nolu adalarda onaylanan 2554 işlem nolu imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlar, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

   Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü – Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü’nün 11.11.2015 tarih, 11142539-640/ 2436515 sayılı yazısı; “ Kütahya İli Merkez İlçesi Okçu Mahallesi 6831 Sayılı Kanuna göre Orman Kadastrosu ve 2B uygulaması yapılmış, 15.04.1996 tarihinde askıya çıkartılmış ve 15.10.1996 tarihinde kesinleşmiş olup; Kütahya İli Merkez İlçesi Okçu Mahallesinde Kadastro çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan, 6292 Sayılı Kanunun 11/10 maddesine göre tapuda tescilli 3961 Ada 22 nolu orman parselinde fenni hataların düzeltilmesi çalışmaları yapılmış, 13.08.2015 tarihinde kesinleşmiştir. Ancak; söz konusu yerde yapılan imar planına göre 168 ada 3,4,5,6 nolu parseller; 170 ada, 6,7,8 nolu parseller; 171 ada 2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller ve 172 ada 1,2 nolu parsellerin kısmen 3691 ada, 22 nolu Orman Parseli içinde kaldığı anlaşılmıştır. Buna ilişkin olarak kurumumuzca tanzim edilen 10.11.2015 tarihli İnceleme Raporu ve gerekli krokiler ekte gönderilmiştir. İşbu nedenle: Orman alanlarında imar planı yapılması mümkün olmadığından, yukarıda belirtilen parsellerdeki imar planının düzeltilmesi, aksi takdirde hukuki yollara başvurulacağının bilinmesi......” şeklindedir.

             Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 12.11.2015 tarih, 64574416-(43010104214)-11956 sayılı yazısı; “İlimiz Merkez İlçe Okçu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, 172 ada 1 parsel numaralı, 3.225,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsisli bulunan taşınmazın, imar planında konut alanına ayrılmış iken park alanına dönüştürüldüğü ve 15/10/2015 ila 13/11/2015 tarihleri arasında askı ilanına çıkarıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmaza ait taslak imar plan değişikliğine muvafakat edilip edilmeyeceği hususundaki Kurum görüşünün bildirilmesi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden istenilmiş olup, cevaben alınan 11/11/2015 tarih, 24362290 sayılı yazıda; Okçu Mahallesinde yapılan imar planı içerisine alınan, 168 ada 3,4,5,6 numaralı, 170 ada 6,7,8 numaralı, 171 ada 2,3,4,5,6,7,8 parsel numaralı ve 172 ada 1,2 numaralı parsellerin orman sınırları içinde kaldığı ve orman alanlarında imar planı yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek, bahse konu imar planına itiraz edilmesi istenilmiştir. Bu nedenle; Okçu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, 172 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce orman sınırları içerisinde kalması nedeniyle; 15/10/2015 tarihinde askı ilanına çıkarılan imar planına 3194 sayılı Kanun ve bağlı yönetmeliklerinin ilgili hükümleri gereğince bu alanda yapılan imar planının iptali ile sonucundan bilgi verilmesi hususunda gereğini........”şeklindedir.

   Söz konusu imar planı değişikliğiyle orman alanında oluşturulan park ve yol alanları; Orman Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan uygulanamayacağından, 11.11.2015 tarih, 11142539-640/ 2436515 sayılı yazıyla ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre Orman Alanlarında oluşturulan park alanı miktarı kadar, konut alanı park alanına dönüştürüldüğünden 12.11.2015 tarih, 64574416-(43010104214)-11956 sayılı yazıyla; Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih, 379 sayılı kararıyla, Okçu Mahallesi, 20.J.1, 20.J.2, 21.J.3 ve 21.J.4 pafta, 136, 137, 155, 168, 170, 171, 172 ve 174 nolu adalarda onaylanan 2554 işlem nolu imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda SALİH ÖZDEN, ENVER ERDOĞAN, AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, AHMET ULUCA, NEDİM DELEN, YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, AHMET UYGAR’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 adada imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   İlimiz merkez  30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 adada imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

             30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 adada yapılan 18. Madde İmar Uygulaması hakkında, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 12.11.2015 tarih, 11952 sayılı yazılarında, “..... a) Uygulamayla yeni tescil edilecek olan ve uygulama dosyasında 1000 parsel numarası verilerek uygulamaya giren 1.765, 00 m2 yüzölçümlü alanın uygulama sonucunda 586 ada, 16 parsel numarası ve 1.510, 00 m2 yüzölçümüyle imar parseli olarak Hazineye geldiği, b) Hazineye gelen bu imar parselinin, imar planında KOP tan karşılanması gereken “ Belediye Hizmet Alanı” olduğu , anlaşılmıştır. Bu nedenle , 3194 Sayılı İmar Kanunun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmü dikkate alınarak, imar uygulaması sonucu “ Belediye Hizmet Alanı” olarak Hazineye gelen söz konusu imar parseline ait uygulamanın iptal edilerek, imar uygulaması ile oluşacak planda Hazine zararına sebebiyet vermeyecek hizmette bir amaca ayrılması hususunda gereği......” hususları iletilmiştir. 12.11.2015 tarih, 11952 sayılı yazı 18. madde imar uygulaması ile ilgili olmakla beraber, konunun; mekansal planlar yapım yönetmeliği kapsamında etüd edildiğinde, bu alanda yürürlükteki uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı (Serbest Nizam – Hmax: Serbest – TAKS: 0.50 – KAKS: 2.00) lejandlı alan bulunmakta olup, yürürlükte uygulama imar planında, Belediye Hizmet Alanı ile ilgili tesislerin Resmi Kurum alanında yapılabilmesi, yürürlükteki nazım imar planında da Belediye Hizmet Alanı bulunmakta olup, Belediye Hizmet Alanının Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9421,20 - NİP-9422,34 ); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği  konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

             12.10.2015 tarih, 4493 kayıt nolu dilekçeyle; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsele ait tecavüzün giderilmesi için, imar planı değişikliği talep edilmiştir. 1506 ada, 1 nolu parselin batı kesiminde bina bölümünün yol alanında kaldığı tespit edilmiştir.1 nolu parsel alanının batı bölümünde, imar planında yol alanında kalan, söz konusu bina bölümünün olduğu maksimum 6 m2 lik sahanın; Bitişik Nizam – 3 kat lejandlı konut alanına dahil edilmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin(UİP-9421,21); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 2617, 2618 nolu adalar bölgesinde, imar planı yapımı talepleri konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

   İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 2617, 2618 nolu adalar bölgesinde, imar planı yapımı talepleri, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

   22.10.2015 tarih, 4717 kayıt nolu dilekçe ile beraber yapılan müracaatlarla; Hacıazizler Mahallesinde, 2617, 2618 nolu adalardaki muhtelif parsellerde mesken alanı olarak imar planı yapılması istenmiştir. Bütünlük oluşturmayacağından ve bölge ile kopuk olan, 2618 ada, 187, 197 ve 341 nolu parsel alanları haricindeki ;

   2617, 2618 nolu adalar bölgesinde 358 hektarlık alanda ve bağlantı yolunda; (ayrık nizam 2 kat – TAKS: 0.25 – KAKS: 0.50 lejandlı) konut sahaları-ticaret alanları ile gerekli sosyal ve teknik altyapı (eğitim tesisleri, sosyal ve açık yeşil, sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, İbadet , Teknik Alt Yapı) alanları olarak imar planlarının hazırlanması için; İdaremiz tarafından; 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara: şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

 Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 227 sayılı kararıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1-17.Ö.4 paftada karayolu bölgesinde onaylanan, 2413 işlem nolu imar planı değişikliği hakkındaki; Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin, 2015/1231 Karar, 2014/1007 Esas Nolu İptal Kararı konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 227 sayılı kararıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1-17.Ö.4 paftada karayolu bölgesinde onaylanan, 2413 işlem nolu imar planı değişikliği hakkındaki; Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin , 2015/1231 Karar, 2014/1007 Esas Nolu İptal Kararı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1182 parselde İlave Mevzi İmar Planı Yapımı  konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada;1182 parselde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması konusu görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

             27.11.2015 tarih 5294 sayı ile “Kırgıllı Mahallesi 3101 ada; 1182 parsel üzerinde 18.335,65 m2'lik alanda 948,10 kurulu güç kapasiteli 1 adet Lisanssız elektrirk Üretimi için Güneş Enerji Santrali kurmak istiyoruz” şeklindedir.

             Kırgıllı Mahallesi 3101 ada; 1182 parsel Belediye sınırlarımız içerisinde Mahalle Yerleşik Alanlarının dışında Nazım ve Uygulama İmar Planlarının dışındadır.

             1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Sahada Maden bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması ile ilgili olarak ilgili Genel Müdürlük Ankara), 3-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, 4- Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara, 5-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 6-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ankara, 7-Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi, 8-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 9-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 10-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 11-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 12-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 13-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 14-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 20-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması, parsel alanının %39 u nun kamuya terk edilmesi şeklinde hazırlanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

 İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3875 ada, 30 parselde İlave Mevzi İmar Planı yapımı ön izni konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3875 ada, 30 parselde İlave Mevzi İmar Planı Yapımı önizni konusu görüşüldü yapılan görüşmeler sonunda;

            30.11.2015 tarih 5326 sayı ile “Kirazpınar Mahallesi Veispınar Mevki J23B04A4C pafta, 3875 ada, 30 parselde bulunan 9767,71 m2 olan tarlamın yurt yapımında kullanılmak üzere Mevzi İmar Planı talep ediyorum” şeklindedir.

             İlave Mevzi İmar Planı talep edilen parsel de tapuda tam hisse olmayıp 5/8 dir. Kirazpınar Mahallesi 3875 ada 30 parsel Belediye sınırlarımız içerisinde Mahalle Yerleşik Alanlarının dışında, 1/5000 Nazım İmar Planlarının dışında, 1/1000 Uygulama İmar Planında yol ve Yapı Yasaklı Alanda (Pasif YeşilAlanda) kalmaktadır. Belediye Meclisimizin 05.05.2015 tarih 204 sayılı kararında Dumlupınar Üniversitesi karşısında, kamulaştırma şerhi kaldırılan parseller ve çevresindeki bölgede Nazım İmar Plansız yaklaşık 120 hektarlık alanda; Konut Alanı, Ticaret Alanı, T2 ve Kentsel, sosyal, Teknik Altyapı alanları olarak imar planı yaptırılması için idaremiz tarafından;

             1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 21-Dumlupınar Üniversitesi Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, jeolojik etüdü bulunmayan kısımlarda jeolojik etüdlerin tamamlanması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması, bu bölgede planların yürürlüğe girmesinden sonra, yolların ve yeşil alanların bedelsiz olarak kamu eline geçebilmesi için, 18. madde imar uygulaması yapılması, uygun görülmüştü.

             Geçen süre zarfında Kurum ve Kuruluşlardan görüşler alınmış ancak Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün nihai görüşü ve Planın tamamlanmasının ardından Planların Dumlupınar Üniversitene gönderilmesi kalmıştır, ayrıca Çinigaz Doğalgaz A.ş nin 14.08.2015 tarih 2547 sayılı yazılarında belirtilen Yüksek Basınç Kütahya Tavşanlı Doğalgaz Boru Hattı Projesi, bahse konu imar planı alanından geçmekte olup ilgili Kamu Kurumlarından gerekli görüşlerin ve izinlerin alınmasına müteakip gerekli bilgilendirme yapılacaktır şeklindedir. Ancak herhangi bir bilgilendirme henüz yapılmamıştır.

             Kirazpınar Mahallesi Veispınar Mevki J23B04A4C pafta, 3875 ada, 30 parselde bulunan 9767,71 m2 olan alanında İlave Mevzi İmar Planı yapılabilmesi için talep sahibi tarafından; Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.ş ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden uygun görüşlerin alınması, İlgili Şehir Plancısına hazırlattırılması, parsel alanının en az %39’unun kamuya bedelsiz terk edilmesi şeklinde planın hazırlanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

 Kızılar Genel Başkanlığına Bayırbucak Türkmenleri için ayni ve nakdi yardım yapılması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 Kuzey Suriye sınırımızda hava bombardıman saldırılarına maruz kalarak mücbir sebeplerle sınırımıza gelen doğal afetten daha vahim bir sıkıntı Yaşayan Bayırbucak Türkmen kardeşlerimizin yardımına koşan  Türkiye Kızılayı’nın   27.11.2015  tarih ve  027932  sayılı davetine icabet etmek ve katkıda bulunmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53. ve 75. maddelerine istinaden 100.000,00 (YüzbinTürkLirası) TL tutarında ayni yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

 12 adet kazıcı yükleyici, 1 adet silindir, 1 adet ekskavatör, 2 adet tır-çekici, 2 adet dorse, 2 adet damperli kamyon, 2 adet tamir bakım aracı(çift kabinli asfalt robotu) ile 1 adet minik kazıcı yükleyici için  İller Bankasından kredi alınması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             2016 yılında Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün iş programlarında artış olması ve Makine İkmal sahamızdaki araçların ihtiyaca cevap vermemesi sebebiyle;

           12 adet kazıcı yükleyici, 1 adet silindir, 1 adet ekskavatör, 2 adet tır-çekici, 2 adet dorse, 2 adet damperli kamyon, 2 adet tamir bakım aracı(çift kabinli asfalt robotu) ile 1 adet mini kazıcı yükleyici alımı için İller Bankasından 3.500.000,00 (ÜçmilyonbeşyüzbinTürkLirası)TL kredi alınmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN:

 Kütahya Belediyesi’ne ait 43 SN 393 plakalı akaryakıt tankeri aracının kira bedelinin belirlenmesi ve 2016 yılı gelir tarifesine eklenmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 Belediyemize ait akaryakıt tankerini kiralamak isteyenlerin taleplerini karşılamak üzere, şoförüyle birlikte, akaryakıt hariç olmak üzere, günlük kira bedelinin 150,00(YüzelliTürkLirası)TL olarak belirlenmesine ve 2016 yılı gelir tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

  Belediye Meclis Başkanı                                           Katip                                        Katip

      Kamil SARAÇOĞLU                                       Şule UYKUN                           Selim DURMAZ         

         Belediye Başkanı